Nguồn vốn ODA với công tác xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam

86 1,328 4
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:41

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Nguồn vốn ODA với công tác xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦUBước sang thế kỷ 21, thế giới đang có những bước phát triển vượt bậc trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác. Ngày càng có nhiều phát minh mới, sản phẩm mới xuất hiện phục vụ đời sống con người, con người vừa là trung tâm vừa là mục tiêu của phát triển và trên thực tế những nhu cầu của con người đang được đáp ứng mức độ ngày càng cao. Song, trên thế giới hiện nay vẫn còn hàng triệu triệu người đang phải sống trong cảnh nghèo đói và không được đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất như: lương thực, thực phẩm, nước sạch, vệ sinh…Bên cạnh đó, ngày nay loài người cũng đang phải đối mặt với những vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu như dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, chiến tranh, khủng bố v.v. mà những vấn đề này không phải riêng của một quốc gia nào và một quốc gia riêng biệt cũng không thể giải quyết được. Vì vậy, các nước ngày càng xích lại gần nhau hơn để cùng hợp tác giải quyết vấn đề chung. Trong nỗ lực chung để xây dựng một thế giới hoà bình, phồn thịnh các nước có nền kinh tế phát triển đã cam kết hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nước đang và chậm phát triển nhằm giúp các nước này thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu và hội nhập với thế giới.Việt Nam là một nước đang phát triển, nền kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu, đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, để đưa đất nước phát triển đi lên và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới nhằm phát huy nguồn nội lực và tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế và xoá đói giảm nghèo. Những thành tựu đó thể hiện kết quả của sự đổi mới, phát huy cao nguồn nội lực và sự hỗ trợ tích cực, có hiệu quả của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang là một nước nghèo, thu nhập bình quân đầu người vào loại thấp và vẫn còn hàng triệu người dân hiện đang sống trong cảnh nghèo đói và dễ bị tổn 1 thương. Chính phủ Việt Nam đã từ lâu nhận thức được điều này và coi vấn đề xoá đói giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt trong qúa trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.Để tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng bền vững, thực hiện có hiệu quả chính sách xoá đói giảm nghèo. Chính phủ Việt Nam đã xây dựng các chiến lược phát triển, chiến lược huy động các nguồn lực phục vụ cho tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. Trong các nguồn lực có thể huy động cho công cuộc xoá đói giảm nghèo thì các nguồn lực trong nước giữ vai trò quyết định. Bên cạnh đó, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có vai trò quan trọng là chất xúc tác thúc đẩy công tác xoá đói giảm nghèo.Chính phủ và người dân đã nhận thức được thực trạng nghèo đói và những tác động của nó đến quá trình phát triển. Chúng ta đã hành động bằng việc xác định các mục tiêu, xây dựng các chiến lược và đã triển khai thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo, nhưng tại sao vẫn còn nhiều người dân đang sống trong cảnh nghèo khổ? Những khó khăn, thách thức nào đang đặt ra cho công tác xoá đói giảm nghèo Việt Nam? Nguồn lực nào được huy động cho công cuộc xoá đói giảm nghèo? Câu trả lời cho những vấn đề nêu trên là gì?Với mục đích củng cố, trau dồi kiến thức đã học trong nhà trường và mong muốn tìm được phần nào lời giải cho những câu hỏi trên. Tác giả quyết định chọn đề tài: “Nguồn vốn ODA với công tác xoá đói giảm nghèo Việt Nam” để thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Đề tài gồm 3 nội dung chính sau:Chương I: Những vấn đề lý luận về đói nghèonguồn vốn ODA Chương II: Tình hình thu hút và sử dụng ODA cho xoá đói giảm nghèoChương III: Một số giải pháp thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA cho xoá đói giảm nghèo Xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị ái Liên – giảng viên bộ môn Kinh tế đầu tư, cùng các thầy cô trong bộ môn đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện đề tài. 2 CHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÓI NGHÈONGUỒN VỐN ODAI. NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)1. Khái niệm và nguồn gốc ODA1.1. Nguồn gốc ra đời của ODA Quá trình lịch sử của ODA có thể được tóm lược như sau:Sau đại chiến thế giới lần thứ II các nước công nghiệp phát triển đã thoả thuận về sự trợ giúp dươí dạng viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay với điều kiện ưu đãi cho các nước đang phát triển. Tổ chức tài chính quốc tế Ngân hàng thế giới (WB) đã được thành lập tại hội nghị về tài chính – tiền tệ tổ chức tháng 7 năm 1944 tại Bretton Woods (Hoa Kỳ) với mục tiêu là thúc đẩy phát kinh tế và tăng trưởng phúc lợi của các nước với tư cách như là một tổ chức trung gian về tài chính, một ngân hàng thực sự với hoạt động chủ yếu là đi vay theo các điều kiện thương mại bằng cách phát hành trái phiếu để rồi cho vay tài trợ đầu tư tại các nước.Tiếp đó, tháng 12 năm 1960 tại Pari các nước đã ký thoả thuận thành lập tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD). Tổ chức này bao gồm 20 thành viên ban đầu đã đóng góp phần quan trọng nhất trong việc cung cấp ODA song phương cũng như đa phương. Trong khuôn khổ hợp tác phát triển, các nước OECD đã lập ra các Uỷ ban chuyên môn trong đó có Uỷ ban Hỗ trợ phát triển (DAC) nhằm giúp các nước đang phát triển phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả đầu tư. Kể từ khi ra đời ODA đã trải qua các giai đoạn phát triển sau:Trong những năm 1960 tổng khối lượng ODA tăng chậm đến những năm 1970 và 1980 viện trợ từ các nước OECD vẫn tăng liên tục. Đến giữa những năm 80 khối lượng viện trợ đạt mức gấp đôi đầu thập niên 70. Cuối những năm 1980 đến những năm 1990 vẫn tăng nhưng với tỷ lệ thấp. Năm 1991 viện trợ phát triển chính thức đã đạt đến con số đỉnh điểm là 69 tỷ USD theo giá năm 1995. 3 Năm 1996 các nhà tài trợ OECD đã giành 55,114 tỷ USD cho viện trợ bằng 0,25% tổng GDP của các nước này, cũng trong năm này tỷ lệ ODA/GDP của các nước DAC là 0,25% giảm 3,768 tỷ USD so với năm 1995.Trong những năm cuối của thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21 ODA có xu hướng giảm nhẹ, riêng với Việt Nam kể từ khi nối lại quan hệ với các nước và tổ chức viện trợ (1993) thì các nước viện trợ vẫn ưu tiên cho Việt Nam ngay cả khi khối lượng viện trợ trên thế giới giảm xuống.1.2. Khái niệmNguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) bao gồm các khoản viện trợ không hoàn lại, viện trợ có hoàn lại hoặc tín dụng ưu đãi của các Chính phủ, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc và các tổ chức tài chính quốc tế dành cho các nước đang và chậm phát triển.Các đồng vốn bên ngoài chủ yếu chảy vào các nước đang phát triển và chậm phát triển gồm có: ODA, tín dụng thương mại từ các ngân hàng, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), viện trợ cho không của các tổ chức phi Chính phủ (NGO) và tín dụng tư nhân. Các dòng vốn quốc tế này có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Nếu một nước kém phát triển không nhận được vốn ODA đủ mức cần thiết để cải thiện các cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội thì cũng khó có thể thu hút được các nguồn vốn FDI cũng như vay vốn tín dụng để mở rộng kinh doanh nhưng nếu chỉ chú ý tìm kiếm nguồn vốn ODA mà không tìm cách thu hút vốn FDI và các nguồn vốn tín dụng khác thì không có điều kiện tăng trưởng nhanh sản xuất, dịch vụ và sẽ không có đủ thu nhập để trả nợ vốn vay ODA.2. Đặc điểm của nguồn vốn ODA 2.1. Vốn ODA mang tính ưu đãiVốn ODA có thời gian cho vay (hoàn trả vốn) dài, có thời gian ân hạn dài. Chẳng hạn, vốn ODA của WB, ADB, JBIC có thời gian hoàn trả là 40 năm và thời gian ân hạn là 10 năm. 4 Thông thường, trong ODA có thành tố viện trợ không hoàn lại (cho không) và đây cũng là điểm phân biệt giữa viện trợ và cho vay thương mại. Thành tố cho không được xác định dựa vào thời gian cho vay, thời gian ân hạn và so sánh lãi suất viện trợ với mức lãi suất tín dụng thương mại. Sự ưu đãi đây là so sánh với tập quán thương mại quốc tế.Sự ưu đãi còn thể hiện chỗ vốn ODA chỉ dành riêng cho các nước đang và chậm phát triển, vì mục tiêu phát triển. Có hai điều kiện cơ bản nhất để các nước đang và chậm phát triển có thể nhận được ODA là:Thứ nhất, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người thấp, nước có GDP bình quân đầu người càng thấp thì thường được tỷ lệ viện trợ không hoàn lại của ODA càng lớn và khả năng vay với lãi suất thấp và thời hạn ưu đãi càng lớn.Thứ hai, Mục tiêu sử dụng vốn ODA của các nước này phải phù hợp với chính sách và phương hướng ưu tiên xem xét trong mối quan hệ giữa bên cấp và bên nhận ODA. Thông thường các nước cung cấp ODA đều có những chính sách và ưu tiên riêng của mình tập trung vào những lĩnh vực mà họ quan tâm hay có khả năng kỹ thuật và tư vấn. Đồng thời, đối tượng ưu tiên của các nước cung cấp ODA cũng có thể thay đổi theo từng giai đoạn cụ thể. Vì vậy, nắm bắt được xu hướng ưu tiên và tiềm năng của các nước, các tổ chức cung cấp ODA là rất cần thiết.Về thực chất, ODA là sự chuyển giao có hoàn lại hoặc không hoàn lại trong những điều kiện nhất định một phần tổng sản phẩm quốc dân từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển. Do vậy, ODA rất nhạy cảm về mặt xã hội và chịu sự điều chỉnh của dư luận xã hội từ phía nước cung cấp cũng như từ phía nước tiếp nhận ODA.2.2. Vốn ODA mang tính ràng buộcODA có thể ràng buộc (hoặc ràng buộc một phần hoặc không ràng buộc) nước nhận về địa điểm chi tiêu. Ngoài ra mỗi nước cung cấp viện trợ cũng đều có những ràng buộc khác và nhiều khi các ràng buộc này rất chặt chẽ đối với nước 5 nhận. Ví dụ, Nhật Bản quy định vốn ODA của Nhật đều được thực hiện bằng Yên Nhật.Vốn ODA mang yếu tố chính trị: các nước viện trợ nhìn chung đều không quên dành được lợi ích cho mình vừa gây ảnh hưởng chính trị vừa thực hiện xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ tư vấn vào nước tiếp nhận viện trợ. Chẳng hạn, Bỉ, Đức và Đan Mạch yêu cầu khoảng 50% viện trợ phải mua hàng hoá dịch vụ của nước mình. Canada yêu cầu tới 65% và nhìn chung khoảng 22% viện trợ của DAC phải được sử dụng để mua hàng hoá và dịch vụ của các quốc gia viện trợ.Kể từ khi ra đời cho đến nay, viện trợ luôn chứa đựng hai mục tiêu cùng tồn tại song song:Mục tiêu thứ nhất là thúc đẩy tăng trưởng bền vững và giảm nghèo các nước đang phát triển. Động cơ nào đã thúc đẩy các nhà tài trợ đề ra mục tiêu này, bản thân các nước phát triển nhìn thấy lợi ích của mình trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các nước đang phát triển để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và thị trường đầu tư. Viện trợ thường gắn với các điều kiện kinh tế xét về lâu dài, các nhà tài trợ sẽ có lợi về mặt an ninh, kinh tế, chính trị khi kinh tế các nước nghèo tăng trưởng. Mục tiêu mang tính cá nhân này được kết hợp với tinh thần nhân đạo, tính cộng đồng. Vì một số vấn đề mang tính toàn cầu như sự bùng nổ dân số thế giới, bảo vệ môi trường sống, bình đẳng giới, phòng chống dịch bệnh, giả quyết các xung đột sắc tộc, tôn giáo, chống khủng bố v.v đòi hỏi phải có sự hợp tác, nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế không phân biệt nước giàu, nước nghèo.Mục tiêu thứ hai là tăng cường vị thế chính trị của các nước tài trợ. Các nước phát triển sử dụng ODA như một công cụ chính trị nhằm xác định vị thế và ảnh hưởng của mình tại các nước tiếp nhận ODA. Ví dụ, Nhật Bản hiện là nhà tài trợ hàng đầu thế giới và cũng là nhà tài trợ đã sử dụng ODA như một công cụ đa năng về chính trị và kinh tế. ODA của Nhật không chỉ đưa lại lợi ích cho nước nhận mà còn mang lại lợi ích cho chính họ. Trong những năm cuối thập 6 kỷ 90 khi phải đối phó với những suy thoái nặng nề trong khu vực, Nhật Bản đã quyết định trợ giúp tài chính rất lớn cho các nước Đông Nam á là nơi chiếm tỷ trọng tương đối lớn về mậu dịch và đầu tư của Nhật Bản, Nhật đã dành 15 tỷ USD cho mậu dịch và đầu tư có nhân nhượng trong vòng 3 năm, các khoản cho vay được tính bằng Yên và gắn với các dự án có sông ty của Nhật tham gia.Viện trợ của các nước phát triển không chỉ đơn thuần là việc trợ giúp hữu nghị mà còn là một công cụ lợi hại để thiết lập và duy trì lợi ích kinh tế, chính trị cho các nước tài trợ. Những nước cấp tài trợ đòi hỏi nước tiếp nhận phải thay đổi chính sách phát triển cho phù hợp với lợi ích của bên tài trợ. Khi nhận viện trợ nước nhận viện trợ cần cân nhắc kỹ lưỡng các điều kiện của các nhà tài trợ vì lợi ích trước mắt mà đánh mất những quyền lợi lâu dài. Quan hệ tài trợ phải đẩm bảo tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.2.3. ODAnguồn vốn có khả năng gây nợKhi tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn ODA do tính chất ưu đãi nên gánh nặng nợ nần thường chưa xuất hiện. Một số nước do không sử dụng hiệu quả ODA có thể tạo nên sự tăng trưởng nhất thời nhưng sau một thời gian lại lâm vào tình trạng nợ nần do không có khả năng trả nợ. Vấn đề là chỗ ODA không có khả năng đầu tư trực tiếp cho sản xuất, nhất là cho xuất khẩu trong khi việc trả nợ lại dựa vào xuất khẩu thu ngoại tệ. Do đó, trong khi hoạch định chính sách sử dụng ODA phải phối hợp với các nguồn vốn khác để tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng xuất khẩu.3. Phân loại vốn ODANguồn vốn ODA có thể được phân loại theo những tiêu chí sau:3.1. Phân loại theo tính chấtTheo cách phân loại này, vốn ODA được chia thành:Viện trợ không hoàn lại gồm các khoản cho không, không phải trả lạiViện trợ có hoàn lại: Các khoản vay ưu đãi hay tín dụng với điều kiện “mềm” 7 Viện trợ hỗn hợp: Gồm một phần cho không, phần còn lại thực hiện theo hình thức tín dụng (có thể ưu đãi hoặc thương mại)3.2. Phân loại theo mục đíchBao gồm:Hỗ trợ cơ bản: Là những nguồn lực được cung cấp để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội và môi trường. Đây thường là những khoản cho vay ưu đãiHỗ trợ kỹ thuật: Là những nguồn lực dành cho chuyển giao tri thức, công nghệ, xây dựng năng lực, tiến hành nghiên cứu cơ bản hay nghiên cứu tiền đầu tư, phát triển thể chế và nguồn nhân lực… loại hỗ trợ này chủ yếu là viện trợ không hoàn lại3.3. Phân loại theo điều kiệnBao gồm: ODA không ràng buộc nước nhận: Việc sử dụng nguồn tài trợ không bị ràng buộc bởi nguồn sử dụng hay mục đích sử dụngODA có ràng buộc nước nhận: ràng buộc nước nhận về nguồn sử dụng và mục đích sử dụngODA ràng buộc một phần: một phần chi nước viện trợ, phần còn lại chi bẫt cứ nơi nào3.4. Phân loại theo đối tượng sử dụng Hỗ trợ dự án: là hình thức chủ yếu của ODA để thực hiện các dự án cụ thể. Nó có thể là hỗ trợ cơ bản hoặc hỗ trợ kỹ thuật, có thể là cho không hoặc vay ưu đãiHỗ trợ phi dự án. Bao gồm:Hỗ trợ cán cân thanh toán: thường là hỗ trợ tài chính trực tiếp (chuyển giao tiền tệ) hoặc hỗ trợ hàng hoá, hỗ trợ qua nhập khẩu. Ngoại tệ hoặc hàng hoá được chuyển qua hình thức này có thể được sử dụng để hỗ trợ ngân sách• Hỗ trợ trả nợ: Hỗ trợ tài chính trực tiếp nhằm giúp nước nhận tài trợ thanh toán các khoản nợ hoặc giảm nợ cho nước nhận 8 Viện trợ chương trình: Là khoản ODA dành cho một mục đích tổng quát với thời gian nhất định mà không phải xác định một cách chính xác nó sẽ được sử dụng như thế nào4. Vai trò của vốn ODA Trong khi nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế, người ta thấy có bốn mô hình chiến lược cơ bản. Bốn mô hình này có thể khái quát thành 2 dạng: chiến lược hướng nội (chiến lược thay thế nhập khẩu) và chiến lược hướng ngoại hay còn gọi là chiến lược kinh tế mở. Tuỳ vào quan điểm và điều kiện cụ thể của mỗi nước mà có thể lựa chọn hình thức phù hợp. Ta có thể nghiên cứu sự phát triển của các nước dưới đây để có thể so sánh một cách tương đối giưã các hình thức khác nhau:Từ sau năm 1960 Hàn Quốc đã áp dụng chiến lược hướng ngoại triệt để và kết quả là Hàn Quốc đã nhanh chóng thoát khỏi nền kinh tế trì trệ, thu nhập ngoại tệ từ xuất khẩu tăng lên nhanh chóng và sau 30 năm đã thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu để trở thành quốc gia phát triển nhanh cả 3 tiêu thức tốc độ tăng trưởng GDP, giải quyết việc làm và công nghiệp hoá.ấn Độ là nước áp dụng chiến lược hỗn hợp và cũng đạt được cả ba tiêu thức trên nhưng chậm hơn Hàn Quốc.Myanma áp dụng chiến lược hướng nội nên trở thành một trong những quốc gia có nền ngoại thương kém phát triển, sự nghiệp công nghiệp hoá không có gì đáng kể.WB tiến hành nghiên cứu 41 nước trên thế giới và chia làm 4 nhóm quốc gia: Hướng nội mạnh, hướng nội vừa phải, hướng ngoại vừa phải và hướng ngoại mạnh. Trong 4 nhóm nước này, xét theo 3 tiêu thức tốc độ tăng trưởng GDP, giải quyết việc làm và công nghiệp hoá, WB kết luận rằng các nước hướng ngoại mạnh là các nước thành công nhất. Trong chiến lược này, các khâu chủ yếu đối với bên ngoài gồm việc mở rộng ngoại thương, thu hút vốn FDI và 9 ODA. Như vậy, nhìn một cách tổng quát thì ODA có một vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của các nước đang và chậm phát triển. Cụ thể là:4.1. ODA là một nguồn vốn có vai trò quan trọng đối với các nước đang và chậm phát triểnVốn đầu tư cùng với tài nguyên thiên nhiên, lao động và kỹ thuật tạo thành 4 yếu tố vật chất, xã hội. Tất cả các nước khi tiến hành công nghiệp hoá đều cần vốn đầu tư lớn. Đó chính là trở ngại lớn để tiến hành công nghiệp hoá đối với nước nghèo. Trong điều kiện hiện nay với những thành tựu mới của khoa học và công nghệ, các nước có thể tiến nhanh không chỉ bằng khả năng tích luỹ trong nước mà còn kết hợp với tận dụng khả năng của thời đại. Bên cạnh nguồn vốn trong nước còn có thể huy động nguồn vốn nước ngoài, nhiều khi với một khối lượng lớn. Tuy nhiên vốn trong nước giữ vai trò quyết định, vốn nước ngoài có khả năng thúc đẩy sự phát triển song không phải là yếu tố thúc đẩy sự phát triển.Trong số các nguồn vốn có thể huy động từ bên ngoài ODA có một vai trò quan trọng:Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước Châu á thiếu vốn để khôi phục và phát triển kinh tế. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng đòi hỏi một lượng vốn lớn, lãi suất thấp, thời gian thu hồi vốn lâu, nhiều rủi ro. Vì vậy các nước gặp khó khăn trong việc thu hút vốn FDI vào lĩnh vực này. Nhiều nước đã tranh thủ được nguồn vốn ODA từ các nước giàu. Trong giai đoạn đầu phát triển kinh tế, Đài Loan đã nhận được viện trợ từ Mỹ với số tiền lên đến 1,482 tỷ USD và số vốn này đã góp phần rất đáng kể trong quá trình đi lên của Đài Loan. Hiện nay Nhật Bản là nước viện trợ hàng đầu thế giới, nhưng trước đây Nhật cũng là nước nhận viện trợ. Năm 1945 sau khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, Nhật đã gặp rất nhiều khó khăn. Khi đó, Nhật Bản đã được nhận viện trợ từ Hoa Kỳ, các tổ chức của Liên Hợp Quốc, các tổ chức tài chính quốc tế. Trong những năm 50, Nhật Bản đã phục hồi với một tốc độ kinh ngạc, nhiều dự án lớn đã được thực hiện như dự án đường cao tốc, các dự án xây dựng đập nước… Nền 1[...]... đồng/người/tháng khu vực thành thị III MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 1 Xoá đói giảm nghèo là yếu tố cơ bản đảm bảo công bằng xã hội và tăng trưởng bền vững Xoá đói giảm nghèo không chỉ là công việc trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài Trước mắt là xoá hộ đói, giảm hộ nghèo; lâu dài là xoá sự nghèo ,giảm khoảng cách giàu nghèo, phấn đấu xây dựng một xã hội giàu mạnh, công bằng Xoá đói giảm nghèo. .. Việt Nam 1998, 2002 2 Qua bảng số liệu trên ta thấy rằng tỷ lệ nghèo đói của Việt Nam qua các năm có xu hướng giảm xuống tính theo cả tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế Điều này thể hiện kết quả của sự nỗ lực của Việt Nam trong công tác xoá đói giảm nghèo, với hàng loạt các chiến lược, chương trình quốc gia liên quan đến xoá đói giảm nghèo và sự hợp tác, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc xoá. .. dân để đưa đất nước thoát nghèo và bắt kịp sự phát triển của thế giới 2 Thực trạng nghèo đói Việt Nam Việt Nam vẫn là nước nghèo trên thế giới và mỗi khu vực khác nhau trên đất nước tình trạng và tỷ lệ đói nghèo có những đặc điểm mang tính khác biệt Có thể tóm lược một số đặc điểm cơ bản sau: 2.1 Việt Nam được xếp vào nhóm các nước nghèo của thế giới Tỷ lệ nghèo đói Việt Nam còn khá cao Theo kết... trưởng nhanh và bền vững Trên phương diện nào đó, xét về ngắn hạn, khi phân phối một phần đáng kể trong thu nhập xã hội cho chương trình xoá đói giảm nghèo thì nguồn lực dành cho tăng trưởng kinh tế có thể bị ảnh hưởng, song xét môt cách toàn diện về dài hạn thì kết quả xoá đói giảm nghèo lại tạo tiền đề cho tăng trưởng nhanh và bền vững 2 2 Tăng trưởng kinh tế là cơ sở quan trọng để xoá đói giảm nghèo. .. 2002, giảm được 8,5%, trung bình 2,1%/năm Thành tích này trong xoá đói giảm nghèo Việt Nam là rất ấn tượng và được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao Điều này là một thuận lợi để nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công tác xoá đói giảm nghèo trong thời gian tới 3 Nguyên nhân của nghèo đói Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đói bao gồm cả những nguyên nhân khách quan và cả những nguyên... ngưỡng nghèo này, tỷ lệ đói nghèo chung năm 1993 là 58% và 1998 là 37,4% còn tỷ lệ đói nghèo lương thực, thực phẩm tương ứng là 25% và 15% 2.2 Theo chuẩn đói nghèo của chương trình xoá đói giảm nghèo quốc gia Căn cứ vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế, nguồn lực tài chính 2001 – 2005 và mức sống thực tế của người dân từng vùng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đưa ra chuẩn nghèo đói để... chuẩn đói nghèo khác nhau Sau đây là hai phương pháp xác dịnh chuẩn đói nghèo phổ biến mà Việt Nam áp dụng 1 2 Các phương pháp tiếp cận chuẩn đói nghèo 2.1 Theo chuẩn đói nghèo quốc tế Phương pháp xác định chuẩn đói nghèo theo chuẩn quốc tế do Tổng cục Thống kê, Ngân hàng thế giới xác định và được thực hiện trong các cuộc khảo sát mức sống dân cư Việt Nam (năm 1992 – 1993 và năm 1997 – 1998) Đường đói. .. của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc xoá đói giảm nghèo Việt Nam 2.2 Nghèo đói phổ biến trong những hộ có thu nhập bấp bênh Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành công rất lớn trong việc giảm nghèo, nhưng cũng cần thấy rằng những kết quả đạt được là hết sức mong manh Thu nhập của một bộ phận rất lớn dân cư vẫn còn giáp ranh mức nghèo nên rất dễ bị tái nghèo khi có những thay đổi về điều kiện bên... nước II ĐỊNH NGHĨA VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CHUẨN ĐÓI NGHÈO 1 Định nghĩa về đói nghèo Trên thế giới hiện có nhiều khái niệm khác nhau về nghèo đói nhưng có một định nghĩa chung về đói nghèo và được Việt Nam thừa nhận do Hội nghị chống đói nghèo khu vực Châu á - Thái Bình Dương đưa ra tháng 9/1993 là: nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thoả mãn các nhu cầu cơ bản của con người... cho người nghèo Như vậy, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững là một điều kiện hết sức quan trọng để thực hiện xoá đói giảm nghèo trên diện rộng và ngược lại thực hiện và thực hiện thành công xoá đói giảm nghèo cũng là một tiền đề quan trọng, một động lực để thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng kinh tế Thực hiện tốt cả hai mục tiêu chính là góp phần quan trọng để thực hiện thành công chiến . công tác xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam? Nguồn lực nào được huy động cho công cuộc xoá đói giảm nghèo? Câu trả lời cho những vấn đề nêu trên là gì ?Với mục. lời giải cho những câu hỏi trên. Tác giả quyết định chọn đề tài: Nguồn vốn ODA với công tác xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam để thực hiện đề tài luận văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguồn vốn ODA với công tác xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam, Nguồn vốn ODA với công tác xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam, Nguồn vốn ODA với công tác xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam, Nguồn gốc ra đời của ODA, Vốn ODA mang tính ưu đãi Vốn ODA mang tính ràng buộc, Nguồn vốn ODA tăng chậm, Theo chuẩn đói nghèo quốc tế Theo chuẩn đói nghèo của chương trình xố đói giảm nghèo quốc gia, Tình hình phát triển các ngành, Về thực trạng đời sống nhân dân Về cơ chế chính sách Về chất lượng phát triển, Việt Nam được xếp vào nhóm các nước nghèo của thế giới Nghèo đói phổ biến trong những hộ có thu nhập bấp bênh, Nghèo đói tập trung ở những vùng có điều kiện sống khó khăn Nghèo đói tập trung trong khu vực nơng thơn, Nghèo đói ở khu vực thành thị, Tỷ lệ nghèo đói khá cao trong các vùng sâu, vùng xa, vùng cao, Nguồn lực hạn chế và nghèo nàn, Trình độ học vấn thấp, việc làm thiếu và khơng ổn định, Các nguyên nhân về nhân khẩu học Nguy cơ dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của thiên tai và các rủi ro khác, Những ngun nhân về bệnh tật, sức khoẻ Ngun nhân từ việc thay đổi chính sách vĩ mơ, Khuôn khổ pháp lý của việc thu hút và sử dụng vốn ODA, Tình hình vận động, Tình hình ký kết hiệp định a C, Tình hình giải ngân ODA, Các nhà tài trợ và mục tiêu ưu tiên ở Việt Nam Hỗ trợ phát triển nền giáo dục công bằng và chất lượng cho người nghèo, Giúp cải thiện mạng lưới an sinh xã hội, Nguyên nhân thành công Nguyên nhân dẫn đến hạn chế, Một số bài học rút ra, Những thách thức đặt ra cho cơng cuộc xố đói giảm nghèo, Một số mục tiêu về xố đói giảm nghèo đến năm 2005, Xây dựng chiến lược, chương trình mục tiêu về xố đói giảm nghèo Hài hồ thủ tục dự án, Tăng cường các mối quan hệ phi nhà nước Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án ODA, Hồn thiện cơ chế, chính sách về đền bù, giải phóng mặt bằng Hồn thiện cơ chế chính sách về ODA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn