Chuyên đề: “ Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại ” ppt

58 331 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 01:21

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đơn vị thực tập: Công ty ứng dụng kỹ thuật thương mại Á Châu Chuyên đề: Một số biện pháp nhằm củng cố phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại Giáo viên hướng dẫn : TS - Phạm Công Đoàn Sinh viên thực hiện : Đào Minh Phước Lớp : 35 - A8 Khoa : Quản trị doanh nghiệp Hà Nội: 05-2003 Trường đại học Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp Đào minh Phước Khoa QTDN - Lớp K35-A8 1 LỜI NÓI ĐẦU Kinh tế thị trường với tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi mỗi chủ thể trong nền kinh tế nói chung các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Phải biết phát huy mọi lỗ lực vươn lên, tạo chỗ đứng cho mình trên thương trường để thể tồn tại phát triển. Muốn làm được điều này thì các doanh nghiệp phải biết tìm mọi cách đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, từ đó mở rộng thị phần của doanh nghiệp trên thị trường, nâng cao uy tín, vị thế của doanh nghiệp. Có thể nói, hoạt động tiêu thụ hàng hoá công tác phát triển thị trường luôn gắn liền sức sống của một doanh nghiệp. Mọi nỗ lực hoạt động trên thương trường của doanh nghiệp chỉ nhằm vào một hướng đích duy nhất là đẩy mạnh doanh số mở rộng thị trường tiêu thụ, nhờ đó hàng hoá được chuyển thành tiền, thực hiện vòng chu chuyển vốn trong doanh nghiệp chu chuyển tiền tệ trong xã hội, đảm bảo phục vụ cho các nhu cầu xã hội. Như vậy, ổn định phát triển thị trường trên sở đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hoá là một khâu hết sức quan trọng, là một yêu cầu thường xuyên tính chất quyết định tới sự phát triển của một doanh nghiệp, là con đường bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện các mục tiều của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty INCOM em đã lựa chọn đề tài :” Một số biện pháp nhằm củng cố phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại” với mục đích đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu quá trình hoạt động, kinh doanh của Công ty phân tích kỹ các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường tiêu thụ, từ đó đưa ra các giải pháp thích hợp với công tác phát triển thị trường của Công ty. Trường đại học Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp Đào minh Phước Khoa QTDN - Lớp K35-A8 2CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ CỦNG CỐ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP I. DOANH NGHIỆP THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP. 1.1. Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Nhìn bề ngoài doanh nghiệp được biểu hiện như là một toà nhà, những máy móc, một tấm biển, nhãn hiệu sản phẩm, v.v, tóm lại là những yếu tố rời rạc. Từ góc độ pháp luật, doanh nghiệp được hiểu như là một đơn vị kinh doanh được thành lập để thực hiện các hoạt động kinh doanh, trong đó kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời. Theo cách tiếp cận vi mô nhà kinh tế đưa ra quan niệm về doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệpmột hình thức sản xuất theo đó trong cùng một sản nghiệp người ta phối hợp giá của nhiều yếu tố khác nhau do các tác nhân khác cùng với chủ sở hữu doanh nghiệp đem lại nhằm bán ra trên thị trường hàng hoá hay dịch vụ đạt được một khoản thu nhập tiền tệ từ mức chênh lệch giữa hai giá. Những quan điểm trên đây vẫn chưa thể hiện đầy đủ bản chất kinh tế cũng như tính phức tạp của doanh nghiệp. Để biểu hiện đầy đủ bản chất của doanh nghiệp các nhà kinh tế hiện nay đưa ra một định nghĩa về doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệpmột cộng đồng người liên kết với nhau để sản xuất ra của cải hoặc dịch vụ thưa hưởng thành quả do việc sản xuất đó đem lại. Cộng đồng người trong doanh nghiệp liên kết với nhau chủ yếu trên sở lợi ích kinh tế. Con người trong doanh nghiệp được xem như là “con người kinh tế”. Chủ doanh nghiệp muốn tối đa hoá lợi nhuận, người lao động vì tiền công mà hợp tác với chủ doanh nghiệp. 1.2.Thị trường của doanh nghiệp a. Khái niệm phân loại thị trường. * Khái niệm thị trường: Trường đại học Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp Đào minh Phước Khoa QTDN - Lớp K35-A8 3Thị trường ra đời phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá thì khái niệm về thị trường thì rất phong phú đa dạng: Theo cách hiểu cổ điển thì thị trường là nơi diễn ra các quá trình trao đổi và mua bán. Trong thuật ngữ kinh tế hiện đại, thì thị trường là nơi gặp gỡ của cả người bán người mua các hàng hoá dịch vụ, là sự biểu hiện thu gọn của quá trình thông qua đó tất cả các quyết định của gia đình về tiêu dùng các mặt hàng nào, các quyết định của các Công ty về sản xuất cái gì, sản xuất thế nào và các quyết định của công nhân về làm việc cho ai bao lâu đều được xác định bằng sự điều chỉnh giá cả. Thị trường là sự kết hợp giữa cung cầu trong đó những người mua người bán bình đẳng cùng cạnh tranh. Số lượng người mua, người bán nhiều hay ít phản ánh quy mô của thị trường lớn hay nhỏ. Việc xác định nên mua hay nên bán hàng hoá dịch vụ với khối lưọng giá cả bao nhiêu do cung cầu quyết định. Từ đó ta thấy thị trường còn là nơi thực hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa hai khâu sản xuất tiêu thụ hàng hoá. Như vậy sự hình thành thị trường cần phải có: + Đối tượng trao đổi: Sản phẩm hàng hoá dịch vụ. + Đối tượng tham gia trao đổi: Người bán người mua. + Điều kiện thực hiện trao đổi: Khả năng thanh toán. Trên thực tế, hoạt động bản của thị trường được thể hiện qua ba nhân tố: cung, cầu giá cả. Hay nói cách khác thị trường chỉ thể ra đời, tồn tại và phát triển khi đầy đủ ba yếu tố: + Phải hàng hoá dư thừa để bán ra. + Phải khách hàng, mà khách hàng phải nhu cầu chưa được thoả mãn sức mua. + Giá cả phải phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng đảm bảo cho sản xuất kinh doanh lãi. Qua đây cho thấy điều quan tâm của doanh nghiệp là phải tìm ra thị Trường đại học Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp Đào minh Phước Khoa QTDN - Lớp K35-A8 4trường, tìm ra nhu cầu khả năng thanh toán của sản phẩm dịch vụ mà mình cung ứng. Ngược lại đối với người tiêu dùng họ phải quan tâm đến việc so sánh những sản phẩm mà nhà sản xuất cung ứng thoả mãn nhu cầu của mình không phù hợp với khả năng thanh toán của mình đến đâu. Như vậy các doanh nghiệp thông qua thị trường mà tìm cách giải quyết các vấn đề: - Phải sản xuất hàng hoá gì? Cho ai? - Số lượng bao nhiêu? - Mẫu mã, kiểu cách, chất lượng như thế nào? Còn người tiêu dùng thì biết: - Ai sẽ đáp ứng được nhu cầu của mình? - Nhu cầu được thoả mãn đến mức nào? - Khả năng thanh toán ra sao? Tất cả các câu hỏi trên chỉ thể trả lời chính xác trên thị tường. Trong công tác quản lý kinh tế, xây dựng kế hoạch mà không dựa vào thị trường để tính toán kiểm chứng số cung, cầu thì kế hoạch sẽ không sở khoa học và mất phương hướng, mất cân đối. Ngược lại, việc mở rộng thị trường mà thoát khỏi sự điều tiết của công cụ kế hoạch thì tất yếu dẫn đến sự rôí loạn trong hoạt động kinh doanh. Từ đó ta thấy: Sự nhận thức phiến diện về thị trường cũng như sự điều tiết thị trường theo ý muốn chủ quan, duy ý trí trong quản lý chỉ đạo kinh tế đều đồng nghĩa với việc đi ngược lại các hệ thống qui luật kinh tế vốn trong thị trường hậu quả sẽ làm nền kinh tế khó phát triển. * Phân loại thị trường Một trong những bí quyết quan trọng nhất để thành công đó là sự am hiểu cặn kẽ tính chất của từng loại thị trường. Phân loại thị trường là cần thiết là khách quan để nắm được những đặc điểm chủ yếu của từng thị trường song tuỳ vào mỗi phương pháp phân loại mà nó ý nghĩa quan trọng riêng đối với quá trình kinh doanh. - Căn cứ vào nguồn gốc sản xuất ra hàng hoá mà người ta phân thị trường Trường đại học Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp Đào minh Phước Khoa QTDN - Lớp K35-A8 5thành: thị trường hàng công nghiệp thị trường hàng nông nghiệp (Bao gồm hàng lâm nghiệp hàng ngư nghiệp ). +Thị trường hàng công nghiệp bao gồm hàng của công nghiệp khai thác và hàng công nghiệp chế biến. Công nghiệp khai thác sản phẩm là nguyên vật liệu. Công nghiệp chế biến sản phẩm làm hàng tinh chế. Các hàng hoá này đặc tính cơ, lý, hoá học trạng thái khác nhau, hàm lượng kỹ thuật khác nhau. +Thị trường hàng nông nghiệp bao gồm hàng hoá nguồn gốc từ thực vật, các loại hàng ngư nghiệp trong đó cả hàng hoá qua khâu công nghiệp chế biến thành hàng tinh chế. - Căn cứ vào khối lượng hàng hoá tiêu thụ trên thị trường người ta phân chia thành thị trường chính, thị trường phụ, thị trường nhánh thị trường mới. + Đối với mỗi doanh nghiệp lượng hàng tiêu thụ trên thị trường chính là thị trường chiếm đại đa số hàng hoá của doanh nghiệp. +Thị trường nhánh là thị trường chỉ tiêu thụ một lượng hàng chiếm tỷ trọng nhỏ. +Thị trường mới là thị trườngdoanh nghiệp đang xúc tiến thăm dò đưa hàng vào, còn trong giai đoạn thử nghiệm chưa khách hàng quen thuộc. - Căn cứ vào mặt hàng người ta chia thành thị trường từng loại mặt hàng: +Thị trường máy móc: Còn gọi là thị trường đầu tư. + Thị trường hàng nguyên vật liệu: Còn gọi là thị trường hàng trung gian. Như vậy rất nhiều tên gọi sản phẩm, mỗi tên gọi đó hiệp thành thị trường của một hàng hoá cụ thể. Do giá trị tính chất sử dụng khác nhau của từng nhóm mặt hàng mà các thị trường chịu tác động của các nhân tố ảnh hưởng với mức độ khác nhau. Sự khác nhau này đôi khi ảnh hưởng tới cả phương thức mua bán, vận chuyển thanh toán. - Căn cứ vào vai trò của người mua người bán trên thị trường thị trường người mua thị trường người bán. Trên từng thị trường của người mua hay người bán mà vai trò quyết định thuộc về người đó. Trường đại học Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp Đào minh Phước Khoa QTDN - Lớp K35-A8 6+Thị trường người bán xuất hiện ở những nền kinh tế mà sản xuất hàng hoá kém phát triển hoặc ở nền kinh tế kế hoạch tập trung. Trên thị trường này người mua đóng vai trò thụ động. + Ngược lại thị trường người mua xuất hiện ở những nền kinh tế phát triển như trong nền kinh tế thị trường, người mua đóng vai trò trung tâm chủ động vì họ được ví như "thượng đế" của người bán. Người bán phải chiều chuộng lôi kéo người mua, khơi dậy thoả măn nhu cầu của người mua là quan tâm hàng đầu là sống còn của người sản xuất kinh doanh. - Căn cứ vào sự phát triển của thị trường người ta chia thành: Thị trường hiện thực thị trường tiềm năng. + Thị trường hiện thực (truyền thống) là thị trường đang tiêu thụ hàng hoá của mình, khách hàng quen thuộc đã sự hiểu biết lẫn nhau. + Thị trường tiềm năng là thị trường nhu cầu song chưa được khai thác, hoặc chưa khả năng thanh toán. - Căn cứ vào phạm vi thị trường người ta chia thành thị trường thế giới, thị trường khu vực, thị trường toàn quốc, thị trường miền thị trường địa phương. + Thị trường thế giới là thị trường ở các nước Châu âu, Châu Phi, Châu á và Trung Đông. + Thị trường khu vực: Đối với nước ta là các nước NIC mới, Hồng Kông, Đài Loan, Nam Triều Tiên, Singapo, các nước Đông Nam á như Inđônêsia, Thái Lan Ngoài ra căn cứ vào nơi sản xuất: Người ta phân ra thành thị trường hàng sản xuất trong nước thị trường hàng xuất khẩu. b. Các yếu tố cấu thành thị trường - Cung hàng hoá: Là toàn bộ khối lượng hàng hoá đang hoặc sẽ được đưa ra bán trên thị trường trong một khoảng thời gian thích hợp nhất định mức giá đã được xác định trước. Các nhân tố ảnh hưởng đến cung: + Các yếu tố về giá cả hàng hoá Trường đại học Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp Đào minh Phước Khoa QTDN - Lớp K35-A8 7+ Cầu về hàng hoá + Các yếu tố về chính trị xã hội + Trình độ công nghệ + Tài nguyên thiên nhiên - Cầu hàng hoá: Là nhu cầu khả năng thanh toán. Các nhân tố ảnh hưởng: + Qui mô thị trường + Giá cả thị trường + Mức quảng cáo về các sản phẩm khác, đặc biệt là sản phẩm bổ sung sản phẩm thay thế + Thu nhập được sử dụng của người tiêu dùng + Sở thích thị hiếu của người tiêu dùng + Cung hàng hoá + Giá cả của những hàng hoá khác liên quan + Ngoài ra còn phụ thuộc vào lãi suất, sự sẵn của tín dụng, kỳ vọng về giá cả sản phẩm - Giá cả thị trường: Mức giá cả thực tế mà người ta dùng để mua bán hàng hoá trên thị trường, hình thành ngay trên thị trường.Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả thị trường: + Nhân tố tác động thông qua cung hàng hoá + Nhóm nhân tố tác động thông qua cầu hàng hoá + Nhóm nhân tố tác động thông qua sự ảnh hưởng một cách đồng thời tới cung cầu hàng hoá. - Cạnh tranh: đó là sự ganh đua kình địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình c Chức năng vai trò thị trường. Trường đại học Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp Đào minh Phước Khoa QTDN - Lớp K35-A8 8 * Chức năng thị trường Thị trường có vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Qua thị trường thể nhận biệt được sự phân phối các nguồn lực sản xuất thông qua hệ thống giá cả. Trên thị trường giá cả hàng hoá các nguồn lực khác về tư liệu sản xuất sức lao động luôn biến động nhằm đảm bảo các nguồn lực hạn này được sử dụng để sản xuất những hàng hoá, dịch vụ, mà xã hội nhu cầu. Thị trường là khách quan, do vậy các doanh nghiệp phải dựa trên sở nhận biết nhu cầu xã hội lợi thế của mình mà phương án kinh doanh phù hợp đem lại lợi nhuận cao nhất. Sởthị trường vai trò to lớn như vậy là do các chức năng sau: - Chức năng thừa nhận Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người mua người bán. Người bán mong muốn bán được nhiều hàng hoá với giá cả sao cho bù đắp được mọi chi phí có nhiều lợi nhuận. Người mua tìm đến thị trường để mua hàng hoá thoả mãn được nhu cầu khả năng thanh toán theo ý mình. Đối với bất kỳ hàng hoá nào sẽ hai khả năng xảy ra: + Không được thị trường thừa nhận, tức là hàng hoá đó không thoả mãn được nhu cầu hoặc không phù hợp với điều kiện thanh toán của người mua. + Được thị trường thừa nhận, hàng hoá đó đáp ứng được yêu cầu về giá cả, số lượng, chất lượng, sự đồng bộ. cũng như các yêu cầu khắt khe khác của người mua, nên hàng hoá đó người mua. - Chức năng thực hiện Chức năng này đòi hỏi hàng hoá dịch vụ phải được thực hiện giá trị trao đổi bằng tiền hoặc giấy tờ giá trị khác. Người bán cần tiền còn người mua cần hàng, sự gặp gỡ giữa người mua người bán được xác định bằng giá cả và số lượng hàng hoá mua bán. Hàng hoá dịch vụ bán được tức là sự dịch chuyển hàng hoá dịch vụ từ người bán sang người mua. - Chức năng điều tiết kích thích Qua hành vi trao đổi hàng hoá dịch vụ trên thị trường, thị trường điều tiết và kích thích sản xuất kinh doanh phát triển hoặc ngược lại. Đối với các doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp thương mại, hàng hoá dịch vụ tiêu thụ nhanh sẽ kích thích doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh để cung ứng Trường đại học Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp Đào minh Phước Khoa QTDN - Lớp K35-A8 9nhiều hàng hoá hơn nữa cho thị trường. Ngược lại, nếu hàng hoá dịch vụ không tiêu thụ được sẽ là tác nhân điều tiết doanh nghiệp hạn chế sản xuất, thu mua hoặc chuyển hướng sản xuất kinh doanh. Chức năng này còn điều tiết các doanh nghiệp gia nhập ngành hoặc rút khỏi ngành, khuyến khích các nhà sản xuất kinh doanh nghiên cứu kinh doanh các mặt hàng mới chất lượng cao khả năng tiêu thụ khối lượng lớn. - Chức năng thông tin Thông tin thị trường là những thông tin về nguồn cung ứng hàng hoá dịch vụ, nhu cầu hàng hoá dịch vụ, giá cả hàng hoá dịch vụ. Đó là những thông tin quan trọng đối với mọi nhà sản xuất kinh doanh, cả người mua người bán, cả người cung ứng người tiêu dùng, cả người quản lý những người nghiên cứu sáng tạo. thể nói đó là những thông tin quan trọng đối với toàn xã hội. thể nói thông tin thị trường là không khách quan vì vậy mà khó có thể dự đoán chính xác những thông tin này. Không thông tin thị trường thì không thể quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh, cũng như trong quyết định của Chính Phủ về quản lý kinh tế vĩ mô. Bởi vì thị trường những thông tin tổng hợp về cầu - hành vi của người mua, cũng như về cung - hành vi của người bán, giá cả thị trường là kết quả của sự tương tác giữa người mua người bán với nhau. Vì vậy việc thu thập các thông tin về thị trường được sự chú ý của cả giới sản xuất kinh doanh, cả người tiêu dùng của toàn xã hội. * Vai trò thị trường Thị trường là khâu tất yếu của quá trình tái sản xuất hàng hoá. Thị trường có vị trí trung tâm nó vừa là mục tiêu của các doanh nghiệp, vừa là môi trường cho hoạt động kinh doanh. thể thấy thị trường qua các vai trò sau: Thứ nhất, là sống còn đối với sản xuất kinh doanh hàng hoá. Mục đích của người sản xuất hàng hoá là để bán để thoả mãn nhu cầu của người khác qua đó đạt được các mục tiêu của mình. Bán khó hơn mua, bán là bước nhẩy nguy hiểm, nhiều rủi ro. Do đó thị trường còn thì còn sản xuất kinh doanh, mất thị trường thì sản xuất kinh doanh bị đình trệ phá sản. Thứ hai, thị trường phá vỡ ranh giới giữa sản xuất tự nhiên, tự cấp, tự túc để tạo thành tổng thể thống nhất trong toàn nền kinh tế quốc dân. Qua trao đổi mua bán giữa các vùng, sẽ biến kiểu tổ chức khép kín thành các vùng [...]... nghip v kinh doanh 33 o minh Khoa QTDN - Lp K35-A8 Phc Tr-ờng đại học Th-ơng Mại Chuyên đề tốt nghiệp Biu 06 34 Đào minh Khoa QTDN - Lớp K35-A8 Ph-ớc Tr-ờng đại học Th-ơng Mại Chuyên đề tốt nghiệp Phõn tớch tỡnh hỡnh tiờu th hqng hoỏ ca INCOM theo nghip v kinh doanh qua nhng nm gn ay + Tng doanh thu tin hc t nm 2000-2001 tng lờn vi t l 10,28% ng vi mc doanh thu tng lờn 1.099 triu ng VN trong ú: Doanh thu... Cụng ty cn gi vng tc tng trng ny v lm sao phi ng t l doanh thu cựng vi nú gim chi phớ kinh doanh xung nh th vi tt cho doanh nghip b Tỡnh hỡnh tiờu th sn phm theo kt cu mt hng Hng hoỏ l i tng kinh doanh ca bt c doanh nghip no, vic la chn ỳng n mt hng kinh doanh cú ý ngha to ln n s thnh cụng hay tht bi ca doanh nghip Mt hng kinh doanh l li gii ỏp cho doanh nghip v mt nhu cu ó c lng hoỏ thụng qua nghiờn... tim nng ca doanh nghip Mi doanh nghip u cú tim nng riờng ca mỡnh, phn ỏnh thc lc ca doanh nghip trờn th trng Khi cú mt cỏch ỏnh giỏ ỳng n v tim nng ca doanh nghip, s cho phộp doanh nghip xõy dng chin lc, k hoch kinh doanh, tn dng thi c v chi phớ thp mang li hiu qu kinh t cao - Tim nng v vn: Khi doanh nghip cú mt kh nng v ngun lc v ti chớnh thỡ doanh nghip cú nhiu thun li hn trong sn xut kinh doanh Kh... tng hay gim lng tin v cho doanh nghip iu ny cng ng ngha vi vic tng hay gim lng hng m doanh nghip ó cung cp ra th trung v mc th phn hiờn cỏ ca Doanh nghip tờn th trng ú Doanh thu bỏn hng l mt ch tiờu kinh t quan trngphn ỏnh kt qu hot ng kinh doanh ca mụtj Donh nghip Do vy , phõn tớch tỡnh hỡnh doanh thu bỏn hng l mt ni dung quan trng Doanh nghip ly lm cn c iu chnh hot ng kinh doanh sao cho phự hp vi... trng - Uy tớn ca doanh nghip: Mi doanh nghip luụn luụn c gng to mt hỡnh nh p ca doanh nghip mỡnh trong con mt ca khỏch hng v bn hng Mt ch tớn v doanh nghip tt p l iu kin rt tt ngi tiờu dựng ún nhn hng hoỏ ca doanh nghip mt cỏch nhit tỡnh Qua ú doanh nghip s to c u th hn so vi i th v vic m rng th trng s thun li hn rt nhiu 1.4 S cn thit phi cng c v m rng th trng ca doanh nghip i vi bt k mt doanh nghip no... Trong kinh doanh mi hot ng ca doanh nghip u phi tuõn th lut phỏp ca Nh Nc, hng hot ng ca mi doanh nghip phi i theo cỏc mc tiờu kinh t xó hi t ra M rng th trng ca doanh nghip phi nm trong khuụn kh lut phỏp ca Nh Nc Mi hot ng vi phm chớnh 14 o minh Khoa QTDN - Lp K35-A8 Phc Trng i hc Thng Mi Chuyờn tt nghip sỏch phỏp lut s nh hng xu ti hot ng kinh doanh ca doanh nghip to nờn s bt n nh ca th trng doanh nghip... th trng mi tip tc cỏc hot ng kinh doanh ca doanh nghip, sau mi mt giai 12 o minh Khoa QTDN - Lp K35-A8 Phc Trng i hc Thng Mi Chuyờn tt nghip on kinh doanh, doanh nghip phi tng kt ỏnh giỏ cỏc hot ng trong ú cú cỏc ỏnh giỏ v hot ng m rng th trng õy l mt trong nhng khõu quan trng doanh nghip rỳt ra nhng bi hc v kinh nghim tip tc tin hnh cỏc hot ng sn xut kinh doanh Doanh nghip cú th ỏnh giỏ s m rng... 9,28% tng ng s tin doanh thu tng 940,48 triu ng Doanh thu v cung cp dch v tng 26,7% tng ng vi s tin doanh thu tng l 61,63 triu ng Doanh thu v dch v o to tngt l l 30,07% tng ng vi s tin tng l 96,73 triu ng + Tng doanh thu tin hc t nm 2001-2002 tng lờn vi t l 8,83% tng ng vi sú tin tng l1.041 triu ng trong ú: - Doanh thu bỏn hng tng vi t l 7,27% tng ng vi s tin tng l 805,17 triu ng Doanh thu cung cp dch... tng ng lm tng s tin doanh thul 61,34 triu ng Doanh thu dich v o to tng vi t l 19,26% tng ng lm tng s tin doanh thu l 80,57 triu ng + Doanh thu nm 2002 so vi nm 2001 tng 20,03% tng ng s tin l 2141 triu ng ú l do : Doanh thu bỏn hng nm 2002 so vi 2000 tng 17,23% tng ng s tin tng l 1746,15 triu ng Doanh thu cung cp dch v 2002 so vi 2000 tng 94,3% tng ng s tin tng l 216,61 triu ng Doanh thu dch v o to... vy sn phm kinh doanh ca Cụng ty gi chung l sn phm tin hc Sau õy l tỡnh hỡnh doanh thu ca INCOM t nm 2000-2002 Biu 05 Nm Doanh Thu T l tng DT(%) nv:VN Mc tng tuyt i 2000 10.687.463.000 0 0 2001 11.786.234.000 10.28 1.098.771.000 2002 12.827.651.000 8.93 1.041.138.000 Nm 2000 tng doanh thu ca cụng ty t 10.687.463.000 ng VN Nm 2001 tng doanh thu ca cụng ty t 11.786.234.000 ng VN, vi nc tng doanh thu l 10,28% . LUẬN VỀ CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP I. DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP. 1.1. Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Nhìn bề ngoài doanh nghiệp. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đơn vị thực tập: Công ty ứng dụng kỹ thuật và thương mại Á Châu Chuyên đề: “ Một số biện pháp nhằm củng cố và phát. hoá và công tác phát triển thị trường luôn gắn liền sức sống của một doanh nghiệp. Mọi nỗ lực hoạt động trên thương trường của doanh nghiệp chỉ nhằm vào một hướng đích duy nhất là đẩy mạnh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề: “ Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại ” ppt, Chuyên đề: “ Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại ” ppt, Chuyên đề: “ Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại ” ppt