Cách diệt một số loại vi rut2 potx

2 261 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

Sâu TROJ_SMALL.DK sau khi lây nhiễm lập tức khóa quyền truy nhập folder option, registry, taskmanger, ẩn tất cả thư mục trên hệ thống đồng thời tự sinh ra các file chứa mã độc có tên và biểu tượng giống với các thư mục bị ẩn đi. Chính điều này đã giúp cho loại sâu này lây lan rất mạnh do đã thành công trong việc đánh lừa người dùng. Nó đặc biệt nguy hiểm với các máy chủ chia sẻ dữ liệu, ftp.Để loại bỏ sâu này ta cần thực hiện 3 bước sau:1. Loại bỏ các file chứa mã độc: để loại bỏ các file chứa mã độc, người dùng có thể sử dụng các sản phẩm phòng chống virus của Trend Micro như OfficeScan, Pccillin 2007 với pattern mới nhất được cập nhật từ Trend Lab, sau đó tiến hành scan toàn bộ máy để loại bỏ các file chứa mã độc.2. Khôi phục trạng thái hiện của các thư mục: Dùng lệnh attrib -s -h [path] /s /d chạy trong command line để loại bỏ thuộc tính hidden của các thư mục.3. Khôi phục registry: Để khôi phục trạng thái của TaskManager, FolderOption người dùng có thể sử dụng đoạn mã dưới đây, save dưới dạng file.reg rồi thực thi file này để khôi phục trạng thái registry.*******Windows Registry [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden]"Text"="@shell32.dll,-30499""Type"="group""Bitmap"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,0 0,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,33,00,32,00,5c,00,53,00,\48,00,45,00,4c,00,4c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c ,00,6c,00,2c,00,34,00,00,\00"HelpID"="shell.hlp#51131"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDE N]"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVe rsion\\Explorer\\Advanced""Text"="@shell32.dll,-30501""Type"="radio""CheckedValue"=dword:00000002"ValueName"="Hidden""DefaultValue"=dword:00000002"HKeyRoot"=dword:80000001"HelpID"="shell.hlp#51104"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL ]"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVe rsion\\Explorer\\Advanced""Text"="@shell32.dll,-30500""Type"="radio""CheckedValue"=dword:00000001"ValueName"="Hidden""DefaultValue"=dword:00000002"HKeyRoot"=dword:80000001"HelpID"="shell.hlp#51105"******* . cho loại sâu này lây lan rất mạnh do đã thành công trong vi c đánh lừa người dùng. Nó đặc biệt nguy hiểm với các máy chủ chia sẻ dữ liệu, ftp.Để loại. hiện 3 bước sau:1. Loại bỏ các file chứa mã độc: để loại bỏ các file chứa mã độc, người dùng có thể sử dụng các sản phẩm phòng chống virus của Trend Micro
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách diệt một số loại vi rut2 potx, Cách diệt một số loại vi rut2 potx, Cách diệt một số loại vi rut2 potx