Chế độ pháp lý và thực tiễn về việc ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng.doc

83 1,387 15
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:39

Chế độ pháp lý và thực tiễn về việc ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng.doc Chuyên đề thực tập tốt nghiệpMỞ ĐẦU Hiện nay, khi Việt Nam đã gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO), khả năng cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước với nhau cũng như các ngân hàng trong nước với ngân hàng nước ngoài là rất gay gắt. Để hội nhập phát triển bền vững các ngân hàng nói chung chi nhánh Láng Hạ nói riêng cần chủ động tích cực chuẩn bị điều kiện tham gia thị trường tài chính quốc tế thông qua hoạt động phát hành cổ phiếu, xây dựng chiến lược phát triển quan hệ ngân hàng, nhất là hệ thống thông tin quản lý, hệ thống giao dịch điện tử . Hoạt động tín dụng vẫn là một trong những hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại; cũng giống như các hoạt động kinh doanh khác, hoạt động tín dụng có thời gian hoàn vốn dài, liên quan đến các điều kiện kinh tế diễn biến trong tương lai nên độ rủi ro rất cao. Hình thức pháp của quan hệ tín dụng là hợp đồng tín dụng, mặc dù hợp đồng tín dụng đã được sử dụng rất lâu nhưng do nền kinh tế thị trường luôn có sự thay đổi nên các văn bản ban hành ra để điều chỉnh hợp đồng tín dụng không còn phù hợp nữa. hợp đồng tín dụng là một chủng loại của hợp đồng kinh tế. Do đó, hợp đồng tín dụng vẫn còn nhiều vướng mắc như: chủ thể có thẩm quyền kết, vấn đề bảo đảm tiền vay, phân biệt hợp đồng tín dụng hợp đồng bảo đảm tiền vay .Hoàn thiện việc kết thực hiện hợp đồng tín dụng là cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng, nâng cao chất lượng tín dụng. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài: Chế độ pháp thực tiễn về việc kết, thực hiện hợp đồng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng No& PTNT Láng Hạ.Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn sự tận tình chỉ bảo của thầy cô: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy; THS. Vũ Văn Ngọc chị Nguyễn Thị Hoài Anh- Cán bộ hướng dẫn thực tập cũng như sự giúp đỡ của ban lãnh đạo chi nhánh đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành đề tài này.Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 451Chuyên đề thực tập tốt nghiệpCHƯƠNG I:CƠ SỞ LUẬN VỀ VIỆC KẾT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNGI. luận chung về hợp đồng tín dụng1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng tín dụng1.1. Khái niệm hợp đồng tín dụngHợp đồng được định nghĩa là sự thoả thuận bằng lời nói (hoặc văn bản) giữa hai hay nhiều chủ thể có đủ năng lực pháp luật năng lực hành vi, nhằm xác lập, thực hiện hay chấm dứt các quyền nghĩa vụ pháp nhất định trên cơ sở phù hợp với pháp luật đạo đức xã hội.Từ quan niệm chung về hợp đồng, căn cứ vào bản chất hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng, có thể đưa ra một định nghĩa về hợp đồng tín dụng như sau: Hợp đồng tín dụng là sự thoả thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng (bên cho vay) với tổ chức, cá nhân có đủ những điều kiện do luật định (bên vay), theo đó tổ chức tín dụng thoả thuận ứng trước một số tiền cho bên vay sử dụng trong một thời hạn nhất định, với điều kiện có hoàn trả cả gốc lãi, dựa trên sự tín nhiệm.1.2. Đặc điểm của hợp đồng tín dụngHợp đồng tín dụng ngân hàng là một dạng của hợp đồng vay, vì vậy nó cũng mang những đặc điểm của hợp đồng vay tài sản nói chung. Đặc điểm này thể hiện ở chỗ hợp đồng tín dụng ngân hàng là hợp đồng đơn vụ theo quy định tại khoản 2- điều 405 Bộ luật dân sự. Điều đó có nghĩa là trong hợp đồng tín dụng ngân hàng chỉ có bên tín dụng mới có quyền yêu cầu bên khách hàng có nghĩa vụ phải trả đầy đủ số nợ tín dụng khi đến hạn các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do hoạt động ngân hàng có những điểm đặc thù so với các hoạt động kinh doanh khác nên hợp đồng tín dụng ngân hàng cũng có những đặc điểm riêng. Ngoài những đặc điểm chung của mọi loại hợp đồng, hợp đồng tín dụng còn có một số dấu hiệu đặc trưng sau đây để phân biệt với các chủng loại hợp đồng khác trong giao lưu dân sự thương mại. Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 452Chuyên đề thực tập tốt nghiệp1.2.1. Về chủ thể hợp đồng tín dụngMột bên tham gia hợp đồng bao giờ cũng là tổ chức tín dụng có đủ các điều kiện luật định, với tư cách là bên cho vay. Còn chủ thể bên kia (bên vay) có thể là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thoả mãn những điều kiện vay vốn do pháp luật quy định như luật tổ chức tín dụng, luật doanh nghiệp, luật ngân hàng…và các văn bản quy phạm pháp luật. Đây cũng là điểm khác cơ bản giữa hợp đồng tín dụng với hợp đồng vay khác. Tổ chức tín dụng có thể yêu cầu khách hàng vay vốn trong hợp đồng tín dụng phải thoả mãn một số điều kiện nhất định về tư cách pháp khả năng tài chính như: khách hàng vay phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật phải có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.1.2.2. Đối tượng của hợp đồng tín dụngVề nguyên tắc, đối tượng của hợp đồng tín dụng bao giờ cũng phải là một số tiền xác định phải được các bên thoả thuận, ghi rõ trong văn bản hợp đồng; ngoài ra còn có các giấy tờ có giá như quyền sử dụng đất, các tài sản khác như nhà ở… 1.2.3. Hợp đồng tín dụng vốn chứa đựng nguy cơ rủi ro rất lớn cho quyền lợi của bên cho vaySở dĩ như vậy là vì theo cam kết trong hợp đồng tín dụng, bên cho vay chỉ có thể đòi tiền của bên vay sau một thời hạn nhất định. Nếu thời hạn cho vay càng dài thì nguy cơ rủi ro bất trắc càng lớn. Vì thế mà các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng cũng thường xảy ra với số lượng tỷ lệ lớn hơn so với đa số các loại hợp đồng khác. Tính rủi ro này xuất phát từ những đặc thù của đối tượng của hợp đồng tín dụng ngân hàng, đặc thù của hai bên chủ thể của hợp đồng tín dụng ngân hàng. Hợp đồng tín dụng ngân hàng khác với hợp đồng vay tài sản trong pháp luật dân sự ở chỗ đối tượng duy nhất của hợp đồng tín dụng ngân hàng là tiền tệ, trong khi đối tượng của hợp đồng vay tài sản có thể là tiền hoặc vật. Tiền tệ với một trong các chức năng của mình là phương tiện thanh toán giúp cho khách hàng vay của ngân hàng sử dụng chúng một cách dễ dàng, thậm chí sử dụng chúng ngoài những mục đích mà họ cam kết với ngân hàng khi xin vay. Mặt khác, với tư cách là một tổ chức Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 453Chuyên đề thực tập tốt nghiệptrung gian tài chính, là nhịp cầu kết nối giữa nguồn cung cầu về vốn tiền tệ, các tổ chức tín dụng đã điều tiết từ nơi tạm thời thừa vốn sang tạm thời thiếu vốn, áp dụng các biện pháp thích hợp để huy động vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội để tạo nên nguồn vốn cho vay. Trên cơ sở nguồn vốn tự có nguồn vốn huy động, các tổ chức tín dụng thông qua các hợp đồng tín dụng, đáp ứng các nhu cầu về vốn cho các khách hàng vay thuộc mọi thành phần kinh tế. Tuy nhiên, chính do chức năng trung gian này của các tổ chức tín dụng mà các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của khách hàng vay sẽ ảnh hưởng ngay đến các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, do tín dụng ngân hàng được hình thành chủ yếu trên cơ sở tiền gửi của dân chúng, nên rủi ro trong tín dụng ngân hàng không chỉ ảnh hưởng đến ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền vào ngân hàng cả xã hội. Còn đối với hợp đồng vay tài sản phát sinh trong giao dịch dân sự, do người cho vay dùng tài sản của chính mình để cho vay nên khi rủi ro xảy ra thì chỉ người cho vay phải gánh chịu hậu quả. Rủi ro này không làm ảnh đến những người khác xã hội như đối với hợp đồng tín dụng. Đặc trưng này đã tạo ra cho hợp đồng tín dụng có những nét đặc thù như điều kiện chặt chẽ về chủ thể, về hình thức hợp đồng, về các biện pháp bảo lãnh.1.2.4. Vềchế thực hiện quyền nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng tín dụngTrong hợp đồng tín dụng, nghĩa vụ chuyển giao tiền vay (nghĩa vụ giải ngân) của bên cho vay bao giờ cũng phải được thực hiện trước, làm cơ sở, tiền đề cho việc thực hiện quyền nghĩa vụ của bên vay. Do đó, chỉ khi nào bên cho vay chứng minh được rằng họ đã chuyển giao tiền vay theo đúng hợp đồng tín dụng cho bên vay thì khi đó họ mới có quyền yêu cầu bên vay phải thực hiện các nghĩa vụ đối với mình.1.2.5. Hợp đồng tín dụng là hợp đồng luôn nhằm mục đích thu lợi nhuậnKhác với hợp đồng vay tài sản yếu tố lãi suất không phải là yếu tố bắt buộc, mà phụ thuộc vào sự thoả thuận của các bên. Trong hợp đồng tín dụng tổ chức tín dụng thu lợi nhuận không chỉ nhằm mục đích bù đắp cho những chi phí cho các hoạt động của mình như: trả lãi tiền gửi, trả lương cho nhân viên… mà còn nhằm bảo đảm cho những hoạt động đặc trưng mang tính rủi ro cao của mình, bù đắp cho các rủi ro Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 454Chuyên đề thực tập tốt nghiệpluôn xảy ra đối với tổ chức tín dụng. Như vậy, việc thu lợi nhuận không chỉ xuất phát từ lợi ích của tổ chức tín dụng, mà còn xuất phát lợi ích của người gửi tiền lợi ích của xã hội.1.2.6. Hợp đồng tín dụng chỉ được kết dưới hình thức văn bảnHợp đồng tín dụng đòi hỏi văn phạm trong việc soạn thảo hợp đồng phải dứt khoát, rõ ràng, ngắn gọn, đủ ý ngôn ngữ phải chính xác, cụ thể. Hình thức văn bản là đặc trưng cơ bản của hợp đồng tín dụng. Mặc dù hợp đồng tín dụng được hình thành trên cơ sở tín nhiệm, tin cậy lẫn nhau, song do tính chất phức tạp của quan hệ tín dụng ngân hàng xuất phát từ tính rủi ro cao, từ đặc thù về đối tượng, về chủ thể của quan hệ đó, mà hợp đồng tín dụng nhất thiết phải được thể hiện bằng văn bản. 1.2.7. Hợp đồng tín dụng ngân hàng là hợp đồng ưng thuậnHợp đồng tín dụng đã phát sinh hiệu lực ngay sau khi các bên giao kết hợp đồng dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này dù rằng các bên chưa trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết, nhưng đã phát sinh quyền yêu cầu của bên này đối với bên kia trong việc thực hiện hợp đồng. Còn các hợp đồng vay khác luôn luôn là hợp đồng thực tế, nghĩa là hợp đồng này chỉ được có hiệu lực khi các bên thực hiện hành vi chuyển giao cho nhau đối tượng vay mà họ đã thoả thuận.1.3. Phân loạiHợp đồng tín dụng có thể phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như: 1.3.1. Căn cứ vào tính chất mức độ an toàn của khách vay hợp đồng tín dụng - Hợp đồng tín dụng có bảo đảm bằng tài sản là sự thoả thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng với khách hàng, theo đó tổ chức tín dụng chấp thuận để khách hàng sử dụng số tiền của mình trong một thời hạn nhất định, với điều kiện có hoàn trả bảo đảm nghĩa vụ bằng tài sản của người vay hoặc người thứ ba theo sự đồng ý của người này.- Hợp đồng tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản là sự thoả thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng khách hàng, theo đó tổ chức tín dụng chấp thuận để khách hàng sử dụng số tiền của mình trong một thời hạn nhất định, với điều kiện có Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 455Chuyên đề thực tập tốt nghiệphoàn trả, dựa trên sự tín nhiệm của mình đối với người đó mà không phải là tài sản bảo đảm.1.3.2. Căn cứ vào bản chất hợp đồng có thể chia thànhMặc dù luật các tổ chức tín dụng không trực tiếo quy định cơ sở để phân định, nhưng theo các quy định của pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 thì căn cứ vào chủ thể kết mục đích của các chủ thể khi giao kết hợp đồng, hợp đồng tín dụng ngân hàng có thể tồn tại dưới hai hình thức:+ Hợp đồng tín dụng là hợp đồng kinh tế: là hợp đồng tín dụng giao kết giữa tổ chức tín dụng khách hàng là chủ thể kinh doanh như: doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, người làm công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hộ gia đình…và việc giao kết hợp đồng tín dụng nhằm mục đích kinh doanh.+Hợp đồng tín dụng là hợp đồng dân sự: là những hợp đồng tín dụng được giao kết giữa tổ chức tín dụng với khách hàng mà không phải là chủ thể kinh doanh hoặc là chủ thể kinh doanh nhưng việc giao kết hợp đồng tín dụng không nhằm mục đích kinh doanh như: tiêu dùng, học tập…Việc phân loại như trên chỉ có ý nghĩa để xác định cơ sở pháp thích hợp cho việc giao kết hợp đồng xác định thẩm quyền thủ tục giải quyết các tranh chấp xảy ra từ quan hệ hợp đồng tín dụng.1.3.3. Căn cứ vào thời hạn cho vay có thể chia thành+ Hợp đồng tín dụng ngắn hạn: là những hợp đồng tín dụng mà thời hạn cho vay dưới 12 tháng.+ Hợp đồng tín dụng dài hạn: là những hợp đồng tín dụng có thời hạn cho vay từ 1 năm trở lên.2. Nội dung của hợp đồng tín dụng Nội dung của hợp đồng tín dụng là tổng thể những điều khoản do các bên có đủ tư cách chủ thể cam kết với nhau một cách tự nguyện, bình đẳng không vi phạm điều cấm của pháp luật nó không trái với đạo đức xã hội. Nội dung của hợp đồng tín dụng phải do các bên tự định đoạt trên nguyên tắc đồng thuận về ý chí; thoả mãn những điều kiện:Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 456Chuyên đề thực tập tốt nghiệp- Các điều khoản của hợp đồng tín dụng phải do chính các bên soạn thảo ra trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng các bên cùng có lợi.- Các điều khoản của hợp đồng tín dụng phải phản ánh ý chí đích thực của các bên giao kết phải phù hợp với quy định của pháp luật.- Các điều khoản của hợp đồng tín dụng phải là kết quả của sự đồng ý giữa các bên giao kết. Sự hoà hợp ý chí chung giữa các bên kết là một trong những điều kiện căn bản để đảm bảo cho sự hữu hiệu của hợp đồng tín dụng. Trái lại, nếu bất kỳ một điều khoản nào đó của hợp đồng tín dụng mà có bằng cớ chứng minh rằng không có sự đồng thuận giữa các bên lập ước thì điều khoản đó có thể bị coi là vô hiệu.Nội dung hợp đồng tín dụng bao gồm:2.1. Điều kiện vay- Phải là tổ chức có tư cách pháp nhân, mở tài khoản tại tổ chức tín dụng cho vay, hạch toán kinh tế độc lập, hoạt động quản theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền pháp luật của Nhà nước.- Sản xuất kinh doanh phải có lãi chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách của nhà nước.- Có đủ vốn tự có theo mức quy định, vốn vay chỉ để bổ sung vào tổng mức vốn lưu động cần thiết.- Chấp nhận thực thi mọi quy định trong thể lệ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng cho vay vốn.2.2. Mục đích sử dụng vốn vayCác bên cần ghi rõ vốn vay sẽ được sử dụng vào mục đích gì; sản xuất mặt hàng nào vào hợp đồng tín dụng. Việc thoả thuận điều khoản này trong hợp đồng tín dụng được xem như một giải pháp đảm bảo sự an toàn về vốn cho người đầu tư là các tổ chức tín dụng, nhằm tránh trường hợp bên vay sử dụng vốn một cách tuỳ tiện vào các mục đích phiêu lưu, mạo hiểm. Để bảo đảm lợi ích của cả hai bên đảm bảo cho đồng vốn đầu tư được sử dụng một cách hiệu quả, các bên có thể thoả thuận về mục đích sử dụng vốn vay mỗi khi xét thấy thời cơ điều kiện sử dụng vốn đã thay đổi.Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 457Chuyên đề thực tập tốt nghiệp2.3. Phương thức thanh toán tiền vayĐây là điều kiện quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến việc thu hồi vốn lãi cho vay. Do đó, các bên cần phải thoả thuận rõ ràng số tiền vay được trả theo phương thức nào như: trả toàn bộ một lần, theo từng kỳ hạn hay hoàn trả dần…2.4. Điều khoản về đối tượng hợp đồngTrong điều khoản này các bên phải thoả thuận về số tiền vay, lãi suất cho vay, tổng số tiền phải trả khi hợp đồng tín dụng đáo hạn.2.5. Thời hạn vayThời hạn vay là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận tiền vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc lãi tiền vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng khách hàng. Các bên phải ghi rõ trong hợp đồng tín dụng về ngày, tháng, năm trả tiền, hoặc phải trả sau. Nếu có thể gia hạn hợp đồng thì các bên cũng dự liệu trước về khả năng này trong hợp đồng tín dụng, còn thời gian gia hạn sẽ tiến hành thoả thuận sau trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng. Kỳ hạn trả nợ là các khoảng thời gian trong thời hạn cho vay đã được thoả thuận giữa tổ chức tín dụng khách hàng mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần hoặc toàn bộ tiền vay cho tổ chức tín dụng.2.6. Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụngĐây là điều khoản mang tính chất thường lệ, các bên có quyền thoả thuận về biện pháp giải quyết tranh chấp nào. Nếu trong hợp đồng tín dụng không ghi điều khoản này thì việc xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng đó sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.3. Hình thức thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tín dụng3.1. Hình thứcTheo quy định tại Điều 51 luật các tổ chức tín dụng, mọi hợp đồng tín dụng đều phải được kết bằng văn bản thì mới có giá trị pháp lý. Sở dĩ pháp luật quy định như vậy là vì những ưu điểm sau đây của việc kết hợp đồng tín dụng bằng văn bản:Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 458Chuyên đề thực tập tốt nghiệp- Hợp đồng tín dụng được giao kết bằng văn bản sẽ tạo ra một bằng chứng cụ thể cho việc thực hiện hợp đồng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng.- Việc giao kết hợp đồng tín dụng bằng văn bản thực chất là một sự công bố công khai, chính thức về mối quan hệ pháp giữa những người lập ước để cho người thứ ba biết rõ về việc lập ước đó mà có những phương cách xử sự hợp lý, an toàn trong trường hợp cần thiết.- Việc giao kết hợp đồng tín dụng bằng văn bản mới có thể khiến cho các cơ quan có trách nhiệm của chính quyền thi hành công vụ được tốt hơn. Chẳng hạn như việc thu thuế, lệ phí, kiểm tra, thanh tra tài chính, kiểm soát hoạt động thương mại của các chủ thể kinh doanh trên thương trường.3.2. Thời điểm có hiệu lực3.2.1. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng tín dụng- Chủ thể tham gia hợp đồng tín dụng có năng lực hành vi dân sự:Điều kiện này được quy định nhằm loại bỏ những giao dịch dân sự được xác lập bởi người không có hoặc bị hạn chế năng lực hành vi. Việc quy định điều kiện này chủ yếu nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của những người không có khả năng nhận thức điều khiển hành vi của mình trước nguy cơ có thể bị xâm hại bởi các bên đối ước. Đối với chủ thể tham gia hợp đồng tín dụng là cá nhân thì năng lực hành vi dân sự của chủ thể này được hiểu là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình thực hiện các quyền nghĩa vụ dân sự.Đối với chủ thể của hợp đồng tín dụng là pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác thì năng lực hành vi dân sự của những chủ thể này được hiểu là khả năng thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp thông qua người đại diện hợp pháp cho các chủ thể đó. - Mục đích nội dung của hợp đồng tín dụng không vi phạm điều cấm của pháp luật không trái đạo đức xã hội. Với điều kiện này nhằm mục đích bảo vệ lợi ích chung trật tự công cộng, tránh sự xâm hại của các bên tham gia hợp đồng chỉ vì lợi ích riêng của họ. Nội dung của hợp đồng tín dụng được coi là hợp pháp khi các Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 459Chuyên đề thực tập tốt nghiệpđiều khoản của hợp đồng tín dụng không vi phạm các điều cấm mà pháp luật đã quy định hoặc không trái với quy tắc giá trị đạo đức đã được xã hội thừa nhận.- Có sự đồng thuận ý chí giữa các bên cam kết trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tự do: một hợp đồng tín dụng được coi là không có sự đồng thuận khi sự thoả thuận đó giữa các bên bị các khiếm khuyết như sự nhầm lẫn, sự lừa dối, lừa gạt…khi giao kết hợp đồng. Nhưng các khiếm khuyết này phải có ảnh hưởng mang tính quyết định đến ý chí giao kết hợp đồng của các bên thì mới được coi là sự kiện pháp làm cho hợp đồng tín dụng vô hiệu.- Hình thức của hợp đồng tín dụng phù hợp với các quy định của pháp luật ngân hàng: Điều kiện này được quy định trong các văn bản pháp luật về ngân hàng nhằm mục đích ngăn ngừa các rủi ro tín dụng bảo đảm an toàn cho hoạt động kinh doanh tiền tệ của các tổ chức tín dụng. Theo quy định của pháp luật hiện hành, hợp đồng tín dụng phải được giao kết bằng văn bản thì mới có hiệu lực pháp ràng buộc giữa các bên.Về nguyên tắc khi khoản vay được bảo đảm bằng tài sản thì hợp đồng bảo đảm phải được ký, có hiệu lực trước hoặc cùng với ngày hợp đồng tín dụng. Trường hợp hợp đồng tín dụng được trước hợp đồng bảo đảm thì vốn vay được giải ngân sau khi hợp đồng bảo đảm đã có hiệu lực. Nhưng nhiều hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng khách hàng thoả thuận “hợp đồng tín dụng này có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng bảo đảm hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo đảm được đăng giao dịch bảo đảm. Giao dịch bảo đảm thực chất là hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh bằng tài sản, theo đó bên bảo đảm với bên nhận bảo đảm về việc dùng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Do vậy, các cán bộ tín dụng hiểu rằng nếu các bên đã thoả thuận giao dịch bảo đảm là điều kiện có hiệu lực của nghĩa vụ bảo đảm, thì giao dịch bảo đảm bị vô hiệu sẽ dẫn đến hợp đồng tín dụng bị vô hiệu. Nếu không thoả thuận ngày có hiệu lực của hợp đồng tín dụng sau hoặc cùng với ngày có hiệu lực của hợp đồng bảo đảm thì các bên chỉ còn lựa chọn ngày có hiệu lực của hợp đồng tín dụng trước ngày có hiệu lực của hợp đồng bảo đảm. Sự thoả thuận này không an toàn cho ngân hàng thu hồi vốn vì sau khi hợp đồng tín dụng có hiệu lực vốn vay được giải Bùi Thị Nga Lớp Luật kinh doanh 4510[...]... vào văn bản hợp đồng tín dụng 2 Thực hiện hợp đồng tín dụng Thực hiện hợp đồng tín dụng là mục đích của việc giao kết hợp đồng tín dụng Đây là giai đoạn quan trọng nhất, bởi lẽ chỉ khi nào hợp đồng tín dụng được thực hiện nghiêm chỉnh thì quyền lợi ích hợp pháp của các bên mới được thoả mãn bảo đảm Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, xuất phát từ nhu cầu bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình,... bằng đồng Việt Nam tương đương theo giá bán ngoại tệ thực hiện hạch toán thông qua tài khoản mua bán ngoại tệ II Chế độ pháp về giao kết thực hiện hợp đồng tín dụng 1 Giao kết hợp đồng tín dụng Giao kết hợp đồng tín dụng là một quá trình mang tính chất kỹ thuật nghiệp vụ- pháp do các bên thực hiện theo một trình tự luật định 1.1 Nguyên tắc giao kết 1.1.1 Hợp đồng tín dụng là loại hợp đồng. .. kết hợp đồng tín dụng Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng tín dụng là hành vi pháp do bên nhận đề nghị (tổ chức tín dụng) thực hiện dưới hình thức một văn bản chính thức gửi cho bên kia (bên đề nghị hợp đồng) với nội dung thể hiện sự đồng ý giao kết hợp đồng tín dụng Về phương diện thuyết, việc một bên chấp nhận vô điều kiện văn bản đề nghị hợp đồng của bên kia có thể làm phát sinh một hợp đồng. .. tra về số tiền trả nợ gốc, lãi, phí… để tất toán khoản vay - Thanh hợp đồng tín dụng: Thời hạn hiệu lực của hợp đồng tín dụng theo thoả thuận trong hợp đồng tín dụng đã kết; khi bên vay trả xong nợ gốc lãi thì hợp đồng tín dụng đương nhiên hết hiệu lực các bên không cần lập biên bản thanh hợp đồng Trường hợp bên vay yêu cầu, cán bộ tổ chức tín dụng soạn thảo biên bản thanh hợp đồng. .. tín dụng Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng là tình trạng pháp của quan hệ hợp đồng tín dụng, trong đó các bên thể hiện sự xung đột hay bất đồng ý chí với nhau về những quyền nghĩa vụ hoặc lợi ích phát sinh từ hợp đồng tín dụng Một hợp đồng tín dụng chỉ được coi là có tranh chấp khi sự xung đột, bất đồng về quyền lợi giữa các bên tham gia hợp đồng được thể hiện ra bên ngoài Cần xác định... hàng ngoại thương kết hợp đồng tín dụng ngoại tệ theo các điều khoản đã được hai bên thống nhất Trình tự kết hợp đồng tín dụng ngoại tệ thực hiện theo chế định kết hợp đồng kinh tế Hợp đồng tín dụng ngoại tệ thường bao gồm các nội dung sau: ngày, tháng, năm kết; căn cứ kết, lần cho vay, bên đi vay; đối tượng hợp đồng, mục đích sử dụng vốn vay; thời hạn trả nợ; …Theo hợp đồng, doanh nghiệp... của hợp đồng tín dụng Thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng tín dụng là điểm mốc thời gian mà kể từ lúc đó quyền nghĩa vụ pháp của các bên tham gia hợp đồng tín dụng bắt đầu phát sinh Trên thực tế, pháp luật của từng nước có những quy định rất khác nhau về thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng tín dụng Việc chuyển giao tiền vay (giải ngân) là một nghĩa vụ hợp đồng của bên cho vay nếu... trước khi kết hợp đồng tín dụng Sau khi hợp đồng tín dụng bị vô hiệu thì các bên phải tự thu xếp hoàn trả lại cho nhau tất cả những gì đã nhận, đúng như tình trạng ban đầu khi hợp đồng tín dụng chưa được kết 4 Hợp đồng tín dụng ngoại tệ - Hợp đồng tín dụng ngoại tệ là hợp đồng được kết giữa một bên là ngân hàng ngoại thương với khách hàng là cá nhân, tổ chức nước ngoài Hoạt động cấp tín dụng... tuyên bố hợp đồng tín dụng vô hiệu cũng cần phải được cân nhắc - Hợp đồng tín dụng vô hiệu toàn bộ: Hợp đồng tín dụng được các bên kết nhưng mục đích, nội dung hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội, hoặc hợp đồng tín dụng được xác lập một cách giả tạo để che dấu một giao dịch khác Hợp đồng bị vô hiệu, các bên không có cơ hội khắc phục các thiếu sót để làm cho hợp đồng tín dụng... sau bị coi là vi phạm hợp đồng tín dụng: - Người thực hiện hành vi phải là các bên tham gia hợp đồng tín dụng - Hành vi đó trái với các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng tín dụng Hành vi làm trái với cam kết trong hợp đồng tín dụng thường là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết Để chứng minh một hành vi rõ ràng là trái với cam kết trong hợp đồng tín dụng, bên có quyền . quyền ký kết, vấn đề bảo đảm tiền vay, phân biệt hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tiền vay...Hoàn thiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng tín dụng. động của hệ thống Ngân hàng, nâng cao chất lượng tín dụng. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài: Chế độ pháp lý và thực tiễn về việc ký kết, thực hiện hợp đồng tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế độ pháp lý và thực tiễn về việc ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng.doc, Chế độ pháp lý và thực tiễn về việc ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng.doc, Chế độ pháp lý và thực tiễn về việc ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng.doc, Khái niệm hợp đồng tín dụng Đặc điểm của hợp đồng tín dụng, Điều kiện vay Mục đích sử dụng vốn vay Điều khoản về đối tượng hợp đồng Thời hạn vay, Hợp đồng tín dụng ngoại tệ, Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng Nguyên tắc giao kết, Thực hiện hợp đồng tín dụng, Quy trình thực hiện, Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng N, Ví dụ về hợp đồng tín dụng, Lập báo cáo thẩm định cho vay Ký kết hợp đồng tín dụng Ví dụ:Báo cáo thẩm định đề nghị vay vốn Hồ sơ pháp lý, Công tác nguồn vốn, Cơng tác tín dụng, Cơng tác thanh tốn quốc tế Về nghiệp vụ kế tốn ngân quỹ, Về cơng tác tổ chức cán bộ và đào tạo Về cơng tác kiểm tra, kiểm sốt Về cơng tác tiếp thị thơng tin tun truyền, KIẾN NGHỊ 1. Đối với cơ quan Nhà nước, Thực hiện chiến lược khách hàng Đối với Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, Đối với Ngân hàng Nhà nước, Đối với chi nhánh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn