Một số Giải pháp phát triển các khu công nghiệp nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đến năm 2010

75 563 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2012, 14:09

Luận văn : Một số Giải pháp phát triển các khu công nghiệp nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đến năm 2010 Luận văn tốt nghiệpLời nói đầuGần 20 năm chuyển đổi cơ chế kinh tế, nền kinh tế Việt nam đã có những bớc chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ Cơ cấu nền kinh tế n ớc ta cũng có nhiều thay đổi theo chiến lợc phát triển kinh tế của đất nớc. Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá với mục tiêu đa nớc ta đến năm 2020 cơ bản trở thành nớc công nghiệp. Để thực hiện chiến lợc trên nhà nớc ta đã tạo nhiều tiền đề, cơ sở cho sự phát triển của nền kinh tế. Chuyển đổi cơ chế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng đã tạo ra một động lực rất lớn cho nền kinh tế sản xuất nói chung cũng nh hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế nói riêng.Trong nền kinh tế thị trờng, mọi sự hoạt động của của các tổ chức kinh tế đều tuân theo quy luật cung cầu, theo các quy luật kinh tế khách quan. Hội nhập với nền kinh tế thế giới mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam đồng thời không ít những thách thức mà các doanh nghiệp cũng phải v-ợt qua.Cạnh tranh là khốc liệt, mỗi doanh nghiệp cần phải năng động, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Chiến lợc sản phẩm của mỗi công ty là yếu tố thể hiện sự năng động sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lắm bắt nhanh nhậy nhu cầu thị trờng và đáp ứng nhu cầu đó. Nó là một nhân tố đảm bảo cho các doanh nghiệp thích ứng tốt với môi trờng kinh doanh đầy biến động.Cũng nh nhiều công ty khác hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari cũng đang đi lên bằng chính khả năng của chính mình trong một môi trờng kinh tế thị trờng đang trong thời kỳ hội nhập. Sự thành công đến nay của công ty, trở thành một trong hai doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực chế tạo máy điện của Việt Nam, sản phẩm Sinh viên: Nguyễn Huỳnh ĐiệpKhoa: Khoa học quản lý 2Luận văn tốt nghiệpcủa công ty đã có mặt hầu hết trong các nghành sản xuất của nền kinh tế quốc dân, xuất khẩu đi nớc ngoài Có sự thành công trên là nhờ công ty luôn chủ động hoạch định chiến lợc sản phẩm cho mình, với phơng châm lấy chất lợc sản phẩm là u tiên hàng đầu cho sản phẩm . Với kiến thức đợc học ở trờng Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và đ-ợc thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari. Qua tìm hiểu tình hình hoạt động hiện tại của công ty, cũng nh các chiến lợc phát triển của công ty em đã chọn mạnh dạn đề tài Một số giải pháp quản lý nhằm hoàn thiện việc xây dựng chiến lợc sản phẩm của Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.Bố cục luận văn gồm có 3 chơng:Chơng I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng chiến lợc sản phẩm. Chơng II: Đánh giá thực trạng tình hình xây dựng chiến lợc sản phẩm của Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari.Chơng III: Một số giải pháp quản lý nhằm hoàn thiện việc xây dựng chiến lợc sản phẩm của Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari.Mặc dù đã đợc sự tận tình giúp đỡ Cô Lê Thị Anh Vân giáo viên hớng dẫn và Phòng kinh doanh của Công ty TNHH chế tạo máy điện Việt Nam_Hungari. Nhng với kiến thức còn hạn chế và thời gian có hạn nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong Cô giáo và công ty giúp đỡ em hoàn thiện bài luận văn tốt nghiệp này.Hà Nội, tháng 5 năm 2004 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huỳnh ĐiệpSinh viên: Nguyễn Huỳnh ĐiệpKhoa: Khoa học quản lý 3Luận văn tốt nghiệpChơng IMột số vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng chiến lợc sản phẩmI. KháI niệm Và mô hình lựa chọn chiến lợc sản phẩm1. Khái niệm chung về chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp1.1. Khái niệmTrong nền kinh tế thị trờng, mỗi doanh nghiệp gắn liền với sự tồn tại của mình với nhiều mục tiêu. Nhằm duy trì sự hiện diện của mình trên thị tr-ờng và thực hiện sứ mệnh của mình. Nhng nói chung là đều hớng tới thực hiện ba mục tiêu cơ bản sau: Mục tiêu lợi nhuận Mục tiêu tạo đợc thế lực trên thị trờng Mục tiêu an toànĐể thực hiện đợc tốt ba mục tiêu trên thì đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện chiến lợc kinh doanh một cách phù hợp. Chiến lợc là phơng thức mà các doanh nghiệp sử dụng để định hớng t-ơng lai nhằm đạt đợc và duy trì những thành công. Mục tiêu tối thiểu là làm sao tồn tại đợc, nghĩa là phải có khả năng thực hiện đợc các nghĩa vụ một cách lâu dài có thể chấp nhận đợc. Nói đến chiến lợc của công ty là ta nói đến ba cấp độ chiến lợc: chiến lợc công ty, chiến lợc kinh doanh và chiến lợc cấp chức năng.Chiến lợc công ty là nhằm đảm bảo sự thành công của công ty hoạt động trong những ngành, lĩnh vực khác nhau trong pham vi hoạt động của công ty. Nói đến chiến lợc công ty là nói đến mục tiêu tổng thể của công ty trên tất cả các mặt hoạt động.Sinh viên: Nguyễn Huỳnh ĐiệpKhoa: Khoa học quản lý 4Luận văn tốt nghiệpChiến lợc kinh doanh là chiến lợc nhằm đảm bảo sự thành công của công ty (hoặc chi nhánh của công ty lớn) mà công ty đó (hoặc chi nhánh đó) chỉ hoạt động trong một ngành, một khu vực nào đó.Chiến lợc chức năng là các chiến lợc xác định cho từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. Trong hệ thống mà doanh nghiệp xây dựng, các chiến lợc cấp chức năng có vai trò là các chiến lợc giải pháp để thực hiện mục tiêu chiến lợc tổng quát của doanh nghiệp. Đối với một công ty hoạt động trong một ngành hay một khu vực (gọi là công ty kinh doanh đơn ngành) thì chiến lợc kinh doanh và chiến lợc công ty là một.Hiện nay có rất nhiều khái niệm khác nhau về chiến lợc kinh doanh. Cách tiếp cận phổ biến nhất hiện nay đối với chiến lợc kinh doanh: Chiến lợc kinh doanh là tổng hợp các mục tiêu dài hạn, các chính sách và giải pháp lớn về sản xuất kinh doanh, về tài chính và về giải quyết nhân tố con ngời nhằm đa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển lên một trạng thái mới cao hơn về chất. 1.2. Các đặc trng của chiến lợc kinh doanh Các đặc trng cơ bản của chiến lợc kinh doanh bao gồm.Chiến lợng xác định các mục tiêu và phơng hớng phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ tơng đối dài từ 3 đến 5 năm.Chiến lợc kinh doanh chỉ phác thảo các phơng hớng dài hạn có tính định hớng, còn trong thực hành kinh doanh phải thực hiện phơng châm: kết hợp mục tiêu chiến lợc với mục tiêu tình thế.Mọi quyết định quan trọng trong quá trình xây dựng, quyết định, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh chiến lợc đều phải tập trung vào ngời lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp. Sinh viên: Nguyễn Huỳnh ĐiệpKhoa: Khoa học quản lý 5Luận văn tốt nghiệpChiến lợc kinh doanh luôn xây dựng, lựa chọn và thực thi dựa trênsở lợi thế so sánh của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải đánh giá đúng thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình khi xây dựng chiến lợc.Chiến lợc kinh doanh trớc hết và chủ yếu đợc xây dựng cho các ngành nghề kinh doanh, các lĩnh vực kinh doanh chuyên môn hoá, truyền thống, thế mạnh của doanh nghiệp. Điều đó đặt doanh nghiệp vào tình thế phải xây dựng chiến lợc kinh doanh với những chuẩn bị chu đáo.2. Khái niệm và vai trò của chiến lợc sản phẩm 2.1 Khái niệm về chiến lợc sản phẩm Chiến lợc sản phẩm là một loại chiến lợc trong chiến lợc kinh doanh, có rất nhiều khái niệm khác nhau về chiến lợc sản phẩm. Nhìn từ mỗi khía cạnh và mỗi góc độ khác nhau ta lại có các chiến lợc sản phẩm khác nhau. Khái niệm đầy đủ và có mức khái quát nhất: Chiến lợc sản phẩm là phơng thức kinh doanh có hiệu quả trênsở bảo đảm thảo mãn nhu cầu của thị trờng và thị hiếu của khách hàng trong thời kỳ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2.2 Vai trò của chiến lợc sản phẩm Chiến lợc sản phẩm là xơng sống của chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp. Trình độ sản xuất ngày càng cao, cạnh tranh thị trờng ngày càng gay gắt thì vai trò của chiến lợc sản phẩm ngày càng trở lên quan trọng. Không có chiến lợc sản phẩm thì chiến lợc giá cả, chiến lợc phân phối, chiến lợc giao tiếp và khuyếch trơng cũng không có lý do tồn tại. Còn nếu chiến lợc sản phẩm sai lầm tức là đa ra thị trờng loại hàng hoá và dịch vụ không có nhu cầu hoặc rất ít nhu cầu thì giá cả có thấp đến đâu, quảng cáo có hấp dẫn đến đâu thì cũng không có ý nghĩa gì hết. Với những phân tích trên thì ta có thể nói chiến lợc sản phẩm không những chỉ đảm bảo cho sản xuất kinh Sinh viên: Nguyễn Huỳnh ĐiệpKhoa: Khoa học quản lý 6Luận văn tốt nghiệpdoanh đúng hớng mà gắn bó chặt chẽ giữa các khâu của quá trình tái sản xuất mở rộng của doanh nghiệp, nhằm thực hiện các mục tiêu của chiến lợc tổng quát.3. Mô hình lựa chọn chiến lợc sản phẩm Có rất nhiều mô hình lựa chọn chiến lợc sản phẩm.3.1. Chiến lợc sản phẩm chuyên môn hoáTrong lĩnh vực hoạt động sản xuất xác định chiến lợc chuyên môn hoá có thể phát triển theo ba hớng để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trờng:Chiến lợc chi phối bằng chi phí: Đặc trng của hớng chiến lợc này là chi phí cá biệt trên một đơn vị sản phẩm thấp do tăng quy mô sản xuất và do các u thế của chuyên môn hoá đa lại. Hay nói cách khác chi phí sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (chi phí cận biên) giảm dần khi tăng quy mô sản xuất và u thế của chuyên môn hoá đem lại.Chiến lợc khác biệt hoá: Là chiến lợc nhằm theo hớng tạo và cung cấp một loại sản phẩm độc đáo cho thị trờng. Một sản phẩm khác biệt về chất lợng, chi phí, dịch vụ và mẫu mã.Chiến lợc chia nhỏ hội tụ, đợc thực hiện thông qua việc tập trung hoạt động của doanh nghiệp vào một phân đoạn đặc biệt của thị trờng. Tính chất đặc biệt có thể biểu hiện ở nhóm khách hàng, vùng địa lý, nhân khẩu học, đặc điểm hội3.2. Chiến lợc đa dạng hoá sản phẩm Phát triển đa dạng hoá sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh là một xu h-ớng tất yếu trong nền kinh tế thị trờng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trờng ngày càng biến động nhanh chóng theo hớng đa dạng hoá hơn, phong phú hơn. Tuy vậy, đa dạng hoá sản phẩm theo hớng nào và mức độ nào thì cần tính toán cân nhắc.Sinh viên: Nguyễn Huỳnh ĐiệpKhoa: Khoa học quản lý 7Luận văn tốt nghiệpSản phẩm hoặc ngành hàng chuyên môn hoá của doanh nghiệp Khả năng của doanh nghiệp Xu hớng biến động và các thách thức của môi trờng kinh doanh Sức ép cạnh tranh trong nội bộ ngành Trên thực tế có hai hình thức thực hiện đa dạng hoá sản phẩm :Đa dạng hoá đồng tâm, phát triển đa dạng hoá sản phẩm trên nền của sản phẩm chuyên môn hoá.Đa dạng hoá kết khối hay tổ hợp phát triển đa dạng các hoạt động kinh doanh có đặc điểm kinh tế kĩ thuật khác nhau.3.3. Chiến lợc liên kết sản phẩm Liên kết hoạt động bao quát nhiều mặt hoạt động trong phạm vi mô hình chiến lợc này chỉ xem xét hoạt động liên kết phát triển sản phẩm. Trong phạm vi nghiên cứu, chiến lợc liên kết có thể phát triển theo hai hớng:Liên kết phía thợng lu nhằm khác biệt hoá các nguồn cung ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất kinh doanh.Liên kết về phía hạ lu nhằm khác biệt hoá các sản phẩm tự một hoặc vài loại nguyên liệu chính ban đầu. Về thực chất đó là hớng phát triển đa dạng hoá sản phẩm từ nguyên liệu gốc ban đầu.3.4. Chiến lợc sản phẩm kết hợp Trong thực tế, để tận dụng cáchội kinh doanh, tránh các rủi ro và các bất lợi trên thị trờng đồng thời khai thác triệt để các khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải áp dụng mô hình phối hợp giữa chúng.II. Phân loại chiến lợc sản phẩm Chiến lợc sản phẩm có thể chia đợc thành loài khác nhau:Sinh viên: Nguyễn Huỳnh ĐiệpKhoa: Khoa học quản lý 8Luận văn tốt nghiệp1. Căn cứ vào bản thân sản phẩm, chiến lợc sản phẩm đợc chia làm sáu loại.Chiến lợc thiết lập chủng loại: là đảm bảo giữ cho đợc vị trí vốn có của sản phẩm trên thị trờng bằng việc bảo vệ uy tín mà doanh nghiệp đã đạt đợc.Chiến lợc hạn chế chủng loại: là chiến lợc đơn giản hoá kết cấu chủng loại, loại trừ một số sản phẩm không hiệu quả, tập trung phát triển một số sản phẩm có triển vọng.Chiến lợc biến đổi chủng loại: là chiến lợc tiếp tục thay đổi thể thức thảo mãn yêu cầu nhằm nâng cao số lợng khách hàng.Chiến lợc tách biệt chủng loại: là chiến lợc tách các sản phẩm đa dạng sản xuất của doanh nghiệp với các sản phẩm tơng tự hay gần giống nhau hiện có trên thị trờng, giữ lai một số tính chất nhất là tính thẩm mỹ trong suốt vòng quay của hàng hóa.Chiến lợc hoàn thiện sản phẩm: là chiến lợc định kỳ cải tiến các thông số chất lợng của sản phẩm.Chiến lợc đổi mới chủng loại: là chiến lợc phát triển sản phẩm mới.2. Căn cứ vào sản phẩm có kết hợp với thị trờng tiêu thụ, ngời ta chia chiến lợc sản phẩm thành:Chiến lợc sản phẩm hiện có trên thị trờng hiện có: Chiến lợc này th-ờng đợc áp dụng trong giai đoạn đầu của chiến lợc kinh doanh của những doanh nghiệp mới thành lập. Nhà kinh doanh bắt đầu từ sản phẩm, sau đó phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình theo ba phơng thức:Khuyến khích khác hàng đã có của mình tiêu thụ sản phẩm thờng xuyên hơn.Sinh viên: Nguyễn Huỳnh ĐiệpKhoa: Khoa học quản lý 9Luận văn tốt nghiệpPhát triển thêm khách hàng trong cùng một thị trờng để tăng thêm mức tiêu thụ sản phẩm.Kích động khách hàng để tăng thêm mức tiêu thụ sản phẩm. Chiến lợc sản phẩm hiện có trên thị trờng mới: Chiến lợc này nhằm mở rộng thị trờng bằng cách đa sản phẩm hiện có vào thị trờng mới tăng mức tiêu thụ.Chiến lợc sản phẩm biến cải trên thị trờng hiện có: Trong chiến lợc này, sản phẩm hiện có có thể đợc thay thế một phần hoặc hoàn toàn trong tập hợp sản phẩm của doanh nghiệp vì khách hàng bao giờ cũng muốn mua sản phẩm mới hoặc cải tiến tốt hơn, đẹp hơnChiến lợc sản phẩm biến cải trên thị trờng mới: Chiến lợc này dùng sản phẩm biến cải tạo ra thị trờng mới.Chiến lợc sản phẩm mới trên thị trờng hiện có: Chiến lợc này đợc áp dụng khi đa ra một sản phẩm mới nhằm đa dạng hoá sản phẩm hoặc thay thế sản phẩm cũ mà vòng đời sản phẩm sản xuất hết.Chiến lợc sản phẩm mới trên thị trờng mới: Chiến lợc này đợc áp dụng khi doanh nghiệp đa ra một loại sản phẩm cha có trên thị trờng nhằm mục đích mở rộng thị trờng tạo nhu cầu mới.III. Nội dung của chiến lợc sản phẩm Chiến lợc là là kế hoạch tổng quát của công ty, xây dựng thực hiện để đảm bảo cho tổ chức có đợc sự phát triển tiến bộ về chất. ở đây ta nghiên cứu chiến lợc sản phẩm có nghĩa là nghiên cứu về kế hoạch tổng quát của công ty nhằm đa công ty tới vị trí mới, là nhà cung cấp hàng đầu về sản phẩm máy điện cơ hàng đầu của Việt nam về chất lợng, kỹ thuật, dịch vụ đi kèm, bao bì nhãn hiệu, nhãn hiệu, đóng góiSinh viên: Nguyễn Huỳnh ĐiệpKhoa: Khoa học quản lý 10Luận văn tốt nghiệpChiến lợc sản phẩm gồm có hai nội dung: mục tiêu của chiến lợc và các phơng thức thực hiện mục tiêu mang tính định hớng.1. Mục tiêu của chiến lợc sản phẩm có thể lựa chọn những mục tiêu mang tính tổng quát nh Dẫn đầu thị trờng về chất lợng sản phẩm Khác biệt hoá sản phẩm Hoàn thiện sản phẩm 2. Các phơng án thực hiện mục tiêu Phơng án thực hiện mục tiêu bao gồm giải phápcác công cụ thực hiện mục tiêu.2.1. Các giải pháp thực hiện mục tiêuGiải pháp thực hiện mục tiêu của chiến lợc sản phẩm có thể là:Phát triển sản phẩm riêng biệt: Phát triển một sản phẩm riêng biệt có thể đợc thực hiện thông qua các con đờng.Thay đổi tính năng của sản phẩm. Theo cách này có thể tạo ra sản phẩm mới bằng cách hoán cải, bổ sung hoặc thay đổi lại các tính năng của sản phẩm cũ theo hớng đảm bảo sử dụng sản phẩm an toàn hơn, tiện lợi hơn. con đờng này thờng đợc áp dụng cho các sản phẩm là máy móc thiết bị lớn, phơng tiện vận tải, nhằm cải thiện điều kiện sử dụng của ng ời tiêu dùng và do đó mở ra khả năng mới về cầu sản phẩm của khách hàng.Cải tiến chất lợng. Mục tiêu là làm tăng độ tin cây, tốc độ, độ bền cũng nh các đặc tính khác của sản phẩm đang sản xuất. Đối với nhiều loại sản phẩm cải tiến chất lợng cũng có nghĩa là tạo ra nhiều phẩm cấp chất lợng sản phẩm khác nhau để phục cho các nhóm khách hàng có thị hiếu tiêu dùng (và do đó có cầu) khác nhau.Sinh viên: Nguyễn Huỳnh ĐiệpKhoa: Khoa học quản lý 11[...]... trong công ty đều có cáchội ngang nhau trong phát triển năng lực cá nhân và đóng góp cho sự phát triển chung của công ty Nh vậy công ty đã xây dựng một chính sách đảm bảo sự công bằng trong khen thởng, xử phạt, trong phân phối tiền lơng, các chế độ khác Chính sách tài chính: Chính sách tài chính của công ty là huy động các nguồn vốn từ bên trong công ty là các khoàn lợi nhuận tái đầu t, cùng các. .. có 4 chính sách chủ yếu Chính sách tuyển dụng, lựa chọn và định hớng phát triển Chính sách đào tạo và phát triển kỹ năng Chính sách bồi dỡng đãi ngộ Chính sách đánh giá, biện pháp kiểm soát và kỷ luật Chính sách tài chính Là những nguyên tắc, phơng pháp thủ tục, đợc thiết lập gắn với hoạt động gắn với hoạt động tài chính nhằm hỗ trợ và thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu đã định Chính sách tài chính... yếu của doanh nghiệp đều đợc sử dụng để cân nhắc trong thời kỳ chiến lợc hệ thống mục tiêu nh thế nào để đảm bảo tính khả thi trênsở phát huy những điểm mạnh Các giải pháp tận dụng cơ hội, điểm mạnh cũng nh tránh các cạm bẫy và khắc phục điểm yếu của bản thân doanh nghiệp: Các doanh nghiệp muốn tận dụng đợc cáchội của môi trờng kinh doanh cũng nh phát huy các điểm mạnh của doanh nghiệp đòi hỏi... và phân phối Chính sách giá cả là tổng thể các nguyên tắc, phơng phápgiải pháp mà doanh nghiệp tác động vào giá cả nhằm đạt đợc mục tiêu chiến lợc Ví dụ: chính sách giá cả ở thị trờng cạnh tranh độc quyền; chính sách giá cả đối với sản phẩm mới, thị trờng mới; chính sách giá cả đối với doanh nghiệp đa sản xuất Chính sách xúc tiến là tổng thể các nguyên tắc cơ bản, các phơng pháp giải pháp gắn liền... văn tốt nghiệp Xác định mục tiêu Xác định tập hợp các mục tiêu và chọn mục tiêu u tiên Xây dựng phơng án chiến lợc: bao gồm các giải pháp thực hiện chiến lợc sản phẩm và các công cụ thực hiện các giải pháp đó Lực chọn phơng án tối u nhất trên cơ sở: đạt đợc mục tiêu chiến lợc trong thời gian đã định tốt nhất và hiệu quả Kiến nghị một số biện phápbản để tổ chức triển khai chiến lợc thành công Nh... 3 Thị trờng tiêu thụ sản phẩm của công ty 3.1 Thị trờng trong nớc Công ty hiện có hơn 50 điểm bán hàng và đại lý trên cả nớc với thị phần là khoảng 30% Sản phẩm của Công ty đợc mọi thành phần kinh tế tin dùng Trong những năm qua, Công ty đã cung cấp nhiều loại động cơ cho các công ty sản xuất xi măng, các, công trình thủy lợi, công nghiệp chế biến nông lâm sản, công nghiệp chế tạo, luyện cán kim loại,v.v... 900 1-2 000 Công ty luôn sẵn sàng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo yêu cầu kỹ thuật, tính năng, chất lợng của khách hàng Chính sách nghiên cứu và phát triển của công ty luôn tập trung cải tiến sản phẩm, quy trình sản xuất Ngoài việc tự nghiên cứu phát triển công nghệ hiện có công ty còn nghiên cứu tìm hiểu công nghệ sản xuất mới của Đài Loan, Mỹ Chính sách sản xuất: Công ty luôn coi trong chính... là một trong các xuất phát điểm không thể bỏ qua khi tiến hành hoạch định chiến lợc Cáchội và đe doạ đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ chiến lợc: Cáchội cũng nh nguy cơ đều có thể xuất hiện ở toàn bộ hay ở từng phân đoạn thị trờng cụ thể Các cơ hội, nguy cơ đều tác động trực tiếp đến việc hình thành hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp Trênsở đánh giá các cơ hội, ... pháp Công cụ thực hiện chiến lợc sản phẩm của công ty là các chính sách kinh doanh của công ty Các chính sách kinh doanh đợc thiết lập nhằm các mục đích Xác định các giới hạn, phạm vi và cơ chế bắt buộc cho các hoạt động, làm rõ cái gì có thể làm và cài gì không thể làm khi theo đuổi mục tiêu chiến lợc Hớng dẫn phân công trách nhiệm giữa các bộ phận và các cá nhận trong quá trình thực hiện chiến lợc... ở các môi trờng khắc nghiệt và môi trờng cháy nổ 2.2 Năng lực chế tạo và công nghệ chế tạo Những sản phẩm dới 600kW đợc chế tạo khép kín trong Công ty, những sản phẩm trên 600kW hợp tác với bên ngoài gia công thân và láng đờng kính Roto Khu n dập đợc chế tạo trên các thiết bị cắt dây và các trung tâm gia công CNC đảm bảo độ chính xác cao Gia công chi tiết phần lớn cũng đợc gia công trên máy CNC, các . của các tổ chức kinh tế đều tuân theo quy luật cung cầu, theo các quy luật kinh tế khách quan. Hội nhập với nền kinh tế thế giới mở ra nhiều cơ hội cho các. và giải pháp lớn về sản xuất kinh doanh, về tài chính và về giải quyết nhân tố con ngời nhằm đa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển lên một
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số Giải pháp phát triển các khu công nghiệp nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đến năm 2010, Một số Giải pháp phát triển các khu công nghiệp nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đến năm 2010, Một số Giải pháp phát triển các khu công nghiệp nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đến năm 2010, Khái niệm chung về chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp Khái niệm, Chiến lợc sản phẩm chuyên môn hoá Chiến lợc đa dạng hoá sản phẩm Chiến lợc liên kết sản phẩm, Căn cứ vào bản thân sản phẩm, chiến lợc sản phẩm đợc chia làm sáu loại., Các giải pháp thực hiện mục tiêu, Các công cụ thực hiện giải pháp, Sơ đồ quy trình xây dựng chiến lợc sản phẩm Các bớc xây dựng chiến lợc sản phẩm, Các nhân tố ảnh hởng đến việc hình thành hệ thống mục tiêu chiến l- ợc, Năng lực chế tạo và công nghệ chế tạo Năng lực con ngời, Năng lực thiết bị Năng lực tài chính, Tình hình xây dựng chiến lợc sản phẩm của công ty Vihem giai đoạn 2000-2004, Thc tê thực hiện các giải pháp chiến lợc sản phẩm Thực tế hoạt động của các công cụ chiến lợc sản phẩm 2. Hoạt động marketing, Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: động cơ 1 pha, Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: động cơ 3 pha, Ballát các loại Sản phẩm khác, Quá trình phân tích dự báo môi trờng sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế Những hạn chế trong các giải pháp thực hiện chiến lợc, Những hạn chế trong các công cụ thực hiện mục tiêu, Nguyên nhân của những tồn tại, Víi Nhµ níc, Kiện toàn bộ máy quản lý Tăng cờng quản lý trong công tác nghiên cứu thị trờng, Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên., Xây dng, quản lý hệ thống thông tin hợp lý hiệu quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn