Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 105 ppt

2 261 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

Đề số 105Câu1: (2 điểm)1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: y = 1552−+−xxx (C) 2) Từ (C) suy ra đồ thị y = 1552−+−xxx. Biện luận theo m số nghiệm phương trình: ( )125254 −=+−tttm. Câu2: (2,5 điểm)Cho hệ phương trình: ( ) ( )()()−=−−=−222243434343mmxymmyx 1) Giải hệ phương trình với m = 1. 2) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm. 3) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Câu3: (1,75 điểm)1) ∆ABC có đặc điểm gì nếu: ( )( )BAsinBAsinbaba+−=+−2222 2) Giải phương trình: 04552222=++++ gxcottgxxtgxsin Câu4: (1,75 điểm)1) Giải hệ phương trình: =−=+80259052yxyxyxyxCACA (ở đây knA, knC lần lượt là số chỉnh hợp và tổ hợp chập k của n phần tử) 2) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các dường có phương trình: y = -24 x− và x2 + 3y = 0 123456789101112131415161718Câu5: (2 điểm) Cho hai đường thẳng (d1) và (d2) có phương trình: (d1): kx - y + k = 0 (d2): (1 - k)x + 2ky - (1 + k) = 0 1) Chứng minh rằng khi k thay đổi (d1) luôn đi qua một điểm cố định. 2) Với mỗi giá trị của k, hãy xác định giao điểm của (d1) và (d2). 3) Tìm quỹ tích của giao điểm đó khi k thay đổi. 123456 . Đề số 105 Câu1: (2 điểm)1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số: y = 1552−+−xxx (C) 2) Từ (C). đường thẳng (d1) và (d2) có phương trình: (d1): kx - y + k = 0 (d2): (1 - k)x + 2ky - (1 + k) = 0 1) Chứng minh rằng khi k thay đổi (d1) luôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 105 ppt, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 105 ppt, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 105 ppt