Công trình " Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản trên bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện 198

119 1,159 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 15:26

Đã có một số nghiên cứu trong và ngoài nước về hiệu quả điều trị BV bằng Metronidazole và cho kết quả khỏi bệnh cao, song thuốc có nhiều tác dụng phụ ở đường tiêu hóa và chống chỉ định với phụ nữ mang thai ba tháng đầu. Clidamycin là thuốc đã được WHO đưa vào danh sách các thuốc được sử dụng cho phụ nữ có thai [4] và đã có một số nghiên cứu nước ngoài đánh giá về hiệu quả và an toàn của thuốc này trong điều trị BV cho kết quả rất khả quan. Tại Việt Nam, hiện chưa có nghiên cứu nào về hiệu quả điều trị của BV bằng Clindamycin. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả điều trị bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn bằng Clindamycin” với mục tiêu: 1. Khảo sát tình hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương từ 3 – 9/2012. 2. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn bằng Clindamycin. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HỒNG THỊ ÁI NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO DO VI KHUẨN BẰNG CLINDAMYCIN Chuyên ngành: Da Liễu Mã số: LUẬN VĂN THẠC SỸ Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Nguyễn Duy Nội -2012 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Viêm âm đạo do vi khuẩn (Bacterial vaginosis – BV) là nhiễm trùng âm đạo gây ra chủ yếu bởi các vi khuẩn nội sinh nhƣ Gardnerella Vaginalis, Mycoplasma hominis vi khuẩn kị khì. Bệnh gây ra do sự thay thế vi khuẩn có lợi Lactobaccilli bằng sự phát triển quá mức của vi khuẩn yếm khì Trên thế giới Việt nam, viêm âm đạo do vi khuẩn là bệnh phổ biến trong các bệnh lý nhiễm trùng đƣờng sinh dục dƣới ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Viêm âm đạo gặp ở tất cả các chủng tộc. Tần suất cao nhất của viêm âm đạo do vi khuẩn là ngƣời da đen 23%, thấp nhất là châu Á 6%. Tại Hoa Kỳ, theo khảo sát của Y tế Quốc gia thí tỉ lệ mắc BV chiếm 29% phụ nữ tuổi từ 14-49 50% ở ngƣời Mĩ gốc Phi [34] [29]. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Thời Loạn tại Viện Da liễu Quốc gia (2003) tỷ lệ nhiễm BV trên tổng số bệnh nhân có HCTDAĐ là 32,95% [14]. Nghiên cứu của Phạm Ngọc Cƣờng tại Thanh Hóa thí tỷ lệ nhiễm BV trong các nhiễm trùng âm đạo là 25,2% [6]. Viêm âm đạo do vi khuẩn thƣờng biểu hiện bằng các dấu hiệu khì hƣ, mùi rất hơi, ngứa khó chịu ở âm đạo. Tuy nhiên, một số bệnh nhân không có các triệu chứng trên. Thông thƣờng bệnh nhân khi mắc bệnh tự mua thuốc về điều trị hoặc đến các phòng khám tƣ nhân nên việc chẩn đoán một trƣờng hợp BV chủ yếu chỉ dựa vào lâm sàng (hỏi bệnh sử, quan sát tình chất khì hƣ), chỉ có một số ìt đƣợc cho làm xét nghiệm soi tƣơi nhƣng kết quả rất ìt khi đƣợc trả lời có sự hiện diện của tế bào Clue (Clue cells). Viêm âm đạo do vi khuẩn là nhiễm trùng nội sinh, không cần điều trị cho bạn tính. Tuy nhiên, nếu ngƣời bệnh không đƣợc phát hiện điều trị kịp thời thí có thể đƣa đến nhiều biến chứng nguy hiểm nhƣ: nhiễm trùng nội mạc tử cung, nhiễm trùng vùng chậu, làm tăng nguy cơ sẩy 2 thai, vỡ túi nƣớc ối sớm, đẻ non, chửa ngoài tử cung tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đƣờng tính dục [34], [53], [62], [67]. Về điều trị, các thuốc thƣờng đƣợc sử dụng để điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn bao gồm một số kháng sinh nhƣ Metronidazole, Clindamycin, Amocixilin, Doxycyclin, Erythromycin [34], [56]. Đã có một số nghiên cứu trong ngoài nƣớc về hiệu quả điều trị BV bằng Metronidazole cho kết quả khỏi bệnh cao, song thuốc có nhiều tác dụng phụ ở đƣờng tiêu hóa chống chỉ định với phụ nữ mang thai ba tháng đầu. Clidamycin là thuốc đã đƣợc WHO đƣa vào danh sách các thuốc đƣợc sử dụng cho phụ nữ có thai [4] đã có một số nghiên cứu nƣớc ngoài đánh giá về hiệu quả an toàn của thuốc này trong điều trị BV cho kết quả rất khả quan. Tại Việt Nam, hiện chƣa có nghiên cứu nào về hiệu quả điều trị của BV bằng Clindamycin. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hiệu quả điều trị bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn bằng Clindamycin” với mục tiêu: 1. Khảo sát tình hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương từ 3 – 9/2012. 2. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn bằng Clindamycin. 3 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1. Thuật ngữ - Nhiễm trùng đƣờng sinh sản (Reproductive Tract Infections - RTIs) là một thuật ngữ rộng bao gồm: + Các nhiễm trùng lây truyền qua đƣờng tính dục (nhƣ Lậu, Giang mai, HIV ). + Các nhiễm trùng nội sinh do tăng sinh quá mức các vi sinh vật vốn có trong âm đạo (nhƣ viêm âm đạo do vi khuẩn, viêm âm hộ âm đạo do nấm men). + Các nhiễm trùng y sinh do các can thiệp thủ thuật y tế không vô trùng. - Hội chứng tiết dịch âm đạo (HCTDAĐ): là một hội chứng lâm sàng thƣờng gặp mà ngƣời bệnh than phiền là có dịch âm đạo (khì hƣ) kèm theo một số triệu chứng khác nhƣ ngứa, đau rát ở vùng sinh dục, đái khó, đau khi giao hợp , nếu không điều trị có thể gây biến chứng nhƣ viêm tiểu khung, thai ngoài tử cung, thậm chì vô sinh. Mọi trƣờng hợp viêm âm hộ - âm đạo viêm cổ tử cung đều đƣa đến tiết dịch âm đạo. Căn nguyên thƣờng gặp của viêm âm hộ, âm đạo cổ tử cung: + Nấm men candida gây viêm âm hộ - âm đạo. + Trùng roi âm đạo gây viêm âm đạo. + Bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn + Lậu cầu gây viêm ống cổ tử cung + Chlamydia trachomatis gây viêm ống cổ tử cung - Viêm âm đạo do vi khuẩn: là một viêm âm đạo không đặc hiệu gây ra chủ yếu bởi sự thay thế vi khuẩn có lợi Lactobaccilli bằng sự phát triển quá mức của vi khuẩn yếm khì Gardnerella vaginalis, vi khuẩn kị khì, Mycoplasma hominis. 4 1.2. Giải phẫu - Sinh lý của âm đạo Âm đạo có cấu trúc là ống cơ - sợi, lót bởi lớp niêm mạc là biểu mô lát tầng không sừng hóa, là phần tiếp nối từ cổ tử cung đến âm hộ, tạo sự thông suốt liên tục của đƣờng sinh dục. Các tế bào bề mặt của biểu mô có chứa nhiều glycogen chịu ảnh hƣởng tính trạng nội tiết sinh dục. Trụng âm đạo, khơng có cấu trúc tuyến, tuy nhiên có một số tuyến ảnh hƣởng đến chức năng sinh lý của âm đạo nhƣ tuyến cổ tử cung, tuyến Bartholin, tuyến Skène, tuyến mồ hôi ở vùng âm hộ. Dịch tiết âm đạo bao gồm: dịch tiết từ buồng tử cung, cổ tử cung các tuyến vùng âm hộ, các tế bào bề mặt bị bong trúc của biểu mô âm đạo, phần dịch thẩm thấu từ các lớp phìa dƣới biểu mô lát niêm mạc âm đạo. Dịch tiết này gọi là dịch tiết sinh lý hay chất nhày sinh lý thƣờng màu trắng, trong, dai, không mùi. Dịch tiết sinh lý không bao giờ gây triệu chứng cơ năng nhƣ kìch thìch, ngứa, đau khi giao hợp hay gây tổn thƣơng đƣờng sinh dục. Chỉ khi dịch tiết âm đạo có sự thay đổi về số lƣợng, màu, mùi hoặc có sự hiện diện của các tác nhân gây bệnh thí khi đó gọi là dịch tiết bệnh lý hay còn gọi là khì hƣ. 1.3. Đặc điểm vi sinh vật ở đường sinh dục nữ [33], [18], [74] Bính thƣờng, trong môi trƣờng âm đạo có nhiều loại vi sinh vật tồn tại tạo nên hệ sinh thái của môi trƣờng âm đạo. * Các vi sinh vật trong môi trường âm đạo có thể là: Trực khuẩn Gram dƣơng: Lactobacilli, Diphteroids. Cầu khuẩn Gram dƣơng: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Betahemolytic streptococci, Streptococci nhóm D, các Streptococci khác. Vi khuẩn Gram âm: Escherichia coli. Klebsiella spp, Vi khuẩn kỵ khì: Peptococcus spp, Peptostreptococcus spp, Bacteroids spp, Bacteroids flagilis, Clostridium spp, Fusobacterium spp, Veillonella spp 5 Bính thƣờng các chủng vi khuẩn trong âm đạo sống chung một cách hòa bính không gây tác hại cho âm đạo. Khi mối cân bằng giữa các nhóm vi khuẩn bị phá vỡ, viêm nhiễm âm đạo sẽ dễ xảy ra. * Vai trò của Lactobaccilli: Lactobacilli là trực khuẩn Gram dƣơng dài, mảnh, chiếm đa số (50 – 70%) trong hệ vi sinh vật âm đạo bính thƣờng ở phụ nữ. Trong quá trính chuyển hóa, nhóm vi khuẩn này sử dụng glycogen của lớp tế bào bề mặt âm đạo tạo thành acid lactic tạo nên môi trƣờng acid (3,8 – 4,5) âm đạo. Ở thời kỳ tiền kinh nguyệt biểu mô âm đạo có rất ìt glycogen. Sau tuổi dậy thí, glycogen phủ lên bề mặt biểu mô âm đạo dƣới sự kiểm soát của estrogen. Estrogen đƣợc chế tiết từ vỏ nang trong của nang noãn, là nền móng cho Lactobaccilli sinh ra acid lactic. Glucose cung cấp năng lƣợng cho sự phát triển của Lactobacilli trong âm đạo. Ở những ngƣời kém hoạt động của buồng trứng nhƣ phụ nữ mãn kinh, ngƣời bị cắt bỏ buồng trứng, glycogen bị thiếu hụt không đủ glucose cho sự chuyển hóa của Lactobacilli, âm đạo sẽ teo mỏng độ pH âm đạo tăng lên, mật độ Lactobacilli giảm xuống thấp năng lƣợng dành cho quá trính bong tăng sinh biểu mô bị ảnh hƣởng làm rối loạn hệ sinh vật âm đạo [74]. Lactobacilii có vai trò diệt khuẩn do có khả năng sinh acid lactic giữ cho môi trƣờng âm đạo ổn định, chống lại các vi sinh vật gây bệnh. Đồng thời, chủng vi khuẩn này còn tạo ra H 2 O 2 (oxy già) có tác dụng gây độc cho các vi sinh vật nhờ tình oxy hóa mạnh. Sự có mặt của Lactobacilli trong môi trƣờng âm đạo góp phần làm cho lậu cầu khỉ tồn tại đƣợc trong môi trƣờng này do Lactobacilli sinh H 2 O 2 sinh ra oxy phân tử khi có mặt của lậu cầu làm giảm sialylation giảm sự kết nối của lậu cầu vào tế bào đìch. Ví thế lậu cầu ìt gây viêm âm đạo. Các chủng vi khuẩn trong âm đạo sống chung một cách hòa bính không gây tác hại cho âm đạo. Khi mối cân bằng giữa các nhóm vi khuẩn bị phá vỡ, viêm nhiễm âm đạo sẽ dễ xảy ra. 6 1.4. Căn nguyên viêm âm đạo do vi khuẩn 1.4.1. Do Gardnerella vaginalis (G. vaginalis) Leopol (1953) đầu tiên phân lập là vi khuẩn Gram âm hính que, đa dạng không có vỏ. Sau 2 năm (1955) Gardner Duke [47] phân lập đƣợc Gardnerella Vaginalis gọi chúng là Haemophilus vaginalis. Brewer Heltai cũng phân lập đƣợc những vi sinh vật khác ngoài Haemophilus vaginalis cho rằng chúng không phải là nguyên nhân duy nhất gây viêm âm đạo không đặc hiệu. Năm 1963, Zinneman Turner đề cập đến loại vi khuẩn Gram dƣơng có hai cực hính hạt. Những nghiên cứu trên kình hiển vi điện tử bởi Geyn cộng sự chỉ ra thành tế bào sinh vật giống Gram dƣơng. Ngƣợc lại những nghiên cứu trên kình hiển vi điện tử của Griswell chỉ ra chúng giống Gram âm hơn. Năm 1980, Green Wood Rickett chứng minh Gardnerella vaginalis có thành tế bào mỏng, phản ứng Calatese dƣơng tình. Ngày nay, nhiều tác giả cho rằng G. vaginalis phối hợp với vi khuẩn kị khì, Mycoplasma hominis gây viêm âm đạo không đặc hiệu. * Clue cells: Gardner Duke đầu tiên mô tả Clue cells là những tế bào biểu mô lát âm đạo bị bao phủ bởi rất nhiều vi khuẩn (chủ yếu là Gadnerella vaginalis) đến mức bờ của tế bào không còn đƣợc rõ ràng giá trị cao trong chẩn đoán viêm âm đạo do vi khuẩn [73]. 1.4.2. Do vi khuẩn kị khí Cutis (1897) [32] lần đầu tiên phân lập đƣợc vi khuẩn kị khì hính que, hính cầu trong âm đạo phụ nữ có tiết dịch âm đạo. Năm 1979 Goldacre đã thông báo tím ra vi khuẩn Gram âm, kị khì gây tiết dịch âm đạo. Năm 1980, Spiegel phân tìch dịch âm đạo từ 52 phụ nữ mắc BV bằng cách nuôi cấy, định danh vi khuẩn phân tìch miễn dịch sắc ký để nhận biết sự chuyển hóa của các acid hữu cơ chuỗi ngắn. Ông đã phân lập đƣợc 7 Bacteroides spp (Prevotella Prophyrnomonass) Peptostreptococcus. Sự có mặt của các loài vi khuẩn kỵ khì có mối tƣơng quan trực tiếp đến sự giảm Lactate, tăng Succinate Acetate trong dịch âm đạo. Pavonen đã khẳng định sự hiện diện của Succinate acid hữu cơ chuỗi ngắn trong dịch âm đạo của phụ nữ BV. Sau khi điều trị bằng Metronidazole, vi khuẩn Gram âm kỵ khì, Peptostreptococcus không xuất hiện trong dịch âm đạo lactate, acid hữu cơ trong dịch âm đạo trở lại bính thƣờng. Qua nhiều nghiên cứu, Spiegel đã kết luận vi khuẩn kỵ khì phối hợp Gardnerella gây BV. Những nghiên cứu trong những năm đầu thập niên 1980 chỉ ra rằng các vi sinh vật kỵ khì khác gây BV là Mobiluncus. Spiegel đã nhận biết sinh vật này bằng nhuộm Gram trực tiếp dịch âm đạo. Năm 1984 Spiegel Robert đã đề xuất tên nhóm Mobiluncus cho trực khuẩn hính que di động. Có 2 loài đã đƣợc mô tả là Mobiluncus curtisii Mobiluncus mulieris [75], [80]. 1.4.3. Do Genital Mycoplasma Các Mycoplasma vi sinh vật thuộc nhóm Mollicutes chuyển tiếp từ vi khuẩn kị khì (clostridia) bằng phân đoạn gen. Trong 16 loài Mycoplasma ở ngƣời có 6 loài xuất hiện ở hệ tiết niệu sinh dục. M. hominis đƣợc phát hiện đầu tiên bởi Nocard Roux năm 1898. Năm 1937 Edsarr Dienes lần đầu tiên phân lập đƣợc Mycoplasma ở tuyến Bartholin đặt tên là M. hominis. M. hominis là những vi khuẩn rất nhỏ không di động, không sinh nha bào, hính thể rất đa dạng (hính thoi, hính gậy, hính cầu), không bắt màu Gram, rất khó nhuộm dễ biến dạng [1]. Năm 1958, Hunter Long KR lƣu ý mối liên quan giữa Mycoplasma sinh dục với viêm âm đạo, ông phát hiện vi khuẩn kiểu viêm màng phổi 8 (Pleuropneumonia like organisms: PPLO) từ 39 phụ nữ viêm âm đạo. Gần đây, PPLO đƣợc ghi nhận nhƣ là Mycoplasma. Năm 1970, Mendel thông báo đã phân lập đƣợc Mycoplasma từ gần nửa số bệnh nhân bị viêm âm đạo do Gardnerella hoặc Trichomonas. Taylor – Robinson Mc Cormack (1980) cho rằng Mycoplasma hominis có vai trò trong viêm âm đạo không đặc hiệu hoặc đơn độc hoặc phối hợp Gardnerella hoặc phối hợp các vi sinh vật khác [51]. Pheiter cộng sự ủng hộ giả thuyết này bằng sự phát hiện Mycoplasma hominis từ 63% phụ nữ bị viêm âm đạo do vi khuẩn. Năm 1982, Paavonen cộng sự đã báo cáo mối liên quan giữa BV với M. Hominis Gardnerella vaginalis với dịch âm đạo [70]. 1.4.4. Một số vi sinh vật khác Nhóm Streptococcus adidominimus Streptococcus mobillorum thấy xuất hiện khá nhiều trong BV. Còn các loại nhƣ Escherichia coli, liên cầu nhóm B, tụ cầu tan máu, vi khuẩn giả bạch hầu (diphtheroids) hầu hết các loài streptococcus viridans không thấy tăng trong âm đạo của bệnh nhân BV. Một phân tìch về bốn loại vi sinh vật Mobiluncus spp, vi khuẩn kị khì Gram âm, G. Vaginalis M. Hominis thấy rằng: tỉ lệ một trong bốn loại vi sinh vật tăng lên ở bệnh nhân BV. Độ tập trung của một trong bốn loại vi sinh vật này ở phụ nữ BV gấp 100-1000 lần phụ nữ bính thƣờng Lactobacilli giảm trầm trọng ở phụ nữ bị BV. 1.5. Sinh lý bệnh của viêm âm đạo do vi khuẩn Các cơ chế bảo vệ tự nhiên của âm đạo [22]: Môi trường acid âm đạo: do Lactobacilli chuyển hóa glycogen thành acid lactic. Quá trính này sẽ duy trí pH âm đạo trong khoảng 3,8 - 4,5. Ở điều kiện này hầu hết các vi sinh vật khác đều bị ức chế hoạt động. 9 Lớp biểu mô lát dày của âm đạo: đây là một hàng rào sinh lý ngăn chặn hữu hiệu nhiễm trùng. Sự bong ra liên tục của lớp tế bào biểu mô sự phát triển tái tạo dƣới hoạt động của hormon sinh dục đã là hàng rào tự nhiên ngăn chặn sự xâm nhập của vi sinh vật. Ở phụ nữ mãn kinh, do lƣợng hormon giảm nên lớp biểu mô sinh dục này mỏng đi dẫn đến dễ chấn thƣơng nhiễm trùng. Các chất tiết từ các tuyến: các chất tiết từ các tuyến cổ tử cung Bartholin có tác dụng làm sạch âm đạo do có tình kháng khuẩn. Tình kháng khuẩn của các chất tiết chịu sự chi phối của các nội tiết tố. Các estrogen sẽ làm giảm tình kháng khuẩn trong khi progestatif lại có tác dụng tăng lên khả năng kháng khuẩn. Bính thƣờng âm đạo dễ dàng tự bảo vệ chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn bằng các cơ chế kể trên. Khi sự cân bằng của môi trƣờng âm đạo bị phá vỡ thí viêm nhiễm âm đạo sẽ xảy ra trong đó có BV. Các nguyên nhân của sự mất cân bằng hệ vi sinh vật trong môi trƣờng âm đạo dẫn đến BV bao gồm: + Rối loạn nội tiết: nhƣ thiếu hụt estrogen dẫn đến tăng pH âm đạo gây đảo lộn hệ vi sinh vật. + Dựng thuốc kéo dài các bệnh mãn tình: dựng kháng sinh kéo dài làm chết hệ vi sinh vật cộng sinh có lợi, đặc biệt gây chết Lactobacilli. Dựng corticoid kéo dài, bệnh tiểu đƣờng làm suy giảm miễn dịch tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển gây bệnh. + Các nhiễm trùng lây truyền qua đƣờng tính dục các bệnh lây truyền qua đƣờng tính dục nhƣ Lậu cầu, Candida, Chlamydia trachomatis, Trichomonas Ngƣời ta đã tím thấy lậu cầu Chlamydia trachomatis trong BV [54]. + Các yếu tố bên ngoài: Nhiễm các vi sinh vật từ các thủ thuật y tế không vô trùng nhƣ thủ thuật sản khoa, nạo hút, thăm khám phụ khoa Các sản phẩm vệ sinh phụ nữ, thụt rửa âm đạo, thuốc âm đạo làm phá vỡ hàng rào bảo [...]... ú: n: C mu : Mc ý ngha thng kờ, ly giỏ tr l 0,05 p: T l ph n nhim BV trong s ph n cú HCTDA (c lng 10%) Z(1-/2): Hệ số giỡi hạn tin cậy ở mức xác suất 95% (= 1,96) d : Độ chính xác mong muốn giữa kết quả nghiên cứu v thc t (=8%) Theo cụng thc trờn, c mu tỡnh c l 54 bnh nhõn BV Tuy nhiờn chỳng tụi chn c 60 bnh nhõn cú chn oỏn BV ỏp ng tiờu chun iu tr vo nghiờn cu 2.3.3 Bin s nghiờn cu: - Tui, ngh nghip... vi cỏc cn nguyờn khỏc: Soi ti tớm nm, trựng roi, t bo Clue, nhum Gram v soi trc tip chn oỏn BV v vi khun lu, lm k thut min dch sc ký Chlamydia trachomatis - K thut xột nghim v ỏnh giỏ kt qu: - Soi ti dch õm o: Dng tm bụng vụ khun ly dch õm o ti cựng sau hoc dch bỏm vo thnh õm o dn lờn lam kỡnh ó cú 1 git NaCl 0,9%, y la men v soi ngay di kỡnh hin vi quang hc vi phúng i 10x n 40x phỏt hin cỏc tỏc... gim) Viờm i trng gi mc c c trng bi: au bng, a chy, st, cú cht nhy v mỏu trong phõn Soi trc trng thy nhng mng trng vng trờn niờm mc i trng - Tỏc dng khụng mong mun ng tiờu húa chim khong 8% ngi bnh - Tiờu húa: Bun nụn, nụn, a chy do Clostridium difficile - Da: My ay - Khỏc: Phn ng ti ch sau tiờm bp, viờm tc tnh mch sau tiờm tnh mch S dng cho ph n cú thai v cho con b: - Thi k mang thai: s dng khi cn... cho con b trong thi gian iu tr thuc Cỏc c tớnh dc ng hc: 21 - Hp thu: Clindamycin dng ng ung c hp thu nhanh v gn nh hon ton (90%) Sau khi ung 150 mg, ngi ln, nng nh trong huyt thanh l 2,5 àg/ml t c trong vũng 45 phỳt Sau 3 gi, nng khỏng sinh trong huyt thanh l 1,5 àg/ml, v sau 6 gi l 0,7 àg/ml S hp thu clindamycin ung khụng b nh hng ỏng k ca thc n trong d dy, tuy nhiờn v vic hp thu cú chm i - Phõn... KOH trờn lam kỡnh, ngi ngay, nu cú mựi hụi nh cỏ n l dng tỡnh Sau khi khỏm v xột nghim, ghi nhn xột v dch tit õm o v kt qu xột nghim ca bnh nhõn BV vo mu phiu iu tra (Ph lc) 2.3.4.3 ỏnh giỏ kt qu iu tr BV bng Clindamycin - Liu lng: Clindamycin 300mg ung 2 viờn/ngy x 7 ngy ( ung sau n) - Khụng phi iu tr cho cỏc bn tớnh l nam gii - Hn khỏm li sau 10 ngy - ỏnh giỏ hiu qu iu tr Bnh nhõn c lm li xột nghim... tin cu - Nghiờn cu hiu qu iu tr ca Clindamycin: Th nghim lõm sng t so sỏnh kt qu trc - sau iu tr 2.3.2 C mu nghiờn cu - Nghiờn cu tỡnh hỡnh, c im lõm sng v cn lõm sng: c mu thun tin, chn ton b bnh nhõn cú tiờu chun n khỏm trong thi gian nghiờn cu - Nghiờn cu hiu qu iu tr: 25 C mu nghiờn cu c tỡnh theo cụng thc sau: n Z 21 / 2 p(1 p) d2 Trong ú: n: C mu : Mc ý ngha thng kờ, ly giỏ tr l 0,05 p: T... Chn oỏn BV hin nay cú th da vo hai phng phỏp: phng phỏp Amsel v phng phỏp Nugent 12 1.9.1 Tiờu chun ca Amsel Amsel (1983 ) v cng s a ra tiờu chun chn oỏn BV, cỏc tiờu chun ny ó c WHO khuyn cỏo s dng chn oỏn BV nh l tiờu chun vng [28] [82] Chn oỏn BV da vo ỡt nht 3 trong 4 tiờu chun sau: Dch pH õm o >4,5 Th Cú õm o mu trng xỏm ng nht dỡnh vo thnh õm o nghim amine (test Sniff) cú mựi cỏ n t bo ch... TW, theo cỏc bc sau: - Hi bnh Phng vn thu thp cỏc thụng tin cn thit v loi tr cỏc i tng khụng tiờu chun nhiờn cu nh: Tờn, tui, a ch, tớnh trng hụn nhõn hoc quan h tớnh dc, cú ang hnh kinh hoc xut huyt õm o khụng? cú t thuc hoc tht ra õm o trong 48 gi gn õy khụng - Khỏm v xột nghim: Bnh nhõn c khỏm ph khoa v lm ng b cỏc xột nghim chn oỏn v phỏt hin ng nhim BV vi cỏc cn nguyờn khỏc: Soi ti tớm nm,... thnh mng dy dỡnh vo thnh õm o, di cú vt trt - Xột nghim: Soi ti hoc nhum Gram dch õm o thy cú nm Candida 1.10.2 Viờm õm o do Trựng roi - Biu hin lõm sng: + Ra khỡ h nhiu, lng cú bt, mựi tanh + Cú th kốm theo nga, i tiu khú, au khi giao hp + Khỏm: õm h, õm o, c t cung phự n, viờm , cú nhiu khỡ h mu vng xanh lng v cú bt cựng - Xột nghim: Soi ti dch õm o thy trựng roi di ng va quay trũn, va git lựi... tin hnh nhum gram Thc hin nhum Gram theo th t cỏc bc sau: - Ph kỡn bnh phm trờn tiờu bn bng dung dch tỡm gentian, 1 phỳt - Ra tiờu bn di vũi nc chy nh git - Nh dung dch lugol 30 giõy - Ra nc - Ty mu bng cn: dng cn 700 nh vo tiờu bn cho ti khi thy mu tỡm trờn pht bnh phm phai ht ri ra nc ngay - Nh dung dch fuchsin 1 phỳt - Ra nc k khụ t nhiờn - Soi di vt kỡnh du 100x Nhn nh kt qu: * Chn oỏn BV da . có nghiên cứu nào về hiệu quả điều trị của BV bằng Clindamycin. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả điều. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI HỒNG THỊ ÁI NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO DO VI KHUẨN BẰNG CLINDAMYCIN. vào danh sách các thuốc đƣợc sử dụng cho phụ nữ có thai [4] và đã có một số nghiên cứu nƣớc ngoài đánh giá về hiệu quả và an toàn của thuốc này trong điều trị BV cho kết quả rất khả quan. Tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Công trình " Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản trên bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện 198, Công trình " Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản trên bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện 198, Công trình " Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản trên bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện 198

Từ khóa liên quan