Chế độ pháp lý về hợp đồng đại lý và thực tiễn thực hiện.doc

85 940 4
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:39

Chế độ pháp lý về hợp đồng đại lý và thực tiễn thực hiện.doc Chuyên đề thực tập chuyên ngànhSinh viên: Bùi Minh ThànhLớp: Luật Kinh Doanh K45Giáo viên hướng dẫn: Ts Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Ths Vũ Văn NgọcĐề tài: Chế độ pháp về hợp đồng đại thực tiễn thực hiện tạiCông ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Nhà nước một thành viên (MTV) Xuân HoàBùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K451Chuyên đề thực tập chuyên ngànhM ục l ụcMở đầu 4Chương I. CƠ SỞ PHÁP VỀ HỢP ĐỒNG ĐẠI 51. Cơ sở lụân về hợp đồng trong nền kinh tế thị trường .51.1 Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng kinh tế .51.2 Vai trò của hợp đồng trong nền kinh tế thị trường 72. Khái quát về hợp đồng đại 82.1 Quá trình phát triển của pháp luật về hợp đồng đại .82.2 Khái quát về đại thương mại 122.3 Những điểm mới về hợp đồng đại trong Luật thương mại 2005 .33. Giao kết hợp đồng đại 143.1 Nguyên tắc giao kết hợp đồng đại 143.2 Chủ thể giao kết hợp đồng đại 153.3 Nội dung giao kết hợp đồng đại .153.4 Hình thức giao kết hợp đồng đại .163.5 Trình tự thủ tục giao kết hợp đồng đại .164. Thực hiện hợp đồng đại .174.1 Nguyên tắc thực hiện hợp đồng đại 174.2 Các biện pháp bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng đại 185. Sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng đại .196. Trách nhiệm pháp khi vị phạm hợp đồng 197. Giải quyết tranh chấp hợp đồng đại .217.1 Giải quyết bằng hoà giải .217.2 Giải quyết bằng trọng tài .217.3 Giải quyết bằng toà án .23Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K452Chun đề thực tập chun ngànhCHƯƠNG II THỰC TIỄN GIAO KẾT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẠI TẠI CƠNG TY.I. TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY XN HỒ .271. Lịch sử hình thành phát triển của Cơng ty Xn hồ .271.1 Giới thiệu chung về cơng ty Xn Hồ .271.2 Những khởi đầu xây dựng. 282. Khái qt về q trình hoạt động của cơng ty 302.1 Giai đoạn sản xuất theo kế hoạch .302.2 Giai đoạn tiếp tục đổi mới 343. Tổ chức bộ máy tại Cơng ty .383.1 Cơ cấu tổ chức .383.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của cơng ty .393.3 Phạm vi hoạt động của Cơng ty Xn Hồ .424. Tình hình nhân sự lao động tại Cơng ty 424.1 Phân loại lao động 434.2 Chế độ tiền lương .434.3 Chế độ BHXH,BHYT,KPCĐ .444.4 Thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi 444.5 Hình thức kỷ luật lao động .454.6 Tranh chấp lao động tình hình giải quyết tranh chấp 455. Một vài nét chính về việc thực hiện pháp luật nghĩa vụ của Cơng ty .465.1 Việc quản chất lượng sản phẩm hàng hố .465.2 Việc bảo hộ quyền sở hữu cơng nghiệp, quyền tác giả 465.3 Việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước .465.4. Việc thực hiện trách nhiệm đối với xã hội .476. Hiệu quả sản xuất kinh doanh mục tiêu của Cơng ty .48II Q TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐẠI TẠI CƠNG TY .501. Khái qt về hoạt động đại của Cơng ty Xn Hòa. 50Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K453Chuyên đề thực tập chuyên ngành2. Những nội dung cơ bản trong giao kết hợp đồng đại của Công ty 562.1 Chủ thể giao kết .562.2 Nguyên tắc, căn cứ giao kết hợp đồng 582.3 Nội dung giao kết hợp đồng .582.4 Quy định về khen thưởng xử vi phạm 633. Thực tế thực hiện các điều khoản về hợp đồng đại đại tại Công ty 643.1 Thực hiện các điều khoản về số lượng, chủng loại .643.2 Thực hiện các điều khoản về trách nhiệm quyền hạn của mỗi bên .653.3 Thực hiện các điều khoản về thanh toán tiền hàng 653.4 Thực hiện các điều khoản về thời hạn phụ lục hợp đồng 653.5 Thực hiện các điều khoản khác trong hợp đồng 67CHƯƠNG III KIẾN NGHỊ1. Khó khăn bất cập trong hoạt động đại của Công ty 68 1.1 Do có sự thay đổi các quy định pháp luật về hoạt động đại .681.2 Do các nguyên nhân chủ quan từ phía Công ty .691.3 Do các nguyên nhân khác .712. Kiến nghị .722.1 Kiến nghị về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật 722.2 Kiến nghị về việc hoàn thiện chế độ hợp đồng nói chung .732.3 Kiến nghị về việc hoàn thiện chế độ hợp đồng đại 752.4 Kiến nghị đối với Công ty Xuân Hoà .762.5 Kiến nghị đối với đại 79Kết luận .81Danh mục tài liệu tham khảo .82Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K454Chuyên đề thực tập chuyên ngànhMở bàiTrong đời sống xã hội của chúng ta nhu cầu giao lưu trao đổi buôn bán…gọi chung là giao dịch dân sự là một nhu cầu tất yếu khách quan. Để điều chỉnh đảm bảo tính hiệu lực của các giao dịch đó pháp luật về hợp đồng đã ra đời ngày càng chứng tỏ được vai trò quan trọng đặc biệt của mình. Hợp đồng chính là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền nghĩa vụ nào đó. Pháp luật về hợp đồng hiện nay đã cơ bản hoàn thiện với những quy định ràng buộc chặt chẽ Để hiểu rõ hơn bản chất, vai trò, nội dung các hình thức, chủ thể các vấn đề khác của hợp đồng. Thông qua quá trình nghiên cứu thực tại Công ty Xuân Hoà, tôi chọn đề tài “Chế độ pháp về hợp đồng đại thực tiễn tại Công ty trách nhiện hữu hạn Nhà nước một thành viên Xuân Hoà”. Đồng thời đây cũng là dịp tôi khải nghiệm những kiến thức mà mình đã tích luỹ được trong suất thời gian ngồi trên Giảng Đường đại học. Bố cục của bài viết được kết cấu thành ba chương:Chương I: Cơ sở luận về hợp đồng đại lý.Chương II: Thực tiễn giao kết thực hiện hợp đồng đại tại Công ty.Chương III: Kiến nghịTrong suất quá trình thực tập nghiên cứu tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuân Hoà, tôi đã được sự giúp đỡ rất tận tình của toàn thể CBCNV của Công ty đặc biệt là những CBCNV phòng Kinh doanh nơi tôi trực tiếp thực tập. Hơn nữa với sự hướng dẫn tận tình của TS Nguyễn Thị Thanh Thuỷ ThS Vũ Văn Ngọc đã giúp tôi hoàn thành đề tài thực tập chuyên ngành của mình. Thông qua bài viết này tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể Công ty, TS Nguyễn Thị Thanh Thuỷ ThS Vũ Văn Ngọc đã giúp tôi hoàn thành đề tài thực tập của mìnhBùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K455Chuyên đề thực tập chuyên ngànhChương I. CƠ SỞ PHÁP VỀ HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ1. Cơ sở lụân về hợp đồng trong nền kinh tế thị trường.1.1 Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng kinh tế.*Khái niệmHợp đồng kinh tế: Theo Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989, hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng thực hiện kế hoạch của mình. Như vậy, theo khái niệm này thì mục đích của hợp đồng kinh tế nhằm thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ các hoạt động kinh doanh khác. Về hình thức của hợp đồng chủ yếu là văn bản. Còn các hình thức lời nói, thông điệp, dữ liệu điện tử cũng như các hình thức khác chưa được quy định chính thức. Chủ thể của hợp đồng kinh tế trong pháp lệnh này là các pháp nhân cá nhân có đăng ký kinh doanh.Nhưng theo quan điểm mới thì hợp đồng kinh tế được hiểu theo nghĩa rộng hơn về chủ thể hình thức. Chủ thể của hợp đồng kinh tế giờ đây không chỉ dừng lại ở pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh nữa mà rộng ra với người làm công tác khoa học kỹ thuật, nghệ nhân, hộ gia đình, hộ nông dân, ngư dân, cá thể, cá nhân, tổ chức nước ngoài. Nhưng mục đích thì vẫn không thay đổi đó là sinh lời không kể việc giao kết hợp đồng để thực hiện các công việc khác nhau như sản xuất, kinh doanh, .Hợp đồng thương mại: Trong Luật thương mại 2005 của Việt nam không quy định cụ thể hợp đồng thương mại như thế nào. Mà chỉ đề cập đến các khái niệm hoạt động thương mại, hành vi thương mại, vi phạm hợp đồng…Tuy nhiên, theo các quy định có liên quan trong Luật thương mại, chúng ta có thể nhận biết được hoạt động thương mại qua các yếu tố như chủ thể, mục đích, hình thức quan hệ thương mại. Về chủ thể: Theo điều 2 của Luật thương mại: các thương nhân hoạt động thương mại, các tổ chức cá nhân hoạt động có liên quan đến thương mại đều là chủ thể của Luật Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K456Chuyên đề thực tập chuyên ngànhthương mại. Để trở thành thương nhân các cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đủ điều kiện để kinh doanh thương mại theo quy định của pháp luật nếu có yêu cầu hoạt động thương mại thì cơ quan nhà nước có toàn quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trở thành thương nhân.Về mục đích: hợp đồng trong lĩnh vực thưong mại là nhằm thực hiện các hành vi thương mại cụ thể sau: mua bán hàng hóa, đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, đại thương mại, gia công trong thương mại, đấu giá hàng hóa, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ giám định hàng hóa, quảng cáo thương mại, trưng bày giới thiệu hàng hóa .Về hình thức: theo quy định của Luật thương mại, hình thức của hợp đồng thương mại có thể là lời nói, văn bản, hành vi cụ thể hoặc các thông điệp, dữ liệu điện tử các hình thức thông tin điện tử khác. Như vậy, hình thức của hợp đồng theo Luật thương mại cũng rất đa dạng phong phú.Thông qua chủ thể, mục đích, hình thức của hợp đồng thương mại chúng ta có thể hiểu hợp đồng thương mại tương tự như hợp đồng kinh tế. Vì thực ra hai lĩnh vực này có quan hệ với nhau vô cùng chặt chẽ. Hiện nay hai loại hợp đồng này có tên gọi chung là hợp đồng kinh doanh thương mại.* Đặc điểm của hợp đồng kinh doanh thương mại.Về nội dung: hợp đồng kinh doanh thương mại được giao kết nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là việc thực hiện các công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật các hoạt động khác nhằm mục đích sinh lợi.Về hình thức: hợp đồng kinh doanh thương mại được giao kết dưới các hình thức văn bản hoặc các tài liệu giao dịch khác có giá trị pháp tương đương như: điện, báo, telex, fax Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K457Chuyên đề thực tập chuyên ngànhVề chủ thể: hợp đồng kinh doanh thương mại được giao kết giữa pháp nhân với pháp nhân hoặc giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh. Như vậy, trong quan hệ hợp đồng kinh tế phải có ít nhất một bên là pháp nhân. Ngoài ra, những người làm công tác khoa học, nghệ nhân, hộ gia đình, hộ nông dân, hộ ngư dân, các tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng có thể trở thành chủ thể của hợp đồng kinh tế khi họ ký kết hợp đồng kinh tế với pháp nhân.1.2 Vai trò của hợp đồng trong nền kinh tế thị trường.Như chúng ta đã biết trong nền kinh tế kế hoạch hoá, tập trung quan liêu bao cấp trước đây hợp đồng kinh tế được coi là một công cụ cơ bản để quản nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hợp đồng kinh tế được kí kết theo chỉ tiêu theo kế hoạch của Nhà nước. Mỗi khi các chỉ tiêu kế hoạch thay đổi thì các bên tham gia kí kết hợp đồng cũng phải thay đổi nội dung kí kết cho phù hợp. Nếu các bên vị phạm hợp đồng tức là vi phạm kế hoạch của Nhà nước. Như vậy trong giai đoạn này chỉ tiêu kế hoạch là cơ sở để các bên tham gia kí kết hợp đồng. Trong giai đoạn này, hợp đồng kinh tế chỉ là phương tiện để các xí nghiệp, các đơn vị của Nhà nước trao đổi sản phẩm với nhau một cách hình thức, đó là sự ghi nhận sự cấp phát vật tư, sản phẩm của Nhà nước cho các đơn vị kinh tế sự giao nộp sản phẩm của các đơn vị kinh tế cho Nhà nước. Hợp đồng kinh tế hoàn toàn mất đi ý nghĩa đích thực của nó với tư cách là hình thức pháp chủ yếu của quan hệ trao đổi.Trong nền kinh tế thị trường hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận của các chủ thể kinh doanh theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, các bên cùng có lợi. Nhà nước chỉ có thể sử dụng pháp luật để tác động vào các quan hệ hợp đồng để đảm bảo lợi ích chính đáng của các bên tham gia quan hệ hợp đồng lợi ích chung của toàn xã hội. Trong nền kinh tế thị trường sản phẩm được làm ra để trao đổi mua bán do đó hợp đồng là công cụ, là cơ sở để xây dựng thực hiện kế hoạch của các chủ thể kinh doanh, làm cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của họ phù hợp với thị trường. Qua đó các nhà sản xuất kinh doanh có căn cứ để xây dưng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho mình. Đó là mục tiêu đầu vào, nơi tiêu thụ sản phẩm đầu ra, chất lượng số lượng, giá…Sự thỏa thuận đó đảm bảo sự bình đẳng thực sự của các bên, thể hiện ý chí nguyện vọng của họ. Hợp đồng luôn phản ánh Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K458Chuyên đề thực tập chuyên ngànhnhững đòi hỏi, những điều kiện cụ thể của các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng kinh tế. Rõ ràng hợp đồng kinh tế là công cụ của các nhà kinh doanh chứ không phải công cụ của nhà nước như trước đây. Vì thông qua việc đàm phán giao kết hợp đồng người ta có thể nắm được nhu cầu của thị trường về sản phẩm dịch vụ của mình kiểm tra tính hiện thực của kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hợp đồng kinh tế có tác dụng chuyển các quan hệ kinh tế khách quan thành các quan hệ pháp luật cụ thể cho nên nó trở thành hình thức pháp để hình thành quan hệ thị trường.Hợp đồng kinh tế được giao kết đúng với pháp luật của nhà nước cho nên nó được coi là luật của các bên tham gia giao kết. Khi đã giao kết các bên phụ thuộc lẫn nhau, đồng thời bảo đảm quyền lợi ích của các bên. Như vậy vai trò của hợp đồng kinh tế trong giai đoạn hiện nay khác với vai trò của hợp đồng kinh tế trong thời kỳ kế hoạch hóa tập trung bao cấp trước đây vì vây phải hiểu rõ vai trò bản chất của hợp đồng kinh tế mới có thể xây dựng được những quy định về hợp đồng kinh tế với những đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị trường.2. Khái quát về hợp đồng đại lý.Trước khi có luật thương mại 1997, việc giao kết thực hiện hợp đồng đại ly vẫn phải dựa trên các văn bản pháp luật chung về hợp đồng. Vì vậy việc nghiên cứu khái quát về hợp đồng đại thực chất là nghiên cứu về hợp đồng nói chung.2.1 Quá trình phát triển của pháp luật về hợp đồng đại lý.* Chế độ hợp đồng kinh tế trước pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989Sau khi Miền bắc được hoàn toàn giải phóng thì cách mạng Việt nam chuyển sang một giai đoạn mới: xây dựng CNXH ở Miền bắc làm hậu phương vững chắc để chi viện cho Miền nam; thực hiện cuộc cách mạng dân chủ ở Miền nam. Trong thời kỳ quá độ này ta có nhiều thành phần kinh tế cùng đan xen tồn tại, kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể mới hình thành, kinh tế tư bản tư doanh còn chưa được cải tạo, kinh tế cá thể vẫn còn tồn tại. Để điều chỉnh quan hệ hợp đồng trong hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế, Chính phủ đã ban hành điều lệ tạm thời về hợp đồng trong hoạt động kinh Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K459Chuyên đề thực tập chuyên ngànhdoanh ban hành kèm theo Nghị định số 735/TTg ngày 10/4/1956. Văn bản này không điều chỉnh quan hệ giữa các cá nhân, tổ chức nhằm mục đích lợi nhuận.Như vậy,thông qua điều lệ tạm thời này Chính phủ đã có một văn bản pháp luật riêng để điều chỉnh quan hệ hợp đồng trong hoạt động kinh doanh. Theo văn bản pháp luật này thì hợp đồng được hiểu là bằng cách: hai hay nhiều đơn vị kinh doanh tự nguyện cam kết với nhau để thực hiện nhiệm vụ nhất định, trong thời hạn nhất định nhằm mục đích phát triển kinh doanh công thương nghiệp góp phần thực hiện kế hoạch nhà nước. Hợp đồng kinh doanh được xây dựng trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng, thật thà các bên cùng có lợi cùng có lợi cho sự phát triển kinh tế đất nước. Việc thi hành điều lệ tạm thời về hợp đồng kinh doanh đã góp phần vào công việc khôi phục phát triển kinh tế đất nước, động viên sự đóng góp của các thành phần kinh tế. Có thể nói điều lệ tạm thời này là văn bản pháp luật đầu tiên đặt nền móng cho sự ra đời của chế độ hợp đồng kinh tế ở nước ta.Năm 1960 khi mà chúng ta đã căn bản hoàn thành công cuộc cải tạo XHCN mở đầu cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Lúc bấy giờ trong nền kinh tế về cơ bản chỉ tổn tại hai thành phần kinh tế là kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể. Hoạt động kinh tế phải tuân theo kế hoạch thống nhất của nhà nước. Do vậy điều lệ tạm thời số 735/TTg không còn phù hợp nữa vì việc ký kết hợp đồng kinh doanh không còn là việc riêng của các nhà kinh doanh nữa mà là trực tiếp phục vụ cho chỉ tiêu kế hoạch của nhà nước. Trong điều kiện đó, Chính phủ đã ban hành Điều lệ tạm thời về hợp đồng kinh tế kèm theo Nghị định số 04/TTg ngày 4/1/1960 để thay thế điều lệ cũ. Khái niệm hợp đồng kinh tế đã được sử dụng đầu tiên trong Nghị định này .Có thể nói đây là sự ra đời của chế độ hợp đồng kinh tế cũng chính là sự ra đời của hợp đồng kinh tế ở nước ta. Mục đích của việc ban hành điều lệ này là thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế mà tăng cường trách nhiệm quan hệ giữa các xí nghiệp quốc doanh, cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện kế hoạch của nhà nước những nguyên tắc của chế độ hoạch toán kinh tế. Hợp đồng kinh tế nói trong điều lệ tạm thời này là hoạt động sản xuất về cung ứng tiêu thụ hàng hóa về vận tải, bao thầu xây dựng…Cở sở để ký kết hợp đồng kinh tế là chỉ tiêu kế hoạch. Theo đó, hợp đồng kinh tế chỉ tồn tại trong khu Bùi Minh Thành Lớp Luật Kinh Doanh K4510[...]... hiện sự đồng ý Bộ luật dân sự Luật thương mại quy định về giao kết hợp đồng, thời hạn trả lời giao kết hợp đồng, điều kiện thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng khá chi tiết đầy đủ 4 Thực hiện hợp đồng đại 4.1 Nguyên tắc thực hiện hợp đồng đại Các bên có nghĩa vụ thực hiện đúng đầy đủ các nội dung trong hợp đồng đại trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lợi ích của nhau Thực hiện... một số loại dịch vụ nhất định * Tổng đại mua bán hoá, cung ứng dịch vụ là hình thức đại mà bên đại tổ chức một hệ thống đại trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại Tổng đại đại diện cho hệ thống đại trực thuộc Các đại trực thuộc hoạt động dưới sự quản của tổng đại với danh nghĩa của tổng đại Ngoài ra còn có các hình thức khác... mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại bên đại thoả thuận việc bên đại nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại cho khách hàng để hưởng thù lao Chủ thể của hợp đồng đại, theo điều 167 Luật thương mại thì bao gồm bên giao đại bên đại Trong đó, bên giao đại là thương nhân giao hàng hoá cho đại bán hoặc... vị phạm các hình thức khác theo thoả thuận của các bên 5 Sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng đại Luật thương mại không quy định các trường hợp sửa đổi, chấm dứt, thanh hợp đồng đại Nhưng trong bộ luật dân sự có quy định khá cụ thể chi tiết về các trường hợp này * Sửa đổi hợp đồng: Hợp đồng đại là loại hợp đồng được soạn thảo bằng văn bản các loại hình khác có giá trị pháp tương... tín hình ảnh của bên giao đại đối với khách hàng Theo điều 169 Luật thương mại 2005, quy định 3 hình thức đại Cụ thể: * Đại bao tiêu là hình thức đại mà bên đại thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại * Đại độc quyền là hình thức đại mà tại một khu vực địa nhất định bên giao đại chỉ giao cho một đại lý. .. nhiều năm duy trì cơ chế quản tập trung kế hoạch hoá, nhất là các quy định về chế độ hợp đồng Hoạt động đại trong nền kinh tế thị trường diễn ra ngày càng sôi động, chính vì vậy mà Chính phủ ban hành Nghị định 25/CP ngày 25/4/1996 về quy chế đại mua bán hàng hoá để điều chỉnh các hợp đồng đại Từ giai đoạn này mới có một văn bản pháp luật riêng rã điều chỉnh hoạt động đại Còn trước đó lĩnh... của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế Quyết định số 18/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh nhiều văn bản khác hướng dẫn của cơ quan có liên quan hình thành nên một hệ thống pháp luật về hợp đồng kinh tế Ngoài những thành công của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế trong việc quản kinh... nhiệm pháp khi vi phạm hợp đồng * Buộc thực hiện đúng hợp đồng: là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh Trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng thì phải giao đủ hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thoả thuận trong hợp đồng Trường hợp. .. trong nội dung của hợp đồng mới * Chấm dứt hợp đồng đại trong các trường hợp sau: - Hợp đồng đại đã hoàn thành - Theo thoả thuận của các bên - Pháp nhân hoặc các chủ thế khác chấm dứt mà không phải do chính pháp nhân hay chủ thể đó thực hiện - Hợp đồng bị huỷ bỏ, bị đơn phương chấm dứt - Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn các bên có thoả thuận thay thế đối tương... phạm hợp đồng, có thiệt hại thực tế hành vi vi pham hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại * Tạm ngừng thực hiện hợp đồng : là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng Tạm ngừng trong những trường hợp sau đây: xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã đề thoả thuận là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng hoặc một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng * Đình chỉ thực hiện hợp . khái quát về hợp đồng đại lý thực chất là nghiên cứu về hợp đồng nói chung.2.1 Quá trình phát triển của pháp luật về hợp đồng đại lý. * Chế độ hợp đồng kinh. tiết và đầy đủ. 4. Thực hiện hợp đồng đại lý. 4.1 Nguyên tắc thực hiện hợp đồng đại lý. Các bên có nghĩa vụ thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế độ pháp lý về hợp đồng đại lý và thực tiễn thực hiện.doc, Chế độ pháp lý về hợp đồng đại lý và thực tiễn thực hiện.doc, Chế độ pháp lý về hợp đồng đại lý và thực tiễn thực hiện.doc, Cơ sở lý lụân về hợp đồng trong nền kinh tế thị trường., Khái quát về hợp đồng đại lý., Giao kết hợp đồng đại lý., Thực hiện hợp đồng đại lý., Sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng đại lý. Trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng., Giới thiệu chung về cơng ty Xn Hồ, Khái qt về q trình hoạt động của cơng ty, Tổ chức bộ máy tại Công ty., Tình hình nhân sự và lao động tại Cơng ty., Một vài nét chính về việc thực hiện pháp luật và nghĩa vụ của Cơng ty., Hiệu quả sản xuất kinh doanh và mục tiêu của Công ty., III KIẾN NGHỊ, Khó khăn bất cập trong hoạt động đại lý của Cơng ty.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn