Thực trạng công tác quản lý chi trả chế độ hưu trí ở VN hiện nay

48 1,670 19
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:13

Luận văn : Thực trạng công tác quản lý chi trả chế độ hưu trí ở VN hiện nay Lời mở đầuBHXH là một chính sách lớn đối với các nớc trên thế giới, BHXH mang trong nó bản chất nhân văn sâu sắc, vì cuộc sống an lành, hạnh phúc của con ngời. Các chế độ BHXH đều nhằm mục đích đảm bảo đời sống cho ngời lao động khi họ tam thời hoặc vĩnh viễn ngừng làm việc. Số lợng và nội dung các chế độ BHXH đợc xây dựng và thực hiện phụ thuộc vào mục tiêu, qui định và các chế độ chính sách của mỗi nớc.Trong các chế độ đó thì chế độ hu trí đợc coi là chế độ quan trọng nhất vì nó liên quan trực tiếp đến mỗi ngời lao động và gia đình họ khi họ về già. Có thể nói rằng gần 100% ngời lao động của các nớc có nhu cầu đợc bảo hiểm tuổi già.Ơ Việt Nam, từ khi chủ tịch nớc Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 54/SL vào ngày 1/11/1945 quy định điều kiện cho công chức, viên chức Nhà nớc hởng chế độ hu trí và quyền đợc nghỉ hu của CBCNVC, cho tới nay Nhà nớc ta luôn quan tâm xây dựng và thực hiện chế độ hu trí cho ngời lao động. Tính đến nay hệ thống BHXH và chế độ hu trí đợc xác lập và thực hiện qua trên 50 năm, đã đạt đợc nhiều thành tựu quan trọng góp phần ổn đinh cuộc sống cho ngời lao động và gia đình họ. Chính sách hu trí nớc ta đã giải quyết quyền lợi cho hàng triệu ngời lao động. Nhờ đó làm cho ngời lao động đợc an tâm sản suất trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và chiến đấu bảo vệ tổ quốc.Mặt khác, từ khi thực hiện công tác BHXH theo cơ chế mới, BHXH nớc ta đã đạt đợc nhiều thành tích đáng khích lệ nh: Nguồn thu BHXH, số lao động tham gia ngày càng tăng, năm sau luôn cao hơn năm trớc, nguồn chi BHXH đợc quản lí chặt chẽ hơn, an toàn và đúng qui định, lơng hu và các khoản trợ cấp BHXH hàng tháng khác của đối tợng luôn đợc trả đầy đủ, kịp thời đợc các ngành trợ cấp, các ngành hoan nghênh ủng hộ tạo niềm tin cho các thành viên tham gia góp phần ổn định đời sống kinh tế xã hội cho nớc ta. 1Tuy nhiên, hu tríchế độ có số lợng ngời đợc hởng đông nhất, trợ cấp hu trí cao. Chi cho hu trí chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng chi BHXH (khoảng 75%) nên trong quá trình thực hiện công tác BHXH nói chung, hu trí nói riêng còn nhiều tồn tại. Nguyên nhân một phần do các yếu tố khách quan. Song có những nguyên nhân mang tính chủ quan nh cơ chế quản và phơng thức chi trả cha phù hợp và cha đáp ứng đợc yêu cầu, điều kiện hiện tại. Nhận thức đợc điều này trong quá trình thực tập tại BHXHVN em chọn đề tài: Thực trạng công tác quảnchi trả chế độ hu trí Việt nam hiện nay để nghiên cứu. Nội dung chủ yếu của đề tài bao gồm 3 phần:Phần I: luận chung về chế độ hu trícông tác quản chi trả chế độ hu tríPhần II: Thực trạng công tác quản chi tra chế độ hu trí hiện nay Việt namPhần III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác quản chi trảTrong quá trình nghiên cứu tìm hiểu đề tài, em luôn nhận đợc sự giúp đỡ tận tình của toàn thể các cô, chú trong ban BHXH tự nguyện (BHXHVN) và sự hớng dẫn tận tình của thầy giáo Hà Văn Sỹ em đã hoàn thành báo cáo chuyên đề này.Do trình độ còn hạn chế mà phạm vi đề tài rộng nên chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em kính mong nhận đợc sự chỉ bảo của thầy giáo hớng dẫn để chuyên đề đạt kết quả cao hơn.Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hớng dẫn và toàn thể các cô chú trong ban BHXH đã tân tình giúp đỡ để em hoàn thành chuyên đề này. Phần I: luận chung về chế độ hu trícông tác quản chi trả chế độ hu trí.I. Những vấn đề cơ bản về BHXH21. Khái niệm về BHXHMặc dù BHXH đã xuất hiện từ rất lâu, nhng cho đến nay vẫn cha có định nghĩa thống nhất về BHXH. Mà có nhiều quan điểm khác nhau về BHXH, tuỳ theo cách tiếp cận khác nhau. Nhng BHXH đợc hiểu theo cách chung nhất là: BHXH Là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập đối với ngời lao động khi họ gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm trên cơ sở hình thành và sử dụng một quỹ tiền tệ tập trung nhằm đảm bảo đời sống cho ngòi lao động và gia đình họ, góp phần đảm bảo an toàn xã hội. 2. Bản chất của BHXH Con ngời muốn tồn tại và phát triển trớc hết phải ăn, mặc, và đi lại v.v Để thoã mãn những nhu cầu tối thiểu đó, ng ời ta phải lao động để làm ra những sản phẩm cần thiết. Khi sản phẩm đợc tạo ra ngày càng nhiều thì đời sống con ngời ngày càng đầy đủ và hoàn thiện, xã hội ngày càng văn minh hơn. Nh vậy, việc thoã mãn những nhu cầu sinh sống và phát triển của con ng-ời phụ thuộc vào chính khả năng lao động của họ. Nhng trong thực tế, không phải lúc nào con ngời cũng chỉ gặp thuận lợi, có đầy đủ thu nhập và mọi điều kiện sinh sống bình thờng. Trái lại, có rất nhiều trờng hợp khó khăn bất lợi, ít nhiều ngẫu nhiên phát sinh làm cho ngời ta bị giảm hoặc mất thu nhập hoặc các điều kiện sinh sống khác. Chẳng hạn, bất ngờ bị ốm đau hay bị tai nạn lao động, mất việc làm hay khi tuổi già khả năng lao động và khả năng tự phục vụ bị suy giảm v.v Khi rơi vào những tr ờng hợp này, các nhu cầu cần thiết trong cuộc sống không vì thế mà mất đi, trái lại có cái còn tăng lên thậm chí còn xuất hiện thêm một số nhu cầu mới nh: Cần đợc khám chữa bệnh và điều trị khi ốm đau; tai nạn thơng tật nặng cần phải có ngời chăm sóc nuôi dỡng v.v Bởi vậy, muốn tồn tại và ổn định cuộc sống, con ng ời và xã hội loài ngời phải tìm ra và thực tế đã tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau nh: San sẻ, đùm bọc lẫn nhau trong nội bộ cộng đồng; đi vay, đi xin hoặc dựa vào sự cứu 3trợ của Nhà nớc v.v Rõ ràng, những cách đó là hoàn toàn thụ động và không chắc chắn.Khi nền kinh tế hàng hoá phát triển, việc thuê mớn nhân công trở nên phổ biến thì mối quan hệ kinh tế giữa ngời lao động làm thuê và giới chủ cũng trở nên phức tạp. Lúc đầu ngời chủ chỉ cam kết trả công lao động, nhng về sau đã phải cam kết cả việc bảo đảm cho ngời làm thuê có một số thu nhập nhất định để họ trang trải những nhu cầu thiết yếu khi không may bị ốm đau, tai nạn, thai sản v.v Trong thực tế, nhiều khi các tr ờng hợp trên không xảy ra và ngời chủ không phải chi ra một đồng nào. Nhng cũng có khi xảy ra dồn dập, buộc họ phải bỏ ra một lúc nhiều khoản tiền lớn mà họ không muốn. Vì thế, mâu thuẫn chủ thợ phát sinh, giới thợ liên kết đấu tranh buộc giới chủ thực hiện cam kết. Cuộc đấu tranh này diễn ra ngày càng rộng lớn và có tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội. Do vậy, Nhà nớc đã phải đứng ra can thiệp và điều hoà mâu thuẫn. Sự can thiệp này một mặt làm tăng đợc vai trò của Nhà nớc, mặt khác buộc cả giới chủ và giới thợ phải đóng góp một khoản tiền nhất định hàng tháng đợc tính toán chặt chẽ dựa trên cơ sở xác suất rủi ro xảy ra đối với ngời làm thuê. Số tiền đóng góp của cả chủ và thợ hình thành một quỹ tiền tệ tập trung trên phạm vi quốc gia. Quỹ này còn đợc bổ sung từ ngân sách Nhà nớc khi cần thiết nhằm đảm bảo đời sống cho ngời lao động khi gặp phải những biến cố bất lợi. Chính nhờ những mối quan hệ ràng buộc đó mà rủi ro, bất lợi của ngời lao động đợc dàn trải, cuộc sống của ngời lao động và gia đình họ ngày càng đợc đảm bảo ổn định. Giới chủ cũng thấy mình có lợi và đợc bảo vệ, sản xuất kinh doanh diễn ra bình thờng, tránh đợc những xáo trộn không cần thiết. Vì vậy, nguồn quỹ tiền tệ tập trung đợc thiết lập ngày càng lớn và nhanh chóng. Khả năng giải quyết các phát sinh lớn của quỹ ngày càng đảm bảo.Toàn bộ những hoạt động với những mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ trên đợc thế giới quan niệm là BHXH đối với ngời lao động. Nh vậy, BHXH là 4đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập đối với ngời lao động khi họ gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm trên cơ sở hình thành và sử dụng một quỹ tiền tệ tập trung nhằm đảm bảo đời sống cho ngời lao động và gia đình họ, góp phần bảo đảm an toàn xã hội. Với cách hiểu nh trên bản chất của BHXH đợc thể hiện những nội dung chủ yếu sau:- BHXH là nhu cầu khách quan, đa dạng và phức tạp của xã hội, nhất là trong xã hội mà sản xuất hàng hoá hoạt động theo cơ chế thị trờng, mối quan hệ thuê mớn lao động phát triển đến một mức độ nào đó. Kinh tế càng phát triển thì BHXH càng đa dạng và hoàn thiện. Vì thế có thể nói kinh tế là nền tảng của BHXH hay BHXH không vợt quá trạng thái kinh tế của mỗi nớc.- Mối quan hệ các bên trong BHXH phát sinh trong quan hệ lao động và diễn ra giữa ba bên: bên tham gia BHXH, bên BHXH và bên đợc BHXH. Bên tham gia BHXH có thể chỉ là ngời lao động hoặc cả ngời lao động và ngời sử dụng lao động. Bên BHXH (bên nhận nhiệm vụ BHXH) thông thờng là cơ quan chuyên trách do Nhà nớc lập ra và bảo trợ. Bên đợc BHXH là ngời lao động và gia đình họ khi có đủ các điều kiện ràng buộc cần thiết.- Những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm trong BHXH có thể là những rủi ro ngẫu nhiên trái với ý muốn chủ quan của con ngời nh: ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc cũng có thể là những trờng hợp xảy ra không hoàn toàn ngẫu nhiên nh: tuổi già, thai sản đồng thời những biến cố đó có thể diễn ra cả trong và ngoài quá trình lao động.- Phần thu nhập của ngời lao động bị giảm hoặc mất đi khi gặp phải những biến cố, rủi ro sẽ đợc bù đắp hoặc thay thế từ một nguồn quỹ tiền tệ tập trung đợc tồn tích lại. Nguồn quỹ này do các bên tham gia BHXH đóng góp là chủ yếu, ngoài ra còn đợc sự hỗ trợ từ phía Nhà nớc.5- Mục tiêu của BHXH là nhằm thoả mãn những nhu cầu thiết yếu của ngời lao động trong trờng hợp bị giảm hoặc mất thu nhập, mất việc làm. Mục tiêu này đã đợc tổ chức lao động quốc tế (ILO) cụ thể hoá nh sau:+ Đền bù cho ngời lao động những khoản thu nhập bị mất để đảm bảo nhu cầu sinh sống thiết yếu của họ.+ Chăm sóc sức khoẻ va chống bệnh tật.+ Xây dựng điều kiện sống đáp ứng các nhu cầu của dân c và các nhu cầu đặc biệt của ngời già, ngời tàn tật và trẻ em.Với những mục tiêu trên, BHXH đã trở thành một trong những quyền con ngời và đợc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thừa nhận và ghi vào Tuyên ngôn Nhân quyền ngày 10/12/1948 rằng: Tất cả mọi ngời với t cách là thành viên của xã hội có quyền hởng BHXH, quyền đó đợc đặt cơ sở trên sự thoả mãn các quyền về kinh tế, xã hội và văn hoá, nhu cầu cho nhân cách và sự tự do phát triển con ngời.ở nớc ta, BHXH là một bộ phận quan trọng trong chính sách BHXH. Ngoài BHXH, chính sách bảo đảm xã hội còn có: cứu trợ xã hội và u đãi xã hội.Cứu trợ xã hội là sự giúp đỡ của Nhà nớc và xã hội về thu nhập và các điều kiện sinh sống khác đối với mọi thành viên của xã hội, trong những trờng hợp bị bất hạnh, rủi ro, nghèo đói, không đủ khả năng để tự lo cuộc sống tối thiểu của bản thân và gia đình. Sự giúp đỡ này đợc thực hiện bằng các nguồn quỹ dự phòng của Nhà nớc, băng tiền hoặc hiện vật, đóng góp của các tổ chức xã hội và của những ngời hảo tâm.Ưu đãi xã hội là sự đãi ngộ đặc biệt cả về vật chất và tinh thần của Nhà nớc, của xã hội nhằm đền đáp công lao đối với những ngời hay một bộ phận xã hội có nhiều cống hiến cho xã hội. Chẳng hạn những ngời có công với nớc, liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ, thơng binh, bệnh binh đều là những đối t ợng đợc hởng sự đãi ngộ của Nhà nớc, của xã hội. Ưu đãi xã hội tuyệt nhiên không 6phải là sự bố thí, ban ơn, mà nó là một chính sách xã hội có mục tiêu chính trị- kinh tế- xã hội, góp phần củng cố thể chế chính trị của Nhà nớc trớc mắt và lâu dài, đảm bảo sự công bằng xã hội.3. Chức năng BHXHLà một trong những chính sách xã hội quan trọng, bảo hiểm xã hội có những chức năng chính sau:Một là: Góp phần đảm bảo ổn định đời sống cho ngời lao động và gia đình khi ngời lao động bị giảm hoặc mất khả năng lao động. Sỡ dĩ nh vậy vì giữa ngời lao động và cơ quan BHXH có mối quan hệ hết sức chặt chẽ. Quan hệ này phát sinh trên cơ sở lao động và quan hệ tài chính BHXH. Quan hệ đó diễn ra giữa ba bên: bên tham gia Bảo hiểm, bên nhận Bảo hiểm và bên đợc Bảo hiểm. Bên tham gia trớc hết là ngời sử dụng lao động có trách nhiệm phải đóng phí để Bảo hiểm cho ngời lao động mà mình sử dụng. Đồng thời ngời lao động cũng phải có trách nhiệm đóng phí để tự Bảo hiểm cho mình. Sự đóng góp này là bắt buộc và theo những mức quy định cho bên nhận Bảo hiểm, đó là cơ quan BHXH chuyên nghiệp. Khi ngời lao động hội đủ các điều kiện cần thiết thì nhất định họ đợc hởng trợ cấp với mức hởng, thời điểm và thời hạn h-ởng đúng chính sách BHXH.Hai là: Tiến hành phân phối và phân phối lại thu nhập giữa những ng-ời tham gia BHXH. Cụ thể là phân phối lại thu nhập giữa những ngờilao động trẻ, khoẻ và những ngời lao động già yếu, giữa những ngời lao động đang làm việc và những ngời đã nghỉ hu. Giữa những ngời độc thân và những ngời có thân nhân phải nuôi dỡng. Giữa một bên là thờng xuyên đống góp BHXH nh-ng cha gặp rủi ro nên cha đợc hởng và một bên là những ngời có đóng BHXH nhng gặp rủi ro nên đợc quỹ BHXH trợ cấp trớc, lúc này số tiền đóng BHXH của ngời đợc chuyển giao cho một số ít ngời gặp rủi ro. Ngoài ra, còn có sự phân phối lại giữa những ngời có thu nhập thấp thông qua sự chuyển giao tiền và sức mua của tầng lớp có thu nhập cao sang tầng lớp có thu nhập thấp.7Ba là: Góp phần kích thích ngời lao động hăng hái lao động sản xuất, nâng cao lao động sản xuất cá nhân và năng suất lao động cá nhân. Khi khoẻ mạnh tham gia lao động sản xuất, ngời lao động đợc chủ sử dụng lao động trả lơng hoặc tiền công khi bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hoặc khi về già đã có BHXH trợ cấp thay thế nguồn thu nhập bị mất. Vì vậy cuộc sống của họ và gia đình họ luôn đợc đảm bảo ổn định và có chỗ dựa. Do đó, ngời lao động luôn yên tâm, gắn bó tận tình với công việc, với nơi làm việc. Từ đó họ sẽ tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.Bốn là: Gắn bó lợi ích giữa ngời lao động và ngời sử dụng lao động, giữa ngời lao động với xã hội. Trong thực tế lao động sản xuất, ngời lao động và ngời sử dụng lao động vốn có những mâu thuẫn nội tại, khách quan về tiền lơng, tiền công, thời gian lao động Thông qua những mâu thuẫn đó sẽ đ ợc điều hoà và giải quyết. Đặc biệt cả hai giới này đều thấy nhờ có BHXH mà mình có lợi và đợc bảo vệ. Từ đó làm cho họ hiểu nhau hơn và gắn bó lợi ích đợc với nhau. Đối với Nhà nớc và xã hội, chi cho BHXH là cách thức phải chi ít nhất và cho ngời lao động và gia đình họ, góp phần làm cho sản xuất ổn định, kinh tế chính trị và xã hội đợc phát triển và an toàn hơn. 4. Những quan điểm cơ bản về BHXH Khi thực hiện BHXH, các nớc đều phải lựa chọn hình thức, cơ chế và mức độ thoã mãn các nhu cầu BHXH phù hợp với tập quán, khả năng trang trải định hớng phát triển kinh tế XH của nớc mình. Đồng thời phải nhận thức thống nhất các quan điểm về BHXH sau đây:Thứ nhất: Chính sách BHXH là một bộ phận cấu thành và là bộ phận quan trọng nhất trong chính sách XH.Mục đích chủ yếu của chính sách này nhằm đảm bảo đời sống cho ngời lao động và gia đình họ, khi ngời lao động bị giảm hoặc mất thu nhập do bị giảm 8hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm. nớc ta BHXH nằm trong hệ thống các chính sách XH của đảng và nhà nớc. Thực chất đây là một trong những chính sách đối với con ngời nhằm đáp ứng một trong những quyền và nhu cầu hiển nhiên của con ngời nhu cầu an toàn về việc làm, an toàn về lao động, an toàn xã hội. Chính sách của BHXH còn thể hiện tính u việt của một chế độ xã hội, tổ chức và thực hiện tốt chính sách BHXH sẽ là động lực to lớn phát huy tiềm năng sáng tạo của ngời lao động trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nớc.Thứ hai: Ngời sử dụng lao động phải có trách nhiệm và nghĩa vụ BHXH cho ngời lao động.Ngời sử dụng lao động thực chất là các tổ chức, các doanh nghiệp và các cá nhân có thuê mớn lao động. Họ phải có nghĩa vụ đóng góp vào quỹ BHXH đối với ngời lao động mà mình sử dụng theo đúng luật pháp quy định. Ngời sử dụng lao động muốn ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh thì ngoài việc phải chăm lo đầu t để có máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, còn phải chăm lo tay nghề và đời sống cho ngời lao động mà mình sử dụng. Khi ngời lao động làm việc bình thờng thì phải trả lơng thoã đáng cho họ, khi h gặp rủi ro, bị ốm đau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong đó có rất nhiều trờng hợp gắn liền quá trình lao động, với những điều kiện lao động cụ thểcủa doanh nghiệp thì phải có trách nhiệm BHXH cho họ. Chỉ nh vậy ngời lao động mới yên tâm tích cực lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp.Thứ ba: Ngời lao động đợc bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi đối với BHXH, không phân biệt nam nữ, tôn giáo, nghề nghiệp.Điều đó có nghĩa là mọi ngời lao động trong xã hội đều đợc hởng BHXH nh tuyên ngôn nhân quyền đã nêu, đồng thời bình đẳng về nghĩa vụ 9đóng góp và quyền lợi trợ cấp BHXH. Vì thế nếu muốn BHXH là muốn đợc hỗ trợ, chia sẽ rủi ro trớc hết của bản thân. Ngời lao động phải có trách nhiệm tham gia BHXH. Tuy nhiên, nghĩa vụ và quyền lợi của ngời lao động về BHXH còn tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, lịch sử của mỗi quốc gia. Nhìn chung, khi sản xuất phát triển, kinh tế tăng trởng, chính trị, xã hội ổn định thì ngời lao động tham gia và đợc hởng trợ cấp BHXH ngày càng đợc mở rộng.Thứ t : Mức trợ cấp BHXH phụ thuộc vào các yếu tố.- Tình trạng mất khả năng lao động.- Tiền lơng lúc đang đi làm.- Tuổi thọ bình quân của ngời lao động. - Điều kiện kinh tế xã hội của ngời lao động.Tuy nhiên, về nguyên tắc mức trợ cấp BHXH phải thấp hơn mức lơng lúc đang làm nhng thấp hơn cũng phải đảm bảo mức lơng tối thiểu. Quan điểm này vừa phản ánh tính cộng đồng xã hội, vừa phản ánh nguyên tắc quỹ phân phối BHXH cho những ngời lao động tham gia BHXH.Trợ cấp BHXH là loại trợ cấp thay thế tiền lơng, mà tiền lơng là khoản tiền mà ngời sử dụng lao động trả cho ngời lao động khi họ thực hiện đợc những công việc nào đó, nghĩa là chỉ ngời lao động có sức khoẻ bình thờng và thực hiện đợc những công việc nhất định mới có tiền lơng. Khi đã bị ốm đau,tai nạn hay tuổi già không làm việc đợc mà trớc đó có tham gia BHXH thì dù có trợ cấp BHXH thì trợ cấp đó không thể bằng tiền lơng do ngời lao động tạo ra đợc. Nếu mức trợ cấp bằng hoặc cao hơn tiền lơng thì không một ngời lao động nào phải cố gắng tìm kiếm việc làm và tích cuực làm việc để có lơng, mà ngợc lại sẽ lợi dụng BHXH để đợc trợ cấp, hơn nữa cách lập quỹ BHXH theo phơng thức dàn trải rủi ro cũng không cho phép trả trợ cấp BHXH cao hơn hoặc bằng tiền lơng lúc đi làm,nh vậy thì không có ý nghĩa là trợ cấp.10[...]... đời, thời gian công tác để đợc hởng lơng hu vẫn còn rất nhiều Trong quá trình thực hiện những quy định của điều lệ BHXH ban hành theo NĐ12/CP của Chính phủ còn nhiều cơ quan đơn vị và nhiều đối tợng có kiến không đồng tình với các quy định, điều kiện của chế độ hu trí Do đó đây cũng là một vấn đề gây trở ngại cho công tác quản chi trả II Thực trạng công tác quản chi trả chế độ hu trí BHXH việt... quỹ hu trí và tử tuất) Do đó thu cho chế độ hu trí cũng chi m tỷ trọng chủ yếu trong tổng thu BHXH, thờng khoảng từ 60-80% Tơng ứng với thu là chi cho chế độ hu trí chi m khoảng 70% trong tổng chi BHXH Nh vậy hoạt động thu chi của chế độ hu trí có ảnh hởng lớn đến toàn bộ hoạt động của hệ thống BHXH, ảnh hởng đến sự ổn định của BHXH nói riêng cũng nh cả xã hội nói chung Chế độ hu tríchế độ Bảo... những chế độ chính là chế độ Bảo hiểm tuổi già cho ngời lao động hay đóchế độ hu trí Chế độ hu trí là một trong năm chế độ Bảo hiểm đợc thực hiện sớm nhất trong lịch sử phát triển của BHXH nớc ta Theo quy định của ILO thì chế độ này là một trong những chế độ bắt buộc, là chế độ chính phải có khi một quốc gia muốn xây dựng cho mình một hệ thống BHXH Nh vậy chế độ hu trí có vai trò và vị trí quan... càng quan trọng của chế độ hu trí trong đời sống Kinh tế Xã hội của mỗi quốc gia Hơn nữa, chế độ Bảo hiểm hu trí còn thể hiện đợc sự quan tâm, chăm sóc của nhà nớc, ngời sử dụng lao động đối với ngời lao động, và nó còn thể hiện đạo lí của dân tộc, đồng thời còn thể hiện trình độ văn minh của một thể chế xã hội 3 Tác dụng của chế độ hu trí Chế độ hu tríchế độ Bảo hiểm cho ngời lao động bị mất thu... số liệu cho thấy chi trả cho chế độ hu trí luôn chi m trên 76% tổng chi cho các chế độ BHXH Điều đó chứng tỏ rằng tiềm năng quan trọng của nó trong hệ thống BHXH hiện nay Năm 1996 chi trả cho chế độ hu trí do quỹ BHXH chi trả mới là 197.718 triệu đồng, sau 7 năm, đến năm 2004 số tiền này đã lên đến 2.316.207 triệu tăng gần 12 lần số tiền do ngân sách nhà nớc chi trả cho chế độ hu trí theo nguyên tắc... Định kỳ hoặc đột xuất, BHXH huyện có trách nhiệm kiểm tra việc chi trả chế độ hu trí đại diện chi trả về số đối tợng và số tiền chi theo quy định của Nhà nớc, hớng dẫn của BHXH Việt Nam Kịp thời giải quyết hoặc báo cáo BHXH tỉnh những vớng mắc trong việc thực hiện chi trả chế độ hu trí 6.3 Đối với đại diện chi trả Hàng ngày, sau khi nhận đợc danh sách chi trả (mẫu sổ C34- BH), đại diện chi trả lập giấy... diện chi trả thu thêm tiền lệ phí của đối tợng Thời gian thanh quyết toán của các đại diện chi trả với cơ quan BHXH thờng kéo dài Đối với đơn vị sử dụng lao động thực hiện chi trả chế độ ngắn hạn cho ngời lao động thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, nhng trong thực tế vẫn còn có những đơn vị không thực hiện đúng nguyên tắc tài chính là vẫn chi lơng đồng thời cùng với thanh toán chế độ BHXH để thực hiện. .. lập cơ chế hởng chế độ hu trí gắn với thu nhập mà mức đóng góp vào quỹ BHXH Qua bảng ta thấy rõ quy mô, nguồn chi trả cho chế độ hu trí và tổng chi BHXH Bảng 1: Nguồn chi trả BHXH và quy mô chi trả chế độ hu trí Đơn vị: triệu ngời Năm Tổng chi BHXH Chi chế độ hu trí Quy mô chi cho chế độ hu trí Tỷ trọng Tỷ Tỷ ( %) Từ NSNN trọng Từ quỹ trọng BHXH (%) (%) 1996 4788607 3639925 76,01 1997 5756617 4.417.503... ban đại diện chi trả các xã, phờng đều tận tuỵ với công việc, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản chi trả cơ sở 2 Khó khăn: Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trên thì hoạt động chi trả còn gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại: - Thời gian đầu, khi mới hoạt động, việc bàn giao nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn do quy trình hớng dẫn chậm so với thực tiễn công việc, số liệu quản 16 chi BHXH cho... 1366717 ( Nguồn BHXHVN) Nh vậy đối tợng hởng chế độ hu trí ngày càng tăng giữa các năm, điều này có liên quan đến vấn đề cân đối thu chi quỹ BHXH Bởi vì chế độ này chi m tỷ trọng lớn nhất trong các chế độ cả về số ngời hởng và mức hởng Hiện nay thu không đủ chi và muốn chi đủ thì ngân sách nhà nớc phải bù hoặc tăng mức thu hay mở rộng nguồn thu 29 Bảng 4: Tỷ lệ % cấp bù từ NSNN cho các chế độ BHXH Năm 1996 . luận chung về chế độ hu trí và công tác quản lý chi trả chế độ hu tríPhần II: Thực trạng công tác quản lý chi tra chế độ hu trí hiện nay ở Việt namPhần. kiện của chế độ hu trí. Do đó đây cũng là một vấn đề gây trở ngại cho công tác quản lý chi trả. II. Thực trạng công tác quản lý chi trả chế độ hu trí ở BHXH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác quản lý chi trả chế độ hưu trí ở VN hiện nay, Thực trạng công tác quản lý chi trả chế độ hưu trí ở VN hiện nay, Thực trạng công tác quản lý chi trả chế độ hưu trí ở VN hiện nay, Khái niệm về BHXH Bản chất của BHXH, Chức năng BHXH, Những quan điểm cơ bản về BHXH, Sự cần thiết khách quan, Vai trò chế độ hu trí trong hệ thống các chế độ BHXH, Tác dụng của chế độ hu trí. Khó khăn:, Qui định về chế độ hu trí:, Bộ máy quản lý chế độ hu trí: Tổng mức chi trả cho chế độ hu trí:, Quản lý đối t ợng đ, §èi víi BHXH tØnh: §èi víi BHXH cÊp hun:, Lập kế hoạch dự toán chi:, Đối với công tác chi trả:, Một số kiến nghị đối với các tỉnh, quận huyện, Kiến nghị đối với Đảng và Nhà nớc:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn