Luận văn: Tính toán thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí docx

39 1,174 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 01:20

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒA BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN  ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2AĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA KHÍ` GVHD : Th.S LÊ NGỌC HỘI SVTH : LÊ THẾ CHÍNH : DƯƠNG QUỐC CHÍNH : NGUYỄN TRỌNG CẢNHLỚP : DHDI7LTTH Thanh hoá , Tháng 12 năm 2012`1ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒA NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thanh Hóa , Ngày ……. tháng…năm 2011 `2ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒANHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Thanh Hóa , Ngày ……. tháng…năm 2011 GVPB`3ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒALỜI MỞ ĐẦU Ngày nay điện năng là một nguồn năng lượng thiết yếu, nguồn năng lượng này đã tham gia vào mọi lĩnh vực của cuộc sống, phục vụ cho nông nghiệp, công nghiệp, và đến sinh hoạt của con người. Chính vì vậy điên năng nhiều ưu điểm như: dễ dàng chuyển hóa năng lượng khác như: nhiệt năng, quang năng, năng, … và dễ dàng truyền tải và phân phối. Chính vì vậy điện năng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực. Điện năng là một nguồn năng lượng chính của các ngành công nghiệp, là điều kiện quan trọng để phát triển các đô thị và khu dân cư… vì những lý do trên khi lập kế hoạch cung cấp điện điện năng, phải đi trước một bước, nhằm đảm bảo và thõa mãn nhu cầu cung cấp điện không như trong giai đoạn trước mắt mà còn dự kiến phát triển trong tương lai. Điều này đòi hỏi phải hệ thống cung cấp điện an toàn, tin cậy dễ sản xuất và sinh hoạt. Hiện nay ở nước ta các xí nghiệp tiêu thụ điện năng chiếm một tỉ lệ lớn. Điều đó chứng tỏ việc thiết kế hệ thống cung cấp điện cho các nhà máy xí nghiệp, các phân xưởng là một bộ phận của hệ thống điện. Hiện nay do công nghiệp ngày càng phát triển nên hệ thống cung cấp điện cho các nhà máy, xí nghiệp ngày càng phức tạp. Để thiết kế được một hệ thống cung cấp điện thì đòi hỏi người thiết kế phải trình độ và tay nghề cao, và phải nhiều kinh nghiệm và hiểu biết rộng, vì thiết kế cung cấp điện là một việc làm khó. Chính vì vậy, đồ án môn học này chính là một bài kiểm tra khảo sát quá trình học tập tiếp thu kiến thức của một sinh viên. `4ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒA PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA KHÍ .CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ PHÂN XƯỞNG.I. Giới thiệu chung về phân xưởng sửa chữa khí:- Phân xương sửa chữa khí co diện tích rộng 267515.45 m=. trong chiều rộng 45m,chiều dài 15m. - Phụ tải điện trong phân xưởng được chia ra làm hai loại: - Phụ tải động lực. - Phụ tải chiếu sáng Vì đây là phân xưởng sữa chữa khí nên phụ tải động lực và chiếu sáng thường làm việc ở chế độ dài hạn, điện áp yêu cầu trực tiếp đến thiết bị là 380/220v. Ở tần số công ƒ = 50 (Hz).- Từ những đặc điểm của phân xưởng sữa chữa khí trên thì các yêu cầu cung cấp điện phải dựa vào phạm vi và mức độ quan trọng của các thiết bị, để từ đó vạch ra phương thức cấp điện cho từng thiết bị cũng như cho cả phân xưởng sữa chữa khí. Phân xưởng gồm các loại phụ tải sau :`5ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒA- SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CỦA PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA KHÍ.`6ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒA Danh sách máy cho sơ đồ phân xưởng SCCKSTTTÊN MÁYSỐ LƯỢNG LOẠICÔNG SUÂT,KWGHI CHÚBộ phận máy1 Máy cưa kiểu đai 1 8531 12 Khoan bàn 2 NC12A 0,655 Máy mài thô 1 PA274 2,86 Máy khoan đứng 1 2A125 4,57 Máy bào ngang 1 736 4,58 Máy xọc 1 7A420 2,89 Máy mài tròn vạn năng 1 3A130 4,510 Máy phay răng 1 5D32T 4,511 Máy phay vạn năng 1 5M82 712 Máy tiện ren 1 1A62 8,113 Máy tiện ren 1 IX620 1014 Máy tiện ren 1 136 1415 Máy tiện ren 1 1616 4,516 Máy tiện ren 1 1D63A 1017 Máy tiện ren 1 136A 20Bộ phận lắp ráp18 Máy khoan đứng 1 2118 0,8519 Cầu trục 1 XH204 24,222 Máy khoan bàn 1 HC12A 0,8526 Bể dầu tăng nhiệt 1 8,527 Máy cạo 1 130 Máy mài thô 1 3M634 2,8Bộ phận hàn hơi31 Máy ren cắt liên hợp 1 HB31 1,733 Máy mài phá 1 3M634 2,834 Quạt lò rèn 1 1,538 Máy khoan đứng 1 2118 0,85Bộ phận sữa chữa điện41 Bể ngâm dung dịch kiềm1 342 Bể ngâm nước nóng 1 443 Máy cuốn dây 1 1,247 Máy cuốn dây 1 148 Bể ngâm tăng nhiệt 1 449 Tủ sấy 1 350 Máy khoan bàn 1 0,65`7ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒA52 Máy mài thô 1 HC12A 2,853 Bàn thử nghiệm tb điện 1 3M634 7Bộ phận đúc đồng55 Bể khử dầu mỏ 1 3M634 456 Lò điện để luyện khuôn 1 357 Lò điện để nấu cháy babit1 1058 Lò điện mạ thiếc 1 3,360 Quạt lò đúc đồng 1 1,562 Máy khoan bàn 1 NC12A 0,6564 Máy uốn các tấm mỏng 1 C237 1,765 Máy mài phá 1 3A634 2,866 Máy hàn điểm 1 MTP 25KVA69 Chỉnh lưu selenium 1 BCA5M 0,6%25% =dKCHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA KHÍ .I. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA KHÍ1. Chọn phương án tính toán cho phân xưởng sửa chữa khí.Trong quá trình thiết kế đã cho ta thiết bị thông tin chính xác về mặt bằng, bố trí thiết kế máy móc, công suất và quá trình công nghệ của từng thiết bị trong phân xưởng. Do đó ta sẽ thể chia phụ tải thành các nhóm và xác định phụ tải cho từng nhóm sao cho ta xác định phụ tải tổng của cả phân xưởng sữa chữa khí: - Do đây là phẩn xưởng sữa chữa khí nên ta xác định phụ tải tính toán cho phânxưởng theo số thiết bị hiệu quả: Ta công thức xác định phụ tải tính toán sau.Ptt = Kmax. Ksd . PdmVới Kmax : Hệ số cực đại, dựa vào Ksd và n hiệu quả.Ksd : là hệ số sử dụngnhq: Số thiết bị hiệu quả- Để thuận tiện tính toán cho phân xưởng sữa chữa khí ta chọn hệ số sử dụng vàhệ số công suất theo giá trị kỹ thuật ( Tra bảng 270 và 271)Giáo trình thiết kế cung cấp điện của nhà xuất bản giáo dục :`8ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒA Ksd = 0.14 – 0.2Cosφ =0.5 – 0.6Vậy ta chọn các thong số kỹ thuật trong phân xưởng là :Ksd = 0.16 ; Cosφ =0.6Để cho thuận tiện tính toán ta chia các thiết bị trong phân xưởng thành 5 nhóm và dùng một số ký hiệu quy ước sau đây :n : tổng thiết bị trong nhómn1 : tổng số thiết bị công suất không nhỏ hơn ½ công suất của thiết bị công xuất lớn nhất.n*: Là tỉ lệ giữa các hệ số thiết bị công xuất không nhỏ hơn ½ công xuất của thiết bị công xuất lớn nhất và tỉ số thiết bị trong nhóm:n* = n1n P1 : tổng công xuất ứng với n1.P1 = ∑=n111PmiPmd : tổng công suất định mức ứng với n thiết bị:Pmd = ∑=n11PdmTa tính được : P*=P1 / Pdmnhq : Số thiết bị hiệu quảnhq = n*hq .nVới n*hq: được tra bảng dựa vào n* và P*, tra bảng 270( giáo trình thiết kế cung cấp điện của NXB Giáo Dục). Ksd : hệ số sử dụng Kmax : Hệ số cực đại, tra bảng 271( giáo trình thiết kế cung cấp điện của NXB Giáo dục).Ptt : công suất tác dụng tính toán.Qtt : Công xuất phản kháng tính toán.`9ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒA2. Xác định phụ tải tính toán cho từng nhóm trong phân xưởng bằng lý thuyết+ Tính phụ tải tính toán nhóm 1 ;BẢNG SỐ LIỆU PHỤ TẢINhóm 1 :STTTÊN THIẾT KẾSỐ KÍ HIỆU TRÊN MẶT Pdm, Kw1 máyToàn bộ1 Máy cưa cực đại 1 1 1 1 2.532 Khoan bàn 2 2 0.65 1.3 1.65 ×23 Bàn khoan 1 5 2.8 2.8 7.094 Máy mài thô 1 6 4.5 4.5 11.395 Máy bào ngang 1 7 4.5 4.5 11.396 Máy xọc 1 8 2.8 2.8 7.09- Thiết bị điện trong nhóm 1, sử dụng điện áp: Udm=380(v)- Ta tính dòng (Idm) dòng định mức của các thiết bị trong nhóm theo:Ptt = 3 Udm . CosφIdm =ϕCos 31UdmPtb = 2,53(A)+ Với máy cựa kiểu đại:Idm =ϕCos 31UdmPdmtb = 6,0.380.31000=2,53 (A)+ Với 2 máy khoan bàn:Idm =6,0.380.32Pdmtb = 6,0.380.3650=1,65 (A)Vơi 2 máy nênIdm =2.1,65=3,3 (A)+Với bàn khoan:Idm= =6,0.380.33Pdmtb = 9,3942800=7,09 (A)+ Với máy mài thô: Idm =6,0.380.34Pdmtb = 9,3944500=11,39 (A)+ Với máy bào ngang:Idm= =6,0.380.35Pdmtb = 9,3944500=11,39 (A)+ Với máy xọc: `10[...]... chữa khí - Phụ tải tính toán chiếu sáng ta tính theo công suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích của sản xuất - Ta chọn thong số kỹ thuật: P0 = 15 (w/ m 2 ) Phụ tải chiếu sáng cho cả phân xưởng khí : S= 45.15=675 m 2 Pcs = p0 S = 15.675 = 10,12( kw) - Phụ tải tính toán cho cả phân xưởng khí : Hệ số đồng thời của phân xưởng chọn K dt = 0,85 ÷ 1 Vậy ta chọn K dt = 0,85 phụ tải tính toán cho. .. chọn MBA 160(KW) - Sơ đồ cấp điện : - Để cấp điện cho các động máy công cụ trong xưởng ta đặt một tủ phân phối nhận điện tử TBA về và cấp điện cho 5 tủ động lực đặt trong phân xưởng, mỗi tủ động lực cấp điện cho một nhóm phụ tải - Đặt tại tủ phân phối của TBA một áp tô mát tổng và 6 ap tô mát nhánh cấp điện cho tủ động lực và tủ chiếu sáng - Tủ động lực được cấp điện bằng cáp hình tia đầu vào đặt cầu... 123,914(kwA) Phụ tải công suất toàn phần tính toán : S tt = P 2 tt + Q 2 tt = 93,1685 2 ⊕ 123,914 2 = 155,032(kwA) Hệ số công suất của cả phân xưởng : Cosϕ = Ptt 93,1685 = = 0,6 S tt 155,032 2 Phương án cấp điện cho phân xưởng : - Đặt 1 trạm biến áp gần phân xưởng, ặt trong trạm biến áp một tủ phân phối, trong tủ đặt một áp tô mát và 6 áp to mát nhánh, trực tiếp cấp điện cho tủ động lực đặt 6 tuyến cáp ngầm... sách giáo khoa thiết kế cung cấp điện ta có: n *hq = 0,73 Vậy số thiết bị hiệu quả nhóm 4: nhq = n *dm n = 0,73.10 = 7,3 ≈ 7 Thiết bị tra bange trang 271 sách giáo khoa thiết kế cung cấp điện ta có: k max = 2,48 pTT = k max k sd pdm = 2,48.0,16.27,04 = 10,73( kw) QTTq = pTTq tgϕ = 1,33.10,73 = 14,27(kVA) δ = p 2TTq + Q 2 TTq = 10,732 + 14,27 2 =17,85 (KVA) Nhóm 5: Vậy ta phụ tải tính toán nhóm 4:... ra số thiết bị hiệu quả trong nhóm: nhq = n *hq n = 0,47.9 = 4,23 ≈ 4 Thiết bị: Tra bảng chỉ số k max theo k sd và nhq trang 271 giáo trình thiết kế cung cấp điện ta được: k max =3,11 Phụ tải tính toán nhóm 5: pTT 5 = k m k sd pdm = 3,11.0,16.41,95 = 20,87( kw) QTT = pTT 5 tagϕ = 20,87.1,33 = 27,7( kVA) STT 5 = p 2 TT 5 + Q 2TT 5 = 20,87 2 + 27,762 = 34,73( KVA) 2 Phụ tải chiếu sáng cho cả phân xưởng. .. 0,16.nhq = 7 thiết bị, tra bảng ta : k max = 2,48 - Tổng phụ tải tính toán nhóm 2: pTT 2 = k max k sd =2,48.0,16.63,45=25,18(kw) Cosφ=0,6 vậy tagϕ = 1,33 QTT 2 = pTT 2 tan gϕ = 25,18.1,33 = 33,49( kv ) 2 sTT = PTT 2 + Q 2 TT 2 = 25.182 + 33,492 = 41,9( KVA) - Điện áp đưa vào sử dụng ở thứ cấp của máy biến áp phân xưởng, điện áp 0,4(KW) và theo yêu cầu sử dụng thiết bị điện của phân xưởng. Vđm=380(V)... bị 10 Chỉnh lưu salenium 1 69 0,6 0,39 0,988 - Điện áp sử dụng của nhóm lấy từ thứ cấp của máy biến áp phân xưởng từ 0,4 (kw) và theo yêu cầu sử dụng thiết bị điện của phân xưởng - Trong nhóm phụ tải tính toán 4 3 thiết bị chỉnh lưu salenium làm việc dài hạn theo công thức : pdm = pdm kϕ % =0,6 25% =0,3 (kw) Ta tính ( I dm ) theo công thức : 3I m U dm cos ϕ pdm Im = 3.U dm cosϕ P= + Với bể ngâm... áp sử dụng của nhóm 5 lấy từ thứ cấp của máy biến áp phân xưởng 0,4 (kv) và theo yêu cầu sử dụng của các thiết bị phân xưởng: - Tính dòng điện định mức của các thiết bị theo công thức: I dm = 18 p 3.U dm cosϕ ` ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒA Trong nhóm n =9 thiết bị và n1 = 2 thiết bị công suất không nhỏ hơn ½ công suất của thiết bị lớn nhất: n* = p1 = 10 + 15 = 25( kw) n1 2 = = 0,22... Pđm ta P* P 44,2 P* = 1 = = 0,69( KW ) Pđm 64,2 - Tra bảng tính n theo n* và P* Bảng 27 (giáo trình thiết kế cung cấp điện nhà xuất bản giáo dục việt nam) - Từ n*nq và n ta có: n *nq = n *nq n = 0,38.10 = 3,7 ≈ 4 thiết bị 15 ` ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒA - Ksd và nnq ta Ksd=0,16 và nnq ≈ 4 =>Kmax=3,11 Vậy phụ tải tính toán nhóm 3 PTT 2 = K max Ksd Pdm = 3,11.0,16.64,2 = 34,95( KW... : I dm = 100 A Tra bảng chọn tủ phân phối loại IIP – 9322 22 ` ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒA SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CẤP ĐIIỆN CHO PHÂN XƯỞNG KHÍ 23 ` ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒA - 24 ` ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: TH.S PHẠM THÁI HÒA - Cáp từ tủ phân phối tới tủ động lực 1 : K hc I cp ≥ I tt K hc I cp ≥ I kdnh 1,25.100 = = 83,3( A) 1,5 1,5 Kết hợp hai điều kiện chọn cáp . PHỤ TẢI CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ .I. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI CHO PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ1. Chọn phương án tính toán cho phân xưởng sửa chữa cơ khí. Trong. THIỆU VỀ PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ .CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ PHÂN XƯỞNG.I. Giới thiệu chung về phân xưởng sửa chữa cơ khí: - Phân xương sửa chữa cơ khí co
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Tính toán thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí docx, Luận văn: Tính toán thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí docx, Luận văn: Tính toán thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí docx

Từ khóa liên quan