thiết kế hệ thống làm mát bằng dầu cho tàu chở hàng

28 979 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2014, 23:23

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Giới thiệu về tàu: 1.1.1 Khái quát về con tàu: Tàu được thiết kế và trang bị để chạy biển viễn dương nhưng chủ yếu là trong vùng châu Á, Trung đông và ven biển Việt nam. Tàu có kết cấu hàn , boong kết cấu ngang, có bố trí các sống dọc phía trên boong chính; bố trí boong nâng mũi với sống mũi vát và mũi quả lê; vách đuôi thẳng đứng và bánh lái treo bán cân bằng. Buồng máy và thượng tầng bố trí phía lái. THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Giới thiệu về tàu: 1.1.1 Khái quát về con tàu: Tàu được thiết kế và trang bị để chạy biển viễn dương nhưng chủ yếu là trong vùng châu Á, Trung đông và ven biển Việt nam. Tàu có kết cấu hàn , boong kết cấu ngang, có bố trí các sống dọc phía trên boong chính; bố trí boong nâng mũi với sống mũi vát và mũi quả lê; vách đuôi thẳng đứng và bánh lái treo bán cân bằng. Buồng máy và thượng tầng bố trí phía lái. Tàu có 5 cặp khoang hàng, 1 cặp két chứa cặn và 5 cặp két nước dằn trong khu vực khoang hàng. Mạn kép có chiều rộng 1,2 m và đáy đôi có chiều cao 1,4 m trong khu vực khoang hàng thoả mãn yêu cầu 13F của IMO được dùng để làm két nước dằn. Các két sâu khoang mũi/lái cũng được dùng để chứa nước dằn. Các két dầu hàng được chia ra làm hai hạng với hai hệ thống đường ống độc lập và hệ thống điều khiển dầu hàng có khả năng thực hiện việc xả/nạp hàng với hai hạng dầu đồng thời. Buồng máy được cách ly với khoang hàng bằng một buồng bơm và một cofferdam (giếng hút dầu hàng). Một đường hầm được bố trí bên trong đáy đôi dọc theo đường tâm tàu. 1.1.2. Danh mục dầu hàng: Danh mục dầu hàngtàu có thể vận chuyển hợp pháp theo dấu hiệu phân cấp, kiến trúc kỹ thuật, không có hại cho lớp sơn vỏ tàuhệ thống làm hàng là như sau: -Dầu nhiên liệu : F.O -Dầu gazoan : Gasoline -Dầu máy bay -Dầu hoả. 1.1.3. Kích thước chủ yếu: Chiều dài toàn bộ : 145,30 m Chiều dài BP : 136,60 m Chiều rộng : 20,80 m KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 2 Chiều cao : 11,20 m Mớn nước thiết kế : 8,00 m Mớn nước kết cấu : 8,45 m 1.1.4. Trọng tải và dung tích: Trọng tải trong nước có tỷ trọng 1,025T/m3 tại mớn 8.00m là 13000T và tại mớn 8.45 m là 14000T Dung tích các két như sau: Các Két dầu hàng ( kể cả két chứa cặn) : 14500 m3 Các két dầu nặng : 750 m3 Các két dầu DO : 150 m3 các két dầu LO : 50 m3 Các két nước ngọt : 100 m3 Các két nươc dằn : 5200 m3 1.1.5. Máy chính: 01 Máy MAN B&W 7S35MC MCR : 4440 kW x 173 rpm CSR : 3774 kW x 163 rpm Máy có khả năng vận hành với dầu nặng HFO 380cst 1.1.6. Tốc độ: Tốc độ ( được bảo đảm ) tại mớn nước 8.45 m , công suất máy chính CSR và trạng thái vỏ tàu nhẵn sạch, chạy trong biển sâu, nước yên tĩnh, tốc độ gió không quá 3 độ Bôpho : không nhỏ hơn 13.0 hl/h. 1.1.7. Suất tiêu hao nhiên liệu: 120g/cv.h 1.1.8. Tầm hoạt động: 14000 hl tại mớn nước 8.45 m và tốc độ hành trình 13.0 hl/h. 1.1.9. Qui phạm và luật lệ: Tàu được đóng và trang bị phù hợp với qui phạm và luật lệ sau đây , dưới sự giám sát của NK và sẽ mang dấu hiệu phân cấp như sau: NS*, Tanker for product oil ( Điểm bắt cháy dưới 60 độ C) MNS*, MO , In Water survey. KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 3 Tàu được đăng ký cờ Việt nam. Các luật lệ và qui phạm được áp dụng kể cả các thông tri có hiệu lực tại thời điểm ký hợp đồng. 1.1.9.1. Luật và Qui phạm phân cấp tàu của Đăng kiểm tàu thuyền năm 2000 và các sửa đổi của nó. 1.1.9.2. Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển, 1974 và cả nghị định 1978 và các sửa đổi của nó 1981, 1983, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994 và 1996. 1.1.9.3. Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiểm từ tàu 1973 ( Phụ lục I, II, IV ,V & VI đối với khí Nox) và nghị định 1978 bao gồm cả qui tắc 13F của IMO ( các sửa đổi của qui tắc 13F phu lục 1 của MARPOL 73/78 , MEPC 32/WP2) 1.1.9.4. Công ước về qui tắc quốc tế nhằm ngăn ngừa đâm va trên biển 1972 với sửa đổi 1981,1987, 1989. 1.1.10. Chứng nhận: Các giấy chứng nhận sau đây hoặc giấy chứng nhận tạm thời phải được hoàn thành khi giao tàu. 1.1.10.1. Giấy chứng nhậ phân cấp 1.1.10.2. Giấy chứng nhận đường tải trọng quốc tế. 1.1.10.3. Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiểm dầu trên biển. 1.1.11. Thuyên viên: Khu vực sinh hoạt đủ không gian cho các buồng sau đây: Bảng 1.1: Các buồng trên tàu Hạng Số buồng Số người Buồng thuyền trưởng 3 ( cả chủ tàu) 3 Sĩ quan 7 7 Hạ sĩ quan 10 20 Tổng 20 30 Trang bị cứu sinh được thiết kế và lắp đặt cho 30 người. 1.1.12. Vật liệu và công nghệ: KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 4 Người lao động tham gia vào việc đóng tàu phải đáp ứng được chất lượng tay nghề yêu cầu cho mục đích sử dụng và là trách nhiệm của nhà đóng tàu. Tất cả các vật liệu , máy moc thiết bị tuân theo tiêu chuẩn ISO và tiêu chuẩn của nhà sản xuất cũng như tiêu chuẩn của xưởng đóng tàu. 1.1.13. Phụ tùng dự trữ: Các dụng cụ, phụ tùng dự trữ được cung cấp phù hợp với yêu cầu của qui phạm và tiêu chuẩn của nhà sản xuất trừ những qui định đặc biệt khác được đè cập tới trong spec này. 1.1.14. Chủ tàu phải cung cấp: Chủ tàu phải cung cấp các hạng mục sau đây cho xưởng đóng tàu lắp đặt: • Các loại hải đồ. • Hải đồ cho xuồng cứu sinh • Cờ các loại, trang bị tín hiệu và hàng hải • Đồ dùng nấu bếp và dụng cụ nấu ăn bao gồm xoong nồi, cốc chén, dao kéo, bát đĩa .v.v. • Chăn ga gối đệm, rèm mành, khăn bàn quần áo, .v.v. • Chổi, bàn chải, máy hút bụi ,v.v. 1.1.15. Các trạng thái tải trọng: Các trạng thái tải trọng sau đây phải được đưa vào tính toán cân bằng và ổn định: -Tàu không -Tàu lên đốc -Trạng thái dằn theo IMO -Trạng thái dằn bình thường -Trạng thái tải đồng đều tại mớn thiết kế. -Trạng thái tải với từng nhóm hàng KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 5 1.2. Phần vỏ: Tàu được thiết kế tại mớn 8.45 m và là tàu vỏ thép kết cấu hoàn toàn là hàn. Độ cong trên boong chính trong khu vực khoang hàng là khoảng 300mm. Boong chính tại khu vực buồng máy , khoang mũi và khoang lái là không có độ cong. Các boong thượng tâng cũng không có độ cong . Tất cả các boong đều không có dải chuyển tiếp trừ boong nâng mũi (150mm). Việc thi công kết cấu thân tàu được tiến hành phù hợp với thực tế công nghệ của xưởng đóng tàu. Một vách dọc kín dầu dạng vách sóng chạy dọc tâm tàu và 8 vách ngang kín dầu bố trí trong khu vực khoang hàng. Các cơ cấu chính được thiết kế và tính toán phù hợp với các yêu cầu của qui phạm về tàu dầu. Kết cấu thân tàu được tính toán với hàng lỏng có khối lượng riêng 1.025T/m3 ở trạng thái các khoang hàng và két chứa cặn là đầy và khoang kế cận là rỗng. Thép vậtliệu là loại thép dẻo đã được đăng kiểm chấp nhận. Các laọi thép chưa được qui phạm chấp nhận phải tuân theo các tiêu chuẩn của ISO và/hoặc tiêu chuẩn của xưởng. Để đảm bảo độ bền cảu mối hàn , phải chụp x-quang số điểm thích hợp đối với các cơ cấu quan trọng theo yêu cầu của qui phạm. 1.3. Phần máy: 1.3.1. Khái quát: Hệ động lực bao gồm một chân vịt và một động cơ thấp cấp. Vị trí điều động tàu, điều khiển động cơ trên buồng lái và trong buồng CCR.Trong trường hợp sự cố có thể điều khển ngay tại động cơ. Động cơ có thể chạy với dầu nặng, độ nhớt lên tới 380cst tại 50 oC. Hệ thống phát điện bao gồm 3 tổ máy và 1 tổ máy phát sự cố. Bảng điện chính được bố trí trong buồng CCR và bảng điện sự cố được bố trí trong buồng máy phát sự cố. Công suất của các tổ máy dựa trên bảng phân tải như sau : KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 6 Bảng 1.2: Bảng phân tải Tình trạng Số tổ máy hoạt động Bình thường 1 tổ máy Rửa két trên biển 2 tổ máy Xả hàng 3 tổ máy Manơ 2 tổ máy Cập cầu 1 tổ máy hoặc 1 tổ máy phát sự cố Động cơ Điezel của tổ máy có thể chạy với dầu nặng kể cả lúc khởi động và chạy vơí tốc độ thấp. Hệ thống gia nhiệt tàu bao gồm một nồi hơi đốt dầu và một nồi hơi kết hợp. Nồi hơi đốt dầu được dùng đẻ gia nhiệt cho toàn bộ các két dầu hàng, gia nhiệt nước biển làm sạch két…Hai nồi hơi này là kiểu tự động hoàn toàn. Nồi hơi đốt dầu dùng dầu nặng. Các máy nén khí và bơm dùng cho hệ thống động lực được thiết kế sao cho động cơ chính vận hành tại công suất liên tục lớn nhất (MCR) với những điều kiện sau : Nhiệt độ nước biển : 32 oC Nhiệt độ xung quanh : 45 oC Áp suất khí quyển : 0.1 Mpa Độ ẩm : 60% Nhiệt độ LTFW : 36oC 1.4. Sơ bộ về hệ thống làm mát nước ngọt: 1.4.1. Nhiệm vụ và yêu cầu hệ thống: Trong quá trình làm việc của động cơ do nhiệt độ của chất khí cao các chi tiết của động cơ tiếp xúc với khí cháy đồng thời do ma sát vơi nhau nên nhiệt độ của chúng lên rất cao, để tránh biến dạng cho các chi tiết và đảm bảo chất lượng dầu bôi trơn, để lượng không khí nạp được đảm bảo thì phải làm mát động cơ. Công chất dùng để làm mát động cơ là: Nước, không khí, dầu Xuất phát từ những yêu cầu trên, đòi hỏi hệ động lực phải có một hệ thống tải phẩn nhiệt đó ra khỏi các thiết bị, máy móc, hay nói cách khác là phải có một hệ thống làm mát các chi tiết đảm bảo cho sự vận hành của các thiết bị. KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 7 1.4.1.1. Chức năng, nhiệm vụ: Hệ thống làm mát nước ngọt động cơ có nhiệm vụ duy trì nhiệt độ các chi tiết động cơ tiếp xúc với khí cháy( xi lanh, nắp xi lanh ) trong phạm vi cho phép. Nó đảm bảo độ bền cho các chi tiết này, đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho dầu bôi trơn xi lanh, tránh bó kẹt xéc măng Đồng thời cũng có thể sử dụng nước ngọt làm mát không khí nén để đảm bảo công suất tối đa của động cơ mà không để nhiệt độ khí cháy cao quá cho phép. Tải nhiệt lượng ra khỏi các thiết bị. Đo, kiểm tra, duy trì và điều chỉnh nhiệt độ nước làm mát theo từng chế độ vận hành của trang thiết bị. Sử dụng nước ngọt làm mát động cơ có ưu điểm là bảo đảm làm mát sạch có thể nâng cao nhiệt độ nước làm mát để đảm bao hiệu suất động cơ. 1.4.1.2. Yêu cầu: Động cơ chính phải có một bơm làm mát chính đủ sản lượng để cung cấp ổn định ở công suất liên tục lớn nhất của máy và một bơm dự phòng có sản lượng đủ cung cấp nước làm mát ở điều kiện hàng hai bình thường. Hệ thống làm mát phải có đủ lưu lượng nước để làm mát động cơ (giữ cho nhiệt độ các chi tiết trong phạm vi cho phép) có khả năng điều chỉnh được khi chết độ khai thác thay đổi. Động cơ lai maý phát điện, máy phụ cần có một cặp bơm làm mát trong đó có một bơm làm mát chính và một bơm làm mát dự phòng đủ sản lượng để cung cấp nước ổn định ở công suất lớn nhất của máy. Các bơm này phải được nối với hệ thống để sẵn sàng sử dụng. Tất cả các bơm phải được dẫn động bằng nguồn năng lượng độc lập. Hệ thống nước ngọt phải có két giãn nở để cho khí hơi thoát ra tránh tạo thành các nút hơi, để nước có thể giãn nở và bổ xung lượng nước hao hụt. Két dãn nở bố trí trên đường ống hút của bơm để tăng lực cửa hút, tránh xâm thực. Nhiệt độ nước làm mát phải được kiểm soát và theo dõi. Ống dùng trong hệ thống có thể làm bằng đồng hoặc thép liền tráng kẽm, các ống phải là ống liền. Các chi tiết vỏ thép và hợp kim đồng phải được lắp đặt cực kẽm để bảo vệ. 1.4.2. Giới thiệu sơ bộ các thiết bị trong hệ thống, bảng thiết bị: 1.4.2.1. Các thiết bị vận chuyển trong hệ KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 8 Bao gồm:bơm, đường ống, van,ống nối,cút nối đây là những thiết bị dùng để vận chuyển nước để làm mát các thiết bị trong hệ thống nhiên liệu như động cơ chính, diesel lai máy phát điện. Các thiết bị trên sử dụng để vận chuyển công chất làm mát nên dễ xảy ra ăn mòn, xâm thực của nước biển, rỗ… Hình 1.1: bơm ly tâm trục đứng Hình 1.2: Van RAF, Bơm booster, đường ống KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 9 Hình 1.3: Van an toàn 1.4.2.2. Thiết bị lọc: Bao gồm máy lọc hoặc bầu lọc, thiết bị khử khí là những thiết bị dùng để lọc tạp chất trước khi đưa nước đi làm mát thường có kết cấu là các màng lọc, hoặc máy lọc dạng ly tâm. Hình 1.4: Thiết bị lọc tự động Đây là những thiết bị làm việc trực tiếp với nước biển nên dễ xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa vì vậy cần phải được chế tạo bằng những vật liệu có khả năng chống lại các hiện tượng trên như mạ crom hoặc thấm nito. KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 10 1.4.2.3. Thiết bị làm mát: Là thiết bị dùng để lấy nhiệt của nước sau khi đi làm mát hệ thống nhiên liệu Sau khi lấy nhiệt từ động cơ hay thiết bị, nước ngọt được đưa qua bầu làm mát.Tại đây nước ngọt sẽ nhả nhiệt cho nước biển. Hình 1.5: Bầu sinh hàn 1.4.2.4. Két giãn nở Trong hệ thống nhiệt độ của nước ngọt cao có khả năng sinh hơi giảm năng suất tải nhiệt, bơm tuần hoàn dễ bị e, cho nên phải bố trí một két dãn nở tránh tạo bọt ngoài ra còn làm nhiệm vụ bổ xung nước ngọt vào hệ thống trong quá trình làm việc. 1.4.2.5. Thiết bị kiểm tra Hình 1.6: Thiết bị đo áp suất Chủ yếu là các thiết bị kiểm tra như đồng hồ đo nhiệt độ, rơ le báo nhiệt độ cao và đồng hồ đo áp suất của nước làm mát trong đó nhiệt độ của nước làm mát được xác đinh theo lí lịch máy hoặc có thể xác định dựa vào tính toán, áp suất của nước làm mát được xác định qua thử nghiệm tại nơi sản xuất.Thông thường cột áp của bơm nước tuần hoàn là 5-10 m.c.n. KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY [...]... vụ điều chỉnh lưu lượng nước làm mát đã qua bầu sinh hàn và chưa qua bầu sinh hàn để cho nhiệt độ của nước ở đầu ra ko đổi nhờ vào các thiết bị đo chuyện dụng Sau đó nước làm mát được cho đi qua các đường ống để đến làm mát cho các thiết bị a) Qua đường ống 55 để đi làm mát M/E AIR COOLER, M/E L.O COOLER, M/E JACKET W.COOLER, STEADY BEARING b) Qua đường ống 45 để đi làm mát ECR AIR CONDITIONER, NO.1... trong hệ thống làm mát là từ 0.5÷3 m/s Chọn V=3 m/s Công thức tính đường kính ống trong hệ thống: d =2 Q vn (m) b Π.v Trong đó: Q: Lưu lượng bơm, m³/s V: Vận tốc dòng chảy, m/s d =2 Q vn b Π.v =2 318 = 0,18 3,14.3.3600 (m) KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Vậy ta chọn đường kính ống đi làm mát máy chính là: 0,18(m) KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU... ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Bảng 2.4: Bảng tính toán sản lượng nước ngọt vòng ngoài KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 20 STT 1 Hạng mục tính Kí hiệu Công thức và nguồn gốc THIẾT KẾ MÔN Công suất có ích HỌC MÁY PHỤ TÀU Ne’ THỦY của diesel lai máy phát điện Kết quả Đơn vị Thông số tàu Trang: 21 396,9 Cv 2 Vòng quay n Thông số tàu 1000 v/ph 3 Hệ. .. Theo nhiệt độ nước làm mát 1,36 kJ/kg.độ 10 Nhiệt độ nước ngọt vào diesel lai máy phát điện t v Thiết kế chỉ định 50 C o 11 Nhiệt độ nước ngọt ra khỏi diesel lai máy phát điện t r Thiết kế chỉ định 70 C o 12 Nhiệt độ nước ngọt vào sinh hàn máy chính t v Thiết kế chỉ định 60 C o 13 Nhiệt độ nước ngọt ra khỏi sinh hàn máy chính t r Thiết kế chỉ định 70 C o Thiết kế chỉ định 50 C o Thiết kế chỉ định 60 C... mpd shdc shdc v Nhiệt độ nước t dn ngọt vào bầu sinh hàn dầu nhờn CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU KHOA BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY r Nhiệt độ nước ngọt ra bầu sinh hàn dầu nhờn t dn THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Vậy sản lượng nước ngọt cần làm mát ở vòng ngoài là: KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 22 Q b = 318 m³/h THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 23 2.2.2 Tính két giãn nở: Bảng 2.5: Bảng... α2 - hệ số toả nhiệt từ ống đối với chất lỏng ngoài (Kcal/m2.h.oC) δ - chiều dài của ống λ - hệ số dẫn nhiệt của vật liệu làm ống KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY (m) (Kcal/m2.h.oC) 3 m THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 24 Bộ làm mát sau một thời gian làm việc thường xuất hiện cáu cặn ở hai mặt sàng và trong ống, làm hệ số truyền nhiệt giảm xuống và giảm lượng nhiệt trao đổi, cho. .. đi làm mát COOKROOM AIR CONDITIONAER, NO.1 và NO.2 AIR CONDITIONER (một sử dụng và một dự phòng), NO.1 và NO.2 REF CONDENSER (một sử dụng và một dự phòng) KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 12 => Sau khi làm mát các thiết bị trên nước được tập trung về đường ống 85 và đi làm mát ATMO CONDENSER rồi đi đến đường ống 61 d) Qua đường ống 44 đi làm mát. .. dòng chảy của nước trong hệ thống làm mát là từ 0.5÷3 m/s Chọn V=3 m/s Công thức tính đường kính ống trong hệ thống: d =2 Q dc (m) b Π.v Trong đó: Q: Lưu lượng bơm, m³/s V: Vận tốc dòng chảy, m/s d =2 Q dc b Π.v =2 350 = 0, 20 3,14.3.3600 (m) Vậy ta chọn đường kính ống đi làm mát máy chính là: 0,20(m) KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 18 2.2 Tính... Ne.ge.α QH 2787404 kJ/h Theo nhiệt độ nước làm mát Thiết kế chỉ định 1,36 kJ/kg.độ 75 C o Thiết kế chỉ định 82 C o Q = G C (t − t ) Q = (G + 20%G ) o r n m 11 Sản lượng bơm Q b b dc 3 293 m 352 m v h dc n n Vậy sản lượng nước ngọt cần làm mát máy chính là: KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY % 41868 dc n 20 Q b = 352 m³/h 3 h THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 15 2.1.2 Tính két giãn nở:... của vật liệu làm ống (Kcal/m2.h.oC) KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY cv 3 m THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 16 Bộ làm mát sau một thời gian làm việc thường xuất hiện cáu cặn ở hai mặt sàng và trong ống, làm hệ số truyền nhiệt giảm xuống và giảm lượng nhiệt trao đổi, cho nên khi tính toán hệ số truyền nhiệt thường đưa thêm một hệ số điều chỉnh β vào trong công thức: K’ = β.K Thông . TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 6 Bảng 1.2: Bảng phân tải Tình trạng Số tổ máy hoạt động Bình thường 1 tổ máy Rửa két trên biển 2 tổ máy Xả hàng 3 tổ máy Manơ. KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Trang: 20 Bảng 2.4: Bảng tính toán sản lượng nước ngọt vòng ngoài KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY . bị, máy móc, hay nói cách khác là phải có một hệ thống làm mát các chi tiết đảm bảo cho sự vận hành của các thiết bị. KHOA CƠ KHÍ – ĐÓNG TÀU BỘ MÔN MÁY PHỤ TÀU THỦY THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế hệ thống làm mát bằng dầu cho tàu chở hàng, thiết kế hệ thống làm mát bằng dầu cho tàu chở hàng, thiết kế hệ thống làm mát bằng dầu cho tàu chở hàng