Một số biện pháp nhằm đổi mới & hoàn thiện công tác quản lý chất lượng ở Nhà máy Thuốc Lá Thanh Hóa

94 100 1
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:03

Luận văn : Một số biện pháp nhằm đổi mới & hoàn thiện công tác quản lý chất lượng ở Nhà máy Thuốc Lá Thanh Hóa Luận văn tốt nghiệp Tống Thanh bình Lời nói đầuTừ hàng nghìn năm nay thuật ngữ chất lợng đã ra đời và có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, buôn bán và giao lu kinh tế khắp mọi nơi trên thế giới.Nhng các khái niệm "hiện đại " về QLCL, về HTQLCL chỉ mới xuất hiện trong khoảng 50 năm qua. Có thể nói sự phát triển của QLCL trên thế giới đã trải qua một quá trình lâu dài trong nhiều thế kỷ, từ những hình thức đơn giản khai đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ hẹp đến rộng, từ thuần tuý kinh nghiệm đến tiếp cận khoa học, từ hoạt động có tính chất riêng lẻ, cục bộ tới phối hợp toàn diện, tổng thể có tính hệ thống.Kinh nghiệm thành công của nhiều doanh nghiệp trên thế giới chỉ ra rằng: Muốn cạnh tranh hữu hiệu trên thị trờng trong nớc cũng nh Quốc tế, muốn thoả mãn yêu cầu khách hàng cũng nh mong đạt lợi nhuận cao thì cần thiết phải thiết lập HTQLCL bất kỳ một doanh nghiệp nào.ở Việt Nam chúng ta, cùng với thành công trong đờng lối "đổi mới" nền kinh tế đất nớc của Đảng và Nhà nớc ta trong 15 năm qua. Vấn đề QLCL sản phẩm trong các DNVN đã và đang có những chuyển biến mạnh mẽ theo hớng tích cực, tạo ra đợc nhiều sản phẩm có chất lợng phù hợp hơn với ngời tiêu dùng.Tuy nhiên trớc sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt của các doanh nghiệp trong và ngoài nớc. Thêm vào đó từng bớc đến năm 2006, Việt Nam sẽ dỡ bỏ dần hàng rào thuế quan đối với những hàng hoá nhập khẩu từ các nớc ASEAN và chuẩn bị ra nhập tổ chức thơng mại thế giới (WTO) trong nay mai, đang buộc các DNVN phải chú trọng hơn tới vấn đề chất lợng sản phẩm trong doanh nghiệp mình. Ngày nay, muốn tiêu thụ trên thị trờng trong nớc cũng nh muốn thâm nhập thị trờng Quốc tế, các sản phẩm phải đạt các tiêu chuẩn chất lợng cao. Một trong những do lớn nhất khiến hàng hoá, dịch vụ của các DNVN không những không cạnh tranh nổi trên thị trờng ngoài nớc mà còn bị hàng nớc ngoài lấn át trên thị tr-ờng nội địa do chất lợng hàng hoá của nớc ta còn thấp, cha tơng xứng với hàng hoá của các nớc khác trong khu vực và thế giới.Lớp QTCL K39 1 Luận văn tốt nghiệp Tống Thanh bình Nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề chất lợng đối với cạnh tranh và hội nhập trong thời kỳ mới. Các DNVN đã và đang có sự quan tâm và đầu t thích đáng cho công tác QLCL của mình. Song có một thực tế phổ biến hiện nay là: Hầu hết các DNVN trên đất nớc ta còn quá say sa trớc những phát minh tuyệt vời của Adam Smith về sự phân chia các hoạt động công nghiệp trong doanh nghiệp ra làm các công đoạn đơn giản hơn, với những chức năng riêng rẽ để quản lý. Đồng thời nhiều DNVN vẫn cha thoát ra đợc quan điểm, cách thức về QLCL cho rằng để nâng cao chất lợng sản phẩm thì không có con đờng nào khác phải đầu t và nâng cao chất lợng, dây chuyền sản xuất, trang thiết bị công nghệ cũng nh đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát chất lợng sản phẩm và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lợng sản phẩm của doanh nghiệp mình.Sự xuất hiện của HTQLCL ISO 9000 năm 1997 cùng với những cơ sở luận, những nguyên tắc và các công cụ, phơng pháp mới về QLCL toàn diện(TQM) của các nhà khoa học Mỹ đã đợc áp dụng thành công Nhật Bản trong suốt hơn 40 năm qua đang trở thành t tởng, hớng đi mới cho các DNVN trong việc tìm ra con đờng ngắn nhất để tạo ra sản phẩm có chất lợng cao. Đồng thời cũng đảm bảo đợc tính tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nhanh chóng tạo nên sức cạnh tranh mới của doanh nghiệp trong môi trờng cạnh tranh trong nớc và Quốc tế.Nh vậy trong tơng lai, để giải quyết bài toán về chất lợng cho các DNVN một cách "nhanh nhất" "vững chắc" và "có hiệu quả thực sự". Đồng thời thoả mãn đợc sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, yếu tố cạnh tranh và hoà nhập thì việc học hỏi kỹ kinh nghiệm và vận dụng sáng tạo các HTQLCL tiên tiến nh ISO 9000, TQM . cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của các DNVN sẽ một trong những bài toán hay nhất nhng cũng khó nhất đối với bất kỳ một DNVN nào trên con đờng tìm đến sự hoàn hảo trong hệ thống quản chất lợng cũng nh hệ thống quản sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.Nhà máy Thuốc Thanh Hoá nói riêng, giống nh nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác trong nớc, cũng đang đứng trớc những khó khăn và thử thách mới trong vấn đề cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Trong những năm qua để xây dựng lợi thế kinh doanh của mình, Nhà máy đã không ngừng nâng cao chất lợng mọi mặt, đặc biệt vấn đề thị trờng, vấn đề nâng cao hiểu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho cán bộ công nhân viên, Lớp QTCL K39 2 Luận văn tốt nghiệp Tống Thanh bình cũng nh không ngừng quan tâm tới vấn đề chất lợng và công tác QLCL trong doanh nghiệp.Tuy nhiên trong vấn đề chất lợng, mặc dù Giám đốc nhà máy đã có những nhận thức rất đúng về vấn đề chất lợng, ủng hộ công cuộc cải tiến, đổi mớihoàn thiện công tác QLCL của nhà máy cho phù hợp với phơng pháp QLCL hiện đại, với mong muốn chất lợng sản phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy sẽ tốt hơn. Song quá trình cải tiến nh hiện nay cha đạt đợc kết quả nh mong muốn.Điều này đã tác động đến tôi lựa chọn đề tài : "Một số biện pháp nhằm đổi mớihoàn thiện công tác QLCL Nhà máy Thuốc Thanh Hoá " với mong muốn vận dụng kiến thức luận trang bị trong nhà trờng vào xem xét quá trình đổi mớihoàn thiện công tác QLCL của nhà máy và từ đó đóng góp một số ý kiến nhỏ bé của mình để thúc đẩy hiệu quả hơn nữa quá trình đổi mớihoàn thiện công tác QLCL nhà máy Thuốc Thanh Hoá.Kết cấu luận văn tốt nghiệp gồm 3 chơng: Chơng I: Cơ sở luận về chất lợng và quản chất lợng sản phẩm trong các Doanh nghiệp công nghiệp.Chơng II: Thực trạng quá trình QLCL Nhà máy Thuốc Thanh Hoá.Chơng III: Một số biện pháp nhằm đổi mớihoàn thiện công tác QLCL Nhà máy Thuốc Thanh HoáQua đây cho phép tôi đợc bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới khoa QTKDCN và XDCB, trờng Đại học Kinh tế quốc dân đã tạo điều kiện cho tôi về thực tập tại Nhà máy Thuốc Thanh Hoá. Xin đợc gửi lời cảm ơn các bạn bè thực tập trong nhóm, các cán bộ và nhân viên các phòng ban phân xởng trong nhà máy thuốc đã giúp đỡ và cung cấp cho tôi những thông tin, tài liệu đầy đủ về nhà máy. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy giáo hớng dẫn TS. Trơng Đoàn Thể đã hớng dẫn, bổ xung và đóng góp những ý kiến quý báu giúp cho tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.Lớp QTCL K39 3 Luận văn tốt nghiệp Tống Thanh bình Chơng ICơ sở luận về chất lợng quản chất lợng trong các doanh nghiệp công nghiệpI/ Quan niệm về sản phẩm, chất lợng sản phẩm và các vấn đề liên quan đến chất lợng1- Quan niệm mới về sản phẩm dới góc độ kinh doanh:a) Khái niệm sản phẩm:Đối tợng vật chất của QLCL sản phẩm. Do vậy việc nhận thức đúng đắn những khái niệm liên quan đến sản phẩm vô cùng quan trọng để từ đó có thể đề ra những giải pháp đồng bộ, toàn diện, để quản và nâng cao chất lợng sản phẩm.Nói đến thuật ngữ sản phẩm, ngoài việc mặc nhiên công nhận những luận cứ của Mác và các nhà kinh tế khác thì ngày nay cùng với sự phát triển ngày càng cao hơn, phức tạp hơn của XH, từ thực tế cạnh tranh trên thị trờng đã làm xuất hiện những quan điểm mới về sản phẩm với cách nhìn rộng rãi hơn dới góc độ nhà sản xuất kinh doanh. Theo quan điểm này sản phẩm không chỉ đơn thuần những sản phẩm cụ thể thuần vật chất mà còn bao gồm cả các dịch vụ, các quá trình .Theo ISO 8402: 1994 của tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) đã định nghĩa ngắn gọn quan điểm mới về sản phẩm nh sau:"Sản phẩm kết quả của các hoạt động hoặc quá trình"Trong đó: "Quá trình tập hợp của các nguồn lực và các hoạt động có liên quan với nhau để biến đổi đầu vào thành đầu ra".Nguồn lực đây có thể bao gồm : Nhân lực, tài chính, trang thiết bị, công nghệ và phơng pháp.Đây một định nghĩa ngắn gọn, hết sức bao quát và làm thay đổi một số quan niệm ta thờng hiểu lầm lâu nay.Cho đến nay ngời ta thờng tách sản phẩm và dịch vụ thành hai phạm trù riêng biệt, nhng theo quan điểm này thì dịch vụ tuy có tính đặc thù nhng cũng chỉ một dạng thể hiện của sản phẩm.Lớp QTCL K39 4 Luận văn tốt nghiệp Tống Thanh bình b) Phần cứng và phần mềm của sản phẩm trong kinh doanh:Sản phẩm đáp ứng nhu cầu của ngời tiêu dùng thông qua các thuộc tính của mình, có thể phân loại thành hai nhóm sau đây:- Nhóm thứ nhất nhóm thuộc tính công dụng (phần cứng-vật chất): Nói nên công dụng đích thực của sản phẩm. Các thuộc tính này phụ thuộc vào bản chất, cấu tạo của sản phẩm, các yếu tố tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ. Phần này chiếm khoảng 10% - 40% giá trị sản phẩm.Nhóm thứ hai nhóm thuộc tính thụ cảm đợc cảm nhận đợc bởi chính ngời tiêu dùng (phần mềm - phi vật chất) : các thuộc tính này chỉ xuất hiện khi có sự tiếp xúc, tiêu dùng sản phẩm và phụ thuộc vào quan hệ cung cầu, uy tín của sản phẩm, xu hớng, thói quen tiêu dùng, đặc biệt các dịch vụ trớc và sau khi bán.Nhóm thuộc tính thụ cảm - phần mềm rất khó lợng hoá và ngày càng trở nên quan trọng trong việc làm cho sản phẩm hấp dẫn ngời tiêu dùng hơn. Hiện nay theo ớc tính phần mềm của sản phẩm thờng chiếm khoảng 60 - 80% giá trị sản phẩm, thậm chí có thể lên đến 90% đối với các loại mỹ phẩm. Do vậy việc khai thác và nâng cao các thuộc tính thụ cảm - phần mềm của sản phẩm (cảm giác thích thú, thoả mãn, cảm giác hợp thời trang, sang trọng .) thông qua các hoạt động quảng cáo hớng dẫn sử dụng, dịch vụ trớc và sau khi bán hàng, chế độ bảo hành . sẽ làm tăng đáng kể tính cạnh tranh của sản phẩm.c) Giá trị hữu dụng (tính hữu dụng) của sản phẩm:Không có gì khó giải thích đối với chúng ta về ý thích và khả năng mua hàng tuỳ thuộc vào chất lợng, giá cả của hàng hoá. Nhng câu hỏi đặt ra : Tại sao ngời tiêu dùng mua hàng? Để trả lời câu hỏi này các nhà kinh tế học sử dụng khái niệm "giá trị sử dụng"."Ngời tiêu dùng mua một sản phẩm vật chất hay một dịch vụ chính vì giá trị sử dụng của nó".Theo Karl - Marx : "Công cụ của một vật làm cho vật đó trở thành một giá trị sử dụng".Giá trị sử dụng của sản phẩm phụ thuộc vào công dụng của nó, nhng chính công dụng ấy lại phụ thuộc vào nhu cầu xã hội. Nếu không có nhu cầu về một giá trị sử dụng thì mặc dù sản phẩm có thuộc tính công dụng cũng không còn một Lớp QTCL K39 5 Luận văn tốt nghiệp Tống Thanh bình giá trị sử dụng nữa. Nói cách khác giới hạn của giá trị sử dụng chính nhu cầu tồn tại về nó.Trong điều kiện của nền kinh tế thị trờng càng ngày các nhà kinh doanh hiện đại càng nhận thấy thuộc tính công dụng không phải yếu tố duy nhất cấu thành nên giá trị của sản phẩm. Khi ngời tiêu dùng mua hàng hoá, thực chất họ muốn mua cái gì đó hơn chính bản thân của sản phẩm.Theo P.A Samuelson: "Giá trị sử dụng một khái niệm trừu tợng để chỉ tính thích thú chủ quan, tính hữu ích hoặc một sự thoả mãn do tiêu dùng mà có".Rõ ràng giá trị sử dụng sự cảm nhận của một cá nhân về sự thoả mãn nhu cầu và sự thích thú của mình thông qua việc sử dụng một sản phẩm vật chất hay một dịch vụ.Giá trị sử dụng của sản phẩm phụ thuộc tính công dụng của sản phẩm (Phần cứng - vật chất) và thuộc tính đợc thụ cảm bởi ngời tiêu dùng (Phần mềm - phi vật chất). Thực tế kinh doanh cho thấy thuộc tính phần mềm vẫn một bộ phận quan trọng cấu thành nên giá trị sử dụng của sản phẩm, một yếu tố không thể thiếu trong kinh doanh hiện đại.Ngoài ra, giá trị sử dụng của sản phẩm còn phụ thuộc rất lớn vào nhiều yếu tố nh lợng hàng cung so với cầu, sức mua, ý muốn sẵn mua hàng . 2- Nhu cầu của khách hàng:Nhu cầu một thuật ngữ mà nội dung của nó hàm chứa 3 mức độ: Nhu cầu tự nhiên, mong muốn và nhu cầu có khả năng thanh toán.* Nhu cầu tự nhiên:Là phản ánh sự cần thiết của con ngời về một vật phẩm. NCTN hình thành do trạng thái ý thức của ngời ta về việc thấy thiếu một vật phẩm để phục vụ cho tiêu dùng. Trạng thái ý thức đó có thể phát sinh do đòi hỏi của sinh lý, môi trờng giao tiếp xã hội .Nhu cầu tự nhiên vốn có, nhà hoạt động marketing không tạo ra nó. Ví dụ nh việc cần có cơm ăn, áo mặc, nhà . gắn liền với sự tồn tại của con ngời.Hoạt động của các nhà quản trị Marketing sẽ góp phần phát hiện ra những nhu cầu tự nhiên mới.Lớp QTCL K39 6 Luận văn tốt nghiệp Tống Thanh bình * Mong muốn:Là nhu cầu tự nhiên của con ngời có dạng đặc thù, đòi hỏi đợc đáp lại bằng một hình thức đặc thù phù hợp với trình độ văn hoá và tính cách cá nhân của con ngời. Ví dụ: Đói cảm giác về thiếu hụt lơng thực, thực phẩm trong dạ dày. Sự đòi hỏi về lơng thực, thực phẩm để chống đói nhu cầu tự nhiên của con ngời. Nhng ngời này thì cần có cơm, ngời khác cần cháo, mì tôm, bánh mì . Những sự khác biệt đó trong nhu cầu đòi hỏi đợc đáp lại bằng cùng một loại sản phẩm nhng có tính đặc thù khác nhau phản ánh ớc muốn của con ngời.* Nhu cầu có khả năng thanh toán:Là nhu cầu tự nhiên và mong muốn phù hợp với khả năng mua của ngời tiêu dùng. Marketing phải nghiên cứu để cung cấp cho khách hàng sản phẩm mà họ có thể mua đợc.Ngày nay việc nghiên cứu thị trờng, nghiên cứu nhu cầu việc hết sức quan trọng mà doanh nghiệp phải làm đầu tiên. Nếu không nắm trắc nhu cầu thì khó mà đề ra đợc chất lợng thích hợp. Xác định đúng hay sai nhu cầu sẽ quyết định việc đề ra chất lợng phù hợp haykhông phù hợp với yêu cầu của thị trờng, quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Việc xác định nhu cầu không phải việc nhất thời mà việc đợc tiến hành thờng xuyên để "Cập nhật" đợc sự thay đổi nhu cầu của thị trờng, từ đó mà kịp thời cải tiến chất lợng sao cho sản phẩm đáp ứng đợc sự thay đổi đó của nhu cầu trên thị trờng. Doanh nghiệp nào không quan tâm đến mặt chất lợng này có thể làm hỏng chất lợng sản phẩm ngay từ khi nó còn thai nghén để ra đời.3- Quan niệm về chất lợng sản phẩm.Chất lợng sản phẩm 1 phạm trù phức tạp mà con ngời hay gặp trong các lĩnh vực hoạt động của mình. Có nhiều cách giải thích định nghĩa khác nhau tuỳ theo những góc độ, những lĩnh vực hoạt động của ngời quan sát.Có ngời cho rằng sản phẩm nào thoả mãn mong muốn của khách hàng thì sản phẩm đó có chất lợng.Có ngời lại cho rằng sản phẩm đợc coi chất lợng khi nó đạt hoặc vợt trình độ trong nớc.Lớp QTCL K39 7 Luận văn tốt nghiệp Tống Thanh bình Sau đây ta có thể nêu ra một vài quan niệm về chất lợng sản phẩm, theo nhiều cách tiếp cận các góc độ khác nhau, phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử quản chất lợng.- Theo quan niệm của triết học:"Chất lợng sự hoàn hảo"- Xuất phát từ các đặc tính của sản phẩm (chất lợng hớng theo sản phẩm):"Chất lợng sản phẩm tập hợp các đặc tính của sản phẩm phản ánh giá trị sử dụng của sản phẩm"- Định nghĩa chất lợng sản phẩm xuất phát từ nhà sản xuất:"Chất lợng sản phẩm đó sự đạt đợc và tuân thủ đúng những tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đã đợc thiết kế trớc"- Chất lợng xuất phát từ ngời tiêu dùng:" Chất lợng sự phù hợp với yêu cầu và mục đích của ngời tiêu dùng"- Chất lợng sản phẩm xuất phát từ chi phí và lợi ích:"Chất lợng sản phẩm sự quan tâm đến lợi ích thu đợc từ sản phẩm và chi phí bỏ ra trong quá trình sử dụng"- Chất lợng sản phẩm xuất phát từ cạnh tranh:"Chất lợng tạo ra những đặc điểm cho sản phẩm và dịch vụ mà đối thủ cạnh tranh không có"- Quan niệm chất lợng xuất phát từ thị trờng:"Chất lợng sự thoả mãn và vợt mong đợi của khách hàng"- Định nghĩa chất lợng của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá (Theo ISO/DIS8402):"Chất lợng tập hợp các tính chất và những đặc trng của một thực thể, tạo cho thực thể đó có khả năng thoả mãn những nhu cầu đã nêu ra hoặc tiềm ẩn"(Thực thể đây sản phẩm theo nghĩa rộng)Đây một định nghĩa đợc đánh giá toàn diện nhất, đầy đủ nhất về chất l-ợng và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn kinh doanh. Hầu hết các doanh nghiệp, các tổ chức và các Quốc gia trên thế giới sau một thời kỳ nghiên cứu tìm tòi và tranh cãi định nghĩa về chất lợng đã đi đến thống nhất chấp nhận định nghĩa này.Lớp QTCL K39 8 Luận văn tốt nghiệp Tống Thanh bình 4- Quan niệm về khách hàng:Theo quan niệm quản chất lợng hiện đại thì khách hàng gồm có 2 loại: Khách hàng bên trong và khách hàng bên ngoài.Với doanh nghiệp, khách hàng bên ngoài vừa ngời tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp vừa nguồn cung cấp thông tin về nhu cầu khách hàng đối với sản phẩm của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.Khách hàng bên trong thì trong bản thân doanh nghiệp. Bản thân trong doanh nghiệp cũng gồm nhiều quá trình với mối quan hệ "Ngời cung ứng - khách hàng" và mỗi bộ phận trong doanh nghiệp vừa đóng vai trò ngời cung ứng đối với bộ phận tiếp sau mình, vừa đóng vai khách hàng đối với bộ phận trớc mình trong dòng chảy của dây truyền sản xuất.Hình 1:Theo logic tơng tự thì ngời sau khách hàng ngời trớc trong dây truyền sản xuất, bộ phận tiếp theo khách hàng của bộ phận trớc, xởng tiếp theo khách hàng của xởng trớc trong dòng chuyển động của sản phẩm bên trong của doanh nghiệp.Ngày nay việc nghiên cứu, tìm hiểu và quản khách hàng bên trong rất quan trọng đối với quản chất lợng hiện đại. Theo quan điểm quản chất lợng đồng bộ thì mọi bộ phận, công đoạn trong doanh nghiệp đều phải thực hiện tốt công việc của mình. Ngời ta cho rằng bộ phận sau sẽ không thể làm ra sản phẩm tốt (dù có cố gằng thế nào) nếu bộ phận trớc đó làm hỏng, làm ẩu hay cung cấp sản phẩm không đạt yêu cầu của bộ phận sau đó. Điều này còn khiến cho hiệu quả cuối cùng, chất lợng sản phẩm cuối cùng không còn đợc bao. Do đó điều cần thiết bộ phận trớc phải nắm đợc nhu cầu đòi hỏi của bộ phận sau. Từ đó đề ra nhiệm vụ, quyết tâm để thực hiện đúng yêu cầu của bộ phận sau nó.Lớp QTCL K39 9Nhà cung ứngCung ứng - khách hàng - cung ứng Doanh nghiệp Khách hàng (Bên ngoài) Luận văn tốt nghiệp Tống Thanh bình 5- Quan niệm về chi phí chất lợng:Chế tạo một sản phẩm có chất lợng, cung cấp một dịch vụ có chất lợng hoặc một công việc có chất lợng, một công việc phù hợp cao độ với mục đích vẫn cha đủ. Chi phí để đạt chất lợng đó phải đợc quản cẩn thận để hiệu quả lâu dài của những chi phí cho chất lợng đối với kinh doanh đáp hài lòng. Một sản phẩm hoặc dịch vụ có sức cạnh tranh dựa trên sự cân bằng giữa 2 nhân tố: Chất lợng và chi phí mục tiêu chủ yếu của một ban quản có trách nhiệm. Mục tiêu này sẽ đợc thực hiện tốt nhờ một sự phân tích đúng đắn những chi phí cho chất lợng.Hình 2: Cán cân chi phí và chất lợngTheo tiêu chuẩn VN 5814 -1994 (phù hợp với ISO/DIS 8402): "Chi phí chất lợng toàn bộ chi phí nảy sinh để tin chắc và đảm bảo chất lợng thoả mãn cũng nh những thiệt hại nảy sinh khi chất lợng không thoả mãn".Chi phí chất lợng cũng giống nh các chi phí khác chỗ chúng có thể đợc dự toán, đo lờng và phân tích.Lớp QTCL K39 10Sản phẩmPhân tích chi phíPhân tích CLSPChất lượngChi phíSo sánh dữ liệuCân bằng tối ưuChất lượng có thể chất nhận được với CP thấp nhất[...]... trẻ, mẫu giá, khám chữa bệnh cho CBCNVC - Quan tâm hơn nữa công tác bảo hộ lao động, an toàn sản xuất, công tác an ninh trật tự xã hội II/ Một số đặc điểm kinh tế, kỹ thuật chủ yếu ảnh hởng đến công tác quản chất lợng Nhà máy Thuốc Thanh Hoá 1- Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản Nhà máy Thuốc Thanh Hoá: Nhà máy có cơ cấu tổ chức quản theo kiểu cơ cấu tổ chức trực tuyến tham mu (xem biểu... có đợc một đơn vị Nhà nớc trực thuộc sự quản của tỉnh Thanh Hoá trong những năm trớc kia Năm 1996, nhà máy đã gia nhập Tổng Công ty thuốc Việt Nam (vẫn doanh nghiệp Nhà nớc, do Tổng Công ty thuốc Việt Nam trực tiếp quản lý) 3- Tìm hiểu về công tác tiêu thụ - thị trờng Nhà máy Thuốc Thanh Hoá Trong nền kinh tế thị trờng nh hiện nay, công tác tiêu thụ, thị trờng một công tác hết... họp 3- Những nhận thức cơ bản để đổi mớihoàn thiện công tác quản chất lợng: Trong giai đoạn chuyển tiếp từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trờng có sự quản của Nhà nớc theo định hớng XHCN, các doanh nghiệp Việt nam cần phải xem xét lại những nhận thức cơ bản về quản chất lợng để từ đó rút ra những bài học bổ ích cho công tác quản chất lợng trong thời kỳ mới Sau đây 6 nhận thức cơ bản... ý đây sự kết hợp áp dụng cần đợc cân nhắc kỹ, tránh "râu ông nọ cắm cằm bà kia", cần hiểu thấu đáo đợc vấn đề trớc khi quyết định áp dụng tránh tuỳ tiện, chắp vá Lớp QTCL K39 28 Luận văn tốt nghiệp Tống Thanh bình Chơng II Thực trạng quá trình quản chất lợng Nhà máy Thuốc Thanh Hoá I/ Lịch sử hình thành và phát triển của Nhà máy Thuốc Thanh Hoá 1- Lời giới thiệu: Nhà máy Thuốc Thanh. .. đã làm tốt công tác quản chất lợng, công nghệ, quản sản xuất Do đó đã làm giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận 5- Phơng hớng hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy trong thời gian tới: a) Về thị trờng và tiêu thụ: - Tìm mọi biện pháp chống giảm sút sản lợng thuốc bao bán ra - Giữ vừng và ổn định thị trờng hiện có - Tăng dần thị phần thuốc của Nhà máy tại các thị trờng Nhà máy chiếm... bản trên: Trong đó: Lớp QTCL K39 12 Luận văn tốt nghiệp Tống Thanh bình QLCL: Quản chất lợng HCL: Hệ chất lợng LKH: Lập kế hoạch chất lợng CTCL: Cải tiến chất lợng ĐKCL: Điều khiển chất lợng ĐBCLT: Đảm bảo chất lợng trong nội bộ tổ chức ĐBCLN: Đảm bảo chất lợng đối với bên ngoài QLCL HCL LKH CTCL ĐBCLT ĐKCL ĐBCLN Hình 3 2- Các công cụ của quản chất lợng: a) Chu trình quản trong quản chất. .. đọng Việc tăng cờng công tác quản công tác tiêu thụ Cùng việc ra đời nhiều mác thuốc mới cũng không làm tăng đợc lợng tiêu thụ lên các mác thuốc mới ra đời bị thị trờng phủ nhận nhanh chóng làm cho nhà máy thất thu hàng tỷ đồng Tuy nhiên lãnh đạo nhà máy vẫn cha tìm ra biện pháp lãnh đạo hiệu quả để vực nhà máy khỏi tình trạng khủng hoảng Giai đoạn 3 (từ năm 1999 đến nay): giai đoạn này, cơ... niệm quản chất lợng Lúc này phạm vi, nội dung và chức năng quản chất lợng đã đợc mở rộng hơn nhng vẫn chủ yếu tập trung vào giai đoạn sản xuất Ngày này quản chất lợng đã mở rộng tới tất cả mọi lĩnh vực từ sản xuất đến quản lý, dịch vụ trong toàn bộ đời sống của sản phẩm và tập trung vào nâng cao chất lợng của quá trình và của toàn bộ hệ thống Theo TCVN ISO 8402, quản chất lợng, hệ chất. .. đợc tác động của mình nếu có những biện pháp, những phơng pháp kết dính chúng lại, tạo nên sức mạnh tổng hợp Đó là: 1 Các biện pháp kinh tế - xã hội (11) 2 Các biện pháp khoa học - kỹ thuật (12) 3 Các biện pháp tổ chức (13) 4 Các biện pháp hành chính (14) 5 Các biện pháp giáo dục - t tởng (15) Có thể coi đó những dòng nhựa sống đa chất bổ lên nuôi dỡng cây Bản thân sản phẩm cũng nh một sinh vật sống,... B18 Do vậy mà nhà máy đã có một sự tự hào rất lớn, một sự thay đổi lớn nhà máy đầu tiên sản xuất ra thuốc đầu lọc (Bông Sen đỏ) đầu tiên miền Bắc Mác thuốc Bông Sen đó đã trở thành một biểu tợng hết sức đẹp trong ngày cới thời bấy giờ "Hoa lay ơn trắng - Bông Sen đỏ" Giai đoạn 3 (từ năm 1988 đến nay): giai đoạn phát triển của nhà máy Cùng với cơ chế mới của Nhà nớc chuyển đổi nền kinh . muốn.Điều này đã tác động đến tôi lựa chọn đề tài : " ;Một số biện pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện công tác QLCL ở Nhà máy Thuốc lá Thanh Hoá " với mong. trình đổi mới và hoàn thiện công tác QLCL ở nhà máy Thuốc lá Thanh Hoá.Kết cấu luận văn tốt nghiệp gồm 3 chơng: Chơng I: Cơ sở lý luận về chất lợng và quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm đổi mới & hoàn thiện công tác quản lý chất lượng ở Nhà máy Thuốc Lá Thanh Hóa, Một số biện pháp nhằm đổi mới & hoàn thiện công tác quản lý chất lượng ở Nhà máy Thuốc Lá Thanh Hóa, Ban Giám đốc, Thực trạng về chất l ợng sản phẩm ở Nhà máy Thuốc lá Thanh Hoá, Thực trạng về công tác QLCLSP ở Nhà máy Thuốc Lá Thanh Hoá., Những tồn tại chủ yếu về chất lợng và quản lý chất lợng a Ưu điểm, Nghiên cứu thị trờng, Thiết kế sản phẩm. Mua NVL và bảo quản:, Phân cấp lá thuốc Phân xởng lá sợi:, Ph©n xëng bao cøng Ph©n xëng bao mỊm:, Biện pháp thứ hai: Nâng cao chất lợng, hiệu quả giáo dục- đào tạo Biện pháp thứ ba: Không ngừng đổi mới trang thiết bị nhằm nâng, Biện pháp thứ t : thúc đẩy việc phát huy các sáng kiến, Biện pháp thứ 5: Hoạt động của nhóm chất lợng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn