Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 55 doc

2 246 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

Đề số 55Câu1: (2 điểm)1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: y = x4 - 10x2 + 92) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình: x - 3mx + 2 = 0 có nghiệm duy nhất.Câu2: (2 điểm)1) Tìm tất cả các đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số: y = 2x + 21 x+2) Tính thể tích của vật thể tròn xoay được tạo ra khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = ex ; y = e1 ; y = e và trục tung quay xung quanh Oy. Câu3: (2 điểm)1) Cho đa thức: P(x) = ( )20051516−x, khai triển đa thức đó dưới dạng:P(x) = 200520052210xa xaxaa++++Tính tổng: S = 2005210a aaa++++2) Giải hệ phương trình: ( )=+=−511522322logyxlogyx Câu4: (2 điểm)1) Cho ∆ABC có độ dài các cạnh BC, CA, AB theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Tính giá trị của biểu thức: P = 22CgcotAgcot2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Đềcác vuông góc Oxy cho hypebol (H): 191622=−yx. Lập phương trình của elíp (E), biết rằng (E) có các tiêu điểm là các tiêu điểm của (H) và (E) ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của (H) Câu5: (2 điểm)12345678910111213141516171819202122231) Trong không gian với hệ toạ độ Đềcác Oxyz cho ∆ABC có điểm B(2; 3; -4), đường cao CH có phương trình: 52251−=−=− zyx và đường phân giác trong góc A là AI có phương trình: 211375 +=−=− zyx. Lập phương trình chính tắc của cạnh AC.2) CMR: trong mọi hình nón ta luôn có: 26πV≤ 332πS(V là thể tích hình nón, S là diện tích xung quanh của hình nón) 123456 . Đề số 55 Câu1: (2 điểm)1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số: y = x4 - 10x2 + 92) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương. số m để phương trình: x - 3mx + 2 = 0 có nghiệm duy nhất.Câu2: (2 điểm)1) Tìm tất cả các đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số: y = 2x + 21 x+2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 55 doc, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 55 doc, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 55 doc