PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG - HƯỚNG HOÀN THIỆN TỪ KINH NGHIỆM CỦA CỘNG HÒA PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

98 2,635 23
  • Loading ...
1/98 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2014, 16:37

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văncông trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Lương Thị Thùy Linh MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang LỜI CAM ĐOAN 1 Tôi xin cam đoan Luận văncông trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 1 Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn 1 Tôi xin chân thành cảm ơn! 1 NGƯỜI CAM ĐOAN 1 Lương Thị Thùy Linh 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CHXHCN Hồ sơ dự thầu HSDT Hồ sơ mời thầu HSMT Gói thầu bao gồm thiết kế cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp (Engineering, Procurement, Contruction) Gói thầu EPC Hỗ trợ phát triển chính thức ODA Hiệp định mua sắm chính phủ GAP Ngân hàng thế giới WB Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản JBIC Ngân hàng phát triển châu Á ADB Ủy ban pháp luật thương mại quốc tế UNCITRAL Ủy ban nhân dân UBND Tổ chức thương mại thế giới WTO MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Mua sắm công chiếm một phần rất lớn trong chi ngân sách nhà nước, theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 3 năm 2009, 2010 và 2011 chỉ số mua sắm công chiếm từ 19.26% đến 21% chi cân đối ngân sách trung ương [27], đây là lĩnh vực dễ nảy sinh thất thoát và sử dụng sai mục đích ngân sách, nếu không quản lí tốt thì đây chính là cánh cửa cho tham nhũng, biến tiền công thành tiền riêng. Theo các chuyên gia, việc mua sắm công là cần thiết, tuy nhiên nếu chi tiêu không khoa học cũng như không quản lí chặt chẽ dễ dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước. Báo cáo kiểm toán năm 2006 chỉ ra rằng, số tiền chi vi phạm mua sắm công mới thực sự là con số khổng lồ. Có 16/29 tỉnh thành báo cáo thì chi tiêu không đúng chế độ lên tới 182 tỷ; chỉ 4 ngành, địa phương (Bộ nội vụ, Lạng Sơn, Kiên Giang, Bắc Cạn) có tới 55 xe ô tô, mua vượt tiêu chuẩn, không đấu thầu… Cá biệt 6 tháng đầu năm 2006, kho bạc đã từ chối thanh toán 75 tỷ đồng, trong đó 20 tỷ mua sắm công sai tiêu chuẩn [28]. Riêng năm 2007, các ban quản lý dự án thuộc 4 bộ: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo thì tình trạng sử dụng ngân sách nhà nước vượt tiêu chuẩn, sai mục đích, lãng phí là 95 tỷ đồng [29]. Để kiểm soát chặt chẽ quá trình mua sắm công thì mua sắm thông qua đấu thầu là một biện pháp hữu hiệu đảm bảo: tiết kiệm ngân sách, tính công khai, minh bạch các giai đoạn mua sắm và sử dụng tài sản. Do sự thay đổi về tình hình kinh tê- xã hội nên pháp luật về đấu thầu mua sắm công ngày càng bộc lộ nhiều bất cập. đặc biệt khi chúng ta tham gia hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế quốc tế thì pháp luật đấu thầu mua sắm công cần nhiều thay đổi phù hợp với thông lệ quốc tế. 1 Để có đủ cơ sở cho việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đấu thấu mua sắm công, việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật của Việt Nam kết hợp với xem xét kinh nghiệm của các nước có chính sách mua sắm công tốt như Cộng hòa Pháp là điều hết sức cần thiết. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Trên phương diện nghiên cứu nói chung và với phạm vi luận văn thạc luật học nói riêng, đến nay, đây vẫn là một lĩnh vực khá mới mẻ và chưa nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học đề cập tới. Dù đã có một số luận văn của thạc nghiên cứu về đề tài mua sắm công nhưng nhìn chung các luận văn chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu có tính chất lý luận về mua sắm công. Chẳng hạn luận văn tốt nghiệp thạc của Phạm Thị Minh Loan năm 2004 về đề tài “Pháp luật về mua sắm côngViệt Nam” chỉ dừng lại việc nghiên cứu có tính chất khát quát về mua sắm công chứ chưa thực sự đi sâu vào các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đấu thầu mua sắm công. Cũng có những đề tài nghiên cứu về pháp luật đấu thầu mua sắm công như luận văn tốt nghiệp thạc của Nguyễn Thị Như Trang năm 2011 về đề tài “Pháp luật về đấu thầu mua sắm công- Những vấn đề lí luận và thực tiễn”, dù đã có sự nghiên cứu sâu sắc về pháp luật đấu thầu mua sắm công nhưng sự nghiên cứu này chỉ tập trung vào các quy định pháp luật Việt Nam. Luận văn cũng đã đưa ra các quy định pháp luật một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc và Campuchia làm tiêu chuẩn để định hướng sự hoàn thiện pháp luật đấu thầu mua sắm công của Việt Nam trong thời gian tới nhưng các quy định được đưa ra trong luận văn khá ít ỏi, chưa đủ đáp ứng nhu cầu cần sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đấu thầu mua sắm công hiện nay. Qua nhiều năm thực thi pháp luật về đầu mua sắm công, thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi cần có những công trình nghiên cứu kĩ lưỡng hơn về 2 lĩnh vực này, vì vậy, chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài “Pháp luật về đấu thầu mua sắm công của Việt Nam - Hướng hoàn thiện pháp luật từ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp” làm luận văn thạc luật học với mong muốn góp phần làm sáng tỏ các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về đấu thầu mua sắm côngViệt Nam, từ đó đề xuất một vài ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam trên cơ sở tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp trong lĩnh vực này. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận về đấu thầu mua sắm công nói chung thông qua việc khảo sát, so sánh mô hình ở Việt NamCộng hòa Pháp; trên cơ sở đó xem xét, đánh giá về thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thi hành pháp luật đấu thầu mua sắm côngViệt Nam trong mối quan hệ so sánh với các quy định pháp luật tương ứng của Cộng hòa Pháp, từ đó làm tiền đề, cơ sở cho việc bổ sung, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu mua sắm côngViệt Nam hiện nay. Để đạt được mục đích trên, luận văn có những nhiệm vụ cụ thể sau: - Phân tích, luận giải để làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về đấu thầu mua sắm công, nghiên cứu bản chất, đặc điểm của đấu thầu mua sắm công; - Nghiên cứu tương quan giữa hệ thống pháp luật về đấu thầu mua sắm công Việt NamCộng hòa Pháp; - Nghiên cứu thực trạng pháp luật về đấu thầu mua sắm công cũng như thực trạng thực thi pháp luật về đấu thầu mua sắm côngViệt Nam, trên cơ sở so sánh, tham khảo các quy định của Cộng hòa Pháp về đấu thầu mua sắm công để xem xét, giải quyết những mâu thuẫn, bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định đấu thầu mua sắm côngViệt Nam; - Kiến nghị hướng sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu mua sắm côngViệt Nam cho phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. 3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các vấn đề lý luận và thực tiễn về đấu thầu mua sắm công; các quy định hiện hành của pháp luật điều chỉnh hoạt động đấu thầu mua sắm công của Việt NamCộng hòa Pháp; mối quan hệ giữa các quy định này trong tổng thể hệ thống pháp luật quốc tế liên quan đến đấu thầu mua sắm công. Phạm vi nghiên cứu của luận văn chỉ tập trung vào các khía cạnh pháp lý, cơ sở lý luận, thực tiễn và nội dung pháp luật đấu thầu mua sắm công Việt Nam, đồng thời tham khảo quy định về đấu thầu mua sắm công của Cộng hòa Pháp. Trên cơ sở phạm vi nghiên cứu này, luận văn đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu thầu mua sắm công của Việt Nam. 5. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình tiếp cận và giải quyết những vấn đề mà luận văn đặt ra, luận văn sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu phổ dụng trong khoa học xã hội như: phương pháp thống kê, khảo sát; phương pháp so sánh, đối chiếu pháp luật; phương pháp phân tích, tổng hợp… nhằm làm sáng tỏ những vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài. 6. Tính mới và những đóng góp của đề tài Luận văn là một công trình khoa học đầu tiên ở cấp thạc luật học đề cập vấn đề lý luận, thực tiễn của pháp luật mua sắm côngViệt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp để giải quyết vấn đề vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật đấu thầu mua sắm côngViệt Nam. Cụ thể là: Thứ nhất: làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về đấu thầu mua sắm công pháp luật về đấu thầu mua sắm công. Các nội dung như khái niệm và đặc điểm của đấu thầu mua sắm công, sự khác nhau cơ bản giữa đấu thầu mua 4 sắm công và các hoạt động đấu thầu khác, khái niệm và phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đấu thầu mua sắm công, mối quan hệ giữa pháp luật về mua sắm công với các chế định pháp luật khác. Từ đó cho thấy vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm những mục tiêu cần đạt được trong đấu thầu mua sắm công. Đây là cơ sở lý luận cơ bản để có thể nhận thức sâu sắc về đấu thầu mua sắm côngpháp luật đấu thầu mua sắm công. Thứ hai: Khái quát về sự phát triển của pháp luật Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời hệ thống hóa các quy định hiện hành để từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về pháp luật đấu thầu mua sắm công. Thứ ba: Đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành với thực tiễn để phân tích, đánh giá làm rõ ưu điểm và hạn chế của các quy định và hoạt động thực thi pháp luật về đấu thầu mua sắm công. Thứ tư: Nghiên cứu vềluận cũng như thực trạng pháp luật, kết hợp với việc nghiên cứu pháp luật về đấu thầu mua sắm công của Cộng hòa Pháp, luận văn tìm ra cơ sở cho việc tiếp tục xây dựng pháp luật về đấu thầu mua sắm công Việt Nam. Từ đó mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị cho việc tiếp tục xây dựng pháp luật về đấu thầu mua sắm công của Việt Nam trong thời gian tới. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn dự kiến kết cấu thành 3 chương, bao gồm: - Chương 1: Những vấn đề lý luận về đấu thầu mua sắm côngpháp luật về đấu thầu mua sắm công. - Chương 2: Thực trạng pháp luật về đấu thầu mua sắm côngViệt Nam và thực tiễn áp dụng. - Chương 3: Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật đối với lĩnh vực đấu thầu mua sắm công của Cộng hòa Pháp và một số kiến nghị về hoàn thiện pháp luật đấu thầu mua sắm côngViệt Nam. 5 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG 1.1. Những vấn đề lý luận về đấu thầu mua sắm công 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công là phương thức mua sắm công hiệu quả nhất và được áp dụng khá phổ biến trên thế giới. Để hiểu rõ hơn về đầu thầu mua sắm công, thiết nghĩ cần bắt đầu từ việc làm rõ hai thuật ngữ có tính chất tiền đề là “đấu thầu”và “mua sắm công”. Trên cơ sở đó luận văn sẽ làm rõ thuật ngữ “đấu thầu mua sắm công”. Về thuật ngữ “đấu thầu”. Theo từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học xuất bản năm 1998) được giải thích là “việc đọ công khai, ai nhận làm, ai nhận bán với điều kiện tốt nhất thì được giao cho làm hoặc được bán (một phương thức giao làm công trình hoặc mua hàng)” [26]. Từ điển luật học có đưa ra hai khái niệm là đấu thầu hàng hóađấu thầu quốc tế. Theo quy định của Luật mẫu của Ủy ban Luật Thương mại quốc tế của Liên hiệp quốc (UNCITRAL) về đấu thầu hàng hóa, xây lắp và dịch vụ, đấu thầu được định nghĩa như sau: “Đấu thầu là tiến hành mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ theo một cách nào đó”. Tương tự, Điều 33- Bộ Luật Công chính của Cộng hòa Pháp quy định: “Đấu thầu là thủ tục cơ quan nhà nước lựa chọn hồ sơ dự thầu thuận lợi nhất về mặt kinh tế mà không cần tiến hành đàm phán, căn cứ vào những tiêu chí khách quan đã được thông báo trước đó cho nhà thầu… Đấu thầu gồm đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế….” Còn theo định nghĩa tại Điều 4 Luật đấu thầu năm 2005 của Việt Nam: “Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu thuộc dự án quy định tại điều 1 của Luật này trên 6 cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”. Như vậy, từ các định nghĩa trên có thể nhận định khái quát rằng, đấu thầu một phương thức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa nhằm đảm bảo tốt nhất các yêu cầu của bên mua sắm hàng hóa, dịch vụ. Đấu thầu có những đặc trưng cơ bản như: có sự cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và chế độ bảo hành, đặc biệt là cạnh tranh về giá cả hàng hóa, dịch vụ giữa các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau trên thị trường nhằm đem lại quyền lợi tối ưu cho bên mua hàng (thường là bên mời thầu). Về thuật ngữ “mua sắm công”. Các từ điển hiện nay ở Việt Nam chưa có định nghĩa chính thức về thuật ngữ này. Tuy nhiên, các nước thường có những quy định mang tính định nghĩa về mua sắm công trong các đạo luật về mua sắm công hay mua sắm của chính phủ. Chẳng hạn, trong điều 1 Luật mua sắm công của Trung Quốc quy định: “Mua sắm chính phủ quy định trong luật này là việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ, dự án được quy định trong danh mục mua sắm tập trung được tập hợp theo quy định của luật hoặc nằm trên mức chỉ tiêu, được thực hiện bởi tất cả các tổ chức nhà nước ở các cấp chính quyền, bởi các cơ quan, tổ chức mà việc mua sắm được thực hiện từ ngân sách nhà nước” Luật mua sắm công của Cộng hòa Pháp quy định: “Các quy định của bộ luật này áp dụng cho các hợp đồng công cộng các hiệp định khung quy định như sau: Hợp đồng mua sắm được ký kết có sử dụng đến tiền giữa chính quyền ký kết hợp đồng theo quy định tại điều 2 và các nhà điều hành kinh tế công cộng hay nhân để đáp ứng yêu cầu của họ đối với công trình, vật tư, dịch vụ. Hiệp định khung hợp đồng giữa cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng theo quy định tại điều 2 và các nhà điều hành kinh tế công cộng hay nhân, mà mục đích là để thiết lập các điều khoản điều chỉnh hợp đồng được trao trong một thời gian nhất định, bao gồm giá cả khi thích hợp và số lượng dự kiến” 7 [...]... luận nêu trên, trong các chương tiếp theo, luận văn tập trung nghiên cứu nội dung quy định hiện hành về đấu thầu mua sắm công của Việt Nam Cộng hòa Pháp, từ đó mạnh dạn đưa ra một vài kiến nghị tiếp tục xây dựng quy định pháp luật trong lĩnh vực này 21 Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNGVIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 2.1 Thực trạng pháp luật về đấu thầu mua sắm công Việt Nam. .. pháp luật về đấu thầu mua sắm công Trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên, mỗi quốc gia sẽ xây dựng cho mình một mô hình pháp luật về đấu thầu mua sắm công khác nhau Có những nước tập hợp tất cả quy định về đấu thầu mua sắm công vào một bộ luật gọi là Luật Mua sắm công Trong luật này, nhà làm luật vừa quy định nội dung cụ thể về trình tự đấu thầu mua sắm công, cơ chế quản lý đấu thầu mua sắm công và giải quyết... đấu thầu mua sắm công Phần quy định chung về đấu thầu mua sắm công bao gồm các quy định xác định ranh giới điều chỉnh giữa pháp luật đấu thầu mua sắm công với pháp luật đấu thầu thương mại Tại đây, quy phạm pháp luật xác định rõ phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đấu thầu mua sắm công là những dự án nào; đối tượng điều chỉnh là ai; hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu; lợi ích, ưu đãi của các bên... trọng nhất khi xây dựng và thực hiện pháp luật, theo đó, pháp luật về đấu thầu mua sắm công phải tuân thù tính tối cao của Hiến pháp và các quy định pháp luật khác có liên quan - Nguyên tắc công bằng Đây là nguyên tắc bao trùm của pháp luật bởi pháp luật theo nghĩa chân chính và công Công bằng trong pháp luật về đấu thầu mua sắm công là sự công bằng giữa các nhà thầu với nhau trong quá trình được... về hình thức đấu thầu mua sắm công Việt Nam Đấu thầu mua sắm công là cách thức lựa chọn nhà thầu theo một quy trình đặc biệt do pháp luật quy định Theo Luật đấu thầu năm 2005, có 7 hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: - Đấu thầu rộng rãi Đấu thầu rộng rãi được quy định là về việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu thuộc các dự án quy định tại điều 1 của luật này phải áp dụng hình thức đấu. .. thành và phát triển của pháp luật về đấu thầu mua sắm công Việt Nam Ngay từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được hình thành, những tiền đề đầu tiên của hệ thống pháp luật về đấu thầu mua sắm công đã được đặt ra Trong các sắc lệnh từ năm 194 5- 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu ý các cơ quan Chính phủ khi mua sắm tài sản, đồ vật phải hết sức tiết kiệm và lựa chọn những vật phẩm từ nguồn cung cấp thích... của các bộ phận, các yếu tố cấu tạo nên pháp luật đấu thầu mua sắm công Để xây dựng một mô hình pháp luật về đấu thầu mua sắm công khoa học và hợp lý, các nhà lập pháp thường dựa vào một số nguyên tắc cơ bản có tính nền tảng, định hướng cho việc xây dựng pháp luật nói chung và pháp luật về đấu thầu mua sắm công nói riêng Dựa trên các nguyên tắc này, mô hình pháp luật bao gồm các bộ phận khác nhau sẽ... thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu và quy định về giá gói thầu Tuy nhiên, các quy định về hình thức lựa chọn nhà thầu đã nêu ở phần trên của luận văn, ở đây chỉ tập trung vào quy định về phương thức đấu thầu và giá gói thầu - Về phương thức đấu thầu Phương thức đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu 2005 gồm 3 phương thức: Đấu thầu một túi hồ sơ, đấu thầu hai túi hồ sơ và đấu thầu qua hai giai... gói thầu cho bên mời thầu, theo đó thì đấu thầu mua sắm công chỉ có hai hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế, còn các hình thức như chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp… không phải là hình thức lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm công Nhưng ở một số nước, khái niệm đấu thầu mua sắm công được mở rộng hơn với cách hiểu đấu thầu là hình thức lựa chọn nhà thầu. .. triển của từng lĩnh vực pháp luật, xác định phương hướng, giải pháp hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của từng lĩnh vực pháp luật và cũng để phân biệt lĩnh vực pháp luật này với lĩnh vực pháp luật khác [3] Đối với lĩnh vực pháp luật đấu thầu mua sắm công, đối tượng điều chỉnh của lĩnh vực pháp luật này chính là các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể có liên quan trong quá trình thực hiện việc đấu thầu
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG - HƯỚNG HOÀN THIỆN TỪ KINH NGHIỆM CỦA CỘNG HÒA PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG - HƯỚNG HOÀN THIỆN TỪ KINH NGHIỆM CỦA CỘNG HÒA PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG - HƯỚNG HOÀN THIỆN TỪ KINH NGHIỆM CỦA CỘNG HÒA PHÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn