Một số biện pháp PTNT từ nay đến 2010

83 253 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 17:14

Luận văn ; Một số biện pháp PTNT từ nay đến 2010 lời nói đầuCông nghiệp hoá - Hiện đại hoá là con đờng tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nớc nào, nhất là những nớc có xuất phát điểm từ nền kinh tế nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại.Trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn, công nghiệp nông thôn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, có quan hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế xã hội nông thôn, khái niệm công nghiệp nông thôn mức chỉ nêu ra từ những năm 70 thập kỷ này nhng thực tế công nghiệp nông thôn đã đợc hình thành nh một thực thể kinh tế độc lập với các trình độ phát triển khác nhau, gắn liền với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn từ rất lâu.Hiện nay ở nhiều nớc, nhất là các nớc đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn đợc coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lợc lâu dài. Đối với Việt Nam một quốc gia lạc hậu, 80% dân số sống ở khu vực nông thôn với một cơ cấu kinh tế độc canh thuần nông, năng suất lao động thấp, nhu cầu việc làm rất bức bách. Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định tính đúng đắn đờng lối công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nớc ta, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển công nghiệp nông thôn, từ đó làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.Từ thực tiễn và trên cơ sở tham khảo ý kiến của giáo viên hớng dẫn, các cán bộ công tác tại Vụ Công nghiệp Bộ Kế hoạch Đầu t, em đã xác định đề tài nghiên cứu sau: Một số biện pháp phát triển công nghiệp nông thôn từ nay đến năm 2010.Với đề tài này, em mong góp phần vào những cố gắng chung đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tình hình phát triển công nghiệp nông thôn trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá của đất nớc.Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm 3 phần:Chơng I - Cơ sở lý luận về công nghiệp nông thôn Chơng II - Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt NamChơng III - Phơng hớng, mục tiêu và giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn Việt Nam đến năm 2010.1Là một sinh viên năm cuối, tuy đợc trang bị những kiến thức cơ bản song trình độ nhận thức có hạn nên đề tài không tránh khỏi những khiếm khuyết. Nhờ sự giúp đỡ của lãnh đạo, chuyên viên Vụ Công nghiệp Bộ Kế hoạch - Đầu t cùng với sự hớng dẫn tận tình của giáo viên hớng dẫn Nguyễn Tiến Dũng, các thầy cô giáo trong khoa, đến nay em đã hoàn thành đợc chuyên đề thực tập theo yêu cầu của nhà trờng, và khoa.2Chơng I Cơ sở lý luận về công nghiệp nông thônI-/ Nông thôn và cơ cấu kinh tế nông thôn1-/ Khái niệm về nông thôn.Theo định nghĩa trong từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học thì nông thôn đợc hiểu là khu vực dân c tập trung chủ yếu làm nghề nông. Còn thành thị thì đợc hiểu là khu vực dân c mà phần lớn dân c tập trung làm nghề ngoài nông nghiệp. Hai định nghĩa đơn giản này đã nêu lên một trong những điểm cơ bản khác nhau của nông thôn và thành thị, nhng cũng chỉ mới đề cập đến một trong những đặc điểm của nông thôn.Định nghĩa nông thôn là gì đợc hiểu ở nhiều mặt:- Về địa lý tự nhiên, nông thôn là một địa bàn rộng lớn trải ra thành các vành đai bao quanh các thành thị.- Về kinh tế, nông thôn là địa bàn hoạt động chủ yếu của các ngành sản xuất vật chất nông lâm ng nghiệp và các ngành nghề sản xuất và kinh doanh, dịch vụ ngoài nông nghiệp, khác với hoạt động kinh tế của đô thị tập trung hoàn toàn vào công nghiệp và dịch vụ.- Về tính chất xã hội, cơ cấu dân c ở nông thôn chủ yếu là nông dân và gia đình họ, vói mật độ dân c thấp, ngoài ra cũng có một số ngời làm việc ở nông thôn nhng sống ở đô thị và một số ngời làm việc ở đô thị nhng sống ở nông thôn.- Về mặt văn hoá, nông thôn thờng là nơi bảo tồn và lu giữ đợc nhiều di sản văn hoá của mỗi quốc gia nh phong tục tập quán cổ truyền về đời sống, lễ hội, các ngành nghề cổ truyền, y phục nhà ở di tích văn hoá, lịch sử, danh lam thắng cảnh . Nông thôn là kho tàng văn hoá dân tộc, là nơi nghỉ ngơi và du lịch xanh hấp dẫn đối với dân đô thị trong và ngoài nớc.- Về trình độ văn hoá, khoa học công nghệ hay mặt cơ sở hạ tầng, nông thôn còn thấp, thua xa so với thành thị.Trong quá trình công nghiệp hoá ở các nớc đang phát triển, vấn đề công nghiệp hoá nông thôn xuất hiện làm nảy sinh khái niệm và tiêu chí cụ thể của nông thôn trong khi đó, cha có tiêu chí cụ thể về nông thôn thì trớc mắt tạm chấp 3nhận tiêu chí về đô thị từ đó suy ra tiêu chí của nông thôn. ở Việt Nam, chính phủ ra quyết định số 132 HĐBT quy định nớc ta có 5 loại đô thị:Biểu 1 - Tiêu chí loại đô thịTiêu chíĐô thịSố dânTỷ lệ lao động ngoài NNMật độ dân cĐô thị loại 1 > 1 triệu > 90% > 15.000 ngời/km2Đô thị loại 2 350.000 - 1 triệu > 80% > 12.000 ngời/km2Đô thị loại 3 100.000 - 350.000 > 70% > 10.000 ngời/km2Đô thị loại 4 30.000 - 100.000 > 70% > 8.000 ngời/km2Đô thị loại 5 4.000 - 30.000 > 60% > 600 ngời/km2Nh vậy, nớc ta phân loại đô thị theo 3 tiêu chí chủ yếu là số lợng ngời dan một địa điểm dân c, mật độ dân c và tỷ lệ lao động ngoài ng. Qua đó có thể thấy để là một đô thị thì phải đáp ứng đợc ba tiêu thức tối thiểu của đô thị loại 5 hay ngợc lại, để là khu vực nông thôn thì tiêu chí phải kém hơn tiêu chí đô thị loại 5 tức là địa bàn có số dân c trú dới 4.000 ngời, mật độ dân số thấp hơn 6.000 ng-ời/km2, tỷ lệ lao động làm nông nghiệp từ 40% trở lên.Tuy nhiên, việc phân biệt giữa hai khái niệm nông thôn và đô thị chỉ có tính chất tơng đối, trong thực tế vẫn đang tồn tại hoặc xuất hiện những sự chòng gối, xen ghép về mặt đất đai, địa bàn dân c cũng nh các mặt hoạt động kinh tế xã hội, nhất là mối quan hê nông thôn thành thị trên địa bàn của đô thị nhỏ, thị trấn đang xuất hiện ngày càng nhiều ở các nớc đang phát triển.2-/ Khái niệm về cơ cấu kinh tế.Khi phân tích quá trình phân công lao động xã hội C.Mác viết cơ cấu là sự phân chia về mặt chất lợng và 1 tỷ lệ về số lợng của quá trình sản xuất, ở đây bao gồm toàn bộ những quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực l-ợng sản xuất. Phát triển kinh tế hiệu quả luôn là mục tiêu phấn đấu của mọi quốc gia, nhng để phát triển kinh tế thì cần phải có một cơ cấu kinh tế hợp lý. Nếu một nền kinh tế ở vào thời điểm cơ cấu kinh tế lạc hậu lỗi thời không đáp ứng đợc nhu cầu phát triển thì tất yếu sẽ xảy ra chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đạt đợc sự hợp lý hơn. Vì vậy cơ cấu kinh tế có vai trò quyết định đến nền kinh tế của một nớc. Nền kinh tế mỗi nớc, mỗi địa phơng bao gồm nhiều bộ phận hợp thành, kết hợp chặt chẽ với 4nhau, bổ sung cho nhau, tác động qua lại lẫn nhau, có thể xem xét nền kinh tế trong mỗi quan hệ giữa các ngành kinh tế, giữa các thành phần kinh tế, giữa các vùng lãnh thổ trong một hệ thống kinh tế quốc dân thống nhất về mặt số lợng mà cả chất lợng nữa.Vậy, cơ cấu kinh tế là một phạm trù kinh tế thể hiện mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nền kinh tế, gồm các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế phản ánh ở hai mặt chất và lợng. Còn cơ cấu kinh tế của một nớc là tổng thể các quan hệ kinh tế hay các bộ phận hợp thành nền kinh tế với quy mô, trình độ công nghệ, tỷ trọng tơng ứng từng bộ phận và sự tơng tác giữa các bộ phận ấy, gắn với điều kiện cụ thể trong từng giai đoạn phát triển nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế đã đợc xác địh.Cơ cấu kinh tế không chỉ giới hạn ở mối quan hệ giữa các ngành mang tính cố định mà luôn luôn biến động, không có một khuôn mẫu mà tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể theo không gian và thời gian. Vì vậy, cơ cấu kinh tế không cố định lâu dài mà nó phải có những thay đổi cần thiết, thích hợp với sự thay đổi của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội.Việc duy trì hay thay đổi cơ cấu kinh tế không phải là mục tiêu mà chỉ là ph-ơng tiện nhằm tăng trởng và phát triển kinh tế. Vậy nên chuyển dịch cơ cấu kinh tế không phải là sự mong muốn chủ quan mà nó là một quá trình phát triển tất yếu. Tuy nhiên một cơ cấu kinh tế hợp lý và hiệu quả thì vai trò quản lý cũng rất quan trọng, đặc biệt việc xác định một cơ cấu kinh tế hợp lý cho giai đoạn hiện tại cũng nh thời gian tới nhằm đạt đợc mục tiêu tăng trởng và phát triển đã đề ra.3-/ Khái niệm về cơ cấu kinh tế nông thôn.Nông thôn là một trong hai khu vực kinh tế đặc trng của nền kinh tế quốc dân, khu vực kinh tế đô thị và khu vực kinh tế nông thôn. Kinh tế nông thôn bao gồm các lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp liên quan đến sản xuất nông nghiệp nh công nghiệp chế biến, các ngành tiểu thủ công nghiệp, các ngành dịch vụ ở nông thôn. Khu vực kinh tế nông thôn sản xuất vật chất cung cấp cho xã hội những sản phẩm lơng thực thực phẩm thoả mãn những nhu cầu thiết yếu, nuôi sống con ngời. Những nhu cầu này không gì có thể thay đổi mặc dù rồi đây khoa học kỹ thuật, kinh tế xã hội có phát triển đến mấy, tỷ trọng của cải vật chất đóng góp cho xã hội của khu vực kinh tế nông thôn có thể giảm dần nhng khối lợng sản phẩm tuyệt đối không ngừng tăng lên. Khu vực kinh tế nông thôn đã, đang và sẽ 5cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm nguyên liệu cho công nghiệp, chi viện lực l-ợng sản xuất cho khu vực thành thị.Khu vực kinh tế nông thôn đợc phát triển luôn gắn với tổng thể các quan hệ kinh tế nhất định cơ cấu kinh tế nông thôn có mối quan hệ chặt chẽ, không tách rời nhau trong những tỷ lệ về mặt lợng cũng nh mặt chất. Cơ cấu kinh tế nông thôn không chỉ giới hạn về các quan hệ, tỷ lệ giữa các ngành, các phân ngành trong nông thôn. Nó tồn tại khách quan nhng không mang tính bất biến, luôn thay đổi thích ứng với sự phát triển của lực lợng sản xuất và phân công lao động xã hội từng thời kỳ. Nh vậy, cơ cấu kinh tế nông thôn là tổng thể các quan hệ kinh tế trong khu vực nông thôn, bao gồm các mối quan hệ giữa các bộ phận hợp thành kinh tế nông thôn trong những điều kiện cụ thể về không gian và thời gian. Nó bao gồm các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và cả các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế phát triển tại các vùng nông thôn.Khi xem xét nội dung của cơ cấu kinh tế nông thôn phải xem xét đến các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế trên địa bàn nông thôn: cơ cấu ngành, cơ cấu vùng lãnh thổ.- Cơ cấu ngành: Cùng với đà phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là sự phát triển lực lợng sản xuất và phân công lao động xã hội, khu vực nông thôn không đơn thuần chỉ có hoạt động cua các ngành nông nghiệp mà phải đợc phát triển cả công nghiệp và thơng mại dịch vụ. Trong đó, ngành nông nghiệp là ngành sản xuất chính chiếm tỷ trọng lớn, các ngành nghề khác nhằm hỗ trợ cho ngành nông nghiệp phát triển đồng thời làm tăng thu nhập của nông dân. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hớng xác lập quan hệ cân đối, gắn bó giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ thơng mại là vấn đề quan trọng và cấp thiết. Mối quan hệ cung cầu giữa ba ngành này hết sức mật thiết nông nghiệp tạo ra sản phẩm làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp, công nghiệp phát triển sẽ tạo điều kiện cho dịch vụ phát triển theo, khi công nghiệp phát triển các sản phẩm nông nghiệp sẽ đợc chế biến tạo nên những hàng hoá có chất lợng và giá trị cao kích thích tiêu dùng xã hội tăng lên, từ đó quay lại thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Việc thay đổi này sẽ tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý và tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các ngành. Cơ cấu kinh tế nông thôn phân theo ngành: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chế biến nông lâm thuỷ hải sản, sản xuất vật liệu xây dựng, điện, cơ khí.6- Cơ cấu kinh tế vùng lãnh thổ: là thể hiện sự phân công lao động xã hội theo lãnh thổ trên phạm vi nông thôn nhằm xác lập cơ cấu kinh tế bằng việc bố trí các ngành sản xuất nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực của từng vùng.Nhìn lại cơ cấu kinh tế nông thôn Việt Nam đợc tổ chức gắn với các ngành nghề và lãnh thổ có thể phân ra nh sau:(1) Làng xã thuần nông nghiệp.(2) Làng nông nghiệp, kiêm thêm nghề phụ(3) Làng chuyên các ngành nghề truyền thống, thí dụ nh làng gốm sứ, làng dệt, làng thêu ren, làng sơn mài, làng nghề chạm khắc bạc và gỗ, làng tranh, làng luyện đúc kim loại .(4) Làng nghề mới hình thành (ven đô thị, ven các trục đờng giao thông) thí dụ nh các làng vận tải, làng xây dựng, làng may mặc, làng làm đồ da dụng cao cấp, làng vật liệu xây dựng, làng chế biến và cung cấp thực phẩm cho các thành phẩm.(5) Các cơ sở và doanh nghiệp phi nông nghiệp (trang trại, xí nghiệp phi nông nghiệp ở các thị trấn thi tử) thờng là quy mô nhỏ, thí dụ nh các trạm giống, trạm sửa chữa cơ khí, ngân hàng huyện, chi nhánh điện, hạt giao thông, bu điện, trờng học, y tế.(6) Các xí nghiệp dịch vụ thơng mại của tỉnh.(7) Các xí nghiệp dịch vụ thơng mại Trung ơng đặt tại địa bàn nông thôn Trong cơ cấu kinh tế nông thôn hiện tại ở Việt Nam, một thực thể bao gồm các hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn với phạm vi trải rộng từ các dạng hình tổ chức hoạt động kinh tế từ (2) đến (5) đựoc quy ớc là các dạng hoạt động của công nghiệp nông thôn. Từ một nông thôn thuần nông nghiệp, Việt Nam cần nỗ lực chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, đa nông nghiệp thoát khỏi thuần nông chuyển sang các dạng hình phi nông nghiệp nói chung. Cơ cấu này gắn liền với nhu cầu kinh tế và đời sống nông thôn.II-/ Công nghiệp nông thôn và vai trò của công nghiệp nông thôn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện công nghiệp hoá.1-/ Khái niệm về công nghiệp nông thôn.7Bản thân nông nghiệp có những mặt hạn chế nh không thể tự mình tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về cơ sở vật chất kỹ thuật, về công nghệ và thiết bị để hiện đại hoá sản xuất tạo ra mức tăng trởng nhanh hơn, cũng nh không đủ khả năng tạo ra việc làm với thu nhập cao hơn cho số lao động tăng lên ở nông thôn, mà phải cần đến sự tác động của công nghiệp. Nhng chính công nghiệp đô thị ở các nớc công nghiệp lạc hậu lại cha phát triển đến nớc có thể thu hút đợc nhiều lao động d thừa ở nông thôn và các nhu cầu khác ở nông thôn. Đó là lý do đặt ra vấn đề công nghiệp hoá nông thôn.Công nghiệp nông thôn là một khái nhiệm đơn ngành dùng để chỉ một bộ phận của ngành công nghiệp đợc tiến hành ở nông thôn, hoặc chính xác hơn là các hoạt động sản xuất mang tính chất công nghiệp diễn ra ở nông thôn. Tuy nhiên một số tác giả sử dụng thuật ngữ công nghiệp nông thôn để bao hàm toàn bộ những hoạt động phi nông nghiệp diễn ra ở nông thôn, tức là bao gồm cả xây dựng thơng nghiệp và các loại dịch vụ khác. Dới góc độ địa bàn sản xuất, công nghiệp nông thôn là các hoạt động mang tính chất công nghiệp diễn ra ở nông thôn của quá trình phân công lao động tại chỗ.Công nghiệp nông thôn gọi chung cho các dạng hình hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn, là một bộ phận của công nghiệp với các trình độ phát triển khác nhau, phân bố ở nông thôn, gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, bao gồm nhiều ngành nghề đan xen chặt chẽ với kinh tế nông thôn, nhất là sản xuất nông nghiệp. Công nghiệp nông thôn không phải là toàn bộ các hoạt động phi nông nghiệp hoặc bó hẹp trong các hoạt động tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, mà bao gồm bộ phận sản xuất công nghiệp và các dịch vụ có tính chất công nghiệp ở nông thôn của thợ thủ công chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, các doanh nghiệp t nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, các hợp tác xã, các tổ hợp, tổ sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp, các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh chế biến lơng thực thực phẩm hoặc các xí nghiệp công nghiệp khác, quy mô vừa và nhỏ mà hoạt động của nó trực tiếp gắn với kinh tế nông thôn.Phát triển công nghiệp nông thôn là một trong những nội dung của công nghiệp hoá, là bộ phận có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn. Nó tác động tích cực và hiệu quả tới toàn bộ sự phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất hàng hoá, góp phần thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.Công nghiệp hoá nông thôn là khái niệm để chỉ quá trình biến đổi của công nghiệp nông thôn từ chỗ là các hoạt động kinh tế phụ trong cơ cấu kinh tế thuần 8nông truyền thống trở thành ngành sản xuất chính trong cơ cấu kinh tế mới ở nông thôn theo hớng giảm dần tỷ trọng của nông nghiệp, gia tăng tỷ trọng của phi nông nghiệp, bao gồm công nghiệp, xây dựng, thơng nghiệp, dịch vụ trên địa bàn.Công nghiệp hoá nông thôn phải bắt đầu từ biến đổi của chính bản thân sản xuất nông nghiệp thông qua việc tạo ra những tiền đề về năng suất lao động d thừa đủ để hình thành, duy trì và phát triển những hoạt động công nghiệp chuyên ngành.Công nghiệp hoá nông thôn chỉ ra quá trình thay đổi và những nỗ lực đa ngành ở tầm vĩ mô từ các cơ quan Nhà nớc các cấp nhằm biến đổi toàn bộ cơ cấu kinh tế ở các vùng nông thôn mà trớc hết là của sản xuất nông nghiệp. Công nghiệp nông thôn biểu thị sự vận động nội tại của chính bản thân nông thôn bắt đầu từ sản xuất nông nghiệp đáp ứng những nhu cầu đòi hỏi của thị trờng. Từ quan điểm phục vụ phát triển nông thôn, hai khái niệm công nghiệp nông thôn và công nghiệp hoá nông thôn có những điểm khác nhau nhng đều hớng tới thực thi một vấn đề: xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập thông qua con đờng phi thuần nông, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tang hàm lợng côngnghiệp dịch vụ. 2-/ Vị trí công nghiệp nông thôn trong mối quan hệ với nông nghiệp nông thôn.Công nghiệp nông thôn là một bộ phận hợp thành cơ cấu công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ ở địa bàn nông thôn do những đặc điểm vốn có của nó. Theo quá trình tiến hành CNH - HĐH đất nớc, công nghiệp nông thôn ngày càng phát triển tự khẳng định vị trí của mình trong cơ cấu kinh tế nông thôn, điều đó đợc thể hiện ở tỷ trọng gia tăng công nghiệp nông thôn theo các năm có xu hớng tăng lên tuy rằng số lợng gia tăng còn nhỏ so với số lợng gia tăng lớn của nông nghiệp khi tốc độ gia tăng có xu hớng giảm. Đây chính là tính quy luật chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở nông thôn trong sự nghiệp CNH - HĐH nông thôn. Tuy quá trình sản xuất, công nghiệp nông thôn không những là ngành khai thác tài nguyên, mà cứ tiếp tục chế biến các nguyên liệu hay khai thác các ngành nghề truyền thống ở nông thôn. Nghĩa là công nghiệp nông thôn trớc tiên gắn chặt với sản xuất nông nghiệp ở 3 vị trí của công nghiệp nông thôn trong quan hệ với nông nghiệp. - ở vị trí đứng trớc sản xuất nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tạo ra và cung cấp cho nông nghiệp công cụ và điều kiện bắt đầu tiến hành quy trình sản xuất nông nghiệp nh cung cấp máy móc, công cụ khai hoang làm đất, thuỷ lợi hoa màu, phân bón.9- ở vị trí song song với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp cung cấp cho nông nghiệp các máy móc công cụ chăm sóc cây trồng vật nuôi, thức ăn gia súc, thuốc trừ sâu .- ở vị trí đứng cuối quy trình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp cung cấp các máy móc, công cụ phục vụ thu hoạch phơi sấy, bảo quản chế, chế biến, vận chuyển nông sản.3-/ Vai trò công nghiệp nông thôn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện công nghiệp hoá.3.1. Nội dung, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.Nghị quyết TW 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đa ra nội dung của chơng trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, chủ yếu là:- Đổi mới cơ cấu kinh tế nông lâm ng nghiệp để khai thác các tiềm năng nông nghiệp về lao động, đất đai, rừng và biển theo phơng thức hợp lý và hiệu quả nhất.- Cải tổ cơ cấu kinh tế nông thôn gắn liền với mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn.- Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng gắn với đô thị hoá nông thôn.Sự chuyển đổi nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trờng là điều kiện, tiền đề cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn. Quá trình chuyển đổi ở nông thôn đ-ợc thực hiện một cách có hệ thống bằng các cuộc cải cách pháp lý, thể chế và cải cách tài chính Nhà nớc.Mục tiêu phát triển của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn là sử dụng toàn bộ các tiềm năng về đất và lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp ở nông thôn, hớng vào tạo việc làm và nâng cao hiệu quả đầu t. Các mục tiêu cụ thể là:- Tăng thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và văn hoá cho nhân dân nông thôn nói chung và cho nông dân nói riêng.- Từng bớc chuyển lao động từ nông nghiệp sang các ngành khác.- Tăng tỷ lệ công nghiệp và dịch vụ nông thôn nhằm đạt tỷ lệ các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trong kinh tế nông thôn Việt Nam tới năm 2010 t-ơng ứng khoản 50:25:25%.10[...]... là khu vực chậm phát triển Ngay trong khu vực tơng đối phát triển thì cũng chỉ ở một số tỉnh, trong các tỉnh lại chỉ có một số khu vực Những tỉnh đó thờng nằm ven đô, có điều kiện giao thông tốt, thuận lợi về ngành nghề truyền thống và dịch vụ Bởi vậy khi bàn tới định hớng và giải pháp thì phải phân tầng, ngoài việc chia từng giai đoạn cho toàn xã hội Việt Nam; phân tầng theo sự phát triển và thực trạng... nông thôn (2) Năng suất lao động trong nông nghiệp phải đủ cao để nuôi sống số ngời không có việc làm nông nghiệp, nhng cha tìm đợc việc làm phi nông nghiệp mà vẫn không phải quay về làm nghề nông Hiện nay trong nông thôn Việt Nam một số ngành nghề thủ công nghiệp vẫn chỉ là ngành nghề phụ ở nông thôn, điều kiện này giúp duy trì một đội ngũ những ngời lao động nông nghiệp bị bứt ra khỏi các hoạt động... trạng một số ngành công nghiệp nông thôn Việt Nam Phát triển công nghiệp nông thôn Việt Nam trong quá trình CNH - HĐH nông thôn đợc thể hiện ở sự phát triển các ngành sau: công nghiệp chế biến nông lâm sản, tiểu thủ công nghiệp trong nông thôn, vật liệu xây dựng, ngành hoá chất, ngành giấy, và một số ngành khác 2.1 Tiểu thủ công nghiệp a, Kết quả đạt đợc Tốc độ phát triển tiểu thủ công nghiệp ở một số. .. thực tế cho thấy gần một nửa số doanh nghiệp ở nông thôn chỉ sử dụng công cụ cầm tay, 16% sử dụng máy cầm tay và khoảng 40% sử dụng máy chạy điện 31 - Công nghiệp nông thôn phát triển không đồng đều mới chỉ tập trung ở những địa phơng có ngành nghề truyền thống, ở ven đô thị, đầu mối giao thông quan trọng - Thị trờng nông thôn nớc ta cho đến nay về cơ bản vẫn là thị trờng của một nền kinh tế chậm phát... Hà Nội là 450.000đ còn thành phố Hồ Chí Minh 750.000đ năm 1999 Hoạt động thị trờng cha tác động mạnh đến đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hớng phát huy lợi thế so sánh Thị trờng nông thôn có xu hớng phân tán với một số vùng còn rất khó khăn, kém phát triển, thậm chí một số nơi ở vùng cao, vùng sâu hầu nh cha có tiền đề cho sự phát triển - Nguồn lao động tại các cơ sở công... tỉnh về vốn đầu t cho mộtsở công nghiệp 32 nông thôn cho thấy vốn đầu t cho mộtsở vào loại khá là 127 triệu đồng (vốn tự có 97 triệu chiếm 76,4%, vốn vay 30 triệu chiếm 23,6% Đồng thời vốn đầu t cho mộtsở công nghiệp nông thôn ở mỗi địa phơng một khác) - Sự quản lý Nhà nớc đối với công nghiệp nông thôn còn nhiều bất cập, đặc biệt là nhiều địa phơng cha có những giải pháp thích hợp Lực lợng... công nghiệp hoá nông thôn cần có bớc đi cụ thể cho từng đối tợng, từng địa phơng, từng ngành cụ thể - Chiến lợc công nghiệp nông thôn coi trọng ngành nông nghiệp mà có phần xem nhẹ ngành nghề thủ công nghiệp nh ngành nghề phụ Đây chính là khuyết tật về cơ cấu ngành, vùng và là khâu ách tắc trong quá trình công nghiệp hoá nông thôn dẫn đến Việt Nam vẫn là một quốc gia nông nghiệp, cha thể hiện phát triển... giá trị tăng cha cao, cả về trồng trọt, chăn nuôi hay các ngành nghề khác, trong khi vấn đề bức xúc tăng dân số hàng năm 1,76% dẫn đến lợng tích luỹ tái sản xuất thấp, năng suất lao động lẫn năng suất đất đai ở nông thôn đạt giá trị thấp Một ha đất canh tác một năm góp khoảng 10 triệu đồng GDP, một lao động nông thôn mới làm ra khoảng 24 2,5 triệu đồng/năm Theo Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn,... sản lợng tiểu thủ công nghiệp, sản xuất ra một khối lợng hàng hoá lớn đáp ứng nhu cầu thị trờng trong nớc và xuất khẩu tại một số tỉnh, tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ lệ cao 60,8% nh Hà Tây 71,7%, Bắc Ninh 73,7% Giá trị tiểu thủ công nghiệp trong GDP tăng từ 26,8 (1990 - 1995) lên 35,5% (1996 - 2000) còn cơ cấu lao động ngành nghề phi nông nghiệp từ 20% lên 29,5% Biểu 19 - Giá trị sản xuất... trông thấy Một phần do nguyên nhân hệ thống nghiên cứu khoa học tổ chức phân tán, phần lớn trang thiết bị nghiên cứu lạc hậu, lực lợng cán bộ KHKT đông nhng không đủ mạnh, nhiều lĩnh vực nghiên cứu thiếu chuyên gia đầu ngành và công tác thông tin khoa học còn yếu kém 5 Đất đai canh tác có hạn, dân số đông và đang tăng lên nhanh dẫn đến diện tích đất bình quân đầu ngời ngày càng giảm, bình quân một hộ nông . Đầu t, em đã xác định đề tài nghiên cứu sau: Một số biện pháp phát triển công nghiệp nông thôn từ nay đến năm 2010. Với đề tài này, em mong góp phần vào những. độ dân c thấp, ngoài ra cũng có một số ngời làm việc ở nông thôn nhng sống ở đô thị và một số ngời làm việc ở đô thị nhng sống ở nông thôn.- Về mặt văn hoá,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp PTNT từ nay đến 2010, Một số biện pháp PTNT từ nay đến 2010, Một số biện pháp PTNT từ nay đến 2010, Khái quát quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn., Thành tựu đạt đợc., TiĨu thđ c«ng nghiƯp., Công nghiệp chế biến nông lâm sản., Ngành xi măng., Ngành hoá chất phân bón., Ngành công nghiệp giấy., Hệ thống mạng lới giao thông nông thôn. Mạng lới điện nông thôn., Mạng lới y tế giáo dục nông thôn. Thông tin, liên lạc, báo chí., Công nghiệp chế biến nông lâm sản.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn