Chương 8:quản trị Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng

65 1,779 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 12:48

Slide bài giảng môn Ngân hàng thương mại của thầy Trần Huy Hoàng. Chương 8: Rủi ro ngân hàng 03/13/14 PGS.TS Tran Huy Hoang1Chương 5QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNGI.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG1. Khái niệm về rủi roRủi ro là những biến cố không mong đợi khi xảy ra dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất đònh.Nhận xét:- Rủi ro và lợi nhuận của ngân hàng là hai đại lượng đồng biến với nhau trong một khoảng giá trò nhất đònh.03/13/14 PGS.TS Tran Huy Hoang2PRuûi roA+OB03/13/14 PGS.TS Tran Huy Hoang3- Khi đề cập đến rủi ro người ta thường đề cập đến hai yếu tố mang tính đặc trưng:+ Biên độ rủi ro: thể hiện mức độ thiệt hại, phạm vi tác hại do rủi ro gây ra.+ Tần suất xuất hiện rủi ro = KP/PKP: số trường hợp thuận lợi để rủi ro xuất hiệnP: số trường hợp đồng khả năng- Rủi ro là một yếu tố khách quan cho nên người ta không thể nào loại trừ được hẳn mà chỉ có thể hạn chế sự xuất hiện của chúng cũng như những tác hại mà chúng gây nên.2. Quản trò rủi ro Quản trò rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro. Quản trò rủi ro bao gồm các bước: Nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro và tài trợ rủi ro.03/13/14 PGS.TS Tran Huy Hoang42.1. Nhận dạng rủi rolà quá trình xác đònh liên tục và có hệ thống. Nhận dạng rủi ro bao gồm các công việc theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động và toàn bộ mọi hoạt động của ngân hàng nhằm thống kê được tất cả các rủi ro, không chỉ những loại rủi ro đã và đang xảy ra, mà còn dự báo được những dạng rủi ro mới có thể xuất hiện đối với ngân hàng.2.2. Phân tích rủi roLà việc xác đònh được những nguyên nhân gây ra rủi ro. Phân tích rủi ro là nhằm tìm ra biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro. Trên cơ sở tìm ra các nguyên nhân, tác động đến các nguyên nhân thay đổi chúng. Từ đó sẽ phòng ngừa rủi ro.2.3. Đo lường rủi ro Tần suất xuất hiện của rủi ro và biên độ của rủi ro-mức độ nghiêm trọng của tổn thất. Trong đó tiêu chí thứ 2 đóng vai trò quyết đònh. 2.4. Kiểm soát – Phòng ngừa rủi roCó các biện pháp kiểm soát rủi ro như: các biện pháp né tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiểu tổn thất, chuyển giao rủi ro, đa dạng rủi ro, quản trò thông tin…2.5. Tài trợ rủi ro Khi rủi ro đã xảy ra, trước hết cần theo dõi, xác đònh chính xác những tổn thất về tài sản, về nguồn nhân lực, về giá trò pháp lý. Sau đó cần có những biện pháp tài trợ rủi ro thích hợp. Các biện pháp này được chia làm 2 nhóm: tự khắc phục rủi ro và chuyển giao rủi ro .03/13/14 PGS.TS Tran Huy Hoang53. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro− Những nguyên nhân thuộc về năng lực quản trò của ngân hàng− Các nguyên nhân thuộc về phía khách hàng− Các nguyên nhân khách quan có liên quan đến môi trường hoạt động kinh doanh03/13/14 PGS.TS Tran Huy Hoang64. Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nền kinh tế-xã hội:- Rủi ro sẽ gây tổn thất về tài sản cho ngân hàng. - Rủi ro làm giảm uy tín, sự tín nhiệm của khách hàng và có thể đánh mất thương hiệu của ngân hàng - Rủi ro khiến ngân hàng bò thua lỗ và bò phá sản, sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn người gửi tiền vào ngân hàng, hàng ngàn doanh nghiệp không được đáp ứng nhu cầu vốn làm cho nền kinh tế bò suy thoái, giá cả tăng, sức mua giảm, thất nghiệp tăng, gây rối loạn trật tự xã hội.- Hơn nữa, sự phá sản của một ngân hàng sẽ dẫn đến sự hoảng loạn của hàng loạt các ngân hàng khác và hàng ảnh hưởng xấu đến toàn bộ nền kinh tế. - Ngoài ra, rủi ro tín dụng cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, vì trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế thế giới hiện nay, nền kinh tế của mỗi quốc gia đều phụ thuộc vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Mặt khác, mối liên hệ về tiền tệ, đầu tư giữa các nước phát triển rất nhanh nên rủi ro tín dụng tại một nước luôn ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế các nước có liên quan. Thực tế đã chứng minh qua cuộc khủng hoảng tài chính châu Á(1997) và mới đây là cuộc khủng hoảng tài chính Nam Mỹ (2001-2002).03/13/14 PGS.TS Tran Huy Hoang7II. CÁC LOẠI RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ1. Rủi ro tín dụng-Credit risk (Chất lượng TD) 1.1. Khái niệmRủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không trả được nợ hoặc trả nợ không đúng hạn cho ngân hàng.  2 cấp độ:- trả nợ không đúng hạn - không trả được nợ 03/13/14 PGS.TS Tran Huy Hoang81.2. Phaõn loaùi ruỷi ro tớn duùng:03/13/14 PGS.TS Tran Huy Hoang9Bao g mồ rủi ro giao dòch (Transaction risk) và rủi ro danh mục (Portfolio risk): - Rủi ro giao dòch: nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dòch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng. Rủi ro giao dòch có ba bộ phận chính là rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm và rủi ro nghiệp vụ. + Rủi ro lựa chọn là rủi ro có liên quan đến quá trình đánh giá và phân tích tín dụng, khi ngân hàng lựa chọn những phương án vay vốn có hiệu quả dể ra quyết đònh cho vay.+ Rủi ro bảo đảm phát sinh từ các tiêu chuẩn đảm bảo như các điều khoản trong hợp đồng cho vay, các loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo, cách thức đảm bảo và mức cho vay trên trò giá của tài sản đảm bảo.+ Rủi ro nghiệp vụ là rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản cho vay có vấn đề.03/13/14 PGS.TS Tran Huy Hoang10- Rủi ro danh mục: Là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân chia thành hai loại: Rủi ro nội tại (Intrinsic risk) và rủi ro tập trung (Concentration risk). + Rủi ro nội tại xuất phát từ các yếu tố, các đặc điểm riêng có, mang tính riêng biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành, lónh vực kinh tế. Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của khách hàng vay vốn. + Rủi ro tập trung là trường hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay quá nhiều đối với một số khách hàng, cho vay quá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng một ngành, lónh vực kinh tế; hoặc trong cùng một vùng đòa lý nhất đònh; hoặc cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao. [...]... − Phân tán rủi ro trong cho vay − Thực hiện tốt việc thẩm đònh khách hàng và khả năng trả nợ − Bảo hiểm tiền vay − Phải có một chính sách tín dụng hợp lý và duy trì các khoản dự phòng để đối phó với rủi ro Chấp hành tốt trích lập dự phòng để xử rủi ro 03/13/14 PGS.TS Tran Huy Ho 21 − Trước khi cho một khách hàng vay, ngân hàng phải xem xét 4 điều kiện sau: + Khả năng trả nợ của khách hàng Hạn mức... 03/13/14 PGS.TS Tran Huy Ho 27 @ NLPt < 0: ngân hàng ơ trong tình trạng thiếu hụt thanh khoản (Lidiquity deficit ): mất những cơ hội đầu tư tốt có thể mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, mất khách hàng khi họ phải đến ngân hàng khác để vay Từ việc mất khách hàng vay vốn sẽ dẫn đến mất khách hàng tiền gửi, vì giảm lòng tin của người gửi tiền Nếu thiếu thanh khoản ngân hàng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý như... động kém hiệu quả, ngân hàng không cho vay hay đđầu tư đđược Trong phạm vi của một ngân hàng, đây là việc không khai thác hết tiềm năng sinh lời của tài sản Có, chiếm giữ quá nhiều tài sản Có ở dạng trực tiếp hay gián tiếp không có khả năng sinh lời (Tồn quỹ tiền mặt quá lớn); hoặc cũng có thể do ngân hàng tăng vốn quá nhanh trong khi chưa có phương án sử dụng vốn hiệu quả Ngân hàng sẽ sử dụng thanh... 1.3 Lượng hóa và đánh giá rủi ro tín dụng:        1.3.1 Lượng hóa rủi ro tín dụng: Là việc xây dựng mô hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro của khách hàng, từ đó xác đònh phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an toàn tối đa đối với một khách hàng cũng như để trích lập dự phòng rủi to Sau đây là các mô hình được áp dụng tương đối phổ biến: a Mô hình... cho vay và phải tăng H3 + Z>0  H3tt > 8% 03/13/14 PGS.TS Tran Huy Ho 23 2 Rủi ro thanh khoản 2.1 Khái niệm: - Thanh khoản (Liquidity): là khả năng tiếp cận các khoản tài sản hoặc nguồn vốn có thể dùng để chi trả với chi phí hợp lý ngay khi nhu cầu vốn phát sinh - Rủi ro thanh khoản: loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân hàng thiếu khả năng chi trả, không chuyển đổi kòp các loại tài sản ra tiền... khoản: là các khoản vốn làm tăng qũy của ngân hàng, là nguồn cung cấp thanh khoản cho NH: Các khoản tiền gửi đang đến (S1), thu nhập bán các khoản dòch vụ(S2), thu hồi tín dụng đã cấp(S3), bán các tài sản đang kinh doanh và sử dụng(S4), Các khoản cung khác(S5) -  Cầu thanh khoản: là nhu cầu vốn cho các mục đích của ngân hàng làm giảm qũy của ngân hàng đó: Khách hàng rút các khoản tiền gửi(D1), yêu cầu... sinh khi kinh doanh các sản phẩm và dòch vụ (D4), thanh toán cổ tức cho các cổ đông (D5) 03/13/14 PGS.TS Tran Huy Ho 26 2.4 Đánh giá rủi ro thanh khoản: Trạng thái thanh khoản ròng: (Net Liquidity Position) = ƩCung thanh khoản – ƩCầu thanh khoản (NLPt) = (S1+S2+S3+S4+S5) – (D1+D2+D3+D4+D5) @ NLPt = 0 @ NLPt > 0: ngân hàng ơ trong tình trạng thặng dư thanh khoản (Lidiquity surplus ):Do nền kinh tế hoạt... dụng + Tài sản đảm bảo + Tổng dư nợ cho vay một khách hàng + Khả năng còn có thể cho vay thêm của ngân hàng − Thực hiện quản lý rủi ro tín dụng thông qua công cụ tín dụng phái sinh – Credit Derivatives (Dẫn xuất tín dụng): 03/13/14 PGS.TS Tran Huy Ho 22 Z: Khả năng còn có thể cho vay của NH(H3 = 8%) X là TSC rủi ro tưởng: X=VTC/8% Y là TSC rủi ro thực tế: Y=VTC/H3 thực tế Z=X-Y + Z=0  H3tt = 8%... một số người gửi tiền rút vốn của họ ra khỏi ngân hàng để đầu tư vào nơi có tỷ suất sinh lợi cao hơn, còn các khách hàng vay tiền sẽø tích cực tiếp cận các khoản tín dụng vì có lãi suất thấp hơn Thứ ba, do ngân hàng có chiến lược quản trò thanh khoản không phù hợp và kém hiệu quả: Các chứng khóan ngân hàng đang sở hữu có tính thanh khỏan thấp, dự trữ của ngân hàng không đủ cho nhu cầu chi trả 03/13/14... giản: Một là, khả năng thanh khoản của ngân hàng tăng khi tiền gửi tăng và cho vay giảm Hai là, khả năng thanh khoản của ngân hàng giảm khi tiền gửi giảm và cho vay tăng Từ đầu năm, ngân hàng ước lượng nhu cầu thanh khoản của các tháng, quý trong năm Bất cứ lúc nào khi nguồn tạo ra thanh khoản và nhu cầu sử dụng thanh khoản không cân bằng với nhau, ngân hàng có 1 độ lệch thanh khoản có thể đựơc xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 8:quản trị Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng , Chương 8:quản trị Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng , Chương 8:quản trị Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng , Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro, (b). Mô hình xếp hạng của Moody và Standard & Poor:, Rủi ro thanh khoản, Rủi ro tỷ giá(Foreign Exchange Rate Risk):, Ta có thể tính được mức tăng giảm giá trò ròng của ngân hàng theo công thức sau:

Từ khóa liên quan