Phương hướng phát triển công nghiệp tỉnh Hà Tây trong giai đoạn 2001-2005

78 469 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:09

Luận văn : Phương hướng phát triển công nghiệp tỉnh Hà Tây trong giai đoạn 2001-2005 Lời nói đầu TTCN trong nền kinh tế Việt Nam ngày nay có vai trò hết sức quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế , giải quyết việc làm , phát triển kinh tế và xoá đói giảm nghèo cũng nh khôi phục , phát huy bản sắc văn hoá dân tộc .Với Việt nam là nớc có mật độ dân số cao trên thế giới, với hơn 80% số dân ở khu vực nông thôn, và chiếm 73 % lực lợng lao động, chứa đựng một tiềm năng kinh tế lớn đó là nguồn lao động dồi dào, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, và nhiều ngành nghề, làng nghề truyền thống . Tuy nhiên, đời sống dân c nông thôn vẫn trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu là phổ biến, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn về các mặt kinh tế văn hoá . còn chênh lệch lớn. Đây là một trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế chung của cả nớc. Do vây Việt nam cần có một sự xác định và đánh giá đúng đối với thủ công nghiệp và tiểu công nghiệp (gọi tắt là TTCN ) trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện tại và trong tơng lai , để tận dụng tối u lợi thế về tài nguyên nhân văn, tài nguyên thiên nhiên và nguồn lao động . Trên cơ sở đó rút ngắn khoảng cách giàu nghèo ở khu vực thành thị và nông thôn, tránh tình trạng di dân tự do, giải quyết vấn đề xã hội, mặt khác đó còn là điều kiện để phát huy và khôi phục bản sắc văn hoá dân tộc .Từ những nhận định đó Nghị Quyết Đại Hội VIII của Đảng đã chỉ rõ: "Phát triển đa dạng công nghiệp chế biến và tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, thị trấn, thị tứ liên kết với công nghiêp tập trung, phát triển các làng nghề truyền thống làm hàng xuất khẩu, mở mang cá loại hình dịch vụ .".Xuất phát từ đặc điểm cụ thể : Tây là một Tỉnh diện tích không rộng, dân c đông đúc, khu vực nông thôn chiếm phần lớn diện tích toàn tỉnh . Nhng cạnh đó lại có u thế về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt là u thế phát triển các làng nghề thủ công truyền thống. Điều đó đặt ra vấn đề cần phải nghiên cứu phơng hớng và giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) nông thôn, thị tứ, thị trấn, mở mang các làng nghề và các loại hình dịch vụ để thu hút lao động nông nhàn, trên cơ sở bố trí hợp lý cơ cấu trên từng địa bàn. Đây là một hớng đi rất quan trọng nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng vạn lao động khu vực nông thôn, thị trấn, thị tứ và đô thị. 4Với nhận thức đó, trong thời gian về thực tập tại Sở kế hoạch -Đầu tTỉnh Tây, đợc sự hớng dẫn tận tình, cụ thể của GS_TS Vũ Thị Ngọc Phùng và các cán bộ Sở kế hoạch -Đầu t tôi đã chọn đề tài :"Phơng hớng phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) Tỉnh Tây trong giai đoạn 2001-2005 ".Nội dung đề tài bao gồm:ChơngI. Vai trò TTCN trong phát triển kinh tế tỉnh Tây.Chơng II. Thực trạng phát triển TTCN trên địa bàn tỉnh Tây.Chơng III. Phơng hớng phát triển TTCN trên địa bàn tỉnh Tây giai đoạn 2001-2005.Tuy nhiên, do khả năng và kinh nghiệm cũng nh thời gian còn hạn chế , cho nên không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy tôi rất mong đợc sự giúp đỡ và góp ý của thầy cô trong khoa và các cán bộ Sở kế hoạch và Đầu t Tỉnh Tây để bài viết đợc hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn !5chơng Ivai trò của tiểu thủ công nghiệptrong phát triển kinh tế tỉnh TâyI/ vai trò của tiểu thủ công nghiệp trong phát triển kinh tế1/ Khái niệm chung TTCN và đặc trng sản xuất TTCN.1.1. Hoạt động tiểu thủ công nghiệp. Tiểu thủ công nghiệp (TTCN) là một lĩnh vực sản xuất có quan hệ với sản xuất công nghiệp, TTCN đợc coi là một lĩnh vực vừa độc lập, vừa phụ thuộc với công nghiệp. Xét về trình độ kỹ thuật và hình thức tổ chức sản xuất, thì TTCN, chính là hình thức phát triển sơ khai của công nghiệp. Trong quá trình phát triển lịch sử, ngành công nghiệp đã trãi qua hình thái tiểu thủ công nghiệp, ở đây tiểu thủ công nghiệp có thể là :Thủ công nghiệp và Tiểu công nghiệp. Tiểu thủ công nghiệp phát sinh và phát triển cùng con ngời và xã hội loài ngời, ở các xã hội tiền t bản cái gọi là sản xuất tiểu thủ công nghiệp đảm bảo toàn bộ các sản phẩm lao động và tiêu dùngcủa con ngời , trừ các sản phẩm nông nghiệp. Với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại ngày nay, thì tiểu thủ công nghiệp cần đợc xác định rõ ràng hơn.*Thủ công nghiệp. Về mặt sản xuất, thủ công nghiệp là hình thái phát triển của công cụ lao động lao động từ thô sơ bằng tay đến nữa cơ khí kết hợp máy móc hiện đại, năng xuất lao động ngày càng cao, sản xuất nhiều hàng hoá. Về mặt quan hệ sản xuất, đó là sự phát triển từ quan hệ thợ bạn, phờng hội, tới quan hệ chủ s-ởng và nhân công làm thuê.Công nghiệp ra đời và phát triển theo một quá trình từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, không phải đột nhiên thay thế toàn bộ nền sản xuất thủ công nghiệp. Vì vậy ta thấy rằng tất nhiên phải xuất hiện hai tình trạng. Một là : Sự thâm nhập lẫn nhau giữa các ngành sản xuất này. Hai là : Sự tồn tại và phát triển song song của cả hai hình thức sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.6Những điều kiện nêu trên cho thấy, thủ công nghiệp là hình thái phát triển đầu tiên của sản xuất công nghiệp. Trong quá trình phát triển của mình nó đã trãi qua các hình thức. + Thủ công nghiệp gia đình + Thủ công nghiệp đặt hàng + Thủ công nghiệp thị trờng *Tiểu công nghiệp Nh tên gọi của nó, tiểu công nghiệp chỉ những đơn vị sản xuất công nghiệp với quy mô nhỏ, tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp khó tách biệt với nhau, Tiểu công nghiệp là hình thức phát triển cao hơn của thủ công nghiệp trong điều kiện phát triển công nghiệp ngày nay. Có thể quy ớc khái niệm: tiểu công nghiệp là cơ sản xuất nhỏ, có bao nhiêu công nhân, có bao nhiêu lợi tức ?. Đơn vị đó chỉ có thể tiến hành sản xuất bằng kỹ thuật thủ công hoặc kết hợp kỹ thuật cơ giới với những trình độ khác nhau. Trong thực tế n ớc ta : Tiểu công nghiệp đợc hiểu là những cơ sở sản xuất công nghiệp không thuộc thành phần kinh tế quốc doanh, nhng đã đợc trang bị những kỹ thuật, cơ giới hoá một bộ phận quy mô nhỏ. Đứng trên góc độ xem xét khác nhau, đã có nhiều khái niệm về tiểu thủ công nghiệp. Ngoài những định nghĩa về quy mô tổ chức mà ta đã trình bày ở trên, thông qua xem xét thủ công nghiệp và tiểu công nghiệp, còn có những khái niệm, định nghĩa thuộc về mặt tiêu thụ sản phẩm mà Lê Nin đã chia tiểu thủ công nghiệp nớc Nga thời kỳ phát triển t bản thành ba loại. Loại 1: Ngời thợ thủ công tự bán sản phẩm ra thị trờng.Loại 2: Ngời thợ thủ công san xuất theo đơn đặt hàng của ngời tiêu dùng. Loại 3: Ngời thủ công sản xuất cho chủ bao mua hay chủ xởng. Trong điều kiện hiện nay có thể đa ra khái niệm TTCN nh sau: Khái niệm: "Tiểu thủ công nghiệp (TTCN) bao gồm toàn bộ cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ, đợc tiến hành bằng các kỹ thuật thủ công kết hợp với máy móc cơ khí , chuyên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng phi nông nghiệp truyền thống đợc tiến hành sản xuất ở nông thôn, ở các làng nghề, thị trấn, thị tứ và đô thị. "71.2. Đặc trng sản xuất TTCN.Nếu chỉ xét một cách tổng quát thì công nghiệp và TTCN có những nét tơng đồng, đợc cụ thể trong việc sản xuất các mặt hàng phi nông nghiệp,và không chựu sự tác động của điều kiện tự nhiên cũng nh tính thời vụ trong sản xuất nông nghiệp . Nhng nếu xét về trình độ sản xuất cũng nh trình độ tổ chức, quản lý sản xuất, thì công nghiệp và TTCN có nhiều đặc điểm khác nhau. Nghiên cứu đặc trng của sản xuất TTCN ở đây là ta đi nghiên cứu sự khác nhau đó. Thứ nhất: Đặc trng của sản xuất TTCN đợc thể hiện đơn giản về kỹ thuật sản xuất.Nếu nh nền công nghiệp lớn đợc đặc trng bằng những kỹ thuật sản xuất hiện đại và đợc đổi mới thờng xuyên thì tiểu thủ công nghiệp với hai hình thức sản xuất là : Tiểu công nghiệp và Thủ công nghiệp, lại đợc sản xuất trên cơ sở đơn giản về kỹ thuật sản xuất và đôi khi nó mang tính truyền thống trong một khoảng thời gian tơng đối dài. ở đây sự tham gia của máy móc nhiều khi không mang tính quyết định đối với khả năng cạnh tranh cuả mỗi cơ sở sản xuất trong cơ chế thị trờng. Thứ hai : Đặc trng của sản xuất TTCN còn thể hiện qua tính linh hoạt trong sản xuất, có thể thay đổi máy móc nhanh chóng trong việc kết hợp sản xuất mặt hàng phi nông nghiệp. Xuất phát từ đặc điểm đơn giản trong kỹ thuật sản xuất cho nên TTCN rất linh hoạt về sản xuất. Phần nhiều máy móc đợc sử dụng trong hoạt động sản xuất TTCN là máy động lực và máy móc phổ thông, do đó việc chuyển từ sản xuất mặt hàng này sang sản xuất mặt hàng khác là việc đơn giản. Thêm vào đó vốn đầu t cũng nh vốn sản xuất trong TTCN là nhỏ, do vậy những cản trở vào và ra của ngành là không đáng kể. Điều đó tạo ra một sự linh hoạt và tính mềm dẻo của các lĩnh vực sản xuất TTCN. Thứ ba : Đặc trng về sản suất TTCN còn đợc thể hiện qua sự gọn, nhẹ về quản lý. Với hình thức sản xuất chủ yếu là cá thể và hộ gia đình, cao hơn là hình thức tổ chức hợp tác xã. Đây là hình thức sản xuất quy mô nhỏ, một ngời có thể kiêm nhiều vị trí, vừa làm quản lý vừa trực tiếp tham gia sản xuất. Công tác điều hành quản lý ở đây nhiều khi mang tính kinh nghiệm, không đòi hỏi phức tạp nh công tác quản lý các doanh nghiệp quy mô lớn. Mặt khác, đặc tr-ng sản xuất TTCN còn thể hiện tính dễ dàng trong tổ chức sản xuất. Thứ nhất do sản phẩm ngành TTCN đơn giản về hình thức, không đòi hỏi độ chính xác quá cao, nên việc tổ chức không không đòi hỏi tính phức tạp. Thứ hai, do hình thức sản xuất chủ yếu là hộ gia đình, với quy mô nhỏ nên việc tổ chức phân công công việc đơn giản, nên mọi mọi thành viên có thể hỗ trợ cho nhau, 8thay thế nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hơn nữa mỗi cơ sở sản xuất thờng chỉ sản xuất một hoặc một số sản phẩm có quy trình và cách thức sản xuấtnhất định. Chính vì vậy việc tổ chức sản xuất không đòi hỏi độ phức tạp nh khi sản xuất nhiều sản phẩm. Trên đây là một số đặc trng của sản xuất TTCN , nghiên cứu vấn đề này cho phép phân biệt giữa sản xuất TTCN với lĩnh vực sản xuất vật chất khác, tạo điều kiện cho việc đề ra các phơng hớng và giải pháp phát triển TTCN2.Vai trò của TTCN trong phát triển kinh tế xã hội. 2.1 Vai trò TTCN với phát triển kinh tế đất nớc. *TTCN với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Khu vực kinh tế nông thôn và khu vực kinh tế thành thị, sự khác biệt ở hai khu vực này không đơn thuần ở các đặc trng của ngành, mà còn có sự khác biệt ở vị trí địa lý và lực lợng sản xuất, phân công lao động xã hội. Mặc dù vậy nghiên cứu sự tác động của TTCN đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở đây chúng ta chỉ giới hạn trong cơ cấu ngành kinh tế ở khu vực này. Thứ nhất: Sự phát triển của TTCN nó sẽ cho phép tăng tỷ trọng của CN_TTCN và kích thích phát triển dịch vụ ở khu vực thành thị - nông thôn, tạo ra cơ hội thu hút lao động và tăng thu nhập khi tham gia hoạt động TTCN , nhờ đó mà tỷ trọng của ngành nông nghiệp giảm dần . Thứ hai : TTCN có tác động tới mối tơng quan giữa các ngành trên địa bàn khu vực nông thôn. Nhờ có sự phát triển TTCN mà có phát triển hơn trong quan hệ CN_NN_dịch vụ. Việc tạo ra sản phẩm TTCN sẽ kích thích trao đổi giữa các địa bàn, khu vực trong và ngoài nớc, tạo ra sự phát triển dịch vụ. Ngoài ra TTCN còn là lực lợng sản xuất (LLSX) cho lĩnh vực nông nghiệp (NN) phát triển .Điều đó chứng tỏ sự phát triển TTCN tạo điều kện cho sự phát triển CN-NN-DV tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu theo hớng tích cực ở nông thôn Việt Nam.* TTCN với tăng trởngphát triển kinh tế. Cũng nh các ngành kinh tế khác TTCN có vai trò không nhỏ trong quá trình tăng trởngphát triển kinh tế. Trớc hết là ngành đóng góp vào tổng sản 9phẩm quốc dân, do đó sự gia tăng về sản lợng của TTCN là nhân tố tạo ra tạo ra sự tăng trởng cho toàn nền kinh tế quốc dân. Mặt khác sự phát triển TTCN nông thôn còn tác động tích cực đối với nông nghiệp nh trong chế biến sản phẩm, điều đó cho thấy phát triển TTCN nông thôn sẽ tạo ra tác động kép trong sự tăng trởngphát triển kinh tế. Thêm vào đó TTCN còn đóng góp lớn trong thu nhập dân c, giảm đáng kể tệ nạn xã hội ., mặt khác sự phát triển TTCN còn tạo ra sự phát triển giao lu giữa hai khu vực thành thị và nông thôn theo hớng tích cực trong việc giảm bớt chênh lệch về thu nhập và đời sống . Từ những nhận định trên cho thấy TTCN có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả nớc. * TTCN với giải quyết vấn đề xã hội. Vấn đề việc làm. Với đặc điểm sản xuất nông nghiệp là theo mùa vụ lao động chỉ tập trung vào một số tháng trong năm, vì vậy đã dẫn đến thất nghiệp trá hình, thất nghiệp theo mùa vụ. Điều này đã trở thành vấn đề bức xúc trong sự phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn đợc mô hình của OSHIMA (Nhật Bản) chỉ rỏ. Ngoài những đặc điểm trên thì sản xuấtnông nghiệp còn gặp phải một khó khăn nữa đó là việc mở rộng sản xuất nông nghiệp luôn có giới hạn về tài nguyên đất nông nghiệp, đây là tài nguyên đang bị khan hiếm. Cho đến nay lao động trong khu vực này hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nhng do hạn chế về ruộng đất, đất canh tác bị mất dần, do dùng cho việc phục vụ các lĩnh vực nh xây dựng công trình công cộng, nhà ở, công trình giao thông, . Thêm vào đó là tốc độ tăng dân số ở nông thôn qúa nhanh, do trình độ dân trí và phong tục tập quán . Đã làm cho mật độ dân c nông thôn ngày một tăng cao. Điều đó đã dẫn đến tình trạng d thừa lao động ở nông thôn. Để giải quyết vấn đề này thì việc chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế là hết sức hợp lý, phát triển TTCN nông thôn sẽ cho phép xen kẽ thời gian nhàn rỗi trong năm của khu vực sản xuất nông nghiệp trong năm. Mặt khác với khu vực thành thị thì đội quân thất nghiệp là tơng đối lớn, nó bao gồm cả lực lợng thất nghiệp tại thành thị và cả đội quân thất nghiệp di c tự do từ nông thôn ra thành thị, hiện tại đội quân thất nghiệp ở thành thị là qúa tải, hơn nữa các xí nghiệp công nghiệp ở khu vực thành thị không có khả năng thu hút hết lực lợng lao động ở khu vực này. Chính vì thế việc phát triển TTCN sẽ mở ra một cơ hội cho việc giải quyết việc làm ở thành thị và ở nông thôn, từ đó có thể giải quyết tốt vấn đề di c tự do từ nông thôn ra thành thị .10 Vấn đề xoá đói giảm nghèo. Hiện nay cả nớc tỷ lệ đói nghèo của các hộ gia đình vẫn chiếm một tỷ lệ cao, đối tợng này tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, nơi mà khả năng mở rông sản xuất còn hạn chế, tỷ lệ dân số cao, trình độ dân trí thấp .Các nguyên nhân đó dẫn đến thu nhập bình quân của các hộ là thấp so với khu vực thành thị, điều đó dẫn đến các hộ lâm vào tình cảnh nghèo nàn lạc hậu là lẽ dĩ nhiên. Nhìn một cách tổng thể vào ngành kinh tế lớn NN, CN_TTCN và DV , có thể thấy dịch vụ là ngành phi sản xuất vật chất, điều đó cho thấy vai trò của NN và CN_TTCN là hết sức to lớn trong việc tạo lơng thực, thực phẩm , đồ dùng sinh hoạt . Trong khi NN bị giới hạn về đất đai sản xuất, do đó việc phát triển CN-TTCN có vai trò quan trọng trong việc xoá đói giảm nghèo thông qua việc tăng năng xuất và sản lợng trong ngành mình cũng nh các ngành liên quan, tạo ra thu nhập, tăng cao mức sống nhân dân, dần dần xoá đói giảm nghèo khu vực nông thôn và cũng là điều kiện đễ giảm bớt chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn, điều đó cho thấy vai trò của TTCN cũng không kém phần quan trọng trong xoá đói giảm nghèo, đặc biệt khu vực nông thôn Việt Nam. 2.2 Vai trò của TTCN trong phát tiển kinh tế Tây . Tây nổi tiếng là đất trăm nghề có truyền thống phát triển từ ngàn xa , nơi đây lại có thuận lợi về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan di tích lịch sử . Tuy nhiên hiện nay, thu nhập đầu ngời còn thấp so với mức bình quân chung của cả nớc, hơn nữa lại có trên 90% dân số ở khu vực nông thôn, trong đó 80% hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều đó cho thấy vai trò của TTCN là quan trọng trong giải quyết vấn đề việc làm , chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xoá đói giảm nghèo ., đặc biệt là khu vực nông thôn Tây hiện nay. Thật vậy ta có thể thấy vai trò của TTCN cụ thể nh sau:- Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp là biện pháp có hiệu quả để khai khác tốt nguồn lao động dồi dào của Tây . Với phần đông dân số ở nông thôn, song do nguồn lực đất đai có hạn và việc mở rộng đất đai khu vực nông nghiệp là khó khăn, điều đó phát triển TTCN Tây là cần thiết để tận dụng tốt lợi thế nguồn lực lao động của mình. 11Thêm vào đó việc thu hút lao động vào các ngành nghề trong các xí nghiệp công nghiệp là có hạn, việc phát triển TTCN có nhiều khả năng tận dụng lao động tại chổ hơn .Điều đó cho thấy TTCN có vai trò quan trọng trong giải quyết lao động, việc làm ở Tây hiện nay.-Đẩy mạnh phát triển TTCN cho phép khai khác và phát huy kỹ năng truyền thống của thợ thủ công theo hớng hiện đại hoá.Thủ công nghiệp ở nớc ta và Tây hiện sản xuất nhiều sản phẩm hàng hoá khác nhau. Trải qua quá trình sàng lọc lâu dài, các ngành nghề thủ công tồn tại đến nay vẫn còn thích hợp. Song nếu chúng ta biết kết hợp kỹ thuật truyền thống, cổ truyền với kỹ thuật hiện đại, hớng tài nghệ của ngời thợ thủ công vào những đề tài mới phục vụ sản xuất và đời sống, Tây sẽ làm ra nhiều hàng hoá có giá trị kinh tế lớn. Nh trong việc làm hàng mỹ nghệ, trạm trổ, Điêu khắc . Thủ công nghiệp không chỉ có khả năng đáp ứng hàng tiêu dùng thông thờng trong nứơc, tỉnh mà còn có thể xuất khẩu.- Đẩy mạnh TTCN còn cho phép tận dụng mọi nguyên liệu rải rác, phân tán trên toàn tỉnh Tây. Đối với tiểu thủ công nghiệp hiện nay có hai nguồn nguyên liệu chính, quan trọng, có thể đẩy mạnh khai thác. Nguồn thứ nhất lấy từ nông nghiệp, lâm nghiệp .gồm các nguyên liệu động thực vật hoặc khai thác từ các nguyên liệu thiên nhiên. Nguồn thứ hai lấy từ phế liệu các xí nghiệptrong đời sống. Nguồn nguyên liệu lấy từ nông nghiệp, lâm nghiệp .gồm các nguyên liệu động thực vật. Nguồn này có nhiều khả năng tiềm ẩn. Chẳng hạn bẹ ngô dùng làm thảm, đó là mặt hàng đang đợc khách hàng nớc ngoài a chuộng nếu tận dụng đợc nguồn nguyên liệu này từ diện tích nông nghiệp Tây sẽ tạo ra thuận lợi cho sản phẩm và khối lợng mặt hàng TTCN hiện nay. Nguồn phế liệu từ các xí nghiệp lớn và trong nhân dân cũng là một cơ sở nguồn nguyên liệu lớn của TTCN, chẳng hạn sắt thép, bông vụn, sợi rối, bông vụn . ở các xí nghiệp công nghiệp trên địa bàn là rất nhiều. Nếu tận dụng đợc phế liệ đó sẽ thuận lợi cho phát triển TTCN tận dụng tối u nguyên liệu phân tán. - Phát triển TTCN là giải pháp nhằm phát huy tối đa nguồn vốn, trình độ lao động vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Khác với công nghiệp quốc doanh, TTCN xây dựng trên cơ sở sở hữu tập thể, ngời lao động góp công, của vào làm ăn chung. Đời sống của họ gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh. họ có quyền quyết định những vấn đề 12[...]... là thủ công mỹ nghệ ở khu vực châu á 2 Nghề và làng nghề truyền thống Tây Tây là một tỉnh có nhiều điều kiện trong phát triển tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là phát triển các làng nghề Có thể thấy Tây là đất trăm nghề đặc biệt từ năm 1986 đến nay, nhờ chủ trơng phát triển kinh tế đúng đắn của Đảng và nhà nớc, các ngành nghề, các làng nghề truyền thống dần dần đợc hồi phục và phát triển, ... ngoài nông nghiệp Nhật đã kiên trì nhất quán thực hiện hàng loạt các công việc nh duy trì ngành nghề tiểu thủ công nghiệp cổ truyền nông thôn Hình thành các xí nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn làm vệ tinh, gia công cho các Công Ty, Xí nghiệp lớn ở thành thị Phát triển các ngành kinh tế kỹ thuật phục vụ nông nghiệp, nông thôn Mặt khác nhà nớc hổ trợ về mặt thị trờng cho TTCN phát triển, trong việc... đợc nhu cầu phát triển, vấn đề vốn, thiết bị lạc hậu về công nghệ trong các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệptình trạng thâm hụt ngân sách còn tồn tại Chính vì vậy đây sẽ là trở ngại lớn đối với phát triển kinh tế tỉnh Tây trong những năm tới, và đòi hỏi các cơ quan chức năng, các ngành các cấp cần có đối sách trong giải quyết tồn tại này để đa nền kinh tế tây phát triển 2.4... phát triển kinh tế và TTCN Tây 3.1 Lợi thế - Tây có lợi thế về vị trí địa lý , với tam giác kinh tế (Hà Nội - Hải Phòng Hạ Long ) vừa là thị trờng tiêu thụ của Tây vừa là nhân tố tác động đến sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Tây, mặt khác cũng tạo điều kiện cho Tây tiếp thu nhanh công nghệ mới và thông tin kinh tế trong nớc và thế giới -Hà Tâytỉnh có quy mô GDP chiếm tỷ lệ cao trong. .. khách sạn ở Tây phải khác với Nội (VD: kiểu biệt thự, nhà sàn, khách sạn mini gắn với cảnh quan môi trờng sinh thái sạch đẹp), mặt khác vấn đề quy hoạch các cụm, khu du lịch là điều kiện cần thiết để phát triển lợi thế ngành này 30 II Thực trạng phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) trên địa bàn Tây 1 Mạng lới phát triển TTCN khu vực nông thôn tỉnh Tây Khi nghiên cứu sự hình thành, hoạt... Đo đó, vấn đề phát triển TTCN ở Việt Nam nói chung và Tây nói riêng cần coi trọng và khắc phục vấn đề này 22 Chơng II Thực trạng phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây I Các điều kiện t nhiên kinh tế - xã hội tác động đến phát triển kinh tế và TTCN Tây 1 Điều kiện tự nhiên Tây Cũng nh các lĩnh vực sản xuất khác, TTCN Tây cũng chựu ảnh hởng của yếu tố tự nhiên Các yếu tố... thần kỳ Châu á bằng việc phát triển nhanh nền kinh tế quốc dân Mặc dù vậy tuỳ thuộc vào từng giai đoạn mà họ phát huy lợi thế của mình Kinh nghiệm của Hàn Quốc Công cuộc phát triển kinh tế nông thông qua các chơng trình phát triển ngành nghề ngoài nông nghiệp của các hộ nông dân, chơng trình phát 19 triển ngành nghề thủ công nghiệp truyền thống ở nông thôn, ngành nghề phi nông nghiệp nông thôn đã tạo... TTCN (%) 65,5 34,5 (Nguồn: Sở công nghiệp Tây) 31 1.2 Tiểu thủ công nghiệp trong nông nghiệp Cũng nh khu vực nông thôn cả nớc trên địa bàn nông thôn Tây hình thức sản xuất kết hợp giữa TTCN với nông nghiệp tồn tại phổ biến Hầu nh không có một làng quê nào trong tỉnh là không tồn tại những ngành nghề phụ, trong đó TTCN chiếm một phần lớn trong số làng nghề Trong tỉnh có khoảng 1460 thôn (làng),... đắn của tỉnh, nhà nớc, TTCN có nhiều khả năng tự đầu t mở rộng sản xuất kinh doanh, điều đó sẽ phát huy tốt nguồn vốn hiện có trong dân, vừa phát huy tinh thần tự lực, tự cờng của thủ công nghiệp, tiểu công nghiệp, vừa tạo điều kiện cho tỉnh Tây đầu t vào công trình trọng điểm, trong khi nguồn vốn từ ngân sách còn hạn hẹp và thực trạng những năm qua còn lâm vào tình cảnh thâm hụt Với H Tây, nơi... còn kém phát triển ) Chính vì thế giai đoạn 1996 - 1999 tốc độ phát triển đạt 7,18% thấp hơn giai đoạn 1991 - 1995 là 2,62% Với tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam qua các năm (1991 - 1999) ta có bảng sau: Năm 91 92 93 94 Tốc độ phát triển (%) 6,0 8,65 8,1 8,8 * Trung bình giai đoạn: 91 - 95: 8,21% 95 9,5 96 9,3 97 8,2 98 5,8 96 - 99: 7,02% So sánh với kết quả tăng trởng tế trung bình của Tây và . tế tỉnh Hà Tây. Chơng II. Thực trạng phát triển TTCN trên địa bàn tỉnh Hà Tây. Chơng III. Phơng hớng phát triển TTCN trên địa bàn tỉnh Hà Tây giai đoạn 2001-2005. Tuy. hớng phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) Tỉnh Hà Tây trong giai đoạn 2001-2005 ".Nội dung đề tài bao gồm:ChơngI. Vai trò TTCN trong phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương hướng phát triển công nghiệp tỉnh Hà Tây trong giai đoạn 2001-2005, Phương hướng phát triển công nghiệp tỉnh Hà Tây trong giai đoạn 2001-2005, Phương hướng phát triển công nghiệp tỉnh Hà Tây trong giai đoạn 2001-2005, TTCN việt nam Và Một số nghề truyền thống Hà Tây ., Kinh nghiƯm cđa NhËt., Kinh nghiƯm cđa c¸c níc NICs., Kinh nghiÖm ASEAN., Về vị trí địa lý. Hà Tây có toạ độ địa lý 20,31, Tài nguyên khoáng sản., Tài nguyên cảnh quan Di tích Lịch sử., Chuyển dịch cơ cấu kinh tế., Bình Kinh nghiệm một số nớc trong phát triển TTCN., Lợi thế. Hạn chế., Tiểu thủ công nghiệp chuyên nghiệp., TiĨu thđ c«ng nghiƯp trong n«ng nghiƯp., Về số hộ và lao động tham gia sản xuất TTCN trong làng nghề., Về thu nhập và vốn đầu t mở rộng sản xuất. 1996 - 1999. Về thu nhập làng nghề., Công tác nhân cấy nghề TTCN Hà Tây., Đá các loại 1000m Bánh kẹo các loại tấn, Dệt thảm 1000m Hàng thêu 1000bộ, Giấy bìa các loại tấn, §å thđy tinh tÊn Hµng ren 1000m, Khâu bóng 1000quả Hàng mây tre đan tỷ đồng, Hàng sơn mài khảm trai điêu khắc Về thị trờng và hình thức tiêu thụ., Cơ cấu thành phần sở hữu., Giá trị sản xuất TTCN . Giá trị sản xuất của TTCN qua các năm 1995 - 1998., Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của TTCN Hà Tây ., Khu vực ngoài quốc doanh 480,38 Hàng mây tre Triệu, Những thành tựu đạt đợc. Về phía làng nghề:, Những tồn tại và khó khăn., Nguyên nhân của tồn tại, khó khăn., Phát triển TTCN trên cơ sở tận dụng lợi thế du lịch Hà Tây ., Quy hoạch TTCN theo địa phơng vùng lãnh thổ., Chăm lo đến đời sống tinh thần cuả ngời làm nghề . Tăng cờng quản lý nhà nớc đối với làng nghề .

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn