Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội

57 518 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2012, 16:12

Tất cả các doanh nghiệp (*************), dù kinh doanh trong bất cứ một lĩnh vực nàocũng đều có một điểm chung, đó là khả năng gặp phải rủi ro. Không một doanh nghiệp (*************) nào có thể luờng trư Lời nói đầuTất cả các doanh nghiệp, dù kinh doanh trong bất cứ một lĩnh vực nàocũng đều một điểm chung, đó là khả năng gặp phải rủi ro. Không một doanh nghiệp nào thể luờng trước được các vẫn đề ngoài dự kiến hay đoán trước được các sự cố. Việc duy nhất các doanh nghiệp thể làm là hạn chế các rủi ro cá thể xảy ra.Đối với ngân hàng, là một loại doanh nghiệp kinh doanh một thứ hàng hoá đặc biệt, tiền tệ, khả năng gặp phải các loại rủi ro lại càng cao. Do vậy, vấn đề hạn chế rủi ro của ngân hàng thương mại lại càng được quan tâm. Và trong đó, tín dụng là hoạt động mang lại nhiều lợi nhuân nhất, chiếm tỷ trọng cao nhất trong hoạt động ngân hàng, đồng thời, đây cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất.Trước tình hình đó, với những gì đã được học trên trường, cùng với kiến thức được trong đợt thực tập vừa qua tai ngân hàng TMCP Sài Gònchi nhánh Nội, em quyết định chọn đề tài: “Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài GònChi nhánh Nội” để nghiên cứu để qua đó nhận thức được tầm quan trọng trong quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Sài Gòn nói riêng. Em xinh chân thành cảm ơn GS.TS Nguyễn Văn Nam đã hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Kết cấu bài chuyên đề bao gồm ba phần chính: Chương I: Tín dụngrủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mạiChương II: Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài GònChi nhánh NộiChương III: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn và một số kiến nghị1Chương 1:Tín dụngrủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại1.1 Tín dụng1.1.1 Khái niệm chung về tín dụngTín dụng (credit) là một danh từ dùng để chỉ một số hành vi kinh tế rất phức tạp, trong đó có: bán chịu hàng hoá, cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, ký thác, và phát hành giấy bạc. Trong mỗi hoạt động tín dụng vừa nêu, ta đều thấy hai bên cam kết với nhau: một bên sẽ trao ngay một số lượng hàng hoá hay tiền bạc, còn bên kia sẽ hoàn lại những đối khoản của số tiền hay hàng hoá đó trong một thời gian nhất định và theo một số điều kiện nhất định.Nhà kinh tế người Pháp, ông Louis Baundin, đã định nghĩa tín dụng là: “một sự trao đổi tài hoá hiện tại lấy một tài hoá tương lai”. Ở đây ta thấy đã sự xen lẫn yếu tố thời gian, và cũng vì sự xen lẫn đó nên mới thể bất trắc, rủi ro xảy đến, và cần phải sự tín nhiệm của hai bên đối với nhau. Và vì phải dựa trên sự tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau nên mới danh từ tín dụng. Ban đầu, hành vi cho vay mới chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ, nhưng ngày nay, khi nhắc đến tín dụng, người ta nghĩ ngay đến ngân hàng. Vì qua thời gian, ngân hàng đã phát triển và trở thành tổ chức chuyên nghiệp trong việc sử dụng uy tín của mình để huy động tiền nhàn rỗi trong dân chúng để cho vay. Và nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng bao gồm: Cho vay, bảo lãnh, chiết khấu và cho thuê. thể nói: Ngân hàng thương mại là một tổ chức trung gian tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng trung gian tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào 2trong nền kinh tế. Và trong đó, hoạt động tài trợ là hoạt động truyền thống và mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho ngân hàng. Các hành vi tín dụng ngân hàng cùng một lôgic kinh tế chung, đó là: hứng chịu rủi ro cho một ngừơi mà ngân hàng đã tin tưởng cho vay, nhưng nó giao dịch không chỉ dựa trên niềm tin mà còn là một giao dịch tình pháp lý dựa trên các hợp đồng kinh tế, các loại giấy tờ bảo lãnh…Trên thực tế, tín dụng là hoạt động quan trọng nhất của các ngân hàng nói riêng và của các trung gian tài chính nói chung, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản, tạo thu nhập từ lãi lớn nhất và cũng là hoạt động mang lại rủi ro cao nhất. Hình thức tín dụng truyền thống của ngân hàng thương mại là cho vay ngắn hạn đảm bảo bằng tài sản, giúp khách hàng mua hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu, sau đó mở rộng thành nhiều hình thức khác nhau như cho vay thế chấp bằng bất động sản, bằng các chứng khoán, bằng giấy tờ giá, bằng giấy tờ lưu kho hoặc không cần thế chấp. Các NHTM hiện nay không ngừng đa dạng các hình thức tín dụng từ cho vay ngắn, trung và dài hạn, bảo lãnh cho khách hàng.Như vậy, tín dụng được hiểu là quan hệ vay mượn hoàn trả cả vốn lẫn lãi sau một thời gian nhất định giữa ngân hàng và các chủ thể còn lại của nền kinh tế. 1.1.2 Phân loại rất nhiều cách để phân loại tín dụng khác nhau tuỳ theo yêu cầu của khách hàng và mục tiêu quản lý của ngân hàng. Sau đây là một số cách phân loại:Theo thời gian, tín dụng được phân chia thành tín dụng ngắn, trung và dài hạn. Phân chia theo thời gian ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng, vì thời gian liên quan mật thiết đến tính an toàn và sinh lợi của tín dụng cũng như khả năng hoàn trả của khách hàng. Theo thời gian, tín dụng 3được phân thành:Tín dụng ngắn hạn là những khoản vay thời hạn dưới 1 năm, để tài trợ cho tài sản lưu động.Tín dụng trung hạn là những khoản vay thông thường từ 1 đến 5 năm, tài trợ cho các tài sản cố định như máy móc thiết bị…Tín dụng dài hạn là những khoản vay từ 5 năm trở lên để tài trợ cho tài sản cố định giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài.Thời hạn tín dụng thường được xác định cụ thể (nagỳ, tháng, năm) và ghi trong hợp đồng tín dụng, là thời hạn mà trong đó ngân hàng cam kết cấp cho khách hàng một khoản tin sdụng. Thời hạn tín dụng thể được tính từ lúc đồng vốn đầu tiên của ngân hàng được phát ra và đồng vốn và lãi cuối cùng phải được thu về. Nhìn chung, tỷ trọng tín dụng ngắn hạnngân hàng thường cao hơn tín dụng trung và dài hạn. Đó là do các ngân hàng chủ yếu tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động của khách hàng. Hơn nữa, tín dụng trung và dài hạn thường rủi ro cao hơn và nguồn đắt hơn. Việc phân loại theo thời gian để ngân hàng quản lý nhằm đảm bảo an toàn và sinh lợi.Theo hình thức tài trợ, tín dụng được chia thành cho vay, bảo lãnh, cho thuê, chiết khấu.Cho vay là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả gốc và lãi trong thời gian xác định. Trong phần lớn các ngân hàng, cho vay luôn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động tín dụng.Bảo lãnh là việc ngân hàng cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính hộ khách hàng của mình trong trường hợp khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ như cam kết. Mặc dù không xuất tiền ra, song ngân hàng đã cho khách hàng sử dụng uy tín của mình để thu lợi. Bảo lãnh nhiều loại như bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh chất lượng, bảo 4lãnh thực hiện hợp đồng…Cho thuê là việc ngân hàng bỏ tiền mua tài sản để cho khách hàng thuê theo những thoả thuận nhất định. Sau một thời gian thoả thuận, khách hàng phải trả cả gốc và lãi cho ngân hàng. Cho thuê hai hình thức là cho thuê hoạt động và cho thuê tài chính.Chiết khấu thương phiếu là việc ngân hàng ứng trước tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị của thương phiếu trừ đi phần thu nhập của ngân hàng để sở hữu một thương phiếu chưa đến hạn.Phân loại theo tài sản đảm bảoTài sản đảm bảo các khoản tín dụng cho phép ngân hàng nguồn thu nợ thứ hai bằng cách bán các tài sản đó khi nguồn thu nợ thứ nhất (từ quá trình kinh doanh) không hoặc không đủ. Theo tài sản đảm bảo, tín dụng được chia thành tín dụng và không tài sản đảm bảo.Tín dụng tài sản đảm bảo là việc ngân hàng cho khách hàng vay vốn dựa trên cam kết người nhận tín dụng sẽ dùng tài sản đảm bảo để trả nợ trong một số trường hợp.Tín dụng không tài sản đảm bảo: thể được cấp cho khách hàng uy tín, thường làm ăn thường xuyên lãi hoặc các khoản vay của các tổ chức lớn hay theo chỉ định của Chính phủ.Phân loại theo mục đích sử dụng vốn vayCho vay sản xuất – lưu thồng hàng hoá: Là loại cho vay nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp,hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ và cá nhân để trực tiếp tiến hành sản xuất hàng hoá và kinh doanh.Cho vay tiêu dùng: Là hình thức cho vay hộ gia đình, cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như mua sắm, sửa chữa nhà và các tư liệu tiêu dùng.Ngoài ra, tín dụng ngân hàng còn được phân loại theo ngành kinh tế 5(công, nông nghiệp…), theo đối tượng tín dụng (tài sản lưu động, tài sản cố định), theo tính chất rủi ro của khoản tín dụng (tín dụng lành mạnh, tín dụng vấn đề, nợ quá hạn khả năng thu hồi, nợ quá hạn khó đòi…). Việc phân loại tín dụng cho phép ngân hàng theo dõi rủi ro và sinh lợi, gắn liền với những lĩnh vực tài trợ để chính sách lãi suất, bảo đảm, hạn mức và chính sách mở rộng phù hợp.1.2.3 Nguyên tắc tín dụng ngân hàngNgân hàng thương mại là một tổ chức trung gian tài chính, kinh doanh một loại hàng hoá đặc biệt là tiền tệ. Vì thế, dù phát triển theo bất kỳ hướng nào, ngân hàng cũng luôn phải đảm bảo tính an toàn và khả năng sinh lợi. Và hoạt động tín dụng cũng phải dựa trên những nguyên tắc nhất định để đảm bảo không gây ra rủi ro và đồng thời vẫn mang lại lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng. Các nguyên tắc này được cụ thể hoá trong các quy định của Nhà Nước, cũng như chính các NHTM.Thứ nhất: Khách hàng phải cam kết hoàn trả cả vốn (gốc) lẫn lãi cho ngân hàng trong thời gian xác địnhCác tín dụng của ngân hàng chủ yếu nguồn gốc từ các khoản tiền gửi của khách hàng và các khoản ngân hàng vay mượn. Và ngân hàng luôn phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ hoàn trả cả gốc lẫn lãi như đã cam kết. Do vậy, ngân hàng cũng luôn yêu cầu các khách hàng nhận tín dụng phải thực hiện đúng cam kết này. Vì đây là điều kiện để ngân hàng thể tồn tại và phát triển. Thứ 2: Khách hàng phải cam kết sử dụng tín dụng đúng mục đích được thoả thuận với ngân hàng, và phù hợp với quy định của pháp luật, cũng như ngân hàng cấp trên. Thông thường, hoạt động của ngân hàng đươc quy định trong luật nhưng mỗi ngân hàng lại quy định riêng. Mục đích sử dụng vốn được 6ghi trong hợp đồng tín dụng đảm bảo ngân hàng không tài trợ cho những hoạt động trái pháp luật và phạm vi của ngân hàng. Nếu khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ngân hàng và luật pháp.Thứ 3: ngân hàng tài trợ dựa trên phương án ( hoặc dự án) hiệu quả. Bởi vì chỉ khi hoạt động sử dụng vốn vay ngân hàng mang lại lợi nhuận thì khách hàng mới khả năng hoàn trả vốn và lãi cho ngân hàng. Trong trường hợp thấy phương án hoặc dự án đó thể rủi ro cao, ngân hàng yêu cầu khách hàng phải các hình thức đảm bảo tiền vay.1.2.4 Vai trò của tín dụng trong hoạt động ngân hàngNói đến vai trò của tín dụng tức nói đến sự tác động của nó đối với nên kinh tế. Tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, thể hiện ở một số mặt chủ yếu:Tín dụng là hoạt động chủ yếu của phần lớn các ngân hàng thương mại, thường chiếm tỷ trọng từ 60 – 70% lợi nhuận của ngân hàng. Do đó, ngân hàng luôn tìm cách duy trì, mở rộng tín dụng thông qua việc đa dạng hoá các loại hình dịch vụ. Mặt khác, hoạt động tín dụng còn tác động đến những hoạt động kinh doanh khác hay uy tín nên ngân hàng cũng phải quan tâm đến chất lượng tín dụng để tránh những ảnh hưởng xấu. Như vậy, ngay đối với bản thân ngân hàng, tín dụng đã chiếm một vai trò quan trọng, quyết định tới sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Tuy nhiên, đối với nền kinh tế, tín dụng ngân hàng lại thể hiện một vai trò nét hơn.Thứ nhất, với chức năng là một công cụ tài trợ, tín dụng góp phần đáp ứng các nhu cầu về vốn để duy trì và mở rộng sản xuất – kinh doanh.Ở bất kỳ doanh nghiệp hay cá nhân nào thì vấn đề thừa thiếu vốn 7luôn luôn xảy ra. Thông qua tín dụng góp phần giúp doanh nghiệp thể tạo nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh để quy trình sản xuất được diễn ra một cách liên tục.Thứ 2, góp phần ổn định nền kinh tế và bình ổn giá cảVới chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ, tín dụng đã góp phần làm giảm khối lượng tiền lưu hành trong nền kinh tế, nhất là tiền mặt trong tay các tầng lớp dân cư, qua đó làm giảm áp lực của lạm phát, góp phần làm ổn đinh tiền tệ.Mựat khác, do cung ứng tiền tệ cho nền kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh… làm cho sản xuất ngày càng phát triển, sản phẩm hàng hoá dịch vụ ngày càng nhiều đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, chính vì thế mà tín dụng góp phần làm ổn định thị trường giá cả trong nước.Thứ ba, tín dụng góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm và ổn định trật tự xã hội.Tín dụng tác dụng thúc đẩy nền kinh tế phát triển, sản xuất hàng hoá dịch vụ ngày càng gia tăng, thoả mãn nhu cầu đời sống cho người lao động. Bên cạnh đó, do vốn tín dụng đã tạo ra khả năng trong việc khai thác các tiềm năng sẵn trong xã hội về tài nguyên thiên nhiên, lao động, về đất, rừng… do đó thể thu hút nhiều lực lượng lao động của xã hội tạo ra nhiều lực lượng sản xuất mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và phát triển.Khi một xã hội phát triển lành mạnh, đời sống người dân được ổn định, ai cũng cơm ăn áo mặc và việc làm… đó là tiền đề quan trọng trong việc ổn định trật tự xã hội.Thứ tư, tín dụng góp phần phát triển các mối quan hệ quốc tếCó thể nói tín dụng vai trò quan trọng để mở rộng và phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại và mở rộng giao lưu quốc tế. Sự phát 8triển của tín dụng không những ở phạm vi của một nước mà còn mở rộng phạm vi quốc tế, qua đó nhằm giúp đỡ và giải quyết các nhu cầu lẫn nhau trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, làm cho các nước điều kiện xích lại gần nhau hơn và cùng nhau phát triển.Khi mà tín dụng thực hiện được các vai trò trên thì lúc đó nền kinh tế sẽ hoạt động tốt, đầu tư được mở rộng, kinh doanh ổn định và phát triển, góp phần làm tăng tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân, từ đó giải quyết công ăn việc làm và đời sống của người dân được nâng cao.Tóm lại, tín dụng ngân hàng chiếm vai trò quan trọng đối với ngân hàng cũng như đối với nền kinh tế. Để thể phát huy được vai trò của nó, ngân hàng càng ngày càng mở rộng nhiều loại hình tín dụng. Tuy nhiên, để tránh các tác động xấu thể xảy ra, ngân hàng cần xem xét, đánh giá kỹ các rủi ro tiềm ẩn trước khi cấp tín dụng.1.2 Rủi ro tín dụngphân loại rủi ro tín dụngMọi hoạt động của từng cá nhân cũng như toàn xã hội đều hướng tới một mục đích nào đó. Song những trường hợp mục đích đó không đạt được do trong quá trình hoạt động gặp phải rủi ro. Vậy rủi ro là gì? rất nhiều khái niệm về rủi ro như “rủi ro là những bất trắc gây ra mất mát thiêt hại”; “rủi ro là sự bất trắc cụ thể liên quan đến việc xuất hiện một biến cố không mong đợi” . Nhưng nói chung mọi ý kiến đều đi đến khẳng định rủi ro là khả năng xảy ra tổn thất ngoài dự kiến. Rủi ro thể gặp bất cứ lúc nào ngoài ý muốn của con người trong mọi lĩnh vực của đời sống nhất là lĩnh vực kinh tế.Trong lĩnh vực kinh tế rủi ro được coi là những tổn thất mà các doanh nghiệp phải chấp nhận khi kinh doanh. Kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ – tín dụng ngân hàng cũng phải chấp nhận điều đó. Và thực tế đã chứng minh rằng không một ngành kinh doanh nào mà khả năng dẫn đến 9rủi ro lại lớn như kinh doanh tiền tệ.Tóm lại: rủi ro là những bất trắc xảy ra ngoài mong muốn của con người. Trong kinh doanh rủi ro tồn tại khá phổ biến và rất phức tạp bởi vì thực tiễn đã chứng minh rằng bất kì hoạt động kinh doanh nào đem lại lợi nhuận đều rủi ro, và rủi ro càng cao thì lợn nhuận ký vọng đạt được càng lớn.NHTM là doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá đặc biệt - tiền tệ, và tài sản của ngân hàng chủ yếu là các động sản tài chính, do vậy, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng chứa đựng rất nhiều rủi ro gây nên những tổn thất không mong muốn. Những rủi ro chính mà các NHTM thường phải đối mặt là:Rủi ro tín dụngRủi ro hối đoáiRủi ro lãi suấtRủi ro thanh khoảnCác rủi ro khác…Trên thực tế, mỗi loại rủi ro này xảy ra thể đưa tới một loại rủi ro khác, và các loại rủi ro mối liên quan chặt chẽ với nhau trong hoạt động kinh doanh NHTM. 1.2.1 Rủi ro tín dụngCác NHTM luôn luôn tìm cực đại lợi nhuận thông qua việc tìm kiếm những lợi tức cao nhất thể ở các khoản cho vay và đầu tư, đồng thời cũng tìm mọi cách để giảm thiểu rủi ro trong các khoản tín dụng đã cấp. Đối với hầu hết các NHTM, dư nợ thường chiếm 50-60% tổng tài sản và thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm từ 60-70% tổng thu nhập của ngân hàng. Do vậy, rủi ro tín dụng là loại rủi ro gắn liền với hoạt động của NHTM. Mà rủi ro tín dụng không chỉ giới hạn ở hoạt động cho vay, mà 10[...]... sự an toàn của ngân hàng trong cho vay 20 CHƯƠNG II: Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB – chi nhánh HN) 2.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Sài GònChi nhánh Nội 2.1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gòn (tiền thân là Ngân hàng TMCP Quế Đô) được thành lập vào năm 1992 theo Giấy phép hoạt động số 00018/NH – GP, Giấy phép thành lập số 308/GP... phân loại rủi ro tín dụng theo các tiêu thức khác nhau Theo cấu các loại hình rủi ro: rủi ro tín dụng được chia thành rủi ro theo các khoản cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn Theo nguồn gốc hình thành , rủi ro tín dụng được chia thành 3 loại: + Rủi ro từ phía người cho vay: là những rủi ro do chính sách của ngân hàng; việc nghiên cứu và dự báo; theo dõi, xử lý rủi ro tín dụng; cán bộ tín dụng; công... động đã đưa SCB từ một ngân hàng thứ hạng thấp lên đứng ở vị trí cao trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 2.1.2 Đặc điểm của Ngân hàng TMCP Sài Gònchi nhánh Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Nội được thành lập vào tháng 04 năm 2005 Ngay từ khi thành lập, Chi nhánh Nội đã được phép thực hiện mọi hoạt động kinh doanh,được thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong và ngoài nước,tham... cao và rủi ro tín dụng thấp Tuy vậy, trên thực tế, do SCB chi nhánh Nội mới đi vào hoạt động, phải không ngừng tăng trưởng tín dụng bằng cách cho vay mới, để duy trì quan hệ tín dụng với khách hàng nên sử dụng các biện pháp đảo nợ, giãn nợ Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến rủi ro của ngân hàng trong giai đoạn tới Hệ số nợ quá hạn trên tổng dư nợ: thể nói rằng, trong hoạt động ngân hàng, rủi ro và... một phần là do khách hàng, một phần do ngân hàng Vì thế, trên quan điểm quản lý toàn bộ ngân hàng, rủi ro tín dụng là không thể tránh khỏi, và là tất yếu khách quan Nhiều quan điểm nhất trí rằng, rủi ro tín dụng là bạn đường trong kinh doanh, chỉ thể hạn chế, không thể loại trừ 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng Để thể dễ dàng hơn trong việc quản lý, đo lường và phòng ngừa, các NHTM đều phân loại rủi. .. phục vụ khách hàng chứ chưa thực hiện hoạt động tự doanh 2.1.3.7 Hoạt động thẻ Năm 2006, dịch vụ thẻ tại SCB đã từng bước mở rộng nhờ vào các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi và các chính sách ưu đãi kết 27 hợp tài trợ cho các cuộc thi 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gònchi nhánh Nội 2.2.1 Chính sách tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gònchi nhánh Nội  Nguyên... năng thanh khoản của ngân hàng Khi đó, ngân hàng buộc phải vay trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao, bởi huy động từ tiền gửi dân cư thường mất rất nhiều thời gian Nếu tình trạng này kéo dài dẫn tới việc người tiết kiệm rút tiền hàng loạt sẽ buộc ngân hàng phải đóng cửa và tuyên bố phá sản Thứ ba, rủi ro tín dụng làm giảm uy tín và năng lực cạnh tranh của ngân hàng Khi ngân hàng mất khả năng... vào, chi phí quản lý, phần lợi nhuận mong muốn và phần bù đắp rủi ro của khoản vay Khách hàng được đánh giá mức độ rủi ro càng cao, phầnrủi ro càng lớn Nhưng vì cạnh tranh nên một số ngân hàng thể chấp nhận mức giá cho vay thấp, thậm chí chỉ đủ chi phí vốn đầu vào và chi phí quản lý, không tính đến phầnrủi ro Việc làm đó trong dài hạn không những làm giảm lợi nhuận mà còn làm tăng tính rủi. .. triển tín dụng phải dựa trên sở chi n lược và sự kết hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong hệ thống ngân hàng - Vừa tôn trọng quyền tự quyết của Giám đốc chi nhánh vừa bảo đảm mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng: Chính sách này vừa chú trọng tính an toàn tín dụng, song vừa bảo đảm tính linh hoạt trong hoạt động thực tế của các chi nhánh - Quan điểm bình đẳng và hướng tới khách hàng: Thực hành thống... tín dụng tại một ngân hàng, nếu chỉ xem xét về dư nợ, và cấu thành phần thì hoàn toàn chưa đủ, chúng ta cần xem xét về chất lượng của các khoản vay đó, bao nhiêu khoản ngân hàng thu hồi được, bao nhiêu khoản ngân hàng chịu mất vốn… Thông thường, để đo lường về rủi ro tín dụng tại ngân hàng, người ta thường xem xét đến chỉ tiêu nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ Trong đó, nợ quá hạn . sự chuyển biến tốt, rủi ro tín dụng thấp. Doanh số thu nợHệ số thu nợ = -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - * 100% . suất sử dụng vốn của ngân hàng. Doanh số thu nợVòng quay vốn tín dụng = -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội, Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội, Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội, Chính sách tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội, Nợ nhóm 4 Thực trạng hoạt động tín dụng tại SCB – Chi nhánh Hà Nội, Các giải pháp .1 Về công tác huy động vốn, Nâng cao năng lực tài chính cho chính chi nhánh ngân hàng TMCP Sài Gòn, Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước