Hoàn thiện hoạt động chào hàng & xúc tiến bán hàng tại trung tâm thông tin di động khu vực 1

91 523 2
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:13

Luận văn : Hoàn thiện hoạt động chào hàng & xúc tiến bán hàng tại trung tâm thông tin di động khu vực 1 Lời nói đầuCạnh tranh là yếu tố sống còn đối với mỗi doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị trờng. Doanh nghiệp ngày nay chỉ thành công khi biết vận dụng, khai thác những lợi thế cạnh tranh của mình.Thông tin di động là một thị trờng mới mẻ của Việt Nam và hiện trong giai đoạn phát triển nhanh. Tuy thông tin di động là lĩnh vực thuộc quyền sở hữu của Nhà nớc nhng không vì thế mà sự cạnh tranh lại không khốc liệt. Các doanh nghiệp TTDĐ đặc biệt là Mobifone và Vinaphone luôn không ngừng nâng cao vị thế cạnh tranh của mình bằng những chiến lợc kinh doanh.Công ty TTDĐ VMS - MobiFone là Công ty hàng đầu của Việt Nam về thông tin di động. TTTTDĐ KV1 là một bộ phận của Công ty khai thác các thị tr-ờng TTDĐ trên địa bàn các tỉnh phía bắc, hiện tại vị thế cạnh tranh của Công ty nói chung và các trung tâm nói riêng đang bị đe doạ mạnh mẽ bởi đối thủ cạnh tranh chính là Vinaphone với các trung tâm tơng tự trên ba miền đất nớc của họ. Vì thế để giữ vững thị trờng, nâng cao hình ảnh về Công ty, trung tâm trong tâm trí khách hàng cũng nh khả năng cạnh tranh Công ty cần đa ra một số biện pháp. Một trong những biện pháp để giải quyết vấn đề này là thực hiện những hoạt động giới thiệu, chào hàng xúc tiến bán hàng.Đó cũng là lý do giúp em mạnh dạn chọn đề tài: Hoàn thiện hoạt động chào hàngxúc tiến bán hàng tại trung tâm Thông tin di động khu vựcI này.Giới hạn nghiên cứu:Do những hạn chế nhất định về thời gian cũng nh điều kiện nghiên cứu nên phạm vi nghiên cứu của chuyên đề chỉ dừng lại ở cơ sở lý luận về lý thuyết chào háng xúc tiến bán là chủ yếu, đồng thời kết hợp với những nắm bắt ban đầu thực tế qua đợt thực tập tại Trung tâm TTDĐ KVI.Mục đích nghiên cứu1- Tập hợp hệ thống mã hoá những tiêu đề lý luận của chào hàng xúc tiến bán ở Công ty thơng mại trong giai đoạn hiện nay.- Trên cơ sở phân tích đánh giá toàn diện về thực trạng vấn đề quản trị chào hàng xúc tiến bán ở Công ty Thông tin di động khu vực I trong giai đoạn vừa qua. Chỉ ra u nhợc điểm cũng nh nguyên nhân gây ra thực trạng đó.- Từ những phân tích đánh giá đó kết hợp với cơ sở lý luận để đa ra những đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị chào hàng xúc tiến bán, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.Ph ơng pháp nghiên cứu Vận dụng phơng pháp tiếp cận cơ bản về cơ sở lý luận của các môn học chuyên ngành Marketing đặc biệt là các lý thuyết về Chào hàng xúc tiến bán và các phơng pháp logic biện chứng cùng với những nắm bắt ban đầu về thực tế qua đợt thực tập để nghiên cứu chuyên đề sử dụng lý luận phân tích thực trạng tổ chức các chơng trình Chào hàng xúc tién bán của Trung tâm TTDĐ KVI trong đó có sử dụng phơng pháp mô hình hoá để phân tích.Kết cấu đề tài gồm 3 phầnPhần I: Cơ sở lý luận của hoạt động quản trị chào hàn xúc tiến bán ở Công ty dịch vụPhần II. Phân tích và đánh giá tình hình tổ chức quản trị chào hàng xúc tiến bán tại trung tâm thông tin di động khu vực IPhần III. Một số đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị chào hàng xúc tiến bán tại trung tâm thông tin di động khu vực I.2Phần IMột số vấn đề lý luận của hoạt động quản trị chào hàng xúc tiến bán ở Công ty kinh doanh dịch vụI. Sự tồn tại tất yếu và đặc trng thị trờng dịch vụ thông tin di động1. Khái niệm, đặc trng và phân loại sản phẩm dịch vụ thông tin di động1.1. Khái niệmĐể có đợc khái niệm về sản phẩm thông tin di động ta hãy khái quát bản chất dịch vụ là gì. Sản phẩm dịch vụ là một quá trình hoạt động bao gồm các nhân tố không hiện hữu, giải quyết các mối quana hệ giữa ngời cung cấp với khách hàng hoặc tài sản của khách hàng mà không có sự thay đổi quyền sở hữu. Sản phẩm của dịch vụ có thể trong phạm vi hoặc vợt quá phạm vi của sản phẩm vật chất.Từ quan điểm trên chúng ta thấy rằng dịch vụ phải gắn với hoạt động để tạo ra nó. Các nhân tố cấu thành dịch vụ không nh những hàng hoá hữu hiệu, chúng không tồn tại dới dạng hiện vật. Từ đó có khái niệm cụ thể vì sản phẩm dịch vụ thông tin di động là số sản phẩm để đáp ứng nhu cầu liên lạc mọi lúc mọi nơi của con ngời.* Sản phẩm dịch vụ thông tin di động của những đặc điểm là: Mạng viễn thông GMS là một trong những ứng dụng của kỹ thuật viễn thông có nhu cầu lớn nhất và phát triển nhanh. Những hệ thống điện thoại di động mang tính độc lập cao, có nghĩa là một thuê bao ở Anh không thể sử dụng ở Việt Nam đợc và ngợc lại. Chính vì vậy hệ thống thông tin di động chung cho toàn thế giới là rất cần thiết. Hội đồng các cơ quan bu chính viễn thông châu âu đã phác thảo một số đặc điểm của hệ thống mới nhằm làm mục tiêu cho các nớc nghiên cứu. Những đặc điểm đó là:- Có dung lợng cao- Trở thành tiêu chuẩn chung3- Chi phí cho trang thiết bị thấp- Sử dụng mạng điện thoại cầm tay thuận tiện- Độ an toàn cao- Chất lợng cuộc gọi cao1.2. Đặc trng và phân loại sản phẩm dịch vụ thông tin di động1.2.1. Đặc trng cơ bản của sản phẩm dịch vụ thông tin di độngDịch là một loại hàng hoá đặc biệt, nó có những nét đặc trng riêng mà hàng hoá hiện hữu không có. Dịch vụ có 4 đặc trng đó là:* Dịch vụ có đặc tính không hữu hiệu: đây là đặc trng cơ bản của dịch vụ. Với đặc tính này cho thấy dịch vụ là vô hình, không tồn tại dới dạng vật thể. Tuy sản phẩm dịch vụ vẫn mang nặng tính chất (chẳng hạn nghe bài hát hay, bài hát không tồn tại dới dạng vật thể nào, không cầm đợc nó, nhng âm thanh không là vật chất). Tính không hữu hiệu đợc biểu lộ khác nhau đối với từng loại dịch vụ. Nhờ đó ngời ta có thể xác định đợc mức độ sản phẩm hữu hiệu, dịch vụ hoàn hảo và các mức độ trung gian giữa dịch vụ hàng hoá hữu hiệu.* Dịch vụ có tính không đồng nhất: Sản phẩm dịch vụ không tiêu chuẩn hoá đợc trớc hết do hoạt động cung ứng các nhân viên cung cấp dịch vụ không thể tạo ra đợc dịch vụ nh nhau trong những thời gian làm việc khác nhau. Song chúng ta phải thừa nhận rằng nụ cời buổi sáng tơi hơn buổi tối vì cơ thể đã mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc hơn nữa khách hàng là ngời tiêu dùng là ngời quyết định chất l-ợng dịch vụ dựa vào cảm nhận của họ. Do vậy cung cấp dịch vụ thờng thực hiện cá nhân hoá, thoát ly khỏi những quy chế. Điều đó càng làm cho dịch vụ tăng thêm mức độ khác biệt giữa chúng.* Dịch vụ có đặc tính không tách rời: Sản phẩm dịch vụ gắn liền với hoạt động cung cấp dịch vụ. Các sản phẩm cụ thể là không đồng nhất nhng đều mang tính hệ thống, đều từ cấu trúc của dịch vụ cơ bản phát triển thành. Một sản phẩm dịch vụ cụ thể gắn liền với cấu trúc của nó là kết quả quá trình hoạt động của hệ thống với cấu trúc đó. Quá trình sản xuất gắn liền với việc tiêu dùng dịch vụ. Ngời tiêu dùng cũng tham gia vào hoạt động sản xuất cung cấp dịch vụ cho chính mình.4* Sản phẩm dịch vụ mau hỏng (khong dự trữ đợc): dịch vụ không thể tồn kho cất trữ và không thể vận chuyển từ khu vực này tới khu vực khác. Dịch vụ có tính mau hỏng nh vậy nên việc sản xuất mua bán và tiêu dùng dịch vụ bị giới hạn bởi thời gian. Cũng từ đặc điểm này mà làm mất cân đối quan hệ cung cầu cục bộ giữa các thời gian khác nhau trong ngày, trong tuần trong tháng.Đặc tính mau hỏng của dịch vụ quy định sản xuất và tiêu dùng dịch vụ phải đồng thời, trực tiếp trong một thời gian giới hạn nếu không tuân thủ những điều kiện đó sẽ không có cơ hội mua bán tiêu dùng.4 đặc tính trên đợc mô tả ở sơ đồ sau:Hình 1: Mô tả bốn đặc tính cơ bản của dịch vụ1.2.2. Phân loại sản phẩm dịch vụ thông tin di độngSản phẩm dịch vụ gồm dịch vụ chính và các dịch vụ phi khác- Sản phẩm dịch vụ chính: là dịch vụ đàm thoại mà Công ty cung cấp cho khách hàng- Sản phẩm dịch vụ phụ:+ Dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi+ Dịch vụ chờ cuộc gọi+ Dịch vụ giữ cuộc gọi+ Dịch vụ hiển thị cuộc gọi+ Dịch vụ cấm hiển thị số gọi đến+ Dịch vụ hộp th thoại5Không hiện hữuKhông tách dời Mau hỏngDịch vụKhông đồng nhất+ Dịch vụ chuyển Fax .+ Mobichat+ Moiphone WAP+ Mobimail+ Mobifun.Do áp dụng đợc những kỹ thuật mới và vận dụng khả năng của mạng thông tin di động, Công ty ngày càng đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ của mình, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ thuận tiện nhất. Đặc biệt dịch vụ chuyển fax thực sự là một kỹ thuật mới theo kịp với sự phát triển của thời đại. Dịch vụ chuyển fax qua máy điện thoại giúp cho khách hàng chỉ cần có một máy tính cá nhân và một máy điện thoại di động là có thể chuyển bản fax đến bất kỳ nơi nào.2. Điều kiện và quá trình phát triển thị trờng dịch vụ tông tin di động ở nớc ta.Trong những năm qua với chính sách mở cửa, đa phơng hoá quan hệ và đợc đảng và Nhà nớc quan tâm, ngành bu chính viễn thông đã có những phát triển mạnh mẽ.Trong điều kiện bị cấm vận kỹ thuật cao, nguồn vốn ngân sách còn khó khăn nhng nhờ có chính sách mở cửa đúng đắn của Nhà nớc, ngành bu điện đã tích cực nỗ lực chủ động tranh thủ tìm mọi nguồn vốn đầu t để nâng cấp cải tạo và phát triển mạng lới theo hớng cập nhật với công nghệ hiện đại, tiên tiến của thế giới thông qua việc đi đầu để mở rộng nâng cấp, cải tạo và phát triển mạng lới theo hớng cập nhật với công nghệ hiện đại, tiên tiến của thế giới. Thông qua việc đi đầu mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế song phơng và đa phơng, tạo thế cạnh tranh giữa các tập đoàn và Công ty lớn trên thế giới. Thu hút đợc công nghệ, kỹ thuật cũng nh nguồn vốn có sự phát triển. Chỉ trong một thời gian ngắn mạng lới viễn thông Việt Nam đã đợc thay đổi căn bản từ mạng Analog lạc hậu chuyển sang mạng lới kỹ thuật số (Digital) hiện đại, đảm bảo thông tin liên lạc tự động trong nớc và quốc tế, cũng nh liên lạc cho các vùng nông thôn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới và phát triển 6kinh tế xã hội của đất nớc giữ vững an ninh quốc phòng, phục vụ cho nhu cầu đa dạng dân sinh và nâng cao dân trí.Giai đoạn 1 của chiến lợc tăng tốc độ phát triển Bu chính viễn thông đến năm 2000 (1993 - 1995) đợc thực hiện thắng lợi.Các chỉ tiêu phát triển trong giai đoạn 1 là một máy điện thoại trên 100 dân đã đợc hoàn thành trớc thời hạn.Có thể nói 10 năm đổi mới đất nớc là 10 năm đổi mới các ngành Bu chính viễn thông với t duy đổi mới và t duy chiến lợc phát triển của ngành là đúng đắn và các biện pháp triển khai có hiệu quả. Trong thời gian qua ngành Bu điện đã thực sự tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực Bu chính viễn thông Việt Nam.Các dịch vụ Bu chính viễn thông hôm nay đã trở thành các dịch vụ phổ cập đại chúng với đa số các tầng lớp nhân dân đợc cung cấp rộng rãi và đều khắp trên toàn quốc tới tận huyện, xã, lên đến đồn biên phòng và đến tận các hòn đảo xa xôi. Vì thế ngành bu điện trong quá trình phát triển luôn coi viễn thông là một trong những lĩnh vực đợc u tiên đầu t cho đến năm 1990 dịch vụ viễn thông cung cấp cho khách hàng chỉ là dịch vụ truyền thông đơn thuần nh điện thoại, điện báo, telex chất lợng thấp, đầu nối chậm, khách hàng phải tốn nhiều thời gian chờ đợi. Đến nay nhờ việc đa vào mạng lới các thiết bị chuyển mạng, truyền dẫn điện tử kỹ thuật số, nhiều dịch vụ mới đã đợc cung cấp cho xã hội nh: Truyền số liệu, điện thoại di động, vô tuyến nhắn tin, dịch vụ Intarnet đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cả về số lợng và chất lợng của ngời tiêu dùng.Hôm nay dịch vụ viễn thông đã trở thành một phơng tiện thông tin liên lạc nhanh chóng thuận tiện và bớc đầu phổ cập đối với nhiều ngời dân không chỉ có ở các vùng thành phố, thị xã mà cả ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, hải đảo xa xôi.Đến cuối năm 1995 mật độ điện thoại của Việt Nam đã đạt tỷ lệ 1 máy trên 100 ngời (tơng đơng 746.000 máy). Mục tiêu này trớc đây dự báo sẽ đạt đợc vào năm 2000. Đây là kết quả quá trình nỗ lực của ngành bu điện Việt Nam. Nếu so sánh với năm 1991 thì Việt Nam chỉ có 0,18 máy/ 100 dân ( cứ tơng đơng 100.000 máy) tốc độ phát triển bình quân hàng năm gần 60%.7Giữa năm 1996, chiếc máy điện thoại thứ 1.000.000 (trong đó có cả điện thoại di động) đã đợc đa vào hoạt động trên mạng lới viễn thông quốc gia Việt Nam. Vào thời đó Việt Nam là nớc thứ 60/142 ngời trên thế giới có số thuê bao điện thoại đạt hơn 1.000.000 lúc đó.Đến hết năm 1996 mật độ điện thoại của Việt Nam đã đạt tỷ lệ 1,56 máy/100 dân (tơng đơng 1.186.000 máy điện thoại). Và hôm nay mạng viễn thông Việt Nam đã có trên 2.500.000 máy điện thoại (đạt 3,3 máy/100 dân) trong đó có trên 240.000 máy điện thoại di động (đạt tỷ lệ 10%).3. Đặc điểm và các khía cạnh văn hoáVăn hoá đợc định nghĩa khá phức tạp gồm các hiểu biết, niềm tin nghệ thuật, đạo đức, luật lệ, phong tục và những vấn đề khác đòi hỏi với mỗi thành viên của cộng đồng. Nền văn hoá điều chỉnh hành vi của các cá nhân thông qua xác định các hình thức tơng tác phù hợp, cũng nh không phù hợp với xã hội và các cá nhân khác. Các cá nhân còn một nền văn hoá thông qua giao tiếp hàng ngày với xã hội xung quanh và nhờ đó, các cá nhân dần dần đợc xã hội hoá. Tốc độ, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nớc trên thế giới và trong khu vực.Ngành bu điện đợc Đảng và Nhà nớc rất quan tâm. Vì thế đại hội Đảng vừa qua đã đặt ra mục tiêu cho ngành bu điện là phát triển mạng lới dịch vụ đáp ứng tối ta nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng với chất lợng cuộc gọi cao, giá thành hạ. Thị trờng chứng khoán hình thành và việc phát hành trái phiếu quốc tế ở Việt Nam trong một một vài năm tới đòi hỏi phải cung cấp dịch vụ viễn thông cao cấp.Với dân số khoảng 90 triệu ngời vào năm 2005 đó là thị trờng rộng lớn là điều kiện thuận lợi để cung cấp nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khai thác.Cùng với sự phát triển tiến bộ xã hội loài ngời, trình độ dân trí của ngời dân Việt Nam đợc nâng cao không ngừng, mong muốn đợc tiếp cận với nền văn minh nhân loại mà sự phát triển vợt bậc của viễn thông mới có khả năng đáp ứng đợc nhu cầu này. Xu hớng toàn cầu hoá đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội đã làm cho vai trò của thông tin càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với sự phát triển của nớc ta. Ngày hôm nay trên thế giới, từng giờ từng phút những khối l-8ợng thông tin khổng lồ đợc truy cập, khai thác, chuyển tải xử lý và khối lợng thông tin đang tiếp tục ra nhanh với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Đất nớc ta muốn hội nhập thế giới thì phải xác định cơ sở hạ tầng Bu chính viễn thông tốt hơn, hoạt động với tốc độ nhanh hơn, dung lợng lớn hơn, tính chính xác cao hơn và kịp thời hơn. Điều đó có nghĩa là nếu không có cơ sở Bu chính viễn thông hiện đại hội nhập đợc với đời sống thông tin thế giới sẽ không có đợc những lợng thông tin cần thiết kịp thời và do đó nguy cơ tụt hậu là điều không chánh khỏi.Môi trờng pháp luậtMột trong những khía cạnh môi trờng bên ngoài ảnh hởng đến hoạt động của doanh nghiệp là hệ thống luật pháp. Nhà quản lý phải quan tâm đến từng chế độ pháp lý riêng biệt tại từng nớc hộ đầu t, cũng nh các mối liên hệ pháp luật giữa những nớc này.Các chế độ pháp luật của một quốc gia ảnh hởng đến cách thức thực hiện các nhân tố then chốt của quá trình quản lý. Các hệ thống luật pháp có thể liên quan đến công việc kinh doanh trong một nớc hay nhiều nớc. Nhng ảnh hởng chủ yếu của pháp luật là:- Luật thơng mại, hội đồng, bảo vệ các bằng sáng chế, nhãn hiệu thơng mại và quyền tác giả.- Luật môi trờng, những quy định về an toàn và sức khỏe.- Luật thành lập doanh nghiệp.- Luật lao động - Luật chống độc quyền các hiệp hội kinh doanh - Giá cả- Thuế.Việt Nam với chính sách mở cửa đổi mới nền kinh tế đã ra khỏi khủng hoảng và đang phát triển với tốc độ bền vững, chế độ chính trị, pháp luật ổn định cũng là mảnh đất tốt cho các nhà đầu t. Mức tăng trởng 9 - 10%/ năm của nền kinh tế đang tiếp tục đợc duy trì trong những năm tới đã mở ra những nhu cầu to lớn về thông tin trong hoạt động kinh doanh cũng nh trong phát triển mọi mặt hoạt động khác mức sống của ngời dân đợc nâng lên kèm theo những nhu cầu mới về giao 9tiếp trao đổi về thông tin sinh hoạt, kinh doanh sản xuất cũng nh giá trị, học tập nghiên cứu.Tăng trởng kinh tế - mức sống đợc nâng cao - thị trờng có khả năng thanh toán đợc mở rộng - tổng cầu của xã hội đối với sản xuất và dịch vụ bu điện sẽ tiếp tục tăng với tốc độ nhanh chóng. Đó là những quan hệ hữu cơ tất yếu cho việc phát triển hệ thống truyền thông của xã hội thông tin ngày mai.Môi trờng thơng mạiQuan hệ của chúng ta với các nớc khác nhìn chung đều có chiều hớng rất tốt vì thế đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bu điện.Bình thờng hoá quan hệ Việt - Mỹ, tăng cờng hợp tác phát triển đa phơng và song phơng trong khu vực ASEAN và thế giới đều là những tiền đề tốt cho bu điện thuận lợi trong việc tìm các nguồn công nghệ, kỹ thuật, nguồn tài chính . để thực hiện thành công mục tiêu: tận dụng triệt để lợi thế của ngời đi sau tăng nhanh.II. Khái niệm và những nội dung cơ bản của quản trị chào hàng xúc tiến bán của Công ty kinh doanh dịch vụ1. Khái niệm và mô hình quản trị chào hàng xúc tiến bán1.1. Khái niệm quản trị chao hàng xúc tiến bánBất cứ một Công ty nào cũng đều phải có một bộ máy quản trị.- Đây là phơng thức để điều hành mọi hoạt động của Công ty. Quản trị kinh doanh của một Công ty kinh doanh thơng mại là một phơng thức thích hợp để điều hành các công việc kinh doanh của Công ty nhằm tối đa hoá năng lực hành vi của nó trong môi trờng kinh doanh và thị trờng mục tiêu xác định.Quản trị Marketing ở Công ty kinh doanh dịch vụ là quá trình phân tích kế hoạch hoá triển khai, thực thi và kiểm tra các chơng trình đã đề ra nhằm tạo lập, duy trì và phát triển những trao đổi có lợi với tập khách hàng mà mình muốn hớng đến cho mục đích đạt thành các mục tiêu của Công ty.Quá trình quản trị Marketing liên quan tới dịch vụ tạo ra sự trao đổi với tập khách hàng mục tiêu. Mục đích của nó là tạo sự thoả mãn cho các bên quản trị Marketing có nhiệm vụ tác động đến mức độ thời điểm và cơ cấu của nhu cầu theo 10[...]... hinh thành và phát triển của trung tâm thông tin di động khu vc 1 2 .1 Quá trình hinh thành và phát triểnn của trung tâm thông tin di động khu vc 1 Trung tâm thông tin di động KVI là một đơn vị thanh viên trc thuộc công ty Thông tin di động đợc thành lập theo quyết định số 15 4/QDTC ngày 22/06 /19 94 Trung tâm thông tin di động ZKVI thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc ,hoạt động theo phân cấp của Giám... chào hàng xúc tiến bán Xác định cấu trúc nghiệp vụ chào hàng xúc tiến bán Quyết định quy mô của khích lệ Quyết định điều kiện tham gia Quyết định phơng tiện phát thông điệp chào hàng xúc tiến bán Quyết định thời gian và điểm chào hàng xúc tiến bán Quyết định tổng kinh phí cho chơng trình chào hàng xúc tiến bán Quyết định tiền thẩm định vào thực thi chào hàng xúc tiến bán Đánh giá kết quả chiến dịch chào. .. thống thông tin di động - Lắp đặt khai thácvà kinh doanh hệ thống nhắn tin -Lắp đặt các thiết bị thôngtin di động và nhắn tin -Bảo trì sửa chữa mạng lới thông tin di động và nhắn tin -Xuất nhập khẩu ,kinh doanh vậ t thiết bị chuyên dùng thông tin di động Công ty có 3 miền khác nhau trên toàn quốc Và côngty có 9 phòng chức năng trực thuộc và 3 trung tâm thông tin di động , các trung tâm thông tin di động. .. khách hàng trọng điểm xác định 1. 2 Mô hình quản trị chào hàng xúc tiến bán 11 Xác lập mục tiêu chào hàng xúc tiến bán Lựa chọn công cụ và kỹ thuật chào hàng xúc tiến bán Các công cụ xúc tiến bán định hớng khách hàng tiềm năng Chào hàng xúc tiến bán định hớng cải thiện điều kiện mua bán Những hội nghị DN và các cuộc triển lãm thơng mại Thi đố, đánh cá và trò chơi Các quyết định triển khai chơng trình chào. .. thởng ,kỉ luật + Ban an toàn lao động ,ban PCBL 35 2.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của trung tâm thông tin di động KVI 2.3 .1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của trung tâm Trung tâm thông tin di động KVI thuộc công ty thông tin di động Mô hình cơ cấu tổ chức của trung tâm từ giám đốc Trung tâm xuống các Phòng ban Hiện nay trung tâm ttheo hình thức chỉ đạo trực tiếp thông tin di động KVI có 10 phòng ban đợc thành lập theo... lợng bán hàng cũng có thể là những lực lợng để thực hiện các hoạt động chào hàng xúc tiến bán, những nhân viên bán hàng đồng thời là những ngời cung cấp thông tin các chơng trình chào hàng xúc tiến bán mà Công ty đang thực hiện Tóm lại trong khi quảng cáo và tuyên truyền là hình thức để cung cấp thông tin thì chào hàng xúc tiến bán là yếu tố thuyết phục hỗn hợp chào hàng Tơng tự 26 nh vậy, bán hàng. .. hởng tới chơng trình xúc tiến bán và có hành động điều chỉnh và rút kinh nghiệm cho chơng trình khác III Chào hàng xúc tiến bán ra quan hệ của nó với các quyết định chào hàng thơng mại khác 1 Đặc điểm các hình thức đợc sử dụng trong hoạt động chào hàng xúc tiến bán * Các hình thức xúc tiến bán định hớng khách hàng tiềm năng: - Trng bày chào hàng tại các hội chợ triển lãm nhằm thông báo nhắc nhở từ... thế nếu mức độ trung thành của ngời tiêu dùng cao và khi mức độ trung thành thấp thì chào hàng xúc tiến bán sẽ chiếm u thế hơn - Giai đoạn suy giảm các hoạt động quảng cáo và chào hàng xúc tiến bán giảm nhanh rồi dẫn đến biến mất 25 2.2 Mối quan hệ giữa chào hàng xúc tiến bán với chào hàng cổ động chiêu khách Cổ động chiêu khách đợc dùng để chào hàng cho nhãn hiệu, cá nhân địa điểm hoạt động, tổ chức... dịch vụ, tăng quy mô đặt hàng và tăng năng xuất bán hàng và giảm chi phí bán hàng Có nhiều phơng thức chào hàng xúc tiến bán hàng có thể dùng để khuyến khích các thành viên của lực lợng bán hàng nh hội nghị bán hàng thi đua bán hàng mỗi yếu tố này có mục đích đặc biệt nhng đều có mục tiêu chung đó là động viên lực lợng bán hàng 3 .1. 2 Chào hàng xúc tiến bán hàng với ngời tiêu dùng - Mục tiêu là thúc đẩy... doanh mạng lới thông tin di động tại khu vực phía Bắc _ Trung tâm thông tin di động KVII có tên giao dịch quốc tế VIET NAM MOBILE TELECOM SERVICS CENTRE II có trụ sở tại MM18 - Đờng Trờng Sơn Quận 10 -Thành phố Hồ Chí Minh _Trung tâm thông tin di động KVIII Có tên giao dich quốc tế VIETNAM MOBILE TELECOM SERVICS CENTRE III có trụ sở tại 263 Nguyễn Văn Linh Tp Đà Nẵng Vậy có thể nói hoạt động kinh doanh . tâm thông tin di động khu vực IPhần III. Một số đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị chào hàng xúc tiến bán tại trung tâm thông tin di động khu. hoạt động giới thiệu, chào hàng xúc tiến bán hàng. Đó cũng là lý do giúp em mạnh dạn chọn đề tài: Hoàn thiện hoạt động chào hàng và xúc tiến bán hàng tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động chào hàng & xúc tiến bán hàng tại trung tâm thông tin di động khu vực 1, Hoàn thiện hoạt động chào hàng & xúc tiến bán hàng tại trung tâm thông tin di động khu vực 1, Hoàn thiện hoạt động chào hàng & xúc tiến bán hàng tại trung tâm thông tin di động khu vực 1, Điều kiện và quá trình phát triển thị trờng dịch vụ tông tin di động ở nớc ta., Đặc điểm và các khía cạnh văn hoá, Bản chất của chào hàng xúc tiến bán của Công ty kinh doanh dịch vụ Vai trò của chào hàng xúc tiến bán của Công ty kinh doanh dịch vụ., Lựa chọn công cụ và kỹ thuật chào hàng xúc tiến bán, Các quyết dịnh triển khai chơng trình chào hàng xúc tiến bán, Đặc điểm các hình thức đợc sử dụng trong hoạt động chào hàng xúc tiến bán, Quyết định dành cho chào hàng quảng cáo và xúc tiến bán. Mỗi quan hệ giữa chào hàng xúc tiến bán với chào hàng quảng cáo, Lịch sử hình thành, quá trình phát triển của Công ty TTDĐ VMS, Mối quan hệ giữa chào hàng xúc tiến bán với chào hàng cổ động chiêu khách. Quá trình hinh thành và phát triểnn của trung tâm thông tin di động khu vc 1., Chức năng , nhiệm vụ ,quyền hạn ,của trung tâm thông tin di động KVI, Cơ cấu tổ chức bộ máy của trung tâm thông tin di động KVI, Môi trờng Marketing nội địa tại Công ty Thông tin Di Động Khu vực I., Xác lập mục tiêu chào hàng và xúc tiến bán., Thành công Các hình thức xúc tiến bán định hớng khách hàng tiềm năng, Chào hàng xúc tiến bán định hớng cải thiện điều kiện sử dụng dịch vụ Những hội nghị khách hàng và các cuộc triển lãm thơng mại, Xác định cấu trúc nghiệp vụ chào hàng xúc tiến bán Quyết định quy mô của khích lệ Quyết định điều kiện tham gia, quyết định về phơng tiện phát thông điệp chào hàng Quyết định thời điểm và thời hạn chào hàng và xúc tiến bán, Lựa chọn thớc đo kết quả So sánh kết quả đạt đợc và kết quả đề ra, Tình hình tổ chức quản trị chào hàng xúc tiến bán của TT DĐKV I, Nguyên nhân chủ quan, Quản trị nhân s chào hàng xúc tiến bán Quản trị tài chính của chơng trình chào hàng xúc tiến bán, Các công cụ xúc tiến bán định hớng khách hàng tiềm năng, Các công cụ chào hàng xúc tiến bán định hớng cải thiện điều kiện mua bán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn