NGUYÊN LÝ MARKETING Năm 2010 ppt

148 2,134 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 00:20

NGUYÊN MARKETING Năm 20101. MỤC TIÊU MÔN HỌC1.1. Mục tiêu chung * Về kiến thức: Trang bị cho các học viên những vấn đề cơ bản của lýthuyết marketing căn bản hiện đại và những chỉ dẫn vềcách thức vận dụng chúng trong thực tiễn marketing của các tổ chức.* Về kỹ năng:Thông qua thảo luận trên lớp, làm các bài tập tìnhhuống theo nhóm, chương trình đào tạo cho các học viênkhả năng ứng dụng sáng tạo luận, có thể phát huy cáckinh nghiệm của bản thân và hình thành các kỹ năng cầnthiết trong việc phân tích tình huống, xử các tình huốngmarketing căn bản một cách thành thạo. Trên cơ sở đó,người học có khả năng đưa ra các quyết định về marketingnhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.* Về thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng và mối quan hệ logic giữa môn học marketing với các môn học khác trong khối kiến thức chuyên ngành.1.2. Các mục tiêu khác - Phát triển tư duy sáng tạo trong quản lý.- Rèn luyện phong cách quản lý. - Khả năng bao quát, tổ chức các hoạt động tập thể, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔN HỌCPhần 1. Những hiểu biết về quản trị marketing Chuyên đề 1. Cơ sở xã hội của marketing - Thỏa mãn nhu cầu của con người Chuyên đề 2. Hoạch định chiến lược marketing của doanh nghiệpPhần 2. Phân tích các cơ hội marketing Chuyên đề 3. Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing Chuyên đề 4. Phân tích môi trường marketing Chuyên đề 5. Thị trường người tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu dùng Chuyên đề 6. Thị trường tổ chức và hành vi mua của khách hàng tổ chức Chuyên đề 7. Các chiến lược marketing cạnh tranhPhần 3. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu Chuyên đề 8. Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trườngPhần 4. Các quyết định chiến lược marketing Chuyên đề 9. Các quyết định về sản phẩm Chuyên đề 10. Các quyết định về giá Chuyên đề 11. Các quyết định về phân phối Chuyên đề 12. Các quyết định về xúc tiến hỗn hợpPhần 5. Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing Chuyên đề 13. Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing Chuyên đề 1CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA MARKETING -THỎA MÃN NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA MARKETING1.1.1. Những khái niệm 1- Nhu cầu: (need)Là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được. 2- Mong muốn: (want)Là một nhu cầu có dạng đặc thù, tương ứng với trình độ văn hóa và nhân cách của cá thể. 3- Nhu cầu có khả năng thanh toán: Là mong muốn được kèm thêm điều kiện có khả năng thanh toán.4- Hàng hóa: goodsLà tất cả những cái gì có thể thỏa mãn được mong muốn hay nhu cầu và được cung ứng cho thị trường nhằm mục đích thu hút sự chú ý, mua, sử dụng hay tiêu dùng.5- Trao đổi: exchangeLà hành vi nhận từ một người nào đó thứ mà mình muốn và đưa lại cho người đó một thứ gì đó.6- Giao dịch: transactionLà một cuộc trao đổi mang tính chất thương mại những vật có giá trị giữa hai bên.7- Thị trường: market Là tập hợp những người mua hàng hiện có và sẽ có.Thị trường bao gồm tất cả các khách hàng tiềm ẩn cùng có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể về sản phẩm hay dịch vụ, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu hay mong muốn đó.Cùng với sự phát triển của sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ, thị trường sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng. Ngày nay cùng với sự tiến bộ của kỹ thuật thông tin và thương mại điện tử thì không nhất thiết phải có một thực thể vật chất tương ứng với một thị trường, hay nói cách khác không gian của thị trường là vô tận và thời gian là 24 giờ đồng hồ trong một ngày.- Khái niệm về marketingTheo Philip Kotler thì marketing được hiểu như sau: - Marketing là quá trình làm việc với thị trường để thực hiện những các trao đổi với mục đích thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của con người. - Cũng có thể hiểu: Marketing là một dạng hoạt động của con người (bao gồm cả tổ chức) nhằm thoả mãn các nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi.- Marketing là một quá trình quản mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác. [...]... trình marketing - Hệ thống lập kế hoạch marketing - Hệ thống tổ chức marketing * Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing - Kiểm tra kế hoạch năm - Kiểm tra khả năng sinh lời - Kiểm tra chiến lược - Động viên nỗ lực của nhân viên để đạt mục tiêu - Phát triển nguồn nhân lực đủ khả năng thực hiện các chương trình marketing - Doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện: + Kiểm tra các hoạt động marketing. .. LƯỢC MARKETING 2.4.1 Tiến trình hoạch định chiến lược marketing 4 giai đoạn: 1) Phân tích và tổng hợp (phân tích tình huống, các thách thức và cơ hội) 2) Phát triển chiến lược (mục tiêu marketing và chiến lược marketing) 3) Phân bổ nguồn lực, phê chuẩn và thực hiện 4) Đánh giá, phản hồi và kiểm soát 2.4.2 Lập kế hoạch marketing ở cấp độ SP - Bản tóm tắt cho lãnh đạo và mục lục: - Tình huống marketing. .. các mục tiêu marketing và tài chính của kế hoạch - Chiến lược marketing: Phác thảo chiến lược marketing để đạt được các mục tiêu đề ra của kế hoạch - Chương trình hành động: Kế hoạch marketing cần phải được cụ thể, soạn thảo kỹ lưỡng: Những gì sẽ làm? Khi nào được thực hiện? Ai sẽ thực hiện và tốn chi phí bao nhiêu? - Dự toán lợi nhuận và chi phí - Kiểm soát Chuyên đề 3 HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ... báo marketing Hệ thống tình báo marketing là một tập những thủ tục và nguồn mà những nhà quản trị sử dụng để nhận được những thông tin hàng ngày về những diễn biến cần biết trong môi trường marketing Những nhà quản trị nghiên cứu môi trường theo bốn cách: - Xem xét không có chủ đích - Xem xét có chủ đích - Tìm kiếm không chính thức - Tìm kiếm chính thức 3.2 HỆ THỐNG NGHIÊN CỨU MARKETING Nghiên cứu marketing. ..1.1.2 Các quan điểm về marketing - Quan niệm hoàn thiện sản xuất - Quan niệm hoàn thiện hàng hóa - Quan niệm tăng cường nỗ lực thương mại - Quan niệm marketing - Quan niệm marketing đạo đức xã hội 1.1.3 Các mục tiêu của hệ thống marketing - Tối đa hóa mức độ tiêu dùng - Tối đa hóa sự thỏa mãn của người tiêu dùng - Tối đa hóa... thông tin marketing Hệ thống thông tin marketing là một hệ thống liên hệ qua lại giữa con người, thiết bị và các phương pháp, hoạt động thường xuyên để thu thập thông tin, phân loại, phân tích, đánh giá và phổ biến thông tin chính xác, hiện đại và cấp thiết để người điều hành nó sử dụng lĩnh vực marketing vào mục đích cải tiến việc lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp marketing. .. kênh phân phối - Lập các chương trình quảng cáo và khuyến mãi - Kế hoạch huấn luyện và đào tạo nhân viên marketing * Trong chức năng tổ chức - Tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu marketing - Quyết định về cơ cấu tổ chức của bộ phận marketing - Tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo nhân viên marketing - Phân công trách nhiệm cho mỗi bộ phận hoạt động - Quyết định cải tiến sản phẩm, thay đổi giá,... hóa sự lựa chọn của người tiêu dùng - Tối đa hóa chất lượng cuộc sống 1.1.4 Sự phổ biến nhanh chóng của hệ thống marketing - Trong lĩnh vực kinh doanh - Trên thị trường quốc tế - Trong lĩnh vực hoạt động phi thương mại 1.2 QUẢN TRỊ MARKETING 1.2.1 Khái niệm Theo philip Kotler: Quản trị marketing là phân tích, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thi hành những biện pháp nhằm thiết lập,... marketing - So sánh chi phí với ngân sách - Kiểm tra về cải tiến sản phẩm hàng hoá và sản phẩm hàng hoá mới - Kiểm tra sự thay đổi giá và điều chỉnh giá - Kiểm soát hệ thống phân phối, bán hàng - Đánh giá hiệu quả quảng cáo, khuyến mãi 1.2.3 Quá trình quản trị marketing * Phân tích các cơ hội của thị trường - Phát hiện những thị trường mới - Phát hiện những thị trường mới - Đánh giá khả năng của marketing. .. được thực hiện? Ai sẽ thực hiện và tốn chi phí bao nhiêu? - Dự toán lợi nhuận và chi phí - Kiểm soát Chuyên đề 3 HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING 3.1 HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING 3.1.1 Sự cần thiết phải có hệ thống thông tin marketing - Thông tin trong phạm vi rộng toàn quốc và quốc tế - Nhu cầu của người mua sang mong muốn của người mua - Từ cạnh tranh bằng giá cả sang cạnh tranh . NGUYÊN LÝ MARKETING Năm 2010 1. MỤC TIÊU MÔN HỌC1.1. Mục tiêu chung * Về kiến thức: Trang bị cho các học viên những vấn đề cơ bản của lý thuyết marketing. trình marketing - Hệ thống lập kế hoạch marketing. - Hệ thống tổ chức marketing. * Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing - Kiểm tra kế hoạch năm. -
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN LÝ MARKETING Năm 2010 ppt, NGUYÊN LÝ MARKETING Năm 2010 ppt, NGUYÊN LÝ MARKETING Năm 2010 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn