quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. bất đẳng thức tam giác - hình học 7 - gv.đ.h.ngọc

6 1,092 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 01:30

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 7Tuần 29Tiết 51 §3 . QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA TAM GIÁC BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁCA. Mục tiêu: Sau khi học song bài này, học sinh cần nắm được:1. Kiến thức: - Học sinh nắm vững quan hệ giữa độ dài 3 cạnh của một tam giác, từ đó biết được 3 đoạn thẳng có độ dài như thế nào thì không thể là 3 cạnh của một tam giác.2. Kĩ năng: - Có kĩ năng vận dụng tính chất về quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác về đường vuông góc với đường xiên. - Luyện tập cách chuyển từ phát biểu một định lí thành một bài toán và ngược lại. - Biết vận dụng bất đẳng thức tam giác để giải toán.3. Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, chính xácB. Chuẩn bị: - Giáo viên: thước thẳng - Học sinh: thước thẳng Phương pháp: Vấn đáp gợi mở kết hợp với hoạt động nhómC. Tiến trình dạy học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG GHI BẢNGHOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA, ĐẶT VẤN ĐỀ VÀO BÀI (5’)GV yêu cầu hs vẽ tâm giácba cạnh lần lượt là a) 1 cm, 2 cm, 4 cm. b) 1 cm, 3 cm, 4 cm. Có vẽ được không? Vậy khi nào ta vẽ được một tam giác?HOẠT ĐỘNG 2: BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC (17’)GV giới thiệu định lí.? Vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận củađịnh lí.GV giới thiệu bất đẳng thức tam giác.1. Bất đẳng thức tam giác * Định lí: (SGK-61) - Hướng dẫn học sinh chứng minhđịnh lí.? Làm thế nào để tạo ra 1 tam giác có1 cạnh là BC, 1 cạnh là AB + AC.(Trên tia đối của tia AB lấy D sao choAD = AC)- Hướng dẫn học sinh:AB + AC > BC↑BD > BC↑· ·BCD BDC> - Yêu cầu học sinh chứng minh.- Gọi 1 học sinh trình bày miệng? Nhận xét.- Hướng dẫn học sinh CM cách thứ 2AB + AC > BC↑AB + AC > BH + CH↑AB > BH và AC > CH- Giáo viên lưu ý: đây chính là nộidung bài tập 20 (SGK-Trang 64).? Nêu lại các bất đẳng thức tam giác. GT∆ABCKL AB + AC > BC; AB + BC > ACAC + BC > ABCM:Trên tia đối của tia AB lấy D sao cho AD= AC => BD = AB + AC => ·BCD >·DCADo AD = AC => ∆ADC cân tại A····⇒ =⇒ > ⇒ >.ADC DCABCD BDC BD BC=> AD + AC > BC.Tương tự ta có: AC+ BC > AB. AB + BC > ACHOẠT ĐỘNG 3: HỆ QUẢ CỦA BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC (9’)? Phát biểu qui tắc chuyển vế của bấtđẳng thức.? Áp dụng qui tắc chuyển vế để biếnđổi các bất đẳng thức trên.- Gọi 3 học sinh lên bảng làm.- Yêu cầu học sinh phát biểu bằng lời.- Giáo viên nêu ra trường hợp kết hợp2. Hệ quả của bất đẳng thức tam giác.AB + BC > AC⇒BC > AC - AB AB > AC - BC* Hệ quả: SGK AC - AB < BC < AC + ABvd3- Học sinh trả lời miệng.BCAHD2 bất đẳng thức trên.- Yêu cầu học sinh làm ?3.Không có tam giác với 3 canh 1cm; 2cm;4cm vì 1cm + 2cm < 4cm* Chú ý: SGKHOẠT ĐỘNG 4 : CỦNG CỐ (11’)Bài tập 15 (SGK-Trang 63) (Học sinh hoạt động theo nhóm)a) 2cm + 3cm < 6cm → không thể là 3 cạnh của 1 tam giác.b) 2cm + 4cm = 6cm → không thể là 3 cạnh của 1 tam giác.c) 3cm + 4cm > 6 cm là 3 cạnh của tam giác.Bài tập 16 (SGK-Trang 63). Áp dụng bất đẳng thức tam giác ta có:AC - BC < AB < AC + BC → 7 - 1 < AB < 7 + 1 → 6 < AB < 8 → AB = 7 cm∆ABC là tam giác cân đỉnh AHOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ(2’)- Nắm vững bất đẳng thức tam giác, học cách chứng minh định lí bất đẳng thứctam giác ; Làm các bài tập 17, 18, 19 (SGK-Trang 63) ;Làm bài tập 24, 25 (SBT-Trang 26, 27).Bài tập 17 a) Xét ∆MAI có:MA < MI + IA (bất đẳng thức tam giác)⇒ MA + MB < ⇒ MA + MB < Tuần 29Tiết 52 LUYỆN TẬPA. Mục tiêu: Sau khi học song bài này, học sinh cần nắm được:1. Kiến thức: - Củng cố cho học sinh về bất đẳng thức tam giác.2. Kĩ năng: - Vận dụng bất đẳng thức tam giác để giải các bài tập.3. Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, chính xácBCAIMB. Chuẩn bị: - Giáo viên& học sinh: - Thước thẳng, thước chia khoảng. Phương pháp: Vấn đáp gợi mở kết hợp với hoạt động nhómC. Tiến trình dạy học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG GHI BẢNGHOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA (7’)- Học sinh 1: nêu định lí về quan hệ giữa 3 cạnh của 1 tam giác ? Vẽ hình, ghi GT,KL.- Học sinh 2: làm bài tập 18 (SGK-Trang 63).HOẠT ĐỘNG 2: TỔ CHỨC LUYỆN TẬP (30’)- Giáo viên vẽ hình lên bảng vàyêu cầu học sinh làm bài.? Cho biết GT, Kl của bài toán.- Gọi 1 học sinh lên bảng ghi GT,KL- Giáo viên yêu cầu học sinh trảlời miệng câu a.? Tương tự cau a hãy chứngminh câu b.- Yêu cầu cả lớp làm bài sau đógọi 1 học sinh lên bảng trình bày.? Từ 1 và 2 em có nhận xét gì.Bài tập 17 (SGK-Trang 63). GT∆ABC, M nằm trong ∆ABCBM AC I∩ ≡KL a) So sánh MA với MI + IA⇒ MB + MA < IB + IAb) So sánh IB với IC + CB⇒ IB + IA < CA + CBc) CM: MA + MB < CA + CBa) Xét ∆MAI có:MA < MI + IA (bất đẳng thức tam giác)⇒ MA + MB < MB + MI + IA⇒ MA + MB < IB + IA (1)b) Xét ∆IBC có :IB < IC + CB (bất đẳng thức tam giác)⇒ IB + IA < CA + CB (2)c) Từ 1, 2 ta có MA + MB < CA + CBBài 26 ( SBT)BCAIM? Đọc đề bài.? Yêu cầu gì.? Hãy chứng minh.? Nhận xét.- Yêu cầu học sinh làm bài tập 19? Chu vi của tam giác được tínhnhư thế nào.(Chu vi của tam giác bằng tổngđộ dài 3 cạnh)- Giáo viên cùng làm với họcsinh.- Giáo viên yêu cầu học sinh thảoluận nhóm.- Giáo viên thu bài của các nhómvà nhận xét.DCBACM: AD < AB + DB AD < AC + DC=> 2AD < AB + DB + AC + DC = AB + AC + BC=> AD < AB AC BC2+ +Bài tập 19 (SGK-Trang 63).- Học sinh đọc đề bài.Gọi độ dài cạnh thứ 3 của tam giác cân là x(cm)Theo BĐT tam giác 7,9 - 3,9 < x < 7,9 + 3,9⇒ 4 < x < 11,8 ⇒ x = 7,9chu vi của tam giác cân là 7,9 + 7,9 + 3,9 =19,7 (cm)Bài tập 22 (SGK-Trang 64).- Học sinh đọc đề bài.- Các nhóm thảo luận và trình bày bài.∆ABC có90 - 30 < BC < 90 + 30 ⇒ 60 < BC < 120a) Thành phố B không nhận được tín hiệub) Thành phố B nhận được tín hiệu.HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ (5’)- Nhắc lại cách làm các dạng bài trên.HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ(2’)- Học thuộc quan hệ giữa ba cạnh của 1 tam giác .- Làm các bài 25, 27, 29, 30 (SBT-Trang 26, 27); bài tập 22 (SGK-Trang 64).- Chuẩn bị tam giác bằng giấy; mảnh giấy kẻ ô vuông mỗi chiều 10 ô, com pa,thước có chia khoảng.- Ôn lại khái niệm trung điểm của đoạn thẳng và cách xác định trung điểm củađoạn thẳng bằng thước và cách gấp giấy. . ( 17 ) GV giới thiệu đ nh lí.? Vẽ h nh, ghi giả thiết và kết luận của đ nh lí. GV giới thiệu bất đ ng thức tam giác. 1. Bất đ ng thức tam giác * Đ nh. Kiến thức: - H c sinh nắm vững quan h giữa đ dài 3 cạnh của một tam giác, từ đ biết đ ợc 3 đoạn thẳng có đ dài như thế nào thì không thể là 3 cạnh của
- Xem thêm -

Xem thêm: quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. bất đẳng thức tam giác - hình học 7 - gv.đ.h.ngọc, quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. bất đẳng thức tam giác - hình học 7 - gv.đ.h.ngọc, quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. bất đẳng thức tam giác - hình học 7 - gv.đ.h.ngọc

Từ khóa liên quan