Xác định tình trạng nhiễm khói thuốc ở trẻ pot

5 344 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2014, 09:20

Xác định tình trạng nhiễm khói thuốc trẻ Hơn phân nửa số trẻ tham gia một nghiên cứu mới đây của Mỹ đã được xác định dương tính với trình trạng nhiễm khói thuốc lá, dù cha mẹ chúng nói rằng chúng không tiếp xúc môi trường thuốc lá. Nhiễm phải khói thuốc lá có liên quan tới triệu chứng đột tử trẻ nhỏ, các vấn đề hô hấp, viêm tai và bệnh suyễn. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra 496 mẫu máu được lấy từ những đứa trẻ một đến bốn tuổi để xác định xem bao nhiêu trẻ trong số đó nhiễm khói thuốc lá từ người hút. Nhiễm phải khói thuốc lá có liên quan tới triệu chứng đột tử trẻ nhỏ Kết quả cho thấy 55% số mẫu máu trên có chứa một hàm lượng cotinine có thể đo được, có nghĩa là những đứa trẻ này đã phơi nhiễm khói thuốc lá trong vòng 3-4 ngày trước khi được lấy máu. Trong khi đó, chỉ 13% cha mẹ của những đứa trẻ tham gia xét nghiệm trên thừa nhận con họ nhiễm khói thuốc từ người khác. Các nhà nghiên cứu tại Đại học California thành phố San Francisco (Mỹ) cho biết, nhiều người nghĩ rằng con họ chỉ nhiễm khói thuốc lá khi gần người hay hút thuốc hoặc không biết được chúng đã hít phải khói thuốc từ đâu. Do đó, các nhà khoa học kết luận rằng xét nghiệm máu cho phép bác sĩ cùng các bậc phụ huynh tìm ra và ngăn chặn nguồn phơi nhiễm khói thuốc cho con họ. . Xác định tình trạng nhiễm khói thuốc ở trẻ Hơn phân nửa số trẻ tham gia một nghiên cứu mới đây của Mỹ đã được xác định dương tính với trình trạng nhiễm. xem bao nhiêu trẻ trong số đó nhiễm khói thuốc lá từ người hút. Nhiễm phải khói thuốc lá có liên quan tới triệu chứng đột tử ở trẻ nhỏ Kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định tình trạng nhiễm khói thuốc ở trẻ pot, Xác định tình trạng nhiễm khói thuốc ở trẻ pot, Xác định tình trạng nhiễm khói thuốc ở trẻ pot