Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 11 potx

2 366 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

Đề số 11Câu1: (2 điểm)Cho hàm số y = x3 - 3mx2 + 9x + 1 (1) (m là tham số) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2.2) Tìm m để điểm uốn của đồ thị hàm số (1) thuộc đường thẳng y = x +1.Câu2: (2 điểm)1) Giải phương trình: ( )( )xsinxsinxcosxsinxcos−=+−22122) Tìm m để hệ phương trình sau: −=+=+myyxxyx311 có nghiệm.Câu3: (3 điểm)1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác Oxy cho ∆ABC có các đỉnhA(-1; 0); B(4; 0); C(0; m) với m ≠ 0. Tìm toạ độ trọng tâm G của ∆ABC theom. Xác định m để ∆GAB vuông tại G.2) Trong không gian với hệ toạ độ Đềcác Oxyz cho hình lăng trụ đứngABC.A1B1C1. Biết A(a; 0; 0); B(-a; 0; 0); C(0; 1; 0); B1(-a; 0; b) a > 0, b > 0.a) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng B1C và AC1 theo a, b.b) Cho a, b thay đổi nhưng luôn thoả mãn a + b = 4. Tìm a, b để khoảngcách giữa 2 đường thẳng B1C và AC1 lớn nhất.3) Trong không gian với hệ toạ độ Đềcác Oxyz cho 3 điểm A(2; 0; 1)B(1; 0; 0) C(1; 1; 1) và mặt phẳng (P): x + y + x - 2 = 0. Viết phương trìnhmặt cầu đi qua 3 điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng (P).Câu4: (2 điểm)1) Tính tích phân I = ()∫−322dxxxln12345678910111213141516171819202122232) Tìm các số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newtơn của7431+xx với x > 0 Câu5: (1 điểm)Chứng minh rằng phương trình sau có đúng 1 nghiệm: x5 - x2 - 2x - 1 =0 123456 . Đề số 11 Câu1: (2 điểm)Cho hàm số y = x3 - 3mx2 + 9x + 1 (1) (m là tham số) 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi. Trong không gian với hệ toạ độ Đềcác Oxyz cho hình lăng trụ đứngABC.A1B1C1. Biết A(a; 0; 0); B(-a; 0; 0); C(0; 1; 0); B1(-a; 0; b) a > 0, b >
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 11 potx, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 11 potx, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 11 potx