Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá.doc

17 6,237 3
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:40

Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá.doc Tiểu luận Luật Kinh tếPHẦNMỘT: MỞĐẦUNhư ta đã biết cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quan hệ mua bán hàng hóa được hình thành, phát triển từ khi có sự phân công laođộng xã hội và sự trao đổi sản phẩm của lao động. Quan hệ này trở thành quan hệ pháp luật khi được pháp luật điều chỉnh soạn thảo thành các điều khoản và hình thức pháp lý của nó là hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá.Hiện nay, ở nước ta việc quy định pháp luật về những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa dựa vào các văn bản: Bộ luật dân sự (28/10/1995); Luật Thương mại (10/5/1997); Pháp lệnh hợp đồng kinh tế (25/9/1989) và một số văn bản khác có liên quan.Thực tế cho thấy pháp lệnh hợp đồng kinh tế ra đời từ năm 1989 cho tới nay cần phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp với nền kinh tế thị trường, bởi nó có rất nhiều bất cập trong việc thi hành, bên cạnh đó thì sự ra đời của luật thương mại năm 1997 cũng quy định một số vấn đề mua bán hàng hoá với tư cách là một trong những hành vi thương mại của thương nhân. Điều đó dẫn đến nhiều mâu thuẫn, chồng chéo quy định trong pháp lệnh hợp đồng kinh tế với luật thương mại về hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá.Như vậy khi kí kết các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá các doanh nghiệp sẽ phải dựa vào những điều khoản mà văn bản pháp lý nào?Giữa 1 văn bản có hiệu lực pháp lí cao hay văn bản có hiệu lực thời gian thi hành trước hay phải áp dụng cả nhiều văn bản. Nếu áp dụng cả nhiều văn bản thì phải áp dụng như thế nào để không trái pháp luật?Bởi vậy để tiếp cận và hiểu rõ hơn về những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng mua bán hàng hoá em xin chọn đề tài tiểu luận "Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá".Với đề tài nghiên cứu phân tích như trên tiểu luận có kết cấu gồm mục lục, lời mởđầu, nội dung và kết luận.Tiểu luận Luật Kinh tếPHẦNHAI: NỘIDUNGI- HỢPĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ1-Khái niệmHợp đồng mua bán hàng hoá (HĐMBHH) là một loại văn bản có tính chất pháp lýđược hình thành trên cơ sở thoả thuận một cách bình đẳng, tự nguyện giữa các chủ thể nhằm xác lập, thực hiện và chấm dứt một quan hệ trao đổi hành hoá. Trong đó hàng hóa làđối tượng của hợp đồng, nó là sản phẩm của quá trình lao động, được sản xuất ra nhằm mục đích mua bán, trao đổi để thoả mãn các nhu cầu của xã hội, thông qua trao đổi và mua bán sản phẩm của lao động đã nối liền sản xuất với tiêu dùng bằng khâu phân phối lưu thông mà nội dung pháp lý của nó chính là Hợp đồng mua bán hàng hoá.2- Các điều khoản chính của HĐMBHHa- Điều khoản vềđối tượng của hợp đồngTrong hợp đồng phải nêu tên hàng bằng những danh từ thông dụng nhất (tiếng phổ thông) để các bên hợp đồng và các cơ quan hữu quan đều có thể hiểu được. Bởi hàng hoá có thể tồn tại dưới dạng tư liệu tiêu dùng, vật tư và tư liệu sản xuất khác; trong trường hợp mua bán vật tư, sản phẩm chúng ta vẫn có thể ghi tên loại hợp đồng này dưới dạng cụ thể như: + Hợp đồng mua bán vật tư; + Hợp đồng mua bán sản phẩm.Đối tượng của hợp đồng chỉ hợp pháp khi nó là loại hàng hoáđược phép lưu thông; nếu đối tượng của loại hợp đồng này là hàng quốc cấm thì hợp đồng trở thành vô hiệu. Nếu đối tượng của hợp đồng là loại hàng hoá nhà nước hạn chế lưu thông thì loại hợp đồng mua bán này thường bị nhà nước quản lý chặt chẽ số lượng Tiểu luận Luật Kinh tếvàđịa chỉ tiêu thụ, các chủ thể không được áp dụng nguyên tắc tự nguyện và phải tuân theo quy định của hợp đồng theo chỉ tiêu pháp lệnh . b- Điều khoản về số lượng hàng hoá Số lượng vật tư, hàng hoá phải được ghi chính xác, rỏ ràng theo sự thoả thuận của các bên chủ thể và tính theo đơn vịđo lường hợp pháp của nhà nước với từng loại hàng như: kg, tạ, tấn, cái, chiếc, KW, KV, A .Nếu tính trọng lượng thì phải ghi cả trọng lượng tịnh và trọng lượng cả bao bì.Trong những hợp đồngmua bán nhiều loại hàng hoá khác nhau thì phải ghi riêng số lượng, trọng lượng của từng loại, sau đó ghi tổng giá trị vật tư, hàng hoá mua bán. Nếu các bên phải thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước giao đối với loại hàng hoáđặc biệt nào đó thì phải ghi vào hợp đồng đúng số lượng hàng hoátheo số lượng nhà nước giao (trừ trường họp không thểđáp ứng đủ phải báo cáo cấp trên điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch).c-Điều khoản về chất lượng, quy cách hàng hoá Phải ghi rõ trong hợp đồng phẩm chất, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước, màu sắc, mùi vị, độẩm, tạp chất .Nhưng tuỳ từng loại hàng mà hai bên có thể thoả thuận về các điều kiện phẩm chất, quy cách cho phù hợp. Căn cứ vào tiêu chuẩn để thoả thuận chất lượng: thông thường sản phẩm công nghiệp được tiêu chuẩn hoá; có các loại tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn địa phương, tiêu chuẩn ngành kinh tế. Nếu chưa được tiêu chuẩn hoá các bên phải thoả thuận chất lượng bằng sự miêu tả tỉ mỉ, không được dùng khái niệm chung chung, khó quy trách nhiệm khi vi phạm như: “chất lượng phải tốt", “hàng hoá phải bảo đảm" hoặc “hàng phải khô “ hay “còn ăn được".Đối với hàng hoá có chất lượng ổn định thường được thoả thuận theo mẫu hàng, đó là hàng được sản xuất hàng loạt. Yêu cầu khi chọn mẫu phải tuân theo nguyên tắc: + Phải chọn mẫu của chính lô hàng ghi trong hợp đồng;Tiểu luận Luật Kinh tế + Mộu hàng phải mang tính chất tiêu biểu cho loại hàng đó; + Số lượng mẫu ít nhất là 3, trong đó mỗi bên giữ một mẫu và giao cho người trung gian giữ một mẫu.Mẫu hàng là một bộ phận không thể tách rời hợp đồng nên phải cặp chì, đánh dấu, ghi số hợp đồng vào mẫu .đểđề phòng mất mát và tránh tranh chấp xảy ra sau này.Ngoài ba phương pháp quy định chất lượng hàng hoá phổ biến trên, trong thực tế ký kết hợp đồng còn áp dụng những phương pháp sau:- Xác định chất lượng theođiều kiện kỹ thuật: Bao gồm những đặc tính kỹ thuật cụ thể, mô tả loại vật liệu sản xuất ra hàng hoá, nguyen tắc và phương pháp kiểm tra, thử nghiệm. Điều kiện kỹ thuạt thưòng ding xác định chất lượng những mặt hàng được thực hiện theođơn đặt hàng cá nhân, chẳng hạn: tàu biển, thiết bị công nghiệp phức tạp, loại thiết bị duy nhất. Điều kiện kỹ thuật đối với máy móc và thiết bị có thể do chính người đặt hàng đưa ra và người cung cấp sẽ chấp nhận khi ký hợp đồng mua bán, hoặc là do công ty cung cấp nêu ra và người đặt hàng phê chuẩn. Điều kiện kỹ thuật được đua ra ngay hoặc trong văn bản hợp đồng hoặc trong phụ lục của hợp đồng.- Xác định sau khi đã xem sơ bộ: Trong hợp đồng phương pháp này được thể hiện bằng những từ “đã xem vàđồng ý “. Với phương pháp này người mua được quyền xem toàn bộ lô hàng trong một thời gian quy định. Người bán bảo đảm chất lượng hàng như khi người mua đã xem vàđồng ý. Trên thực tế trong trường hợp này người bán không chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoáđược giao nếu như trong đó không có những yếu điểm mà khi xem hàng người mua không phát hiện ra và không thông báo trước khi thực hiện hợp đồng. Hàng hoá bán theo cách này thường ở các cuộc đấu giá vàđược lấy từ kho ra.- Xác định theo hàm lượng từng chất trong hàng hoá: phương pháp này đòi hỏi hợp đồng phải quyết định bằng phần trăm hàm lượng tối thiểu được phép những chất cóích và hàm lượng tối đa được phép có tạp chất. Chẳng hạn Tiểu luận Luật Kinh tếkhi mua bán kim loại và quặng thì chỉ số chất lượng là hàm lượng chất cơ bản và một số tạp chất, trong buôn bán đường thì nêu hàm lượng xaccaroza, các mặt hàng chứa dầu thì hàm lượng dầu.- Xác định theo sản lượng thành phẩm: Với phương pháp này hợp đồng lập chỉ số xác định số lượng sản phẩm cuối cùng thu được từ nguyên liệu. Chẳng hạn bột đường từ gạo, dầu từ hạt. Chỉ số này có thể quy định bằng phần trăm và bằng đại lượng tuyệt đối.- Xác định theo nhãn hiệu hàng hoá: áp dụng cho loại hàng cóđăng ký chất lượng sản phẩm đã có uy tín trên thương trường và các bên mua bán nhiều lần.- Xác định theo hiện trạng hàng hoá: áp dụng cho loại hàng tươi sống có mùi vị, màu sắc, độ chín không ổn định; trong trường hợp này người bán không chịu trách nhiệm về tình trạng xấu đi của chất lượng hàng hoá trên đường đi.- Xác định theo phẩm chất bình quân tương đương: tức là việc xét nghiệm các chất chủ yếu trong hàng hoá phải tương đương với hàm lượng chất chủ yếu đã thoả thuận trong hợp đồng, có thể chấp nhận một sự chênh lệch nho nhỏ không đáng kể, thường được áp dụng với loại hàng là ngũ cốc, thực phẩm.d- Điều khoản về bao bì và ký, mã hiệuBao bì có dụng bảo vệ hàng hoá, tăng vẻ mỹ quan của hàng hoá làm cho hàng hoá hấp dẫn người mua với cách đóng gói và ký mã hiệu ghi trên bao bì. Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay các nhà sản xuất kinh doanh rất quan tâm đến chất lượng và hình thức bao bì do vậy phải mô tả bao bì trong hợp đồng một cách tỉ mỉ về hình dáng, kích cỡ bao bì, chất liệu, độ bền và cả cách đóng gói hàng, vị trí ký mã hiệu, nội dung ký mã hiệu trên bao bì phải đảm bảo ghi nhận đầy đủ các dấu hiệu đặc trưng từng loại hàng như: tên hàng, tên cơ sở sản xuất, trọng lượng hàng, số hiệu đơn hàng, phải cóđủ những chỉ dẫn đặc biệt về vận chuyển, bảo quản bốc xếp.Tiểu luận Luật Kinh tếTrong hợp đồng cũng cần phân biệt bao bì bên ngoài (hòn, hộp các tông, bao, container .) và bao bì bên trong gắn liền với hàng hoá. Trong nhiều trường hợp vẫn phải thoả thuận cả bao bì bên ngoài cũng gắn liền với hàng hoá sẽ thuộc về người mua cùng với hàng hoá, cũng có trường hợp quy định giao hàng trong bao bì người mua đưa trước hoặc người mua phải trả lại bao bì cho người bán, hoặc người mua phải thanh toán riêng bao bì cho người bán không tính vào giá hàng; có thể phải quy định phương thức thanh toán bao bì trong hợp đồng theo các hướng tính giá bao bì theo phần trăm giá hàng; tính giá bao bì tách dời với giá hàng. e- Điều khoản về giao, nhận hàngTrong điều khoản này phải xác định trách nhiệm của người bán phải thông báo cho người mua vèe việc hàng đã chuẩn bị xong để giao, bên bán còn phải liệt kê những chứng từ giao hàng mà người bán phải giao khi nhận hàng. Trong hợp đồng cần quy định rõ lịch giao nhận; trong lịch giao nhận cần xác định cụ thể số lượng cần giao, thời gian, địa điểm, phương thức giao nhận vàđiều kiện của người đến nhận hàng như sau:Thời gian giao nhận: cần ghi vào hợp đồng thời gian giao nhận cụ thể, cần chia theođợt, theo ngày, tháng .cũng có thể lập phụ lục hợp đồng với lịch giao nhận phù hợp với tình hình thực tế hai bên có thể chấp nhận được. Nếu giao nhận thường xuyên theo khối lượng lớn thì chia theo yêu cầu của bên mua đểđáp ứng đòi hỏi của thị trường, thời gian giao nhận không nhất thiết phải dàn đều theo tháng, quý .Địa điểm giao nhận: cần thoả thuận cụ thểđịa chỉ nơi giao nhận, phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với khả năng đi lại của phương tiện vận chuyển, đảm bảo an toàn cho phương tiện cố gắng giao thẳng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, bỏ bớt các khâu trung gian không cần thiết.Bên bán có trách nhiệm ký hợp đồng vận chuyển đua vật tư hàng hoa đến địa điểm do bên mua yêu cầu đã ghi vào hợp đồng hoặc đến một địa điểm nao đó mà bên bán cóđủ khả năng đáp ứng, mọi phí tổn sẽ do bên mua thanh Tiểu luận Luật Kinh tếtoán. Bên mua có thể tự lo liệu phương tiện đểđến nhận hàng tại kho của bên bán, trong trường hợp này bên mua dược hưởng toàn bộ chi phí vận chuyển do bên bán thanh toán.Phương thức giao nhận: giao nhận phải qua cân, đong đo, đếm, tính, khi cần thiết phải kiểm nghiệm. Về nguyên tắc, dầu giao vàđầu nhận phải áp dụng cùng một phương thức, chẳng hạn nếu vua cân vừa đếm ởđầu giao thìđầu nhận cũng phải cân vàđếm. Nếu là vận tải liên vận thì bên vận tải phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hàng hoáởđầu nhận vàđầu giao cuối cùng.Trong khi giao nhận nếu thấy hàng hoá thiếu hụt thì các bên phải lập biên bản thương vụ làm cơ sở cho việc đền bù và giải quyết tranh chấp sau này.Khi giao nhận hàng, vật tư nếu xét they cần phải bao gói, chia lẻ, cắt, chặt .thì bên bán có thể làm các dịch vụ này và tiền công đựoc tính thêm vào giá thành sản phẩm.Hai bên phải thoa thuận kỹ về tỉ lệ hao hụt trong quá trình bảo quản và vận chuyên tronh trường họp chua có quy định của nhà nước và ghi vào hợp đồng để làm cơ sở cho việc tính toán sau này.trách nhiệm do mất mát, hao hụt quá tỉ lệ cho phép trên đường vận chuyển nếu bên mua tự vận chuyển lấy thì bên mua phải chịu.Điều kiện của người đại diện đến nhận hàng: khi đến nhận hàng người nhận phải xuất trình các giấy tờ bảo đảm tin tưởng đểđược giao hàng như sau: + Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua; + Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán; + Giấy chứng minh nhân dân. Cuối cùng phải quy trách nhiệm hai bên trong việc thực hiện lịch giao nhận như: bên mua không đến nhận hàng theo lịch thì phải chịu chi phí lưu kho bãi hoặc nếu bên mua đưa phương tiện vận tải đến mà bên bán không Tiểu luận Luật Kinh tếcóhàng giao thài ngoài việc bị phạt hợp đồng còn phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện. g- Điều khoản về bảo hành hàng hoá và giấy hướng dẫn sử dụng Về nguyên tắc những hàng hoá có tính năng kỹ thuật, người sản xuất phải có trách nhiệm bảo hành trong một thời gian nhất định, có thể là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm .đồng thời họ phải làm giấy hướng dẫn sử dụng cần thiết cho loại hàng đó, nhất là hàng dựoc liệu, mỹ phẩm và phương tiện kỹ thuật. Đối với loại hàng có in nhãn hiệu ghi luôn phiếu bảo hành và hướng dẫn sử dụng trong đó, thì không phải thoả thuận điều này trong văn bản hợp động.Trong nhiều trường hợp bên bán hàng và người trực tiếp sản xuất ra hàng là hai chủ thể khác nhau (chẳng hạn hàng đem ký gởi, hàng đã bán buôn cho chủ hàng .) thì người sủ dụng hàng hoá sẽđưa thẳng tới cơ sở sản xuất yêu cầu thực hiện trách nhiêm bảo hành. h- Điều khoản về giá cảKhi định giá hàng trong hợp đồng mua, bán cần nêu rõđơn vị tính giá và phương pháp định giá.Xác định đơn vị tính giáChọn đơn vị tính giá cần căn cứ vào tính chất của loại hàng và thônh lệ buôn bán mặt hàng đó trên thị trường, giá trong hợp đồng có thể quy định theo các phương pháp sau:+ Một đơn vị khối lượng nhất định hoặc theo những đơn vị thường dùng trong buôn bán mặt hàng đó như: trọng lượng, độ dài, diện tích, thể tích, cái, chiếc .hoặc những đơn vị khác như trăm, tá, chục .+ Trọng lượng căn cứ vào hàm lượng thành phần chất chủ yếu trong hàng hoáđối với quặng, tinh dầu, hoá chất .+ Tỉ lệ của những tạp chất lẫn trong hàng hoá. Chẳng hạn giá loại gạo 20% tấm là .Khi giao hàng có phẩm chất, chủng loại khác nhau, giáđược quy định cho từng mặt hàng, từng loại phẩm chất và từng loại mác hàng khác nhau. Khi Tiểu luận Luật Kinh tếgiao hàng thiết bị toàn bộ giá thường định theo giá trị của từng chuyến giao hàng hoặc từng boọ phận máy vàđược nêu rõ trong bản phụ lục kèm theo hợp đồng. Nếu giá tính theo trọng lượng, phải quy định rõ: trọng lượng cả bì, trọng lượng tịnh hay trọng lượng cả bì coi như tịnh, hoặc phải thoả thuận xem giá bao bì cóđược tính trong hàng hay không. Những quy định này cũng cần phải nêu rõ khi tính giátheo chiếc.Phương pháp định giáTrong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay nói chung phương pháp định giá như thế nào để bên mua có thể chấp nhận được là do nghệ thuật tiếp thị của bên bán. trừ những sản phẩm và vật tưđặc biệt nhà nước quản lý giá thì cần định giá loại hàng hoá này theo những phương pháp sau:+ Đối với hàng hoá do chính phủ, Uỷ ban vật giá nhà nước, các bộ, UBND cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể gắn liền với quy cách, phẩm chất hàng hoá thì các bên phải chấp hành đúng giá do các cấp đó công bố.+ Nếu sản phẩm, hàng hoáđược các cơ quan có thẩm quyền nói trên đã uỷ quyền cho cơ quan quản lý cấp dưới cụ thể hoá giá chuẩn hoặc quy định giá trong khung giá theo quy cách, phẩm chất .thì giá của sản phẩm cụ thể ký kết HĐKT là giá do cơ quan được uỷ quyền công bố. + Đối với sản phẩm, hàng hoá do UBND cấp tỉnh quyết định giá chuẩn hoặc khung giá, các cơ sở sản xuất, lưu thông được nhà nước cho phép quy định giá sản phẩm cụ thểtheo quy cách phẩm chất .thì giá sản phẩm cụ thể ký kết HĐKT là giá hai bên thoả thuận. Giá hàng hoá do hai bên thoả thuận phải bảo đảm tương quam hợp lý với giá sản phẩm chuẩn và quy cách phẩm chất, nhất thiết không được vượt ra ngoài khung giá của nhà nước quy định. + Những sản phẩm hàng hoá thuộc danh mục nhà nước quy định giá, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định cụ thể thì giá trong hợp đồng là giá tạm tính do hai bên thoả thuận. Khi có giá chính thức các bên ký hợp đồng phải ghi lại giá trong hợp đồng và thanh toán theo giá chính thức. Nếu Tiểu luận Luật Kinh tếHĐKT đã hết hiệu lực mà chua có giá chính thức thì các bên ký kết hợp đồng được phép thanh toán theo giáđề nghị trong pgương án giáđã trình xét duyệt. + Những vật tư, hàng hoá ngoài danh mục nhà nước quản lý giá, thì giá trong hợp đồng do hai bên thoả thuận, nhưng phải chấp hành đúng chính sách, nguyên tắc, phương pháp tính giá của nhà nứơc (nếu có). i- Điều khoản thanh toánĐối với hàng nội địa, việc thanh toán phải theo quy định của nhà nước. Tuỳtheo tính chất của các loại giao dịch kinh tế và các quan hệ chi trả, hai bên có thể chọn một trong các thể thức thanh toán chấp nhận được như: Thanh toán bằng đổi hàng;Thanh toán uỷ nhiệm chi (chuyển tiền);Thanh toán bằng séc;Thanh toán bằng thư tín dụng Hai bên phải thoả thuận ngay từđầu thanh toán bằng tiền Việt Nam hay bằng ngoại tệ nào. k- các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng Khi xét thấy cần thiết phải áp dụng một biện pháp bảo đảm vật chất nào đó cho việc thực hiện các nghia vụ trong hợp đồng, các bên có quyền thoả thuận một trong các bện pháp như: thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, đãđược pháp lệnh HĐKT quy định thủ tục áp dụng. l- Điều khoản về trách nhiệm vật chấtTrong hợp đồng mua bán hàng hoá, điều khoản này quy tụ những điều cam kết rất cụ thể về sự quyết tâm thực hiện nghiêm túc mọi điêù khoản đã thoả thuận. Trong đó cần xác định một cách cụ thể nhgững trường hợp phải bồi thường do trách nhiệm lên đới, xác định các mức phạt cụ thể do vi phạm về phẩm chất, quy cách hàng hoá, vi phạm do giao thiếu số lượng hàng, phụ tùng, phụ kiện thiếu đồng bộ, mức phạt được chọn từ 6% - 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm, trường hợp có vi pham về thời gian địa điểm giao nhận [...]... cứu phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá không chỉ cóý nghĩa về lí luận mà còn cóý nghĩa rất lớn cho việc áp dụng các điều khoản đó như thế nào để không trái với pháp luật trong thực tiễn Trong một phạm vi có thểđề tài sẽ xây dựng một cách tổng hợp nhất với nội dung đầy đủ cơ bản những điều khoản trong hợp đồng mua bán hàng hoá dưới góc độ của một loại hợp đồng kinh. .. pháp luật mua bán hàng hoá.Từđó sẽ rút ra được những kết luận nhận xét đúng đắn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của điều khoản hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá cả về lí luận lẫn thực tiễn 1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá 1.1 Xác định rõ phạm viđiều chỉnh của luật thương mại (1997) và pháp lệnh hợp đồng kinh tế về hợp đồng mua bán hàng hoá 1.2 Mở rộng chủ thể... kinh tế trên cơ sở các văn bản pháp lý tản mạn quy định về vấn đề này Qua đây, tuy không đưa ra được sựđánh giá toàn diện triệt để xong cũng thấy được những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá có những thiếu sót Cuối cùng để những điều khoản hợp đồng mua bán hàng hoá hoàn thiện phù hợp với các mối quan hệ kinh tế phức tạp trong nền kinh tế thị trường, em xin đưa ra một số những. .. quan hưu quan khác Tiểu luận Luật Kinh tế Tiểu luận Luật Kinh tế PHẦNBA: KẾTLUẬN Những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá là những hình thức pháp lí thể hiện quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp tham gia quan hệ mua bán hàng hoá trên thị trường Nó có vai trò quan trọng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình, đồng thời nó là một mắt xích không... vàđối tượng của hợp đồng mua bán hàng hoá với tư cách là một loại của hợp đồng kinh tế Tiểu luận Luật Kinh tế 1.3 Chủ thểđãđăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật hiện hành nếu muốn hoạt động thương mại trở thành thương nhân, thì không phải đăng kí kinh doanh lại 1.4 Một số vấn đề khi kết luận hợp đồng vô hiệu 2 Biện pháp nâng cao hiệu quảáp dụng chếđộ hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá tại... luận Luật Kinh tế MỤCLỤC Phần một: Mởđầu 1 Phần hai: Nội dung 2 I Hợp đồng mua bán hàng hoá 2 1 Khái niệm .2 2 Các điều khoản chính của HĐMBHH 2 a Điều khoản vềđối tượng của hợp đồng 2 b Điều khoản về số lượng hàng hoá 3 c Điều khoản về chất lượng, quy cách hàng hoá .3 d Điều khoản về bao bì và ký, mã hiệu 5 e Điều khoản về... giao, nhận hàng 6 g Điều khoản về bảo hành hàng hoá và giấy hướng dẫn sử dụng 7 h Điều khoản về giá cả 8 i Điều khoản thanh toán 9 k Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng .10 l Điều khoản về trách nhiệm vật chất .10 m Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng 11 n Điều khoản về thoả thuận khác (nếu cần) 12 o Điều khoản về hiệu lực của hợp đồng ... Nâng cao kiến thức về pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác kí kết thực hiện hợp đồng 2.2 Tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng 2.3 Coi trọng yếu tố con người Mặc dùđã có nhiều cố gắng, bằng nhiều phương pháp đánh giá, phân tích, so sánh khác nhau, tiếp cận nghiên cứu những điều khoản hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá xong trình độ lí luận, kiến thức thực tiễn vẫn còn hạn hẹp không tránh khỏi... vì lợi ích của một bên hoặc tránh những khả năng xấu có thể xảy ra do linh nghiệm ký kết và thực hiện nhiều hợp đồng đã cho họ bài học về sự thận trọng và thẳng thắn, miễn là sự thoả thuận này không trái với pháp luật nhà nước o- Điều khoản về hiệu lực của hợp đồng Trong điều khoản này hai bên căn cứ vào khối lượng công việc trong hợp đồng để xác định thời hạn hợp đồng bắt đầu có hiệu lực từ ngày nào,... bên mua tự làm; nếu sai sót không được sửa chữa hoặc việc sửa chữa kéo dài dẫn tới việc hàng hoá không được sử dụng đúng mục đích của hợp đồng thì bên bán coi như không thực hiện hợp đồng và bị phạt tới 12% giá trị hợp Tiểu luận Luật Kinh tế đồng và bồi thường mọi thiệt hại khác (nếu có) Trong trường hợp hàng hoá hư hỏng nặng không thể sửa chữa hoặc sửa chữa không đem lại hiệu quả sử dụng như bên mua . những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng mua bán hàng hoá em xin chọn đề tài tiểu luận " ;Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua. thấy được những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá có những thiếu sót.Cuối cùng để những điều khoản hợp đồng mua bán hàng hoá hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá.doc, Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá.doc, Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá.doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn