VLĐ & các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp chế biến và kinh doanh nông thổ sản Hà Nội

67 320 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2012, 15:08

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: VLĐ & các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp chế biến và kinh doanh nông thổ sản Hà Nội Lời nói đầuNâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu t là mục tiêu phấn đấu lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn nói chung hiệu quả sử dụng vốn l-u động nói riêng vốn lu động gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Để đa ra những giải pháp hữu hiệu, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lu động, bản thân doanh nghiệp phải biết kết hợp giữa lý luận với điều kiện thực tế của công ty mình, cũng nh điều kiện kinh tế xã hội các qui định của nhà nớc trong việc quản lý sử dụng vốn lu động.Đối với các doanh nghiệp nhà nớc, ở nớc ta hiện nay, vấn đề quản lý sử dụng vốn lu động đang đợc đặc biệt quan tâm. Trong tình hình mới, cùng với việc chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế là quá trình cắt giảm nguồn vốn ngân sách cấp, mở rộng quyền tự chủ chuyển giao vốn cho các doanh nghiệp tự quản lý sử dụng đã tạo ra một tình hình mới đầy phức tạp biến động trong quá trình vận động vốn nói chung. Một số doanh nghiệp đã có ph-ơng thức, phơng pháp, biện pháp huy động sử dụng vốn kinh doanh một cách năng động hiệu quả, phù hợp với những yêu cầu đòi hỏi của cơ chế quản lý kinh tế mới. Bên cạnh đó đã có không ít những doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, các doanh nghiệp này chẳng những không huy động, phát triển tăng thêm nguồn vốn mà còn trong tình trạng mất dần vốn. Do công tác quản lý sử dụng vốn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả, vi phạm các qui định trong thanh toán.Trong bối cảnh chung đó, nghiệp Chế biến Kinh doanh Nông thổ sản -Hà Nội đã có nhiều cố gắng trong việc tìm hớng khai thác, huy động vốn vào phát triển kinh doanh đã đạt đợc những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều vấn đề đặt ra cần đợc tiếp tục giải quyết nh tích luỹ hơn nữa để tăng nguồn vốn sở hữu, tự chủ trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt là vấn đề quản lý sử dụng hiệu quả vốn lu động. Là một doanh nghiệp thơng mại nhà nớc hoạt động đặc thù trong ngành Nông thổ sản nên vốn lu 1động của nghiệp đòi hỏi lớn, chiếm khoảng trên 80% tổng vốn kinh doanh. Kinh doanh Nông sản nên đã đòi hỏi một lợng hàng hoá lớn trong khâu dự trữ lu thông, điều này bắt buộc doanh nghiệp phải có phơng thức quản lý sử dụng vốn lu động một cách hết sức khoa học, hợp lý . nhằm đạt hiệu quả tối u nhất của đồng vốn.Do tầm quan trọng của vấn đề qua thực tế nghiên cứu, tìm hiểu trong thời gian thực tập tại nghiệp. Đặc biệt là đợc sự giúp đỡ tận tình của PGS - PTS Đặng Đình Đào các cô, chú trong Ban lãnh đạo của nghiệp. Em đã mạnh dạn chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là: "Vốn lu động các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại nghiệp Chế biến Kinh doanh Nông thổ sản - Nội".Song do thời gian có hạn kiến thức thực tế còn non kém nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo các cô, chú trong Ban lãnh đạo nghiệp để bài viết của em đợc tốt hơn.Qua đây em cũng tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của Thầy cô giáo các cô chú trong nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn!Nội dung chính của luận văn đợc trình bày trong các chơng sau:Ch ơng I: Vốn lu động tầm quan trọng của vốn lu động đối với các doanh nghiệp Thơng mại trong nền kinh tế thị trờng.Ch ơng II: Tình hình sử dụng vốn lu động tại nghiệpCh ơng III: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại nghiệp Chế biến Kinh doanh Nông sản- Nội.2Ch ơng I Vốn lu động tầm quan trọng của vốn lu động đối với các doanh nghiệp thơng mại trong nền kinh tế thị trờngĐa phần các doanh nghiệp nhà nớc, đợc sinh ra trởng thành trong nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp. Bởi vậy hầu hết các doanh nghiệp đó đều đợc cấp phát bao cấp về vốn kinh doanh hàng năm. Nhng kể từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trờng, thì sự u đãi đó ngày càng bị cắt giảm. Các doanh nghiệp phải tự mình bơn trải, tìm kiếm nguồn vốn kinh doanh cho riêng mình. Đứng trớc tình hình đó các doanh nghiệp nhà nớc đã có sự phân hoá rõ rệt, có doanh nghiệp làm ăn phát đạt từng bớc khẳng định mình trên thơng trờng. Song cũng có không ít các doanh nghiệp do trình độ quản lý yếu kém thiết bị lạc hậu . đã làm ăn thua lỗ dẫn tới phá sản.I. Vốn tầm quan trọng của vốn đối với mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng.Vốn là một phạm trù kinh tế, là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho bất cứ doanh nghiệp, ngành nghề kinh tế, kỹ thuật . nào trong kinh tế. Để tiến hành đợc hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải nắm giữ một lợng vốn nào đó. Số vốn này thể hiện giá trị toàn bộ tài sản có thuộc quyền quản lý sử dụng của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định hay không.Vốn với ý nghĩa kinh tế bao gồm toàn bộ các yếu tố kinh tế đợc bố trí để sản xuất kinh doanh. Vốn đợc đa vào sản xuất kinh doanh, đợc thể hiện ở nhiều hình thức vật chất khác nhau. Nó bao gồm vốn cố định vốn lu động, cũng nh mọi kiến thức tích luỹ của doanh nghiệp, sự khéo léo, trình độ quản lý các tác nghiệp của lãnh đạo nhân viên trong doanh nghiệp.1. Khái niệm vốn kinh doanh3Có nhiều khái niệm về vốn kinh doanh, tuy nhiên khái niệm mà đợc nhiều ngời ủng hộ nhất là:"Vốn kinh doanh là số vốn đợc dùng vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, số vốn này đợc hình thành từ khi thành lập doanh nghiệp (do chủ sở hữu đóng góp ban đầu .) do cấp phát bổ sung thêm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh".Nh vậy vốn kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Tài sản bằng hiện vật nh: Nhà cửa, kho tàng, máy móc . các vật kiến trúc khác. Tài sản bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc . Tài sản bằng bán quyền sở hữu công nghiệp .Tất cả tài sản này đều đợc quy ra tiền Việt Nam, mọi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh đều phải trải qua chu trình sau:Hàng hoá Hàng hoáĐầu vào .Sản xuất kinh doanh . Đầu raDịch vụ Dịch vụĐể sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có một khoản tiền ứng trớc, vì doanh nghiệp cần cố vốn để cung cấp cho những yêu cầu sản xuất kinh doanh của mình, tuy nhiên các nhu cầu này thể hiện dới các hình thức khác nhau.2. Các loại vốn kinh doanhCó rất nhiều cách phân loại vốn kinh doanh, tuỳ theo ngời quản lý đứng trên giác độ nào:- Đứng trên giác độ quản lý nhà nớc, vốn của doanh nghiệp gồm:+ Vốn pháp định: là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp, vốn pháp định do pháp luật qui định đối với từng ngành nghề, từng loại hình sở hữu doanh nghiệp. Dới mức vốn pháp định thì không đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp.4+ Vốn điều lệ : Là số vốn do các thành viên đóng góp đợc ghi vào điều lệ của doanh nghiệp. Tuỳ theo từng loại hình doanh nghiệp, theo từng ngành nghề . vốn điều lệ không thể ít hơn vốn pháp định. Đứng trên giác độ hình thành vốn, vốn của doanh nghiệp gồm:+ Vốn bổ xung: Là số vốn tăng thêm do bổ sung từ lợi nhuận, do nhà nớc bổ sung bằng phân phối lại nguồn vốn đối với doanh nghiệp nhà nớc, do sự đóng góp của các thành viên, do phát hành cổ phiếu đối với các doanh nghiệp t nhân, doanh nghiệp cổ phần.+ Vốn liên doanh: Là số vốn đóng góp do các bên cùng cam kết liên doanh với nhau để hoạt động kinh doanh.+ Vốn đi vay: Trong sản xuất kinh doanh ngoài vốn tự có, đa phần các doanh nghiệp còn phải sử dụng một khoản vốn vay khá lớn. Ngoài ra còn có khoản vốn chiếm dụng lẫn nhau của các đơn vị khác. Đứng trên giác độ chu chuyển vốn: Vốn của doanh nghiệp bao gồm vốn cố định, vốn lu động đây là hình thức phân loại vốn của các doanh nghiệp hiện nay.+ Vốn cố định: Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản cố định. Tài sản cố định dùng trong kinh doanh tham gia hoàn toàn vào quá trình sản xuất kinh doanh nhng về giá trị thì chỉ đợc thu hồi sau nhiều chu kỳ kinh doanh.Đối với loại hình doanh nghiệp thơng mại thì vốn cố định chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng vốn kinh doanh của doanh nghiệp, khoảng từ 20% - 30% tổng vốn.+ Vốn lu động: Là biểu hiện bằng tiền của tài sản lu động. Vốn lu động là giá trị còn lại của vốn kinh doanh, sau khi đã trừ đi phần tài trợ cho tài sản cố định. Nh vậy vốn lu động có thể đợc xác định theo công thức sau:VLĐ = Vốn kinh doanh - Vốn cố định.Vốn là giá trị đem lại giá trị thặng d. Vốn do lao động thặng d trong các thành phần kinh tế thuộc các hình thức sở hữu khác nhau tồn tại khách quan trong xã hội tích luỹ lại. " Xã hội luôn biểu hiện ra là một đống của cải vật 5chất khổng lồ". Nhng đống vật chất khồng lồ này chỉ đợc coi là vốn, khi bản thân nó phải vận động chuyển hoá thành T': T - H - T'.3. Các bộ phận cấu thành của doanh nghiệpVốn kinh doanh của doanh nghiệp đợc cấu thành bởi hai bộ phận chính là:Vốn cố định (VCĐ) là vốn lu động (VLĐ). Tuỳ loại hình doanh nghiệp tuỳ theo trình độ áp dụng công nghệ trong sản xuất có những tỷ lệ về từng loại vốn cho hợp lý. Việc xác định hợp lý cho cơ cấu vốn ở từng doanh nghiệp là yếu tố rất quan trọng, nó thể hiện trình độ quản lý sử dụng vốn ở mỗi doanh nghiệp.3.1. Vốn cố địnhVốn cố định là toàn bộ giá trị của tài sản cố định trong doanh nghiệp .Tài sản cố định(T SCĐ)là những t liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài. Khi nó tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh . TSCĐ bị hao mòn dần giá trị của nó đợc chuyển dịch từng phần vào chi phí kinh doanh. Khác với vốn lu động. TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh .TSCĐ lại đợc chia thành TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình.TSCĐ hữu hình là loại tài sản có vật thể kiến trúc nh nhà của, máy móc .TSCĐ vô hình nh bản quyền phát minh sáng chế tóm lại tuỳ theo từng loại hình doanh nghiệp mục đích nghiên cứu mà có sự phân loại TSCĐ khác nhau.3.2. Vốn lu độngVốn lu động của doanh nghiệp đó chính là nguồn vốn hình thành nên tài sản lu động. Là lợng tiền cần thiết ứng trớc để có đợc TSLĐ. Khác với TSCĐ, TSLĐ có thời gian luân chuyển ngắn thờng là trong một chu kỳ kinh doanh hay trong vòng một năm. Đặc điểm của TSLĐ là luôn thay đổi hình thức biểu hiện trong quá trình luân chuyển với tốc độ cao.Nh vậy vốn lu độngvốn dài hạn của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong nguồn vốn dài hạn này ở các doanh nghiệp lại đợc hình thành rất nhiều 6nguồn khác nhau nh: Nguồn vốn tự có, nguồn vốn vay dài hạn . trong mỗi loại nguồn vốn đó lại đợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau nh:+ Nguồn vốn tự có: Hay vốn chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nớc nguồn vốn này là do ngân sách Nhà nớc cấp, vốn đóng góp, vốn liên doanh đối với các loại hình doanh khác.Nguồn vốn tự bổ xung lấy từ phần lãi đợc giữ lại, là phần chênh lệch giữa một bên là toàn bộ doanh thu (và các thu nhập khác) của các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính một bên là toàn bộ chi phí kinh doanh, chi phí tài chính . số lãi này trong khi cha phân phối cho các lĩnh vực (nộp ngân sách, nộp quĩ nghiệp .) đợc sử dụng cho kinh doanh vàcoi nh vốn chủ sở hữu.Ngoài ra còn có các loại vốn chủ sở hữu khác có nguồn gốc từ lợi nhuạn để lại (các quĩ nghiệp, các khoản dự trữ .) hoặc các loại vốn khác (vốn xây dựng cơ bản, vốn từ các nguồn kinh phí cấp phát .).+ Các nguồn vốn từ đi vay dài hạn ngắn hạn.Là phần công nợ phải trả bao gồm các loại sau:- Vốn đi vay (ngân hàng, cán bộ công nhân viên .)- Vốn từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu.- Vốn từ chiếm dụng các doanh nghiệp khác .Đây là số vốndoanh nghiệp đi vay, đi chiếm dụng của các đơn vị, cá nhân, tổ chức . do vậy doanh nghiệp phải có trách nhiệm trả khoản công nợ này.Tỷ trọng của từng loại nguồn vốn trong vốn dài hạn đợc coi là cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Đối với vốn tự có doanh nghiệp muốn sử dụng thì phải chịu các khoản chi phí nh: Chia lãi cổ phần đối với vốn cổ phần, vốn liên doanh, trả các khoản thu trên vốn đối với vốn ngân sách cấp. Đối với vốn vay dài hạn doanh nghiệp phải trả lãi tiền vay hay còn gọi là chi phí vốn vay .Nh vậy giá trị tài sản nguồn hình thành tài sản chỉ là một tài sản có thể đợc tài trợ từ một hay nhiều nguồn vốn khác nhau, ngợc lại một nguồn vốn có thể tham gia hình thành nên nhiều loại tài sản. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp 7phải biết sáng suốt lựa chọn các hình thức huy động nên nguồnvốn hợp lý, dẫn tới việc xác định cơ cấu vốn hợp lý, chặt chẽ . đem lại hiệu quả sử dụng vốn lu động cao nhất.Giá trị tài sản = Nguồn hình thành tài sản hayHoặc Giá trị tài sản = Vốn chủ sở hữu + Công nợ phải trảTSLĐ + TSCĐ = Vốn chủ sở hữu + Công nợ phải trả.Vốn lu động đợc biểu hiện thông qua hai lĩnh vực luân chuyển của TSCĐ sai: TSCĐ sản xuất TSCĐ lu thông. TSCĐsản xuất bao gồm những tài sản dự trữ cho quá trình sản xuất (nguyên vật liệu, dụng cụ .) tài sản lu động trong lĩnh vực lu thông gồm tài sản dự chữ cho quá trình lu thông (thành phẩm, hàng hoá dự trữ trong kho hay đang gửi đi bán), tài sản lu động trong quá trình lu thông(vốn bằng tiền, các khoản phải thu .) các tài sản đầu t tài chính gắn hạn (đầu t liên doanh, liên kết ngắn hạn, đầu t chứng khoán ngắn hạn .).4. Vai trò của vốn lu động đối với doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh .VLĐ là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh là một bộ phận không thể thiếu đợc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh đợc diễn ra liên tục, từ khâu nghiên cứu thị trờng, mua sắm vật t, sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Nó chính là vốn luân chuyển cho doanh nghiệp sử dụnghiệu quả máy móc, thiết bị lao động để tiến hành sản xuất kinh doanh.Vốn lu động là bộ phận chủ yếu cấu thành nên giá thành sản phẩm. Giá trị của nó chuyển hoá toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh. Do vậy chi phí VLĐ là cơ sở để tính giá thành của sản phẩm. Về cơ bản doanh nghiệp đầu t tiền vốn lu động ban đầu để mua sắm vật t, hàng hoá, dịch vụ . sau đó tiến hành sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm hàng hoá, dịch vụ mới rồi tiêu thụ chúng nhằm thu lại tiền vốn ban đầu bỏ ra thu thêm đợc giá trị thặng d phục vụ cho quá trình tái sản xuất.8Vòng tuần hoàn chu chuyển của vốn lu động diễn ra trong toàn bộ các giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh, do vậy sự vận động biến đổi của VLĐ giúp cho doanh nghiệp gần nh quản lý đợc toàn bộ các hoạt động của quá trình sản xuất kinh doanh. Nh vậy VLĐ đã có vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc nghiên cứu VLĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ là một yếu tố cấp bách đối với các doanh nghiệp ở nớc ta hiện nay, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho riêng từng doanh nghiệp cũng nh để phục vụ cho chiến lợc phát triển kinh tế của Nhà nớc.II. Các giải pháp huy động vốn lu động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng.Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp Việt nam đều trong tình trạng thiếu vốn (đặc biệt là các doanh nghiệp vừa nhỏ). Vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp huy độnghiệu quả nguồn vốn để phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trên thực tế có rất nhiều các giải pháp huy động vốn đặc biệt là vốn lu động, mà các doanh nghiệp đã áp dụng hiệu quả cao. Chúng ta có thể phân thành hai loại chính sau đây là: Giải pháp huy động vốn ngắn hạn dài hạn.1. Giải pháp huy động vốn dài hạnNh đã biết nguồn tài trợ trực tiếp cho vốn lu độngvốn dài hạn của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong nguồn vốn dài hạn này lại bao gồm từ rất nhiều nguồn khác nhau, có thể do Nhà nớc cấp vốn, vốn này đợc xác định trên cơ sở biên bản giao nhận vốn của Nhà nớc cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn là vốn nội bộ của doanh nghiệp, bao gồm phần vốn khấu hao cơ bản để lại cho doanh nghiệp, phần lợi nhuận không chia phần nhợng bán, thanh lý tài sản (nếu có). Vì vậy chính sách phân phối lợi nhuận cho tiêu dùng tích luỹ phải đợc nhìn nhận nh là lĩnh vực quyết định tất yếu của công tác quản lý tài chính. Một khi doanh nghiệp đã khai thác hết nguồn vốn nội lực bên trong mà nhu cầu về vốn dài hạn vẫn cha đáp ứng đủ nhu cầu kinh doanh thì doanh nghiệp có thể áp dụng một số giải pháp sau để huy động nguồn vốn này cho doanh nghiệp.91.1. Giải pháp 1: Phát hành cổ phiếu.Cổ phiếu là giấy chứng nhận góp cổ phần để tạo lập vốn cho doanh nghiệp chứng nhận lợi tức cổ phần cho ngời mua. Cổ phần hình thành lên vốn tự có của doanh nghiệp. Ngời mua cổ phiếu gọi là các cổ động đợc h-ởng lợi tức cổ phần từ số lợng cổ phiếu mà cổ đông đã mua.Giải pháp này thờng chỉ áp dụng đợc đối với các công ty cổ phần. Các cổ đông có thể đầu t sang các lĩnh vực khác bằng cách nhợng bán các cổ phiếu trên thị trờng chứng khoán. Cổ phiếu gồm hai loại: Cổ phiếu thờng cổ phiếu u đãi.Cổ phiếu thờng (Common Stok/ Shave) là loại cổ phiếu thông dụng nhất vì nó đáp ứng đợc cả hai phía ngời đầu t phía công ty phát hành.Cổ phiếu u tiên (Prefered Stock) thờng chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng số cổ phiếu phát hành. Tuy nhiên trong một số trờng hợp dùng cổ phiếu u tiên là thích hợp. Cổ phiếu u tiên có đặc điểm là nó thờng có cổ tức cố định. Ngời chủ cổ phiếu này có quyền đợc thanh toán lãi trớc các cổ đông, thờng cổ phiếu u đãi có thể đợc thu hồi lại (chuộc lại) khi công ty thấy cần thiết. Những trờng hợp này phải đợc qui định rõ trong điều lệ công ty.1.2. Giải pháp 2: Phát hành chứng khoán có thể chuyển đổi.1.3. Giải pháp 3: Phát hành trái phiếu công ty.Hiện nay ở Việt nam theo thống kê cha đầy đủ của các nhà kinh tế trong tổng vốn đầu t toàn xã hội giai đoạn 96 - 2000 ớc tính nguồn vốn tích luỹ trong nớc đạt 20 - 25 tỷ USD, là lợng tiền nhàn rỗi rất lớn trong dân c. Vì vậy việc phát hành trái phiếu công ty nhằm huy động vốn nhàn rỗi trong dân là rất cần thiết, góp phần phát triển nền kinh tế nớc nhà.Trái phiếu là một tên chung của các giấy vay nợ dài hạn, trung hạn bao gồm: Trái phiếu Chính phủ (Government Bad) trái phiếu công ty (Conporete bad) trái phiếu còn đợc gọi là trái khoán.Một trong những vấn đề cần xem xét trớc khi phát hành lựa chọn loại trái phiếu nào cho phù hợp nhất với điều kiện cụ thể của công ty tình hình 10[...]... trạng sử dụng vốn lu động tại nghiệp chế biến kinh doanh Nông thổ sản - Nội I Quá trình hình thành kết quả đạt đợc của nghiệp trong những năm qua 1 Sơ lợc quá trình hình thành phát triển của nghiệp nghiệp Chế biến Kinh doanh Nông thổ sản Nội là một doanh nghiệp nhà nớc hoạt động trong lĩnh vực thơng mại thuộc Công ty Chế biến Kinh doanh Nông thổ sản I - Bộ Thơng mại nghiệp. .. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động trong doanh nghiệp 1 Quan điểm tiêu thức xác định hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Hiệu quả sử dụng vốn lu động cao sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh cao Theo quan điểm chung nhất hiện nay, hiệu quả kinh doanh là lợi ích đạt đợc trong quá trình hoạt động kinh doanh do vậy hiệu quả kinh doanh đợc đánh giá dới hai góc độ, hiệu quả kinh tế hiệu quả. .. sút, đặc biệt kinh doanh hàng Nông sản lại càng khó khăn nghiệp Chế biến Kinh doanh Nông thổ sản - Nội, hoạt động sang năm thứ 3 nên phần nào đã ổn định về mặt tổ chức, mạng lới mặt hàng 31 kinh doanh nghiệptài sản địa điểm kinh doanh tại 251 Minh Khai rất thuận lợi cho việc bán buôn, bán lẻ nghiệp kinh doanh hàng Nông sản nên lợng vốn lu động đòi hỏi rất lớn lợng hàng dự trữ... bán hàng, con ngời 30 phơng hớng biện pháp cụ thể cho hoạt động kinh doanh nhng nghiệp đã xây dựng đựơc phơng hớng kinh doanh cụ thể là: - Kinh doanh hàng hoá tổng hợp (hàng Nông sản hàng thực phẩm công nghệ) - Kết hợp với kinh doanh dịch vụ cho thuê của hàng kho Do nghiệp hoạt động kinh doanh tổng hợp nhng với mặt hàng chủ yếu là hàng hoá Nông thổ sản nên việc kinh doanh của nghiệp. .. ty Nông sản I - Nội) Điện thoại: 8.624.355; 8.624.270 nghiệp Chế biến Kinh doanh Nông thổ sản Nội là đơn vị kinh tế trực tiếp sản xuất gia công, chế biến hàng Nông sản, xuất khẩu kinh doanh tổng hợp nghiệp thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc trong tổng thể công ty, đợc quyền mở tài khoản tại ngân hàng đợc sử dụng con dấu riêng, theo thể thức qui định của nhà nớc Thực hiện chế. .. số doanh thu thuần = CLĐ bình quân x Hệ số luân chuyển Nh vậy trong điều kiện không đổi nếu tăng thêm đợc hệ số luân chuyển thì có thể tăng thêm đợc doanh thu hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là tốt 3 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động trong doanh nghiệp Sử dụng vốn lu động hiệu quả, trong sản xuất kinh doanh ,là một khâu có tầm quan trọng quyết định đến hiệu quả kinh doanh. .. của doanh nghiệp Tuy nhiên việc sử dụng hiệu quả vốn lu động lại là kết quả tổng hợp của tất cả các khâu, các bộ phận trong quá trình kinh doanh. Từ hoạt động nghiên cứu Marketing đến việc tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh Cũng nh các biện pháp quản lý vốn hiệu quả, quản lý hạch toán, theo dõi, kiểm tra, nghệ thuật kinh doanh các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp Mục đích của việc nghiên cứu các. .. hiệu quả xã hội Hiệu quả kinh tế là một phạm trù kinh tế, phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực nhân lực của doanh nghiệp để đạt đợc hiệu quả cao nhất trong quá trình kinh doanh Hiệu quả xã hội của hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của nền kinh tế quốc dân Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn... với tất cả các yếu tố trong quá trình kinh doanh (lao động, t liệu lao động, đối tợng lao động) nên doanh nghiệp chỉ có thể đạt đợc các chỉ tiêu kinh tế nếu doanh nghiệp sử dụng các yêu tố cơ bản của quá trình kinh doanh nh là các loại vốn Để đánh giá chính xác, có cơ sở khoa học về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, cần phải sử dụng một hệ thống các chỉ tiêu chi tiết về hiệu quả sử dụng vốn cố định... lao động, t liệu lao động, đối tợng lao động, vốn chủ sở hữu, vốn vay 2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động Đánh giá một cách tổng quát hiệu quả sử dụng vốn lu động. Trên thực tế có rất nhiều tiêu thức đánh giá khác nhau, nhng phổ biến các doanh nghiệp vẫn sử dụng các tiêu thức sau: 2.1 Chỉ tiêu mức độ đảm bảo nguồn vốn cho tài sản lu động dự trữ Vốn lu động trong doanh . tốt nghiệp là: " ;Vốn lu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội& quot;.Song. nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông sản- Hà Nội. 2Ch ơng I Vốn lu động và tầm quan trọng của vốn lu động
- Xem thêm -

Xem thêm: VLĐ & các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp chế biến và kinh doanh nông thổ sản Hà Nội, VLĐ & các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp chế biến và kinh doanh nông thổ sản Hà Nội, VLĐ & các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp chế biến và kinh doanh nông thổ sản Hà Nội, Khái niệm vốn kinh doanh Các loại vốn kinh doanh, Vốn cố định, Vai trò của vốn lu động đối với doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh ., Mục đích và nhiệm vụ phân tích, Quan điểm và tiêu thức xác định hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động., Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ công ty giao, xây dựng, đề xuất phơng Đựơc quyết định các khoản chi phí theo quyền hạn phân cấp, các quyết Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban trong Xí nghiệp, Những kết quả đạt đợc. Đánh giá về một số mặt hàng kinh doanh, Phân tích tình hình huy động vốn lu động tại Xí nghiệp., Sơ lợc quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp. Giải pháp tăng vốn tự có., Giải pháp tăng vốn ngắn hạn., Thực trạng sử dụng vốn lu động tại xí nghiệp., Biện pháp chung cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao lợng vốn lu động, Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động, Cổ phần hoá doanh nghiệp, biện pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn lu động., Đào tạo và bồi dỡng cán bộ - hoàn thiện bộ máy quản lý.