thực trạng lạm phát ở việt nam hiện nay và những giải pháp để ổn định lạm phát

30 4,092 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2014, 10:34

Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi nước ta gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO, tình hình kinh tế có nhiều điểm khởi sắc, thu lại được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, nền kinh tế vĩ mô còn ẩn chứa nhiều bất ổn. Trong những năm gần đây tình hình lạm phát đang diễn ra khó kiểm soát, đề tài lạm phát trở thành đề tài nóng trên khắp các diễn đàn. Vậy tại sao cần bình luận về lạm phát khi đã có nhiều người nói về nó. Có ba lý do: Lý do thứ nhất, cực kỳ quan trọng là ảnh hưởng của lạm phát tới sự ổn định công bằng xã hội. Lý do thứ hai là cần làm sáng tỏ thêm nguyên nhân gây ra lạm phát. Từ những nguyên nhận gây nên lạm phát làm mất cân bằng xã hội chúng ta có thể tìm hiểu hiểu rõ hơn những ảnh hưởng của lạm phát gây ra cho xã hội cho nền kinh tế nước ta. Cuối cùng, vì đây thực sự là một vấn đề rất cần thiết cho các doanh nghiệp hiện nay, nắm bắt kịp thời những thông tin về lạm phát giúp doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình phù hợp, hạn chế được những rủi ro về lãi suất, tỷ giá… Chính vì vậy, em quyết định chọn đề tài này để tìm hiểu, nghiên cứu cho chuyên đề của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu. • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kinh tế vĩ mô nói chung lạm phát nói riêng. • Phân tích tình hình lạm phát Việt Nam hiện nay. • Căn cứ vào cơ sở lý luận kết quả phân tích, đánh giá thực trạng lạm phát, đề xuất giải pháp khắc phục 3. Đối tượng nghiên cứu. Chuyên đề nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về kinh tế vĩ mô trong đó có vấn đề lạm phát. 4. Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu về tình hình lạm phát Việt Nam hiện nay, số liệu nghiên cứu chủ yếu trong giai đoạn 2000 đến nay. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn 1 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp 5. Phương pháp nghiên cứu - Để giải quyết vấn đề đặt ra, chuyên đề đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mac – Lênin, vận dụng trong môi trường thực tế, hiện tại. - Kết hợp với các phương pháp cụ thể như: phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống…dựa trên những tài liệu từ các sách báo, tạp chí chuyên ngành một số website có uy tín để luận giải, khái quát phân tích thực tiễn theo mục đích của đề tài. 6. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận, chuyên đề bao gồm ba chương như sau: Chương một: Tổng quan về môn học Kinh tế vĩ mô vấn đề lạm phát. Chương hai: Thực trạng lạm phát Việt Nam hiện nay những giải pháp để ổn định lạm phát. Chương ba: Đánh giá nhận xét môn học. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn 2 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC KINH TẾ VĨ MÔ VẤN ĐỀ LẠM PHÁT 1.1. Kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế vĩ mô kinh tế vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, các chỉ số giá cả, cán cân ngoại thương, cán cân ngân sách… để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế. Kinh tế học vĩ mô là một lĩnh vực tổng quát nhưng có hai khu vực nghiên cứu điển hình: • Nghiên cứu nguyên nhân hậu quả của biến động ngắn đối với thu nhập quốc gia (còn gọi là chu kỳ kinh tế) • Nghiên cứu những yếu tố quyết định cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Các chuyên gia kinh tế vĩ mô phát triển các mô hình để giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố như thu nhập quốc gia, sản lượng, tiêu dùng, thất nghiệp, lạm phát, tiết kiệm, đầu tư, buôn bán đa quốc gia tài chính đa quốc gia. Các mô hình này các dự báo do chúng đưa ra được cả chính phủ lẫn các tập đoàn lớn sử dụng để giúp họ phát triển đánh giá các chính sách kinh tế các chiến lược quản trị. 1.2. Các khái niệm về lạm phát. 1.2.1. Khái niệm. Lạm phát được đề cập đến rất nhiều trong các công trình nghiêm cứu của các nhà kinh tế. Mỗi người đều đưa ra khái niệm về lạm phát theo quan điểm, phương hướng nghiên cứu của mình . một định nghĩa về lạm phát do các nhà kinh tế học hiện đại đưa ra nó được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường: “Lạm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế tăng lên liên tục trong thời gian nhất định”. [*] 1. [*] Trích: TS. Nguyễn Minh Tuấn, Ths. Trần Nguyễn Minh Ái, Kinh tế vĩ mô, NXB Lao động xã hội, 2006, trang 70 GVHD: PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn 3 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp 1.2.2. Đo lường lạm phát Lạm phát được đo bằng chỉ số giá cả : + Chỉ số giá cả được sử dụng rộng rãi nhất là chỉ số giá cả hàng tiêu dùng CPI (Consumer Price Index). CPI tính chi phí của một giỏ hàng tiêu dùng dịch vụ trên thị trường. Để tính CPI, ta dựa vào tỷ trọng của phần chi cho từng mặt hàng trong tổng chi tiêu cho tiêu dùng của thời kì có lạm phát . + Một chỉ số nữa thường được sử dụng là chỉ số giá cả sản xuất (PPI: Producer Price Index), đây là chỉ số giá bán buôn. PPI dùng để tính giá cả trong lần bán đầu tiên do người sản xuất ấn định Ip = ∑ip.d ip:chỉ số giá của từng loại nhóm hàng d:tỷ trọng mức tiêu dùng của từng loại hàng + Ngoài 2 chỉ số trên, chỉ số GNP cũng được sử dụng. Đây chính là chỉ số giảm phát, chỉ số giá cả cho toàn bộ GNP3: chỉ số giảm phát GNP = GDP danh nghĩa / GDP thực tế. 1.2.3. Phân loại lạm phát Có nhiều cách để phân loại lạm phát. Dựa trên các tiêu thức khác nhau sẽ có các loại lạm phát khác nhau . 1.2.3.1. Căn cứ vào định lượng - Lạm phát vừa phải: Còn gọi là lạm phát một con số, có tỷ lệ lạm phát dưới 10% một năm. Lạm phát vừa phải làm cho giá cả biến động tương đối. Trong thời kì này nền kinh tế hoạt động một cách bình thường, đời sống của người lao động ổn định. Sự ổn định đó được biểu hiện: Giá cả tăng chậm, lãi xuất tiền gửi không cao, không xảy ra tình trạng mua bán tích trữ hàng hoá với số lượng lớn … - Lạm phát phi mã: lạm phát xảy ra khi giá cả tăng tương đối nhanh với tỷ lệ 2 con số 1 năm. mức 2 con số thấp :11%,12% thì nói chung các tác động tiêu cực không đáng kể nền kinh tế vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng khi tăng đến hai chữ số cao thì lạm phát sẽ làm cho giá cả chung tăng lên nhanh chóng, gây biến động lớn về kinh tế, các hợp đồng được chỉ số hoá. Lúc này người dân tích trữ hàng hoá ,vàng bạc, bất động sản không bao giờ cho vay tiền mức lãi xuất bình thường. Như vậy lạm phát sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất thu nhập vì những tác động tiêu cực GVHD: PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn 4 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp của nó không nhỏ. Bên cạnh đó lạm phát phi mã còn là mối đe doạ đối với sự ổn định của nền kinh tế - Siêu lạm phát: 3 con số một năm xảy ra khi lạm phát đột biến tăng lên với tốc độ rất nhanh, tỷ lệ lạm phát cao. Tốc độ tỷ lệ siêu lạm phát vượt xa lạm phát phi mã, nó như một căn bệnh chết người, tốc độ lưu thông tiền tệ tăng kinh khủng, giá cả tăng nhanh không ổn định, tiền luơng thực tế của người lao động bị giảm mạnh, tiền tệ mất giá nhanh chóng, thông tin không còn chính xác, các yếu tố thị trường biến dạng hoạt động sản xuất khin doanh lâm vào tình trạng rối loạn, mất phương hướng. Tóm lại, siêu lạm phát làm cho đời sống nền kinh tế suy sụp một cách nhanh chóng.Tuy nhiên siêu lạm phát rất ít xảy ra . 1.2.3.2. Căn cứ vào định tính - Lạm phát cân bằng lạm phát không cân bằng: * Lạm phát cân bằng: Tăng tương ứng với thu nhập thực tế của người lao động, tăng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Do đó không gây ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người lao động dến nền kinh tế nói chung. * Lạm phát không cân bằng: Tăng không tương ứng với thu nhập của người lao động. Trên thực tế loại lạm phát này cũng thường hay xảy ra . -Lạm phát dự đoán trước được lạm phát bất thường * Lạm phát dự đoán trước: là loại lạm phát xảy ra hàng năm trong một thời kì tương đối dài tỷ lệ lạm phát ổn định đều đặn. Loại lạm phát này có thể dự đoán trước được tỷ lệ của nó trong các năm tiếp theo. Về mặt tâm lý, người dân đã quen với tình trạng lạm phát đó đã có sự chuẩn bị trước. Do đó không gây ảnh hưởng đến đời sống, đến kinh tế . * Lạm phát bất thường: xảy ra đột biến mà có thể từ trước chưa xuất hiện. Loại lạm phát này ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống người dân vì họ chưa kịp thích nghi. Từ đó mà loại lạm phát này sẽ gây ra biến động đối với nền kinh tế niềm tin của nhân dân vào chính quyền có phần giảm sút. Trong thực tế lịch sử của lạm phát cho thấy lạm phát nước ta đang phát triển thường diễn ra trong thời gian dài, vì vậy hậu quả của nó phức tạp trầm trọng hơn. các nhà kinh tế đã chia lạm phát thành 3 loại với tỷ lệ khác nhau: lạm phát kinh GVHD: PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn 5 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp niên kéo dài trên 3 năm với tỷ lệ lạm phát dưới 50% một năm, lạm phát nghiêm trọng thường kéo dài hơn 3 năm với tỷ lệ lạm phát trên 50% siêu lạm phát kéo dài trên một năm với tỷ lệ lạm phát trên 200% một năm . 1.2.4. Tác động của lạm phát Lạm phát có nhiều loại,cho nên cũng có nhiều mức độ ảnh hưởng của lạm phát đối với nền kinh tế. Xét trên góc độ tương quan, trong một nền kinh tế lạm phát là một nỗi lo của toàn xã hội ta cũng thấy được các tác động của nó. 1.2.4.1. Tác động đến lĩnh vực sản xuất vị trí các nhà sản xuất, khi tỷ lệ lạm phát cao sẽ làm cho giá đầu vào đầu ra biến động không ngừng gây ra sự ổn định giả tạo của quá trình sản xuất. Sự mất giá của đồng tiền làm cho vô hiệu hoá hoạt động hoạch toán kinh doanh. Hiệu quả sản xuất – kinh doanh một vài doanh nghiệp có thể thay đổi gây ra những biến động về kinh tế. Nếu một doanh nghiệp nào đó có tỷ xuất lợi nhuận thấp hơn lạm phát sẽ có nguy cơ phá sản rất lớn. Tuy nhiên, xét góc độ nào đó, khi tỷ lệ lạm phát thấp, không gây ảnh hưởng đến kinh tế thì có thể sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế. Từ đó sẽ khuyến khích các doanh nghiệp đi vay để mở rộng sản xuất, sản lượng sẽ tăng lên. Ngoài ra cũng khuyến khích tiêu dùng, cầu tiêu dùng tăng lên, do đó hàng hoá bán chạy cũng làm sản lượng tăng. 1.2.4.2. Đối với lĩnh vực lưu thông Lạm phát tăng lên cao thúc đẩy quá trình đầu cơ tích trữ dẫn đến khan hiếm hàng hoá. Lúc này những người thừa tiền giàu có dùng tiền của mình để vơ vét thu gom hàng hoá, tài sản, tình trạng này càng làm mất cân đối nghiêm trọng quan hệ cung – cầu hàng hoá trên thị trường giá cả hàng hoá tăng lên nhiều hơn . Ngoài ra khi tỷ lệ lạm phát khó phán đoán thì việc đầu tư vốn vào lĩnh vực sản xuất sẽ gặp phải những rủi ro cao. Do có nhiều người tham gia vào lĩnh vực lưu thông lên lĩnh vực này trở lên hỗn loạn. Tiền vừa trong tay người bán hàng xong lại nhanh chóng bị đẩy vào kênh lưu thông, tốc độ lưu thông tiền tệ tăng vọt điều này làm thúc đẩy lạm phát gia tăng . 1.2.4.3. Đối với lĩnh vực tiền tệ, tín dụng GVHD: PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn 6 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp Lạm phát làm cho quan hệ tín dụng, thương mại ngân hàng bị thu hẹp. Số tiền người gửi tiền vào ngân hàng giảm đi rất nhiều do giá trị đồng tiền bị giảm xuống. Về phía hệ thống ngân hàng, do lượng tiền gửi vào ngân hàng giảm mạnh nên không đáp ứng được nhu cầu của người đi vay, cộng với việc sụt giá quá nhanh của đồng tiền, sự điều chỉnh lãi suất tiền gưỉ không làm an tâm những cá nhân, doanh nghiệp hiện đang có lượng tiền mặt nhàn rỗi trong tay. Như vậy ngân hàng gặp khó khăn trong việc huy động vốn ,hệ thống ngân hàng phải luôn cố gắng duy trì mức lãi suất ổn định. Mà lãi suất thực = lãi suất danh nghĩa – tỷ lệ lạm phát, khi tỷ lệ lạm phát tăng cao,muốn lãi suất thực ổn định thì lãi suất danh nghĩa phải tăng lên cùng với tỷ lệ lạm phát . Trong khi đó người đi vay là những người có lợi lớn nhờ sự mất giá đồng tiền nhanh chóng. Do vậy hoạt động của hệ thống Ngân hàng không còn bình thường nữa. Chức năng kinh doanh tiền tệ bị hạn chế, không còn nguyên vẹn bởi khi có lạm phát thì chẳng có ai tích trữ tiền mặt dưới hình thức tiền mặt. 1.2.4.4. Tác động đến cán cân ngân sách – chính sách tài chính của nhà nước Lạm phát gây ra sự biến động lớn trong giá cả sản lượng hàng hoá, khi lạm phát xảy ra thì những thông tin trong xã hội bị phá huỷ do biến động của giá cả làm cho thị trường bị rối loạn. Khi đó người ta khó phân biệt được những doanh nghiệp làm ăn tốt kém. Đồng thời làm cho nhà nước thiếu vốn, các khoản thu cho ngân sách nhà nước không tăng. Do đó, nhà nước không còn đủ sức cung cấp tiền cho các khoản dành cho phúc lợi xã hội, các nghành, các lĩnh vực dự định được chính phủ đầu tư hỗ trợ vốn bị thu hẹp lại hoặc không có gì. Một khi ngân sách nhà nước bị thâm hụt thì các mục tiêu cải thiện nâng cao đời sống kinh tế xã hội sẽ không có điều kiện để thực hiện. 1.2.5. Nguyên nhân gây ra lạm phát 1.2.5.1. Lạm phát do cầu kéo Đây chính là sự mất cân đối trong quan hệ cung – cầu. Nguyên nhân chính là do tổng cầu tăng quá nhanh trong khi tổng cung không tăng hoặc tăng không kịp. Việc tăng cung ứng tiền tệ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tăng cầu về hàng hoá dịch vụ. Nhưng đây không phải là nguyên nhân duy nhất làm tăng cầu. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn 7 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp Áp lực lạm phát sẽ tăng sau từ 1 đến 3 năm, nếu cầu về hàng hoá vượt quá mức cung, song sản xuất vẫn không được mở rộng hoặc do sử dung máy móc với công suất giới hạn hoặc vì nhân tố sản xuất không đáp ứng được sự ra tăng của cầu. Sự mất cân đối sẽ được giá cả lấp đầy từ đó mà lạm phát do cầu tăng lên (lạm phát do cầu kém xuất hiện. Chẳng hạn như Mỹ, sử dụng công suất máy móc là một chỉ số có ích phản ánh lạm phát trong tương lai Mỹ, sử dụng công suất máy móc trên 83% dẫn tới lạm phát tăng 2 Lúc đầu nền kinh tế đạt mức cân bằng tại điểm. Khi các nhà hoạch định chính sách muốn có một tỷ lệ thất nghiệp dưới mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, họ sẽ đưa ra những biện pháp nhằm đạt được chỉ tiêu sản lượng lớn hơn mức sản lượng tiềm năng (Yt > Yn).Từ đó sẽ làm tăng tổng cầu đường tổng cầu sẽ dịch chuyển đến AD2 nền kinh tế chuyển đến điểm 1’. Lúc này sản lượng đã đạt tới mức Yt lớn hơn sản lượng tiềm năng mục tiêu của các nhà hoạch định chính sách đã thực hiện được. Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp thực tế thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên nên tiền lương tăng đường tổng cung sẽ di chuyển đến AS2, đưa nền kinh tế từ điểm 1’ sang 2’. Nền kinh tế quay trở về mức sản lượng tiềm năng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên nhưng một mức giá cả P2 > P1. Lúc này tỷ lệ thất nghiệp lại cao hơn mục tiêu ban đầu .Do đó các nhà hoạch định chính sách lại tìm cách làm tăng tổng cầu. Quá trình này cứ tiếp diễn đẩy giá cả trong nền kinh tế lên cao hơn . 1.2.5.2. Lạm phát do chi phí đẩy Hình thức của lạm phát do chi phí đẩy phat sinh từ phía cung, do chi phí sản xuất cao hơn đã được chuyển sang người tiêu dùng. Điều này chỉ có thể đạt trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế khi người tiêu dùng sẵn sàng trả với giá cao hơn. Ví dụ: Nếu GVHD: PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn 8 SVTH: Nguyễn Duy Kiên AS 3 AS 2 3 2' AS 1 AD 3 AD 2 AD 1 Y (Tổng sản phẩm) Y t Y n 1' 1 P P 3 P 2 P 1 0 (Tổng mức giá) Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp tiền lương chiếm một phần đáng kể trong chi phí sản xuất dịch vụ nếu tiền lương tăng nhanh hơn năng xuất lao động thì tổng chi phí sản xuất sẽ tăng lên. Nếu nhà sản xuất có thể chuyển việc tăng chi phí này cho người tiêu dùng thì giá bán sẽ tăng lên ,công nhân các công đoàn sẽ yêu cầu tiền lương cao hơn trước đẻ phù hợp với chi phí sinh hoạt tăng lên điều đó tạo vòng xoáy lượng giá . Một yếu tố chi phí khác là giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng do tỷ giá tăng hợac khả năng khả thác hạn chế. Một ví dụ điển hình cho thấy giá cả nguyên nhiên vật liệu là giá dầu thô tăng. Trong năm 1972-1974 hầu như giá dầu quốc tế tăng 5 lần dẫn đến lạm phát tăng từ 4,6% đến 13,5% bình quân trên qoàn thế giới. Ngoài ra sự suy sụp của giá dầu (1980) làm cho lạm phát giảm xuống mức thấp chưa từng thấy . Bên cạnh đó giá cả nhập khẩu cao hơn được chuyển cho người tiêu dùng nội địa cũng là một yếu tố gaay lên lạm phát. Nhập khẩu càng trở lên đắt đỏ khi đồng nội tệ yếu đi hợac mất giá so với đồng tiền khác 1.2.5.3. Các nguyên nhân khác Ngoài các nguyên nhân chủ yếu đã đề cập trên ,một số các nguyên nhân khác cũng gây ra lạm phát: Lạm phát do cung tiền tệ tăng cao liên tục, tâm lý của dân cư, thâm hụt ngân sách,tỷ giá hối đoái biến động, tỷ giá tăng đồng bản tệ sẽ bị mất giá… Bên cạnh đó các nguyên nhân liên quan đến chính sách của nhà nước, chính sách thuế, chính sách cơ cấu kinh tế không hợp lý, mất cân đối cũng xảy ra lạm phát… v.v 1.2.6. Biện pháp khắc phục lạm phát Khi lạm phát tăng cao kéo dài sẽ gây ra những hậu quả lớn, ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống nhân dân lao động sự tăng trưởng kinh tế. mỗi nước tỷ lệ lạm phát khác nhau với những nguyên nhân tác động khác nhau. Do đó chính phủ các nước sẽ có những biện pháp khác nhau. Tuỳ vào từng hoàn cảnh cụ thể chính phủ sẽ áp dụng biện pháp tình thế các biện pháp có tính chiến lược. Từ lịch sử chống lạm phát các nước sẽ có những biện pháp điển hình sau: - Những biện pháp tình thế: là những biện pháp áp dụng nhằm làm giảm tức thời cơn sốt lạm phát Đầu tiên biện pháp tình thế mà các nước thường áp dụng là giảm lượng tiền cung ứng trong lưu thông. Đây được gọi là biện pháp thắt chặt lượng cung tiền tệ hay còn gọi là đóng bảng tiền tệ. Cụ thể là Ngân hàng trung ương ngừng thực hiện các GVHD: PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn 9 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp nghiệp vụ chiết khấu tái chiết khấu đối với các tổ chức tín dụng ,dừng việc mua vào các chứng khoán ngắn hạn trên thị trường tiền tệ, không phát hành tiền đề bù đắp bội chi ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, đểlàm giảm lượng tiền cung ứng thì ngân hàng trung ương sẽ bán các chứng khoán ngắn hạn, bán ngoại tệ, phát hành các công cụ nợ của chính phủ để vay tiền trong nền kinh tế.Và ngân hàng cũng có thể ấn định mức lãi xuất cao, từ đó sẽ khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng, doanh nghiệp gửi tiền không kì hạn, dẫn đến lượng tiền trong lưu thông giảm. Tiếp đến, để khắc phục lạm phát chính phủ có thể sử dụng biện pháp thắt chặt chi tiêu của mình như giảm cầu tiêu dùng của chính phủ, làm giảm sự tăng nhanh của tổng cầu. Nhà nước cũng có thể hạn chế tăng tiền lương làm giảm lượng cầu chi tiêu của dân cư.Ngoài ra chính phủ có thể đi vay xin viện trợ từ nước ngoài… Một biện pháp nữa được áp dụng là cải cách tiền tệ khi tỷ lệ lạm phát tăng quá cao trong khi các biện pháp nêu trên chưa đạt được hiệu quả. - Cùng với những biện pháp tình thế, các nước còn sử dụng các biện pháp chiến lược nhằm tác động đến sự phát triển lâu dài của nền kinh tế làm cho cơ số tiền tệ ổn định bền vững. Đó là các biện pháp: Đẩy mạnh quá trình sản xuất hàng hoá, mở rộng lưu thông hàng hoá. Hàng hoá trong nước ngày càng nhiều, quỹ hang tăng lên với số lượng, chủng loại đa dạng phong phú. Ngoài ra chính phủ còn nhập hàng hoá về để bổ xung cho hàng hoá thiếu hụt trong nước. Xuất kho dự trữ vàng ngoại tệ để bán cho dân chúng , phát triển các ngành sản xuất hàng hoá xuất khẩu ngành du lịch . Các doanh nghiệp thực hiện chiến lược cạnh tranh hoàn hảo: Sản phẩm để người tiêu dùng chấp nhận được là yếu tố quan trọng. Như vậy cần phải cạnh tranh giá cả bằng việc tìm mọi cách giảm chi phí . Biện pháp chiến lược khác là kiện toàn bộ máy hành chính ,cắt giảm biên chế quản lý hành chính. Điều này sẽ làm giảm mức chi tiêu thường xuyên của Ngân sách nhà nước. Mặt khác cần phải tăng cường công tác quản lý điều hành Ngân sách nhà nước dựa trên việc tăng các khoản thu cho Ngân sách một cách hợp lý chống thất thu như thất thu về thuế điều chỉnh các khoản chi phí. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn 10 SVTH: Nguyễn Duy Kiên [...]...Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG LẠM PHÁT VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH LẠM PHÁT 2.1 Thực trạng lạm phát Việt Nam thời gian qua 2.1.1 Thực trạng Trong quá khứ Việt Nam có thời gian phải chịu lạm phát phi mã, với mức sụt giá của tiền đồng lên đỉnh hơn 700% vào năm 1987 Kể từ năm 1993, lạm phát đã được khống chế khá tốt thường dưới 2 con... Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp GVHD: PGS TS Nguyễn Minh Tuấn 26 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp GVHD: PGS TS Nguyễn Minh Tuấn 27 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp GVHD: PGS TS Nguyễn Minh Tuấn 28 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp PHẦ MỞĐ U ... Lạm phát Việt Nam Thực trạng giải pháp hầu hết các hàng hóa trên thế giới, lạm phát trong nước cũng được chặn đứng Lạm phát giảm xuống mức thấp nhất chỉ còn 1.97% (YoY) vào tháng 8/2009 2.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát trong năm 2010 Chúng ta vừa xem xét thực tế lạm phát Việt Nam và một số nguyên nhân chủ yếu Sau đây chúng ta phân tích các yếu tố có thể tác động đến lạm phát trong năm... nền kinh tế hiện nay vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể dẫn đến lạm phát cao trong những tháng sắp tới Biểu đồ 2.2 CPI cuối kỳ trung bình giai đoạn 1992 - 2010 Biểu đồ 2.3 Lạm phát các quốc gia trên thế giới (xem thêm phụ lục) GVHD: PGS TS Nguyễn Minh Tuấn 12 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt Nam Thực trạng giải pháp 2.1.2 Nguyên nhân thực sự gây ra lạm phát cao Việt Nam Có thể... gây ra lạm phát 7 1.2.5.1 .Lạm phát do cầu kéo 7 1.2.5.2 .Lạm phát do chi phí đẩy 8 1.2.5.3.Các nguyên nhân khác 9 1.2.6.Biện pháp khắc phục lạm phát 9 CHƯƠNG 2 .11 THỰ TRẠ LẠ PHÁT ỞVIỆ NAM HIỆ NAY BIỆ PHÁP ĐNH LẠ PHÁT 11 C NG M T N N N Ị M 2.1.1 Thực trạng .11 2.1.2 Nguyên nhân thực sự gây ra lạm phát cao Việt Nam ... biết lạm phát có quan hệ chặt chẽ với cung tiền, nhưng thường có độ trễ từ 5 – 7 tháng GVHD: PGS TS Nguyễn Minh Tuấn 15 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp Biểu đồ 2.4 Tương quan tăng trưởng tín dụng CPI cuối kỳ Biểu đồ 2.5 Tương quan tăng trưởng tín dụng CPI theo tháng 2.1.4 Dự báo bằng mô hình định lượng: Lạm phát năm 2010 mức 8,7%[**] Việc dự báo lạm phát. .. có những hiểu biết nhất định những kiến thức trên, biết tổng hợp, phân tích từ nhiều nguồn dữ liệu Từ đó đưa ra những đánh giá phù hợp chính xác nhất • Kinh tế vĩ mô là môn học ứng dụng rất cao Tuy nhiên, vấn đề đưa môn học vào thực tiễn để phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, đề xuất giải GVHD: PGS TS Nguyễn Minh Tuấn 19 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp. .. bản những tạp chí về kinh tế tổng hợp các bài phân tích của các chuyên gia, các giảng viên chuyên ngành…về các vấn đề kinh tế hiện tại cập nhật những thông tin mới, kịp thời hiện tại để làm định hướng cho sinh viên nghiên cứu, học tập GVHD: PGS TS Nguyễn Minh Tuấn 21 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp KẾT LUẬN Chúng ta nhận thức rằng quá trình đấu tranh chống lạm. .. chính sách kinh tế vĩ mô vi mô của nhà nước: giải quyết tốt vấn đề thâm hụt ngân sách, chấn chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu, điều hành tốt giá cả lưu thông hàng hóa…đề đảm bảo vừa tăng trưởng kinh tế vừa kiềm chế lạm phát mức tốt nhất GVHD: PGS TS Nguyễn Minh Tuấn 18 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT CHO MÔN HỌC 3.1... cũng quan ngại về việc điều chỉnh tỷ giá này sẽ ảnh hưởng tới đà tăng giá của hàng hóa trong nước, vì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hiện nay đã bằng khoảng 1.5 lần GDP GVHD: PGS TS Nguyễn Minh Tuấn 14 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát Việt NamThực trạng giải pháp Nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của Việt Nam bị ảnh hưởng khá mạnh bởi tỷ giá Vừa qua một số hàng hóa như sữa, sắt thép… cũng . PHÁT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH LẠM PHÁT. 2.1. Thực trạng lạm phát ở Việt Nam thời gian qua 2.1.1. Thực trạng Trong quá khứ Việt Nam có thời gian phải chịu lạm phát phi mã, với mức. thuế và điều chỉnh các khoản chi phí. GVHD: PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn 10 SVTH: Nguyễn Duy Kiên Đề tài: Lạm phát ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM HIỆN. Duy Kiên Đề tài: Lạm phát ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 2.1.2. Nguyên nhân thực sự gây ra lạm phát cao ở Việt Nam Có thể tóm tắt các yếu tố tác động đến lạm phát xuất phát từ 3 nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng lạm phát ở việt nam hiện nay và những giải pháp để ổn định lạm phát, thực trạng lạm phát ở việt nam hiện nay và những giải pháp để ổn định lạm phát, thực trạng lạm phát ở việt nam hiện nay và những giải pháp để ổn định lạm phát

Từ khóa liên quan