Công nghiệp hóa ở các nước Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam

31 452 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:55

Báo cáo thực tập: Công nghiệp hóa ở các nước Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam CNH các n ớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 1 Xuất phát điểm là một nớc nông nghiệp lạc hậu, sau khi chịu sự tàn phá nặng nền bởi hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, Việt Nam đã thực hiện công cuộc đổi mới: chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng, mở cửa đợc hơn mời năm. Trong thời gian đó, nền kinh tế bắt đầu khởi sắc, đạt đợc một số thành tựu quan trọng. Từ bớc khởi đầu nh vậy, chúng ta chuyển sang một thời kỳ phát triển mới: thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. Kinh nghiệm trong hơn mời năm đó đã chỉ ra rằng những nỗ lực của bản thân là điều quyết định sự thành công của chúng ta. Nhng để góp phần rút ngắn quá trình CNH, khắc phục tình trạng tụt hậu nhằm tiến kịp các nớc đi trớc, chúng ta cần tham khảo kinh nghiệm của các nớc đã thực hiện CNH, nhất là những nớc đang phát triển trong khu vực Asean - những nớc có điều kiện kinh tế, xã hội và địa lý mang nhiều nét tơng đồng với chúng ta - đã thực hiện khá thành công sự nghiệp CNH trong một khoảng thời gian tơng đối ngắn. Chính từ sự cần thiết đó, CNH các nớc Aseankhả năng vận dụng vào Việt Nam là một đề tài hay và thực sự hấp dẫn. Có thể nói, CNH là một cụm từ khá phổ biến mà bất kỳ ai cũng đã từng bắt gặp một vài lần. Song, để có cái nhìn sâu sắc về nó thì không phải là vấn đề đơn giản. Không chỉ là sự tìm hiểu về CNH, đề án còn đòi hỏi có sự hiểu biết rộng lớn đối với quá trình CNH các nớc Asean: những chính sách, biện pháp mà các nớc đã tiến hành để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với nớc ta. Và đặc biệt quan trọng, từ những gì đã nghiên cứu kết hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, chúng ta cần phải đa giải pháp thích hợp và có hiệu quả cao nhằm thúc đẩy quá trình CNH-HĐH tại Việt Nam trong thời gian tới. Do đó, CNH các n-ớc Aseankhả năng vận dụng vào Việt Nam là một đề tài dễ mà cũng rất khó. Em đã không ngần ngại khi quyết định chọn nó cho đề án kinh tế chính trị cũng chính bởi tính hấp dẫn cùng với nhiều khó khăn thử thách nội hàm trong đó. Và có lẽ, điều cao cả nhất mà ai cũng muốn đạt tới là tiếp thu đợc một lợng kiến thức nhất định của nhân loại và góp phần nhỏ bé của mình cho quá trình CNH-HĐH của đất nớc. Nội dung của đề án đợc sắp xếp thành 4 phần gồm có ba nội dung cơ bản: Phần I và II sẽ giúp cho độc giả nắm sơ lợc khái niệm CNH, tính tất yếu cần phải tiến hành CNH Việt Nam cũng nh tác dụng của nó đối với kinh tế, xã hội và chính trị của quốc gia. Phần III đợc chia làm hai phần nhỏ. Đây chính là phần quan trọng nhất bởi trong phần này, chúng ta sẽ điểm qua tình hình một số nớc Asean điển hình cùng với những biến đổi cơ bản của nền kinh tế khu vực sau quá trình thực hiện khá thành công chiến lợc CNH. Và điều cuối cùng mà phần III đề cập đến chính là bài học kinh nghiệm rút ra chính từ những chính sách, giải pháp cho chiến lợc CNH các nớc Asean. Phần IV đợc xây dựng dựa vào những gì đã có phần trên. Một số giải pháp đợc đúc rút từ bài học kinh nghiệm các nớc Asean và dựa vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam hiện nay đợc đề cập đến góp phần đẩy nhanh quá trình CNH nớc ta trong những năm tới.CNH các n ớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 2 Bốn phần là bốn nội dung với những nhiệm vụ khác nhau xây dựng nên nội dung của bản đề án. Cùng với sự cố gắng hết mình, em mong muốn sẽ đạt đợc sự đánh giá cao của độc giả cùng các thầy cô.Dẫu biết rằng, sự nỗ lực của bản thân là yếu tố quan trọng nhất nhng ngời Việt Nam có câu: học thầy không tày học bạn. Chính vì vậy, một giải pháp tốt nhất đợc đa ra cần phải dựa trên cả điều kiện, hoàn cảnh cụ thể cùng với những bài học kinh nghiệm mà đàn anh đi trớc để lại. Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhiều thách thức và khó khăn. Một trong những con đờng tất yếu để đa đất nớc, nhất là những nớc đang phát triển thoát khỏi tình trạng lạc hậu, trở thành quốc gia văn minh chính là Công Nghiệp Hóa. Hơn 15 năm đổi mới vừa qua, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế nớc ta đã đạt đợc những thành tựu to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng.Tuy nhiên, để sự nghiệp CNH-HĐH đợc triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, tạo nền tảng cho sự tăng trởng nhanh, có hiệu quả và lâu bền của toàn bộ nền kinh tế quốc dân thì còn nhiều vấn đề cần đợc nghiên cứu, cần học hỏi từ các quốc gia đã tiến hành CNH có điều kiện và hoàn cảnh tơng tự chúng ta.Đề tài: CNH các nớc Aseankhả năng vận dụng vào Việt Nam nghe thật ngắn gọn song tất cả những khó khăn và phức tạp của vấn đề lại nằm chính trong sự ngắn gọn đó. Đề tài này đòi hỏi sự tìm hiểu khá sâu sắc về kinh tế của các nớc nằm trong khu vực cùng với quá trình thực hiện chiến lợc CNH đó. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu và phân tích chủ yếu đề cập đến một số nớc Asean điển hình: Singapo, Thái Lan, Inđônêxia, mà cha thể xem xét đến tất cả 11 thành viên trong khu vực. Bên cạnh đó, do thời lợng có hạn, bản đề án này chỉ cho phép điểm qua những gì góp phần quan trọng nhất cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và quá trình CNH nói riêng. Chính vì thế, nó sẽ có giới hạn và hạn chế nhất định.Ngoài ra, do sự giới hạn về kiến thức và khả năng, bản đề án tất yếu sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Hy vọng rằng, trong một lần khác, em sẽ quay lại đề tài này với sự giúp đỡ góp ý của các thầy cô, sự hiểu biết sâu sắc hơn với nền kinh tế thế giới của chính mình để tạo nên một công trình khoa học thực sự, góp phần đáng kể cho kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển ngang tầm với các nớc trong khu vực và trên thế giới. Và cuối cùng, em xin đợc gửi lời cảm ơn chân thành tới Giảng viên Bộ môn kinh tế chính trị - Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hiếu đã giúp đỡ trong quá trình hoàn thành bản đề án.Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2004 Sinh viên Lê Thanh Huyền CNH các n ớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 3 I Quan niệm về CNHTrong lịch sử phát triển của nhiều nớc trên thế giới, CNH là biện pháp cốt lõi để biến một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành một nền kinh tế hiện đại, có công nghiệp giữ vai trò chủ đạo. Tính tất yếu này đã đợc các quốc gia thừa nhận. Song, cũng nh các khái niệm kinh tế khác, khái niệm CNH luôn có sự thay đổi cùng với sự phát triển của nền sản xuất xã hội, cùng với khoa học công nghệ tạo nên nhiều cách hiểu khác nhau. Việc nhận thức đúng đắn khái niệm này có ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn.Một thời gian dài các nớc xã hội chủ nghĩa đã phổ biến quan niệm cho rằng: CNH là quá trình liên tục hiện đại hóa nền kinh tế, thay đổi công nghệ cũ bằng công nghệ tiên tiến hơn. Nh vậy, đây là quá trình phát triển kinh tế diễn ra lâu dài, bắt đầu từ khi xuất hiện mầm mống của công nghiệpvẫn cha kết thúc ngay cả những n-ớc có nền kinh tế với công nghiệp phát triển.Năm 1963, Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên Hợp Quốc (UNIDO) đã đa ra định nghĩa: CNH là một quá trình phát triển kinh tế, trong quá trình này, một bộ phận ngày càng tăng các nguồn của cải quốc dân đợc động viên để phát triển cơ cấu kinh tế nhiều ngành trong nớc với kỹ thuật hiện đại. Đặc điểm của cơ cấu kinh tế này là có một bộ phận chế biến luôn thay đổi để sản xuất ra những t liệu sản xuất và hàng tiêu dùng, có khả năng bảo đảm cho toàn bộ nền kinh tế phát triển với nhịp độ cao, bảo đảm đạt tới sự tiến bộ về kinh tế-xã hội. Quan niệm này cho thấy, CNH bao trùm toàn bộ quá trình không chỉ phát triển về mặt kinh tế mà còn là sự tiến bộ về mặt xã hội gắn liền với quá trình hiện đại hóa các hoạt động kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, định nghĩa trên mang ý tởng dung hòa nhiều ý kiến khác nhau nên nó giống một phơng hớng tác chiến hơn nhiều hơn là định nghĩa khoa học.Chính vì vậy, yêu cầu phải có một quan niệm mới thống nhất về CNH nớc ta hiện nay là rất cần thiết bởi hoàn cảnh và điều kiện phát triển của mỗi quốc gia thế giới là khác nhau và luôn thay đổi. Kế thừa có chọn lọc những tri thức văn minh của nhân loại, đúc rút những kinh nghiệm trong lịch sử tiến hành CNH, và từ thực tiễn CNH Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, Hôị nghị Ban chấp hành Trung ơng lần thứ bảy khóa VI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: CNH là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế-xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ phơng tiện và phơng pháp tiến tiến hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Theo quan niệm này, CNH là quá trình chuyển đổi căn bản trình độ kỹ thuật của nền kinh tế (cả về dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội), từ trình độ thủ công chuyển sang trình độ cơ khí, sử dụng các phơng tiện và phơng pháp tiên tiến hiện đại có kỹ thuật và công nghệ cao; biến nền kinh tế nông nghiệp thành nền kinh tế công nghiệp. Song CNH theo t tởng mới không bó hẹp trong phạm vi trình độ các lực lợng sản xuất đơn thuần, kĩ thuật đơn thuần mà còn là quá trình cải biến thể chế và cấu trúc của nền kinh tế. Nếu nh nền kinh tế nông nghiệp - nông thôn cổ truyền vận động và phát triển CNH các n ớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 4 trong khuôn khổ cơ chế tự cấp - tự túc, khép kín với sự thống trị của các quan hệ trao đổi hiện vật trực tiếp thì trong nền kinh tế dựa trên nền tảng đại công nghiệp, cơ chế vận hành phải là một cơ chế mang tính xã hội hóa cao và phổ biến rộng rãi các quan hệ trao đổi sản phẩm của lao động. Hình thái hiện vật của nền kinh tế đợc thay thế bằng hình thái xã hội hóa (hình thức giá trị). Nh vậy, xét trên tổng thể, CNH là một quá trình cải biến toàn diện nền kinh tế. Một mặt, đây là quá trình thay thế các phơng tiện sản xuất dựa vào kỹ thuật thủ công; mặt khác, đây cũng chính là quá trình cải biến các phơng thức sản xuất tiền t bản, thay thế chúng bằng phơng thức sản xuất dựa trên nguyên tắc thể chế mới - nguyên tắc thị trờng.Quan niệm mới về CNH của Đảng ta sẽ là cơ sở để tổng kết, đánh giá tiến trình CNH-HĐH trong giai đoạn vừa qua, đồng thời có những định hớng chiến lợc cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với xu hớng phát triển chung của toàn xã hội. II Tính tất yếu và tác dụng của CNH 1,Tính tất yếu khách quan của CNHGiống nh các biện pháp kinh tế khác, CNH cũng tồn tại những mặt trái của nó. Song tiến trình phát triển lịch sử khắc nghiệt từ trạng thái kinh tế truyền thống sang trạng thái kinh tế hiện đại bắt buộc chúng ta phải trải qua quá trình CNH, dù muốn hay không muốn. Theo Christian Coméliau, một chuyên gia lý luận về lĩnh vực này, dù một số mô hình và chiến lợc phát triển tỏ ra không thành công, CNH vẫn là "chìa khóa của sự phát triển", đặc biệt gắn chặt với sự tăng trởng bởi "CNH chẳng phải là cái gì khác ngoài một phơng tiện đặc biệt mạnh mẽ để tăng năng suất của con ngời, qua đó tăng số lợng sản phẩm, tính đa dạng và chất lợng sản phẩm. Tất nhiên CNH không phải là mục đích "tự thân", cũng không phải là thứ thuốc thánh chữa trị căn bệnh kém phát triển. Nhng không thể chối cãi đó là một nấc thang tất yếu trên con đ-ờng phát triển kinh tế. CNH tạo ra nền kinh tế hiện đại với những u thế nổi bật: năng suất lao động cao, cơ cấu sản phẩm đa dạng, công ăn việc làm phong phú, thu nhập quốc dân chung và tính theo đầu ngời cao hơn nhiều so với nền kinh tế cha có CNH.Có một thực tế rằng, những nớc công nghiệp mới (NICs) đều là những nớc thành công những mức độ khác nhau về CNH và vị trí của chúng trong nền kinh tế thế giới đã đợc khẳng định vững chắc. "Bốn con rồng châu á" là Nam Triều Tiên, Đài Loan, Hồng Kông, Singapo chính là những lãnh thổ tiêu biểu nhất cho các nớc công nghiệp mớí. Bớc vào những năm 60, các nớc này vẫn còn là những nớc kém phát triển điển hình với thu nhập quốc dân tính theo đầu ngời rất thấp (ở Nam Triều Tiên, vào năm 1961 chỉ đạt 87 đô la, thua xa miền Nam Việt Nam). Thế nhng, sau quá trình tiến hành CNH thành công, đến năm 1988, các nớc này đã đợc xếp vào hàng các nớc phát triển, cùng với Nhật Bản. Giá trị sản phẩm chung của các nớc công nghiệp mới châu á năm 1998 là 396 tỉ đô la, lớn hơn giá trị sản phẩm của phần châu á còn lại là 371 tỉ đô la. Nói một cách tổng quát, chỉ trong vòng 20-30 năm, các nớc này đã phát triển từ trình độ kinh tế nông nghiệp sang trình độ kinh tế công nghiệp. Con đờng phát triển nh vậy phải mất 200 năm Tây âu và cũng phải mất khoảng 100 năm Nhật Bản. Có thể nói, CNH đã đóng vai trò then chốt trong sự phát triển thành công cuả những "con hổ châu á" này. Nh vậy, cả về lý thuyết và thực tiễn, không hề có một mô hình phát triển kinh tế nào bỏ qua đợc CNH mà luôn tồn tại nh một tất yếu khách quan. CNH các n ớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 5 Đặc biệt, trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, CNH còn đóng một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và sự tiến bộ xã hội. Nh chúng ta đã biết, CNTB đã có nền đại công nghiệp cơ khí hóa thông qua quá trình CNH diễn ra vào cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX. Chủ nghĩa xã hội là nấc thang cao hơn của CNTB nên về lôgíc, nó đòi hỏi phải có cơ sở vật chất kỹ thuật mới cao hơn của CNTB. Vì vậy, cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là nền sản xuất lớn, hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, có trình độ xã hội hóa cao dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, đợc hình thành một cách có kế hoạch, thống nhất trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Với những nớc đã trải qua giai đoạn TBCN, tiền đề vật chất là nền đại công nghiệp cơ khí hóa nên chỉ cần tiếp tục đẩy mạnh cách mạng khoa học công nghệ, ứng dụngvào trong sản xuất, tiến hành cải cách quan hệ sản xuất và cơ cấu kinh tế hợp lý trong cả nớc. Nớc ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ TBCN với nhiệm vụ cơ bản là xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, trong đó có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hóa và khoa học tiên tiến. Muốn thực hiện nhanh chóng nhiệm vụ quan trọng trên, nhất thiết phải tiến hành CNH, tức là chuyển nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành nền kinh tế công nghiệp, tạo ra những nhân tố cơ bản cho chủ nghĩa xã hội.Bên cạnh đó, chủ nghĩa xã hội muốn tồn tại và phát triển cần phải có một nền kinh tế tăng trởng và phát triển cao dựa trên lực lợng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về t liệu sản xuất. Tất cả các yếu tố đó đòi hỏi cần phải xây dựng trên cơ sở những thành tựu mới nhất, tiên tiến nhất của khoa học và công nghệ để tạo ra đợc một năng suất lao động xã hội cao. Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội với xuất phát điểm thấp, là một nớc nông nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất kỹ thuật thấp kém, trình độ của lực lợng sản xuất cha phát triển, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa mới đợc thiết lập, cha đợc hoàn thiện. Vì vậy, CNH chính là quá trình tạo nền tảng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa. Mỗi bớc tiến của quá trình CNH-HĐH là một bớc tăng trởng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, phát triển mạnh mẽ lực lợng sản xuất và góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.Cho đến nay, CNH vẫn là một tất yếu lịch sử góp phần quan trọng "rút ngắn" quá trình xây dựng và tạo những tiền đề căn bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Trong xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ, trong điều kiện cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại phát triển rất nhanh chóng, những thuận lợi và khó khăn về khách quan và chủ quan, có nhiều thời cơ và cũng có nhiều nguy cơ, vừa tạo ra vận hội mới, vừa cản trở thách thức nền kinh tế của chúng ta, đan xen với nhau, tác động lẫn nhau. Vì vậy, chúng ta cần phải chủ động sáng tạo nắm lấy thời cơ, phát huy những thuận lợi để đẩy nhanh quá trình CNH, tạo ra thế và lực mới vợt qua những khó khăn, đẩy lùi nguy cơ, đa nền kinh tế tăng trởng, phát triển bền vững. 2, Tác dụng của CNH CNH các n ớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 6 Từ thập niên 60 của thế kỷ XX, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đờng lối CNH và coi đó là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Những tác dụng cơ bản của CNH đối với nền kinh tế đất nớc hiện nay càng cho thấy rõ ý nghĩa vai trò trung tâm của nó.CNH nớc ta trớc hết là quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa nhằm cải tiến một xã hội nông nghiệp thành một xã hội công nghiệp, gắn với việc hình thành từng bớc quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, ngày càng thể hiện đầy đủ hơn bản chất u việt của chế độ xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, nớc ta đi lên chủ nghĩa xã hội với xuất phát điểm là nền nông nghiệp lạc hậu, bình quân ruộng đất thấp, 80% c dân nông thôn có mức thu nhập rất thấp, sức mua hạn chế. Vì vậy, CNH là quá trình tạo ra những điều kiện vật chất kỹ thuật cần thiết về con ngời và khoa học - công nghệ, khắc phục nguy cơ tụt hậu so với các nớc trên thế giới. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ diễn ra ngày càng nhanh chóng phù hợp với xu h-ớng chung. Lực lợng sản xuất phát triển giúp khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực bên trong kết hợp với yếu tố bên ngoài để không ngừng tăng năng suất lao động xã hội. CNH còn giúp cho các nhà sản xuất, các công ty, cácnghiệp có điều kiện nâng cao năng lực tích lũy, mở rộng sản xuất, góp phần xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội làm cho nền kinh tế tăng trởng nhanh chóng.Bên cạnh những thành tựu về mặt kinh tế, quá trình CNH còn mang lại sự phát triển bền vững. Đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân ngày càng nâng cao giúp cho mỗi cá nhân đợc phát triển một cách toàn diện và bình đẳng. Quá trình CNH sẽ làm biến đổi về chất đối với lực lợng sản xuất, nhờ đó mà nâng cao vai trò của con ng-ời lao động - nhân tố trung tâm của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Công bằng và tiến bộ xã hội đợc thực hiện, tạo điều kiện vật chất cho việc phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại đễ xây dựng nên một nền văn hóa đặc trng phù hợp với sự phát triển chung của xã hội. Không chỉ phát triển, môi trờng sinh thái cũng là một yếu tố đợc chú trọng trong quá trình CNH với những biện pháp bảo vệ và cải thiện nhằm phát huy tối đa tính u việt của nó. Đây cũng chính là một trong những tác dụng quan trọng mà mọi quá trình, mọi biện pháp kinh tế đều hớng tới.Về chính trị, nền kinh tế tăng trởng và phát triển nhờ thành tựu CNH mang lại là cơ sở kinh tế để củng cố và phát triển khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, nó góp phần tăng cờng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tăng c-ờng quyền lực, sức mạnh và hiệu quả của bộ máy quản lý kinh tế của nhà nớc, giữ vững chế độ chính trị, mãi là nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quá trình CNH còn tạo điều kiện vật chất để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh; trên cơ sở đó mà thực hiện tốt sự phân công và hợp tác quốc tế. Sự nghiệp CNH đất n-ớc thúc đẩy phân công lao động xã hội phát triển, thúc đẩy quá trình quy hoạch vùng lãnh thổ hợp lý theo hớng chuyên canh tập trung làm cho quan hệ kinh tế giữa các vùng, các miền trở nên thống nhất cao hơn. Sự chuyên môn hóa cao là những điều kiện cơ bản mở rộng quan hệ đối ngoại, tham gia có hiệu quả vào quan hệ kinh tế quốc tế. Dựa vào thế mạnh vốn có của mình, Việt Nam ngày càng phát triển, tạo chỗ đứng vững chắc trên trờng quốc tế. Không những có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế tăng trởng phát triển cao, CNH tạo ra những tiền đề vật chất để xây dựng, phát triển và hiện đại hóa nền quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ mà nhân dân ta đã dành đợc sau những năm tháng chiến tranh gian khổ và ác liệt. Sự CNH các n ớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 7 nghiệp quốc phòng và an ninh cần gắn liền với sự nghiệp phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội.Thành tựu của CNH tạo ra tiền đề kinh tế cho sự phát triển đồng bộ về kinh tế-chính trị, văn hóa-xã hội, quốc phòng và an ninh. Do đó, thành công của sự nghiệp CNH nền kinh tế quốc dân là nhân tố quyết định thắng lợi của con đờng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Chính vì vậy mà CNH luôn đợc coi là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. III CNH các nớc Asean 1- Đặc điểm CNH các n ớc Asean Khái quát quá trình CNH điển hình một số nớc Asean: Singapo là nớc đầu tiên Đông Nam á thực hiện chiến lợc công nghiệp hóa h-ớng về xuất khẩu vào giữa những năm 60 nhằm vơn tới các thị trờng rộng lớn bên ngoài. Quá trình này đã đem lại tốc độ tăng trởng kinh tế cao nhất trong khu vực: 8%/ năm thời kỳ 1970-1990. Đó chính là nhờ họ đã biết sử dụng những lợi thế chỉ có Singapo trong hoạch định chiến lợc: cảng nớc sâu lớn nhất thế giới trở thành khu vực chung chuyển cho Malaixia và Inđônêxia. Đồng thời, chính phủ luôn tích cực can thiệp vào nền kinh tế, thể hiện rõ rệt nhất thị trờng xuất khẩu lao động. Biện pháp tăng l-ơng đợc đa ra đã nhanh chóng hạn chế bớt đầu t trong ngành chế biến dùng nhiều lao động. Ngoài ra, một số công ty nhà nớc và nửa nhà nớc đã đợc thành lập và quản lý có hiệu quả tạo ra lợi nhuận. Các công ty này trực tiếp chịu trách nhiệm trớc quốc hội mà không dành bất cứ đặc quyền và trợ cấp nào. Bên cạnh đó, Singapo có mức tiết kiệm cao với khoảng 65% tổng số tiết kiệm do khu vực công cộng đóng góp. Những khoản tiền này một phần động cơ đầu t cải thiện cơ sở hạ tầng, một phần đợc giữ nớc ngoài nh những khoản dự trữ. Có thể nói, quá trình CNH Singapo thành công nhờ rất nhiều vào sự can thiệp một cách tích cực của chính phủ. Trong mỗi bớc đi của mình, Singapo luôn khuyến khích và u đãi đối với các doanh nghiệp đi tiên phong. Về đầu t, trong thời kỳ đầu của chiến lợc, phần lớn các nhà kinh doanh trong nớc thích hoạt động thơng mại mà không muốn đầu t vào công nghiệp. Để giải quyết khó khăn, chính phủ đã can thiệp bằng hai giải pháp mạnh: Chính phủ kêu gọi các nhà đầu t nớc ngoài nắm lấy cơ hội để đầu t vào các công nghiệp hớng ra xuất khẩu đặc biệt là các ngành công nghiệp tiên phong với cơ sở hạ tầng và dịch vụ tốt. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nớc tập trung vào hoạt động buôn bán hoặc sản xuất các mặt hàng tiêu thụ trong nớc, các mặt hàng xuất khẩu truyền thống. Đặc biệt, Singapo là nớc duy nhất ngay từ đầu đã dám đa ạt các công ty siêu quốc gia vào hoạt động trong nền kinh tế của mình. Không phải bất cứ cơ sở công nghiệp nào chính phủ xác định là tiên phong và đợc u đãi cũng đều có chủ đầu t nớc ngoài sẵn sàng bỏ vốn. Ngợc lại, không phải bất kỳ xí nghiệp nào Singapo cũng cho nớc ngoài đầu t mà chính phủ sẽ trực tiếp bỏ vốn. Ngoài ra, chính phủ còn nâng cao vai trò kinh tế của mình bằng cách mua các cổ phần trong nhiều xí nghiệp nhằm kiểm soát, thúc đẩy đầu t.Trong vòng 30 năm (1965-1995) xây dựng và phát triển kinh tế với tốc độ tăng trởng cao, bền vững, Singapo từ một kho tạm chứa trở thành trung tâm của các ngành CNH các n ớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 8 công nghiệp kỹ thuật và công nghệ cao nh điện tử, đóng tẩu, sữa chữa tàu thủy lọc dầu, chế tạo máy chính xác, đồng thời cũng là trung tâm tài chính và buôn bán lớn nhất Đông Nam á.Thái Lan: Khác với những nền kinh tế khác trong khu vực, thành công của Thái Lan chủ yếu dựa vào các sản phẩm nông sản và khoáng sản (lúa gạo, thiếc, ngô, .) mà không phải hàng xuất khẩu chế biến. Đến khoảng những năm 70-80, nền kinh tế nớc này bị suy giảm nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan. Cho đến năm 1986, sự chuyển hớng cơ cấu và chiến lợc phát triển giúp cho khu vực chế biến của Thái Lan phát triển nhanh chóng. Do vậy, hàng xuất khẩu chế biến chiếm hơn 66% tổng số hàng xuất khẩu. Đầu t nớc ngoài thực sự quan trọng trong việc khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến đặc biệt là sự đầu t của Nhật Bản. Bên cạnh đó, chiến lợc công nghiệp hớng ra xuất khẩu đợc áp dụng luôn cố gắng tìm "kẽ hở" trong nền kinh tế thế giới để chen chân vào. Khác với Singapo, chính phủ Thái Lan đợc coi là một trong những chính phủ ít có tính can thiệp nhất Asean bên cạnh sự ra đời của Bộ Đầu T tạo điều kiện cho đầu t nớc ngoài. Chơng trình giảm và miễn thuế nhập khẩu cho các nhà xuất khẩu đã đợc áp dụng tạo ra sự gia tăng mạnh của xuất khẩu. Giống nh Inđônêxia, Malaixia, Thái Lan t thế thuận lợi để tiếp nhận các thị trờng tiêu thụ những hàng công nghệ phẩm dùng nhiều lao động với sự đầu t kỹ thuật cao mà các nớc mức lơng cao Châu á không còn khả năng cạnh tranh. Những nỗ lực liên tục trong xây dựng và phát triển kinh tế của Thái Lan đã đem lại những kết quả làm ngời ta phải ngỡng mộ. Tốc độ kinh tế tăng trởng cao với mức trên 10% trong những năm 1987-1990 và trên dới 8% trong những năm 1991-1995. Bên cạnh đó, Thái Lan còn tồn tại nhiều vấn đề nh: cơ sở hạ tầng thiếu thốn, thiếu lao động lành nghề, .Inđônêxia: Hầu hết các ngành kinh tế của Inđônêxia đều phát triển nhanh chóng. Năm 1966, chính phủ Inđônêxia bắt đầu chơng trình CNH đất nớc. Những ngành sản xuất hàng hóa không phải dầu mỏ đợc hỗ trợ đáng kể bằng các khoản trợ cấp đầu vào, bảo hộ thuế quan, hạn chế số lợng nhập khẩu. Ngành chế tạo đã phát triển nhanh chóng, nhng hầu nh toàn hớng vào sản xuất những mặt hàng thay thế nhập khẩu. Chỉ sau khi giá dầu mỏ thế giới giảm mạnh, Inđônêxia mới bắt đầu khuyến khích tăng xuất khẩu hàng không phải dầu mỏ bằng các biện pháp phá giá đồng tiền hai lần, cải cách các thủ tục hải quan và thực hiện một chơng trình giảm thuế cho ngời xuất khẩu. Ngoài ra, Inđônêxia còn các công ty sản xuất hàng xuất khẩu đợc nhập trực tiếp từ những nguồn rẻ nhất mà không phải nộp thuế nhập khẩu hay bất cứ loại thuế nào. Ch-ơng trình này đợc một cơ quan đặc biệt của Bộ Tài chính tiến hành và đạt hiệu quả cao. Đến năm 1991, sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu khí đã giảm, hàng xuất khẩu đã trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Một số ngành công nghiệp của Inđônêxia đợc bảo hộ mạnh mẽ đặc biệt là hàng dệt và quần áo đã tạo điều kiện thuận lợi giúp cho các nhà sản xuất thâm nhập vào thị trờng Mỹ, cộng đồng châu âu, . Đầu t nớc ngoài cũng đóng vai trò khá quan trọng trong công nghiệp xuất khẩu. Giống nh Thái Lan, xuất khẩu hàng công nghệ phẩm của Inđônêxia tăng nhanh phần lớn là nhờ thành công khi thâm nhập vào các thị trờng mà Nam Triều Tiên, Hồng Kông, Đài Loan . đã bỏ. Nhìn chung, vai trò của Chính phủ trong sự phát triển chung của nền kinh tế Inđônêxia khá cao, góp phần làm tăng GDP trong giai đoạn 1970-1990 bình quân là 6,7%/năm.Philippin: Sau khi giành đợc độc lập, kinh tế Philippin chủ yếu dựa vào Mỹ. Đến năm 1949, Philippin đã buộc phải đặt ra hệ thống kiểm soát nhập khẩu và chấp nhận một cuộc CNH thay thế nhập khẩu nhằm khắc phục sự lệ thuộc một chiều của nền kinh tế với bên ngoài, trớc hết là Mỹ. Nội dung cơ bản của chiến lợc này là xóa bỏ CNH các n ớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 9 tự do thơng mại, thực hiện bảo hộ mậu dịch, chú ý phát triển những ngành công nghiệp nhẹ sản xuất hàng tiêu dùng mà trong nớc có nhu cầu lớn. Để thực hiện chiến lợc này, Philippin đã sử dụng hàng loạt các biện pháp nh: kiểm soát chặt chẽ và đánh thuế cao đối với các mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu, u đãi nhập khẩu tín dụng, t liệu sản xuất và hàng hóa trung gian. Những biện pháp này đã tác động tốt đến sản xuất công nghiệp trong nớc. Nhiều xí nghiệp, nhất là xí nghiệp quốc doanh đã tăng đợc mức sản xuất. Sản xuất công nghiệp tăng 12% vào năm 1950. Tuy nhiên càng về sau, chiến lợc thay thế nhập khẩu càng bộc lộ nhiều nhợc điểm. Đầu thập kỷ 70, Philippin chuyển ra chiến lợc hớng ra xuất khẩu. Các chính sách khuyến khích kinh tế t nhân, tích cực tìm nguồn vốn từ nớc ngoài để xây dựng các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến, tìm kiếm thị trờng xuất khẩu, dỡ bỏ chế độ bảo hộ sản xuất công nghiệp trong nớc . đã đợc ra đời. Trong những ngành công nghiệp xuất khẩu, chính phủ Philippin đã đa ra chính sách cấm đình côngcác doanh nghiệp loại này không phải áp dụng luật mức lơng tối thiểu. Nhờ đó, nền kinh tế trong những năm 70 đã đạt tốc độ tăng trởng 5-6%/năm. Tuy vậy, nền kinh tế Philippin còn phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp tạo ra những bớc phát triển thăng trầm. Những năm gần đây, kinh tế Philippin đã bắt đầu khởi sắc với tốc độ tăng GNP là 5,1% năm 1994.Malaysia chọn con đờng phát triển kinh tế bằng những bớc đi khác với các nớc trong khu vực. Ngay sau khi giành đợc độc lập, Malaysia không vội vàng CNH mà chú trọng phát triển nông nghiệp. Những năm 60, Malaysia tiếp tục phát triển nông nghiệp đồng thời bắt đầu phát triển công nghiệp với các chính sách tự do đầu t nớc ngoài, khuyến khích phát triển công nghiệp xuất khẩu. Vào thời gian này, 50 khu vực mậu dịch tự do mời các công ty nớc ngoài vào hoạt động nhằm ba mục đích: Một là, tạo việc làm cho lao động còn d thừa Hai là, đào tạo công nhân, nâng cao tay nghề và trình độ quản lý sản xuất cho những ngời làm thuê các cơ sở công nghiệp do chủ là ngời nớc ngoài đầu t và điều hành Ba là, sau khi hết thời hạn theo hợp đồng đã ký kết, các công ty nớc ngoài ra đi sẽ để lại cơ sở vật chất và kỹ thuật đáng kể cho nền kinh tế Malaysia.Ngoài ra, Malaysia còn chú ý đến phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nổi bật nhất là sản xuất các máy móc nhằm cơ giới hóa việc gieo trồng các loại cây mà nhập khẩu sẽ không phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Để thúc đẩy nhanh quá trình CNH, đầu năm 1968, Malaysia công bố luật đầu t nớc ngoài. Luật đầu t nớc ngoài đảm bảo với các chủ đầu t nhiều điều khoản quan trọng: cam kết không quốc hữu hóa; cho phép các công ty họat động trong khu vực của đồng bảng Anh đợc phép hoàn lại vốn; tự do chuyển lợi nhuận ra nớc ngoài. Nhờ đó, Malaysia đã có một nền kinh tế tăng trởng nhanh chóng trong hai thập kỷ 1970-1990 mà cơ bản là cơ cấu hàng xuất khẩu. Sự cân đối phần lớn là dựa vào việc xuất khẩu sản phẩm chế tạo gồm: cấu kiện và thiết bị điện tử, hàng dệt, quần áo và giầy dép, gỗ và dầu lửa . Ngoài ra, Chính phủ Malaysia cũng đề cao chơng trình CNH công nghiệp nặng với nhiều tham vọng. Hiệp hội công nghiệp nặng Malaysia thành lập với sự hỗ trợ đáng kể của Nhà n-ớc vào các ngành công nghiệp. Sự điều tiết và kiểm soát của Nhà nớc đối với nền kinh tế Malaysia đã khá rộng lớn mặc dù trong những năm gần đây đang cố gắng giảm dần sự điều tiết đó. Sau cuộc suy thoái kinh tế vào giữa những năm 1980, chính phủ đã cắt bớt chi tiêu một cách đáng kể đặc biệt là sự hỗ trợ đối với các doanh nghiệp Nhà nớc. Năm 1987 đợc coi là năm phục hồi của nền kinh tế Malaysia với tốc độ tăng GDP là 5,4% và GNP là 5,6%. Ngời ta dự đoán rằng, đây là quốc gia nặng cân nhất đứng vào danh sách "những con rồng kinh tế" Asean.CNH các n ớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 10 Tổng kết sơ lợc tình hình phát triển kinh tế các nớc Asean sau khi thực hiện chiến lợc CNH:Năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (Asean) đợc thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa. Có thể nói, đây là một khu vực có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế: đất đai, khí hậu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp; trữ lợng dầu mỏ, thiếc và các loại khoáng sản lớn; đờng bờ biển dài với nhiều cảng biển quốc tế, . Tuy nhiên, tiềm năng kinh tế Asean chỉ thực sự đợc khai thác có hiệu quả trong vài thập kỷ gần đây, nhất là trong thập kỷ 80, khi các nớc trong hiệp hội tìm ra chiến lợc phát triển kinh tế phù hợp - chiến lợc Công Nghiệp Hóa - để có thể khai thác tốt các tiềm năng trong nớc cũng nh thế giới.CNH chiếm vị trí quan trọng trong toàn bộ quá trình phát triển kinh tế. nhiều nớc chậm phát triển, tăng trởng công nghiệp và phát triển đô thị đợc xem là cần thiết để giảm áp lực về đất nông nghiệp, cho phép năng suất nông nghiệp tăng, tạo ra thị tr-ờng cho các cho các sản phẩm nông nghiệp, và cung cấp các mặt hàng chế tạo với giá cả cạnh tranh cho tiêu dùng trong nớc và quốc tế. Trên thực tế, nhiều nớc chậm phát triển, kể cả các nớc Đông Nam á, bắt đầu thực hiện CNH ngay sau khi giành đợc độc lập; đồng thời, CNH đợc xem nh đồng nghĩa với phát triển kinh tế. Ngời ta tin rằng khu vực chế tạo có thể tạo cơ hội việc làm mới cho dân số đang tăng nhanh. Hơn nữa, những ngời hoạch định chính sách các nớc này cho rằng nền kinh tế của họ quá phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa sơ cấp thì không thể đạt đợc tăng trởng kinh tế bền vững, đặc biệt từ khi cán cân thơng mại lâu dài đối với hàng xuất khẩu sơ cấp không thuận lợi. Nhờ đó, nền kinh tế-xã hội của khu vực Asean đã đạt đợc những bớc tiến đáng kể. Nếu nh tốc độ tăng trởng kinh tế bình quân mỗi năm tính theo tổng sản phẩm trong nớc (GDP) của nền kinh tế thế giới từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II đến nay chỉ đạt đợc 3,5% thì liên tiếp trong hai thập kỷ qua, các nớc Asean đã đợc tốc độ trên dới 7%. Tổng sản phẩm trong nớc (GDP) tính theo giá cố định năm 1990 so với năm 1970 của Inđônêxia đã gấp 3,66 lần, bình quân mỗi năm tăng 6,7%. Tơng tự Malaysia gấp 2,81 lần, tăng 6,9%; Philippin gấp 2,44 lần, tăng 3,9%; Singapo gấp 4,69 lần, tăng 8,0%; Thái Lan gấp 4,15 lần, tăng 7,4%. Những năm cuối thập kỷ 80, trong khi nền kinh tế thế giới lâm vào tình trạng trì trệ, thậm chí một số nớc bị giảm sút thì các nớc Asean đạt đợc t ốc độ tăng trởng cao, đặc biệt Thái Lan đạt tới tốc độ tăng hai chữ số. Và dự báo rằng, Malaysia và Thái Lan sẽ sớm trở thành những "con rồng nhỏ" của Châu á.Thay đổi rõ nét nhất các nớc Asean là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ một n-ớc nông nghiệp sang một nớc công - nông nghiệp và dịch vụ. Điều này thể hiện việc thay đổi phần đóng góp của các ngành vào tổng sản phẩm quốc nội một số nớc.Bảng 1: Tỷ lệ các ngành trong GDP (%), 1970-1990Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ1970 1980 1990 1970 1980 1990 1970 1980 1990Inđônêxia 46,0 24,4 19,7 20,9 41,3 40,6 33,1 34,3 39,6Thái Lan 30,2 20,6 14,2 25,7 30,8 35,3 44,1 48,6 50,1Philippin 28,8 25,6 26,9 29,4 36,2 33,0 41,8 38,3 40,1Malaysia 32,0 22,9 19,4 24,7 35,8 41,7 43,3 42,3 38,9Singapo 2,3 1,1 0,3 29,8 35,9 35,9 67,9 60,0 63,8 Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu á - Asean Development Outlook (1991)[...]... của sự nghiệp CNH-HĐH trực tiếp phụ thuộc vào vai trò quản lý kinh tế xã hội của Nhà nớc CNH các nớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 27 CNH các nớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 28 Tóm lại, CNH là xu thế tất yếu để có thể thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: chuyển từ trình độ của nền kinh tế nông dân - nông nghiệp lạc hậu sang trình độ công nghiệp cơ khí, tiếp cận nhanh và từng bớc... các doanh nghiệp vừa và nhỏ 24 5, Nâng cao vai trò và hiệu lực hoạt động của Nhà nớc trong nền kinh tế thị trờng 25 Kết luận .28 Tài liệu tham khảo 29 Mục lục 30 CNH các nớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam Bộ Giáo dục và đào tạo Trờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân - - Đề tài: Công nghiệp hóa các nớc ASEANkhả năng vận dụng của Việt. .. Lan) Các biện pháp t nhân hóa đợc áp dụng chủ yếu là: Nhà nớc giữ quyền sở hữu, cho t nhân thuê hoặc đấu thầu kinh doanh CNH các nớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 17 Bán toàn bộ hoặc từng phần xí nghiệp quốc doanh cho t nhân thông qua các hình thức thả nổi cổ phần, đầu t qua các cơ quan tài chính hoặc bán đấu giá Liên doanh với t nhân thông qua việc cùng đầu t xây dựng mới hoặc các cơ sở... ngành công nghiệp có tính chất chiến lợc nh điện CNH các nớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 20 tử, tin học, viễn thông, hóa chất, sẽ có ý nghĩa rất to lớn đối với sự nghiệp CNH và thực hiện chiến lợc "đi tắt, đón đầu" của nớc ta Đây là các lĩnh vực có nhiều tiềm năng và sẽ trở thành lợi thế so sánh của nớc ta trong thu hút FDI giữa các nớc trong khu vực và trên thế giới Thực tế cho thấy, các. .. việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và triển khai Nhà nớc có thể khuyến khích các hoạt động này bằng việc hoàn thiện luật sở hữu trí tuệ, u đãi thuế, trợ cấp và mua các phát minh công nghệ Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đây là việc cải thiện môi trờng gắn kết có hiệu quả giữa doanh nghiệp với các trung tâm nghiên cứu khoa học - CNH các nớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 24 công nghệ Về... CNH các nớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 14 ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động nh điện máy, giầy dép, dệt may Tơng tự, khi việc giảm các chính sách khuyến khích thuế và thuế quan đối với các ngành công nghiệp xuất khẩu Philippin từ đầu thập kỷ 70 đã đợc bù đắp một phần bằng việc tạo cơ sở thơng mại tự do cho các nhà sản xuất hàng xuất khẩu đợc chấp nhận, thì tăng trởng xuất khẩu... áp dụng các nớc Đông Nam á là khác nhau phản ánh sự khác biệt trong mục tiêu và lựa chọn hớng phát triển Nhìn chung, các chính sách của Singapo CNH các nớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 15 thoáng hơn, không có điều kiện ngoặt nghèo kiểm soát sự tham gia và hoạt động của doanh nghiệp nớc ngoài Một số chính sách nh cải cách tiền lơng, giảm các chi phí đã phục hồi đáng kể luồng vốn chảy vào. .. còn đang đứng trớc một số khó khăn: lạm phát, thất nghiệp, nợ nớc ngoài Nếu so sánh sự phát triển giữa các nớc Asean với nhau hoặc một số nớc Asean với các nớc phát triển khác, rõ ràng vẫn tồn tại khoảng cách khá xa Điều này đặt ra cho chúng ta cần CNH các nớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 13 tìm hiểu một cách đầy đủ hơn con đờng CNH của các nớc để đi nhanh hơn trong khoảng vài ba thập kỷ... thăm quan chợ công nghiệp Nhìn chung, con đờng phát triển nguồn nhân lực phục vụ CNH của các nớc đều chú ý cả hai bình diện: mở rộng quy mô đào tạo và nâng cao chất lợng Trong kế hoạch 5 năm 1991-1995, Malaysia đã dành 2,6 tỷ ringgit cho giáo dục đại học và 580 triệu ringgít cho giáo dục lao động phục vụ yêu cầu của các ngành công nghiệp Cùng CNH các nớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 16 với...11 CNH các nớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam Theo bảng trên, sự thay đổi cơ cấu kinh tế diễn ra theo hớng giảm tỷ lệ ngành nông nghiệp, tăng tỷ lệ ngành công nghiệp và dịch vụ Đây cũng chính là xu hớng của rất nhiều nớc trên thế giới, nh là một minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn của các nớc trong khu vực trong quá trình CNH đất nớc Trong 40 năm gần đây, khu vực chế tạo các nớc Asean (ngoại . nặng cân nhất đứng vào danh sách "những con rồng kinh tế" ở Asean. CNH ở các n ớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam . tạm chứa trở thành trung tâm của các ngành CNH ở các n ớc Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam 8 công nghiệp kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghiệp hóa ở các nước Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam, Công nghiệp hóa ở các nước Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam, Công nghiệp hóa ở các nước Asean & khả năng vận dụng vào Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn