ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

15 623 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 15:37

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀBẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL IIITRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAMNỘI DUNGNỘI DUNGCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNGĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAMGIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL IIICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNGCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊRỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNGCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊRỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNGTính thanh khoảnKhả năng thanh khoảnDấu hiệu của rủi ro thanh khoảnVai trò của tình thanh khoảnKhái niệmNguyên NhânGiảm tính Thanh KhoảnChạy theo lợi nhuận ngắn hạnBùng nổ cho vay và sụt giá TSChất lượng TD kémMất cân đối CCTSCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊRỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNGCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊRỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNGCác phương pháp quản lý rủi ro thanh khoảnVốn điều lệ: nguồn vốn ban đầu của ngân hàng có được khi mới hoạt động và được ghi vào bản điều lệ hoạt động của ngân hàngHệ số CARHệ số giới hạn huy động vốnHệ số Tỷ lệ vồn tự có trên TS cóCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊRỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNGCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊRỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNGCác phương pháp quản lý rủi ro thanh khoảnHệ số h3Hệ số trạng thái tiền mặtTỷ số năng lực cho vayChỉ số h5CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊRỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNGCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊRỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNGCác phương pháp quản lý rủi ro thanh khoảnChỉ số chứng khoán thanh khoảnChỉ số h7Chỉ số h8ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAMĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAMĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAMTình hình kinh tế xã hội Việt NamTình hình kinh tế xã hội Việt Nam2008Khủng hoảng nợ ở EU, bất ổn của tình hình chính trị ở Ả Rập, thảm họa ở Nhật…2010Thông tư 13/2010/TT-NHNN, 19/2010/TT-NHNN 2011lạm phát tiếp tục tăng cao, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, thị trường tài chính – tiền tệ bất ổn2012Dự trự ngoại hối, nợ xấu tăng cao, BĐS u ám;Xuất siêu, lạm phát giảm, lãi suất giảm2013 - 2015Khắc phục những hệ lụy đe dọa nền kinh tế đất nước, đưa kinh tế trở lại phát triển lành mạnh; Tích cực hoàn tất những nền tảng thiết yếu, bảo đảm đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đạiĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAMĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAMTình hình thanh khoản của ngành NHVNTình hình thanh khoản của ngành NHVNNghị quyết số 11 của Chính phủ ngày 24/02/2011 \Năm 2011: tỷ lệ sử dụng vốn NH lên tới hơn 100%, Tỷ lệ cho vay trên huy động hơn 90%Chỉ thị số 06/CT-NHNNQuyết định 493/2005/QĐ-NHNNQuyết định 457/2005/QĐ-NHNN[...]... với các thông lệ quốc tế mà còn phải góp phần khắc phục những điểm yếu nội tại Tuy nhiên về khách quan mà nói, có những tiêu chí của Basel IIIngân hàng Việt Nam chưa thể áp ứng HÀNG VIỆT NAM Khả năng áp dụng các quy định bảo đảm thanh khoản theo chuẩn mực Basel III trong hoạt động ngân hàng Việt Nam ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM Trong những năm gần đây, thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) được cải thiện, số dư tiền gửi của TCTD ... hình áp dụng các quy định về bảo đảm thanh khoản theo chuẩn mực Basel III của các nước trên thế giới ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM Bao gồm 27 nước, ký kết năm 2010, áp dụng từ 1/1/2013 và triển khai đầy đủ năm 2019 THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan Tiếp cận 1 cách tích cực Việt Nam và một số nước khác như Lào, Campuchia HÀNG VIỆT... VIỆT NAM BASEL III Vẫn ở vị trí khởi đầu Khả năng áp dụng các quy định bảo đảm thanh khoản theo chuẩn mực Basel III trong hoạt động ngân hàng Việt Nam ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM Hiệp ước Basel lần thứ 3 được Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng thông qua vào năm 2010 với lộ trình thực hiện là 3 năm từ năm 2013 đến 2015, nhưng phải gia hạn đến năm 2019 do suy thoái toàn cầu kéo dài THANH. .. CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Mất cân đối trong cơ cấu tài sản Chạy theo lợi nhuận ngắn hạn Nguyên nhân Cơ cấu khách hàng và chất lượng  tín dụng kém Quản trị thanh khoản tại các ngân hàng thương mại chưa tốt Tính liên kết hệ thống giữa các NHTM VN còn yếu GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III GIẢI PHÁP ... cường năng lực tài chính THÚC ĐẨY  CÁC NGÂN  HÀNG VIỆT  NAM THỰC  Tăng cường sự hợp tác với các ngân hàng thương mại khác HIỆN CÁC QUY ĐỊNH  VỀ  Nâng cao quản lý danh mục đầu tư BẢO ĐẢM  THANH KHOẢN  THEO CHUẨN  MỰC BASEL III Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ Chủ động tăng vốn điều lệ, vốn chủ sở hữa và các nguồn vốn nội bộ Xây dựng quy định chặt chẽ về việc đảm bảo tính thanh khoản của ngân hàng. .. dài THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN Trên lộ trình cải cách tài chính theo chuẩn quốc tế, Việt Nam trong khoảng chục năm trở lại đây đã có nhiều đổi mới, theo hướng tiếp cận thông lệ chung Tuy nhiên, nghiêm túc mà nói, các ngân hàng Việt Nam vẫn còn cách xa so với chuẩn mực quốc tế Sự thay đổi nhanh chóng của thế giới đặt ra cho chúng ta yêu cầu phải đẩy nhanh cải cách tài chính... Trong những năm gần đây, thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) được cải thiện, số dư tiền gửi của TCTD  tại NHNN luôn cao hơn so với yêu cầu dự trữ bắt buộc, tỷ lệ tín dụng/ huy động vốn bằng VND giảm xuống mức khoảng  95%; lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh và đang ở mức thấp. Tuy  nhiên, đó chỉ là bề nổi, thực tế với tình  hình lãi suất thấp, huy động vốn khó khăn, các ngân hàng đều đang có vấn đề về thanh khoản THANH KHOẢN THEO CHUẨN . !"#$$%"&'($ )$*+**, /%01$2--3 45  4- 67,8-60 49 :* $;-<=>?,@$%-A2B"C,$2D$)0DEAFG-$2HI,D 4& apos;$3J01$KL,@$%-AAF-60HD'-H0A'0'Nguyên. phủ ngày 24/ 02/2011 Năm 2011: tỷ lệ sử dụng vốn NH lên tới hơn 100%, Tỷ lệ cho vay trên huy động hơn 90%Chỉ thị số 06/CT-NHNNQuyết định 49 3/2005/QĐ-NHNNQuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn