Báo cáo thực tập Công ty hoá dầu Petrolimex

15 1,218 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:54

Báo cáo thực tập: Báo cáo thực tập Công ty hoá dầu Petrolimex Lời mở đầuSau thời gian thực tập giai đoạn một tại công ty hoá dầu Petrolimex, em đã thu thập đợc những thông tin bổ ích từ thực tế, góp phần kiểm nghiệm những kiến thức đã học về chuyên ngành quản lý kinh tế. Qua sự xem xét, nghiên cứu các tài liệu và đợc sự chỉ bảo của các cán bộ nhân viên trong công ty. Em xin đợc trình bày những hiểu biết cơ bản về quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, chức năng nhiệm vụ, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong một số năm gần đây.Công ty hoá dầu Petrolimex (PLC) là một doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc tổng công ty Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) chuyên kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ nhờn và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ nh nhựa đờng, hoá chất trong đó có sản phẩm dầu lon. Qua gần 9 năm hoạt động và phát triển, công ty đã tìm cho mình một vị trí khá ổn định trên thị trờng dầu mỡ nhờn. Báo Cáo Tổng Hợp Nguyễn Văn QuangI. Lịch sử hình thành và phát triển của Petrolimex. 1. Sự ra đời của công ty hoá dầu Petrolimex. Công ty hoá dầu Petrolimex tiền thân là phòng kinh doanh dầu mỡ nhờn của tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Khi đó việc kinh doanh dầu mỡ nhờn chỉ là một bộ phận nhỏ, doanh thu chiếm tỷ trọng không đáng kể (3% đến 5% tổng doanh thu của các loại dầu sáng). Cho tới năm 1991 khi cả nớc tiến hành chuyển đổi nền kinh tế, nhu cầu về dầu mỡ nhờn gia tăng. Trong khi đó nguồn cung cấp dầu m10.ỡ nhờn từ Liên Xô (cũ) và các nớc Đông Âu không ổn định và có nguy cơ không đáp ứng đủ nhu cầu dầu mỡ nhờn bôi trơn trong nớc. Trên thị trờng cũng đã có nhièu nhà cung cấp dầu mỡ nhờn trong và ngoài nớc tham gia vào thị trờng dầu mỡ nhờn.Trớc tình hình đó, Bộ Thơng Mại đã ra quyết số 745/TM/TCCB ngày 9/6/1994 về việc thành lập công ty dầu mỡ nhờn Petrolimex viết tắt là PLC. Công ty dầu nhờn Petrolimex trực thuộc tổng công ty xăng dầu Việt Nam có nhiệm vụ chuyên sản xuất và kinh doanh các loại dầu mỡ nhờn phục vụ cho nhu cầu của nền kinh tế và của xã hộiTrong quấ trình hoạt động phát triển, công ty đã từng bớc đa dạng hoá các chủng loại sản phẩm của mình. Không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực dầu mỡ nhờn mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác có nguồn gốc từ dầu mỏ. Để khẳng định sự trởng thành cả về chất và lợng của công ty, ngày 13/10/1998 Bộ Thơng Mại đã ra quuyết định số 1991/1998/QĐ/BTĐ chuyển tên công ty dâù nhờn Petrolimex thành công ty hoá dầu Petrolimex. 2. Một số nét về công ty hoá dầu Petrolimex.- Ngày 01/09/1994 công ty dầu nhờn Petrolimex đợc thành lập.- Tên giao dịch: Petrolimex Petrochecmical Company (PLC)- Trụ sở giao dịch: Số 1 Khâm Thiên Hà NộiPetrolimex là một doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam có t cách pháp nhân hoạt động theo chế độ hoạch toán độc lập với tổng số vốn điều lệ 52.500 triệu, trong đó vốn cố định là 15.000 triệu đồng.Công ty khi thành lập có 4 chi nhánh và xí nghiệp trực thuộc với 241 cán bộ công nhân viên. Bốn chi nhánh và xí nghiệp đó bao gồm:- Xí nghiệp hoá dầu Hà Nội: Thị trấn Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội.- Chi nhánh hoá dầu Hải Phòng: Số 1 Hùng Vơng, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.2 Lớp: QLKT 41ABáo Cáo Tổng Hợp Nguyễn Văn Quang- Chi nhánh hoá dầu Đà Nẵng: Số 6 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.- Chi nhánh hoá dầu TPHCM: Số 15 Lê Duẩn, TPHCM.Sau gần 7 năm hoạt động, nay công ty đã có 574 cán bộ công nhân viên với 5 chi nhánh và xí nghiệp thành viên. Năm 1999 có thêm chi nhánh hoá dầu Cần Thơ đặt tại khu công nghiẹp Trà Nóc Cần Thơ. Hiện nay mạng lới phân phối của công ty đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nớc, với hàng ngìn cửa hàng bán lẻ thông qua 52 công ty và chi nhánh xăng dầu trực thuộc tổng công ty xăng dầu Việt Nam làm tổng đại lý cùng hàng chục các đại lý t nhân.II. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty. 1. Bộ máy của công ty. Bộ máy của công ty bao gồm:- Văn phòng công ty: Giám Đốc, Phó Giám Đốc và các phong ban chức năng.- Các đơn vị trực thuộc là các chi nhánh đặt tại TPHCM, Đà Nẵng, TP Hải Phòng, Cần Thơ và Hà Nội. 2. Văn phòng công ty. Cơ cấu bộ máy của văn phòng công ty bao gồm:- Giám đốc công ty: là ngời có quyền quyết định mọi hoạt động của công ty và là ngời phải chịu trách nhiệm trớc nhà nớc, Bộ Thơng Mại và Tổng công ty về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.- Phó giám đốc: là ngời giúp việc cho Giám đốc, đợc Giám đốc giao cho nhiệm vụ phụ trách một mảng hoặc một lĩnh vực nào đó của công ty. Hiện nay công ty có hai phó giám đốc. Một phó giám đốc phụ trách lĩnh vực Nhựa đờng và một phó giám đốc phụ trách lĩnh vực hoá chất.- Các phòng ban: Văn phòng công ty hoá dầu Petrolimex đợc tổ chức thành 6 phòng ban:+ Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ sắp xếp và quản lý lao động nhằm sử dụng hợp lý và có hiệu quả lực lợng lao động cuả công ty. Nghiên cứu và xây dựng các phơng án nhằm thực hiện việc trả lơng, phân phối tiền lơng, tiền thởng, lên kế hoạch đào tạo lao động . hợp lý trình giám đốc.+ Phòng kế toán tài chính: chức năng chủ yếu của phòng là khai thác mọi nguồn vốn nhằm bảo đảm đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cuả công ty. Tham mu cho pjó giám đốc xét duyệt các phơng án kinh doanh và phân phối thu nhập. Kiểm tra các số liệu thực tế, thủ tục 3 Lớp: QLKT 41ABáo Cáo Tổng Hợp Nguyễn Văn Quangcần thiết của toàn bộ chứng từ và việc thanh toán tiền hàng. Hớng dẫn các đơn vị mở sổ sách theo dõi tài sản hàng hoá . xác định lỗ lãi và phân phối lãi cho từng đơn vị.+ Phòng kỹ thuật: nghiên cứu kiểm tra chất lợng hàng hoá, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trớc và sau khi bán.+ Các phòng kinh doanh: Tại công ty hiện nay có 3 phòng kinh doanh:- Phòng kinh doanh dầu mỡ nhờn - Phòng kinh doanh nhựa đờng- Phòng kinh doanh hoá chấtTơng ứng với mỗi tên gọi của phòng là loại mặt hàng mà phòng quản lý và đảm nhiệm phụ trách kinh doanh. Chức năng chính của Phòng kinh doanh là:- Tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng kinh tế.- Tìm hiểu, điều tra thị trờng, xây dựng phơng án sản xuất kinh doanh và các biệp pháp thực hiện trình giám đốc.- Xác định lợng hàng nhập khẩu, mở L/C để thanh toán.Ngoài ra, Phòng kinh doanh dầu mỡ nhờn còn dảm nhiệm ký kết hợp đồng vận chuyển bằng đờng sắt các loại mặt hàng của công ty, thực hiện vận tải xuất khẩu, điều hành hoạt động từ nhập khẩu đến sản xuất đến tái xuất khẩu, xây dựng giá thành sản phẩm, chỉ đạo việc kinh doanh của các chi nhánh và cơ sở.+ Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: hiện nay công ty có một của hàng bán và giớ thiệu sản phẩm ở đờng Trờng Chinh. Cửa hàng có chức năng tổ chức các hoạt động bán lẻ, giới thiệu sản phẩm, xây dựng các mạng lới tiêu thụ sản phẩm (không thuộc Petrolimex) . trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. 3. Các chi nhánh và xí nghiệp trực thuộc.Công ty hoá dầu Petrolimex có 4 chi nhánh trực thuộc tại: TPHCM, Đà Nẵng, TP Hải Phòng, Cần Thơ và một chi nhánh tại Hà Nội.- Chi nhánh hoá dầu tại TPHCM là chi nhánh lớn nhất của công ty. Tại chi nhánh này công ty có hệ thống kho cảng làm nhiệm vụ tiếp nhận nguồn hàng nhấp khẩu của công ty, có một dây chuyền công nghệ pha chế dầu nhờn với công suất 25.000 tấn / năm và dây truyền công nghệ sản xuất, hệ thống bồn bể chứa và cung cấp nhựa đờng lỏng với sức chứa 6000m3. Chi nhánh dầu nhờn TPHCM có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh theo nhiệm vụ mà công ty giao cho trên địa bàn từ 4 Lớp: QLKT 41ABáo Cáo Tổng Hợp Nguyễn Văn Quangtỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Miền Đông Nam Bộ và một số tỉnh vùng Tây Nguyên.- Chi nhánh hoá dầu Đà Nẵng: có nhiệnm vụ tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tại các tỉnh Miền Trung, có hệ thống kho bãi cảng tiếp nhận dàu nhờn và nhựa đờng.- Chi nhánh hoá dầu Hải Phòng: có dây chuyền cong nghệ tiếp nhận nhựa đờng lỏng, hoá chất, thành phẩm nhập khẩu và pha chế dầu mỡ nhờn với công suất 15.000 tấn/năm. chi nhánh có nhiệm vụ bảo đảm kinh doanh cho công ty ở các tỉnh phía Bắc thuộc khu vực Duyên Hải từ Quảng Ninh đến Nghệ Tĩnh.- Chi nhánh hoá dầu Cần Thơ: với hệ thống kho bãi chứa hiện đại tại khu công nghiệp Trà Nóc có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh cuả công ty tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ.- Xí nghiệp hoá dầu tại Hà Nội: với hệ thống kho bãi để tiếp nhận nguồn hàng, xí nghiệp có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kinh doanh tại TP Hà Nội và một số tỉnh Biên Giới phía Bắc từ Lạng Sơn đến Lai Châu.III. Các đặc điểm kỹ thuật chủ yếu của công ty 1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Petrolimex.Theo nhiệm vụ và quyền hạn đã đợc ghi trong điều lệ của công ty và mục tiêu kinh doanh của công ty là đáp ứng kịp thời và đầy đủ cả về số lợng và chất lợng, dịch vụ kỹ thuật cho mọi nhu cầu về dầu mỡ nhờn, các sản phẩm hoá dầu cho các ngành kinh tế, an ninh, quốc phòng .trong cả nớc. Ta có thể khái quát nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu của công ty bao gồm:- Tổ chức nhập khẩu và kinh doanh các loại dầu mỡ nhờn, các sản phẩm hoá dầu.- Tổ chức pha chế, đóng gói các loại dầu mỡ nhờn, các loại sản phẩm hoá dầu để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.- Tổ chức các dịch vụ kỹ thuật, hớng dẫn sử dụng, nghiên cứu sản xuất các sản phẩm hoá dầu đặc chủng theo yêu cầu của khách hàng.- Thực hiện xuất nhập khẩu uỷ thác.Trong thời gian qua, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng nh các sản phẩm của Petrolimex là tơng đối ổn định. Công ty đang từng bớc đa dạng hoá sản phẩm dựa trên các mặt hàng truyền thống đã có. 2. Các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Petrolimex.- Các mặt hàng và sản phẩm của công ty. 5 Lớp: QLKT 41ABáo Cáo Tổng Hợp Nguyễn Văn QuangHiện nay Petrolimex thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trên 3 nhóm mặt hàng chủ yếu:+ Nhóm mặt hàng dầu mỡ nhờn gồm có:- Dâù mỡ nhờn động cơ dùng gía thành cho ô tô và xe máy.- Dâù mỡ nhờn dùng cho công nghiệp.- Dâù mỡ nhờn hàng hải dùng cho tàu thuyền.- Các loại dầu mỡ nhờn đặc chủng.+ Nhóm mặt hàng dung môi hoá chất+ Nhóm mặt hàng nhựa đờngNgoài ra Petrolimex còn kinh doanh các loại vật t kỹ thuật chuyên dùng trong các loại dầu mỡ nhờn và các sản phẩm hoá dầu - Cơ cấu sản phẩm của công ty.Trong những năm qua cơ cấu sản phẩm của công ty có thể khái quát thông qua bảng sau:6 Lớp: QLKT 41ABáo Cáo Tổng Hợp Nguyễn Văn QuangBiểu 1. Tình hình tiêu thụ và doanh thu của PLC qua các năm.Chỉ tiêu đvt Năm 1998Năm 1999 Năm2000Năm2001Năm2002Khối luợng bán Tấn 59512 98398 121823 78521 99585Dầu mỡ nhờn Tấn 21754 23716 24725 22733 25864Nhựa đuờng Tấn 28263 61273 83388 42460 61790Hoá chất Tấn 9495 13400 13710 13328 11931Tổng doanh thu Tr. đ 374500 455000 515700 449500 596000Dầu mỡ nhờn Tr. đ 244519 245716 206996 234818 310435Nhựa đuờng Tr. đ 74910 131564 229186 137380 216265Hoá chất Tr. đ 55071 77720 79518 77302 69200 Nguồn phòng kinh doanh dầu mỡ nhờn Công ty PLC Qua bảng trên ta có thể thấy trong cơ cấu sản phẩm của Petrolimex, các sản phẩm dầu mỡ nhờn chiếm tỷ trọng khá lớn (thờng trên 50%). Các sản phẩm nhựa đờng tỷ trọng cũng khá lớn nhng không ổn định vì phụ thuộc nhiều vào đầu t cơ sở hạ tầng của nhà nớc và cũng chịu sự cạnh tranh gay gắt trên thị trờng. 3. Trình độ công nghệ thiết bị và lao động của Petrolimex.- Trình độ công nghệ thiết bị: Petrolimex có một hệ thống các cơ sở rộng khắp từ Bắc tới Nam. Hiện Petrolimex có dây chuyền công nghệ sản xuất tại Nhà Bè, TPHCM có công suất pha chế từ 15.000 20.000 tấn/năm do hãng Sell xây dựng từ những năm 1960 và đợc Petrolimex 7 Lớp: QLKT 41ABáo Cáo Tổng Hợp Nguyễn Văn Quangsữa chữa và cải tạo vào năm 1992 để phục vụ cho việc pha chế dàu nhờn. Và dây chuyền pha chế tại Thợng Lý Hải Phòng công suất 15.000 tấn/năm đợc xây dựng năm 1999. cả hai đều là những dây chuyền lớn và hiện đại nhất tơng đơng với dây chuyền của những đối thủ lớn là Castrol ở Việt Nam. Ngoài ra Petrolimex còn có hệ thống kho bãi và bể chứa hiện đại ở tất cả các chi nhánh.Công nghệ pha chế đợc áp dụng là hình thức pha chế từng mẻ, có thể pha chế nhiều dầu nhờn khác nhau. Dầu gốc và phụ gia đợc đa vào các bể nhỏ qua đờng ống và đợc cân đo chính xác. Tại bể pha chế dầu gốc và phụ gia đợc đồng nhất hoá thành phẩm. Công đoạn pha chế bằng các máy khuấy đặt thẳng đứng từ đỉnh bể vào trong bể.- Đặc điểm về lao động: ngày đầu thành lập công ty có 241 công nhân viên, sau gần 7 năm hoạt động số ngời lao động trong công ty đã là 574 ngời.Trong những năm đầu mới phát triển, số lợng lao động của Petrolimex tăng khá nhanh với một tỷ lệ cao. Điều này là do thời gian đầu công ty có tham gia vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhựa đờng và hóa chất. Trong toàn công ty từ văn phòng đến các chi nhánh đều thành lập thêm các phòng hoá chất và nhựa đờng. công ty dần dần ổn định về số l-ợng lao động, tiến tới đi sâu vào nâng cao trình độ của đội ngũ lao động. Hiện nay, công ty thực hiện điều chỉnh hoạt động giữa các chi nhánh thành viên trong công ty một cách hợp lý tránh tăng thêm số lợng lao động.Cơ cấu lao động của Petrolimex ngày càng đợc hoàn thiện để thích hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cơ cấu lao động cso sự khác nhau giữa các xí nghiệp và chi nhánh trong công ty. Cơ cấu này tuỳ thuộc vào từng đặc điểm riêng của từng chi nhánh. Trong 574 lao động của Petrolimex cuối năm 2001, cơ cấu đó bao gồm:+ 7 lao động có trình độ sau đại học, chiếm 1,22% lực lợng lao động.+ 187 lao động có tình độ đại học, trong đó có hơn 50% là kỹ s kỹ thuật. Chiếm 32,578% lực lợng lao động.+ 41 lao động cso trình độ trung cấp, chiếm 7,14% lự lợng lao động.+ 339 lao động là công nhân kỹ thuật, chiếm 59% lự lợng lao động.Trong 574 lao động của Petrolimex hiện nay có 174 lao động nữ chiếm 30,3% tổng số lao động .Cơ cấu độ tuổi của công ty:+ 286 lao động từ 20 30 tuổi, chiếm 49,83%.8 Lớp: QLKT 41ABáo Cáo Tổng Hợp Nguyễn Văn Quang+ 172 lao động từ 30 40 tuổi, chiếm 29,97%.+ 85 lao động từ 40 50 tuổi chiếm 14,81%.+ 31 Lao động trên 50 tuổi, chiếm 5,4%.Iv. Kết quả kinh doanh dầu lon những năm qua và mục tiêu của công ty trong thời gian tới. 1. Những thành công mà doanh nghiệp đạt đợc trong thời gian qua. 1.1) Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Khi đi vào hoạt động 1/9/1994 tổng số vốn của công ty là 52.500 triệu đồng, trong đố vốn cố định là 15.500 triệu đồng, vốn lu động là 37.000 triệu đồng do tổng công ty cấp. Hàng năm tổng công ty xác địnhmức vốn cho kinh doanh dầu mỡ nhờn nhờn, nhựa đờng, hoá chất trên nguyên tắc phân bố tuỳ thuọc vào nhu cầu của thị trờng giao cho công ty quản lý và sử dụng. Bắt đầu từ năm 1997, tổng công ty quyết định chỉ cấp cho công ty 50% định mức vốn, còn lại là cho vay với lãi suất của ngân hàng.Trong quá trình sản xuất và kinh doanh công ty đã bảo toàn và phát triển đợc số vốn. Ước tính tới năm 2001 tổng số vốn của công ty là 115.600 triệu đồng. 1.2) Doanh thu và nộp ngân sách nhà nớc.Mặc dù phải sản xuất kinh doanh trong một môi trờng có sự cạnh tranh cao. Nhng từ khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn có sự phát triển, thể hiện thông qua số doanh thu và lợi nhuận các năm 1996, 1997, 1998, 1999 và 2000 đều tăng. Ngợc lại năm 2001 doanh thu đạt rất cao (600 tỷ) song lợi nhuận lại giảm mạnh cha bằng 1/2 so với năm 2000. Có sự không ổn định nh vậy là do công ty sử dụng chiến lợc giá cố định. Nh năm 2001 khi giá dầu trên thế giới tăng cao làm giá dầu gốc, thành phẩm nhựa đờng tăng nhngn công ty vẫn không tăng giá bán trên thị trờng toàn quốc. Điều này làm cho doanh thu tuy tăng nhwng lợi nhuận trên một đầu sản phẩm giảm xuống.Hàng năm công ty có số nộp ngân sách khá lớn, nawm này cao hơn năm trớc và làm tốt công tác ngiã vụ đối với nhà nớc. 1.3) Tiền lơng của công nhân.Do công ty làm ăn có lãi và phát triển, doanh thu luôn gia tăng nên mức lơng của công nhân luôn dợc đảm bảo. công nhân kkhông những nhận đợc mức lơng cao, phù hợp với sức lao động mà còn đợc hởng các phúc lợi thoả đáng. lơng công nhân của công ty luôn năm nay cao hơn năm trớc.9 Lớp: QLKT 41ABáo Cáo Tổng Hợp Nguyễn Văn QuangBảng tổng hợp một số mặt hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm. Nguồn phòng kinh doanh dầu mỡ nhờn Công ty PLC 2. Mục tiêu của doanh nghiệp trong thời gian tới.Mục tiêu của doanh nghiệp trong thời gian tới là làm sao để đa công ty phát triển và sánh ngang với một số đối thủ lớn nh hiện nay. Vơn lên là một công ty đứng đầu trong lĩnh vực dầu mỡ nhờn. 2.1) Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Để doanh nghiệp đạt đợc mục đích là vơn lên thành một trong những công ty hàng đầu về sản xuất dầu lon thì bắt buộc phải nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh. Để kinh doanh có hiệu quả thì chất lợng phải đợc đảm bảocông tác quản lý chất lợng phải hợp lý. Để nâng cao khả năng cạnh tranh thì công ty có thể thực hiện thoe các hớng sau đây:- Tăng cờng công tác nghiên cứu, thăm dò các yêu cầu của thị trờng và khách hàng.Nh đã biết dầu lon là một hàng hoá đặc biệt, nó đợc sử dụng dể bôi trơn cho cácc động cơ xăng nhỏ. Mỗi loại động cơ khác nhau thì lại có một nhu cầu về dầu bôi trơn khác nhau, do vậy chất lợng cũng nh chủng Chỉ tiêu Đơn vị 1998 1999 2000 2001 2002Vốn sxkd Tr.đồng 60600 74330 89650 108500 115000Doanh thu Tr.đồng 375900 460000 520000 439500 596000Lợi nhuận Tr.đồng 19750 22400 23000 27800 13900Nộp ngân sách Tr.đồng 24030 25200 27500 59100 73100LơngBình quânđồng 1.350.000 1500000 1600000 1600000 168000010 Lớp: QLKT 41A[...]... nhánh với các kho bãi và bến cảng đầy đủ yếu tố này giúp cho công ty giảm đợc chi phi trong vận chuyển lu thông hàng hoá + Petrolimex là một trong số ít các công ty kinh doanh dầu mỡ nhờn có dât chuyền pha chế dầu nhờn với công suất lớn Hiện nay giá bán sản phẩm của công ty là một lợi thế của công ty so với các đối thủ khác Giá bán lẻ của công ty thấp hơn giá bán của các sản phẩm cùng loại của đối thủ... chất lợng sản phẩm tốt Petrolimex có một số điểm mạnh trong việc giảm gía thành sản phẩm nh: + Công ty Petrolimexmột công ty đợc trực tiếp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu trong khi các đối thủ cạnh tranh phải nhập qua đờng trung gian nh trờng hợp của Mobill, Esso 13 Lớp: QLKT 41A Báo Cáo Tổng Hợp Nguyễn Văn Quang + Là công ty thành viên của Petrolimex, ngay từ khi thành lập Petrolimex đã có mạng... mua của ngời tiêu dùng Đối với sản phẩm dầu lon khi mà sự hiểu biết của ngời tiêu dùng có thể đánh giá là rất thấp (91% không biết sự 12 Lớp: QLKT 41A Báo Cáo Tổng Hợp Nguyễn Văn Quang khác nhau giữa các loại dầu lon) thì giá bán sản phẩm càng trở nên quan trọng Do đó, giá bán là hết sức quan trọng của công ty trên thị trờng dầu lon Giá bán dầu lon của công ty Petrolimex cũnh nh của các đối thủ khác... của Petrolimex Nhng đây là các lợi thế cạnh tranh không vững vàng của công ty và dễ dàng bị các đối thủ cạnh tranh vợt qua Do đó công ty càng cần phải có các biện pháp đồng bộ, đa dạng hoá sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lợng sản phẩm có nh vậy thi Petrolimex mới có thể tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trờng dầu lon và dành uy tín trên thị trờng 14 Lớp: QLKT 41A Báo Cáo. .. công nhân Cùng với sự phát triển của công ty là tiền lơng của công nhân viên đợc gia tăng Lơng của công nhân viên tăng hàng năm, năm nay cao hơn năm trớc: Lơng bình quân của công nhân viên công ty Petrolimex: Năm 1998: 1350000 đồng Năm 1999: 1500.000 đồng Năm 2000: 1600.000 đồng Năm 2001: 1600.000 đồng Năm 2002: 1680.000 đồng Cùng với việc tăng lơng của công nhân thì công nhân còn đợc hởng các phúc lợi... lý của Petrolimex (gía bán buôn) đợc xác định gồm: Giá bán = giá nguyên vật liệu (dầu gốc và phụ gia) + bảo hiểm + chi phí sản xuất + chi phí vận chuyển + thuế + chi phí khác + lợi nhuận - Giá bán lẻ của Petrolimex, đợc công ty thống nhất trên toàn quốc với các đại lý thuộc Petrolimex Giá bán lẻ = Giá bán cho đại lý + Chiết khấu cho đại lý Với việc hình thành hai loại giá này cho phép công ty thành... đem lại hiệu quả không lớn Thực tế kinh doanh trong thời gian qua của công ty, sự thay đổi giá ít có ảnh hởng đến sản lợng bán sản phẩm của công ty Có nguyên nhân này là do sự thay đổi gía là do nhiều nguyên nhân khách quan, nh gía nguyên vật liệu trên thế giới tăng làm cho đồng loạt các hãng tham gia vào kinh doanh dầu lon đều tăng giá Và việc thay đổi gía thờng do hai công ty lớn chiếm tỷ trọng cao... chất lợng thì công ty phải theo dõi kiểm tra tát cả các khâu từ nguyên vật liệu tới pha chế và bảo quản, và phải có một chế độ thực hiện kiểm tra chất lợng do các cán bộ chuyên nghiệp kiểm tra Công tác kiểm tra chất lợng đòi hỏi phải kiểm tra sát sao từng khâu, từng bộ phận trong suốt quá trình sản xuất Hàng hoá của Petrolimex chủ yếu là nhập khẩu gồm cả dầu gốc và thành phẩm Riêng đối với dầu lon thì... tăng uy tín của Petrolimex trên thị trờng Để thực hiện việc áp dụng ISO 9002 thì Petrolimex cần phải tiến hành các hoạt động sau: + Xem xét, đánh giá chất lợng nội bộ đợc các chuyên gia tiến hành, thực hiện tốt chế độ phân cấp, phân quyền cam kết lãnh đạo + Xây dựng hệ thống chất lợng, nghiên cứu kỹ 19 yếu tố của hệ thống chất lợng để áp dụng và quản lý chất lợng dầu mỡ nhờn nói chung và dầu lon nói riêng.. .Báo Cáo Tổng Hợp Nguyễn Văn Quang loại dầu mỡ nhờn hết sức phong phú và đa dạng Và lúc này thì chất lợng đợc hiểu theo đúng nghĩa là chất lợng do khách hàng quy định Các loại dầu lon đựơc pha chế, kinh doanh cần phải đáp ứng đợc các đòi hỏi của các động cơ cũng nh yêu cầu của khách hàng Mặt khác để có thể thành công trong cạnh tranh về chất lợng sản phẩm, Petrolimex có thể cử các . công ty dâù nhờn Petrolimex thành công ty hoá dầu Petrolimex. 2. Một số nét về công ty hoá dầu Petrolimex. - Ngày 01/09/1994 công ty. 9/6/1994 về việc thành lập công ty dầu mỡ nhờn Petrolimex viết tắt là PLC. Công ty dầu nhờn Petrolimex trực thuộc tổng công ty xăng dầu Việt Nam có nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập Công ty hoá dầu Petrolimex, Báo cáo thực tập Công ty hoá dầu Petrolimex, Báo cáo thực tập Công ty hoá dầu Petrolimex, Một số nét về công ty hoá dầu Petrolimex. Văn phòng công ty. Cơ cấu bộ máy của văn phòng công ty bao gồm:, Trình độ công nghệ thiết bị và lao động của Petrolimex., Mơc tiªu cđa doanh nghiƯp trong thêi gian tíi.

Từ khóa liên quan