Ve hai duong thang vuong goc lan cuoi pptx

12 540 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

[...]...THỰC HÀNH Bài tập 2: Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau: C a) B b) A C B C A c) A B Thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2011 Toán VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 1 Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước • Đặt ê ke… • Trượt ê ke… • Vạch đường thẳng… A E E A B Điểm E ở trên đường thẳng AB B Điểm E ở ngoài . cạnh song song với nhau là:b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau là:Toán VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNGVUÔNG GÓC Giáo viên: Lê Thuỷ ThiệpPHIẾU THẢO LUẬN NHÓM1 thẳng ABĐiểm E ở ngoài đường thẳng ABHãy quan sát, thảo luận nhóm về cách vẽ hai đường thẳng vuông góc.Đại diện nhóm lên bảng vẽ và trình bày 2 hình tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Ve hai duong thang vuong goc lan cuoi pptx, Ve hai duong thang vuong goc lan cuoi pptx, Ve hai duong thang vuong goc lan cuoi pptx

Từ khóa liên quan