Đào tạo nghề với việc chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam

32 505 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:10

Báo cáo tốt nghiệp: Đào tạo nghề với việc chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam Đề án KTLD Đỗ Thanh BìnhA. Đặt vấn đềThế kỉ XXI là thế kỉ của nền kinh tế tri thức đòi hỏi ngày càng cao về số lợng đội ngũ công nhân kĩ thuật và nhân viên nghiệp vụ .Việt Nam đang bớc vào nền kinh tế thị trờng, cấu kinh tế đang sự chuyển dịch mạnh mẽ kéo theo sự chuyển dịch cấu lao động, sự chuyển dịch này đã đạt đợc một số thành tựu nhng vẫn còn nhiều bất cập chủ yếu là về nguồn nhân lực.Nhận thực đợc vai trò quan trọng hàng đầu tính quyết định của yếu tố con ngời trong quá trình chuyển dịch cấu lao động để phát triển đất nớc theo hớng công nghiệp hoá hiện đại hoá. Báo cáo của ban chấp hành trung ơng Đảng khoá XIII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng về phơng hớng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2001-2010 đa chỉ rõ nhiệm trọng tâm của công tác dạy nghề: " Tiếp tục đổi mới chơng trình nội dung , phơng pháp giảng dạy và phơng pháp đào tạo đội ngũ lao động chất lợng cao. Gắn với việc hình thành các khu công nghiệp, khu công nghệ cao với các trờng đào tạo nghề. Phát triển nhanh và phân bố hợp lí hệ thống trờng dạy nghề trên địa bàn cả nớc mở rộng các hình thức đào taọ đa dạng linh hoạt, năng động với số học sinh công nhân kĩ thuật tăng 11%-12%/năm Thực hiện nghị quyết trung ơng 2 ( khoá VIII) , trong những năm qua công tác dạy nghề tuy đã nhiều cố gắng trong việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lợng đào tạo nhng vẫn còn nhiều yếu kém, cha đáp ứng đợc nhu cầu CNKT , nhân viên nghiệp vụ cho quá trình chuyển dịch cấu lao động, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH. Tính đến năm 2000 , tỷ lệ lao động qua đào tạo mới chỉ đạt 20% ( qua dạy nghề là 13,4%) để đạt đợc mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo vào năm 2005 đạt 30% ( qua dạy nghề là 19%), vào năm 2010 đạt 40%( qua dạy nghề là 26%) đòi hỏi phải đánh giá thực trạng công tác dạy nghề hiện nay dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề đến 2010 từ đó đề ra định hớng phát triển dạy nghề đến năm 2010 và các giải pháp thực hiện .Từ những hình tình nêu trên cho thấy việc nghiên cứu đề tài đánh giá thực trạng công tác dạy nghề, chuyển dịch cấu lao động ở nớc ta , đề ra định hớng phát triển công tác dạy nghề đến năm 2010 để gắn với chuyển dịch cấu lao động và các giải pháp thực hiện là hết sức cấp thiết 2.Mục tiêu nghiên cứu 1Đề án KTLD Đỗ Thanh BìnhLàm rõ thực trạng dạy nghề tình hình chuyển dịch cấu lao động giai đoạn 1996_2003 , phân tích những thành tựu , yếu kém và nguyên nhân - Trên sở phân tích thực trạng này và dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề đến 2010 để đa ra những định hớng và giải pháp đến năm 2010 3.Đôí tợng và phạm vi nghiên cứuĐề tài nghiên cứu tập trung vào phân tích thực trạng dạy nghềchuyển dịch cấu lao động , số liệu lấy trong giai đoạn 1996_2003 ti: o to ngh vi chuyn dch c cu lao ng vit nam hin nay4.Kết cấu của đề tài Đề tài đợc kết cấu gồm 3 phần: A.Đặt vấn đề B.Nội dung Chơng I : sở lí luận về đào tạo nghềchuyển dịch cấu lao động Chơng II:Phân tích thực trạng đào tạo nghềchuyển dịch cấu lao động ở VN Chơng III: Một số giải pháp phát triển đào tạo nghề gắn với chuyển dịch cấu lao động đến năm 2010 C.Kết luận TàI liệu tham khảo Mặc dù đã cố gắng để hoàn thiện nhng không tránh khỏi sai sót trong quá trình thực hiện rất mong đợc sự xem xét và bổ sung của thầy giáo để đề tài hoàn thiện hơn .Em xin chân thành cảm ơn GS.TS Mai Quốc Chánh đã giúp đỡ em tận tình trong quá trình hoàn thành đề án này . Hà Nội ngày 30/12/2003 Sinh viên :Đỗ Thanh Bình 2Đề án KTLD Đỗ Thanh BìnhB. NộI DUNGChơng I: sở lý luận về đào tạo nghềchuyển dịch cấu lao động I. Khái niệm về đào tạo nghề 1. NghềTheo giáo trình Kinh tế Lao động của trờng ĐH KTQD thì kháI niệm nghề là một dạng xác định của hoạt động trong hẹe thống phân công lao động của xã hội ,là toàn bộ kiến thức ( hiểu biết) và kĩ năng mà một ngời lao động cần để thực hiện các hoạt động xã hội nhất định trong một lĩnh vực lao động nhất định 2.Đào tạo nghề Theo Cac_Mac công tác dạy nghề phảI bao gồm các thành phần sau:Một là :giáo dục trí tuệ Hai là: Giáo dục thể lực nh trong các trờng Thể dục Thể thao hoặc bằng cách huấn luyện quân sự Ba là:dạy kí thuật nhăm giúp học sinh nắm đợc vững những nguyên lí bản của tất cả các quá trình sản xuất, đồng thời biết sử dụng các công cụ sản xuất đơn giản nhất(C.Mác Ph.ăng nghen. Tuyển tập xuất bản lần 2, tập 16 trang 198)ở Việt Nam tồn tại các khái niệm sau:Theo giáo trình KTLĐ của trờng ĐH KTQD thì kháI niệm đào tạo nghề đợc tác giả trình bày là : Đào tạo nguồn nhân lực là quá trình trang bị kiến thực nhất định về chuyên môn nghiệp vụ cho ngời lao động,để họ thể đảm nhận đợc một số công việc nhất định Theo tàI liệu của bộ LĐTB và XH xuất bản năm 2002 thì kháI niệm đào tạo nghề đợc hiểu : Đào tạo nghề là hoạt động nhằm trang bị cho ngời lao động nhừng kiến thức ,kĩ năng và tháI độ lao động cần thiết để ngời lao động sau khi hoàn thành khoá học hành đợc một nghề trong xã hội Nh vậy ,khái niệm này đã không chỉ dừng lại ở trang bị những kiến thức kĩ năng bản mà còn đề cập đến thái độ lao động bản .Điều này thể hiện tính nhân văn, tinh thần xã hội chủ nghĩa,đề cao ngời lao động ngay trong quan niệm về lao động chứ không chỉ coi lao động là một nguồn Vốn nhân lực ,coi công nhân nh cáI máy sản xuất .Nó cũng thể hiện sự đầy đủ hơn về vấn đề tinh thần và kỉ luật lao động một yêu cầu vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất vơí công nghệ và kĩ thuật tiên tiến hiện nay 3Đề án KTLD Đỗ Thanh Bình3.Những nhân tố ảnh hởng đến đào tạo nghề a.Tốc độ phát triển và chuyển dịch cấu kinh tế Dạy nghề nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu công nhân kĩ thuật nhân viên nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội .Do đó sự phát triển của công tác dạy nghề gắn với sự phát triển kinh tế xã hội .Thực tế cũng cho thấy trong những năm thập kỉ 80 của thế kỉ XX khi nền kinh tế của nớc ta đang trong thời kì khủng hoảng , nhu cầu CNKT ,NVNV cũng giảm theo .ĐIều đó đã tác động và làm cho hệ thống các trờng dạy nghề cũng suy giảm .Đến năm 1996 khi nền kinh tế nớc ta thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng và mức tăng trờng khá thì nhu cầu công nhân kĩ thuật , nhân viên nghiệp vụ tăng cả về số lợng và chất lợng. đòi hỏi công tác dạy nghề phảI phát triển theo .[...]... trạng chuyển dịch cấu lao độngViệt Nam trong những năm qua 16 2.1 Tình hình chuyển dịch cấu lao động theo độ tuổi 16 2.2 Chuyển dịch cấu theo lãnh thổ 17 2.3 Chuyển dịch cấu lao động theo nghành 17 2.4 Chuyển dịch cấu theo thành phần kinh tế 18 III Mối quan hệ giữa đào tạo nghề và cuyển dịch cấu lao độngViệt Nam. .. Nh vậy ta thấy đào tạo nghề đã tạo ra 1 lực lợng lao động lớn trình độ (số lao động chuyên môn kỹ thuật năm 2000 là 5992,5 nghìn ngời chiếm 15,51% tổng số lao động Thành quả này của đào tạo nghề đã giúp cho quá trình chuyển dịch cấu lao động nhanh hơn Tuy nhiên chuyển dịch cấu lao động cũng tác động đến công tác đào tạo nghề, sự chuyển dịch cấu lao động nhanh và sâu sẽ tạo ra 18 Đề án... yếu tố ảnh hởng đến sự chuyển dịch cấu lao động: 6 III Mối quan hệ giữa đào tạo nghềchuyển dịch cấu lao động 7 Chơng II : Phân tích thực trạng đào tạo nghềchuyển dịch cấu Lao độngViệt Nam 30 Đề án KTLD Đỗ Thanh Bình 9 I Thực trạng đào tạo nghềViệt Nam trong những năm qua 9 1.Mạng lới sở dạy nghề 9 1.2... dịch cấu kinh tế Điều này tất yếu dẫn đến chuyển dịch cấu lao động, sự chuyển dịch này nhanh hay chậm là tuỳ thuộc vào trình độ của ngời lao động Trong những năm qua đào tạo nghề đã đạt đợc một số những kết quả đáng khích lệ phần nào đã đóng góp vào sự chuyển dịch cấu lao động : cấu lao động chuyển dịch theo hớng tăng cấu lao động cho sản xuất công nghiệp xây dựng và các nghành dịch. .. động I Khái niệm về đào tạo nghề 2 1 Nghề 2 2 Đào tạo nghề 2 3.Những nhân tố ảnh hởng đến đào tạo nghề 3 4.Sự cần thiết của công tác đào tạo nghề 5 II Một số vấn đề về chuyển dịch cấu lao động 6 1 Khái niệm về chuyển dịch cấu lao động 6 2.Nội dung chuyển dịch cấu lao động: 6... đối với chuyển dịch cấu lao động ở nớc ta, nó thúc đẩy quá trình chuyển dịch cấu lao động diễn ra rộng và sâu hơn Còn chuyển dịch cấu lao động sẽ tạo ra một nhu cầu về lao động trình độ giúp tạo ra một mạng lới rộng khắp các trờng đào tạo nghề với số lợng ngời tham gia đông đảo Nh vậy đào tạo nghềchuyển dịch cấu lao động mối quan hệ rất mật thiết và hợp tác lẫn nhau Thiéu một cái... nghề giản đơn ,doanh nghiệp vừa và nhỏ ,chuyển dịch cấu lao động tại chỗ ,phát triển kinh tế trang trại ,kinh tế gia đình và tăng hội việc làm cho ngời lao động Tỷ trọng lao động đợc đào tạo ở cấp độ này sẽ giảm dần trong kế hoạch đào tạo ,song vẫn chiếm phần lớn trong tổng số lao động đợc đào tạo hàng năm - Cấp II:Lành nghề -đào tạodài hạn Lao động đợc đào tạo ở cấp độ này chủ yếu để phục vụ nhu... hợp định đa lao động đi đào tạo ở nớc ngoài ,liên doanh trong đào tạo, hoặc mở rộng hội để ngơì lao động tự đầu t tham dự các khoá đào tạo ở nớc ngoài Đẩy mạnh đào tạo nghề ở các sở sản xuất: Phát triển đào tạo nghề ở các sơ cở sản xuất nhằm gắn đào tạo với sử dụng ,tạo sự thích ứng với công nghệ,kĩ thuật sản xuất Xây dựng và ban hành các chính sách để khuyến khích ,tạo điều kiện với môi trờng... hút đầu t nớc ngoài cho đào tạo nghề Tạo điều kiện và môi trờng thuận lợi cho các sở đào tạo nghề trong nớc liên kết đào tạo với các sở đào tạo nớc ngoài Tăng tỷ lệ vốn ODA cho đào tạo nghề Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề dơí các hình thức:trao đổi chuyên gia ,gửi cán bộ ra nứơc ngoài đào tạo. Đối với một số nghành đòi hỏi yêu cầu kĩ thuật cao sẽ thực hiện đào tạo thông qua hợp tác... triển đào tạo nghề gắn với chuyển dịch cấu lao động đến năm 2010 I Quan điểm đặt ra - Thực sự coi phát triển giáo dục đào tạo trong đó đào tạo nghề là quốc sách hàng đầu Đào tạo nghề nhiệm vụ cung cấp phần lớn công nhân kĩ thuật cho sự nghiệp CNH_HĐH ,góp phần phát triển đội ngũ công nhân vì thế nếu không phát triển đào tạo nghề sẽ không thể thực hiện đợc tiến trình CNH_HĐH Đào tạo nghề là . đào tạo nghề cho ngời lao động. II. Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu lao động 1. Khái niệm về chuyển dịch cơ cấu lao động Chuyển dịch cơ cấu lao động. đến sự chuyển dịch cơ cấu lao động: a.Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:Đây là đIều kiện tiền đề cho chuyển dịch cơ cấu lao động. Sự chuyển dịch cơ cấu lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nghề với việc chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam, Đào tạo nghề với việc chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam, Đào tạo nghề với việc chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam, Khái niệm về đào tạo nghề 1. Nghề, Quy mô đ o t, Chất lượng đào tạo nghề, Mối quan hệ giữa đào tạo nghề và cuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam, Mục tiêu của đào tạo nghề : - Về mục tiêu chung :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn