LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT, QUY TRÌNH lắp ráp và hàn cụm CHI TIẾT điển HÌNH THEO NHÓM

17 1,212 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2014, 19:53

4.1 Phân nhóm chi tiết, cụm chi tiết.4.1.1 Phân nhóm chi tiết.Các chi tiết kết cấu thân tàu có nhiều hình dạng phức tạp, kích thước khác nhau. Do đó để gia công một chi tiết, nguyên liệu phải qua nhiều nguyên công khác nhau của dây chuyền công nghệ. Để có thể tổ chức quá trình gia công một cách thích hợp, các chi tiết kết cấu được phân ra theo các nhóm công nghệ .Trong một nhóm công nghệ gia công bao gồm các chi tiết kết cấu thân tàu có các quy trình gia công như nhau hoặc gần giống nhau và được thực hiện trên cùng một loại máy móc thiết bị. CHƯƠNG IV LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT, QUY TRÌNH LẮP RÁP HÀN CỤM CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH THEO NHÓM 112 4.1 Phân nhóm chi tiết, cụm chi tiết. 4.1.1 Phân nhóm chi tiết. Các chi tiết kết cấu thân tàu có nhiều hình dạng phức tạp, kích thước khác nhau. Do đó để gia công một chi tiết, nguyên liệu phải qua nhiều nguyên công khác nhau của dây chuyền công nghệ. Để có thể tổ chức quá trình gia công một cách thích hợp, các chi tiết kết cấu được phân ra theo các nhóm công nghệ . Trong một nhóm công nghệ gia công bao gồm các chi tiết kết cấu thân tàu có các quy trình gia công như nhau hoặc gần giống nhau được thực hiện trên cùng một loại máy móc thiết bị. Khi phân nhóm công nghệ phải đặc biệt chú ý đến dây chuyền sản xuất sao cho nguyên liệu để gia công các chi tiết đi theo đường thẳng từ nguyên công này sang nguyên công khác. Cơ sở để phân loại các chi tiết, cụm chi tiết là chúng có cùng vật liệu, bước công nghệ, cùng sử dụng các máy móc, thiết bị giống nhau khi gia công. Từ kết cấu của 2 phân đoạn 110822và 130822 ta phân ra - Nhóm 1: các chi tiết tấm phẳng như: + Tôn tấm: Tôn đáy trong, tôn boong sàn, tôn mạn thẳng, tôn đáy ngoài. + Mã: Mã chân sườn, mã đỉnh sườn, mã tấm - Nhóm2: các chi tiết tấm cong như: Tôn mạn cong, tôn hôn 4.1.2 Phân nhóm cụm chi tiết - Nhóm 1: Cụm chi tiết thép chữ T: xà dọc boong khỏe T(180x14/450x10), sống boong T(200x14/450x10), thanh quây miệng hầm hàng T(250x24/750x14), T(250x24/750x12), sườn khỏe T(400x24/850x12). - Nhóm 2: Cụm chi tiết thép chữ L: dầm dọc đáy trên L(250x90x10/15A), dầm dọc đáy dưới L(150x90x12A), Xà ngang boong thường: L(150x90x9A), Sườn thường: L(150x90x12A), Nẹp mạn ngoài: L(250x90x10/15A), Nẹp mạn trong: L(200x90x10/14A) 113 - Nhóm 3: Cụm chi tiết tấm phẳng có kèm các chi tiết gia cường: cụm chi tiế đà ngang đáy, cụm chi tiết sống dọc mạn, cụm chi tiết sườn khỏe 4.2 Quy trình gia công chi tiết điển hình theo nhóm. 4.2.1 Quy trình gia công các chi tiết nhóm 1 Quy trình gia công bao gồm các bước cơ bản sau đây : - Cán phẳng. - Sơn lót. - Lấy dấu (theo thảo đồ hoặc dưỡng). - Cắt. - Gia công nguội (hoặc nóng). - Vệ sinh. - Kiểm tra, nghiệm thu. • Tuỳ vào từng chi tiết mà các bước công nghệ có thể có đủ hoặc thiếu các bước trên. • Tôn tấm sau khi lấy từ kho được nắn phẳng, đánh sạch sơn lót chống gỉ. 1. Trục dẫn động. 2. Trục cán chính 3. Tấm tôn. 4. Con lăn truyền động Hình 5.1 Mô hình máy cán nhiều trục. • Chuyển bản vẽ hạ liệu thành dạng file điểu khiển máy cắt tự động (*.dxf) • Sử dụng máy cắt tự động CNC CP 60120 để cắt các chi tiết theo bản vẽ kết cấu bản vẽ rải tôn. 114 • Tẩy ba via, mài sạch các mép: các tờ tôn sau khi cắt sẽ được đem vát mép để chuẩn bị cho lắp ráp. Tấm tôn được chọn làm chuẩn là tấm tôn I của tôn đáy ngoài sẽ được vát mép chuẩn ở cả 2 bên. Còn với các tấm còn lại chỉ được vát mép chuẩn một bên, một bên để hiệu chỉnh khi hàn với mép chuẩn của tấm tôn đã được hàn trước đó. Với các tấm tôn có chiều dày δ = 4 ÷ 20(mm), ta tiến hành vát mép dạng chữ V khi hàn dưới lớp khí bảo vệ CO 2 . Trong đó:b = 5± 1(mm) khi ta hàn 2 phía. Hình 5.2 Quy cách mép hàn. - Đánh sạch mép cắt bằng máy mài. - Dũi mép bằng máy dũi mép. • Ghi tên chi tiết, chiều lắp trên bệ khuôn. 4.2.2 Quy trình gia công các chi tiết nhóm 2 *Đối với các tâm tôn cong 1 chiều • Đối với các tấm tôn bao, tôn boong có độ cong một chiều hoặc hai chiều thì được lập trình cắt trên máy cắt CNC. • Đánh dấu các đường uốn, đánh dấu vị trí các đường sườn. • Lấy dấu vị trí các đường nước kiểm tra 1000 (ĐNTK1000) theo toạ độ phóng dạng. • Đưa tôn tấm vào máy lốc tôn 3 trục để lốc. 115 1. Trục cán di động. 2. Trục cán cố định. 3. Tôn tấm. 4. Kích thuỷ lực nâng hạ. Hình5.3 Mô hình máy lốc 3 trục. • Kiểm tra độ cong của các tờ tôn gia công bằng dưỡng. • Ghi tên chi tiết, chiều lắp trên bệ khuôn. • Dung sai cho phép: - Đối với đường thẳng: ±0,5mm. - Đối với đường cong: ±1,5mm. * Gia công tôn bao có độ cong phức tạp hoặc có chiều dày lớn. • Đối với các tấm tôn vùng mũi đuôi, có độ cong lớn, nhiều chiều thì được lập trình cắt trên máy cắt CNC sau đó tiến hành gia công nóng. - Đưa tấm tôn lên bàn ép. - Nung nóng vị trí tấm tôn cần uốn. - Ép bằng máy ép thuỷ lực. 116 2 1 3 1. Trục ép 2. Bệ đỡ 3. Tôn Hình 5.4 Máy ép thuỷ lực. - Kiểm tra độ cong của các tờ tôn gia công bằng dưỡng. - Ghi tên chi tiết, chiều lắp trên bệ khuôn. - Dung sai cho phép: Đối với đường thẳng : ±0.5mm. Đối với đường cong : ±1.5mm. b. Gia công các loại mã. * Gia công các loại mã tấm. • Các tấm tôn được đánh sạch sơn lót chống gỉ, rồi đưa đến khu vực gia công chi tiết. • Lấy dấu mã trên tấm tôn. • Cắt bằng máy cắt CNC. • mài sạch các bavia. • Ghi tên mã. 4.3 Quy trình gia công cụm chi tiết điển hình theo nhóm 4.3.1 Quy trình gia công cụm chi tiết điển hình nhóm 1 117 • Trên các tấm tôn ta dùng dây bật phấn lấy dấu bản thành, bản cánh, dùng mỏ cắt hơi cắt theo đường lấy dấu. • Ghi số hiệu trên bản thành. • Đặt bản cánh của chi tiết lên bệ, hàn đính xuống bệ . • Từ hai mép của hai đầu bản cánh ta đo vào giữa khoảng cách 1/2 chiều rộng bản cánh. Sau đó căng dây bật phấn lấy dấu vị trí của bản thành trên bản cánh bằng hai đường (khoảng cách hai đường lấy dấu bằng chiều dày bản thành). • Đặt tấm bản thành vuông góc với bản cánh tại vị trí đã lấy dấu. • Kiểm tra độ vuông góc của bản thành bản cánh bằng êke hoặc nivô, • kiểm tra khe hở giữa chúng. • Cố định tấm thành. • Hàn đính bản thành bản cánh, khoảng cách các mối hàn đính là 100mm, so le về hai phía. • Hàn chính thức theo qui trình hàn. * Gia công dầm chữ T thẳng. • Trên các tấm tôn ta dùng dây bật phấn lấy dấu bản thành, bản cánh, dùng mỏ cắt hơi cắt theo đường lấy dấu. • Đặt bản cánh của chi tiết lên bệ, hàn đính xuống bệ . • Từ hai mép của hai đầu bản cánh ta đo vào giữa khoảng cách 1/2 chiều rộng bản cánh. Sau đó căng dây bật phấn lấy dấu vị trí của bản thành trên bản cánh bằng hai đường ( khoảng cách hai đường lấy dấu bằng chiều dày bản thành). • Vát mép bản thành ( góc vát 40 0 ÷ 45 0 ). • Sử dụng bộ đồ gá để lắp ráp dầm chữ T. 118 3 2 1 1.Thiết bị. 2.Dầm chữ T. 3.Bệ lắp ráp. Hình 4.6 thiết bị lắp các dầm chữ T thẳng. • Hàn đính bản thành bản cánh, so le về hai phía với quy cách như sau: - Chiều dài mối hàn đính : l = 30 mm. - Khoảng cách giữa các mối hàn đính: L = 300 mm. - Chiều cao mối hàn đính: t = 5 mm. • Hàn chi tiết theo “Qui trình hàn” • Để nguội, đánh sạch xỉ làm sạch bề mặt . • Kiểm tra nghiệm thu: - Cơ cấu sau khi chế tạo đảm bảo không bị cong vênh, bản thành bản cánh phải vuông góc với nhau. Nếu cơ cấu bị cong vênh tiến hành nắn sửa ngay bằng các phương pháp nhiệt hoặc cơ. - Dung sai cho phép: Độ nghiêng chi tiết : ± 1.5mm Độ vặn cong của bản cánh, bản thành so với mặt phẳng: ± 5mm 4.3.2 Quy trình gia công cụm chi tiết điển hình nhóm 2 • Trên các tấm tôn ta dùng dây bật phấn lấy dấu bản thành của các mã bẻ, dùng mỏ cắt hơi cắt theo đường lấy dấu. • Ghi số hiệu trên bản thành. • Lấy dấu vị trí bẻ mép, hướng bẻ. • Dùng máy lốc đĩa để bẻ mép. 119 2 1 3 1. Chày di động. 2. Cối cố định. 3. Mã Hình 5.5 Mô hình máy dập. • Dung sai cho phép: - Sai lệch chiều rộng mép bẻ ±5mm. - Sai lệch chiều rộng mã ±5mm. - Sai lệch góc bẻ ±4mm/90mm. • Các loại thép hình theo quy cách hiện nay được bán trên thị trường do đó không cần phải gia công chế tạo. Tại phân xưởng, ta chỉ tiến hành uốn các thanh thép theo hình dáng thiết kế. * Gia công thép hình cong. • Uốn sườn trên máy uốn thép hình kết hợp kiểm tra theo dưỡng. • Lấy dấu đường kiểm tra (đường nước), lấy dấu kích thước chiều dài, dấu vát đầu sườn (nếu có) theo bản vẽ gia công chi tiết. • Cắt sườn bằng mỏ cắt hơi theo kích thước trong bản vẽ • Tẩy ba via, mài nhẵn các mép cắt. 120 4 1 3 2 1.Trục ép. 2.Băng bệ máy. 3.Bệ đỡ. 4. Thép hình. Hình 5.6 Máy uốn thép hình. • Yêu cầu : - Độ chênh mép tự do của bản thành so với dưỡng kiểm tra không quá ± 1.5mm. - Độ uốn ngang mép tự do bản thành: không quá ± 3mm/1m không quá ± 8mm trên toàn bộ chiều dài. - Độ uốn dọc bản cánh : không quá ± 1.5mm/1m không quá ± 5mm trên toàn bộ chiều dài. - Sai lệch đầu mút sườn ± 5 mm. - Kiểm tra kích thước, ghi ký hiệu, chiều lắp chi tiết, lưu kho. * Gia công thép hình thẳng. • Nắn thẳng thép hình. • Lấy dấu đường kiểm tra (đường nước), dấu kích thước dài, dấu vát đầu sườn (nếu có) theo bản vẽ gia công chi tiết. • Cắt bằng máy cắt hơi theo kích thước trong bản vẽ. • Tẩy ba via, mài nhẵn các mép cắt. • Yêu cầu : - Độ uốn dọc bản thành: không quá1.5mm/1m không quá ± 5mm trên toàn bộ chiều dài. 121 [...]... ng, np nm vo v trớ v hn ớnh Quy cỏch mi hn ớnh theo hỡnh v sau 122 Quy cách hàn đính tôn 20 ữ 30 200 ữ 300 Quy cách hàn đính cơ cấu 20 ữ 30 200 ữ 300 Hỡnh 5.7 Quy cỏch hn ớnh - Kim tra lp rỏp trc khi hn chớnh thc cỏc np - Hn chớnh thc cỏc np, th t hn nh hỡnh v Hỡnh 5.8 S hn v phõn chia tm - Ha cụng nn bin dng sau khi hn (nu cú) - Nghim thu theo bn v cụng ngh v tho 4.3.3.2 Gia cụng sng chớnh v sng ph... mn Gia cụng cỏc np gia cng ca sng dc mn, ct trờn mỏy ct CNC theo bn v Ly du ng lp rỏp ca np gia cng, (v trớ c cu c vỏc nh theo bn v cụng ngh) - Lp cỏc loi np ng, np nm vo v trớ v hn ớnh Quy cỏch mi hn ớnh Tng t nh i vi np gia cng ngang - Kim tra lp rỏp trc khi hn chớnh thc cỏc np - Hn chớnh thc cỏc np, th t hn nh hỡnh v Hỡnh 5.11 S hn chớnh thc np gia cũng vi sng dc mn 125 4.3.3.5 Gia cụng cm chi. .. nm vo v trớ v hn ớnh Quy cỏch mi hn ớnh - Hn chớnh thc cỏc np, th t hn nh hỡnh v Hỡnh 5.9 S hn chớnh thc np gia cũng vi sng ph 4.3.3.3 Gia cụng sn khe Ct v khoột l trờn mỏy ct CNC cỏc tm sn kho theo bn v Sang phanh cỏc cnh v mi nhn cỏc l khoột ca cỏc tm sn kho Gia cụng cỏc np gia cng ca sn kho, ct trờn mỏy ct CNC theo bn v Ly du ng lp rỏp ca np gia cng, (v trớ c cu c vỏc nh theo bn v cụng ngh)... quỏ 3mm/1m v khụng quỏ 8mm trờn ton b chiu di - un dc bn cỏnh: khụng quỏ 1.5mm/1m v khụng quỏ 5mm/ton b chiu di - Sai lch u mỳt sn thng 5mm - Kim tra kớch thc, ghi ký hiu, chiu lp chi tit, lu kho 4.3.3 Gia cụng cỏc cm chi tit in hỡnh nhúm 3 4.3.3.1 Gia cụng ngang ỏy Cỏc ngang c ch to thnh 2 hay 3 phn hon chnh( tựy theo v trớ,kớch thc ngang) vi cỏc np gia cng v thanh chng dm dc Quỏ trỡnh cụng... np ng, np nm vo v trớ v hn ớnh Quy cỏch mi hn ớnh Tng t nh i vi np gia cng ngang - Kim tra lp rỏp trc khi hn chớnh thc cỏc np - Hn chớnh thc cỏc np, th t hn nh hỡnh v 124 Hỡnh 5.11 S hn v phõn chia tm sn khe - Ha cụng nn bin dng sau khi hn (nu cú) - Nghim thu theo bn v cụng ngh v tho 4.3.3.4 Gia cụng cm chi tit sng dc mn Ct v khoột l trờn mỏy ct CNC cỏc tm sng dc theo bn v Sang phanh cỏc cnh v... du ng lp rỏp ca np gia cng (v trớ c cu c vỏc nh theo bn v cụng ngh) - Ly du ng nc kim tra 1000 (NKT 1000) lờn trờn cỏc mó - Lp cỏc loi np ng, np nm vo v trớ v hn ớnh Quy cỏch mi hn ớnh theo hỡnh v sau Hỡnh 5.12 S hn chớnh thc cm chi tit mó gia cng cho sng hp - Kim tra lp rỏp trc khi hn chớnh thc cỏc np 126 - Hn chớnh thc cỏc np - Ha cụng nn bin dng sau khi hn (nu cú) - Nghim thu theo bn v cụng ngh... phm 4.4.1 Hon chnh sau khi gia cụng Thộp hỡnh: nn phng, mi nhn cú bỏn kớnh ton b cỏc sc cnh Tin hnh sn lút (k c thanh chng) ngang, dc: gia cụng chớnh xỏc cỏc l thụng hi, thoỏt nc, l ngi chui, l ng Mi nhn cú bỏn kớnh ton b cỏc sc cnh, ho cụng phng ton b cỏc ngang (ho cụng dc theo ng hn np v cỏc kt cu ngang) Sn lút ton b lp l gia cng, mó b mộp Sau khi gia cụng xong phn chi tit kt cu, bỏo KCS kim... hn chớnh thc np gia cũng vi sng dc mn 125 4.3.3.5 Gia cụng cm chi tit mó gia cng cho sng hp Cm chi tit c ch to thnh 2 phn hon chnh gm mó vi cỏc np gia cng cho mó Quỏ trỡnh cụng ngh c tin hnh nh sau: - Dng hỡnh v xỏc nh kớch thc ca cỏc mó, np gia cng dng tm phng t tho v bn v cụng ngh - C s trờn t tụn v ct lp trỡnh cỏc mó, np gia cng ny - mi ton b cỏc bavia, sc cnh, cnh l khoột nh: l cho ngi chui,... Ni dung kim tra Kớch thc chiu rng v chiu cao (chiu di) ca cỏc on ngang, dc cú sai s cho phộp l 1mm Dung sai cỏc l khoột: - Khong cỏch tõm l n mộp chi tit : 1mm - Chu vi l t so vi dng : 1mm - L thoỏt nc, thụng hi : 1mm - Chu vi l khoột ct hi so vi dng : 2mm - cong ca bn thnh : 2mm 127 Sau khi lm xong tng phn lp rỏp v hn, ta tin hnh kim tra Cn c vo tiờu chun k thut ca quy phm v ca nh mỏy, nu khụng... np gia cng Quỏ trỡnh cụng ngh c tin hnh nh sau: - Dng hỡnh v xỏc nh kớch thc ca sng ỏy, cỏc l khoột, np gia cng dng tm phng t tho v bn v cụng ngh - C s trờn t tụn v ct lp trỡnh cỏc tm sng ỏy - mi ton b cỏc bavia, sc cnh, cnh l khoột nh: l cho ngi chui, l 123 khoột gim trng lng, l thoỏt ng hn bng mỏy mi, di mộp bng mỏy di mộp, chun b mộp hn - Ly du ng lp rỏp ca np gia cng, (v trớ c cu c vỏc nh theo . CHƯƠNG IV LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT, QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ HÀN CỤM CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH THEO NHÓM 112 4.1 Phân nhóm chi tiết, cụm chi tiết. 4.1.1 Phân nhóm chi tiết. Các chi tiết kết cấu. L(200x90x10/14A) 113 - Nhóm 3: Cụm chi tiết tấm phẳng có kèm các chi tiết gia cường: cụm chi tiế đà ngang đáy, cụm chi tiết sống dọc mạn, cụm chi tiết sườn khỏe 4.2 Quy trình gia công chi tiết điển hình theo nhóm. 4.2.1. Ghi tên mã. 4.3 Quy trình gia công cụm chi tiết điển hình theo nhóm 4.3.1 Quy trình gia công cụm chi tiết điển hình nhóm 1 117 • Trên các tấm tôn ta dùng dây bật phấn lấy dấu bản thành, bản cánh,
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT, QUY TRÌNH lắp ráp và hàn cụm CHI TIẾT điển HÌNH THEO NHÓM, LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT, QUY TRÌNH lắp ráp và hàn cụm CHI TIẾT điển HÌNH THEO NHÓM, LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT, QUY TRÌNH lắp ráp và hàn cụm CHI TIẾT điển HÌNH THEO NHÓM

Từ khóa liên quan