Tại Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ 234

36 397 10
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 17:16

Báo cáo thực tập: Tại Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ 234 Lời nói đầuTrong điều kiện kinh tế XHCN các doanh nghiệp xây lắp mà đặc biệt là doanh nghiệp nhà nớc đều phải hoạt động theo một kế hoạch nhất định.Mục đích của việc lập kế hoạch là để sử dụng một cách hợp toàn bộ giá trị tài sản mà nhà nớc giao cho doanh nghiệp trực tiếp quản để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chất lợng sản phẩm và hiệu quả kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho ngời lao động.Trong phạm vi của xây dựng giao thông các mục tiêu ấy phải thể hiện cụ thể ở khối lợng công tác xây lắp, đảm bảo các công trình cầu đờng đáp ứng đợc nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách, phục vụ cho giao lu kinh tế của đất nớc.Theo những mục tiêu ấy, kế hoạch của doanh nghiệp phải là một kế hoạch tổng hợpcủa những vấn đề kinh tế, kỹ thuật, tài chính, xã hội Tuy nhiên trong kế hoạch chung đó, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất là kế hoạch khởi đầu và là cơ sở của mọi kế hoạch khác của doanh nghiệp.Công ty quản sửa chữa đờng bộ 234 là một doanh nghiệp nhà nớc với hình thức tổ chức doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nứoc hoạt động công ích do đó kế hoạch nhiệm vụ sản xuất càng có vai trò quan trọng.Với những kiến thức đã tích luỹ đợc từ nhà trờng, từ tham khảo tài liệu và xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty, qua một thời gian thực tập với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hớng dẫn và các anh chị ở Công ty, em chọn chuyên đề: Kế hoạch duy tu - sửa chữa - bảo d ỡng đờng bộ năm 2003 của Công ty quản sửa chữa đờng bộ 234 Phần 1: Giới thiệu về công ty1.1. Quá trình hình thành và phát triểnCông ty Quản sửa chữa đờng bộ 234 là đoanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích, trực thuộc Khu Quản đờng bộ II - Cục đờng bộ Việt Nam, có đầy đủ t cách pháp nhân và hạch toán kinh tế độc lập.Trụ sở giao dịch của công ty đặt tại 26B Vân Hồ II, Quận Hai Bà Trng Hà Nội.Tiền thân của Công ty Quản sửa chữa đờng bộ 234 là Phân khu quản đờng bộ 234.Phân Khu Quản đờng bộ 234 thuộc Khu QLĐB II là đơn vị sự nghiệp kinh tế đợc thành lập trên cơ sở của việc chia tách Phân khu Quản đơng bộ 208 thành Phân khu quản đờng bộ 234Công ty công trình giao thông 208 theo tinh thần quyết định ssó 936 QĐ/TCCB - LĐ ngày 03/06/1992 của Bộ trởng Bộ GTVT và Bu điện.Lúc này nhiệm vụ của Phân khu đờng bộ 234 là :- Quản lý, thu phí,duy tu sửa chữa thờng xuyên cầu chơng dơng- Quản 7 Km đờng QL1A- Quản 14 Km đờng bắc Thăng long - Nộ bài- Quản các thiết bị, phơng tiện giao thông vợt sông, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông theo yêu cầu của cấp trên giao.- Quản và tổ chức thu phí qua cầu đờng Thăng long - Nội bàiNgoài các nhiệm vụ chính đợc giao, căn cứ vào khả năng vốn, thiết bị tài sản của Phân khu, Bộ GTVT đã cấp giấy phép hành nghề cho Phân khu đợc làm các công việc sau:- Đào đắp đất đá, san lấp mặt bằng- Gia công cơ khí, nề, bê tông, gia công cót thép, sửa chữa và phục hồi thiết bị giao thông- Xây dựng , đại tu nâng cấp các công trình giao thôngtrong phạm vi đợc phân cấp quản lý.- Xây dựng các công trình cầu đờng phục vụ giao thông nông thôn - Xây dựng, tái thiết và sửa chữa lớn các công trình đờng, mố cầu, cống thoát nớc, các công trình dân dụng trong và ngoài ngành.- Sản xuất vật liệu đẻ phục vụ giao thông và xây dựng công trìnhĐến năm 1996 thì nhiệm vụ quản các thiết bị, phơng tiện giao thông vợt sông của phân khu đợc giao lại cho đơn vị khác trong Khu quản đờng bộ II đảm nhận.Căn cứ vào nghị định số 22/CP ngày 22/03/1994 của chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản nhà nớc và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ GTVT và căn cứ vào nghịi định 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích. Bộ GTVT đã quyết định thành lập các doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích trên cơ sở chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế : Các Phân khu quản đờng bộ thành các Công ty quản sửa chữa đờng bộ.Theo quyết định ssố 475 QĐ/TCCB - LĐ ngày 25/03/1998 của Bộ trởng bộ GTVT : Công ty Quản sửa chữa đờng bộ 234, trực thuộc Khu quản đờng bộ II đợc thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Phân khu quản đờng bộ 234.1.2. Đặc điểm chính của Công tyLà một doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích, Công ty quản sửa chữa đờng bộ 234 có những nhiệm vụ chủ yếu sau:+ Quản lý, khai thác duy tu bảo dỡng cơ sở hạ tầng đờng bộ + Đảm bảo giao thông khi có thiên tai, dịch hoạ xẩy ra trên địa bàn quản hạt đợc giao + Sửa chữa lớn và xây dựng cơ bản nhỏ+Sản xuất vật liệu xây dựng, bán thành phẩm, sửa chữa phụ trợ và kinh doanh dịch vụ khác.+ Xây dựng các công trình thuỷ lợi, công trình cây xanh công viê, vỉa hè đô thị+ Điện chiếu sáng công cộng, xây dựng công trình cấp thoát nớc+ Xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp` +Quản và tổ chức thu phí cầu đờng Cụ thể hiện nay công ty đang ;+ Quản lý, duy tu sửa chữa thờng xuyên( 173 Km từ Quảng ninh đến Thanh hoá) quốc lộ 10+ Quản duy tu, sủ chữa thờng xuyên 13,5 Km đờng Thăng long- Nội bài+ Thực hiện thu phí tại trạm thu phí số 2 QL 1+ Thu phí cầu Chơng dơng+ Thu phí cầu đờng Thăng long - Nội bài+ Thu phí cầu Tiên cựu+ Sửa chữa thờng xuyên QL1A và cầu Chơng dơng+ Sửa chữa thờng xuyên đờng Thăng long - Nội bài+ Sửa chữa vừa và lớn, tham gia đấu thầu và xây dựng các công trình giao thôngQuyền hạn của Công ty:+ Công ty đợc quyền ký kết hợp đồng kinh tế với các đơn vị cá nhân trong và ngoài ngành.+ Công ty đợc quyền liên doanh, liên kết kinh tế với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nớc theo quy định của pháp luật.+ Công ty đợc quyền khai thác nguồn kỹ thuật, vật t trong và ngoài nớc.+ Công ty đợc quyền nhợng bán, cho thuê những tài sản cố định không dùng đến hay cha dùng hết công suất. Việc nhợng bán, thanh các táỉan cố định thuộc vốn ngân sách nhà nớc cấp Công ty phải báo cáo cơ quan chủ quanr cấp trên và cơ quan quản vốn và tài sản của nhà nớc cho phép bằng văn bản.+ Công ty đợc quyền hoàn thiện cơ cấu tài sản cố định theo yêu càu đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất và nâng cao chất lợng sản phẩm.Việc thay đổi cơ cấu tài sản cố định phải đợc phép của cơ quan quản cấp trên.Toàn bộ các hoạt động của công ty đợc phản ánh trong kês hoạch kinh tế xã hội, bao gồm kế hoạch pháp lệnh và kế hoạch tự tìm kiếm :+Kế hoạch pháp lệnh do cấp trên giao cho Công ty dựa theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của nhà nớc. Phần kế hoạch pháp lệnh thờng chiếm 70% kế hoạch hàng năm của Công ty. + Kế hoạch tự tìm kiếm , hợp đồng kinh tế tự khai thác do công ty chủ động xây dựng trên cơ sở khai thác tiềm năng của Công ty về thiết bị, vật t, lao động và vốn. Phần kế hoạch này phải đợc thể hiện vào kế hoạch hàng năm của Công ty và Khu quản đờng bộ II để đảm bảo quản tập trung và thống nhất.1.3. Giới thiệu về bộ máy quản của công tyVới chức năng và nhiệm vụ hiện nay, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen th-ởng, kỷ luật Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trrởng của Công ty theo phân cấp hiện hành của nhà nớc. Các chức vụ khác do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm. Qua tìm hiểu thực tế thì bộ máy quản tổ chức sản xuất của Công ty đợc thể hiện qua sơ đồ mô hình sau: Gi¸m ®ècPG§ Néi chÝnhPG§ Phô tr¸ch SCTX PG§ Phô tr¸ch khvttbPhßngHCQTPhßngtcl®PhßngQLGTPhßng TCKTphßngkhvttbPhßngkdBanktThu phÝcdThu phÝTl-nbThu phÝTiªn cùuThu phÝT©n ®Ö®éi c«ng tr×nhH¹ttl-nbH¹t 1QL10H¹t2QL10H¹t3Ql10H¹t4Ql10 - Giám đốc Công ty là ngời chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, về cơ cấu tổ chức bộ máy quản và trực tiếp phụ trách các công tác về kế hoạch, kinh doanh, tài chính kế toán cũng nh các hoạt động khác nhằm giải quyết việc làm, thu nhập , đời sống cho toàn thể cán bộ công nhân viên, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.Giúp việc cho Giám đốc Công ty là 3 Phó giám đốc:- PGĐ Nội chính, kiêm bí th đảng uỷ Công ty - Phụ trách các công tác nội chính, công tác Đảng trong cơ quan, phụ trách trực tiếp các phòng tổ chức lao động, hành chính quản trị, ban thanh tra, phụ trách công tác ATGT và công tác thu phí, vv- PGĐ phụ trách SCTX : Phụ trách công tác quản và duy tu SCTX, thông qua các phòng banđể chỉ đạo cac đội quản cầu đờng, các công tác khác nh y tế, bảo hiểm, chăm sóc sức khoẻ ngời lao động, vv- PGĐ phụ trách KH- VT- TB : Chịu trách nhiệm về công tác kế hoạch, vật t, thiết bị, phụ trách các công tác sửa chữa lớn, xây dựng cơ bản các công trình cầu đờng bộ, sản xuất kinh doanh ngoài, công tác công đoàn, chủ tịch hội đồng sáng kiến và cải tiến kỹ thuật, trởng ban an toàn và bảo hộ lao động vv Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty:*Phòng quản giao thông- Chịu trách nhiệm chủ yếu về kỹ thuật và tổ chức thi công công tác SCTX các tuyến đờng do công ty quản lý: Tham gia giám sát kỹ thuật các công trình, h-ớng dẫn cho các đơn vị cấp dới thực hiện thi công các công trình theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đợc duyệt, khảo sát thiết kế những công trình trong phạm vi cho phép, nghiệm thu kỹ thuật các công thình để đa vào sử dụng.Hàng năm theo dõi và lên khối lợng các công trình, các hạng mục công trình cần xây dựng và sửa chữa cho năm sau.- Hàng quý, căn cứ vào dự toán SCTX của các đơn vị lập, căn cứ vào kế hoạch vốn đợc phân bổ cho các tuyến quốc lộ do đơn vị quản lý, soát xét hồ sơ dự toán về khối lợng và giá trị kinh phí trình cho giám đốc duyệt sau đó chuyển cho phòng tài chính kế toán 02 bộ để theo dõi làm việc với kho bạc, cấp phát vốn. *Phòng Kế hoạch - Vật t - Thiết bị:- Căn cứ vào khối lợng của công tác quản cầu đờng hàng năm, căn cứ vào kế hoạch vốn phân bổ hàng năm, căn cứ theo yêu cầu cần thiêtsuwar chữa các công trình do công ty quản phối hợp cùng phòng Quản giao thông và phong Kinh doanh lập kế hoạch quản sửa chữa các công trình giao thông. Ngoài ra dựa vào năng lực sản xuất và nhân lực của đơn vị tìm kiếm ký kết các hợp đồng bên ngoài bổ sung cho kế hoạch sản xuất của Công ty.-Trên cơ sở hồ sơ thiết kế của công trình, Phòng có nhiệm vụ lập dự toán một số các công trình và trình duyệt cấp có thẩm quyền , lên phiếu giá thanh toán với bên A khi công trình hoàn thành và đã đợc nghiệm thu.- Quản máy móc thiết bị toàn Công ty, cân đối nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị giữa các đội, cho các công trình; Lập kế hoạch sửa chữa máy óc thiết bị hàng năm, theo dõi định mức kỹ thuật của từng xe máy; Lên kế hoạch đầu t đổi mới máy móc thiết bị công nghê.- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hàng năm, quản cân đối vật r cho từng công trình.Lập kế hoạch mua bán nhập xuất vật t, phân cấp quản vật t đối với đơn vị thi công. * Phòng kinh doanh: Đây là phòng mới đựoc thành lập vào năm 2003, nhiệm vụ của phòng là phụ trách công tác kỹ thuật, dự toán của các công trình sửa chữa vừa và lớn.* Phòng tổ chức lao động- Quản lý, theo dõi toàn bộ cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty- Căn cứ vào kế hoạch hàng năm, lập kế hoạch định mức lao độngtiền lơng đối với cấp trên và căn cứ sản lợng thực hiện đợc giao cho các đội tiến hành lập định mức tiền lơng trên đơn vị sản phẩm và hớng dẫn các đơn vị cấp dới thực hiện việc chi lơng, chia thởng theo đúng chế độ chính sách của nhà nớc quy định- Lập kế hoạch đào tạo cán bộ công nhân viên toàn Công ty- Theo dõi công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, an ninh trật tự. * Phòng tài chính kế toán: [...]... hoạch duy tu - bảo dỡng - sửa chữa đờng bộ 2.1 Khái quát chung về kế hoạch nhiệm vụ sản xuất Công ty quản sửa chữa đờng bộ 234 là một doanh nghiệp hoạt động công ích trực thuộc Khu quản đờng bộ II, nhiệm vụ của công ty đợc thể hiện trên 3 lĩnh vực chủ yếu: Quản khai thác cầu đờng bộ, sửa chữa cầu đờng bộ, tổ chức thu phí cầu đờng bộ Vì vậy kế hoạch hàng năm của công ty phải thể hiện rõ các... và sửa chữa cầu đờng bộ đã đợc Bộ giao thông vận tải, Cục đờng bộ việt nam phê duyệt và căn cứ vào tình trạng kỹ thuật thực tế của cầu đờng bộ, hàng năm Khu quản đờng bộ II giao kế hoạch xuống cho công ty thực hiện Trong kế hoạch giao xuống thể hiện rõ các phần nh nh công tác quản sửa chữa thờng xuyên cầu đờng bộ, công tác sửa chữa vừa cầu đờng bộcông tác sửa chữa lớn cầu đờng bộ Riêng công. .. sau ), Công ty xuống các đơn vị để tiến hành xác đình khối lợng công việc và nghiệm thu công tác Quản sửa chữa thờng xuyên trong quý cụ thể: Căn cứ vào nhiệm vụ QL & SCTX do Khu quản đờng bộ II giao cho Công ty , căn cứ vào bản giao khoán mà Công ty giao cho đơn vị cũng nh tình hình cầu đờng trong phạm vi đơn vị quản và khối lợng công việc đã thực hiện trong quý Ban nghiệm thu Công ty nghe... năm 2001 của Bộ Giao thông vận tải Sau khi tổng hợp, Công ty làm đệ trình lên Khu quản đờng bộ II, cụ thể năm 2003 nh sau: Đề nghị kế hoach năm 2003 của công ty quản sửa chữa đờng bộ 234 Khối lợng 2003 (I + II + III + IV) Đề nghị kế hoạch năm 2003 20.417,00 I Sửa chữa thờng xuyên 2.520,00 A 1.780,00 2 Quốc lộ 1 A và cầu Chơng dơng Sửa chữa thờng xuyên Ql 1A ( Km 162 169) Km Sửa chữa thờng xuyên... cho công ty dựa theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của nhà nớc mà cụ thể là của Cục đờng bộ Việt Nam, Khu quản đờng bộ II Bản thân kế hoạch giao xuống cũng đợc chia ra thành 2 lĩnh vực, đó là ; +Kế hoạch quản sửa chữa cầu đờng bộ +Kế hoạch thu - chi lệ phí qua cầu đờng bộ * Kế hoạch quản sửa chữa cầu đờng bộ : Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, căn cứ vào quy trình quy phạm quản lý. .. sản xuất kinh doanh của đơn vị * Phòng hành chính quản tri; - Quản toàn bộ công tác văn phòng của Công ty nh hội, họp, văn th, trang thiết bị văn phòng, theo dõi về nhà cử đất đaicủa Công ty; quản công tác y tế cơ quan *Ban thanh tra; Chịu trách nhiệm về công tác thu phí *Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trong Công ty : Nói chung, Công ty lập kế hoạch sản xuất chung cho năm sau đó cân... trình báo lên Công ty, tuỳ vào từng trờng hợp cụ thể mà Công ty có biện pháp giải quyết Ví dụ do thiên tai bảo lụt gây ra hỏng hóc lớn khi đó đơn vị phải có văn bản trình lên Công ty, Công ty cho ngời xuống kiểm tra xem xét cụ thể , sau đó tuỳ vào mức độ h hỏng thực tế (mức độ cấp thiết của việc sửa chữa và kinh phí dự tính cho việc sửa chữa đó ) mà Công ty trình lên Khu quản đờng bộ II để Khu xem... hoạch đợc giao, hàng quý công ty sắp xếp khối lợng và lập dự toán cho mỗi hạng mục công trình của công tác quản sửa chữa thờng xuyên Cuối mỗi quý khu tiến hànhkiểm tra nghiệm thu theo khối lợng và các chỉ tiêu đề ra, trên cơ sở đó công ty lập thành bản thanh quyết toán từng quý cho khối lợng công tác này Đối với các công trình và hạng mục công trình sửa chữa vừa , sửa chữa lớn thì phải lập hồ... định số : 1260 /1998 BXD ngày 28/11/1998 của Bộ Xây Dựng, phàn chi phí nhân công trong máy vẫn áp dụng lơng tối thiểu 144.000 đồng Việc duyệt dự toán đợc căn cứ vào Văn bản của Khu quản đờng bộ II về việc tạm giao kế hoạch sửa chữa đờng bộ quý cho Công ty, định mức sửa chữa thờng xuyên đờng bộ, thực trạng đờng bộ trên các tuyến, hồ sơ dự toán do công ty trình lên và một số văn bản khác có liên quan... gia sửa chữa vừa và lớn + Đội công trình: Làm nhiệm vụ sửa chữa, nâng cấp, sửa chữa lớn các công trìnhgiao thông, xây dựng cầu cống vừa và nhỏ, gia công cơ khí, sản xuất các phụ kiện phục vụ cho công trình giao thông Đặc biệt các khối lợng công tác nhận thầu ngoài do đội công trình đảm nhân thi công Nhiệm vụ cụ thể của đội tuỳ theo từng thời kỳ và phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất hàng năm của Công ty . công ty đặt tại 26B Vân Hồ II, Quận Hai Bà Trng Hà Nội.Tiền thân của Công ty Quản lý và sửa chữa đờng bộ 234 là Phân khu quản lý đờng bộ 234. Phân Khu Quản. của Bộ trởng bộ GTVT : Công ty Quản lý và sửa chữa đờng bộ 234, trực thuộc Khu quản lý đờng bộ II đợc thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Phân khu quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Tại Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ 234, Tại Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ 234, Tại Công ty quản lý & sửa chữa đường bộ 234

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn