Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu

105 4,207 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2012, 10:16

Báo cáo thực tập: Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu MỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTTCTK Tổng cục Thống KêUNFA Quỹ dân số Liên hiệp quốcTCH Toàn cầu hóaFDI Vốn đầu trực tiếp nước ngoàiCMTND Chứng minh thư nhân dânNĐ-CP Nghị định – Chính PHủTT Thông tưBCA Bộ Công AnILO Tổ chức lao động quốc tếCIEM Viện nghiên cứu Quản lý Kinh Tế Trung ươngWTO Tổ chức Thương mại Thế giớiUNDP APECChương trình phát triển Liên Hợp QuốcDiễn đàn kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương1ASEAN Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam áDANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ2Bảng 2.1 Chỉ số toàn cầu hóa của Việt Nam năm 2007 so với các quốc gia khácHình 2.1 Mức độ mở cửa của nền kinh tế Việt Nam kể từ sau Đổi MớiHình 2.2 Lao động xuất khẩu qua các năm của Việt Nam, 1996-2006Bảng 2.2 Vốn đầu trực tiếp nước ngoài của một số thành phố lớn năm 2007Bảng 2.3 Phần trăm lao động di làm việc trong các khu vực kinh tếBảng 2.4 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn ở các thành phần kinh tếBảng 2.5 Tỉ lệ lao động nhập phân theo lĩnh vực kinh tế tại thành phố Hồ Chí MinhBảng 2.6 Diện tích đất thu hồi bình quân mỗi hộ theo loại đấtHình 2.3 Nguyên nhân chính di nông thônthành thị Hình 2.4 Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp từ năm 1986-2007Hình 2.5 Tổng đầu xã hội cho toàn nền kinh tế và cho các ngành chínhHình 2.6 Chi tiêu công cho nông nghiệp so với tổng GDP nông nghiệp ở một số nướcBảng 2.7 Năng suất lao động xã hội phân theo một số ngành kinh tếBảng 2.8 Thu nhập bình quân chung của đô thị so với nông thôn các vùng địa lý theo nhómBảng 2.9 Phân bố phần trăm người di theo nơi sinh và nơi trú hiện tạiBảng 2.10 Các dòng di từ nơi sinh đến nơi trú hiện tại và từ nơi trú trước đây đến nơi trú hiện tại, chia theo khu vực nông thôn - đô thịHình 2.7 Xác suất di chuyển theo tuổi và loại hình di cư.Bảng 2.11 Tỉ suất xuất cư, nhập cư, di thuần giữa các vùng 2004, 2005, 2006Hình 2.8 Phần trăm người di từ nông thôn phân theo độ tuổiBảng 2.12 Số năm đi học trung bình tại những thời điểm khác nhau trong cuộc đời người di chia theo giới tínhHình 2.9 Phân bố nghề nghiệp người di qua các giai đoạn của chu trình sốngBảng 2.13 Thu nhập bình quân tháng của người di chia theo các đặc trưng cơ bảnHình 2.10 Lượng tiền gửi về nhà 12 tháng trước phân theo giới tínhHình 2.11 Các cách sử dụng chính đối với tiền do lao động nhập gửi về3MỞ ĐẦUDi là yếu tố tất yếu, là động lực tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phân bổ lại dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, là một bộ phận của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Kinh tế phát triển, quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế diễn ra nhanh chóng cùng với chính sách mở cửa, hội nhập dẫn đến việc di nội địa và ra nước ngoài tăng lên. Tuy nhiên, dòng di nói chung, trong đó có lao động di cũng là nhóm người dễ bị tổn thương và bị lạm dụng và cũng chịu ảnh hưởng của các sự kiện trong đời sống kinh tế xã hội. Với bối cảnh toàn cầu hoá, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn với thế giới, việc tiếp cận thị trường thế giới tác động tới các ngành công nghiệp mới và tạo việc làm cho hàng triệu người, già và trẻ bước vào thị trường lao động mỗi năm. Với điều kiện khan hiếm diện tích đất ở nông thôn, đặc biệt là đất nông nghiệp và sự tăng trưởng dân số cao so với khu vực thành thị, vấn đề dư thừa lao động ngày càng nổi cộm lên ở nông thôn và trở nên nghiêm trọng hơn trong suốt 20 năm qua. Thất nghiệp và bán thất nghiệp đã và đang trở thành vấn đề lớn vì khả năng tạo ra việc làm cho lao độngnông thôn là rất yếu. Tất cả các nhân tố này cùng với khoảng cách về thu nhập giữa thành thịnông thôn đã sinh ra các dòng di từ nông thôn ra thành thị. Cùng với quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá vẫn đang tiếp diễn ở Việt Nam, khu vực thành thị sẽ tiếp tục được mở rộng và vùng nông thôn ngày càng bị thu hẹp lại. Áp lực đối với khu 4vực nông thôn sẽ gia tăng và vì vậy, không thể tránh khỏi thực tế về các dòng di lao động lớn từ nông thôn ra thành thị trong thời gian tới.Đề tài:“Nghiên cứu dòng di từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hóa” là kết quả mà tôi thu được sau khi nghiên cứu lý luận, thực trạng dòng di từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hoá, qua thời gian thực tập tại Viện Kinh tế Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy giáo TH.S Vũ Cương và các cán bộ thuộc Viện Kinh tế Việt Nam đã giúp đỡ tôi hoàn thành bản chuyên đề thực tập này và với hạn chế của đề tài nghiên cứu chuyên đề thực tập, mong thầy giáo hướng dẫn sẽ giúp đỡ tôi sửa và hoàn thành tốt đề tài này.Câu hỏi nghiên cứu:1. Tình hình và đặc điểm của dòng di từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu với thế giới.2. Ảnh hưởng của dòng di này đến đời sống kinh tế - xã hội và một số kiến nghị để giải quyết vấn đề tồn tại trong đó.Phương pháp nghiên cứu: - Cách thức giải quyết vấn đề: Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích và đánh giá số liệu có được, phương pháp so sánh.Trong đó sử dụng chủ yếu số liệu của các cuộc điều tra Di dân năm 2004 và 2006 như: Điều tra di năm 2004, Di và liên hệ đời sống 2006, Chất lượng cuộc sống người di 2006. Mục tiêu của cuộc Điều tra là miêu tả và phân tích đầy đủ tình hình di ở Việt Nam, cuộc Điều tra di năm 2004 với cỡ mẫu đủ lớn là một nghiên cứu cấp quốc gia đầu tiên ở Việt Nam, thu thập thông tin về lịch sử di chuyển và đặc điểm kinh tế xã hội khác diễn ra trong chu trình sống của đối tượng điều tra. Năm 2005, Tổng cục Thống kê đã hoàn thành phân tích cơ bản dữ liệu điều tra và công bố ấn phẩm tên là Điều tra Di Việt Nam năm 2004 và các chuyên 5khảo có tiêu đề: Di trong nước và mối liện hệ với các sự kiện cuộc sống, Chất lượng cuộc sống người di là bước tiếp theo nhằm cung cấp thông tin sâu hơn về mối quan hệ di với các sự kiện khác trong cuộc sống người di với sự hỗ trợ kĩ thuật của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và các cán bộ Viện Xã hội học thực hiện cho ra đời năm 2006.- Phạm vi xử lý đề tài: số liệu có được từ năm 1996-2008, đối tượng nghiên cứu: dòng dân di có độ tuổi từ 19-59.- Kết quả dự kiến: cho thấy tình hình dòng di trong hiện tại và xu hướng dòng di nông thôn ra thành thị trong tương lai với bối cảnh toàn cầu hoá ngày càng sâu rộng hơn và một số giải pháp đưa ra để giải quyết ảnh hưởng không mong muốn từ dòng di cư.Bố cục của đề tài nghiên cứuChương I: Cơ sở lý luận về di dòng di từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hóa ở Việt Nam.Chương II: Tình hình di từ nông thôn ra thành thị ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóaChương III: Các kiến nghị chính sách với dòng di từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hóa ở Việt Nam.6Chương I: Cơ sở lý luận về di dòng di từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hoá của Việt Nam1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DI LAO ĐỘNG1.1.1. Quan niệm về di cư1.1.1.1. Khái niệm về di cưDi là một thuật ngữ mô tả quá trình di chuyển dân số hoặc là quá trình con người rời bỏ hoặc hội nhập vào một đơn vị hành chính - địa lý nhất định.Nói chung khái niệm di dân thường được các nhà nghiên cứu định nghĩa không giống nhau. Theo tác giả Lee (1966) thì di là: “sự thay đổi cố định nơi trú”. Còn theo Mangalam và Morgan (1968) cho rằng di là “sự di chuyển vĩnh viễn tương đối của người di ra khỏi tập đoàn đang sống từ một đơn vị địa lý khác”. Mặt khác, theo tác giả Paul Shaw thì “di là hiện tượng di chuyển khỏi tập thể từ một địa điểm địa lý này đến một địa điểm địa lý khác, trên cơ sở quyết định của người di cư, dựa vào một loạt các giá trị trong hệ thống các mối quan hệ qua lại của người di cư”.Những định nghĩa nêu trên chỉ đề cập tới “không gian di trú” và hầu như chưa nói lên được thời gian quá trình di cư, theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc; “di dân hay di là sự dịch chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, thường là qua một địa giới hành chính (hoặc là sự dịch chuyển theo một khoảng cách xác định nào đó) thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định kèm theo sự thay đổi nơi trú”. Trong đó, di dân nội địa liên quan đến sự chuyển dịch nơi trú bên trong biên giới của quốc gia.Đối với Việt Nam, “di được định nghĩa là sự di chuyển của con người từ nơi này đến nơi khác đó là chuyển đến một huyện khác, thành phố khác, một tỉnh khác hay một nước khác trong một khoảng thời gian nhất định”. Trong phạm vi nghiên cứu này khái niệm về di được hiểu theo cách hiểu của Haughton. Người di được hiểu trong luận văn này là người di từ nông thôn ra thành thị với độ tuổi từ 15 đến 59 tuổi trong vòng 5 năm và đã trú tại nơi đến từ 1 tháng trở lên.71.1.1.1. Các khái niệm liên quan đến di cưa. Người di dânLà người đã thay đổi nơi thường trú của mình từ một khu vực này đến một khu vực khác, ít nhất là một lần trong khoảng thời gian nhất định. Di dân có thể liên quan đến một hay nhiều cá nhân di chuyển, một gia đình hay thậm chí là cả một cộng đồng.b. Di dân gộpLà con số tổng cộng bao gồm cả những người đến và đi cùng một vùng, nó đo lường toàn bộ số lượng dân số (cả số người đi và đến trong một cồng đồng dân cư).c. Di ròngĐối với một vùng cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định đều luôn diễn ra các quá trình tiếp nhận thêm một số lượng dân này và đồng thời lại mất đi một số lượng dân khác do họ di chuyển đi tới vùng khác. Sự chênh lệch giữa quy mô dân chuyển đến và quy mô dân chuyển đi được gọi là di dân hay di dân ròng.d. Sự nhập và sự xuất cư.Đây là khái nịêm được sử dụng trong các quá trình di bên trong, hay nội bộ của một quốc gia, một vùng:- Sự nhập hay di dân vào là: quá trình di từ nơi nào khác đến nơi dự định sinh sống. Đây là sự chuyển đến.- Sự xuất hay di dân ra là: quá trình di từ nơi đang sống sang vùng khác. Đây là sự chuyển đi.e. Nơi xuất và nơi đến: Nơi xuất là: nơi mà từ đó người di chuyển đi. Ngược lại, nơi đến là nơi mà người di từ nơi nào khác chuyển đến sống.f. Sự di chênh lệchTrong quá trình di luôn có hiện tượng chênh lệch giữa các nhóm di khác nhau về các yếu tố nhân khẩu, hoàn cảnh xã hội, kinh tế, văn hoá…Vì vậy, đối với những luồng di khác nhau sẽ có những sự khác nhau trongcấu thành phần của 8dân về nhiều mặt. Điều này cần được quan tâm đúng mức để có thể giải quyết vấn đề di một cách hợp lý.1.1.2. Loại hình di cưDi diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau gồm: di trong nước và di quốc tế. Trọng tâm nghiên cứu của đề tài là tập trung phân tích luồng di nông thôn ra thành thị hay di trong nước. Do vậy, di được chia thành các loại hình theo căn cứ sau:a. Theo pháp lýBao gồm: di có tổ chức hay di tự do hợp pháp và di không hợp pháp.- Di có tổ chức: diễn ra trong khuôn khổ chương trình của nhà nước, trong trường hợp này những người di thường nhận một khoản trợ cấp hỗ trợ và thường di chuyển nơi ở thường trú của gia đình.- Di tự do hợp pháp: là việc chuyển đến nơi sinh sống mới do bản thân người di tự quyết định bao gồm cả việc lựa chọn địa bàn nhập cư, tổ chức di chuyển, cũng như trang trải mọi phí tổn và tìm việc làm…- Di bất hợp pháp: là việc chuyển đến nơi ở mới giống như di tự do hợp pháp, tuy nhiên người di lờ đi các quy định và cố gắng tránh liên lạc với các cấp chính quyền.b. Theo nơi đi và nơi đếnDựa theo nơi đi và nơi đến có 4 loại hình: nông thônnông thôn, nông thônthành thị, thành thị - thành thịthành thị - nông thôn.c. Theo thời gianTheo thời gian, di có thể chia thành: di lâu dài, di tạm thời và di theo mùa vụ.- Di lâu dài: Là nhóm những người di đến một khoảng thời gian tương đối dài và có ý định ở lại nơi đến.- Di tạm thời: những người tới một địa bàn trong một thời gian nhất định (để học tập, làm việc) trước khi có quyết định liệu có sống ở đó hay không.9- Di theo mùa vụ: Là trường hợp đặc biệt của di dân tạm thời. Thuật ngữ “mùa vụ” không nhất thiết mang nghĩa mùa vụ thu hoạch, mặc dù nó có thê là như vậy đối với người di dân. Thuật ngữ này còn hàm ý những hoạt động mùa khác như mùa xây dựng hoặc mùa du lịch bao gồm cả loại hình đi làm ăn xa ở nông thôn. Có thể nói, di theo mùa vụ là những người ra thành phố trong những lúc nông nhàn để tìm kiếm việc làm, không có ý định trú lâu dài và sẽ quay về khi có nhu cầu lao động và công việc gia đình ở quê hương.1.1.3. Các mô hình về di Di là một hiện tượng phổ biến trong xã hội loài người. Lý do tại sao con người di thì rất khác nhau giữa người này với người khác trong cùng một cộng đồng, giữa dân tộc này với dân tộc khác, giữa vùng này với vùng khác…Chính sự phức tạp của quá trình di hay nguyên nhân của di mà không có sự thống nhất giữa các nhà nghiên cứu về nguyên nhân của di cư.1.1.3.1. Mô hình của LewisGiả thích giản đơn nhất cho sự di từ nông thôn ra thành thị là người ta di đến thành thị khi lương của thành thị cao hơn ở nông thôn. Lewis đã đưa ra lý thuyết này trong giải thích của ông về sự chuyển lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp ở một nước vừa mới công nghiệp hóa.Mô hình của Lewis là học thuyết chung cho quá trình phát triển của các nước dư thừa lao động. Trong mô hình này, Lewis đã mô tả sự vận động của 2 khu vực kinh tế được chia thành: (1) Khu vực kinh tế nông thôn truyền thống với số lao động dưa thừa được đặc trưng bởi năng suất lao động cận biên rất thấp (gần như bằng 0) – do đó có thể rút lao động ra khỏi khu vực nông thôn truyền thống mà sản lượng nông nghiệp không giảm và (2) là khu vực thành thị công nghiệp hiện đại – khu vực này có năng suất lao động cao hơn, lao động khu vực này do lao động khu vực nông thôn chuyển sang. Trọng tâm của mô hình này là thể hiện quá trình chuyển giao lao động lẫn sự gia tăng sản lượng đầu ra - tỉ lệ thuận với tích luỹ bản và gia tăng mức độ sử dụng lao động ở khu vực thành thị. Sự gia tăng lao động và mức độ chuyển giao lao động đều do sự gia tăng sản lượng đầu ra của khu vực (2) mang lại. 10[...]... hình Harris Torado được ứng dụng nhiều trong thực tế để dự báo vấn đề di từ các vùng nông thônthành thị cũng như di giữa các nước 1.2 DÒNG DI TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ 1.2.1 Dòng di từ nông thôn ra thành thị 1.2.1.1 Khái niệm di từ nông thôn ra thành thị Di từ nông thôn ra thành thị là sự di chuyển của con người từ nông thôn ra thành thị trong một khoảng... vùng miền và lãnh thổ a Các nguyên nhân dẫn đến di nông thôn ra thành thị Di nói chung và di nông thôn ra thành thị nói riêng là quá trình làm cân bằng các nguồn lực kinh tế để tạo lập một bước tiến mới trong sự phát triển kinh tế Có nhiều nguyên nhân theo các nhà nghiên cứu dẫn đến di từ nông thôn ra thành thị, quá trình di nông thôn ra thành thị ở Việt Nam có thể chia làm các nguyên nhân... Harris – Torado Mô hình John R.Harris và Micheal Torado hay còn gọi là mô hình Harris – Torado nghiên cứu hiện tượng di nông thôn thành thị tăng tốc trong bối cảnh thất nghiệp ở thành thị vẫn tiếp tục gia tăng Cá nhân người di vẫn có thể di mặc dù có tình trạng thất nghiệp ở thành thị Trên giả thiết mô hình Torado cho rằng việc di di n ra là do có sự khác biệt giữa thành thịnông thôn về... giữa nông thônthành thị Sự phát triển mất cân đối giữa các vùng lãnh thổ trong nền kinh tế thị trường và sự khơi rộng khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền cũng như giữa các tỉnh thành trong tăng trưởng kinh tế thời mở cửa chính là sự khác biệt căn bản được xem là nguyên nhân chính đối với di nông thôn ra thành thị b Quy luật của quá trình di từ nông thôn ra thành thị 18 Di từ nông thôn. .. người di có đầy đủ thông tin về nơi đến qua họ hàng, điều này sẽ góp phần giảm những rủi ro do thiếu thông tin và tăng cơ hội thành công của quá trình di dân Do đó, “mạng lưới di là nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy quá trình chuyển 1.2.1.3 Tác động kinh - tế xã hội của dòng di từ nông thôn ra thành thị và vai trò can thiệp của chính phủ a Tác động kinh tế - xã hội của dòng di từ nông thôn. .. và mức sống ở nơi đến, đây là “nhân tố kéo” Quá trình di từ nông thôn ra thành thị vẫn tiếp di n trong khi thất nghiệp ở thành thị là khá cao (có thể làm việc ở các khu vực không chính thức); với số lượng việc làm được đưa rathành thị thì số người di từ nông thôn ra đô thị có thể lớn 19 hơn bởi vì họ không nhất thiết đòi hỏi phải làm việc trong những khu vực chính thức mà có thể làm ở những... tạo Từ kinh nghiệm của Trung Quốc chúng ta có thể rút ra một số bài học cơ bản có thể ứng dụng cho Việt Nam đó là: để hạn chế các dòng di từ nông thôn ra thành thị cần đẩy mạnh giải quyết việc làm cho khu vực nông thôn, xây dựng các đô thị vệ 31 tinh các thành phố lớn, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để họ có thể tham gia và thị trường lao động 32 Chương II: Tình hình di từ nông thôn. .. II: Tình hình di từ nông thôn ra thành thị ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá 2.1 QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HOÁ VÀ SỰ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC NHÂN TỐ THÚC ĐẨY DI TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH THỊ 2.1.1 Quá trình Toàn cầu hoá tại Việt Nam qua các kênh chủ yếu 2.1.1.1 Quá trình tự do hoá thương mại Tự do hoá thương mại được thể hiện qua các mốc hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thông qua việc ký kết các hiệp định... định: Việc di dân từ những vùng nông thôn lên thành thị là một thực tế cần được chấp nhận và di dân nội địa là một động lực của phát triển đô thị Thay vì hạn chế việc di hoặc chối bỏ sự có mặt của người nông thônthành phố, các quốc gia nên coi đây là một cơ hội để phát triển Hầu hết kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới cho thấy, việc cố gắng hạn chế dòng di từ nông thôn lên các thành phố... tiền công cao hơn; di chuyển lao động chuyên môn kỹ thuật của các nước phát triển hơn vào các nước tiếp nhận công nghệ (các chuyên gia khoa học công nghệ) Ngoài dòng di chuyển lao động ra nước ngoài còn có dòng di chuyển trong nước Những cơ hội việc làm được tạo ra ở những trung tâm đô thị đã tạo nên dòng di chuyển lao động trong nước từ những vùng nông thôn ra thành thị, từ khu vực nông nghiệp chuyển . các dòng di cư lao động lớn từ nông thôn ra thành thị trong thời gian tới.Đề tài: Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu. với dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu hóa ở Việt Nam.6Chương I: Cơ sở lý luận về di cư và dòng di cư từ nông thôn ra thành thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu, Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu, Nghiên cứu dòng di cư từ nông thôn ra thành thị trong bối cảnh toàn cầu, Loại hình di cư, Khái niệm về di cư Mơ hình của Lewis, Những nhân tố quyết định đến di cư từ nông thôn ra thành thị, Khái niệm tồn cầu hóa, Dòng di cư từ nơng thơn ra thành thị trong bối cảnh tồn cầu hố, Phát triển nguồn nhân lực, Q trình tự do hố đầu tư, Q trình tự do hố lao động, Q trình tồn cầu hố làm gia tăng thất nghiệp ở khu vực nơng thơn, So sánh Quy mơ của dòng di cư từ nơng thơn ra thành thị, Độ tuổi của dòng di cư từ nơng thơn ra thành thị Học vấn và chun mơn kĩ thuật, nghề nghiệp của những người di cư, Thu nhập dòng di cư từ nơng thơn ra thành thị, Những ảnh hưởng tích cực tới dòng di cư nơng thơn – thành thị, Thời kì hạn chế dòng di cư, Thời kì nới lỏng việc di cư nơng thơn ra thành thị

Từ khóa liên quan