Lập dự án đầu tư cải tạo trung tâm văn hóa & Giải trí tháp nước ở khu vực phố cổ trung tâm thủ đô Hà Nội

122 646 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 17:14

Luận văn ; Lập dự án đầu tư cải tạo trung tâm văn hóa & Giải trí tháp nước ở khu vực phố cổ trung tâm thủ đô Hà Nội Mở đầuĐầu t là một hoạt động phổ biến, thờng xuyên. Nó liên quan hầu hết các lỉnh vực của nên kinh tế quốc dân. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tốc độ phát triển của mỗi quốc gia. Đầu t dẫn tới tích luỹ bản, về lâu dài đây là yếu tố quyết định sự tăng trởng kinh tế nói chung và khuyến khích các thành phần kinh tế trong đầu t sản xuất kinh doanh phù hợp với chiến lợc và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nớc, để chuyển dịch cấu theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đầy nhanh tốc độ tăng trởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.Đối với các doanh nghiệp và nhất là các doanh nghiệp trong nớc, đầu t là một trong các yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế nớc ta chuyển sang chế thị trờng. Đảng và nhà nớc ta đang thực hiện chính sách mở cửa phát triển nền kinh tế quốc dân kêu gọi đầu t. Những chính sách, chế về đầu t ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với pháp luật của Việt Nam và theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên việc đánh giá hiệu quả và ra quyết định đầu t vốn còn tồn tại khuyết điểm, thậm chí cha phù hợp. Do đó, nhiều công trình dự án đợc đầu t đã không mang lại hiệu quả kinh tế, đã làm thất thoát không ít tiền của tài sản nhà nớc gây hiệu quả xấu cho việc phát triển nền kinh tế xã hội.Đồ án tốt nghiệp với đề tài: Lập dự án đầu t nhằm mục đích giúp cho sinh viên cách nhìn tổng thể về trình tự các bớc lập dự án đầu t. Tạo cho sinh viên chuyên ngành kinh tế xây dựng những kinh nghiệm gần với thực tế những hiểu biết chuyên sâu về lỉnh vực đầu t và dự án đầu t. Đây là cẩm nang cho công việc chuyên môn sau này.11. Dự án đầu t vai trò của dự án trong quản lý đầu t xây dựng.Dự án đầu t theo nghị định 52/CP ngày 08/07/1999 quy chế quản lý đầu t và xây dựng đợc định nghĩa nh sau:Dự án đầu t là một tập hợp những đề xuất bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hay cải tạo những đối tợng nhất định. Nhằm tăng trởng về số lợng hoặc duy trì cải tiến nâng cao chất lợng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian xác định (Chỉ bao gồm hoạt động đầu t trực tiếp).* Vai trò của dự án trong quant quản lý đầu t xây dựng.Dự án đầu t là biểu hiện cụ thể của một hoạt động đầu t, trong đó chỉ rõ lý do, nội dung, hiệu quả, giai đoạn hình thức thực hiện. Do đó sở cụ thể để quản lý đầu t xây dựng.Dự án đầu t là căn cứ quan trọng nhất để quyết định sự bỏ vốn đầu t của chủ đầu t.Dự án đầu t là phơng tiện để tìm đối tác trong và ngoài nớc liên doanh bỏ vốn đầu t.Dự án đầu t là phơng tiện thuyết phục các tổ chức tài chính tiền tệ trong và ngoài nớc tài trợ hoặc cho vay vốn.Dự án đầu t là sở xây dựng kế hoạch thực hiện đầu t, theo dõi, đôn đốc của quá trình thực hiện và kiểm tra quá trình thực hiện của dự án.Dự án đầu t là văn bản để các quan quản lý nhà nớc xem xét, phê duyệt, cấp giấy phép đầu t.Dự án đầu t là căn cứ quan trọng để theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kịp thời những tồn tại và vớng mắc trong quá trình thực hiện và khai thác công trình.Dự án đầu t là căn cứ quan trọng để xem xét xử lý hài hoà mối quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các liên doanh, giữa các liên doanh và nhà nớc Việt Nam, và đây cũng là sở pháp lý để xét xử khi tranh chấp giữa các bên tham gia liên doanh.Dự án đầu t còn là căn cứ quan trọng để xây dựng hợp đồng liên doanh, soạn thảo điều lệ của xí nghiệp liên doanh.*Kết luậnVới những vai trò quan trọng nh vậy cho nên không thể coi việc xây dựng một dự án đầu t (LCKTKT) là một việc làm chiếu lệ để tìm đối tác, để xin cấp vốn, vay vốn, xin giấy phép mà phải coi là một công việc quan trong, nghiêm túc bởi nó xác định quyền lợi, nghĩa vụ của chính bản thân các đơn vị lập dự án trớc đối tác nớc ngoài, trớc nhà nớc và nhân dân.* Các yêu cầu đối với dự án đầu t.Tính khoa học và hệ thống: Để đảm bảo tính này của dự án thì chủ nhân của nó phải quá trình nghiên cứu tỷ mỉ và kỹ càng, tính toán chinh xác từng nội dung của từng dự án. Nhiều nội dung rất phức tạp nh phân tích tài chính, phân tích nội dung kỹ thuật của dự án, xây dựng tiến độ sử dụng 2vốn . rất cần sự t vấn của các quan chuyên môn làm dịch vụ đầu t giúp đỡ.Hiện nay trong thực tế, một số dự án vì mục đích cá nhân, hoặc một số tập thể muốn dự đợc chấp thuận và Cốt tìm đợc đối tác đầu t, nên trong quá trình thực hiện các nội dung của dự án đã đa vào những số liệu thông tin không chính xác, thậm chí tự nghĩ ra số liệu cho khớp cho đẹp các kết quả. Hậu quả rất nhiều dự án gặp khó khăn hoặc thất bảitong quá trình thực hiện.Tính pháp lý: Dự án muốn đợc nhà nớc cấp giấy phép thì trớc hết dự án không chứa đựng những điều trái với luật và chính sách của nhà nớc và tiếp nhận đầu t nớc ngoài. Muốn vậy xây dựng dự án phải trớc tiên nghiên cứu thật tỉ mỉ những vấn đề mang tính chất pháp lý liên quan.2. Giới thiệu về dự án đầu t xây dựng.Tên dự án: Dự án đầu t xây dựng khu trung tâm văn hoágiải trí tháp nớc cổ (khu vực phố cổ trung tâm Nội).Cơ quan: Công ty kinh doanh nớc sạch Nội.Mục tiêu của dự án: Đầu t cãi toạ và tu sửa tháp nớc cổ Hàng Đậu - Nội (Vẫn giữ kiến trúc bên ngoài) thành một trung tâm vui chơi giải trí với các hoạt động nh phòng tranh, nhà hàng, các cửa hàng, các cửa hàng thời trang, sàn nhảy, sân trời chiêm ngỡng khung cảnh khu phố cổ Nội.Vốn đầu t dự án: Tổng vốn của dự án là:Địa điểm của dự án: Dự án nằm kề bên vờn hoa Hàng Đậu (Kề với các phố Quán Thánh, Hàng Đậu, Hàng Than, Hàng Giấy, Hàng Cót và Phân Đình Phùng), quận Ba Đình thành Phố Nội.3Phần IMột số lý luận về lập và phân tích dự án đầu t xây dựng.I. Nội dung dự án đầu t xây dựng theo quy định của nhà nớc.1. Các giai đoạn đầu t.Theo quy chế quản lý đầu t và xây dựng (Ban hành kèm theo Nghị Định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của chính phủ) trình tự đầu t và xây dựng gồm ba giai đoạn:+ Chuẩn bị đầu t.+ Thực hiện đầu t.+ Kết thúc đầu t và đa công trình vào khai thác sử dụng. 2. Các giai đoạn lập dự án đầu t. Lập dự án đầu t là một bớc của quá trình chuẩn bị đầu t. Quá trình chuẩn bị đầu t gồm có:+ Nghiên cứu sự cần thiết phải đầu t và quy mô đầu t.+ Tiến hành tiếp xúc thăm thị trờng trong và ngoài nớc để xác định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tìm nguồn cung ứng thiết bị, vật t sản xuất, xem xét khả năng của nguồn vốn đầu t, chọn hình thức đầu t.+ Tiến hành điều tra khảo sát tiến hành xây dựng.* lập dự án đầu t + Gửi hồ sơ dự ánvăn bản trình đến ngời thẩm quyền quyết định đầu t, tổ chức cho vay vốn đầu t và quan thẩm định dự án đầu t.Nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.Theo Nghị Định 52/CP ban hành ngày 08/07/1999 của chính phủ, nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gồm có: 1. Nghiên cứu sự cần thiết phải đầu t, các điều kiện thuận lợi khó khăn.2. Dự kiến quy mô đầu t, hình thức đầu t.3. Chọn khu vực đại điểm xây dựng và dự kiến nhu cầu diện tích sử dụng đất trên sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất và những ảnh hởng về môi trờng xã hội và tái đinh c.4. Phân tích lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật (Bao gồm cả cây trồng, vật nuôi nếu có) và các điều kiện cung cấp vật t thiết bị nguyên liệu, năng lơng, dịc vụ hạ tầng.5. Phân tích lựa chọn sơ bộ các phơng án xây dựng.6. Xác định sơ bộ tổng mức đầu t. Phơng án huy động các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ thu lãi.47. Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu t về mặt kinh tế - Xã hội của dự án.8. Xác định tính độc lập khi vận hành, khải thác của dự án thành phần hoặc tiểu dự án (nếu có).Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi.Theo Nghị Định 52/CP ban hành ngày 08/07/1999 của chính phủ, nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi gồm có:1. Những căn cứ để xác định sự cần thiết để đầu t.- Xuất xứ các văn bản pháp lý.Các văn bản pháp luật liên quan đến đầu t:+ Điều luật quản lý đầu t và xây dựng.+ Luật đầu t và luật doanh nghiệp.+ Các văn bản cho phép ban đầu của các quan nhà nớc liên quan tới việc khởi thảo dự án đầu t.+ Căn cứ vào quy trình tổng thể của đất nớc để phát huy.+ Đờng lối phát triển của doanh nghiệp.* Phân tích kết quả đầu t bản về tự nhiên, kinh tế, xã hội.+ Điều kiện tự nhiên: địa chất thuỷ văn, điều kiện khí hậu, khả năng cung cấp nguyên vật liệu, ảnh hởng của nhà máy tới môi trờng xung quanh.+ Điều kinh tế xã hội: Khả năng cung cấp nhân lực, tình hình an ninh, mức thu nhập.* Phân tích thị trờng:+ Đánh giá nhu cầu hiện tại, dự báo nhu cầu trong tơng lai.+ Xem xét khả năng phát triển, khả năng sản xuất của ngành.+ Xem xét thị trờng các yếu tố đầu vào: Máy móc thiết bị, nguyên vật liệu cho khâu xây dựng, lắp đặt và vận hành.+ Khả năng cung cấp nhân lực với trình độ thích hợp cho dự án.+ các điều kiện yêu cầu sở hạ tầng, năng lợng+ Thị trờng vốn và khả năng huy động vốn cho dự án.* Mục tiêu đầu t của dự án.+ Thoả mãn nhu cầu tiêu dùng trong nớc, xuất khẩu.+ Cải tiến đổi mới công nghệ, nâng cao chất lơng hạ giá thành.+ Kết luận sự cần thiết phải đầu t của dự án.2. Lựa chọn hình thức đầu t.* Căn cứ lựa chọn hình thức đầu t:Căn cứ vào luật đầu t, yêu cầu của các bên góp vốn, quy mô, nhu cầu vốn của dự án, tính chất sở hữu của dự án, yếu cầu kinh doanh cạnh tranh, tính hiệu quả của hình thức pháp lý đối với chủ đầu t, tính chất của dự án kinh doanh.* Các loại hình thức pháp lý:5Công ty TNHH: Dùng phổ biến đối với các doanh nghiệp hoạt động bằng nhiều vốn, phù hợp với trình độ phát triển của nớc ta.Công ty Cổ phần: là loại hình kinh doanh trình độ cao của nền kinh tế thị trờng.Doanh nghiệp nhà nớc: áp dụng cho các lĩnh vực kinh tế tính chất chiến lợc của đất nớc, cho lĩnh vực quản lý kinh doanh hạ tầng.Doanh nghiệp t nhân: Trong trờng hợp sử dụng vốn đầu t nớc ngoài các hình thức nh sau:+ Hình thức đầu t trực tiếp (FDI).- Hợp tác kinh doanh trên sở hợp đồng.- Công ty liên doanh.- Công ty 100% vốn đầu t của nớc ngoài.+ Hình thức vay vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).+ Hình thức xây dựng Vận hành khai thác chuyển giao (BOT).+ Hình thức xây dựng Chuyển giao - khải thác kinh doanh (BTO).+ Hình thức xây dựng - Chuyển giao (BT).3.Chơng trình sản xuất phải và các yếu tố đáp ứng(đối với các dự án sản xuất)-Dây chuyền công nghệ.-Nội dung chơng trình sản xuất.-Số lợng sản phẩm dự kiến hàng năm.-Số lợng sản phẩm dự kiến bán hàng năm.-Nhu cầu về yếu tố đầu vào, các khả năng đáp ứng.-Phơng án về giao thông.-Dự kiến thuê, mua đất.-Xây dựng sở về y tế, nhà tạm phục vụ cho sản xuất.4. Các phơng pháp địa điểm cụ thể (hoặc vùng địa điểm, tuyến công trình) phù hợp với qui hoạch xây dựng(bao gồm cả tài liệu về sự lựa chọn địa điểm trong đó đề xuất giải pháp hạn chế tới mức tối thiểu ảnh hởng đối với môi trờng và xã hội).-Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình.-Điều kiện tự nhiên phải đảm bảo xây dựng công trình cũng nh vận hành của nhà máy.-Điều kiện địa chất, thuỷ văn, khí hậu, môi trờng.-Khả năng cung ứng nguyên vật liệu.-Điều kiện xã hội phục vụ cho hoạt động của nhà máy.-Lập phơng án địa điểm, phân tích lựa chọn phơng án.-Hiện trạng và phơng án giải phóng mặt bằng.-Các chi phí về địa điểm liên quan đến đầu t vốn cố định khảo sát ban đầu, đền bù, san lấp mặt bằng, thuê đất, điện nớc, thi công, lán trại tận dụng sở hạ tầng .-Các chi phí liên quan đến chơng trình cung cấp tăng chi phí đầu vào.6-Cá chỉ tiêu ảnh hởng đến giá cả và mục tiêu sản phẩm.5. Các phơng pháp giải phóng mặt bằng, kế hoạch tái định c (nếu có).6.Phân tích lựa chọn phơng án kĩ thuật, công nghệ(bao gồm cả cây trồng, vật nuôi, nếu có).Lựa chọn giải pháp kĩ thuật và công nghệ là một bộ phận quan trọng nhất của dự án, vì nó quyết định trớc hiệu quả tài chính, kinh tế và xã hội của dự án, bao gồm mấy ý chính sau:-Căn cứ vào việc xác định phơng án kĩ thuật và công nghệ dựa vào mấy điều kiện sau:+Chơng trình sản xuất sản phẩm của dự án đã đợc tính toán bớc tr-ớc, nhất là các yêu cầu về chủng loại sản phẩm, số lợng sản phẩm, chất l-ợng sản phẩm yêu cầu.+Công suất thiết kế của máy móc riêng rẽ của nhà máy nói chung đã đợc xác định các bớc đi trớc.+Các loại máy móc dây chuyền công nghệ hiện trên thị trờng với các thông số kĩ thuật và kinh tế khác nhau thể áp dụng cho dự án.+Khả năng cung cấp đầu vào về vốn, vật t máy móc, nhân lực, nhất là tính chất của nguyên vật liệu đợc áp dụng.+Trình độ hiện đại của công nghệ đợc áp dụng.+Yêu cầu về bảo vệ môi trờng, cải thiện điều kiện lao động.+Các kết quả tính toán, so sánh hiệu quả kinh tế.-Nội dung phải đề cập khi lựa chọn phơng án kĩ thuật và công nghệ cho dự án bao gồm mấy nội dung sau:+Định hớng trình độ hiện đại của công nghệ và hình thức đầu t.+Xác định chủng loại và số lợng thiết bị máy móc.+Xác định dây chuyền công nghệ.+Xác định phơng án tổ chức sản xuất.+Xác định phơng án cán bộ quản lí và công nhân kĩ thuật.-Phơng án so sánh lựa chọn phơng án công nghệ.-Bảng thiết bị công nghệ.7. Các phơng án kiến trúc, giải pháp xây dựng, thiết kế sơ bộ của các ph-ơng án đề nghị lựa chọn, giải pháp quản lí, bảo vệ môi trờng.*Giải pháp xây dựng.-Đặc điểm tự nhiên xã hội khu vực xây dựng.-Công suất, dây chuyền công nghệ lựa chọn.-Khả năng về vốn.-Thời gian xây dựng.-Các tiêu chuẩn, qui chuẩn xây dựng.-Các qui định pháp luật.*Các phơng án tổng mặt bằng, lựa chọn phơng án.*Xác định tiêu chuẩn cấp công trình.*Tổ chức xây lắp và tiến độ xây dựng.-Các phơng án công nghệ và tổ chức xây dựng.7-Các phơng án tổng tiến độ.*Đánh giá tác động môi trờng.-Khả năng gây ô nhiễm, biến đổi môi trờng.-Hậu quả.-Các giải pháp xử lí.8.Xác định rõ nguồn vốn(hoặc loại nguồn vốn), khả năng tài chính, tổng mức đầu t và nhu cầu vốn theo tiến độ.Phơng án hoàn trả vốn đầu t (đối với các dự án yêu cầu thu hồi vốn đầu t) .9.Phơng án quản lí khai thác dự án và sử dụng lao động.*Tổ chức bộ máy quản lí khai thác.-Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí sản xuất kinh doanh.-Tổ chức các bộ phận sản xuất.-Tổ chức các bộ phận tiêu thụ.*Bố trí sử dụng nhân lực.-Nhu cầu nhân lực cho các năm vận hành, sản xuất.-Bộ phận gián tiếp điều hành.-Trả lơng cho lao động làm việc cho dự án.-Chính sách quản lí, đào tạo.10.Phân tích hiệu quả đầu t.-Xác định chi phí sản xuất.-Xác định doanh thu.-Phân tích lỗ lãi.-Đánh giá hiệu quả tài chính.-Đánh giá độ an toàn tài chính.-Phân tích độ nhạy.-Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội.11.Các mốc thời gian chính thực hiện đầu t.Dự án nhóm C phải lập ngay kế hoạch đấu thầu. Dự án nhóm A, B thể lập kế hoạch đấu thầu sau khi quyết định đầu t(Tuỳ điều kiện cụ thể của dự án). Thời gian khởi công(chậm nhất). Thời gian hoàn thành đa công trình vào khai thác, sử dụng(chậm nhất).12.Kiến nghị hình thức quản lí thực hiện dự án.-Các hình thức quản lí thực hiện dự án.-Lựa chọn hình thức quản lí thực hiện dự án.-Xác định qui chế của ban quản lí dự án.13.Xác định chủ đầu t.-Tên, địa chỉ.-Năng lực của chủ đầu t.-Cơ cấu bộ máy quản lí của chủ đầu t.14.Mối quan hệ và trách nhiệm của mỗi quan liên quan đến dự án.8-Mối quan hệ và trách nhiệm cung cấp tài liệu, thẩm định phê duyệt dự án đầu t trong giai đoạn lập dự án.-Mối quan hệ trách nhiệm, phối hợp, trợ giúp, kiểm tra, giám sát giai đoạn thực hiện đầu t.-Mối quan hệ trách nhiệm trong giai đoạn quyết toán.-Mối quan hệ trách nhiệm trong giai đoạn vận hành.II.Phơng pháp đánh giá hiệu quả tài chính, an toàn tài chính và độ nhạy của tài chính cho dự án.Phân tích tài chính là đứng trên góc độ của chủ đầu t nghĩa là lợi nhuận tối đa và an toàn tài chính là quá trình tính toán với giá trị tài chính.1. Nội dung phân tích tài chính dự án đầu tViệc phân tích dự án sẽ cho biết nguồn vốn đầu t của Dự án, sự vận động của dòng tiền tệ trong cả đời dự án. Nhờ đó ớc lợng đựoc lợi nhuận cho tầng năm trong quá trình vận hành dự án, việc phân tích còn cho biết ớc lợng ảnh hởng của các yếu tố đầu vào, yếu tố đầu ra khi các yếu tố này thay đổi(nh: giá các nguyên vật liệu thay đổi, giá bán sản phẩm thay đổi). Cuối cùng phân tích tài chính, dự án sẽ cho biết mức độ đóng góp của dự án.1.1. Xác định vốn đầu t cho dự án.* Vốn cố định của dự án.+ Vốn xây lắp:- Chi phí san lấp mặt bằng.- Các chi phí xây dựng phần võ kiến trúc các hạng mục công trình chính.- Chi phí xây dựng các hạng mục khác (Nếu có).- Chi phí xây dựng hệthống cấp điện nớc trong nhà.- Chi phí lắp đặt thiết bị.+ Vốn thiết bị gồm có:- Vốn chi phí mua sắm.- Chi phí vận chuyển.- Chi phí bảo quản thiết bị cho đến khi đa vào lắp đặt.+ Vốn kiến thiết bản khác: Bao gồm các chi phí:- Chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng.- Chi phí cho điều tra, khảo sát lập dự án, thiết kế công trình.- Chi phí quản lý điều hành dự án.- Chi phí khởi công, nghiệm thu bàn giao, khánh thành.+ Vốn dự phòng: Đợc tính 10% (Vxl + Vtb + CPk).* Vốn lu động cho dự án:+ Vốn sản xuất gồm có:- Dự trữ vật liệu.- Điện nớc, tiền lơng ứng trớc.- Nhiên liệu phụ tùng.9- Vốn lu động.- Sản phẩm dở dang, tồn kho.- Hàng bán chịu.- Vốn bằng tiền.- Chi phí tiếp thị.- Kế hoạch lu động vốn: Dựa vào tiến độ xây dựng công trình và tiến độ thực hiện dự án.+ Nguồn vốn: Dự án đầu t thể đợc đầu t từ một hay nhiều nguồn vốn nh: - Vốn góp.- Vốn vay ngắn hạn.- Vốn vay trung hạn.- Vốn vay dài hạn.- Vốn ngân sách cấp.- Vốn vay trong nớc.- Vốn vay ngoài nớc.Tính lãi trong thời gian xây dựng công trình, ngay trong khi còn đang xây dựng công trình, dự án cha phải trả nợ, vốn vay nhà nớc phải chịu lãi do số vốn vay xây dựng công trình sinh ra. Số lãi vay này đợc coi nh một khoản chênh lệch giữa vốn tích luỹ với vốn gốc.1.2. Xác định chi phí trong thời gian vận hành.Chi phí vận hành cho dự án gồm: Chi phí bảo dỡng, sửa chữa thờng xuyên, chi phí sử dụng điện nớc, chi phí trả lơng cho bộ máy vận hành dự án, chi phí quản lý hành chính, chi phí bảo hiểm tài sản, chi phí khác, chi phí khấu hao, chi phí đầu t thay thế, thuế phải nộp (Thuế đất, thuế môn bài, thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp).1.3. Xác định doanh thu cho dự án.- Doanh thu cho sản xuất kinh doanh hoặc dịch vụ.- Giá trị thu hồi tài sản.Doanh thu= giá dự kiến x Sản lơng tiêu thụ Lợi nhuận= doanh thu chi phí Lợi nhuận thuần= doanh thu chi phí thuế1.4. Phân tích độ an toàn tài chính.1.5. Phântích độ nhạy của dự án.2. Phơng pháp đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu t.Các phơng pháp hiện hành chỉ phù hợp với các điều kiện của thị tr-ờng vốn hoàn hảo. Một thị trờng hoàn hảo nói chung thơng đặc trng bên cung và bên cầu, luôn hớng tới lợi ích tối đa của mình không hiện tợng độc quyền và ngời tham gia thị trờng và ngời tham gia thị trờng đều thông suốt và nắm vững tuyệt đối thông tin về thị trờng, không quan hệ mua bán u tiến cá biệt, mọi ngời phản ứng với tình hình thị trờng với tốc độ vô 10[...]... chơi giải trí, trung tâm thể thao, rạp mini, trung tâm hội thảo tại 16 phố Thuỵ Khu Nội -Mới đây, các đơn vị Việt Nam (gồm công ti cổ phần dịch vụ giải trí Nội, Ban Tài chính Quản trị thành uỷ, công ty đầu t khai thác Hồ Tây, công ti cổ phần đầu t và xây dựng Thăng Long, Bu điện thành phố Nội, công ti TNHH Trí Thành, công ti TNHH Tân Đức, công ti TNHH đầu t phát triển và xây dựng Thành Đô) dự. .. chơi giải trí Trớc tình hình trên thành phố Nội đã lập kế hoạch đầu t vào lĩnh vực phát triển khu vui chơi giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu của ngời dân cũng nh khách du lịch đến thủ đô Từ nay đến năm 2002 thành phố sẽ tập trung đầu t xây dựng nâng cấp 8 dự án vui chơi giải trí với tổng diện tích là 794ha trong đó 171ha mặt nớc Các dự án đó là: -Công viên Lênin-hồ Bảy Mẫu nằm trung tâm thành phố có... trờng trong lành và yên tĩnh, nằm ngay tại giữa trung tâm khu phố cổ Nội rất quen thuộc với ngời dân thủ đo Nội Đồng thời nằm giao điểm giữa các phố lớn và nằm trung tâm khu phục vụ ngoại giao Toàn khu phố cổ Đô hội sẽ là nơi lý tởng cho các tầng lớp thanh niên khu phố cổ, sẽ cạnh tranh tốt hơn so với các khu vui chới giải trí liên doanh Vì đó xa và giá vé thờng rất đắc không phù hợp với... đến đây thởng thức những món ăn Việt Nam và mua hàng lu niệm Gần đây trung tâm văn hoágiải trí Tháp nớc sẽ đi vào hoạt động tốt và sức thu hút khách vào vui chơi giải trí * Kết luận sự ra đời của dự án Sau khi nghiên cứu thực trạng về thị trờng các dịch vụ vui chơi giải trí tại địa bàn Nội thể khẳng định rằng việc đầu t cải tạo Tháp nớc cổ Hàng Đậu, Nội thành một khu vui chới giải trí với... dự án đang sử dụng nớc đợc cung cấp bởi hệ thống cấp nớc thành phố từ nhà máy nớc Yên Phụ Nội e Hệ thống thoát nớc Hiện nay khu vực dự án nớc đợc thoát thẳng ra hệ thống thoát nớc chính của thành phố 3 Kinh tế xã hội Địa điểm của dự án nằm ngay trung tâm phố cổ Nội, sở hạ tầng sẵn có, giao thông phơng tiện đi lại dễ dàng nên rất thuận lợi cho việc phát triền kinh tế 4 Sử dụng đất Dự án dự. .. tầng lớp nhân dân thủ đô cũng nh khách du lịch đến Nội Dự án ra đời và đi vào hoạt động mang lại hiệu quả: - Tạo ra một trung giải trí lành mạnh trong lòng khu phố cổ, góp phần vào công cuộc xây dựng thủ đô văn minh và hiện đại, nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp dân c thủ đô 26 - Tạo ra điểm thu hút du lịch dành cho khách trong và ngoài nớc - Giải quyết công ăn việc làm và tạo ra thu nhập... quyết định thành công hay không thành công của quá trình sản xuất hay dịch vụ II Lựa chọn công nghệ Với mục tiêu chủ yếu của dự án cải tạo tháp nớc cổ Hàng Đậu nhằm biến thành một trung tâm vvc giải trí lành mạnh Nên việc lựa chọn công nghệ của dự án này là: + Đào tạo nhân viên quản lí và vận hành hoạt động của dự án +Khuyến khích và thúc đẩy việc sản xuất trong nớc và các sản phẩm văn hoá nghệ... cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí nh bowling, các trò chơi điện tử, vũ trờng, Karaoke, quầy bán đồ lu niệm Các dịch vụ ăn uống tại số 8 phố Ngọc Khánh Tổng vốn đầu t cho dự án này là: 5,1 triệu USD Hiện nay, dự án đã đi vào hoạt động -Công ty liên doanh Trung tâm vui chơi giải trí Nội tại vờn thú Nội với tổng vốn đầu t gần 10 triệu USD là liên doanh giữa vờn thú Nội với công ti Cavalier Venture... dự kiến sử dụng diện tích đất 295 m2 nguyên khu n viên của tháp nớc cổ Nội 5 Các ảnh hởng kinh tế xã hội của dự án Mục tiêu của dự án là phù hợp với chủ trơng của thành phố Nội nhằm xây dựng và phát triển các khu vui chơi giải trí, nâng cao đời sống tinh thần cho ngời dân thủ đô Góp phần vào việc thú đẩy nền kinh tế quốc dân bằng nguồn thu ngân sách nhà nớc, đồng thời góp phần tăng thêm tốc độ... trong tháp Chi phí cho việc tháo dỡ bộ phận đã hỏng là 5.000.000đ Chơng V Công nghệ và kĩ thuật I Sự cần thiết phải lựa chọn công nghệ Công nghệ trong khu trung tâm vui chơi giải trí tháp nớc cổ Nội là một hình thức công nghệ đặc thù vì sản phẩm của nó là dịch vụ phục vụ, bán hàng, công nghệ trong khu trung tâm vui chơi giải trí tháp nớc cổ bao gồm: +Công nghệ đón tiếp +Công nghệ phục vụ bán hàng . IILập dự án đầu t cải tạo trung tâm văn hoá và giả trí tháp nớc cổ khu vực phố cổ trung tâm thủ đô hà nộiChơng Icăn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu. án: Dự án đầu t xây dựng khu trung tâm văn hoá và giải trí tháp nớc cổ (khu vực phố cổ trung tâm Hà Nội) .Cơ quan: Công ty kinh doanh nớc sạch Hà Nội. Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập dự án đầu tư cải tạo trung tâm văn hóa & Giải trí tháp nước ở khu vực phố cổ trung tâm thủ đô Hà Nội, Lập dự án đầu tư cải tạo trung tâm văn hóa & Giải trí tháp nước ở khu vực phố cổ trung tâm thủ đô Hà Nội, Lập dự án đầu tư cải tạo trung tâm văn hóa & Giải trí tháp nước ở khu vực phố cổ trung tâm thủ đô Hà Nội, Dự án đầu t vai trò của dự án trong quản lý đầu t xây dựng., Giới thiệu về dự án đầu t xây dựng. Các giai đoạn đầu t. Các giai đoạn lập dự án đầu t., Lựa chọn hình thức đầu t., Xác định vốn đầu t cho dự án., Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội dự án đầu t ., Điều kiện tự nhiên. Kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội, Phơng pháp phát triển giai đoạn 1996-2000., Đánh giá nhu cầu về hoạt động vui chơi giải trí tại thủ đô Hà Nội., Năng lực hiện tại của trung tâm vui chơi giả trí tại Hà Nội., Phân loại hình thức đầu t xét mức độ và tính chất xây dựng., Loại hình kinh doanh: Tính toán nhu cầu về điện., Hớng gió. Bão. Nhiệt độ. Độ ẩm. Giao thông., Các yêu cầu đáp ứng. Giới thiệu địa điểm Kinh tế xã hội. Các ảnh hởng kinh tế xã hội của dự án., TÇng lưng. TÇng 2., 1. Phơng án bố trí mặt bằng công trình. 2. Hiện trạng công trìnhtháp nớc cổ., 3. Nguyên tắc chung về cải tạo dự án. 4 Các yêu cầu về cải tạo., 6. Tính vốn xây lắp kiến trúc. 1. Bảo vệ môi trờng., Lựa chọn phơng thức xây dựng. Lịch về chuẩn bị xây dựng công trình., Lịch trình thực hiên dự án. Tổ chức bộ máy quản lí chung. Bộ phận quản lí gián tiếp sản xuất., Kế hoạch về chi phí lơng lao động làm việc trong dự án., Vốn thiết bị. Bảng VIII-1. Bảng tính toán giá trị thiết bị. Vốn lắp đặt thiết bị. Vốn kiến thiết cơ bản khác., Vèn dù phßng., Tính vốn lu động. Tính lãi vay trong thời gian xây dựng., Đánh giá tính khả thi của dự án bằng chỉ tiêu NPW. Chỉ tiêu suất thu lợi nội tại., Tổng giá trị sản phẩm thuần tuý gia tăng cả đời dự án mang lại:, Thời hạn khởi công muộn nhất và thời hạn hoàn thành muộn nhất. Dự trù kinh phí cho ban quản lý dự án.