Phương pháp Dạy học TOÁN - Lê xuân trường potx

147 790 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 05:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(Giáo trình dùng cho sinh viênĐại học, Caođẳng )NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤCBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOLÊ XUÂN TRƯỜNGLỚP CĐSTOAN11Phương phápDạy họcTOÁNGiáo trình dùng cho sinh viên Đại học, Caođẳng( In lần thứ 1)NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC711/GD-01/4415/307-00 Mã số: 8L711I91LỜI NÓI ĐẦUCuốn sách “Phương pháp dạy học đại cương môn Toán” được biên soạn dựatrên chương trình khung giáo dục Đại học Khối ngành Cao đẳng sư phạm, được banhành theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo kí ngày 10/6/2004. Nộidung cuốn sách bao gồm những tri thức căn bản về lĩnh vực phương pháp dạy họctoán: từ giới thiệu đại cương về bộ môn tới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạyhọc môn toán ở cấp THCS. Nội dung cuốn sách này đã được Tác giả biên soạn dướidạng bài giảng điện tử và đã được thẩm định để đưa vào trang Web của Bộ Giáo dụcvà đào tạo năm 2007 đã có rất nhiều bạn đọc truy cập và sử dụng như một tài liệu họctập chính thống. Nay tác giả biên soạn lại dưới dạng bản in nhằm đáp ứng tốt hơn nữanhu cầu học tập của sinh viên ngành Toán hệ Cao đẳng sư phạm và hệ liên thông đạihọcToán trong giai đoạn học tập theo hệ thống tín chỉ. Với phương châm biên soạntăng cường thêm nhiều ví dụ chi tiết, những ví dụ này đã được tác giả chắt lọc lại từnhững năm tháng dạy học và nghiên cứu bộ môn này. Hy vọng rằng bài giảng sẽ đápứng tốt cho vấn đề tự học của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.Trong quá trình biên soạn không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong bạn đọcgóp ý để sách được hoàn thiện hơn.Ngày 6 tháng 3 năm 2013Tác giảLê Xuân Trường2Chương 1BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁNMục tiêu của chươngHọc xong chương này người học cần đạt được các mục tiêu sau đây:- Phân biệt được phương pháp dạy học môn toán như một lĩnh vực nghiên cứu vớimôn học cùng tên trong đào tạo bồi dưỡng giáo viên;- Hiểu quá trìng dạy học môn toán với tính cách là đối tượng của lĩnh vực nghiêncứu PPDH toán;- Hiểu các nhiệm vụ của môn học PPDH môn toán trong đào tạo bồi dưỡng giáoviên, qua đó thấy rõ vai trò quan trọng và trách nhiệm nặng nề của người giáo viêntoán trong nhà trường phổ thông;- Hiểu tính khoa học và các phương pháp nghiên cứu của lĩnh vực nghiên cứu củalĩnh vực nghiên cứu PPDH môn toán, biết những khoa học có liên quan đến lĩnh vựcnày;- Sẵn sàng chuẩn bị học giáo trình như một yếu tố quan trọng để bồi dưỡng, rènluyện khả năng nghiệp vụ của người giáo viên toán.I. Đối tượng và Nhiệm vụ1.1. Đối tượng của Phương pháp dạy học môn Toán1.1.1. Quá trình dạy học môn ToánPhương pháp dạy học ( PPDH ) Toán học nghiên cứu quá trình dạy học môn Toán.Nó phân biệt với Giáo dục học ở chỗ trong khi Giáo dục học nghiên cứu quá trình giáodục nói chung thì PPDH Toán học nghiên cứu một bộ phận của quá trình này, cụ thể làquá trình dạy học môn Toán. Ở đây thuật ngữ dạy học được hiểu theo nghĩa rộng : nókhông chỉ có nghĩa là dạy cho học sinh chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kỹ năng kỹ xảo,phát triển năng lực mà còn bao hàm cả việc hình thành thế giới quan, nhân sinh quan,phẩm chất đạo đức, khả năng thẩm mĩ v.v Hiểu như thế vẫn không lẫn lộn dạy họcvới giáo dục. . Sự khác nhau là ở dạng hoạt động để thực hiện mụctiêu. Trong dạy họcdạng hoạt động là tổ chức, điều khiển hoạt động học tập của trò, còn giáo dục lại cónghĩa rộng hơn, nó còn bao gồm những dạng hoạt động khác nữa để đạt được mụcđích, chẳng hạn hoạt động đoàn thể, công tác phụ huynh học sinh.Tóm lại, đối tượng dạy học của PPDH Toán học là quá trình dạy học môn Toán, vềthực chất là quá trình giáo dục thông qua việc dạy học môn Toán.Để hiểu rõ hơn nữa về chuyên ngành khoa học PPDH môn Toán,ta hãy phân tíchđối tượng của nó .1.1.2. Hệ thống dạy học tối thiểuQuá trình dạy học môn Toán diễn ra trong hệ thống dạy học. Theo lý thuyết tìnhhuống thì hệ thống dạy học tối thiểugồm: Người học, thầy giáo, tri thức vàmôi trường(Hình 1)Trong sơ đồ các chữ viết tắt có nghĩanhư sau:HS: Học sinhGV: Giáo viênTT: Tri thứcMT: Môi trườngHình 13Sơ đồ này biểu thị những tương tác giữa thầy giáo– học sinh– môi trường đối với trithức trong hệ thống dạy học.a. Tri thứcTrong lý luận dạy học tri thức được xét theo ba cấp độ: Tri thức khoa học, tri thứcchương trình và tri thức dạy học.- Tri thức khoa học: Ở cấp độ các nhà khoa học, người ta nói tới tri thức khoa học.Đó là đối tượng của nhận thức. Hoạt động khoa học liên hệ với lịch sử cá nhân của nhànghiên cứu. Để thông báo một tri thức, nhà nghiên cứu thường xóa bỏ lịch sử cuảa trithức đó, không nêu lại tình huống cụ thể, tức là đã phi hoàn cảnh hóa; đồng thời bỏqua những tìm tòi, dự đoán sai lầm của cá nhân mình, tức là phi cá nhân hóa. Nhànghiên cứu chỉ thể hiện tri thức đúng đắn mà cuối cùng đã đạt được, dưới một dạngtổng quát nhất có thể được, theo quy tắc diễn đạt hiện hành trong cộng đồng các nhàkhoa học.- Tri thức chương trình: Tri thức khoa học còn phải được sàng lọc, định mức độyêu cầu và cách thức diễn đạt cho phù hợp với mục tiêu và điều kiện của xã hội đểđảm bảo sự tương hợp của hệ thống dạy học với môi trường cuả nó thì mới trở thànhtri thức chương trình. Công việc này chịu sự tác động của những cộng đồng xã hội;những nhà nghiên cứu chương trình, những nhà giáo dục, những nhà Toán học, giáoviên và phụ huynh học sinh. Tri thức chương trình là đối tượng dạy học, là mục tiêudạy của thầy và mục tiêu học của trò.- Tri thức dạy học:Ở cấp độ dạy học. ta nói tới tri thức dạy học. Để đạt được mụctiêu dạy học, thầy giáo phải tổ chức lại tri thức quy định trong chương trình, sách giáokhoa và biến thành tri thức dạy học theo khả năng sư phạm của mình, với những ràngbuộc của lớp, phù hợp với trình độ học sinh và những điều kiện học tập khác.Sự chuyển hóa sư phạm gồm hai khâu: Chuyển tri thức khoa học thành tri thứcchương trình và tri thức chương trình thànhtri thức dạy học, trong đó người thầy thựchiện chủ yếu là khâu thứ hai.b. Thầy giáoTrong quá trình dạy học, chức năng của thầy là dạy, chức năng này được thể hiện ởcác vai trò dưới đây:- Thiết kế: Là lập kế hoạch, chuẩn bị quá trình dạy học về mặt mụ c tiêu, nội dung,phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức.- Ủy thác: không phải bắt buộc học trò học tập theo ý thầy một cách khiên cưỡngmà biến ý đồ dạy của thầy thành nhiệm vụ học tập tự nguyện, tự giác của trò, làchuyển giao cho trò không phải những tri thức dưới dạng có sẵn mà là những tìnhhuống để trò học tập trong hoạt động và bằng hoạt động.Muốn ủy thác thầy giáo làm công việc ngược lạivới nhà nghiên cứu: Hoàn cảnh hóalại và cá nhân hóa tri thức quy định trong chương trình để chuyển hóa tri thức chươngtrình thành kiến thức của học sinh.- Điều khiển( kể cả điều khiển về mặt tâm lý): bao gồm sự động viên, trợ giúp vàđánh giá.- Thể thức hóa: Là xác nhận những kiến thức mới phát hiện, đồng nhất hóa nhữngkiến thức riêng lẻ mang màu sắc cá thể của từng học sinh thành tri thức khoa học củaxã hội(phi cá nhân hóa và phi hoàn cảnh hóa).c. Học tròLà chủ thể trong quá trình học tập, chủ thể này hoạtđộng một cách tự giác, tíchcực, chủ động và sáng tạo. Chức năng của trò là học thông qua tương tác với môitrường. Trong sự tương tác này, người học khi thì vận dụng khi thì điều chỉnh những4ThầygiáoHọctròNộidungòHọcDạytri thức sẵn có cho phù hợp với sự biến đổi của môi trường để thực hiện nhiệm vụ nhậnthức.d. Môi trường- Môi trường kiến thức: liên quan đến kiến thứccũ được trò huy động để lĩnh hộikiến thức mới và kể cả kiến thức mới vừa được xây dựng trong quá trình dạy học.- Môi trường vật liệu: Liên quan đến những phương tiện và dụng cụ học tập, cơ sởvật chất.- Môi trường xã hội: Liên quan đến tập thể học sinh được tổ chức để dạy và họckiến thức.1.1.3. Hoạt động giao lưu của thầy và trò trong quá trình dạy họcCũng như các môn khác, quá trình dạy học môn Toánbao gồm việc dạy và việchọc được thực hiện về căn bản bởi hoạt động của hai loại nhân vật: thầy và trò. Từ hailoại nhân vật này nảy sinh nhiều mối quan hệ: quan hệ giữa thầy với cá nhân trò, giữathầy với tập thể trò, giữa cá nhân trò với cá nhân trò và giữa cá nhân trò với tập thể trò.Do đó, có sự giao lưu trong các mối quan hệ đó. Cùng với hoạt động, giao lưu cũng làthành phần của việc dạy và việc học.Tri thức cần dạy(đối với giáo viên), cần học(đối với học sinh) được đưa vào chương trình thành nội dung dạy học.Như vậy, quá trình dạy học bao gồm việc dạy(hoạt động và giao lưu của thầy) và việc học(hoạt động và giao lưu của trò) mà đối tượng chiếm lĩnh của việc học là nội dung môn học,còn bản thân việc học lại là đối tượng điềukhiển của việc dạy .Quan hệ giữa việc dạy, việc học và nộidung dạy học có thểđược biểu diễn dướidạng sơ đồ(Hình 2) Hình 21.1.4. Các yếu tố xác định quá trình dạy họcTrong quá trình dạy học, nội dung nằm trong mối liên hệ hữu cơ giữa ba thànhphần cơ bản : mục tiêu - nội dung - phương pháp.- Mục tiêu dạy học: là hình thành cho học sinh kiểu nhân cách mà xã hội đòi hỏi.- Nội dung dạy học: trong trường hợp này là môn Toán.- Phương pháp dạy học: là cách thức hoạt động và giao lưu của thầy để gây nênnhững hoạt động và giao lưu của trò nhằm đạt được các mụctiêu dạy học.Các yếu tố xác định quá trình dạy học tác động lẫn nhau, quy định lẫn nhau, trongđó mụctiêu giữ vai trò chủ đạo. Chẳng hạn, nếu một trong những mụctiêu đặt ra làkhông chỉ dạy cho học sinh kiến tạo được một số tri thức Toán học mà còn phải làmcho họ nắm được một số phương thức tư duy và hoạt động đặc trưng cho khoa học nàyđể vận dụng vào đời sống, thì nội dung môn toán phải bao gồm cả những tri thức vềnhững phương thức tư duy và hoạt động đó như : định nghĩa, chứng minh, v.v vàphải sử dụng cả phương pháp khuyến khích hoạt động độc lập của người học như :hướng dẫn học sinh tự đọc sách, yêu cầu học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề. Nóimụctiêu giữ vai trò chủ đạo không có nghĩa các thành phần khác hoàn toàn thụ động.Thật ra mối liên hệ giữa ba thành phần này rất biện chứng. Trong điều kiện nào đóphương pháp dạy học có thể tác động tích cực trở lại mụctiêu và nội dung. Ví dụ việcsử dụng máy tính bỏ túi như phương tiện dạy học trong nhà trường có tác dụng điềuchỉnh mụctiêu dạy học số học: không yêu cầu kỹ năng tính toán không máy tính trên5những số liệu quá cồng kềnh. Đồng thời việc này cũng làm thay đổi nội dung đưa thêmphần dạy học máy tính bỏ túi vào môn Toán .1.2. Nhiệm vụ củaPhương pháp dạy học môn Toán1.2.1. Nhiệm vụ của lĩnh vực nghiên cứu PPDH ToánTừ sự phân tích quá trình dạy học, ta thấy nhiệm vụ tổng quát của PPDH Toán họclà nghiên cứu những mối liên hệ có tính quy luật giữa các thành phần của quá trìnhdạy học môn Toán, trước hết là giữa mụctiêu, nội dung và phươngpháp dạy học,nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy học môn Toán theo các mụctiêu đặt ra.Thuật ngữ "PPDH" có thể gây cho nhiều người một ấn tượng sai lầm cho rằngchuyên ngành khoa học này chỉ nghiên cứu phương pháp dạy học một cách cô lập.Thật ra, không thể có phương pháp tách rời mụctiêu, không thể có phương pháp thoátly nội dung, không thể có phương pháp mà không tính tới các thành phần khác nhaucủa quá trình dạy học .Lĩnh vực nghiên cứuPPDH Toán học phải giải đáp các câu hỏi:- Dạy học Toán để làm gì ? (tức là phải làm rõ mục tiêu dạy học môn Toán)- Dạy học những gì trong khoa học Toán học? (tức là phải xác định rõ nội dungmôn Toán trong nhà trường phổ thông);- Dạy học môn Toán như thế nào?(tức là phải nghiên cứu những nguyên tắc,phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy họcmôn Toán, có thể nói chung làphương pháp theo nghĩa rộng).Do đó chuyên ngành khoa học PPDH Toán học có những nhiệm vụ cơ bản sau đây:a. Xác định mục tiêu môn ToánCó thể nghiên cứu giải đáp những câu hỏi như :- Cần trang bị cho thế hệ trẻ Việt Nam một học vấn Toán học như thế nào để đápứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, yêu cầu của nền kinh tế tri thức?- Yêu cầu nhiệm vụ môn Toán ở mỗi cấp, mỗi lớp, mỗi loại trường như thế nào ?- Yêu cầu, nhiệm vụ của môn Toán về một số phương diện như phát triểntư duy,hình thành tháiđộ như thế nào?b. Xác định nội dung môn ToánSau đây là một số ví dụ về một số vấn đề đã được nghiên cứu để xác định nội dungmôn Toán qua những thời kì lịch sử khác n hau :- Những yếu tố đại số nào cần được đưa vào cấp I ở Việt Nam?(Đỗ Đình Hoan,1989)- Những yếu tố thống kê mô tả nào cần được đưa vào trường phổ thông cơ sở?(TrầnKiều 1988)- Nội dung môn Toán cần được thay đổi như thế nào trong điều kiện đưa Tinhọcvào trườngPhổ thông?- Để đápứngyêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nội dung chương trình và sáchgiáo khoa môn Toán trường trung học cơ sở nước ta cần dựa trên những căn cứ nào?c. Nghiên cứu phương pháp dạy học trong môn ToánCó thể nghiên cứu giải đáp những câu hỏi như :- Cần đổi mới PPDH Toán học theo định hướng nào?- Làm thế nào để dạy tự học trong quá trình dạy học?- Sử dụng trắc nghiệm trong dạy học môn Toán như thế nào?- Xây dựng và sử dụng phòng học bộ môn Toán như thế nào?- Sử dụng máy tính điện tử như công cụ dạy học trong môn Toánnhư thế nào?6- Giáo dục duy vật biện chứng thông qua môn Toán như thế nào?- Hình thành những biểu tượng hình học không gian trong môn toántrường tiểuhọc như thế nào?- Dạy học phương trình và bất phương trình như thế nào?- Thực hiện dạy học phân hoá nội tại như thế nào để có thể phát hiện và bồi dưỡnghọc sinh giỏi toán?Trong thực tế người ta không nghiên cứu một cách cô lập mụctiêu, nội dung hoặcphương pháp (hoặc điều kiện) dạy họcmà thường xem xét các yếu tố trong mối liên hệhữu cơ với nhau. Chẳng hạn, những câu hỏi đặt ra khi xác định mụctiêu môn Toánnhưởmục a) thực ra là yêu cầu nghiên cứu những mối liên hệ giữa nội dung với mụctiêu và phương pháp dạy học. Cũng tương tự như vậy đối với các câu hỏi đặt ra khixác định nội dung môn Toán (như ởmục b) hoặc phương pháp dạy học trong mônToán (như ở c).Ngay trong một công trình nghiên cứu, ví dụ để đưa một số yếu tố thống kê vàonhà trường phổ thông cơ sở, người ta cần nghiên c ứu giải đáp các câu hỏi sau (TrầnKiều 1988, tr.6) :- Đưa thống kê mô tả vào nhà trường phổ thông cơ sở để làm gì? (Nghiên cứu mụctiêu trong mối liên hệ với nội dung, phương pháp và điềukiệndạy học).- Những yếu tố nào của thống kê mô tả cần thiếtvà có thể đưa vào trường phổthông cơ sở ? (Nghiên cứu nội dung trong mối liên hệ với mụctiêu, phương pháp vàđiều kiện dạyhọc).- Cách thức dạy các yếu tố thống kê mô tả dự kiến đưa vào trường phổ thông cơ sởnhư thế nào?(Nghiên cứu phương pháp trongmối liên hệ với mụctiêu và nội dung dạyhọc).Trên đây là các nhiệm vụ của PPDH Toán với tư cách là mộtlĩnh vực nghiên cứu.Một vấn đề đặt ra là với tư cách là một môn học trong nhà trường Sư phạm, bộ mônPPDH môn Toán có những nhiệm vụ gì?1.2.2. Nhiệm vụ của bộ môn PPDH Toán trong nhà trường Sư phạmTrong nhà trường Sư phạm, bộ môn PPDH Toán có các nhiệm vụ sau :a. Trang bị những tri thức cơ bản về day học môn ToánCần truyền thụ cho giáo sinh trước hết là các tri thức sau :- Những hiểu biết đạicương về PPDHmôn Toán với tư cáchvừalà mộtlĩnh vựcnghiên cứu vừalà một môn học trong nhà trường Sư phạm: đối tượng, nhiệm vụ,phương pháp nghiên cứu của nó và quan hệ của nó với những lĩnh vực khoa học khác .- Những tri thức cơ bản về mụctiêu, nội dung, các nguyên tắc và phương pháp dạyhọcmôn Toán. Đặc biệt người thầy giáo cần nắm vững chương trình và sách giáo khoaToánở trường phổ thông, kể cả các cấp mà mình không trực tiếp giảng dạy.- Những tri thức cụ thể về việc lập kế hoạch dạy học, chuẩn bị và tiến hành từngtiết lên lớp.- Những tri thức về sử dụng những yếu tố lịch sử phục vụdạy học môn Toán.c. Rèn luyện những kỹ năng cơ bảnvề dạy học môn ToánCần rèn luyện cho giáo sinh trườc hết là các kỹ năng :- Tìm hiểu chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên và các sách tham khảo.- Tìm hiểu đối tượng học sinh những lớp mà mình chịu trách nhiệm giảng dạy .- Lập kế hoạch dạy học, chuẩn bị từng tiết lên lớp.- Tiến hành một giờ dạy Toán, thực hiện kiểm tra đánh giá học sinh.7- Tiến hành các hoạt động ngoại khóa Toán học, bồi dưỡng học sinh giỏi và giúpđỡ học sinh kém.- Thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác đoàn thể và công tác phụ huynh hỗ trợcho việc dạy học môn Toán .d. Bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp, phẩm chất đạo đứccủa người thầy giáodạymônToán.Thông qua bộ môn PPDH Toán, cần làm cho giáo sinh thấy rõ vai trò, vị trí của cáctri thức và kỹ năng Toán học, cái hay, cái khó và tính chất sáng tạo của việc dạy họcmôn Toán, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và tình cảm nghề nghiệp. Đồng thờicũng rèn luyện cho giáo sinh những phẩm chất đạo đức cần thiết của người thầy giáodạy mônToán như: kiên trì, vượt khó, cẩn thận, chính xác, tính kế hoạch, thói quen tựkiểm tra v.v e. Phát triển năng lực tự đào tạo, tự nghiên cứu về PPDH môn ToánNăng lực này thể hiện trước hết ở cáckỹnăng:- Kết hợp quá trình đào tạo với quá trình tự đào tạo, tăng cường yếu tố tự học, tựđào đào tạo trong học tập và rèn luyện , làm cho giáo sinh có khả năng tự học tập và tựnghiên cứu.- Viết và bảo vệ thành công những bài tập lớn và luận văn tốt nghiệp về đề tàiPPDH môn Toán.Việc phát triển năng lực tự học, tự đào tạo, tự nghiên cứu làm cho giáo sinh khi trởthành giáo viên sẽ có các khả năng :- Tự thích ứng với sự thay đổi chương trình và sách giáo khoa môn Toán (mà sựthay đổi này đương nhiên diễn ra sau từng thời giannhất định.- Viết sáng kiến kinh nghiệm.- Tiến hành nghiên cứu những đề tài dạy học về môn Toán nói riêng, về khoa họcgiáo dục nói chung, góp phần phát triểnchuyên ngành PPDH Toán học và nền KHGDViệt Nam.II. Tính khoa học và những khoa học có liên quan2.1. Tính khoa họcNgay từ đầu cuốn sác, ta đãcoi PPDH môn Toán là một chuyên ngành khoa học.Trong mục này, tínhkhoa học củachuyên ngành này sẽ được lí giải một cách cócăn cứ.Tính khoa học của chuyên ngành PPDH Toán học cần được đặt ra và giải quyếtmột cách tổng quát trong phạm vi các khoa họcgiáo dục.Đặc trưng của một khoa học là nó khái quát thực tiễn, phát hiện những mối liên hệcó tính quy luật để giúp con người nhận thức và cải tạo môi trường tự nhiên và xã hội. .Khoa học giáo dục nói chung và PPDH Toán học nói riêng có đặc trưng cơ bản đó.Như ta đã biết,Khoa học giáo dục nghiên cứu các bộ phận và các phương diệnkhác nhau của quá trình giáo dục. Cũng như mọihiện tượng, mọi quá trình kháchquan, quá trình giáo dục có tính quy luật.Nó chịu tác động của những quy luật phảnánh những mối liên hệ tất yếu, phổ biến, bên trong và bản chất. Khoa học giáo dụckhông dừng ở chỗ thu thập những kinh nghiệm vụn vặt, tường thuật những hiện tượngriêng lẻ thấy được do quan sát hoặc thực nghiệm mà còn phải đi sâu phát hiện tính quyluật của các hiện tượng đó đằng sau những cái ngẫu nhiên, đa dạng, thậm chí bấtthường. Ta có thể liệt kê một số quy luật mà người ta đã nhận thức được.- Quy luật về tính quy định xã hội đối với quá trình dạy học;- Quy luật thống nhất biện chứng giữa dạy và học;[...]... dụng và phương thức của Toán học xâm nhập đu7o5c vào nhiều khoa học khác và vào thực tiễn Người ta dùng ngôn ngữ của Toán học để diễn tả nhiều sự kiện ở các lĩnh vực rất khác nhau, và việc toán học hóa tình huống(xây dựng mô hình Toán học) là một một phương pháp nghiên cứu khoa học hiệu quả Trong nhà trường, các tri thức và phương pháp Toán học giúp học sinh học tốt các môn học khác và càng lên lớp... một yếu tố lịch sử, một ứng dụng Toán học - Tri thức phương pháp : Là tri thức mang ý nghĩa công cụ hay là phưong tiện để tiến hành các hoạt động toán học nhằm mục đích, phát hiện, tìm tòi, lĩnh hội tri thức nội dung Có hai loại tri thức phương pháp: Tri thức phương pháp thuộc loại thuật Toán ( thuật toán Ơclit , thuật toán giải phương trình bậc hai…); Tri thức phương pháp thuộc loại tìm đoán (phân tích,... quá trình dạy học môn Toán, chẳng hạn như: - Phát triển tư duy thuật giải là một điều kiện để rèn luyện kĩ năng tính toán - Chú trọng đúng mức cả hai phương diện ngữ nghĩa và cú pháp là một điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học phương trình Dựa vào những mối liên hệ có tính quy luật như thế, người ta tổ chức quá trình dạy học môn Toán một cách có kết quả Tuy nhiên tính khoa học của PPDH môn Toán nói... một đặc điểm củ a tư duy Toán học Phải chú ý cả hai phương diện đó mới có thể ướng dẫn học sinh học Toán, mớ i khai thác đầy đủ tiềm năng môn Toán để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện 16 1.3 Vị trí môn Toán trong nhà trường phổ thông 1.3.1 Môn Toán là môn học công cụ Đặc điểm của môn Toán quyết định vị trí của môn Toán trong nh à trường phổ thông Ta đã phân tích và thấy Toán học có tính trừu tượng... những đặc điểm của môn Toán 2 Chọn một câu sai trong các câu sau: Trong nhà trường phổ thông môn Toán có một vai trò, vị trí và ý nghĩa hết sức quan trọng Vì: a) Môn Toán góp phần phát triển nhân cách học sinh; b) Môn Toán cung cấp vốn văn hóa Toán học phổ thông cho học sinh; c) Môn Toán là môn học công cụ giúp cho việc dạyhọc các môn học khác; d) Môn Toán giúp cho việc giáo dục học sinh một cách toàn... chính xác về Triết học cũng đòi hỏi làm rõ mối liên hệ giữa Toán học với thực tiễn, điều này cũng thể hiện sự thống nhất của tính khoa học, tính tư tưởng và tính thực tiễn Tuy nhiên sự thống nhất giữa tính khoa học Toán học với tính khoa học triết học không có nghĩa là lên lớp một giáo trình Triết học trong nội bộ môn Toán Cách làm đúng đắn là thông qua việc dạy học Toán mà hình thành cho học sinh những... của dạy học môn toántrường THCS? 3.Thế nào là tri thức nội dung? Tri th ức phương pháp? Cho ví dụ? 4 Nêu các loại tri thức phương pháp? Cho ví dụ? 5 Thế nào là phân tích? Tổng hợp? Cho ví dụ? 6 Phân tích mối quan hệ giữa phân tích và tổng hợp trong quá trình dạy học toán cho học sinh? 7 Thế nào là so sánh? Muốn so sánh ta phải làm gì? nêu vai trò của so sánh trong quá 30 trình học tập toán của học. .. dạy học môn Toán được đặt ra là: - Cung cấp cho học sinh những tri thức, kĩ năng, phương pháp Toán học phổ thông cơ bản, thiết thực 17 - Góp phần quan trọng vào việc phát triển năng lực trí tuệ, hình thành khả năng suy luận đặc trưng cuảa Toán học cần thiết cho đời sống - Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất, phong cách lao động khoa học, biết hợp tác lao động, có ý chí và thói quen tự học. .. tri thức khoa học là điều ki ện cần nhưng chưa đủ để dạy tốt 3 Để dạy tốt, nắm vững tri thức khoa học là điều kiện đủ nhưng không phải là điều kiện cần 4 Thầy giáo cần dạy nguyên dạng tri thức khoa học 5 Thầy giáo cần dạy nguyên dạng tri thức chương trình 6 Việc dạy có tác động điều khiển đối với việc học 7 Dạy là HĐ của thầy tác động lên nội dung môn học 8 Mục tiêu dạy học là điều mà học sinh muốn... và các hoạt động khác nhau trong nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu nêu trên 1.2 Đặc điểm môn Toán 1.2.1 Tính trừu tượng cao độ và tính thực tiễn phổ dụng a Tính trừu tượng cao độ Tính trừu tượng của Toán học và của môn Toán trong nhà trường được quy định do chính đối tượng và phương pháp của Toán học quy định, thể hiện ở hai định nghĩa sau: - Toán học là khoa học nghiên cứu về quan hệ số lượng, . tiêu dạy học môn Toán) - Dạy học những gì trong khoa học Toán học? (tức là phải xác định rõ nội dungmôn Toán trong nhà trường phổ thông); - Dạy học môn Toán. Toán học) là một một phương pháp nghiên cứu khoa học hiệu quả. Trong nhà trường, các tri thức và phương pháp Toán học giúp học sinh học tốt các môn học
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp Dạy học TOÁN - Lê xuân trường potx, Phương pháp Dạy học TOÁN - Lê xuân trường potx, Phương pháp Dạy học TOÁN - Lê xuân trường potx

Từ khóa liên quan