ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) BỀN VỮNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

179 1,388 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 01:42

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁC TIÊU CHUẨNNUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) BỀN VỮNGỞ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA THỦY SẢNLÂM THÁI XUYÊNĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁC TIÊU CHUẨNNUÔI TÔM (Penaeus monodon) BỀN VỮNGỞ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌCNGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN2011TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA THỦY SẢNLÂM THÁI XUYÊNĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁC TIÊU CHUẨNNUÔI TÔM (Penaeus monodon) BỀN VỮNGỞ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌCNGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢNCÁN BỘ HƯỚNG DẪNTS. TRƯƠNG HOÀNG MINH2011iLỜI CẢM TẠTrước hết xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học TràVinh, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Dương, KhoaThủy Sản, Trường Đại học Cần Thơ đã tạo điều kiện cho tôi học tập, nghiêncứu nâng cao trình độ trong thời gian qua.Xin cảm ơn tất cả các thầy cô trong Khoa Thuỷ sản, Trường Đại họcCần Thơ đã dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt thờigian học tập. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với giáo viên hướng dẫn -Tiến sĩ Trương Hoàng Minh đã dìu dắt, động viên cũng như truyền đạt kiếnthức, kinh nghiệm quý báu cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài và viếtluận văn.Xin cảm ơn các cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôncác tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc TrăngBến Tre đã cung cấpcho tôi số liệu để tôi hoàn thành luận văn. Xin cảm ơn các giảng viên TrườngĐại học Bạc Liêu, Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Cà Mau, Trường Caođẳng kinh tế kỹ thuật Cần Thơ, Trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng,Trường cao đẳng cộng đồng Kiên Giang, Trường Trung cấp nghề Kiên Giangđã góp những thông tin quý báu. Xin cảm ơn đến các chuyên gia tư vấn vàchứng nhận tiêu chuẩn như Nguyễn Trọng Hưng (Qualisupport), Nguyễn ĐìnhHuynh và Nguyễn Hồng Ngọc Trân (Qualiservices), Võ Đức Gia và Lê VănBằng (SGS), Nguyễn Khắc Hiếu (TUV), Nguyễn Đức Thịnh (TMT). Xin cảmơn các công ty, các trang trại nuôi tôm và bà con nuôi tôm tại các tỉnh CàMau, Kiên Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng đã nhiệt tình giúp đỡ trong quá trìnhphỏng vấn thông tin. Xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Thành – Tổng Giám đốcCông ty Cổ phần Thực phẩm Đại Dương đã tạo điều kiện về mặt thời gian vàcông việc từ đó giúp tôi hoàn thành tốt luận văn này.Cảm ơn tất cả anh, chị, em lớp Cao học Nuôi trồng Thuỷ sản khoá 15,Khoa Thủy sản, Trường Đại Học Cần Thơ luôn sẵn lòng hỗ trợ tôi trong lúchọc tập và thực hiện đề tài.Sau cùng là lòng biết ơn đến gia đình, những người thân, bạn bè và đặcbiệt là Thạc sĩ Lâm Thị Ngọc Trân (vợ) và Lâm Thái Tuấn Kiệt (con trai) đãđộng viên, tạo điều kiện thuận lợi cũng như cho tôi niềm tin để hoàn thành tốtchương trình học này.iiTÓM TẮTMột đánh giá về nuôi tôm (Penaeus monodon) đạt và chưa đạt chứngnhận ĐBSCL đã được thực hiện từ tháng 05-12/2010 tại các tỉnh Cà Mau, BạcLiêu, Kiên Giang, Sóc TrăngBến Tre. Tổng số 72 trại nuôi tôm theo các tiêuchuẩn chứng nhận và 76 hộ dân nuôi tôm thông thường đã được khảo sát. Bêncạnh đó, 8 cán bộ quản lý Ngành thủy sản, 6 giảng viên chuyên Ngành NTTS, 7chuyên gia tư vấn cấp chứng nhận nuôi tôm đạt chuẩn và 5 doanh nghiệp vừanuôi tôm và chế biến tôm xuất khẩu cũng đã được phỏng vấn.Kết quả cho thấy, có năm hình thức chứng nhận cho nuôi tôm gồm:tôm sinh thái, Viet GAP, BMP, BAP và Global GAP đang được chứng nhận chonuôi tôm ĐBSCL, trong đó nuôi tôm sinh thái đã được thực hiện lần đầu tiênvào năm 2001 tại tỉnh Cà Mau. Chứng nhận BAP đã được thực hiện từ năm 2005và hiện nay có 5 trại nuôi đạt chứng nhận đang có hiệu lực. Một trại nuôi đạtchứng nhận Global GAP vào tháng 01/2010. Một số trại nuôi theo tiêu chuẩnViet GAP được áp dụng nhưng chưa được cấp chứng nhận. Nuôi tôm theo tiêuchuẩn BMP vẫn chưa được thực hiện Việt Nam. Các trại nuôi tôm đạt chuẩntôm sinh thái, Global GAP, BAP, Viet GAP tuân thủ không sử dụng thuốc, hóachất cấm và kháng sinh; chính sách an toàn lao động, bảo vệ môi trường, an toànvệ sinh thực phẩm và đáp ứng tốt việc truy suất nguồn gốc sản phẩm, trong khicác trại nuôi tôm thông thường chưa tuân thủ các tiêu chí này. Hiệu quả sản xuấtcủa các trại nuôi tôm đạt chứng nhận cao hơn so với các trại nuôi chưa đạt chuẩn.Giá tôm bán ra từ các trại nuôi đạt chứng nhận cao hơn 7%, giá thành sản xuất70.825 đồng/kg thấp hơn 7.167 đồng/kg và tỷ suất lợi nhuận cao hơn 87,1% sovới các trại nuôi chưa đạt chứng nhận. Nhận thức của “4 nhà” đồng tình với việcáp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận trong nuôi tôm sú. Giải pháp chính phát triểnnghề nuôi tôm trong thời gian tới ĐBSCL là hình thành các đơn vị hợp tác nhưtổ hợp tác và hợp tác xã để thực hiện nuôi tôm đạt tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế.Từ khóa: BAP, BMP, chứng nhận, ĐBSCL, GAP, Global GAP, Penaeusmonodon, tôm sinh thái, tôm sú.iiiABSTRACTAn assessment on certified and non-certified standards for black tiger shrimp(Penaeus monodon) farming in the Mekong Delta was carried out from May toDecember 2010 in Ca Mau, Bac Lieu, Kien Giang, Soc Trang and Ben Treprovinces. Total of 72 certified shrimp farms and 76 non-certified shrimpfarms were interviewed in this study. In addition, 8 aquaculture provincialmanagers, 6 aquaculture lecturers, 7 experts in standardized certifying forshrimp farms and 5 shrimp farming and processing companies were alsoinvestigated through the study.As the result, five kinds of Certification for standardized shrimp productionincluding organic shrimp, Viet GAP, BMP, Global GAP, BAP, of whichorganic shrimp has certified firstly since 2001 in Ca Mau province. BAPCertification has been applied since 2005 and 5 certified shrimp productioncompanies at present. Only one shrimp farming company has obtained thestandard of Global GAP Certification in Jan 2010. Some shrimp farms haveapplied Viet GAP, but not yet certified. BMP Certification has not beenapplied in Vietnam. Certified shrimp farms for organic label, Global GAP,BAP, Viet GAP meet strictly criteria for certifying such as no using antibioticsand banning chemicals, labor security, environmental protection, food sanitarysecurity and tracebility. Meanwhile, non-certified shrimp farms have not metthe mentioned criteria. Production effect of certified shrimp farms and benefitper cost are higher 7% and 87.1% respectively, and production cost (70,825VND/kg of shrimp) is lower 7,167 VND/kg than that in non-certified shrimpfarms. The awareness of “4 groups of key person” (farmers, administrators,scientists and businessmen) sympathizes for application of these standardizedCertifications for shrimp farming. Main solution for further shrimp farming inthe Mekong Delta that is establishing shrimp farming groups and cooperativesto apply these international Certifications.Key words: BAP, BMP, certification, Mekong Delta, GAP, Global GAP,Penaeus monodon, organic shrimp, tiger shrimp.ivCAM KẾT KẾT QUẢTôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quảnghiên cứu của tôi và các kết quả của nghiên cứu này chưa được dùng cho bấtcứ luận văn cùng cấp nào khác. Cà Mau, ngày 11 tháng 02 năm 2010Lâm Thái XuyênvMỤC LỤCLỜI CẢM TẠ iTÓM TẮT iiABSTRACT iiiCAM KẾT KẾT QUẢ ivMỤC LỤC vDANH MỤC BẢNG viiDANH MỤC HÌNH viiiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ixPhần 1: MỞ ĐẦU 11.1 Đặt vấn đề 11.2 Mục tiêu tổng quát 21.3 Nội dung của đề tài 3Phần 2:TỔNG QUAN TÀI LIỆU 42.1 Tổng quan tình hình nuôi thủy sản trên thế giới 42.2 Tổng quan tình hình nuôi thủy sản Việt Nam và ĐBSCL 102.3 Các xu hướng nuôi thủy sản hiện nay 20Phần 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 343.1 Thời gian và địa điểm nghiêu cứu 343.2 Phương pháp nghiên cứu 34Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 374.1 Tổng quan tình hình nuôi tôm được chứng nhận các tỉnh ĐBSCL 374.1.1 Chứng nhận tôm sinh thái 384.1.2 Chứng nhận BAP 404.1.3. Chứng nhận Viet GAP 434.1.4 Chứng nhận Global GAP 444.1.5 Trang trại tôm sạch Sáu Ngoãn Bạc Liêu – Việt Nam 454.1.6 Chứng nhận BMP 454.2. Phân tích quy trình cấp chứng nhận tôm nuôi ĐBSCL 464.2.1 Quy trình cấp chứng nhận tôm sinh thái 464.2.2 Quy trình cấp chứng nhận BAP 524.2.3 Quy trình cấp chứng nhận Global GAP 554.2.4 Quy trình cấp chứng nhận trang trại nuôi tôm sạch 574.3 Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm được và chưađược cấp chứng nhận. 604.3.1 Hiện trạng về kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm rừng thôngthường và tôm rừng sinh thái 604.3.2 Khía cạnh về kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm thâm canhtheo tiêu chuẩn chứng nhận 764.4 Phân tích nhận thức và vai trò của “4 nhà” đối với các mô hình nuôi tôm súchứng nhận các tỉnh ĐBSCL 944.4.1 Điểm mạnh (S) 944.4.2 Điểm yếu (W) 954.4.3 Cơ hội (O) 964.4.4 Thách thức (T) 964.5 Định hướng - đề xuất phát triển 984.5.1 Kỹ thuật nuôi tôm 984.5.2 Kinh tế-xã hội 984.5.3 Môi trường 98viPhần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 1005.1 Kết luận 1005.2 Đề xuất 101TÀI LIỆU THAM KHẢO 102PHỤ LỤC A: BIỂU MẪU PHỎNG VẤN NÔNG HỘ 115PHỤ LỤC B: SỐ LIỆU GỐC 124PHỤ LỤC C: BẢNG XỬ LÝ THỐNG KÊ CỦA CÁC MÔ HÌNH 145viiDANH MỤC BẢNGBảng 2.1: Sản lượng NTTS phân theo khu vực năm 2000-2008 12Bảng 2.2: Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam năm 2008 và 2009 12Bảng 2.3: Diện tích nuôi tôm các tỉnh ĐBSCL từ 2007-2010 15Bảng 2.4: Sản lượng tôm các tỉnh ĐBSCL từ 2001-2008 16Bảng 2.5 Tình hình chứng nhận BAP trên thế giới 28Bảng 4.6: Các trại nuôi tôm ĐBSCL được cấp chứng nhận nuôi tôm 37Bảng 4.7: Tình hình chứng nhận tôm sinh thái ĐBSCL 38Bảng 4.8: Các công ty đạt chứng nhận BAP ĐBSCL 41Bảng 4.9: Trại tôm ĐBSCL được cấp chứng nhận BAP từ 2005 - nay 42Bảng 4.10: Kết quả áp dụng Viet GAP các tỉnh nuôi tôm ĐBSCL 44Bảng 4.11: Các bước thực hiện chứng nhận tôm sinh thái 48Bảng 4.12: Quy trình cấp chứng nhận BAP 53Bảng 4.13: Quy trình cấp giấy chứng nhận Global GAP 55Bảng 4.14: Chi phí đăng ký làm Global GAP 57Bảng 4.15: Thông tin chung về mô hình nuôi tôm rừng và tôm sinh thái 61Bảng 4.16: Diện tích nuôi thủy sản của mô hình tôm rừng và tôm sinh thái 62Bảng 4.17: Thông tin về cải tạo ao mô hình tôm rừng và tôm sinh thái 63Bảng 4.18: Thông tin về con giống mô hình tôm rừng và tôm sinh thái 64Bảng 4.19: Hoạt động ương tôm giống mô hình nuôi tôm rừng TT và ST 65Bảng 4.20: Chế độ thay nước mô hình tôm rừng và tôm sinh thái 66Bảng 4.21: Sử dụng hóa chất, thuốc phòng trị bệnh 67Bảng 4.22: Thu hoạch, năng suất và tiêu thụ của mô hình nuôi TT và ST 69Bảng 4.23: Cơ cấu chi phí mô hình tôm rừng và tôm sinh thái 70Bảng 4.24: Thu nhập từ mô hình tôm rừng và tôm sinh thái 72Bảng 4.25: Một số ý kiến của người dân 75Bảng 4.26: Thông tin tổng quát các trại nuôi tôm khảo sát 76Bảng 4.27: Thông tin thiết kế công trình và mùa vụ thả nuôi 78Bảng 4.28: Nguồn tôm giống và mật độ nuôi 81Bảng 4.29: Thức ăn và chế độ thay nước 82Bảng 4.30: Các chỉ tiêu môi trường 83Bảng 4.31: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu nước thải 83Bảng 4.32: Thông tin về sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi tôm 84Bảng 4.33: Khả năng đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn BAP của trại nuôi tôm 85Bảng 4.34: Năng suất, giá bán và nơi tiêu thụ 88Bảng 4.35: Hiệu quả kinh tế mô hình nuôi thâm canh tôm TC và TT. 89Bảng 4.36: Một số ý kiến của các trại nuôi theo TC và TT 93Bảng 4.37: Phân tích SWOT 97Bảng 4.38: Định hướng và đề xuất phát triển 99viiiDANH MỤC HÌNHHình 2.1: Sản lượng tôm thế giới 6Hình 2.2: Diễn biến sản lượng tôm tôm thẻ thế giới 1991-2006 8Hình 2.3: Giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam từ 2005-6/2010 13Hình 2.4: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam từ 2005-2009 14Hình 2.5: Năng suất tôm các tỉnh ĐBSCL từ 2001-2008 16Hình 2.6 : Một số tổ chức chứng nhận Global GAP tại Việt Nam 25Hình 2.7: Logo BAP 2 sao, 3 sao và 4 sao 28Hình 4.8:Chứng nhận tôm sinh thái cấp cho Seanamico 39Hình 4.9: Trại nuôi tôm đầu tiên châu Á đạt chứng nhận BAP 43Hình 4.10: Mẫu giấy chứng nhận GAP của công ty Mỏ Ó và Vĩnh Thuận 44Hình 4.11: Chứng nhận Global GAP của công ty Minh Phú-Kiên Giang 45Hình 4.12 : Sơ đồ tổ chức dự án tôm sinh thái Camimex 50Hình 4.13: Quy trình chứng nhận sáng chế, giải pháp hữu ích 58Hình 4.14: Tỷ lệ số hộ xuất hiện các loại bệnh tôm mô hình TT và ST 68Hình 4.15 Năng suất tôm mô hình nuôi tôm rừng TT và ST 70Hình 4.16 Cơ cấu chi phí biến đổi của mô hình nuôi tôm rừng TT và ST 71Hình 4.17 Cơ cấu thu nhập của mô hình nuôi tôm rừng TT và ST 72Hình 4.18. Lợi nhuận của mô hình tôm rừng và tôm sinh thái 73Hình 4.19 Cơ cấu chi phí biến đổi của các trại nuôi tôm theo tiêu chuẩn 91Hình 4.20 Cơ cấu chi phí biến đổi trại nuôi tôm theo TC và TT 91[...]... những đánh giá cụ thể Xuất phát từ nhu cầu trên, đề tài Đánh giá thực trạng ứng dụng các tiêu chuẩn nuôi tôm (Penaeus monodon) bền vững Đồng bằng sông Cửu Long được đề xuất thực hiện 1.2 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu này nhằm phân tích tình hình nuôi tôm chứng nhận và chưa được chứng nhận các tỉnh ĐBSCL làm cơ sở định hướng cho việc phát triển nuôi tôm bền vững trong tương lai Các mục tiêu. .. Mô tả các tiêu chuẩn và quy trình chứng nhận áp dụng trên tôm sú; ii Phân tích được tình hình chứng nhận tôm nuôi ĐBSCL; iii So sánh hiệu quả kỹ thuật và tài chính giữa mô hình nuôi tôm được chứng nhận và chưa được chứng nhận; iv Phân tích được nhận thức của “4 nhà” đối với việc chứng nhận tôm nuôi ĐBSCL; v Đề xuất một số giải pháp khả thi cho định hướng nuôi tôm được chứng nhận ĐBSCL... của đề tài i Tổng kết tình hình nuôi tôm được chứng nhận các tỉnh ĐBSCL ii Phân tích quy trình cấp chứng nhận tôm nuôi ĐBSCL iii Phân tích và so sánh hiệu quả kỹ thuật và tài chính giữa mô hình nuôi tôm được chứng nhận và chưa chứng nhận theo hướng bền vững ĐBSCL iv Phân tích nhận thức và vai trò của “4 nhà” đối với các mô hình chứng nhận tôm nuôi các tỉnh ĐBSCL 3 Phần 2: TỔNG QUAN... thông qua các tiêu chuẩn chứng nhận như một cách đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùngcác nhà nuôi tôm nhiệt đới phải thực hiện theo tiêu chuẩn, phải có trách với người tiêu dùng và phát triển bền vững (Parr và Grey, 2006) Nếu như trước đây doanh nghiệp chế biết thủy sản xuất khẩu cần tiêu chuẩn HACCP, ISO 9000, tiêu chuẩn toàn cầu của hiệp Hội bán lẻ Anh (BRC) dành cho thực phẩm; tiêu chuẩn Thực phẩm... Nhìn góc độ lịch sử phát triển thì ba loài tôm sú, tôm thẻ Trung quốc (Penaeus chinensis) và tôm chân trắng (Penaeus vannamei) được nuôi nhiều nhất và có giá trị kinh tế nhất Ba loài tôm này chiếm trên 86% sản lượng tôm nuôi của thế giới Tôm có sản lượng xếp thứ 20 trong số các loài thuỷ sản nuôi nhưng về giá trị thì ứng đầu với 4.046 tỷ USD trong năm 2000 Các loài giáp xác nuôi khác bao gồm cả nuôi. .. hoang hoá sang nuôi trồng thuỷ sản Diện tích nuôi tôm đã tăng từ 250.000 ha năm 2000 lên đến 478.000 ha năm 2001 và 540.000 ha năm 2003 Cho đến nay, diện tích nuôi tôm Việt Nam tiếp tục tăng, tuy nhiên tốc độ đã có phần giảm lại Phần lớn diện tích nuôi tôm Việt Nam tập trung ĐBSCL, rải rác dọc các cửa sông, kênh, rạch ven biển miền Trung và Đồng Bằng Sông Hồng, sông Thái Bình miền Bắc (Trần... hàng tôm xuất khẩu Việt Nam, người nuôi bị thiệt hại lớn, các nhà máy điêu ứng vì thiếu nguyên liệu và làm mất lòng tin các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Để khắc phục những tác động trên và hướng đến sự phát triển bền vững, nhiều mô hình nuôi thủy sản mới đã được nghiên cứu và phát triển Các phương thức nuôi mới như nuôi thủy sản sạch, nuôi sinh thái, nuôi theo tiêu chuẩn GAP, BAP, nuôi kết hợp, nuôi. .. 2009) Các hệ thống nuôi tôm sinh thái và nuôi theo mô hình thực hành nuôi tốt” (GAP) đã xuất hiện Việt Nam, nhưng mới quy mô nhỏ mang tính chất thử nghiệm (Trần Văn Nhường và Bùi Thị Thu Hà, 2005) Theo Sở Thủy Sản Cà Mau (2002), Lê Phan (2002) mô hình nuôi tôm sinh thái xuất hiện đầu tiên Cà Mau năm 2001 Đến năm 2003, Việt Nam áp dụng thử nghiệm GAP vào nuôi tôm nhằm nâng cao chất lượng tôm. .. nghiệm nuôi sinh thái, CoC, BAP vào các chương trình phát triển NTTS bền vững đảm bảo an toàn thực phẩm và truy suất được nguồn gốc sản phẩm (Nguyen Van Trong, 2006) Trong vài năm gần đây, xu hướng nuôi thủy sản bền vững, nuôi tôm được chứng nhận thể hiện rõ hơn, khi diện tích, số trại tham gia nuôi tôm liên tục được mở rộng, sản lượng tôm không ngừng tăng lên Mặc khác, trong nhiều năm qua, giá tôm đã... giúp các quốc gia xây dựng thực hành NTTS tốt (GAP) (Lê Thanh Lựu, 2006) Trên cơ sở đó, nhiều quốc gia và tổ chức phi chính phủ tiến hành xây dựng các bộ tiêu chuẩn chứng nhận cho NTTS Hiện nay, có nhiều tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận cho nuôi trồng thủy đã được thực hiện hay sắp ra đời Có thể kể đến các tiêu chuẩn quốc gia như Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm của Thái Lan (CoC), quy trình “Thực . monodon) farming in the Mekong Delta was carried out from May toDecember 2010 in Ca Mau, Bac Lieu, Kien Giang, Soc Trang and Ben Treprovinces. Total of. groups and cooperativesto apply these international Certifications.Key words: BAP, BMP, certification, Mekong Delta, GAP, Global GAP,Penaeus monodon,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) BỀN VỮNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) BỀN VỮNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) BỀN VỮNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ khóa liên quan