Đề kiếm tra toán cao cấp 2010 potx

1 233 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ (làm từ 3g40 đến 4g30) – Chép đề trước khi làm.Bài 1: Chứng minh biểu thức mệnh đề sau là hằng đúng((a ∨ b) → (b∨ c)) ∨ ((a ∨ b) ∧ ┐b ∧ ┐c)Bài 2: Một mật khẩu phải có độ dài từ 4 đến 6 ký tự (không phân biệt ký tự hoa, thường), mỗiký tự được lấy từ bảng 26 chữ cái. Tính số mật khẩu có thể tạo ra trong mỗi trường hợpsau:a) Không có điều kiện gì thêm.b) Các ký tự trong mật khẩu phải khác nhau.c) Trong mật khẩu phải có ít nhất một chữ cái A.Bài 3: Cho hàm Bool sau:F(x,y,z,t) = xyz + xyzt + xyzt + xyzt + xyz+ xyza) Vẽ đồ K của hàm trên.b) Dùng biểu đồ trên tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool.Hết . BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ (làm từ 3g40 đến 4g30) – Chép đề trước khi làm.Bài 1: Chứng minh biểu thức mệnh đề sau là hằng đúng((a ∨ b)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiếm tra toán cao cấp 2010 potx, Đề kiếm tra toán cao cấp 2010 potx, Đề kiếm tra toán cao cấp 2010 potx