Lệnh chi tiền phục hồi ppt

1 439 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

PHẦN CƠ QUAN TC GHIPhân hệ: Nợ TK: Có TK: PHẦN KBNN GHINợ TK: Có TK: Mã ĐBHC: Mẫu số C2-01b/NS(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013của Bộ Tài Chính) Số: Cơ quan Tài chính LỆNH CHI TIỀN (phục hồi)Số lập ngày (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Số lệnh chi tiền ngày lệnh chi tiền Cơ quan Tài chính Yêu cầu Kho bạc Nhà nước Chi Ngân sách Niên độ Tài khoản: Mã cấp NS Mã ĐVQHNS: Tên đơn vị Tên CTMT, DA: Mã CTMT, DA: Nội dung chiMãNDKTMãchươngMã ngànhKTMãnguồnNSNNSố tiềnTổng cộngTổng số tiền ghi bằng chữ: Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền: Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp: Mã ĐVQHNS: Tài khoản: Mã cấp NS: Tại KBNN(NH): CƠ QUAN TÀI CHÍNH Ngày nhập LCT vào hệ thống / / Kế toán trưởng Thủ trưởng Họ tên Họ tênBản in phục hồi tại KBNN ngày tháng năm NGƯỜI NHẬN TIỀN(Ký, ghi rõ họ tên)KHO BẠC NHÀ NƯỚC Thanh toán Ngày tháng năm Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốcKHO BẠC NHÀ NƯỚC (NGÂN HÀNG) BNgày tháng năm Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Chuyển khoản  Tiền mặt 16 . Số: Cơ quan Tài chính LỆNH CHI TIỀN (phục hồi) Số lập ngày (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Số lệnh chi tiền ngày lệnh chi tiền Cơ quan Tài chính Yêu. chi MãNDKTMãchươngMã ngànhKTMãnguồnNSNNSố tiền Tổng cộngTổng số tiền ghi bằng chữ: Đơn vị nhận tiền/ Người nhận tiền: Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp: Mã ĐVQHNS:
- Xem thêm -

Xem thêm: Lệnh chi tiền phục hồi ppt, Lệnh chi tiền phục hồi ppt, Lệnh chi tiền phục hồi ppt