Nghiên cứu một số biến đổi gen đặc trưng và đáp ứng điều trị tấn công ở bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tuỷ

28 748 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2014, 13:26

Nghiên cứu một số biến đổi gen đặc trưng và đáp ứng điều trị tấn công ở bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tuỷ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VŨ MINH PHƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN ĐỔI GEN ĐẶC TRƯNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ TẤN CÔNG BỆNH NHÂN MI CẤP DÒNG TUỶ CHUYÊN NGÀNH: HUYẾT HỌC MÃ SỐ: 62.72.25.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI 2009 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM QUANG VINH GS.TSKH. ĐỖ TRUNG PHẤN Phản biện 1: GS.TS. Nguyễn Công Khanh Bệnh viện Nhi Trung Ương Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà Bệnh viện TWQĐ 108 Phản biện 3: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Trường Đại học Y Hà nội Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồ ng chấm luận án cấp Nhà nước họp tại Trường Đại học Y Hà Nội Vào hồi 8h30 ngày 9 tháng 10 năm 2009 CÓ THỂ TÌM LUẬN ÁN TẠI - Thư viện Quốc gia - Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội - Thư viện Thông tin Y học Trung ương DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1.Vũ Minh Phương, Phạm Quang Vinh, Bạch Khánh Hòa, Lê Thị Hồng Nhung, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Minh Phương (2008). Nghiên cứu biến đổi gen PML/RARα trên 21 bệnh nhân mi cấp thể M3. Tạp chí Nghiên cứu Y học, Vol 58, N 0 5- October, 12-18 2.Vũ Minh Phương, Phạm Quang Vinh, Bạch Khánh Hòa, Lê Thị Hồng Nhung, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Minh Phương (2008). Nghiên cứu biến đổi gen AML1/ETO trên 76 bệnh nhân mi cấp dòng tuỷ. Tạp chí Nghiên cứu Y học, Vol 59, N 0 6- December, 2008: 10-17 3.Vũ Minh Phương, Phạm Quang Vinh, Bạch Khánh Hòa, Lê Thị Hồng Nhung (2008). Nghiên cứu biến đổi gen CBFβ/MYH11 trên bệnh nhân mi cấp dòng tuỷ. Tạp chí Sinh lý học. Tập 12- N 0 3/ 12/2008: 24-28 4.Vũ Minh Phương, Phạm Quang Vinh, Bạch Quốc Khánh, Bạch Khánh Hòa (2008). Nghiên cứu điều trị mi cấp dòng tuỷbiến đổi gen AML1/ETO. Tạp chí Nghiên cứu Y học, Vol 60, N 0 1- January, 2008:36-41 1 ĐẶT VẤN ĐỀ mi cấp dòng tủymột bệnh lý ác tính không thuần nhất mà đặc trưng của bệnh là sự tăng sinh các tế bào tiền thân tạo máu có thay đổi về vật chất di truyền. Hiện nay, hầu hết các trung tâm hiện đại các nước phát triển đều coi kỹ thuật phát hiện biến đổi genmột phương pháp thường quy trong chẩn đoán theo dõi điều trị bệ nh mi cấp. Đã có nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng có một số gen biến đổi có giá trị tiên lượng xấu cho tiến triển của bệnh, ngược lại có một số biến đổi gen lại có giá trị tiên lượng tốt trong quá trình điều trị. Trong đó có một số biến đổi gen tái diễn có giá trị tiên lượng tốt là các biến đổi gen PML/RARα, AML1/ETO CBFβ/MYH11. Những biến đổi gen này tươ ng đối đặc trưng cho mi cấp dòng tuỷ vì vậy có vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán, tiên lượng điều trị bệnh. Hiện Việt nam đã có nhiều trung tâm nghiên cứu về gen, nhưng chưa có những nghiên cứu hệ thống về biến đổi gen trong bệnh mi nói chung cũng như bệnh mi cấp dòng tuỷ nói riêng. Trước những nhu cầu thiết thực về sự phát triể n trong quá trình chẩn đoán điều trị, đề tài “Nghiên cứu một số biến đổi gen đặc trưng đáp ứng điều trị tấn công bệnh nhân mi cấp dòng tuỷ” được tiến hành với những mục tiêu sau: 1. Phân tích các biến đổi gen PML/RARα, AML1/ETO CBFβ/MYH11 bệnh mi cấp dòng tuỷ. 2. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, huyết học kế t quả điều trị tấn công của mi cấp dòng tuỷ có các biến đổi gen PML/RARα, AML1/ETO CBFβ/MYH11. 2 *Ý nghĩa thực tiễn của luận án: 1. Phân tích được 3 biến đổi gen đặc trưng nhất của mi cấp dòng tủy là PML/RARα, AML1/ETO CBFβ/MYH11, thấy được giá trị, độ nhậy cao của kỹ thuật PCR hơn hẳn kỹ thuật di truyền tế bào. 2. Nghiên cứu được những đặc điểm lâm sàng, huyết học nổi bật nhất, có ý nghĩa nhất của những bệnh nhân l ơ mi cấp dòng tủybiến đổi gen, góp phần vào chẩn đoán nhanh chính xác. 3. Nghiên cứu được kết quả điều trị của các bệnh nhân mi cấp dòng tủy cho thấy các bệnh nhânbiến đổi genđáp ứng tốt với điều trị, có tỷ lệ lui bệnh cao, có giá trị khẳng định ý nghĩa tiên lượng bệnh *Đóng góp mới của luận án: 1. Là công trình đầu tiên Việ t nam nghiên cứu các biến đổi gen PML/RARα, AML1/ETO CBFβ/MYH11 này trên một số lượng bệnh nhân tương đối lớn 2. Là công trình đầu tiên Việt nam nghiên cứu được các đặc điểm lâm sàng, huyết học đánh giá được kết quả điều trị tấn công các bệnh nhân mi cấp dòng tủybiến đổi gen. Bố cục của luận án: Luận án dài 127 trang. Ngoài phần đặt vấn đề, k ết luận, ý kiến đề xuất, luận án gồm 4 chương bao gồm: chương 1: Tổng quan tài liệu: 34 trang, chương 2: Đối tượng phương pháp nghiên cứu: 14 trang, chương 3: Kết quả nghiên cứu: 36 trang, chương 4: Bàn luận: 38 trang. Luận án có 49 bảng, 6 biểu đồ, 11 hình, 1 đồ. Tài liệu tham khảo: 30 tài liệu tiếng Việt, 122 tài liệu tiếng Anh 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 MỘT SỐ BIẾN ĐỔI GEN ĐẶC TRƯNG MI CẤP DÒNG TỦY 1.1.1. Biến đổi gen có liên quan PML/RARα trong t(15;17)(q21;q22) mi cấp M3 các biến thể mi cấp dòng tủy thể M3 là một dạng đặc biệt trong mi cấp dòng tủy được xác định bằng các đặc điểm: (1) tăng sinh các tiền tủy bào; (2) có chuyển đoạn nhiễm sắc th ể liên quan tới gen RARα trên nhiễm sắc thể 17; 3/ các tế bào ác tính nhậy cảm với acid all-trans retinoic (ATRA). Năm 1977 Janet D Rowley xác nhận sự có mặt của t(15;17) trên phần lớn bệnh nhân mi cấp thể M3 (1977), đến năm 1990 Huge de The, Kakizuka A đã phân tích được biến đổi gen PML/RARα (1990) [78]. Sau đó đã có rất nhiều nghiên cứu tìm ra các dạng biến đổi gen khác của thể mi cấp này. Tùy thuộc vào từng loại chuyển đoạn nhiễm s ắc thể, trên mức độ phân tử, gen RARα trên nhiễm sắc thể 17 thường phối hợp với các gen PML (trên nhiễm sắc thể 15), PLZF (trên nhiễm sắc thể 11), NPM (trên nhiễm sắc thể số 5), NuMA (trên nhiễm sắc thể số 11), 5B (trên nhiễm sắc thể số 11) để tạo nên các gen lai bệnh lý. Những gen phối hợp này thường được gọi chung là gen X. Các chuyển đoạn nhiễm sắc thể tạo ra các gen lai X/RARα s ản phẩm các gen này có vai trò trong sinh mi. Chuyển đoạn thường gặp nhất trong mi cấp thể M3 là t(15;17) tạo nên phức hợp gen lai giữa PML (mã hoá yếu tố phiên mã putative novel) nằm trên nhiễm sắc thể số 15 RARα nằm trên nhiễm sắc số 17. Vị trí đứt gẫy nhiễm sắc thể 17 là intron 2. Ngược lại trên nhiễm sắc thể số 15 có 3 vị trí đứt gẫy là intron 6, exon 6 4 intron 3 tạo nên ba kiểu gen PML/RARα tương ứng là bcr1, bcr2 bcr3. Do sự khác nhau về kích cỡ sản phẩm, bcr1 bcr2 được xếp vào loại phiên mã dài (L type), bcr3 xếp vào loại phiên mã ngắn (S type). S type thường gặp thể M3v (là một dạng biến thể của M3v). Tuy nhiên cũng chưa thấy được sự khác biệt về lâm sàng xét nghiệm giữa 2 loại phiên mã này. 1.1.2. Biến đổi gen AML1/ETO trong t(8;21)(q22;q22) Biến đổi gen AML1/ETO hay còn được gọi là RUNX1/RUNX1T1 là kết quả của chuyển đo ạn t(8;21)(q22;q22). Chuyển đoạn t(8;21) được mô tả lần đầu tiên năm 1973. Năm 1991, biến đổi gen AML1/ETO được phát hiện từ những tế bào dòng Kasumi có nguồn gốc từ những bệnh nhân mi cấp thể M2 tái phát [36]. Chuyển đoạn t(8;21) tạo ra gen lai AML1/ETO. Gen AML1 bình thường nằm trên nhiễm sắc thể 21 gồm có 9 exon kích thước 150kb. Gen ETO bình thường nằm trên nhiễm sắc thể số 8, gồm 13 exon kích thước 87kb. Gen lai AML1/ETO được phát hiện các bệnh nhân có chuyển đoạn t(8;21). Phức hợp này cũng còn được phát hiện trên một số trường hợp có các chuyển đoạn phức hợp khác cả một số các trường hợp không có t(8;21). mi cấp dòng tuỷ có t(8;21) với gen lai AML1/ETO có tiên lượng tốt, có đáp ứng tốt với điều trị hoá chất đặc biệt là với cytarabin. Chuyển đoạn t(8;21) này chiếm khoảng 7-8% mi cấp ngườ i lớn (thường gặp những bệnh nhân mi cấp dòng tủy trẻ tuổi), khoảng 11-12% bệnh nhi. Chuyển đoạn này cũng chiếm từ 20-40% mi cấp thể M2, ngoài ra cũng có thể thấy mi cấp thể M1 M4 hoặc các mi cấp do điều trị. Bằng kỹ thuật RT-PCR, phức hợp gen lai AM1/ETO được phát hiện chiếm khoảng 8-12% mi cấp 5 dòng tuỷ. Tỷ lệ này cao hơn khi so sánh với kỹ thuật di truyền tế bào phát hiện t(8;21). Gen lai AML1/ETO mã hóa cho một loại protein có vai trò ức chế quá trình biệt hóa bình thường trong các giai đoạn tạo các tế bào máu. Bình thường gen AML1 mã hóa protein CBFα2 là một thành phần của phức hợp nhị trùng CBF (core binding factor) có vai trò điều hòa sao chép trong quá trình sinh máu bình thường. Thông qua những nghiên cứu invitro trên dòng tế bào Kasumi có t(8;21) đã khẳng định rằng biến đổi gen AML1/ETO ức chế hoạt động của AML1.Tuy nhiên những nghiên c ứu trên chuột cho thấy nếu chỉ riêng phức hợp gen lai AML1/ETO không đủ để gây mi. 1.1.3. Biến đổi gen CBFβ/MYH11 trong inv(16)(p13;q22) Đảo đoạn inv(16)(p13;q22) tạo nên phức hợp gen lai giữa CBFβ (còn được gọi là PEBP2b) nằm trên nhiễm sắc thể 16q22 MYH11 nằm trên nhiễm sắc thể 16p13 (là gen mã hoá cho protein SMMHC). Đảo đoạn inv(16) được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1982, đến năm 1991, gen lai CBFβ/MYH11 được Yanagisaka K phát hiện trên các tế bào dòng ME-1 có nguồn gố c từ mi cấp thể M4eo. Cấu trúc của gen CBFβ vẫn chưa được biết đầy đủ, sản phẩm của gen là protein CBFβ là một yếu tố phiên mã nhị trùng cũng với sản phẩm của gen AML1 là CBFα. Gen MYH11 được cấu tạo bằng 21 exon có kích thước 37 kb. Do quá trình đảo đoạn nhiễm sắc thể 16, vùng 5’của MYH11 bị mất. Vì vậy sau inv(16) chỉ có hoạt động của phứ c hợp gen lai CBFβ/MYH11. Gen lai này có sản phẩm là một protein khảm. Sản phẩm này ngăn quá trình biệt hoá các tế bào thông qua vai trò của CBFα2 trong bào tương. Phức hợp CBFα2/CBFβ/MYH11 cũng có vai trò như một chất ức chế truyền 6 tin thông qua cơ chế đồng ức chế hoạt động của chromatin- modifying histone deacetylase. Hoạt động của sản phẩm protein khảm tuy thế cũng chưa đủ gây mi mà cần có phối hợp thêm một số các biến dị khác. Có 10 thể khác nhau của CBFβ/MYH11 xếp loại từ A đến J trong đó 85% là thể A, thể D E chiếm 5%, còn lại là các thể khác. mi cấp dòng tuỷbiến đổi gen CBFβ/MYH11 có một số đặc điểm riêng. Biến đổi gen này thường gặp mi cấp dòng tuỷ thể M4 có bất thường về thành phần bạch cầu ưa acid (M4eo). Những bạch cầu ưa acid bất thường này có inv(16)(p13q22) cũng có nguồn gốc từ dòng tế bào mi. Trên phân tích nhiễm sắc thể, dạng mi cấp dòng tuỷbiến đổi gen CBFβ/MYH11 cũng có thể phối hợp với các dạng bấ t thường nhiễm sắc thể khác như là trisomy 8, trisomy 21, trisomy 22 del(7q). Thường rất khó phát hiện inv(16)(p13q22) trên kỹ thuật nhuộm băng nhiễm sắc thể, vì vậy nhiều khi có thể phát hiện biến đổi gen CBFβ/MYH11 bằng RT-PCR trên những bệnh nhân không thấy inv(16). Biến đổi gen CBFβ/MYH11 chiếm khoảng 8-10% mi cấp dòng tuỷ, có thể chiếm tới khoảng 50% mi cấp dòng tuỷ thể M4eo, tuy nhiên có thể thấy một số các thể khác như M2, M5, hoặc hiếm hơn M1, M6 M7. Trên lâm sàng, mi cấpbiến đổi gen CBFβ/MYH11 có hiệu quả điều trị tốt, tỷ lệ lui bệnh cao. mi cấpbiến đổi gen CBFβ/MYH11 thường được gộp với mi cấpbiến đổi gen AML1/ETO tạo thành nhóm mi cấp dòng tuỷ CBF có tiên lượng tốt 7 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu là 110 bệnh nhân được điều trị tại khoa Bệnh máu ác tính (C8) -Viện Huyết học Truyền máu trung ương Khoa Huyết học truyền máu - Bệnh viện Bạch mai được chẩn đoán mi cấp dòng tủy theo tiêu chuẩn FAB. Thời gian nghiên cứu từ 3/2007-3/2009. 2.2. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU: - Máu ngoại vi của bệnh nhân - Dị ch tuỷ xương của bệnh nhân 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: - Nghiên cứu mô tả, tiến cứu có theo dõi dọc 2.3.2. Nội dung biến số nghiên cứu: - Nghiên cứu các biến đổi gen PML/RARα, AML1/ETO, CBFβ/MYH11 bệnh nhân mi cấp dòng tuỷ người lớn: tỷ lệ có biến đổi gen, thể mibiến đổi gen, kiểu biến đổi của từng gen, đối chiếu kết qu ả biến đổi gen với phân tích nhiễm sắc thể. - Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng, huyết học của bệnh nhân mi cấp dòng tuỷ người lớn có không có các biến đổi gen: đặc điểm lâm sàng, các chỉ số tế bào máu ngoại vi tuỷ xương, các chỉ số đông máu. - Nghiên cứu đáp ứng điều trị tấn công của bệnh nhân mi cấp dòng tuỷ không có các biến đổi gen: diễn biến điều trị (số ngày điều trị, thời gian có SLBC <1G/l, thời gian để SLBCTT >1G/l, các [...]... lệ bệnh nhân mi cấp dòng tuỷ là 22%, bệnh nhân thể M2 là 29% 1.3 Biến đổi gen CBFβ/MYH11: gặp các thể M2, M4, M4eo, có tỷ lệ bệnh nhân mi cấp dòng tuỷ là 6,4%, bệnh nhân thể M4eo là 27,3% Các kiểu biến đổi là type A : 57,1%, type E : 28,6%, type F : 14,3% 2 Đặc điểm lâm sàng, huyết học đáp ứng điều trị tấn công của mi cấp dòng tuỷ có các biến đổi gen : 2.1 Đặc điểm xê. .. t(15;17) nhóm bệnh nhânbiến đổi gen PML/RARα là 56,25% 3.2.2 Phân tích biến đổi gen AML1/ETO: - tỷ lệ biến đổi gen AML1/ETO bệnh nhân mi cấp dòng tuỷ: chiếm 20% - các thể mi cấp theo FAB có biến đổi gen AML1/ETO: 4,6% M1, 31,8% M2, 36,4% M4 27,2% M4eo - tỷ lệ thể M2 có biến đổi gen AML1/ETO: 29% số các bệnh nhân thể M2 - kết quả phân tích nhiễm sắc thể bệnh nhân mi cấp dòng. .. bệnh nhân mi cấp dòng tuỷ phối hợp với các đặc điểm lâm sàng, huyết học kết quả điều trị tấn công thấy: 1 .Đặc điểm của biến đổi gen PML/RARα, AML1/ETO CBFβ/MYH11 bệnh nhân mi cấp dòng tuỷ 1.1 Biến đổi gen PML/RARα: chỉ gặp bệnh nhân mi cấp thể M3, có tỷ lệ thể M3 là 76% Các kiểu biến đổi là: 72% bcr1, 12% bcr2 16% bcr3 1.2 Biến đổi gen AML1/ETO: gặp các thể M1, M2,... học đáp ứng điều trị tấn công bệnh nhân mi cấp dòng tuỷbiến đổi gen CBFβ/MYH11 Theo như kết quả mục 3.3.3 nhóm bệnh nhânbiến đổi gen có tuổi trẻ, tỷ lệ thâm nhiễm cao SLTBTX cũng như SLBLT cao hơn nhóm không có biến đổi gen Nhiều tác giả như Appelbaum, RD Brunning, Jim Van Dongen cũng cho rằng các bệnh nhân mi cấpbiến đổi gen CBFβ/MYH11 thường trẻ tuổi Tỷ lệ bệnh nhân. .. có biến đổi gen AML1/ETO:có 52,9% bệnh nhânbiến đổi gen AML1/ETO thấy có t(8;21) 3.2.3 Phân tích biến đổi gen CBFβ/MYH11: - tỷ lệ biến đổi gen CBFβ/MYH11 bệnh nhân mi cấp dòng tủy: chiếm 6,4% - các thể mi cấp dòng tuỷ theo FAB có biến đổi gen CBFβ/MYH11: 28,6% M2, 28,6% M4 42,8%M4eo 11 - tỷ lệ M4eo có biến đổi gen CBFβ/MYH11: 27,3% số các bệnh nhân thể M4eo - các kiểu của biến đổi. .. biến đổi gen PML/RARα + Nhóm 2: các bệnh nhân thể M3 không có biến đổi gen PML/RARα + Nhóm 3: các bệnh nhân mi cấp dòng tuỷbiến đổi gen AML1/ETO + Nhóm 4: các bệnh nhân mi cấp dòng tuỷbiến đổi gen CBFβ/MYH11 + Nhóm 5: các bệnh nhân mi cấp dòng tuỷ (ngoại trừ thể M3) không có cả 3 loại biến đổi gen 2.3.4 Các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu: 2.3.4.1 Kỹ thuật nhuộm hoá học... Dimer tỷ lệ DIC của nhóm có biến đổi gen cao hơn với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê -Kết quả điều trị tấn công: tỷ lệ LBHT nhóm có biến đổi gen là 84% cao hơn nhóm không có biến đổi gen là 75% (p>0,05) 3.3.2 Đặc điểm lâm sàng, huyết học đáp ứng điều trị tấn công bệnh nhân mi cấp dòng tuỷbiến đổi gen AML1/ETO: được trình bày các bảng 3.23, 3.26 3.29 - Ghi chú: do đặc điểm và. .. gen CBFβ/MYH11: type A chiếm 57,1%, type E chiếm 28,6%, type F chiếm 14,3% - kết quả phân tích nhiễm sắc thể của các bệnh nhân có CBFβ/MYH11: không có bệnh nhân nào thấy inv(16) 3.3 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HUYẾT HỌC ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ TẤN CÔNG CỦA BỆNH NHÂN MI CẤP DÒNG TUỶ CÓ CÁC BIẾN ĐỔI GEN PML/RARα, AML1/ETO CBFβ/MYH11 3.3.1 Đặc điểm lâm sàng, huyết học đáp ứng điều trị tấn công bệnh nhân. .. 3.3.3 Đặc điểm lâm sàng, huyết học đáp ứng điều trị tấn công bệnh nhân mi cấp dòng tuỷbiến đổi gen CBFβ/MYH11: được trình bày các bảng 3.31, 3.32 3.34 - Ghi chú: Do đặc điểm phác đồ điều trị thể M3 có sự khác biệt với các thể mi cấp dòng tuỷ khác, nên khi so sánh chúng tôi loại thể M3 - Tuổi:+ Tuổi trung bình nhóm có biến đổi gen là 23,67 ± 5,98 trẻ hơn hẳn nhóm không có biến. .. 21 gặp các bệnh nhânbiến đổi gen AML1/ETO Kết quả về SLTBTX SLBLT thấp cũng rất phù hợp với nhận định của R.D Brunning Felicetto Ferrara là số lượng tế bào tủy cũng như tỷ lệ blast các bệnh nhân mi cấp dòng tủybiến đổi gen AML1/ETO thường không cao Kết quả điều trị cho thấy bệnh nhân mi cấp dòng tủygen AML1/ETO có đáp ứng tốt với điều trị hóa chất tiên lượng sống . và điều trị, đề tài Nghiên cứu một số biến đổi gen đặc trưng và đáp ứng điều trị tấn công ở bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tuỷ được tiến hành với những mục tiêu sau: 1. Phân tích các biến đổi. đổi gen PML/RARα, AML1/ETO và CBFβ/MYH11 ở bệnh lơ xê mi cấp dòng tuỷ. 2. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, huyết học và kế t quả điều trị tấn công của lơ xê mi cấp dòng tuỷ có các biến đổi. LIỆU 1.1 MỘT SỐ BIẾN ĐỔI GEN ĐẶC TRƯNG Ở LƠ XÊ MI CẤP DÒNG TỦY 1.1.1. Biến đổi gen có liên quan PML/RARα trong t(15;17)(q21;q22) ở lơ xê mi cấp M3 và các biến thể Lơ xê mi cấp dòng tủy thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số biến đổi gen đặc trưng và đáp ứng điều trị tấn công ở bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tuỷ, Nghiên cứu một số biến đổi gen đặc trưng và đáp ứng điều trị tấn công ở bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tuỷ, Nghiên cứu một số biến đổi gen đặc trưng và đáp ứng điều trị tấn công ở bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tuỷ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn