Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 63 potx

2 191 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

Đề số 63Câu1: (2 điểm)1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = 112−−+xxx2) Tìm m để đường thẳng d: y = -x + m cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt. Khi đó chứng minh rằng cả hai giao điểm cùng thuộc một nhành của (C).Câu2: (2,5 điểm)1) Giải phương trình: ()()43232 =−++xx2) Cho ∆ABC có ba góc nhọn. Chứng minh rằng: tgA + tgB + tgC = tgAtgBtgCTừ đó tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức E = tgA + tgB + tgCCâu3: (1,5 điểm)Chứng minh rằng nếu: y = ln++ 42xx thì đạo hàm y' = 412+xSử dụng kết quả này tính tích phân: I = ∫+2024dxxCâu4: (3 điểm)1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác Oxy cho parabol (P): y2 = 4x. Từ điểm M bất kỳ trên đường chuẩn của (P) vẽ hai tiếp tuyến đến (P), gọi T1, T2 là các tiếp điểm. Chứng minh rằng T1, T2 và tiêu điểm F của (P) thẳng hàng.2) Trong không gian với hệ toạ độ Đềcác Oxyz cho mặt phẳng (α): x + y + z + 10 = 0 và đường thẳng ∆: +=−==tztytx312(t ∈ R)Viết phương trình tổng quát của đường thẳng ∆' là hình chiếu vuông góc của ∆ lên mặt phẳng (α).123456789101112131415161718192021223) Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC vuông góc với nhau từng đôi một, sao cho OA = a; OB = b; OC = 6 (a, b > 0). Tính thể tích tứ diện OABC theo a và b. Với giá trị nào của a và b thì thể tích ấy đạt giá trị lớn nhất, tính giá trị lớn nhất đó khi a + b = 1. Câu5: (1 điểm)Hãy khai triển nhị thức Niutơn (1 - x)2n, với n là số nguyên dương. Từ đó chứng minh rằng: 1.( )nnnnnnnnnC C.C.Cn CC2242221223212242123 +++=−+++− 12345678 . Đề số 63 Câu1: (2 điểm)1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = 112−−+xxx2) Tìm m để đường thẳng d: y = -x + m cắt. đó khi a + b = 1. Câu5: (1 điểm)Hãy khai triển nhị thức Niutơn (1 - x)2n, với n là số nguyên dương. Từ đó chứng minh rằng: 1.( )nnnnnnnnnC C.C.Cn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 63 potx, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 63 potx, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 63 potx