Chương 6 Thuật toán loại trừ tương hỗ và bầu cử potx

45 1,645 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

[...]... tương hỗ trong thuật toán Central Coordinator • Thuật toán bầu cử được thiết kế lựa nhằm chọn một điều phối viên DUYTAN UNIVERSITY THUẬT TOÁN BẦU CỬ • Tất cả tiến trình phục vụ có thể xem như điều phối viên • Bất kỳ tiến trình có thể “gọi một cuộc bầu cử “ (bắt đầu thuật toán để lựa chọn một điều phối viên mới) - Không có tác hại (không mở rộng thêm lưu lượng) trong nhiều cuộc bầu cử đồng thời • Bầu cử. .. Thuật toán Ricart-Agrawala Second • Đây là thuật toán cải tiến của RicartAgrawala đầu tiên, nhưng sử dụng token, nhằm: - Giảm lưu lượng thông điệp trao đổi - Khắc phục trường hợp khi có tiến trình chết làm ngăn chặn hoạt động của tiến trình khác DUYTAN UNIVERSITY THUẬT TOÁN BẦU CỬ • Nhiều thuật toán được sử dụng trong các hệ thống phân tán yêu cầu một điều phối viên Ví dụ, các thuật toán loại trừ tương. .. cập, một thuật toán bầu cử đã được chạy trong để chọn một chỉ có một điều phối viên mới được chọn DUYTAN UNIVERSITY Thuật toán Ricart-Agrawala • Trong môi trường phân tán, thuật toán này sử dụng multicast đồng hồ logic (không sử dụng điều phối viên trung tâm) • Giả định các kênh truyền thông thực hiện theo quy tắc FIFO • Sử dụng hai loại thông điệp: REQUEST REPLY DUYTAN UNIVERSITY Thuật toán. .. Trường hợp xấu nhất: Tiến trình nhận biết có định danh thấp nhất bắt đầu cuộc bầu cử, nó sẽ gửi : n-1 tin nhắn bầu cử đến các tiến trình mà bản thân chúng bắt đầu đến mỗi người trong một cuộc bầu cử : O (n2) tin nhắn DUYTAN UNIVERSITY Thuật toán Ring • Thuật toán này giả định rằng các tiến trình được sắp xếp trong một vòng logic mỗi tiến trình được biết thứ tự của các tiến trình trên vòng • Quá trình... UNIVERSITY Thuật toán Bully 1 1 5 2 election 4 OK 6 election 3 7 6 OK 4 election 0 5 2 3 0 7 • Tiến trình P sẽ gửi một tin nhắn bầu cử cho tất cả các tiến trình số hiệu cao hơn trong hệ thống Nếu tiến trình không phản hồi, P sẽ trở thành điều phối viên Nếu một tiến trình số hiệu cao hơn (Q) phản ứng, nó sẽ gửi P tin nhắn : chấm dứt vai trò của P của trong thuật toán DUYTAN UNIVERSITY Thuật toán Bully... UNIVERSITY Thuật toán Ricart-Agrawala DUYTAN UNIVERSITY Thuật toán Ricart-Agrawala • Vấn đề xãy ra: - Thuật toán là tốn kém về lưu lượng truy cập tin nhắn, nó đòi hỏi 2(n-1) tin nhắn cho vào một CS: (n-1) yêu cầu (n-1) trả lời - Sự thất bại của bất kỳ tiến trình tham gia ngăn chặn hoạt động tiến trình khác nếu không có biện pháp phục hồi đặc biệt được thực hiện DUYTAN UNIVERSITY Thuật toán Lamport... thức được trạng thái đang chạy /lỗi của tiến trình khác - Các nhóm tiến trình (như với bộ IS toolkit hoặc MPI) đáp ứng các yêu cầu này DUYTAN UNIVERSITY THUẬT TOÁN BẦU CỬ • Các yêu cầu - Khi thuật toán bầu cử chấm dứt một tiến trình đơn đã được lựa chọn mỗi tiến trình đều biết - mỗi tiến trình Pi này có tham số ei để giữ số tiến trình của điều phối viên + ∀ i, ei = không xác định hoặc ei = P, trong... toán Bully 1 2 4 election election election 0 1 5 2 6 2 1 5 6 0 DUYTAN UNIVERSITY 7 3 6 3 7 OK 4 2 OK 0 7 5 election 6 4 election election 3 0 7 5 OK 4 3 1 1 5 2 6 4 coordinator 0 7 3 Thuật toán Bully • Phân tích - Trường hợp tốt nhất : Tiến trình với định danh cao thứ hai thông báo sự thất bại của điều phối viên Nó ngay lập tức có thể chọn chính nó sau đó gửi n-2 thông điệp điều phối viên - Trường... duy nhất có thể được chọn, sẽ tạo lại token vượt qua nó dọc theo vòng tròn DUYTAN UNIVERSITY Thuật toán Token Ring • Ưu điểm - Đảm bảo loại trừ tương hỗ - Xác định được thứ tự của các tiến trình - Hiện tượng “đói - Starvation” tài nguyên xãy ra khi số tiến trình quá lớn • Các vấn đề xãy ra - Nếu bị mất thẻ (quá trình chết) hệ thống có khả năng rơi vào tình trạng bế tắc • Không đảm bảo trật tự... hoặc chết DUYTAN UNIVERSITY Thuật toán Bully • Tiến trình P gởi thông điệp election đến tất cả tiến trình với ID cao hơn nếu phát hiện điều phối viên bị lỗi hoặc chết • Tiến trình có số hiệu cao "kẻ bắt nạt -bully“, loại tiến trình có số hiệu thấp khỏi cuộc bầu cử, cho đến khi chỉ có một tiến trình vẫn còn duy trì • Khi một tiến trình khởi động lại, nó kích hoạt một cuộc bầu cử Nếu nó có số hiệu cao . alt="" NỘI DUNGGiới thiệu Loại trừ tương hỗ không dựa trên Token Loại trừ tương hỗ dựa trên Token Thuật toán bầu cử Kết luậnDUYTAN UNIVERSITYGIỚI. 8@%•^%RO718I1J%D?_;<6RG%)C3`;<6REG%)C3a;<6RG%)b Loại trừ tương hỗ đối với hệ thống phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 6 Thuật toán loại trừ tương hỗ và bầu cử potx, Chương 6 Thuật toán loại trừ tương hỗ và bầu cử potx, Chương 6 Thuật toán loại trừ tương hỗ và bầu cử potx

Từ khóa liên quan