Trình bày đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.doc

18 702 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:41

Trình bày đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.doc LỜI MỞĐẦUViệt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế của nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, được diều chỉnh bởi luật kinh tế. Có như vậy nhà nước mới có thể chủđộng kiểm soát các hoạt động kinh doanh, đồng thời góp phần đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống của nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của người sản xuất, người tiêu dùng, và lợi ích hợp pháp của thương nhân, góp phần tích luỹ nhằm thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững. Luật kinh tế là một công cụ quan trọng trong quản lý vĩ mô của nhà nước, nó sẽ giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh vàđầu tư linh hoạt, đúng hướng đạt hiệu quả cao.Một nền kinh tế bất kỳ nào cũng chứa đựng trong nó những mối quan hệ và sợi dây liên kết những môí quan hệđó là những hợp đồng kinh tế. Hợp đồng kinh tế là hình thức của mối quan hệ trao đổi sản phẩm hàng hoá.Trong nền kinh tế nước ta hiện nay luôn có sự ký kết hợp đồng giữa các thành phần kinh tế, nó là quan hệ hợp pháp mà các đơn vị tổ chức cũng như cá nhân tham gia vào kinh doanh đều phải thực hiện nó trong quá trình tồn tại và phát triển. Đề tài: Trình bầy đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.Chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể12NỘI DUNG1. Khái niệm về hợp đồng kinh tế:Theo nghiên cứu pháp lý, khái niệm hợp đồng kinh tếđược hiểu theo 2 nghĩa.Theo nghĩa khách quan, hợp đồng kinh tế là sự tổng hợp những quy phạm pháp luật điều chỉnh cấc quan hệ kinh tế giữa các đơn vị kinh tế. Là một chếđịnh pháp lýđặc thù của pháp luật xã hội chủ nghĩa, chếđộ hợp đồng kinh tế qui định các nguyên tắc ký kết hợp đồng, thủ tục, trình tự ký kết hợp đồng, các điều kiện có hiệu lực cuả hợp đồng kinh tế cũng như các nguyên tắc và nội dung thực hiện hợp đồng kinh tế, các điều kiện và giải quyết hậu quả của việc thay đổi, huỷ bỏ, đình chỉ hợp đồng kinh tế, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng kinh tế Theo nghĩa chủ quan, Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản hoặc tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết hợp đồng về việc thực hiện các quá trình của công việc sản xuất kinh doanh trong đóđịnh rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi bênHợp đồng kinh tế là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế, là kết quả của sự bày tỏý chí trong quá trình bàn bạc của các chủ thể hợp đồng kinh tế nhằm phát sinh hay chấm dứt quan hệ kinh doanh giữa họ với nhau, là công cụđiều chỉnh quan hệ kinh doanh.Chếđộ pháp luật về hợp đồng là tổng hợp các qui phạm pháp luật do nhà nước ban hành đểđiều chỉnh các quan hệ kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau. Chếđộ pháp luật hợp đồng kinh tế bao gồm các qui định về khái niệm hợp đồng kinh tế, nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế, điều kiện chủ thể hợp đồng kinh tế, thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng kinh tế vô hiệu, thay đổi, đình chỉ và thanh lý hợp đồng kinh tế, quyền và nghĩa vụ các bên trong việc thực thực hiện bản hợp đồng kinh tế, trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng. 32. Nội dung của một bản hợp đồng kinh tế:Nội dung của hợp đồng kinh tế là toàn bộ những điều khoản mà các bên đã thoả thuận, thể hiện quyền và nghĩa vụ giằng buộc giữa các bên với nhau. Về phương diện khoa học pháp lý, căn cứ vào tính chất, vai trò của điều khoản, nội dung của hợp đồng kinh tếđược chia thành 3 loại điều khoản:+) Điều khoản chủ yếu: Là những điều khoản cơ bản, quan trọng nhất của hợp đồng .+) Điều khoản thường lệ: Là những điều khoản đãđược pháp luật ghi nhận nếu các bên không ghi vào bản hợp đồng thì coi như là các bên mặc nhiên công nhận và có nghĩa vụ thực hiện các qui định đó.+) Điều khoản tuỳ nghi: Là những điều khoản do các bên tự thoả thuận với nhau khi chưa có qui định của nhà nước, do các bên linh hoạt đưa vào mà không trái pháp luật.Theo qui định của pháp lệnh hợp đồng kinh tế, nội dung của bản hợp đồng kinh tế bao gồm những điều khoản cụ thể sau:-) Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng kinh tế, tên, địa chỉ, số tài khoản vàđịa chỉ ngân hàng của 2 bên, họ tên người đại diện, người đứng tên đăng ký kinh doanh.-) Số lượng, khối lượng sản phẩm hay kết quả công việc phải đạt được.-)Chất lượng, chủng loại, qui cách sản phẩm hoặc yêu cầu kỹ thuật của công việc.-)Giá cả và những khả năng điều chỉnh giá khi có biến động .-)Bảo hành trong thời gian nhất định.-)Nghiệm thu, giao nhận (địa điểm và thời gian, phương thức giao nhận hàng hoá và kết quả công việc).-)Phương thức thanh toán: hình thức và thể thức thanh toán cũng như thời hạn thanh toán.4-)Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng kinh tế.-)Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế trong đó thời hạn có hiệu lực bao lâu và thời điểm bắt đầu có hiệu lực hợp đồng.-)Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh tế.-)Các điều khoản nếu thấy cần thiết tuỳ theo mỗi chủng loại hợp đồng.Để thực hiện bản hợp đồng một cách đầy đủvàđúng, các bên phải tuân thủ theo nguyên tắc thực hiện hợp đồng.+) Nguyên tắc thực hiện đúng: chấp hành thực hiện đúng hợp đồng là không tựý thay đổi đối tượng này bằng đối tượng khác hoặc không được thay thế việc thực hiện nó bằng cách trả một số tiền nhất định hoặc không thực hiện nó. Nguyên tắc thực hiện đầy đủ: nguyên tắc này cóý nghĩa là thực hiện một cách đầy đủ, chính xác tất cả các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng. Đây là nguyên tắc bao trùm, đòi hỏi các bên thực hiện mnghĩa vụ của mình một cách đầy đủđúng đắn, chính xác các cam kết không phân biệt điều khoản chủ yếu, điều khoản thường lệ hay tuỳ nghi.+) Nguyên tắc giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng Cuối cùng là phần kết thúc hợp đồng: Khi muốn kết thúc một quan hệ hợp đồng kinh tế các bên phải giải quyết những tồn đọng, đánh giá những kết quảđãđạt được và chưa đạt được để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên. Kết thúc hợp đồng trong những trường hợp sau đây:- Hợp đồng đãđược thực hiện xong- Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng đã hết và không có sự thoả thuận kéo dài thời hạn- Hợp đồng bịđình chỉ hoặc do hai bên đồng dỡ bỏ53.Phân tích những điều khoản chủ yếu của một bản hợp đồng cụ thể:HỢPĐỒNGMUABÁNGẠOSố 018/VNP-GL1998Giữa: GALLUCK LIMITED Phòng A. 3/F, Causeway Tower, 16-22 Đường Causeway Vịnh Causeway HONGKONG Tel: 8153084, 8955992, Fax: 5764980 Telex: 61355 WSGTC HK (Được gọi là Người mua)Và: Công ty Xuất nhập khẩu lương thực Hà Nội(VINAFOODHANOI) 40 đường Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam Tel: 256771, Telex: 411526 - VNF VT(Được gọi là Người bán)Hai bên cùng đồng ý về hợp đồng mua và bán gạo với các điều kiện như sau:1. Hàng hoá: Gạo trắng Việt Nam2. Quy cách phẩm chất: - Tấm: 35% là tối đa- Thuỷ phần: Tối đa 45%- Tạp chất: Tối đa 0,4%- Gạo vụ mùa 1997 - 19983. Số lượng: 100.000 MT trên dưới 5% theo sự lựa chọn của người bán.4. Giá cả: xxx USD một MT (tịnh)Giao hàng tháng → 9 - 1998.a. Lót hàng, cót tính vào khoản của chủ tàu/người mua.b. Chi phíđiều kiện ở trên cầu cảng được tính vào tài khoản của người bán (do người bán chịu).c. Chi phí kiểm kiện trên tàu được tính vào tài khoản của người mua/chủ tàu.6d. Tất cả các khoản thuế xuất khẩu ở nước xuất xứ do người bán chịu.e. Tất cả các khoản thuế nhập, thuế khác ở nước đến v.v vàở các nước bên ngoài Việt Nam sẽđược tính vào tài khoản của người mua/chủ tàu.5. Thời hạn giao hàng: 20-25 ngày sau ngày mở L/C.6. Bao bì: Gạo phải được đóng trong bao đay đơn mới trọng lượng tịnh mỗi bao 50kg, khoảng 50,6kg cả bì, khâu tay ở miệng bao bằng chỉđây xe đôi thích hợp cho việc bốc vác và vận tải đường biển; người bán sẽ cung cấp 0,2% bao đay mới miễn phí ngoài tổng số bao được xếp lên tàu. 7. Bảo hiểm: Người mua sẽ phải chịu8. Kiểm tra và xông khói hàng hoá:a. Giấy chứng nhận chất lượng, trọng lượng và bao bì do Vinacontrol cấp ở cảng xếp hàng có tính chung thẩm và chi phí do người Bán chịu.b. b. Việc xông khói hàng hoá phải được thực hiện trên boong tàu sau khi hoàn thành việc bốc hàng với các chi phí do người bán chịu. Nhưng các khoản chi tiêu cho đội thuỷ thủở trên bờ trong thời gian xông khói gồm cả các chi phí vềăn uống, chỗở vàđi lại ở khách hàng chủ tàu phải chịu.c. Thời gian xông khói không tính là thời gian xếp hàng.9. Các điều khoản về xếp hàng:a. Người mua sẽ thông báo ETA của con tàu và các nội dung chi tiết của nó 15 ngày (sau khi tàu nhổ neo) và thuyền trưởng sẽ thông báo ETA của tàu, khối lượng sẽđược xếp lên tàu và những thông tin cần thiết khác 72/48/24 giờ trước khi tàu đến cảng xếp hàng.b. Thời gian xếp hàng bắt đầu tính từ 1h trưa nếu NOR được trao trước buổi trưa và từ 8h sáng của ngày làm việc tiếp theo nếu như NOR được trao vào buổi chiều trong giờ làm việc, trong trường hợp tàu đợi để thả neo vì cảng tắc nghẽn thì thời gian xếp hàng được tính sau 72 giờ kể từ khi trao NOR.7c. Tốc độ xếp hàng: 80 MT mỗi ngày làm việc liên tục 24h thời tiết cho phép làm việc, chủ nhật, ngày nghỉđược trừ ra thậm chí nếu có sử dụng, trên cơ sở cóít nhất 4 đến 5 hầm tàu/hầm hàng làm việc bình thường và tất cả cần cẩu/cần trục và cuộn dây tời sẵn sàng trong trạng thái tốt, nếu ít hơn thì tính theo tỉ lệ.d. Người bán sẽ thu xếp một địa điểm bỏ neo an toàn tại một cảng an toàn cho tàu có sức chứa từ 10.000MT-20.000MT để bốc hàng.e. Khoảng thời gian từ 17h chiều thứ bảy và ngày trước một ngày nghỉ cho đến 8h sáng của ngày làm việc tiếp theo không tính là thời gian xếp hàng thậm chí có sử dụng.f. Trước khi trao NOR, con tàu phải có giấy phép quả cảng, ngay sau khi tàu cập (bỏ neo), thuyền trưởng sẽ yêu cầu Vinacontrol kiểm tra các hầm tầu/hầm hàng và cấp giấy chứng nhận các hầm tàu/hầm hàng khô sạch, không có các tác nhân gây hại và thích hợp để chở lương thực và những chi phí như vậy sẽđược tính vào tài khoản của chủ tàu và thời gian không tính là thời gian xếp hàng.g. Phạt xếp hàng chậm/thưởng xếp hàng nhanh nếu có, sẽ theo như mức quy định trong hợp đồng thuê tàu chuyến; nhưng tối đa là 4.000/2.000 USD một ngày hoặc tính theo tỷ lệ và phải được giải quyết (thanh toán) trực tiếp giữa người mua và người bán trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký B/L.h. Để cóđược những chứng từ giao hàng như:- Các hoáđơn thương mại- Giấy chứng nhận chất lượng, trọng lượng bao bì- Giấy chứng nhận xuất xứBên có trách nhiệm phải thông báo các chi tiết về giao hàng bằng điện tín/telex/Fax trong vòng 24h sau khi hoàn thành giao hàng.Vận đơn sẽđược cấp ngay sau khi hoàn thành việc giao hàng và trước khi xông khói vàđược giao ngay cho người mua để mua bảo hiểm.8i. Trong trường hợp hàng hoáđã sẵn sàng để xếp lên tàu nhưđãđược dựđịnh trong hợp đồng này nhưng người mua không chỉđịnh tàu để bốc hàng thì tất cả rủi ro, thiệt hại, những chi phí có liên quan đến hàng hoá do người mua chịu trên cơ sở bồi thường thực tế của người bán; ngược lại, nếu không có hàng để bốc lên con tàu đãđược chỉđịnh ở cảng bốc hàng, thì cước khống sẽ do người bán trả trên cơ sở bản đòi bồi thường thực tế của người mua và người mua sẽ xuất trình những chứng từ sau cho Vietcombank để nhận P.B (thời gian được tính từ 20-25 ngày kể từ ngày mở L/C).- NOR có chữ ký của người bán.- Biên bản được ký giữa thuyền trưởng và người bán xác nhận rằng con tàu được chỉđịnh đãđến cảng xếp hàng để nhận số hàng trong hợp đồng nhưng người bán không có hàng để bốc lên tàu.- Xác nhận của Vietcombank.10. Thanh toán:a. Sau khi ký kết hợp đồng này, người mua hoặc người được mua chỉđịnh (SHYE LIAN (HK) MANUFACTURING CO.LTD hoặc người được chỉđịnh khác) sẽ telex đề nghị người bán mở P.B với 1% tổng giá trị LC tại Vietcombank Hà Nội trong vòng 2 ngày người bán sẽ mở P.B và thông báo cho người mua, sau đó, 4 ngày sau khi nhận được xác nhận của Vietcombank, người mua sẽ lập tức mở một LC được xác nhận, không huỷ ngang bằng điện tín phù hợp với hợp đồng này tại ngân hàng quốc tế hạng nhất thanh toán ngay bằng T.T.R có thể chấp nhận được đối với 40.000 MT cho Vinafood Hanoi hưởng qua ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.Đối với 60.000MT người bán cũng chấp nhận rằng người mua hoặc người được mua chỉđịnh sẽ mở một thư tín dụng thanh toán ngay có thể chuyển nhượng được không huỷ ngang bằng điện báo phù hợp với hợp đồng này có thể chấp nhận với chuyển tiền bằng điện. Trong trường hợp 9người bán yêu cầu xác nhận L/C, L/C sẽđược xác nhận cho người bán hưởng.Trong trường hợp bốn ngày kể từ ngày người mua nhận được xác nhận của Vietcombank, nhưng L/C không được mở thì người bán sẽ thu hồi P.B từ Vietcombank và sau đó hợp đồng này tựđộng được xoá bỏ.Người bán sẽ thu hồi P.B trên cơ sở xuất trình các chứng từ vận tải cho Vietcombank.b. Việc xuất trình những chứng từ sau đây cho ngân hàng ngoại thương Việt Nam, được thanh toán trong vòng 3-5 ngày làm việc của ngân hàng sau khi nhận được bức telex đãđược kiểm tra từ Vietcombank chứng tỏ rằng những chứng từ này đãđược kiểm tra và phù hợp với các điều khoản của L/C.- Một bộđầy đủ vận đơn sạch đã xếp hàng lên tàu ba bản gốc có ghi "Cước phí trả sau".- Hoáđơn thương mại làm thành ba bản.- Giấy chứng nhận chất lượng, trọng lượng và bao bì do Vinacontrol cấp ở cảng bốc hàng sẽ có giá trị pháp lý cuối cùng được làm thành 6 bản.- Giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng thương mại Việt Nam cấp được làm thành 6 bản.- Giấy chứng nhận hàng hoáđược xông khói do người (cơ qua Việt Nam) có thẩm quyền cấp, được làm thành 6 bản.- Giấy chứng nhận vệ sinh do cơ quan Việt Nam có thẩm quyền cấp được làm thành 6 bản.- Những chi tiết thông báo gửi hàng bằng điện tín/Telex/Fax trong vòng 24h sau khi hoàn thành việc bốc hàng.11. Bất khả kháng10[...]... thuận và ghi vào văn bản hợp đồng. Nếu không ghi vào hợp đồng thì hợp đồng không có giá trị Nội dung hợp đồng ở trên có 11 điều khoản và các điều khoản quy định tại các a,b,c,d, khoản 1, điều này làđiều khoản chủ yếu của các hợp đồng kinh tế Các điều khoản khác liên quan trực tiếp đến đặc điểm của từng loại của từng loại hợp đồng kinh tế cũng làđiều khoản chủ yếu của loại hợp đồng kinh tếđó (theo điều... đơn vị kinh tế, Nhà nước ta đã ban hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ra đời là một bước phát triển mới của pháp luật hợp đồng kinh tếở nước ta, nóđã thể chế hoáđược những tư tưởng lớn vềđổi mới cơ chế quản lý kinh tế của Đảng Pháp luật hợp đồng kinh tế là công cụ pháp lý chủ yếu và quan trọng điều chỉnh các quan hệ hợp đồng kinh tế 17 18 ... bản cho người khác thay mình ký hợp đồng kinh tế Người được uỷ quyền chỉđược ký hợp đồng kinh tế trong phạm vi được uỷ quyền và không được uỷ quyền lại cho người thứ ba Hợp đồng kinh tếđược ký kết bằng văn bản, tài liệu giao dịch, công văn điện báo, đơn chào hàng đơn đặt hàng Hợp đồng kinh tếđược coi là hình thành và có hiệu lực pháp lý từ thời điểm các bên đã ký vào văn bản hoặc từ khi các bên nhận... quy định lúc ký kết hợp đồng và không thay đổi cả quá trình thực hiện hợp đồng Giá cốđịnh dùng trong các hợp đồng giao hàng ngay hay giao ngay trong thời gian ngắn , có lúc giao hàng trong thời hạn dài cũng dùng giá cốđịnh , thường hay quy ước trong hợp đồng là “ giá cốđịnh , không thay đổi” + Giá cốđịnh sau được xác định trong quá trình thực hiện hợp đồng Trong hợp đồng định thời điểm tính giá và nguyên... phải phù hợp , tôn trọng ý chí lợi ích chung của cả xã hội, của Nhà nước Trong điều kiện một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần , các quan hệ hợp đồng kinh tế giữa các đơn vị kinh tế mang một nội dung mới, bản Điều lệ về chếđộ hợp đồng kinh tế ban hành kèm theo NĐ 54CP ngày 10-3-1975 Không còn phù hợp nữa Đáp ứng yêu cầu khách quan của việc điều chỉnh các quan hệ kinh tế giữa các đơn vị kinh tế,... phải có trong hợp đồng là Điều khoản một: Ngày, tháng, năm ký hợp đồng kinh tế, địa chỉ, số tài khoản và ngân hàng giao dịch của các bên họ, tên, người đại diện, người đứng tên đăng ký kinh doanh Người ký hợp đồng kinh tế phải làđại diện hợp pháp của pháp nhân của người đứng tên đăng ký kinh doanh Đại diện hợp pháp của pháp nhân hoặc người đăng ký kinh doanh có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người... trong hợp đồng lúc ký kết , nhưng trong hợp đồng có quy ước : nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng giá thị trường tăng hay giảm , giáđã ghi trong hợp đồng sẽ thay đổi theo quy ước tăng giảm giá Trong hợp đồng thường quy định nguồn tài liệu đểđịnh giá , giáđịnh lại thường dùng cho hàng nguyên liêụ công nghiệp thực phẩm gia vị mua dài hạn + Giá di động là giáđược tính dứt khoát lúc thực hiện hợp đồng. .. sởđã ghi trong hợp đồng có tính đến thay đổi về chi phí sản xuất trong quá trình chuẩn bị hàng + Những sản phẩm hàng hoá thuộc danh mục nhà nước quy định giá, nhưng chưa có thẩm quyền quyết định cụ thể thì giá trong hợp đồng là gía tạm tính do hai bên thoả thuận Khi có giá chính thức các bên ký kết hợp đồng phải ghi lại giias trong hợp đồng và thanh toán theo giá chính thức Nếu hợp đồng kinh tếđã hết... vềđịa điểm và thời hạn giao nhận hàng :Vì theo em địa điểm và thời hạn giao nhận hàng là rất quan trọng ,vìđôi khi một 15 chuyến hàng nếu giao ởđịa điểm này thì có lợi cho người bán và không có lợi cho người mua nhưng nếu giao ởđịa điểm khác thì ngược lại Thời hạn giao hàng ởđay đôi khi nó tạo ra thời cơ kinh doanhvì nhiều khi chúng ta ký một hợp đồng khi đó hàng hoá chưa khan hiếm nhưng khi ký hợp đồng. .. nhận được tài liệu giao dịch thực hiện sự thoả thuận về tất cả những điều khoản chủ yếu của hợp đồng trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đối với hợp đồng kinh tế Điều khoản hai: Đối tượng của hợp đồng kinh tế tính bằng số lượng , khối lượng hoặc giá trị quy ước đã thoả thuận.Trong đó : - Đối tượng của hợp đồng làđiều khoản về tên hàng - Điều khoản về số lượng xác định bằng các đơn vị tính số lượng, . tài: Trình bầy đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế. Chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể12NỘI DUNG1. Khái niệm về hợp đồng kinh tế: Theo. hợp đồng kinh tế bao gồm các qui định về khái niệm hợp đồng kinh tế, nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế, điều kiện chủ thể hợp đồng kinh tế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.doc, Trình bày đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.doc, Trình bày đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.doc, Khái niệm về hợp đồng kinh tế: Nội dung của một bản hợp đồng kinh tế:, Phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn