Đầu tư xây dựng dự án Mobifone QUẢNG ninh

42 1,093 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2014, 12:18

Đầu tư xây dựng dự án Mobifone QUẢNG ninh NỘI DUNG DỰ ÁN CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG II - SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU I. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ II. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN ÁP DỤNG III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU IV. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC VÀ KỸ THUẬT. - GIẢI PHÁP QUY HOẠCH KIẾN TRÚC - GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC - GIẢI PHÁP KẾT CẤU - GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN - GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 1. Hệ thống cấp điện 2. Hệ thống cấp thoát nước 3. Hệ thống điều hòa nhiệt độ 4. Hệ thống công nghệ thông tin 5. Hệ thống thang máy 6. Hệ thống PCCC 7. Hệ thống sân, đường, cây xanh 8. Hệ thống chống mối mọt 9. Đánh giá phương án CHƯƠNG IV – XÁC ĐỊNH QUY MÔ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU 1. Phân tích mục tiêu đầu và lựa chọn quy mô 2. Hình thức đầu 3. Nguồn vốn đầu 4. Phân tích vị trí đất 5. Tính pháp lý của lô đất 6. Hình thức thực hiện CHƯƠNG V - PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN CHƯƠNG VI - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG I 1 GIỚI THIỆU CHUNG Tên dự án : Đầu xây dựng trung tâm kỹ thuật khai thác Mobifone Quảng Ninh Địa điểm xây dựng : Lô đất DV2, khu vực phía đông nhà máycơ khí Hòn Gai cũ, tại phường Bạch Đằng và phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. Chủ quản đầu : UBND Tỉnh Quảng Ninh Chủ đầu : Công ty thông tin di động- Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam Đơn vị vấn lập dự án: Công ty TNHH vấn phát triển kiến trúc Nhiệt Đới Quy mô công trình : Nhà làm việc 10 tầng và 01 tầng hầm Cấp công trình: Cấp II Bậc chịu lửa: Cấp III Thể loại công trình : Công trình dân dụng Hình thức đầu : Xây mới Nguồn vốn đầu : Vốn tái đầu của Công ty Thông tin di động 2 CHƯƠNG II SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU h. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ: 1 . Căn cứ pháp lý chung - Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XI ngày 26/11/2003. - Căn cứ nghị định 209/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng. - Căn cứ nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình. - Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 12/2009/NĐ-CP, ngày 10/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu xây dựng công trình. - Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu xây dựng công trình. - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về Quy hoạch xây dựng. - Căn cứ Thông số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu xây dựng công trình. Căn cứ Định mức quản lý dự ánđầu xây dựng công trình ban hành theo quyết đinh số 957/QĐ-BXD, ngày 29 tháng 9 năm 2009. 2 . Căn cứ pháp lý của dự án - Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long được thủ tướng chính phủ phê duyệt năm 2003. Quy hoạch chi tiết kho than 1, 2 phường Hồng Gai được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt 19/12/2003. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu vực phía đông nhà máy cơ khí Hòn Gai cũ. Quy hoạch tuyến đường nhánh lên cầu Bãi Cháy phía Hòn Gai. - Căn cứ Quyết định số 2758/QĐ-UBND - QH2 ngày 03/07/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phương thức sử dụng quỹ đất thuộc quy hoạch khu vực phía đông nhà máy cơ khí Hòn Gai cũ tại phường Hồng Gai - TP Hạ Long. - Căn cứ Quyết định số 4232/QĐ-UBND-QH1 ngày 04/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh quy hoạch khu vực phía đông nhà máy cơ khí Hòn Gai cũ. 3 - Căn cứ Quyết định số 4639/QĐ-UBND-QLĐĐ1 ngày 03/12/2208 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các khu đất thuộc quy hoạch khu vực phía đông nhà máy cơ khí Hòn Gai cũ. - Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 25/03/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu vực phía đông nhà máy cơ khí Hòn Gai cũ tại phường Bạch Đằng và phường Hồng Gai - TP Hạ Long. - Căn cứ Quyết định số 1301/QĐ-UBND-QLĐĐ1 ngày 24/04/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao đất cho công ty thông tin di động để xây dựng trung tâm kỹ thuật khai thác MobiFone Quảng Ninh. - Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-UBND - QH1 ngày 11/02/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh các chỉ tiêu lô đất DV- 2 thuộc quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực phía đông nhà máy Hòn Gai cũ, thành phố Hạ Long. Các văn bản pháp quy khác về quản lý nhà ở và đất đai đô thị hiện hành. II. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN ÁP DỤNG 1. Phần thiết kế kiến trúc: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I, II, III; - TCXD 276-2003: Nhà và công trình công cộng, nguyên tắc cơ bản để thiết kế. - TCVN 4601-1988: Trụ sở cơ quan - Tiêu chuẩn thiết kế; - Các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam khác được áp dụng. - Các tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng về thiết kế cao ốc văn phòng. 2. Phần thiết kế kết cấu: - Bộ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam ban hành theo quyết định số 439/BXD- CSXD ngày 25/9/2007. - TCVN 4319: 1986 Nhà và công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản thiết kế. - TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN 375: 2006 Thiết kế công trình chịu động đất. - TCXDVN 356: 2005 Kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế. - TCVN 338: 2005 “Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế” - TCXD 5573: 1991 Kết cấu gạch đá và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế. - Các tiêu chuẩn và quy phạm chuyên ngành liên quan khác. 3. Phần thiết kế hệ thống điện công trình: - Trang bị điện trong công trình - quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập II; - TCXD 27-91: Trang thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng; - 11-TCN 18-84; 11 TCN 19-84; 11 TCN 20-84; 11TCN 21-84; Quy phạm trang bị điện; 4 - 20 TCN 25-91: Tiêu chuẩn ngành: Đặt đường dây điễn trong nhà ở và công trình cộng cộng; - 20 TCN 16-86: Tiêu chuẩn ngành: Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng 95-82; - 20 TCN 46-84: Chống sét cho các công trình xây dựng; - TCVN 4756-89: Quy chuẩn nối đất và nối không các thiết bị điện; - TCXD VN 263-2002: Lắp đặt cáp và dây điện cho công trình; - IEC-364: Mạng điện của các toà nhà; - IEC-60287: Tiêu chuẩn về dòng điện của cáp – tiêu chuẩn quốc tế; - Các tiêu chuẩn Việt Nam khác được áp dụng. 4. Phần thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình: - TCVN 33-85: Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước đô thị; - 20-TCN 51-84: Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước đô thị; - TCVN 4513-88: Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước bên trong; - TCVN 4474-87: Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên ngoài; - TCXD 51-1984: Tiêu chuẩn thoát nước mạng lưới bên ngoài; - TCXD 33-1985: Tiêu chuẩn cấp nước, mạng lưới bên ngoài; - Các tiêu chuẩn Việt Nam khác được áp dụng. 5. Phần thiết kế hệ thống điều hòa và thông gió: * Các tiêu chuẩn xét về điều hoà và thông gió: Các tiêu chuẩn quy phạm và các thông số tính toán: - Các thông số tính toán cho điều kiện khí hậu ngoài trời tại tỉnh Thanh Hoá theo TCVN -4088-85. - Kỹ thuật nhiệt xây dựng - kết cấu ngăn che. Tiêu chuẩn thiết kế TCVN4605-88. - Các quy phạm về bảo vệ môi trường của Việt nam. - Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống điều hoà không khí. - Tiêu chuẩn 232/BXD về thiết kế thi công và nghiệm thu hệ thống lạnh điều hoà không khí - HVAC system Duct Design. Smacna. 1981 Edition.(Sheet Metal and Air Conditioning Contactor National Association Inc). - HVAC DW/144-1998 Specification for sheet metal ductwork - System Design Manual. Carrier Air Conditioning Company. - ASHRAE Handbook. HVAC System and Application 1987 (the American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers Standard) - ASHRAE Handbook HVAC Systems and application 1987. * Các tiêu chuẩn xét về vật liệu: - BS (Bristish Standard- Part materials) - IEC (International Electrical Code) 5 - AS/ NZS ( autralian Standard/ Newzeland Standard). - ASTM (American Standard Material) - JIS (Japannese Industrial Standard Part materials) - KS, SS (Korean Standard ) - ARI (air conditioning and refrigeration institute Part meterials) * Các tiêu chuẩn về an toàn chống cháy : - NFPA (National Fire Protection asociation Standard) - Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn phòng cháy. 5. Phần thiết kế hệ thống thông tin liên lạc: - ANSI/TIA/EIA-568-B: Tiêu chuẩn hệ thống cáp cấu trúc tòa nhà thương mại. - Tiêu chuẩn ISO/EIC 11801: Tiêu chuẩn hệ thống cáp chung cho tòa nhà. - TCN 68-151:1995: Nhiễu công nghiệp và nhiễu vô tuyến - quy phạm phòng chống; - TCN 68-153:1995: Cổng, bể cáp và tủ đấu cáp - yêu cầu kỹ thuật; - TCN 68-132:1998: Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt - yêu cầu kỹ thuật; - TCN 68-170:1998: Chất lượng mạng viễn thông - yêu cầu kỹ thuật; - TCN 68-172:1998: Giao diện kết nối mạng - yêu cầu kỹ thuật; - TCN 68-174:1998: Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông; - TCN 68-141:1999: Tiếp đất cho các công trình viễn thông; - TCN 68-176:2003: Dịch vụ điện thoại trên mạng, điện thoại công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng; - TCN 68-218:2003: Dịch vụ Internet - Tiêu chuẩn chất lượng; - TCVN 6768-1:2000; TCVN 6768-2:2000; TCVN 6768-3:2000: Thiết kế hệ thống nghe nhìn, video và truyền hình; - 68QP-01-04-VNPT: Quy phạm xây dựng mạng ngoại vi. 6. Phần thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy. - TCVN 2622-1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế; - TCVN 6160-1996: Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng - yêu cầu thiết kế; - TCVN 4513-88: Cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế; - TCVN 5739-1993: Thiết bị chữa cháy - đầu nối; - TCVN 5740-1993: Thiết bị chữa cháy - vòi chữa cháy sợi tổng hợp tráng cao su; - 20TCN 33-85 “Cấp nước mạng lưới bên ngoài công trình – Yêu cầu thiết kế.” - TCVN7336:2003 “Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.” 6 - TCVN7161:2002 “Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống.” - TCVN7435:2004 “Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy.” - TCVN5738:2001 “Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật”. 7. Phần thiết kế phòng chống mối. - Tiêu chuẩn xây dựng TCXD: 204 - 1998 về công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng mới của Bộ Xây dựng. - Tập định mức và đơn giá phòng chống mối của Hội KHKT lâm nghiệp Việt Nam - Thiết kế kiến trúc và đặc điểm của khu vực xây dựng công trình. Các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ: 1. Khái quát: - Bưu chính viễn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân đã được Đảng và Nhà nước quan tâm. Phát triển bưu chính viễn thông nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh. - Sự bùng nổ thông tin trong thập kỷ qua ở nước ta, đặc biệt là bước vào đầu những năm của Thế kỷ 21, việc phát triển thông tin sẽ nhanh chóng đưa Đất nước bước vào nền kinh tế tri thức, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế nước nhà trong cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất nước. - Công ty Thông tin Di động (VMS) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được thành lập năm 1993, là doanh nghiệp đầu tiên được phép kinh doanh khai thác mạng điện thoại di động GSM trong phạm vi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trải qua thời gian 16 năm hoạt động trên thị trường, thương hiệu VMS - MobiFone đã được đông đảo tầng lớp nhân dân trong nước và Quốc tế biết đến. Với những bước đi đúng hướng và tinh thần dám nghĩ dám làm của Ban Lãnh đạo Công ty Thông tin Di động luôn luôn hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong những năm qua. Năm 1994, số thuê bao hoạt động trên mạng VMS - MobiFone với con số khiêm tốn mới có là 3.200 thuê bao. Nhưng đến cuối năm 2008 tổng số thuê bao đã đạt 30.000.000 với doanh thu đạt gần 18.000 tỉ đồng. Hiện nay MobiFone đang tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng đến 98% dân số với dự kiến đến cuối năm 2009 sẽ lắp đặt thêm 3.000 trạm phát sóng, nâng tổng số trạm phát sóng lên trên 13.000 trạm. Dự kiến đến tháng 12/2009 Công ty VMS - MobiFone sẽ chính thức đưa mạng 3G vào hoạt động. 7 Trong 16 năm qua, Công ty Thông tin di động đã trở thành một thương hiệu được khách hàng yêu mến, tín nhiệm và liên tục đón nhận các danh hiệu cao quý do Đảng, Nhà nước và các tổ chức uy tín trên thế giới trao tặng, trong đó nổi bật nhất phải kể đến:  Năm 2007, Công ty VMS vinh dự được tổ chức UNDP xếp hạng Top 20 trong “Danh sách 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”;  Liên tục trong 2 năm 2007-2008 được Bộ TTT&TT đánh giá là mạng thông tin di động có chất lượng tốt nhất về chất lượng thoại, tính cước, chỉ tiêu về dịch vụ hỗ trợ khách hàng theo kết quả đo kiểm được công bố của Bộ;  Huân chương Lao động Hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng Công ty năm 2008;  4 năm liền (2005-2008) được người tiêu dùng yêu mến bình chọn cho Giải thưởng “Mạng di động được ưa chuộng nhất trong năm”, đưa VMS-MobiFone trở thành nhà cung cấp dịch vụ TTDĐ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được bình chọn cho giải thưởng danh giá trên;  Đặc biệt, tháng 3/2009, Công ty VMS vinh dự là doanh nghiệm đầu tiên được Bộ TT&TT bình chọn là doanh nghiệp di động xuất sắc nhất trong năm tại Lễ trao giải thưởng Công nghệ Thông tin – Truyền thông năm 2008. Hiện tại, số thuê bao của MobiFone là trên 34 triệu thuê bao. Dự kiến đến cuối quí IV năm 2009, MobiFone sẽ đạt ngưỡng 50 triệu thuê bao. - Để có được kết quả sản xuất kinh doanh như trên, trong 16 năm qua Công ty Thông tin Di động đã đầu xây dựng cơ sở vật chất cụ thể: + Mạng điện thoại di động VMS - MobiFone hiện nay đã phủ sóng 63/63 tỉnh thành. + Số lượng trạm phát sóng: trên 10.000 trạm (dự kiến đến cuối năm 2009 là 13.000 trạm). + Số lượng tổng đài: 35 tổng đài MSC, 178 tổng đài BSC. + Thông qua dịch vụ chuyển vùng quốc tế, vùng phủ sóng của mạng VMS -MobiFone đã mở rộng ra trên 147 mạng trên toàn thế giới. Nhằm đảm bảo chất lượng thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phục vụ các ngày lễ lớn, các hội nghị của Nhà nước và nhu cầu phục vụ xã hội. Công ty đã được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao làm Chủ đầu để xây dựng các công trình Trung tâm điều hành thông tin di động tại khu vực Bắc - Trung - Nam tạo cơ sở vật chất hoà cùng với cơ sở vật chất của Ngành bưu chính Viễn thông để vững tin bước vào cuộc hội nhập với nền kinh tế Thế giới. Để không ngừng nâng cao chất lượng vùng phủ sóng, việc đầu cơ sở hạ tầng tại các vùng kinh tế tiềm năng như khu vực Miền Bắc là rất cần thiết. Chính vì vậy, việc đầu xây dựng công trình Trung tâm kỹ thuật khai thác Mobifone Quảng 8 Ninh đã được Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH vấn Phát triển kiến trúc nhiệt đới được phép làm các công tác chuẩn bị đầu cho dự án. 2. Sự cần thiết phải đầu tư: Phát huy những thành tích đã đạt được trong 16 năm qua kể từ khi thành lập, để vững vàng bước vào thời kỳ hội nhập, cạnh tranh và quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao với tiêu chí “ Chất lượng mạng lưới tốt nhất, dịch vụ đa dạng và chăm sóc khách hàng tốt nhất” và giữ vững danh hiệu “ Mạng thông tin di động tốt nhất” và “Mạng thông tin di động chăm sóc khách hàng tốt nhất“. Theo dự báo về số lượng thuê bao đến 2015: tổng số thuê bao trên thị trường được xác định dựa trên dân số có khả năng sử dụng điện thoại, giả thiết về phủ sóng 95% dân cư và 25% sử dụng dịch vụ của hai nhà cung cấp khác nhau. MobiFone hiện tại đang chiếm 40% tổng thị trường và sẽ vẫn giữ được mức thị phần này vào năm 2015, tương ứng với 33 triệu thuê bao thực. MobiFone sẽ chiếm tối thiểu 20% thị trường tại tất cả các tỉnh, đồng thời giữ được tỷ lệ hiện tại ở tất cả các tỉnh mà Công ty hiện đang có ưu thế. Các trung tâm KT-KT MobiFone sẽ được triển khai từ 2008 và đưa vào sử dụng năm 2010 - 2011. Diện tích xây dựng được quy hoạch để đáp ứng tối thiểu cho nhu cầu tới 2015. Tập trung đầu trước tại các tỉnh quan trọng có số thuê bao dự tính năm 2015 của MobiFone từ 200.000 trở lên, xem xét đồng thời với khả năng triển khai tại mỗi trung tâm cũng như chủ trương về xây dựng hình ảnh của Công ty. Giai đoạn hiện nay dịch vụ thông tin di động đang phát triển với tốc độ cao dẫn đến năng lực mạng lưới sẽ phát triển nhanh và mạnh trên toàn hệ thống của Công ty VMS. Trong kế hoạch phát triển chung của toàn Công ty VMS - MobiFone vẫn tiếp tục không ngừng đầu phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng mạng lưới, mở rộng dung lượng tổng đài tổng số trạm BTS đến 10/2008 là trên 8.500 trạm với dung lượng tổng đài trên 30 triệu thuê bao. Sau nhiều năm nghiên cứu, thăm dò thị trường tại tỉnh Quảng Ninh, Công ty Thông tin di động nhận thấy Quảng Ninh là tỉnh lớn với diện tích 611.081,3 ha, dân số trên 1 triệu người. Tỉnh Quảng Ninh là nơi giao lưu văn hóa, lại có nguồn khoáng sản phong phú với trữ lượng rất lớn như than, đá vôi, đất sét, cát thủy tinh, rừng, gắn với đầu mối giao thông sắt – bộ, cảng biển, có bờ biển dài, biển rộng, bãi biển đẹp và có Vịnh Hạ Long đẹp nổi tiếng thế giới. Quảng Ninh là 1 trong 3 cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là 1 trong 5 tỉnh của khu vực hợp tác “hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc’’. 9 Theo báo cáo của Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh, năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt hơn 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 1.280 USD; Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 23.770 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm 2008; sản lượng than sạch đạt gần 40 triệu tấn, tăng hơn 5%; than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn, tăng hơn 14%. Tổng ngân sách trên địa bàn đạt hơn 18.620 tỷ đồng, tăng 25%. Do vậy các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động ở Việt Nam rất quan tâm đến việc đầu tư, chiếm lĩnh thị trường đầy tiềm năng này. Hiện nay, tại khu vực tỉnh Quảng Ninh và khu vực miền Bắc công ty Thông tin di động đã tập trung đầu phát triển mạng lưới, chiếm lĩnh thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ và thực hiện công tác chăm sóc khách hàng tại địa bàn nên mạng MobiFone tại đây đã được phát triển tương đối mạnh, có tốc độ phát triển thuê bao khá nhanh. Tuy nhiên do số lượng các trạm BTS tăng kéo theo nhu cầu ứng cứu thông tin, khắc phục sự cố tăng theo đồng thời do nhu cầu sử dụng thông tin di động và số lượng khách hàng tăng nhanh và với mục đích cải thiện hình ảnh, nâng cao uy tín của MobiFone, nâng cao năng lực cạnh tranh đòi hỏi phải xây dựng một trung tâm kỹ thuật - khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới. Do đó việc đầu xây dựng Trung tâm kỹ thuật khai thác MobiFone Quảng Ninh để đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới của Công ty thông tin di động tại địa bàn chiến lược này là hết sức cần thiết và cấp bách. IV. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN Căn cứ vào các định hướng của công ty Thông tin di động, Dự án được xác định bởi các mục tiêu sau : - Xây dựng và trang bị đồng bộ về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật. - Xây dựng một trung tâm kỹ thuật hiện đại. - Xây dựng trụ sở làm việc tương xứng với tầm vóc, đáp ứng yêu cầu làm việc và giao dịch của công ty Thông tin di động. - Phát triển mở rộng kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân Tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung. - Xây dựng khu Trung tâm kỹ thuật khai thác MobiFone với hệ thống dịch vụ và cơ sở hạ tầng hiện đại đồng bộ, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hoá của khu vực có dự án, đóng góp vào quỹ nhà của Tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện để các dự án phát triển kinh tế - Xã hội trên địa bàn Tỉnh được thuận lợi. - Sử dụng nguồn vốn tái đầu tư, khai thác quỹ đất một cách hiệu quả, góp phần tạo nên một bộ mặt kiến trúc khang trang, văn minh, hiện đại đồng thời cải thiện môi trường sống cho nhân dân trong khu vực có dự án. 10 [...]... kinh tế: - -Phương án đảm bảo tính kinh tế trong đầu và đáp ứng được tính kỹ thuật của tổng thể dự án - Suất đầu tính theo diện tích sàn hợp lý trên cơ sở mặt bằng giá xây dựng hiện nay - Tổng mức đầu phù hợp với mức đầu của dự án c Về ý nghĩa xã hội: - Dự án đã tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân Tỉnh Quảng Ninh - Dự án tạo điều kiện thuận... vực “Trung Tâm kỹ thuật khai thác Mobifone Quảng Ninh tại Lô đất DV2, khu vực phía đông Nhà máy cơ khí Hòn Gai cũ, tại phường Bạch Đằng và phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, được đầu xây dựng mới và hoàn thiện đồng bộ từ trong ra ngoài Các vật liệu hoàn thiện chủ yếu dùng vật liệu có sẵn tại địa phương Tiêu chuẩn hoàn thiện và tiện nghi công trình ng đối cao Mặt đứng ngoài nhà... GIẢI PHÁP QUY HOẠCH KIẾN TRÚC: 1 Giải pháp theo quy hoạch được duyệt - Tổng diện tích khu đất đầu xây dựng: 1191m2 trong đó diện tích đất xây dựng công trình: 572,9m2 (chiếm 48,1% diện tích khu đất quy hoạch) - Đất sân đường nội bộ, cây xanh: 540,1m2 ( chiếm 45,3% diện tích khu đất quy hoạch) - Mật độ xây dựng khu đất quy hoạch: 48,1% - Hệ số sử dụng đất: K = 3,92 lần Bảng cơ cấu sử dụng đất STT Loại... thức kiến trúc - Hình thức kiến trúc công trình đảm bảo được những tưởng và phong cách kiến trúc mới, hiện đại, có nghiên cứu đến những phong cách kiến trúc tại điạ phương, đồng thời cũng phù hợp với quy mô xây dựng thực tế - Do quy mô xây dựng công trình có khối tháp không cao (9 tầng) nên khối đế được tính toán với tỷ lệ đảm bảo ng quan với khối tháp bên trên - Hệ thống cửa sổ, mặt đứng kính... trình hiện đại hoá văn minh đô thị của Tỉnh Quảng Ninh CHƯƠNG IV XÁC ĐỊNH QUY MÔ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU I XÁC ĐỊNH QUY MÔ 1 Phân tích mục tiêu đầu và lựa chọn quy mô công trình: Tỉnh Quảng Ninh là nơi giao lưu văn hóa, có tiềm năng phát triển kinh tế biển, có nguồn khoáng sản phong phú với trữ lượng rất lớn như than, đá vôi, đất sét, cát thủy tinh, rừng gắn với đầu mối giao thông sắt – bộ, cảng biển, có... Trong công trình xây dựng mối có thể đục được ng xây bằng xi măng mác thấp hoặc một số vật liệu nhựa nhờ tiết dịch Axít hoặc len lỏi qua những khe kẽ rất nhỏ để tiếp cận các đối ng là thức ăn của chúng Mối không chỉ làm hư hại đến trang thiết bị, nội thất,hệ thống điện thông tin bên trong mà còn làm ảnh hưởng đến tuổi thọ và mỹ quan công trình Nhiều công trình sau khi xây 33 dựng một thời gian... nước chữa cháy vách ng và sprinkler cho khoảng thời gian 10 phút ban đầu khi bơm chữa cháy đang khởi động hoặc nguồn cấp nước chữa cháy từ các bể chứa gặp sự cố + Tổng lượng nước dự trữ cho chữa cháy  Lượng nước dự trữ cho chữa cháy vách ng và ngoài nhà Tổng lưu lượng nước chữa cháy vách ng và ngoài : 20l/s 29 Thời gian chữa cháy : 3h Lượng nước dự trữ cho chữa cháy vách ng : 20l/s x 3h... xây dựng - Lối thoát hiểm được bố trí ngay tại sảnh tầng nên khoảng cách và không gian rất thuận lợi trong trường có sự cố xảy ra - Phương án giảm thiểu được diện tích giao thông tận dụng tối đa diện tích ở mang tính kinh tế cao, đảm bảo hướng gió thông thoáng, giảm thiểu ánh nắng mặt trời Hình khối kiến trúc đơn giản, không gian hiện đại, tiện nghi, đáp ứng được nhu cầu sử dụng hiện tại và trong ng... và thoát nước bề mặt - Hệ thống cây xanh làm tăng vẻ đẹp công trình, tạo cảnh quan theo thiết kế tổng mặt bằng công trình 8 Phòng chống mối mọt: 8.1- Đặc điểm của khu vực xây dựng công trình và mức độ xâm hại của mối Khu vực xây dựng công trình nơi có độ ẩm cao, tàn thực vật nhiều, nhiều công trình lân cận trước đây bị mối xâm hại Các điều kiện trên cộng với môi trường khí hậu nhiệt đới là các yếu... thương hiệu MobiFone - Nhấn mạnh vào vị trí điểm đặt logo MobiFone, vừa tạo ra sự cân đối về bố cục mặt đứng, vừa tạo ra những nét đặc trưng của công trình - Màu sắc sử dụng trên mặt đứng trong sáng và đơn giản, nhấn mạnh các gam màu chủ đạo của MobiFone - Toàn bộ hình khối công trình thể hiện sự năng động và sức sống MobiFone, khẳng định sự lớn mạnh không ngừng và ý chí vươn lên của thương hiệu MobiFone . xây dựng. - Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình. Căn cứ Định mức quản lý dự án và đầu tư xây. TÍCH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN CHƯƠNG VI - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG I 1 GIỚI THIỆU CHUNG Tên dự án : Đầu tư xây dựng trung tâm kỹ thuật khai thác Mobifone Quảng Ninh Địa điểm xây dựng : Lô đất DV2,. Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Nghị định
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư xây dựng dự án Mobifone QUẢNG ninh, Đầu tư xây dựng dự án Mobifone QUẢNG ninh, Đầu tư xây dựng dự án Mobifone QUẢNG ninh, SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ, h. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ:, Bảng 2: Xác định đương lượng vùng 2

Từ khóa liên quan