đồ án mô học nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong sự phát triển hệ điều hành windows

33 374 0
  • Loading ...
1/33 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2014, 10:28

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỒ ÁN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO ÁP DỤNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỂU HÀNH WINDOWS GVHD: GS.TSKH. HOÀNG VĂN KIẾM HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ NGỌC CHI (1211006 – Cao học KHMT K22) Tháng 11/2012 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Phần thứ nhất 1 Chương I: Vấn đề khoa học 2 I.  2 -  3 Chương II: Phương pháp giải quyết vấn đề theo khoa học về phát minh 6 I.  6 II.  7 Phần thứ hai 15 Chương I. Tổng quan về hệ điều hành máy tính 15 I.  15 1. Hệ điều hành là gì? 15 2. Hệ điều hành Windows 15 II.  16 Chương II: Áp dụng một số nguyên tắc sáng tạo trong lịch sử phát triển của hệ điều hành Windows 24 I.  24 II.  24 III.  25 IV.  26 V.  26 VI.  27 VII.  28 Kết luận 28 Tài liệu tham khảo 30 1 LỜI NÓI ĐẦU       - “… sáng tạo là nguồn tài nguyên cơ bản của con người (a fundamental human resource), nguồn tài nguyên đặc biệt mà theo như nhà khoa học Mỹ George Koznetsky: bạn càng sử dụng nó nhiều thì bạn càng có nó nhiều hơn ”.           2 Phần thứ nhất Chương I: Vấn đề khoa học I. Khái niệm và phân loại 1.                                 2.   -  -    1) Câu hỏi thuộc loại thực nghiệm -             3 2) Câu hỏi thuộc loại quan niệm hay nhận thức        3) Câu hỏi thuộc lọai đánh giá:        II. Các tình huống vấn đề - Phương pháp phát hiện vấn đề khoa học 1.    4 2.                                 5           6 Chương II: Phương pháp giải quyết vấn đề theo khoa học về phát minh, sáng chế I. Khoa học sáng tạo và phương pháp luận sáng tạo 1.                                     Heuristics.               "Phương pháp luận sáng tạo"             7 2.                  II. 40 nguyên tắc (thủ thuật) sáng tạo 1.   -       -  -       2.   -              3.   -   [...]... chuyên gia phát triển của Microsoft vẫn đang làm việc trên các phiên bản mới của hệ điều hành lõi, và vì vậy chúng ta vẫn có thể mong đợi những 22 điều thú vị sẽ xuất hiện trong một tương lai gần Và Windows sẽ không bao giờ ngừng phát triển 23 Chương II: Áp dụng một số nguyên tắc sáng tạo trong lịch sử phát triển của hệ điều hành Windows I Nguyên tắc phân nhỏ 1 Nội dung - Chia nhỏ đối tượng thành các... - Windows vista bổ sung thêm sự bảo mật và độ tin cậy, chức năng truyền thông số được cải thiện và giao diện đồ họa người dùng Aero 3D đẹp mắt 28 KẾT LUẬN Bài viết thông qua lịch sử phát triển của hệ điều hành để phân tích các nguyên tắc sáng tạo được vận dụng vào đó, từ đó thấy được tầm quan trọng của phương pháp luận sáng tạo trong giải quyết một vấn đề khoa học "Phương pháp luận sáng tạo" là bộ môn... doanh nghiệp trên toàn thế giới Nó cũng là cơ sở cho hệ điều hành Windows XP, hệ điều hành sát nhập hai luồng Windows thành một hệ điều hành chung vào năm 200 8 Windows 95 Quay trở lại với hướng khách hàng, Microsoft đã sẵn sàng một phát hành mới vào tháng 8 năm 995 Phiên bản Windows 95 này có lẽ là phát hành lớn nhất trong số các phát hành Windows Windows 95 có diện mạo đẹp hơn và khả năng làm việc... con người Hệ điều hành là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính Hệ điều hành đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, cung cấp một môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng của họ một cách dễ dàng 2 Hệ điều hành Windows Hệ điều hành Windows đã... thế hệ của hệ điều hành Windows Với những giới thiệu tổng quan trên, chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn về mỗi một phiên bản liên tiếp của Windows – bắt đầu với hình thức sơ khai nhất của nó, hệ điều hành được biết đến với tên DOS 1 DOS Windows được phát triển từ hệ điều hành DOS ban đầu của Microsoft, đây là hệ điều hành được phát hành năm 98 Hệ điều hành mới này đã được Bill Gates và Paul Allen phát. .. Executive cũ trong 17 vấn đề quản lý file Một điều quan trọng nữa là Windows 3.0 có một chế độ Protected/Enhanced cho phép các ứng dụng Windows nguyên bản có thể sử dụng bộ nhớ nhiều hơn hệ điều hành DOS của nó Sau phát hành Windows 3.0, các ứng dụng được viết cho Windows được phát triển rất rộng rãi trong khi đó các ứng dụng không cho Windows (non -Windows) thì ngược lại Windows 3.0 đã làm cho các ứng dụng. .. được duy trì ở các hệ điều hành 6-bit) 18 Windows NT cũng là một thành viên trong hợp tác phát triển hệ điều hành OS/2 của Microsoft với IBM Tuy nhiên khi mối quan hệ giữa IBM và Microsoft bị đổ vỡ, IBM vẫn tiếp tục với OS/2, trong khi đó Microsoft đã thay đổi tên phiên bản của OS/2 thành Windows NT Với những khả năng cải thiện về công nghệ kết nối mạng, NT đã trở thành một hệ điều hành chủ đạo cho các... và đánh dấu một mốc quan trọng trong thương mại Windows 3.0, phát hành năm 990, là phiên bản thương mại thành công đầu tiên của hệ điều hành, Microsoft đã bán được khoảng 0 triệu copy trong hai năm trước khi nâng cấp lên 3 Sau sự thành công với Macintosh của Apple, thế giới máy tính cá nhân đã sẵn sàng cho một hệ điều hành đa nhiệm cùng với giao diện đồ họa người dùng Windows 3.0 là một cải thiện lớn... lỗi 10 Windows Me Microsoft phát hành phiên bản Windows Millennium edition vào năm 2000 Windows Me, có lẽ là lỗi lớn nhất của Microsoft, một nâng cấp thứ yếu với rất nhiều lỗi thay vì sửa các lỗi trước đó Thường được nhắc đến như một phiên bản hệ điều hành gây thất vọng của Microsoft, Millennium Edition được tung ra vào tháng Mười Hai năm 2000 và là hệ điều hành cuối cùng sử dụng nhân của hệ điều hành. .. là hệ điều hành chuyển giao giữa 98 với XP, và cũng là phiên bản đầu tiên có tính năng System Restore Trong phiên bản mới này, tất cả đều là những ứng dụng tốt Tuy nhiên điều đáng chú ý nhất trong Windows Me đó là hiện tượng dễ đổ vỡ và hệ thống dễ bị treo Nguyên nhân này đã làm cho nhiều khách hàng và các doanh nghiệp bỏ qua toàn bộ nâng cấp này 11 Windows 2000 Được phát hành gần như đồng thời với phát .  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỒ ÁN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO ÁP DỤNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỂU HÀNH WINDOWS . về hệ điều hành máy tính 15 I.  15 1. Hệ điều hành là gì? 15 2. Hệ điều hành Windows 15 II.  16 Chương II: Áp dụng một số nguyên tắc.   6 Chương II: Phương pháp giải quyết vấn đề theo khoa học về phát minh, sáng chế I. Khoa học sáng tạo và phương pháp luận sáng tạo 1.     
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án mô học nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong sự phát triển hệ điều hành windows, đồ án mô học nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong sự phát triển hệ điều hành windows, đồ án mô học nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong sự phát triển hệ điều hành windows

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn