2 Đề thi môn tiền tệ ngân hang năm 2008 – 2009 doc

2 426 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 00:20

2 Đề thi môn tiền tệ ngân hang năm 2008 2009 đại học ngân hàng Đề thi môn Tiền tệ Ngân Hàng 2008-2009 Câu 1: Hãy nghiệp vụ tài sản nợ của ngân hàng thương mại. Nếu muốn tăng quy mô nghiệp vụ tài sản nợ thì các ngân hàng thương mại cần phải làm gì? Tại sao? Anh chị hãy nhận xét về thẻ ATM trong hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay? Câu 2: Ảnh hưởng của tỷ lệ lạm phát dự tính tới lãi suất cân bằng như thế nào? Liên hệ với Việt Nam? Đề này là tương đối thui, tại t đọc đề xong sốc quá nên có đôi chỗ nhớ không đúng như nguyên văn mong anh em thông cảm. Hì hì.( nội dung đề là như thế)À wen, đây là đề thi của lớp ĐH22QT2 Đề thi môn Tiền tệ Ngân Hàng 2008-2009 Đề thi 22QT1: 1/ CMR: NHTW là NH của các NH? Phân tích vai trò người cho vay cuối cùng của NHTW? Liên hệ VN? 2/ biểu hiện,nguyên nhân, hậu wả của lạm phát? Liên hệ thực tiễn ? . 2 Đề thi môn tiền tệ ngân hang năm 20 08 – 20 09 – đại học ngân hàng Đề thi môn Tiền tệ Ngân Hàng 20 08 -20 09 Câu 1: Hãy nghiệp vụ tài sản nợ của ngân hàng thương mại. Nếu. của lớp ĐH22QT2 Đề thi môn Tiền tệ Ngân Hàng 20 08 -20 09 Đề thi 22 QT1: 1/ CMR: NHTW là NH của các NH? Phân tích vai trò người cho vay cuối cùng của NHTW? Liên hệ VN? 2/ biểu hiện,nguyên. Đề này là tương đối thui, tại t đọc đề xong sốc quá nên có đôi chỗ nhớ không đúng như nguyên văn mong anh em thông cảm. Hì hì.( nội dung đề là như thế)À wen, đây là đề thi của lớp ĐH22QT2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 Đề thi môn tiền tệ ngân hang năm 2008 – 2009 doc, 2 Đề thi môn tiền tệ ngân hang năm 2008 – 2009 doc, 2 Đề thi môn tiền tệ ngân hang năm 2008 – 2009 doc

Từ khóa liên quan