Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.6

22 746 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2012, 08:30

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ cơ khí Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng CHƯƠNG 6: LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP CẦU TRỤC MỘT DẦM6.1. Quy trình công nghệ chế tạo dầm chính.6.1.1. Trãi tole hông.6.1.1.1. Chuẩn bò.- Thiết bò và dụng cụ:+ Tole: 2x(6x680x16600).+ Cầu trục: 2 cầu trục CT01 và CT02.+ Dây cáp.+ Thước dây.- Nhân lực: 2 công nhân có thẻ vận hành cầu trục.6.1.1.2. Thời gian thực hiện.Thời gian thực hiện ta có thể lấy theo kinh nghiệm là 42 ÷giờ một lần sau khi trãi tole.6.1.1.3. Phương pháp thực hiện.- Tiến hành hàn chỗ vát cạnh, 1 công nhân đứng chỉnh máycông nhân còn lại hàn. Khi hàn cần tiến hành một cách điều tay, hàn với tốc độ 0.3 m/ph để đạt được mối hàn dầy 6 (mm) (lấy theo kinh nghiệm).- Người kiểm soát: Quản đốc xưởng.- Người kiểm tra: KCS.- Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động.250@2500x7=175002501800060006000 60001500Hình: 6.1876.1.2. Vát cạnh 2 đầu nối tole hông.6.1.2.1. Chuẩn bò.- Thiết bò và dụng cụ:+ Máy vát cạnh: 2 máy vát cạnh MVC1 và MVC2.+ Thước cặp.- Nhân lực: 2 công nhân hàn bậc 3/7.6.1.2.2. Thời gian thực hiện.Thời gian thực hiện ở bước này chủ yếu dựa vào tốc độ vát và kinh nghiệm của người công nhân. Ta có thể lấy theo kinh nghiệm là 0.03 m/ph.6.1.2.3. Phương pháp thực hiện.- Tiến hành vát cạnh 2 đầu nối, góc vát từ 300 đến 450, kích thước vát thực hiện theo hình vẽ. - Người kiểm soát: Quản đốc xưởng.- Người kiểm tra: KCS.- Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động.Hình: 6.26.1.3. Hàn nối tole hông.886.1.3.1. Chuẩn bò.- Thiết bò và dụng cụ:+ Máy hàn bán tự động (máy hàn que): MHQ1.+ Que hàn φ3.2 (mm).+ Thước lá 123 ÷ (mm).- Nhân lực: 2 công nhân hàn bậc 3/7.6.1.3.2. Thời gian thực hiện.Thời gian thực hiện ở bước này chủ yếu dựa vào tốc độ hàn và kinh nghiệm của người công nhân. Ta có thể lấy theo kinh nghiệm là 0.3 m/ph.6.1.3.3. Phương pháp thực hiện.- Tiến hành hàn chỗ vát cạnh, 1 công nhân đứng chỉnh máycông nhân còn lại hàn. Khi hàn cần tiến hành một cách điều tay, hàn với tốc độ 0.3 m/ph để đạt được mối hàn dầy 6 (mm) (lấy theo kinh nghiệm).- Người kiểm soát: Quản đốc xưởng.- Người kiểm tra: KCS.- Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động.Hình: 6.36.1.4. Lấy dấu cắt tole hông.896.1.4.1. Chuẩn bò.- Thiết bò và dụng cụ:+ Thước dây.+ Bản vẽ.- Nhân lực: 2 công nhân (một nguội và một lao động phổ thông).6.1.4.2. Thời gian thực hiện.Thời gian thực hiện ở bước này chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người công nhân. Ta có thể lấy theo kinh nghiệm là 0.5 dầm/ngày.6.1.4.3. Phương pháp thực hiện.- Tiến hành công việc theo bản vẽ.- Người kiểm soát: Quản đốc xưởng.- Người kiểm tra: KCS.- Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động.18000166406806801500198320 832019Hình: 6.46.1.5. Cắt tole hông.6.1.5.1. Chuẩn bò.- Thiết bò và dụng cụ:90+ Rùa cắt: MCR1, MCR2, MCR3.+ Một chai O2.+ Một chai C2H2.+ Đồng hồ chỉ vận tốc cắt.+ Thước dây.- Nhân lực: 2 công nhân hàn bậc 3/7.6.1.5.2. Thời gian thực hiện.Thời gian thực hiện ở bước này chủ yếu dựa vào tốc độ của rùa cắt. Ta có thể lấy theo kinh nghiệm là 0.1 ÷ 0.2 m/ph.6.1.5.3. Phương pháp thực hiện.- Tiến hành thực hiện công việc theo bản vẽ.- Người kiểm soát: Quản đốc xưởng.- Người kiểm tra: KCS.- Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động.6.1.6. Hàn hoàn chỉnh gân dọc.6.1.6.1. Chuẩn bò.- Thiết bò và dụng cụ:91+ Máy hàn que sử dụng que hàn ø4.+ Thước đo mối hàn.+ Thước cặp.+ Bản vẽ.- Nhân lực: 2 công nhân (một nguội và một lao động phổ thông).6.1.6.2. Thời gian thực hiện.Thời gian thực hiện ở bước này chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người công nhân. Ta có thể lấy theo kinh nghiệm là 0.1 ÷ 0.5 (m/ph).6.1.6.3. Phương pháp thực hiện.- Tiến hành công việc theo bản vẽ.- Người kiểm soát: Quản đốc xưởng.- Người kiểm tra: KCS.- Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động.680 680210130100100638100700100700300 3804 100x300Hình: 6.56.1.7. Cắt tole nắp, đáy.6.1.7.1. Chuẩn bò.- Thiết bò và dụng cụ:+ Rùa cắt: MCR1, MCR2 và MCR3.92+ Bản vẽ.- Nhân lực: 2 công nhân (một nguội và một lao động phổ thông).6.1.7.2. Thời gian thực hiện.Thời gian thực hiện ở bước này chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người công nhân. Ta có thể lấy theo kinh nghiệm là 0.1 ÷ 0.5 (m/ph).6.1.7.3. Phương pháp thực hiện.- Tiến hành công việc theo bản vẽ.- Người kiểm soát: Quản đốc xưởng.- Người kiểm tra: KCS.- Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động.180001664040050016330100Hình: 6.66.1.8. Vát cạnh 2 đầu nối tole nắp, đáy.6.1.8.1. Chuẩn bò.- Thiết bò và dụng cụ:+ Máy vát cạnh: 2 máy vát cạnh MVC1 và MVC2.+ Thước cặp.93- Nhân lực: 2 công nhân hàn bậc 3/7.6.1.8.2. Thời gian thực hiện.Thời gian thực hiện ở bước này chủ yếu dựa vào tốc độ vát và kinh nghiệm của người công nhân. Ta có thể lấy theo kinh nghiệm là 0.05 ÷ 0.1 m/ph.6.1.8.3. Phương pháp thực hiện.- Tiến hành vát cạnh 2 đầu nối, góc vát từ 300 đến 450, kích thước vát thực hiện theo hình vẽ.- Người kiểm soát: Quản đốc xưởng.- Người kiểm tra: KCS.- Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động.Hình: 6.76.1.9. Hàn nối tole nắp, đáy.6.1.9.1. Chuẩn bò.- Thiết bò và dụng cụ:+ Máy hàn bán tự động: MHC6.+ Máy hàn que: MHQ1.94+ Que hàn φ3.2 (mm).+ Thước lá 123 ÷ (mm).- Nhân lực: 2 công nhân hàn bậc 3/7.6.1.9.2. Thời gian thực hiện.Thời gian thực hiện ở bước này chủ yếu dựa vào tốc độ hàn và kinh nghiệm của người công nhân. Ta có thể lấy theo kinh nghiệm là 0.3 m/ph.6.1.9.3. Phương pháp thực hiện.- Tiến hành hàn chỗ vát cạnh, 1 công nhân đứng chỉnh máycông nhân còn lại hàn. Khi hàn cần tiến hành một cách điều tay, hàn với tốc độ 0.3 m/ph để đạt được mối hàn dầy như yêu cầu.- Người kiểm soát: Quản đốc xưởng.- Người kiểm tra: KCS.- Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động.Hình: 6.86.1.10. Hàn khung gia cường.6.1.10.1. Chuẩn bò.- Thiết bò và dụng cụ:+ Máy hàn bán tự động: MHC6.+ Máy hàn que: MHQ1.95+ Que hàn φ4 (mm).+ Thước đo mối hàn.- Nhân lực: 1 công nhân hàn bậc 3/7.6.1.10.2. Thời gian thực hiện.Thời gian thực hiện ở bước này chủ yếu dựa vào tốc độ hàn và kinh nghiệm của người công nhân. Ta có thể lấy theo kinh nghiệm là 15 phút/khung.6.1.10.3. Phương pháp thực hiện.- Tiến hành thực hiện công việc đúng như yêu cầu bản vẽ.- Người kiểm soát: Quản đốc xưởng.- Người kiểm tra: KCS.- Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động.358505050505068015 650 1568015 650 15358153281544Hình: 6.96.1.11. Ghép khung gia cường và tấm hông lên tấm đáy.6.1.11.1. Chuẩn bò.- Thiết bò và dụng cụ:+ Máy hàn que: MHQ1.+ Que hàn φ4 (mm).96[...]... 6.2.1.3 Phương pháp thực hiện - Tiến hành thực hiện công việc theo bản vẽ - Người kiểm soát: Quản đốc xưởng - Người kiểm tra: KCS - Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động 6.2.2 Ghép khung hộp đầu 6.2.2.1 Chuẩn bò - Thiết bò và dụng cụ: + Máy hàn que: MHQ1 + Que hàn: ø4 (mm) + Máy kinh vó + Thước lá + Thước dây - Nhân lực: hai công nhân hàn 3/7 6.2.2.2... pháp thực hiện - Tiến hành thực hiện công việc theo bản vẽ - Người kiểm soát: Quản đốc xưởng - Người kiểm tra: KCS - Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động 6.3 Cân chỉnh khẩu độ 6.3.1 Gá và cân chỉnh khẩu độ dầm chính 6.3.1.1 Chuẩn bò - Thiết bò và dụng cụ: + Máy kinh vó + Bản vẽ + Thước dây 105 - Nhân lực: một công nhân hàn 3/7 và một công nhân nguội... nghiệm là 0.3 (m/ph) 6.3.2.3 Phương pháp thực hiện - Tiến hành thực hiện công việc theo bản vẽ - Người kiểm soát: Quản đốc xưởng - Người kiểm tra: KCS - Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động 6.4 Sơn 6.4.1 Vệ sinh 6.4.1.1 Chuẩn bò - Thiết bò và dụng cụ: + Máy nén khí + Máy đánh cước - Nhân lực: một lao động phổ thông 106 6.4.1.2 Thời gian thực hiện Thời... nghiệm là 0.5 (m2/ph) 6.4.1.3 Phương pháp thực hiện - Tiến hành thực hiện công việc theo chỉ dẫn của Quản đốc xưởng - Người kiểm soát: Quản đốc xưởng - Người kiểm tra: KCS - Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động 6.4.2 Sơn 6.4.2.1 Chuẩn bò - Thiết bò và dụng cụ: + Máy nén khí + Bình phun sơn - Nhân lực: một công nhân sơn 6.4.2.2 Thời gian thực hiện Thời... là 0.5 (m2/ph) 6.4.2.3 Phương pháp thực hiện - Tiến hành thực hiện công việc theo sự chỉ dẫn của Quản đốc xưởng - Người kiểm soát: Quản đốc xưởng - Người kiểm tra: KCS - Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động 6.4.3 Kiểm tra sản phẩm sau khi sơn 6.4.3.1 Chuẩn bò - Thiết bò và dụng cụ: + Máy kinh vó + âm2 - Nhân lực: KCS 6.4.3.2 Thời gian thực hiện Thời... pháp thực hiện - Tiến hành thực hiện công việc : đo khẩu độ, độ đồng phẳng và đường chéo - Người kiểm soát: Quản đốc xưởng - Người kiểm tra: KCS - Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động 6.3.2 Hàn hoàn chỉnh dầm chính 6.3.2.1 Chuẩn bò - Thiết bò và dụng cụ: + Máy hàn que: MHQ1 + Que hàn: ø4 (mm) + Thước lá + Thước dây - Nhân lực: hai công nhân hàn 3/7... Phương pháp thực hiện - Tiến hành thực hiện công việc yheo bản vẽ - Người kiểm soát: Quản đốc xưởng - Người kiểm tra: KCS - Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động 6.2.3 Hàn hoàn chỉnh khung hộp đầu 6.2.3.1 Chuẩn bò - Thiết bò và dụng cụ: + Máy hàn que: MHQ1 + Que hàn: ø3.2 (mm) + Thước đo mối hàn + Thước dây 104 - Nhân lực: một công nhân hàn 3/7 6.2.3.2... (m/ph) 6.2.3.3 Phương pháp thực hiện - Tiến hành thực hiện công việc theo bản vẽ - Người kiểm soát: Quản đốc xưởng - Người kiểm tra: KCS - Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động 6.2.4 Khoan lỗ bích trung gian (khung hộp đầu) 6.2.3.1 Chuẩn bò - Thiết bò và dụng cụ: + Máy khoan từ tính + Bản vẽ + Thước dây - Nhân lực: hai công nhân nguội 3/7 6.2.3.2 Thời... pháp thực hiện - Tiến hành thực hiện công việc theo bản vẽ - Người kiểm soát: Quản đốc xưởng - Người kiểm tra: KCS - Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động 6.1.19 Cắt V và hàn đường điện 6.1.19.1 Chuẩn bò - Thiết bò và dụng cụ: + Máy hàn que: MHQ1 + Que hàn: ø3.2 (mm) + Máy cắt 102 + Thước dây - Nhân lực: hai công nhân điện 3/7 6.1.19.2 Thời gian... pháp thực hiện - Tiến hành thực hiện công việc theo bản vẽ - Người kiểm soát: Quản đốc xưởng - Người kiểm tra: KCS - Chú ý: trong khi làm việc công nhân cần thực hiện theo đúng các biện pháp an toàn lao động 5 5 Hình: 6.11 6.1.14 Lấy dấu và ghép nắp 6.1.14.1 Chuẩn bò - Thiết bò và dụng cụ: + Máy hàn que: MHQ1 + Que hàn: φ 4 (mm) 99 + Ê ke + Thước dây - Nhân lực: hai công nhân hàn bậc 3/7 6.1.14.2 Thời . CHƯƠNG 6: LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP CẦU TRỤC MỘT DẦM6.1. Quy trình công nghệ chế tạo dầm chính .6. 1.1. Trãi tole hông .6. 1.1.1. Chuẩn bò .-. toàn lao động. 18000 166 40400500 163 30100Hình: 6. 66. 1.8. Vát cạnh 2 đầu nối tole nắp, đáy .6. 1.8.1. Chuẩn bò .- Thiết bò và dụng cụ:+ Máy vát cạnh: 2 máy vát
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.6, Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.6, Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí hoạt động của máy nghiền. quy trình công nghệ sản xuất ximăng - P2.6, Chuẩn bò. - Thiết bò và dụng cụ: Chuẩn bò. - Thiết bò và dụng cụ: Chuẩn bò. - Thiết bò và dụng cụ:, Chuẩn bò. - Thiết bò và dụng cụ: Chuẩn bò. - Thiết bò và dụng cụ: Chuẩn bò. - Thiết bò và dụng cụ: Chuẩn bò. - Thiết bò và dụng cụ:

Từ khóa liên quan