GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.DOC

119 1,683 19
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2012, 11:36

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LỜI CẢM ƠNĐề tài: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT CHI NHÁNH NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ” là một chủ đề nghiên cứu có nhiều nét mới. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện, tác giả đã gặp không ít khó khăn trong thu thập xử lý số liệu, cách diễn đạt, sắp xếp các mục trong bài viết sao cho khoa học.Tuy nhiên, với sự nỗ lực rất lớn của tác giả, cộng với sự giúp đỡ tận tình của gáo viên hướng dẫn; các thầy, cô giáo trong Khoa Kinh tếKinh doanh quốc tế- Trường Đại học kinh tế Quốc Dân; cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập đề tài đã được hoàn thành theo dự kiến.Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng. Giáo viên hướng dẫn trực tiếp đã có những chỉ bảo tâm huyết, khoa học để tác giả có thể hoàn thành đề tài với kết quả tốt nhất.Tác giả xin được gửi lời cảm ơn chân thành với quý thầy, cô trong khoa kinh tếkinh doanh quốc tế; cán bộ hướng dẫn tại ngân hàng liên doanh Lào- Việt chi nhánh Nội TH.S. WEO PHOUANGSAVAT. Sự giúp đỡ của quý thầy, cô và TH.S. WEO PHOUANGSAVAT đã giúp tác giả hoàn thành đề tài tốt hơn, với thời gian ngắn hơn .Vì thời gian nghiên cứu có nhiều hạn chế, nên đề tài sẽ không tránh được những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý, hướng dẫn của quý thầy cô, của bạn đọc đề tài có thể phát triển cao hơn.Tác giả xin chân thành cảm ơn!Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2008Tác giảKHAMSAVENG KEOBOUALAPHA1LỜI CAM ĐOANLận văn tốt nghiệp với đề tài: “ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT CHI NHÁNH NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ”do em thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ Ngân hàng liên doanh Lào-Việt chi nhánh Nội.Em xin cam đoan luận văn tốt nghiệp này hoàn toàn là kết quả của quá trình nghiên cứu, thu thập, tổng hợp số liệu một cách nghiêm túc, tuyệt đối không sao chép bất cứ một chuyên đề, luận văn, luận án nào.Nếu có gì sai với lời cam đoan này em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.Hà Nội, ngày 30 thang 05 năm 2008Sinh ViênKHAMSAVENG KEOBOUALAPHA2MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 9CHƯƠNG 1 .11LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TỐN 11CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .111.1. Khái niệm và vai trò dịch vụ thanh tốn Ngân hàng Thương mại 111.1.1. Khái niệm chung về dịch vụ thanh tốn .111.1.2. Dịch vụ thanh tốn ngân hàng 121.1.3. Q trình cung cấp dịch vụ thanh tốn của NHTM .121.1.3.1.Các phương tiện thanh tốn: 121.1.3.2. Các phương thức thanh tốn cơ bản .151.1.3.3. Hệ thống thanh tốn ngân hàng .161.1.4. Vai trò của dịch vụ thanh tốn .181.2. Các dịch vụ thanh tốn chủ yếu của Ngân hàng Thương mại .191.2.1. Cung ứng các loại hình tài khoản tiền gửi thanh tốn .191.2.2. Dịch vụ thanh tốn bằng Séc (Cheque, Check) .201.2.3. Dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế (remittance, remise) 221.2.4. Thanh tốn nhờ thu, uỷ nhiệm thu (collection of payment) .231.2.5. Dịch vụ thanh tốn tín dụng chứng từ 251.2.6. Dịch vụ thanh tốn thẻ .281.3. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng dịch vụchất lượng dịch vụ thanh tốn ngân hàng 311.3.1. Khả năng thanh khoản .311.3.2. Tính bảo mật, an tồn (độ tin cậy) trong giao dịch thanh tốn 331.3.3. Chi phí chất lượng - Giá cả dịch vụ .341.3.4. Thời gian thực hiện 351.4. Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thanh tốn của một số Ngân hàng 361.4.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 361.4.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB) .37CHƯƠNG 2 .413THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT CHI NHÁNH NỘI 412.1. Khái quát chung về Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Nội412.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 412.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của ngân hàng Lào -Việt chi nhánh Nội .422.1.2.1 Mô hình tổ chức Chi nhánh Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt chi nhánh Nội .422.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tổ chức .422.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Nội 492.1.3.1. Hoạt động chính của Ngân hàng 492.1.3.2. Những kết quả đạt được 522.1.4. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt .562.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt 582.2.1. Về hoạt động thanh toán quốc tế: .582.2.2.Kinh doanh ngoại tệ 602.2.3. Chất lượng các dịch vụ thanh toán. .612.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào -Việt chi nhánh Nội 622.3.1. Những ưu điểm 622.3.2. Những hạn chế .632.3.3. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế của chất lượng dịch vụ thanh toán 642.3.3.1.Nguyên nhân khách quan .642.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 65CHƯƠNG 3 .67GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN PHỤC VỤ CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT CHI NHÁNH NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ .673.1. Cam kết mở cửa lĩnh vực dịch vụ Ngân hàng của Việt Nam khi gia nhập WTO .674Khi gia nhập vào WTO, Việt Nam đã tiến hành đàm phán đa phương và đặt ra cam kết trong lĩnh vực dịch vụ Ngân hàng như sau: .67Về cam kết mở cửa thị trường định vụ: .67(Nguồn: Bộ Tài chính, link: http://www.mof.gov.vn) .683.2. Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt 683.2.1. Định hướng chung về phát triển Ngân hàng liên doanh Lào Việt 683.2.2. Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp 723.1.2.1. Định hướng khách hàng 723.2.2.2. Định hướng văn hoá và tạo sự khác biệt về chất lượng 733.2.2.3. Theo đuổi và bắt kịp với công nghệ thanh toán tiên tiến 733.3. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Nội .743.3.1 . Phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ mới chất lượng đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp 743.3.2. Ứng dụng công nghệ số hoá triển khai mô hình cung cấp dịch vụ E.Banking 753.3.3. Các giải pháp về phía thị trường và khách hàng .823.3.3.1 . Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn cho khách hàng 823.3.3.2. Xây dựng chính sách đối với khách hàng phù hợp và hiệu quả 833.3.3.3. Triển khai sâu rộng các hoạt động tìm hiểu và tiếp thị khách hàng 843.3.3.4. Nâng cao trình độ nghiệp vụ thanh toán viên 853.3.3.5. Không ngừng đổi mới công nghệ ngân hàng 863.4. Một số kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng liên doanh Lào - Việt .883.4.1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước 883.4.1.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và các ban ngành có liên quan 883.4.1.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 893.4.2. Kiến nghị đối với hai ngân hàng mẹ .91KẾT LUẬN 925DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95PHỤ LỤC .896DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTTT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA TIẾNG ANH NGHĨA TIẾNG VIỆT1 ATM Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động2 BIDVBank for inventment and Development of VietnamNgân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam3 CHDCND Cộng hòa dân chủ nhân dân4 CTĐT chuyển tiền điện tử5 KDĐN Kinh doanh đối ngoại6 LAK Lào Kíp7 L/C Letter of Credit Thư tín dụng8 LVB LAO - VIET BANK Ngân hàng liên doanh Lào - Việt9 NH Ngân hàng10 NHĐT&PT Ngân hàng đầu tư và phát triển11 NHLD Ngân hàng liên doanh12 NHM Ngân hàng mẹ13 NHNN Ngân hàng Nhà nước14 NHTM Ngân hàng thương mại15 SWIFTSociety for World InterbankFinancial TelecommunicationHiệp hội viễn thông Tài chính liên ngân hàng toàn cầu16 TKTG Tài khoản tiền gửi17 TKTGTT Tài khoản tiền gửi thanh toán18 TT Thanh toán19 TTBT Thanh toán bù trừ20 TTTT Thanh toán tiền thẻ21 USD United States Dollar Đồng đô la Mỹ22 UNC Ủy nhiệm chi23 UCPUniform Customs and PracticeQuy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ24 VNĐ Việt Nam đồng25 WTOWorld Trade OrganizationTổ chức thương mại thế giới DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒBảng 1.1. Đặc điểm các phương thức thanh toán cơ bản 16Bảng 1.2. Cung cầu thanh khoản 31Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn tại NHLD Lào-Việt chi nhánh Nội 52Biểu đồ 2.1. Tình hình huy động Vốn tại NHLD Lào-Việt chi nhánh Nội .53Bảng 2.2. Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng liên doanh Lào Việt chi nhánh Nội. .54Biểu đồ 2.2. Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng liên doanh Lào Việt chi nhánh Nội547 Đơn vị: Nghìn USD 54Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2004 -2007 56Biểu đồ 2.3. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2004 -2007 56Biểu đồ 2.4. Doanh thu từ dịch vụ Thanh toán quốc tế của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt Chi nhánh Nội năm 2004-2007 59Bảng 3.1.Cam kết về Dịch vụ Ngân hàng 68Sơ đồ 1.1. Dịch vụ thanh toán bằng Séc của ngân hàng .21Sơ đồ 1.2.Quá trình cung ứng dịch vụ chuyền tiền của NHTM .22Sơ đồ 1.3.Quy trình cung cấp dịch vụ thanh toán nhờ thu, ủy nhiệm thu 24Sơ đồ 1.4.Quá trình thực hiện thanh toán 26Sơ đồ 1.5. Quá trình cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ 29Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt .42chi nhánh Nội 42Sơ đồ 3.1. Những thành phần cơ bản của E.Banking: .77Sơ đồ 3.2. Kiến trúc hệ thống 78Sơ đồ 3.3. Mô hình kiến trúc NH Điện tử của LVB .79Sơ đồ 3.4. Hệ thống CRM điện tử .808Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài:Ngày nay, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một xu hướng tất yếu của sự phát triển. Các quốc gia đang đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác của mình với các quốc gia trên thế giới. Không đứng ngoài xu hướng phát triển đó, với mối quan hệ lâu dài, Việt Nam và Lào đang không ngừng đẩy mạnh mối quan hệ của mình trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Ngân hàng, tài chính trở thành một trong những ngành kinh tế năng động hiện nay. Hoạt động của các ngân hàng ngày càng được mở rộng khẳng định vai trò là trung gian tài chính, luân chuyển và điều phối nguồn vốn phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế. Nền kinh tế ngày càng phát triển, hoạt động của ngân hàng đặc biệt là các hoạt động của các dịch vụ thanh toán đòi hỏi ngày càng phải nâng cao đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.Trên cơ sở quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam Lào, Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt nói chung và Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt chi nhánh Nội nói riêng đã được thành lập. Từ những khó khăn về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, nguồn vốn Ngân hàng đã không ngừng đổi mới hoàn thiện mình ngày càng khẳng định được vị trí và niềm tin của khách hàng. Với xu thế phát triển hiện nay đã đặt ra không ít những thách thức đối với ngân hàng đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng nâng cao hoạt động của mình để tạo lợi thế riêng có trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng Liên doanh Lào Việt chi nhánh Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” là đề tài luận văn tốt nghiệp.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài- Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung và thực tiễn về dịch vụ thanh toán phục vụ doanh nghiệp trong hoạt động NHTM- Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán của Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt chi nhánh Nội.- Đề xuất một số giải pháp cho Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt chi nhánh Nội và một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng nâng cao chất 99Luận văn tốt nghiệp lượng dịch vụ thanh toán . 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của Đề tài là: Chất lượng dịch vụ thanh toán phục vụ doanh nghiệp trong phạm vi Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt chi nhánh Nội. Phạm vi nghiên cứu: Tình hình chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Liên doanh Lào Việt Chi nhánh Nội4. Phương pháp nghiên cứuBài viết sử dụng các phương pháp: - Phương pháp Duy vật biện chứng, phương pháp mô hình hoá- Phương pháp Phân tích, Tổng hợp- Phương pháp thực nghiệm5. Kết cấu của đề tàiLuận văn tốt nghiệp được kết cấu gồm 3 chương như sau: Chương 1: Lý luận về chất lượng dịch vụ thanh toán của Ngân hàng Thương mại.Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán phục vụ các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh NộiChương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán phục vụ các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế1010[...]... Trích nợ TK TGTT của KH Thanh toán (Tiền mặt, chuyển khoản)NGÂN HÀNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ (1)Khách hàng của Ngân hàng Ngân hàng 2 Ngân hàng 3 Đối tác của khách hàng 1424’33’521 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT CHI NHÁNH NỘI 412.1. Khái quát chung về Ngân hàng Liên Doanh Lào- Việt chi nhánh Nội4 12.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 412.1.2.... của ngân hàng Lào -Việt chi nhánh Nội 422.1.2.1 Mơ hình tổ chức Chi nhánh Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt chi nhánhNội 422.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tổ chức 422.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Liên Doanh Lào- Việt chi nhánh Nội 492.1.3.1. Hoạt động chính của Ngân hàng 492.1.3.2. Những kết quả đạt được 522.1.4. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Lào. .. của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt 562.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào- Việt 582.2.1. Về hoạt động thanh toán quốc tế: 582.2.2 .Kinh doanh ngoại tệ 602.2.3. Chất lượng các dịch vụ thanh toán. 612.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào -Việt chi nhánh Nội 622.3.1. Những ưu điểm 622.3.2.... nhân dẫn đến hạn chế của chất lượng dịch vụ thanh toán 642.3.3.1.Nguyên nhân khách quan 642.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 65CHƯƠNG 3 67GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN PHỤC VỤ CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT CHI NHÁNH NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 673.1. Cam kết mở cửa lĩnh vực dịch vụ Ngân hàng của Việt Nam khi gia nhập WTO 674 DANH MỤC... Lào- Việt chi nhánh Nội 53Bảng 2.2. Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng liên doanh Lào Việt chi nhánh Nội. .54Biểu đồ 2.2. Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng liên doanh Lào Việt chi nhánh Nội5 47 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁNCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Khái niệm và vai trị dịch vụ thanh tốn Ngân hàng Thương mại.1.1.1. Khái niệm chung về dịch. .. Nghìn USD 54Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2004 -2007 56Biểu đồ 2.3. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2004 -2007 56Biểu đồ 2.4. Doanh thu từ dịch vụ Thanh toán quốc tế của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt Chi nhánh Nội năm 2004-2007 59Bảng 3.1.Cam kết về Dịch vụ Ngân hàng 68Sơ đồ 1.1. Dịch vụ thanh toán bằng Séc của ngân hàng 21Sơ đồ 1.2.Quá trình cung ứng dịch vụ chuyền tiền của NHTM 22Sơ... chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào- Việt 683.2.1. Định hướng chung về phát triển Ngân hàng liên doanh Lào Việt 683.2.2. Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp 723.1.2.1. Định hướng khách hàng 723.2.2.2. Định hướng văn hoá và tạo sự khác biệt về chất lượng 733.2.2.3. Theo đuổi và bắt kịp với công nghệ thanh toán tiên... 733.3. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào- Việt chi nhánh Nội 743.3.1 . Phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ mới chất lượng đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp 743.3.2. Ứng dụng cơng nghệ số hố triển khai mơ hình cung cấp dịch vụ E.Banking 753.3.3. Các giải pháp về phía thị trường và khách hàng 823.3.3.1 . Nâng cao hiệu... như LAK, VND, USD, THB; trong đó Chi nhánh đặc biệt chú trọng việc thanh tốn bằng VND và LAK. Chi nhánh khơng những phục vụ khách hàng của mình mà cịn là một Ngân hàng trung gian thanh toán hộ sang Lào cho các Ngân hàng bạn như: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, các Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Kho bạc Nhà nước. Doanh số thanh toán hai chi u qua Chi nhánh đạt gần 500 tỷ LAK,... phát hành các dịch vụ thẻ mới; tiến hành bù trừ giữa các thành viên tham gia hệ thống. 2828 Luận văn tốt nghiệp động thanh toán được thực hiện thông qua một hay nhiều bên thứ ba, chủ yếu là thông qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tiêu biểu là Ngân hàng thương mại.1.1.2. Dịch vụ thanh toán ngân hàng Dịch vụ thanh toán Ngân hàng là: Dịch vụNgân hàng Thương mại cung cấp cho khách hàng . tài: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ” là. tài: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế là
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.DOC, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.DOC, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.DOC, Tính cấp thiết của đề tài:, Khái niệm chung về dịch vụ thanh toán Dịch vụ thanh toán ngân hàng, Hệ thống thanh toán ngân hàng, Vai trò của dịch vụ thanh tốn Đối với các doanh nghiệp., Cung ứng các loại hình tài khoản tiền gửi thanh tốn, Dịch vụ thanh toán bằng Séc Cheque, Check, Dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế remittance, remise. Thanh toán nhờ thu, uỷ nhiệm thu collection of payment, Dịch vụ thanh tốn tín dụng chứng từ., Dịch vụ thanh toán thẻ, Khả năng thanh khoản, Tính bảo mật, an tồn độ tin cậy trong giao dịch thanh tốn, Chi phí chất lượng - Giá cả dịch vụ, Thời gian thực hiện, Kinh nghiệm của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Kinh nghiệm của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam VCB, Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tổ chức a Văn phòng, Hoạt động chính của Ngân hàng, Những kết quả đạt được  Về hoạt động huy động vốn, Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt, Về hoạt động thanh toán quốc tế:, Chất lượng các dịch vụ thanh toán., Nguyên nhân chủ quan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn