trách nhiệm xã hội pot

34 723 16
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

MỤC LỤCA.MỞ ĐẦU 2II. VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HỘI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ VÀ ÁP DỤNG VÀO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC: 61A. MỞ ĐẦUCùng với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, sự thành công trong việcđẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế đang đặt ra cho đất nước nhiều vấn đề về môitrường và hội bức xúc. Chính những vấn đề đó đang đòi hỏi các chủ thể kinh tế,trong đó có cả các doanh nghiệp, phải có trách nhiệm để góp phần giải quyết, nếukhông bản thân sự phát triển kinh tế sẽ không bền vững và sẽ phải trả giả quá đắtvề môi trường và những vấn đề hội.Không phải đến bây giờ, vấn đề trách nhiệm hội của doanh nghiệp mớiđược đặt ra; mà trái lại, ngay trong thời bao cấp, người ta cũng đã nói nhiều vềtrách nhiệm hội của các xí nghiệp đối với nhà nước và người lao động, cũngnhư đối với cộng đồng nói chung. Trong những năm gần đây, trách nhiệm hộiđược hiểu một cách rộng rãi hơn, không chỉ từ phương diện đạo đức, mà cả từphương diện pháp lý. Do đó nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài: “Tìm hiểu vềtrách nhiệm hội của một số doanh nghiệp (tổ chức) mà bạn biết” để tìm hiểurõ tình hình thực hiện trách nhiêm hội của các doanh nghiệp hiện này.Trách nhiệm hội của doanh nghiệp được hiểu là sự cam kết của doanhnghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững thông qua những việc làmnâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên trong gia đìnhhọ, theo cách đó có lợi cho doanh nghiệp, cũng như sự phát triển chung của hội.Ở Việt Nam khái niệm trách nhiệm hội của doanh nghiệp vẫn là vấn đềcòn khá mới mẻ, nó được hiểu theo nhiều cách khác nhau và cách thức thực hiệncũng rất đa chiều, đa phương diện. Vì vậy trong bài viết này, chúng tôi muốn tậptrung vào cách thức thực hiện trách nhiệm hội của một số doanh nghiệp cụ thể2là: Công ty Honda Việt Nam – Honda, Công ty sữa Việt Nam – Vinamilk và Côngty cổ phẩn hữu hạn Vedan Việt Nam – Vedan.Việc thực hiện trách nhiệm hội của các doanh nghiệp kể trên sẽ đượcchúng tôi nêu rõ qua những nội dung sau:Đưa ra cái nhìn tổng quát về vấn đề Trách nhiệm hội.Việc thực hiện trách nhiệm hội đối với các đối tượng cụ thể của cácdoanh nghiệp được chọn. Có 4 đối tượng được nhắc đến là: khách hàng,nhân viên, cộng đồng và cổ đông của doanh nghiệp.Đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt trách nhiệm hội của cácdoanh nghiệp từ phía các cơ quan chức năng, từ chính các doanh nghiệpvà từ phía khách hàng.B. NỘI DUNGI. TỔNG QUAN VỀ TRÁCH NHIỆM HỘI:1. Các quan niệm về trách nhiệm hội:- Quan niệm thứ nhất:3+ Nhà quản trị cũng như tổ chức (doanh nghiệp) của họ chỉ có một trách nhiệmduy nhất, đó là giải quyết các vấn đề về nguồn lực và năng lực hoạt động nâng caocủa tổ chức đề nâng cao hiệu quả hoạt động, hay đạt được các mục tiêu mà nhàquản trị mong muốn đạt được trong phạm vi giới hạn của pháp luật cho phép.+ Lợi ích hội được bảo đảm một cách tốt nhất gián tiếp qua hoạt động kinh tế,cụ thể là việc thu lợi ích và sử dụng (phân phối) lợi ích của tổ chức.Chẳng hạn: Mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận bằng cách kinhdoanh và phục vụ khách hàng. Còn chính lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ thực hiệnviệc phục vụ cho hội bằng nhiều con đường (như là nguồn cung cấp tài chính đểđào tạo lại và đào tạo mới nguồn nhân lực cho hội, là điều kiện giảm bớt thấtnghiệp). Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả sẽ làm cho nguồn thu ngân sách nhànước (qua thuế) ngày càng lớn, tạo ra sự kích thích kinh tế quan trọng với đầu tưmới và đảm bảo trách nhiệm đối với khách hàng.- Quan niệm thứ hai:+ Trách nhiệm hội được thực hiện không phải chỉ bằng kinh tế, mà phải bằnghàng loạt các yếu tố ngoài kinh tế.+ Coi trách nhiệm hội là một sự thừa nhận nghĩa vụ hội nằm ngoài yêu cầucủa pháp luật.Ví dụ: Một doanh nghiệp bỏ ra 100 triệu đồng đề tham gia làm sạch môi trường sẽlà việc thực hiện trách nhiệm hội nếu như đó không phải là một hành động bắtbuộc (do pháp luật quy định); còn nếu là một nghĩa vụ (theo luật định) thì việc làmtrên không phải là trách nhiệm hội.Tổng hợp cả hai quan niệm trên, có thể rút ra kết luận sau đây:- Các tổ chức hoạt động trong ngành kinh tế thì phải cân bằng giữa lợi ích kinh tếvà lợi ích hội.- Các tổ chức phải thực hiện hội trong các lĩnh vực như:+ Bảo vệ môi trường sinh thái+ Bảo vệ sức khỏe con người+ An ninh, an toàn+ Quyền công dân+ Bảo vệ lợi ích người tiêu dùng4Các nhà quản trị sẽ thực hiện trách nhiệm hội của bản thân mình và của tổ chứcđòi hỏi, yêu cầu của pháp luật, trách nhiệm công dân, theo các chuẩn mực của đạođức hội, theo tiếng gọi của lương tâm và theo truyền thống lịch sử của văn hóadân tộc.- Có 2 mức thực hiện trách nhiệm hội:+ Tuân thủ quy định, luật pháp của nhà nước (bắt buộc).+ Thực thi một cách tự nguyện.2. Các lý do phải thực hiện trách nhiệm hội:- Mỗi tổ chức là một bộ phận, là tế bào của một hội rộng lớn hơn. Giữa các bộphận, tế bào, các yếu tố của một tổng thể tác động qua lại lẫn nhau.- Việc thực hiện trách nhiệm hội giúp nhà quản trị phát hiện và nắm bắt cácthời cơ, cơ hội khi nó vừa mới xuất hiện, đồng thời phòng ngừa các nguy cơ, rủi robất trắc xảy ra trong quá trình quản trị. - Thực hiện trách nhiệm hội là vì chính quyền lợi của tổ chức nói chung và củanhà quản trị nói riêng.Chẳng hạn: Việc phân tích mối quan hệ lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài củadoanh nghiệp cho thấy nhà quản trị doanh nghiệp cần phải làm các trách nhiệm xãhội trước hết vì chính lợi ích của doanh nghiệp. Lợi ích lâu dài mà của doanhnghiệp sẽ đạt được khi họ biết khởi xướng và cải thiện môi trường của cộng đồngtrong đó doanh nghiệp thực hiện hành vi kinh doanh. Hơn nữa, doanh nghiệp cầnphải làm các trách nhiệm hội để cải thiện hình ảnh của mình trước dư luận cộngđồng, tăng cường khả năng đứng vững trên thương trường của doanh nghiệp, đảmbảo tiêu chuẩn văn hóa hội. Việc thực hiện trách nhiệm hội cũng giúp doanhnghiệp có quan hệ tốt với chính quyền, tạo cơ sở tiền đề cho việc chấp hành phápluật kinh doanh của doanh nghiệp.3. Những khó khăn của Nhà quản trị khi thực hiện trách nhiệm hội:- Ảnh hưởng đến tình hình kinh tài chính của tổ chức, vi phạm nguyên tắc tối đahóa lợi nhuận của doanh nghiệp.5- Các nhà quản trị thiếu năng lực hiểu biết hội để giải quyết những vẫn đề xãhội.- Làm phân tán và lỏng lẻo các mục tiêu chủ yếu của tổ chức nói chung và củanhà quản trị nói riêng.- Việc tham gia thực hiện trách nhiệm hội của nhà quản trị có thể không nhậnđược sự ủng hộ và chấp nhận của dư luận hội vì những lý do khác nhau.- Tư tưởng cơ bản của vấn đề trách nhiệm hội là nhà quản trị phải lựa chọn chomình một hệ thống ứng xử chiến lược và ứng xử tìn thế có thể:+ Được môi trường chấp nhận.+ Đón được các cơ hội và hạn chế rủi ro.+ Tạo ra các cơ hội từ sự biến động của môi trường.II. VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HỘI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNGCỤ THỂ VÀ ÁP DỤNG VÀO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC:1. Đối với khách hàng:Với khách hàng là người tiêu dùng: Trách nhiệm hội của doanh nghiệpvới người tiêu dùng là việc tôn trọng quyền lợi, lợi ích của người tiêu dùng, đặt lợiích của người tiêu dùng lên hàng đầu, phải cung cấp những sản phẩm có chất lượngtốt, không gây tổn hại đến sức khoẻ người tiêu dùng.Với khách hàng là các nhà cung cấp nguyên liệu và các nhà phân phối:Doanh nghiệp phải có những cam kết cụ thể về vấn đề sử dụng nguồn nguyên liệucũng như ghi rõ nguyên liệu tạo thành sản phẩm trên bao bì. Ngoài ra doanhnghiệp nên cùng hợp tác phát triển nguồn nguyên liệu cho sản xuất cùng với nhàcung cấp. Về phía những nhà phân phối doanh nghiệp cần có sự kết hợp dựa trênnguyên tắc cùng có lợi, cung cấp nguồn hàng theo đúng hợp đồng với chiết khấusản phẩm hợp lý. Hành động của các doanh nghiệp:6• Với Vinamilk nhà sản suất sữa hàng đầu tại Việt Nam, họ cung cấp cho kháchhàng danh mục sản phẩm đa dạng, cung cấp cho thị trường danh mục các sảnphẩm, hương vị và qui cách bao bì có nhiều lựa chọn.Về mẫu mã và bao bì sản phẩm: Các sản phẩm của Vinamilk có bao bì phùhợp với thị hiếu của khách hàng. Trên bao bì sản phẩm ghi rõ các thông tin nhằmđảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng như: Thông tin nhà sản xuất, thông tin vềnguyên liệu của sản phẩm, cam kết hàm lượng dinh dưỡng của sản phẩm, hướngdẫn sử dụng, hạn sử dụng,…Giá cả các sản phẩm được niêm yết công khai trên thịtrường.Tuy vậy vào cuối năm 2006, đối với mặt hàng sữa tươi tiệt trùng củaVinamilk, Thanh tra Bộ Y tế cho biết: Trong bản công bố, Công ty Vinamilk ghilà “Sữa tươi tiệt trùng không đường nhãn Vinamilk”, tuy nhiên trên bao bì đanglưu hành sản phẩm lại ghi “Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất” .“Như vậy, tên củasản phẩm đang lưu hành không phù hợp với tên của sản phẩm ghi trong bản côngbố” - Thanh tra Bộ Y tế kết luận. Có thể nói, ở vụ việc này sản phẩm bán ra củaVinamilk không phải là sản phẩm đã đăng ký với nhà quản lý hoặc đã cam kết vớikhách hàng, bởi lẽ nó vừa không nguyên chất, vừa không đúng tên gọi như trongbản công bố. Ngay sau đó, Vinamilk đã công nhận sự sai sót của mình trong việcin sai nhãn mác bao bì so với bản công bố sản phẩm và Vinamilk cũng đưa ra lờixin lỗi khách hàng cũng như cam kết sẽ khắc phục vào đầu năm 2007.Về chất lượng: Các sản phẩm của Vinamilk có chất lượng tốt, phục vụ sứckhỏe cho người tiêu dùng, có những sản phẩm phục vụ nhu cầu nhất định của từngđối tượng cũng như có các sản phẩm phục vụ đại đa số người tiêu dùng. 7Kênh thông tin khách hàng: Ngoài việc cung cấp đến khách hàng nhữngsản phẩm với chất lượng tốt nhất, Vinamilk còn có một hệ thống dịch vụ phục vụkhách hàng. Tất cả những ý kiến phản hồi, đóng góp của khách hàng đều đượcVinamilk tiếp nhận và xử lý tại đường dây nóng và tại trang web vinamilk.com.vn.Tất cả những vấn đề liên quan đến sản phẩm đều được Vinamilk giải quyết kịpthời nhằm phục vụ khách hàng. Khi cần bất kỳ thông tin nào về các sản phẩm cũngnhư dịch vụ của Vinamilk, khách hàng đều được tư vấn và cung cấp thông tin mộtcách đầy đủ và chi tiết nhất.Với bên cung cấp nguyên liệu: Nguồn cung cấp sữa nguyên liệu chất lượngvà ổn định đặc biệt quan trọng đối với công việc kinh doanh. Do vậy, Vinamilk đãxây dựng các quan hệ bền vững với các nhà cung cấp thông qua chính sách đánhgiá.Vinamilk hỗ trợ tài chính cho nông dân để mua bò sữa và mua sữa có chấtlượng tốt của nông dân nuôi bòvới giá cao. Vinamilk đã ký kết hợp đồng hàng nămvới các nhà cung cấp sữa và hiện tại 40% sữa nguyên liệu được mua từ nguồn sảnxuất trong nước. Các nhà máy sản xuất được đặt tại các vị trí chiến lược gần nôngtrại bò sữa, cho phép duy trì và đẩy mạnh quan hệ với các nhà cung cấp. Đồng thờicũng tuyển chọn rất kỹ vị trí đặt trung tâm thu mua sữa để đảm bảo sữa tươi vàchất lượng tốt. Vinamilk cũng nhập khẩu sữa bột từ Úc, New Zealand để đáp ứngnhu cầu sản xuất cả về số lượng lẫn chất lượng. Vinamilk cho rằng khả năng duytrì nguồn cung sữa nguyên liệu ổn định vô cùng quan trọng đối với việc kinhdoanh, giúp duy trì và tăng sản lượng.Về kênh phân phối: Vinamilk có những ưu đãi đối với đại lý để họ trởthành những người bạn thân thiết, chung thủy với sản phẩm của mình, nhà phânphối được chỉ định phân phối sản phẩm của công ty theo chính sách giá nhất địnhra thị trường và thu lợi nhuận từ hoa hồng sản phẩm. Tuy vậy trong trường hợp viphạm hợp đồng, công ty kiên quyết cắt bỏ để làm gương cho các đại lý khác.8Hiện Vinamilk có trên 220 nhà phân phối ở cả 64 tỉnh thành trên cả nước,phục vụ trên 140000 điểm bán lẻ. Vinamilk lựa chọn nhà phân phối theo tiêuchuẩn, việc lựa chọn và quản lý nhà phân phối của Vinamilk nhằm việc tạo ra lợinhuận cho cả hai bên cũng như đưa đến tận tay sản phẩm cho khách hàng. Và cóthể thấy người tiêu dùng dễ dàng mua được sản phẩm của Vinamilk ở các siêu thịlớn như Metro, BigC, Fivimart… cho đến các của hàng lớn nhỏ trên thị trường.• Với Honda Việt Nam: Công ty Honda Việt Nam là công ty liên doanh giữaCông ty Honda Motor Nhật Bản, Công ty Asian Honda Motor Thái Lan và TổngCông ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam. Kể từ khi có mặt tại thịtrường Việt Nam từ năm 1996, Honda Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu trở thànhCông ty được hội mong đợi. Mục tiêu hoạt động của Công ty là mang đến lợiích cho cộng đồng thông qua các hoạt động của Công ty.Để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng cũng như phù hợp với xu thế pháttriển của thời đại, Honda khẳng định chất lượng số một của mình ở vị thế đếnhơn 60% thị phần xe máy tại Việt Nam bằng việc đưa ra các dòng xe mới,thường xuyên cho ra đời những sản phẩm có thiết kế, chất liệu, đặc tính, côngdụng mới như thay đổi kiểu dáng, màu sắc, trang trí, nhãn mác, cải tiến động cơđược thể hện rõ ở sự cải tiến các dòng xe như Wave, Future, Air Blade,…Điềunày thể hiện sự quan tâm phát triển đa dạng sản phẩm của Honda nhằm mang lạicho khách hàng nhiều sự lựa chọn để thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng.Bên cạnh đó là dịch vụ chăm sóc khách hàng, tất cả những ý kiến phản hồi,đóng góp của khách hàng đều được Honda tiếp nhận và xử lý tại đường dây nóngvà tại trang web honda.com.vn Tại trang web của Honda khách hàng có thể tìmthấy thông tin một cách đầy đủ và chi tiết nhất về các sản phẩm của Honda ViệtNam. Ngoài ra khi mua sản phẩm của Honda, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yêntâm về chế độ bảo hành. Honda Việt Nam cam kết cung cấp những dịch vụ tốt nhất9sau bán hàng tới mọi khách hàng của Honda thông qua mạng lưới Cửa hàng bán xevà dịch vụ do Honda ủy nhiệm trên toàn quốc. Đến đây khách hàng được tiếp xúcvới đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề được Honda trực tiếp đào tạo, phụ tùng chínhhiệu Honda với chất lượng toàn cầu, bảo hành cho chất lượng sửa chữa 3 thángmiễn phí và tư vấn dịch vụ miễn phí. Tuy nhiên, về vấn đề giá cả sản phẩm Công ty Honda Việt Nam được coi làchưa làm tròn trách nhiệm hội với người tiêu dùng. Hầu hết các loại xe doHonda Việt Nam sản xuất đều có giá bán cao hơn nhiều lần so với giá niêm yết,nhưng các hãng này lại không có biện pháp can thiệp để các cửa hàng do Honda uỷquyền chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng.Nổi lên ở dòng xe Air Blade 2011 được Honda Việt Nam đề xuất giá bán là35,99 triệu đồng với 3 màu đỏ, đen, trắng và giá bán 36,99 triệu đồng với xe cómàu đỏ - đen và trắng đỏ. Tuy nhiên, theo khảo sát tại một số đại lý chính thức củaHonda ở Hà Nội thì giá bán lẻ tới người tiêu dùng đều bị đội lên từ 10 đến 15 triệuđồng một chiếc.Điều đáng nói ở đây là giá bán thì chênh quá nhiều so với giá do hãng đềxuất nhưng hoá đơn ghi cho khách hàng chỉ tương đương với giá đề xuất của côngty. Người tiêu dùng biết là mình bị mua đắt và các cửa hàng do Honda uỷ quyềnnâng giá bán quá cao nhưng chẳng biết kêu ai.Ông Vương Ngọc Tuấn - Phụ trách văn phòng Tư vấn Khiếu nại, Hội Tiêuchuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, cho biết: Công ty Honda Việt Nam đãcó văn bản trả lời chính thức rằng không thể can thiệp vào việc các cửa hàng doHonda uỷ quyền bán sản phẩm này giá bao nhiêu vì như thế sẽ vi phạm Luật Cạnhtranh của Việt Nam.10[...]... tốt trách nhiệm hội - Xử phạt nghiêm minh các doanh nghiệp không thực hiện tốt trách nhiệm hội Bên cạnh đó khen thưởng các doanh nghiệp thực hiện tốt - Thành lập các giải thưởng trao cho những doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm hội nhằm tôn vinh và khuyến khích các doanh nghiệp khác trong việc thực hiện trách nhiệm hội - Có các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp thực hiện tốt trách. .. tra việc thực hiện trách nhiệm hội của các doanh nghiệp Để có thể bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Cũng như xử lý các doanh nghiệp không thực hiện tốt trách nhiệm hội - Hình thành kênh thông tin về trách nhiệm hội cho các doanh nghiệp, nhất là cung cấp các thông tin cập nhật về các bộ quy tắc ứng xử; tư vấn cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện trách nhiệm hội và các Bộ quy... đối với các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm hội Ví dụ như các chính sách về thuế, vay vốn, thủ tục pháp lý… - Các cơ quan chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm hội Như tư vấn, đào tạo các cán bộ nhằm thực hiện các chương trình trách nhiệm hội Hỗ trợ về tài chính, nguồn nhân lực…trong việc thực hiện trách nhiệm hội 31 - Các cơ quan chức năng nên thành lập... tư mà còn tiếp tục tín nhiệm và bầu bà Mai Kiều Liên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk nhiệm kì 2012 – 2016 III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN TỐT TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP: Thực hiện trách nhiệm hội của doanh nghiệp Việt Nam là một công việc không thể bỏ qua trên con đường hội nhập, vừa lợi ích cho doanh nghiệp, vừa lợi ích cho hội, đặc biệt là nâng cao... công việc sẽ tốt hơn - Mặt khác, việc thực hiện trách nhiệm hội luôn gắn liền với việc bảo vệ môi trường và đóng góp xây dựng cho sựu phát triển chung của hội - C KẾT LUẬN Trách nhiệm hội của doanh nghiệp được coi là một yếu tố quan trọng như những yếu tố truyền thống khác như chi phí, chất lượng và giao hàng trong kinh doanh Trách nhiệm hội được lồng ghép vào chiến lược của doanh nghiệp... năng: - Xây dựng và hoàn thiện các bộ luật, các quy tắc quy định rõ trách nhiệm hội của các doanh nghiệp Cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng - Thực hiện nghiêm túc việc thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện trách nhiệm hội của các doanh nghiệp - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức về trách nhiệm hội đối với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng Để các doanh nghiệp... tốt Trách nhiệm hội là một chiến lược khôn ngoan của các công ty Vị thế của Honda và Vinamilk ngày càng nâng cao hay sự phục hồi sau vụ vi phạm của Vedan càng cho thấy người tiêu dùng chỉ tin bạn qua việc bạn thực hiện Trách nhiệm hội của mình như thế nào thông qua sản phẩm và tiêu chí hoạt động Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh và cạnh tranh, vừa có nhiều cơ hội. .. phải có mức giá phù hợp Câu chuyện sốt xe Air Blade 2011 hay các cửa hàng do Honda uỷ nhiệm làm giá đến thời điểm này vẫn chưa có lời giải thoả đáng và Công ty Honda Việt Nam chưa làm tròn trách nhiệm hội với người tiêu dùng ở phương diện ổn định mức giá chung cho sản phẩm  Để có thể thực hiện được tốt trách nhiệm hội với khách hàng, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt... với nhân viên: Đãi ngộ nhân sự là một trong những nội dung căn bản của hầu hết các bộ tiêu chuẩn trách nhiệm hội của doanh nghiệp Việc đãi ngộ của doanh nghiệp đối với nhân viên phải là công việc đầu tiên của doanh nghiệp nếu như muốn họ gắn bó lâu dài Tiêu chuẩn đánh giá việc thực hiện Trách nhiệm hội của doanh nghiệp đối với người lao động bao gồm việc lương, thưởng xứng đáng; không phân biệt... nghiệp đến việc tự giác và mong muốn được thực hiện trách nhiệm hội là một trong những mong muốn của Nhà nước, khách hàng và có thể là chính bản thân các doanh nghiệp Vậy vấn đề đặt ra là những giải pháp cơ bản nào sẽ 30 giúp cụ thể hóa vấn đề nêu trên, sau đây chúng ta cùng tham khảo một số giải pháp từ các bên liên quan nhằm nâng cao trách nhiệm hội của doanh nghiệp 1 Từ phía các cơ quan chức năng: . TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI:1. Các quan niệm về trách nhiệm xã hội: - Quan niệm thứ nhất:3+ Nhà quản trị cũng như tổ chức (doanh nghiệp) của họ chỉ có một trách nhiệm duy. trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp kể trên sẽ đượcchúng tôi nêu rõ qua những nội dung sau:Đưa ra cái nhìn tổng quát về vấn đề Trách nhiệm xã hội. Việc
- Xem thêm -

Xem thêm: trách nhiệm xã hội pot, trách nhiệm xã hội pot, trách nhiệm xã hội pot, II. VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ VÀ ÁP DỤNG VÀO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC: