LUẬN VĂN: Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hai Bà Trưng – Hà Nội pptx

73 352 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 01:20

LUẬN VĂN: Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hai Trưng Nội LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới. Năm 2007 vừa qua Việt Nam đã là thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức Thương Mại thế giới (WTO). Hội nhập là cơ hội để chúng ta có thể tiếp cận những nền khoa học công nghệ hiện đại, những nền kinh tế phát triển trên thế giới, cơ hội để kinh tế nước ta có thể sánh vai cùng các cường quốc Năm châu. Ngân hàng là một lĩnh vực vô cùng nhạy cảm trong nền kinh tế. Ngành ngân hàng của nước ta còn tồn tại nhiều bất cập, đây chính là vấn đề gây khó khăn nhất cho chúng ta trong quá trình đàm phán gia nhập WTO. Tuy nhiên đây cũng chính là vấn đề nóng nhất khi sức mạnh hội nhập lan toả trên toàn bộ nền kinh tế nước ta. Sức cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các ngân hàng thương mại trong nước với nhau mà còn cả các ngân hàng nước ngoài, các định chế tài chính khác như công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư, các tập đoàn tài chính…khác nữa. Muốn tồn tại phát triển trong nền kinh tế năng động đó, mỗi ngân hàng cần phải xác định cho mình con đường đi phù hợp hiệu quả nhất. Nâng cao vị thế trên thị trường, nâng cao uy tín hiệu quả hoạt động luôn là vấn đề cốt lõi. Đó chính là việc xác định lượng vốn huy động được vấn đề sử dụng vốn đó như thế nào của các ngân hàng thương mại. Huy động vốn là cơ sở để tiến hành hoạt động, là cơ sở để đảm bảo thanh toán, là uy tín cũng chính là tiền đề cho sự sống còn của ngân hàng. Các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung NHNN&PTNT nói riêng trong quá trình hoạt động của mình luôn xác định được vai trò quan trọng của việc huy động vốn. Hoà chung vào không khí đó, NHNN&PTNT Hai Trưng Nội luôn ý thức được vai trò trách nhiệm của mình, để từ đây có thể đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng nước ta nói chung hệ thống NHNN&PTNT nói riêng. Chính vì vậy trong quá trình thực tập vừa qua, em đã không những tham gia, nắm bắt học hỏi kinh nghiệm làm việc của các anh chị nhân viên trong ngân hàng mà còn đi sâu vào nghiên cứu về hoạt động huy động vốn tại NHNN&PTNT Quận Hai Bà Trưng. Do đó đề tài mà em chọn chính là: “Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hai Trưng Nội ” . Nội dung của chuyên đề gồm 3 phần: Chương 1 : Một số vấn đề cơ bản về NHTM hoạt động huy động vốn của NHTM Chương 2 : Thực trạng vấn đề huy động vốn tại NHNN&PTNT Hai Trưng Nội Chương 3 : Giải pháp nhăm tăng cường huy động vốn tại NHNN&PTNT Hai Trưng Nội CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHTM HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1. Một số vấn đề cơ bản về NHTM 1.1.1. Khái niệm về NHTM Ngân hàng thương mại (NHTM) là một tổ chức tài chính quan trọng trong nền kinh tế. Đây là tổ chức thu hút tiết kiệm lớn nhất bởi lẽ các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp đều gửi tiền tại đây, nguốn vốn của họ phần lớn xuất phát từ đây. Các cá nhân gửi tiền với mục đích tăng thu nhập. thêm lợi nhuận, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội gửi phục vụ thanh toán, chi tiêu, trả lương…Ngân hàng đóng vai trò là người thủ quỹ cho toàn xã hội. Bên cạnh đó ngân hàng còn là tổ chức cho vay chủ yếu đối với doanh nghiệp, cá nhân có thể là cả nhà nước nữa. Cho vay tiêu dùng , cho vay để đầu tư, cho vay để phục vụ sản xuất, cho vay để xây dựng cơ sở hạ tầng…phần lớn các nguồn vay ấy đếu được thực hiện tại ngân hàng. Mặt khác Ngân hàng còn là một trung gian tài chính quan trọng nhất trong nền kinh tế, ngân hàngtrung gian cho người dư thừa vốn gặp những người đang cần vốn tạo điều kiện đem lại lợi ích cho họ. Chính sách tiền tệ là bộ phận quan trọng của chính sách kinh tế trong mỗi quốc gia ngân hàng đóng vai trò quyết định chính sách ấy. Như vậy có thể nói ngân hàng là một tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các sản phẩm dịch vụ đa dạng nhất, thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2005 Nước CHXHCN Việt Nam đã chỉ rõ: “Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tièn gửi sử dụng số tiền này để cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ tiền tệ”. NHTM là đỡ cho mọi nền kinh tế, Một nền kinh tế phát triển tăng trưởng mạnh là một nền kinh tế mà ở đó NHTM đóng vai trò chủ chốt quyết định nhất. 1.1.2. Chức năng của NHTM NHTM có ba chức năng cơ bản đó là: - NHTM là một trung gian tài chính: NHTM là cầu nối giữa người dư thừa vốn người đang có nhu cầu vốn. Với hoạt động chủ yếu là chuyển tiết kiệm thành đầu tư, các cá nhân tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu, tức là chi tiêu cho tiêu dùng đầu tư vượt quá thu nhập chính vì thế họ cần phải bổ sung thêm vốn; bên cạnh đó lại tồn tại các cá nhân tổ chức tạm thời thặng dư trong chi tiêu, tức là thu nhập hiện tại của họ lớn hơn chi tiêu họ có tiền để tiết kiệm. Hai nhóm này tồn tại hoàn toàn độc lập với ngân hàng điều tất yếu sẽ xảy ra đó là nguồn vốn hợp lí sẽ được chảy từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn. Đây chính là chức năng trung gian của ngân hàng. Một điều quan trọng nữa là để thực hiện được tốt chức năng này thì việc tìm hiểu thông tin cân xứng là khả năng đảm bảo hiệu quả cho hoạt động của ngân hàng. - NHTM có chức năng tạo phương tiện thanh toán: Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh tế có khả năng huy động tiền gửi lớn nhất , tại đây tất cả các nguồn gửi ngắn, trung dài hạn đều được tập hợp. Sở dĩ có thể khẳng định rằng NHTM tạo tiền cho nền kinh tế bởi vì khi khách hàng đem tiền đến gửi tại ngân hàng thì sau khi để lại một tỉ lệ dự trữ theo quy định thì số tiền còn lại được đem cho vay. cứ thế nguồn vốn được quay vòng một cách đều đặn liên tục đem lại thu nhập cho ngân hàng.Như vậy qua các nghiệp vụ kế toán, ngân hàng đã góp một vai trò quan trọng trong việc tạo tiền cho nền kinh tế. - NHTM là trung gian thanh toán:NHTM nhận tiền gửi của doanh nghiệp cũng đồng thời là nơi doanh nghiệp đến vay hay thực hiện bất kỳ một hoạt động thanh toán, chuyển tiền nào. Ta đã biết mục đích của doanh nghiệp luôn là tối đa hoá giá trị tài sản của họ, doanh nghiệp hoạt động được là phải có vốn. Vốn để mua sắm trang thiết bị, vốn đẻ tiến hành sản xuất. Ngân hàng là tổ chức luôn đáp ứng được tốt nhất nhu cầu đó, là đơn vị thu chi thanh toán hộ cho doanh nghiệp. Hơn ai hết để làm được điều này ngân hàng luôn có đầy đủ thông tin về tài chính, về môi trường kinh doanh, về tình hình trong ngoài nước để phục vụ tốt nhất nhu cầu của doanh nghiệp- khách hàng của họ. Ngân hàng luôn là điểm tựa vững chắc cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó ngân hàng cũng chính là trung gian thanh toán cho các cá nhân tổ chức trong nền kinh tế. 1.1.3. Hoạt động của NHTM a. Hoạt động huy động vốn Huy động vốn (HĐV) là các hoạt động nhằm tạo vốn cho ngân hàng, hình thành tài sản nợ cho ngân hàng. Huy động vốn là hoạt động nền tảng cho sự hoạt động phát triển của ngân hàng. Ngân hàng dùng nhiều hình thức huy động vốn khác nhau: Huy động tiền gửi không kỳ hạn hay còn gọi là tiền gửi thanh toán Huy động tiền gửi có kỳ hạn hay còn gọi là tiền gửi tiết kiệm Vay từ Ngân hàng trung ương (NHTW) các tổ chức tín dụng (TCTD) Phát hành kỳ phiếu hoặc trái phiếu Huy động thêm vốn chủ sở hữu Huy động theo các nguồn khác Hiên nay các ngân hàng thương mại đang đưa ra nhiều chương trình, nhiều biện pháp để đẩy mạnh huy động vốn. b. Hoạt động sử dụng vốn Sử dụng vốn là việc ngân hàng sử dụng nhưng nguồn đã huy động được để đưa vào kinh doanh thu lợi nhuận, đây là ngiệp vụ hình thành tài sản có trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng. Ngân hàng sử dụng vốn cho hoạt động ngân quỹ( bản chất là dự trữ), hoạt động này nhằm đảm bảo khả năng thanh toán, khả năng chi trả cho ngân hàng. Các nước trên thế giới thường duy trì tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 8%/năm.Ngân hàng sử dụng một phần tiền gửi của khách hàng để dự trữ theo quy đinh bắt buộc của Ngân Hàng trung ương. - Hoạt động cho vay là hoạt động cơ bản, là hoạt động sống còn của ngân hàng. Đây là việc ngân hàng nhường quyền sử dụng vốn cho người khác theo những đảm bảo nhất định về tài sản, vật thế chấp, về khả năng hoàn trả, vế lãi suất…Hoạt động cho vay đem lại nguồn thu nhập chính cho Ngân hàng, là cơ sơ để Ngân hàng có thể tồn tại được.Hiện nay các ngân hàng thương mại đang đa dạng hoá các loại hình cho vay : cho vay theo thời hạn tín dụng, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay tiêu dùng, cho vay căn cứ vào tài sản thế chấp…để làm sao thoả mãn được tối đa nhất nhu cầu của khách hàng. - Hoạt động đầu tư : Khác với hoạt động cho vay, hoạt động đầu tư mang lại nhiều rủi ro hơn cho ngân hàng. Khi xác định đầu tư vào một khoản mục nào đó thì mọi chi phí, mọi rủi ro là do ngân hàng hoàn toàn chụi trách nhiệm. Tất nhiên song hành với điều đó là một quy luật của tự nhiên đó là rủi ro càng cao thì lợi nhuận thu được càng lớn, vì vậy Ngân hàng luôn luôn phải cân nhắc kĩ lưỡng trước khi đầu tư. Các loại hình đầu tư mà ngân hàng thực hiện đó là đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bên cạnh đó còn đầu tư kiên doanh liên kết với các ngân hàng, càc tổ chức khác trong nền kinh tế. Ngân hàng tham gia đầu tư không chỉ với mục đích duy nhất là gia tăng lợi nhuận mà ngân hàng còn với mục đích sâu xa nữa đó là xâm nhập sâu hơn vào thị trưòng tài chính, tham gia chi phối nền kinh tế hoàn thành mục tiêu cuả mình. c. Hoạt động trung gian khác Đây là hoạt động cung cấp dịch vụ của ngân hàng. Nền kinh tế càng phát triển nhu cầu tiêu dùng sử dụng các dịch vụ của ngân hàng càng đựơc quan tâm đòi hỏi một sự phát triển cao hơn. Các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua phát hàng Sec, thẻ tín dụng… ngày càng được ưu tiên. Bên cạnh đó ngân hàng còn thực hiên các nghiệp vụ như uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, thanh toán bằng thư tín dụng…Các hoạt động này bên cạnh việc đem lại nguồn thu nhập lơn cho ngân hàng còn góp phần nâng cao vị thế của ngân hàng trên thương trường. 1.2 Nguồn vốn hoạt động huy động vốn của NHTM 1.2.1 Nguồn vốn của ngân hàng thương mại Vốn là cơ sở nền tảng cho mọi hoạt động của ngân hàng. Đây là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản có của ngân hàng, nó được xác định từ nhiều nguồn khác nhau. Để thuận lợi cho mọi quá trình vận hành xác định người ta đã chia ra thành hai loại vốn cơ bản đó là vốn chủ sở hữu vốn vay. 1.2.1.1 Vốn chủ sở hữu Ngân hàng hay bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào muốn thành lập hoạt động được phải có một lượng vốn nhất định. Vốn này có vai trò quyết định trong quá trình tiến hành đăng kí kinh doanh, quá trình thành lập hay quá trình hình thành nên tài sản, trang thiết bị, nhà xưởng, hay máy móc thiết bị…cho mỗi tổ chức. Ngân hàng thương mại cũng vậy, nguồn vốn chủ sở hữu là điều kiện tiên quyết cho mọi vấn đề. Nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng được cụ thể thành các loại như sau: a. Nguồn vốn hình thành ban đầu Theo tính chất của mỗi ngân hàng mà nguồn vốn hình thành ban đầu khác nhau. Ngân hàng thương mại nhà nước là Ngân hàng được sở hữu bởi nhà nước, vốn do ngân sách nhà nước cấp. Ngân hàng cổ phần là ngân hàng có số vốn góp do các cổ đông hợp sức lại, Ngân hàng liên doanh do các bên liên doanh góp vốn, Ngân hàng tư nhân là vốn thuộc sở hữu tư nhân. Vốn hình thành ban đầu hay vốn tự có là điều kiện pháp lý cơ bản, là xuất phát điểm cơ bản cho mọi hoạt động của ngân hàng cũng đồng thời là yếu tố tài chính quan trọng để đảm bảo các khoản nợ đối với khách hàng, là niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng. Tuy vậy Ngân hàng lại là một doanh nghiệp kinh doanh một loại hàng hoá đặc biệt, rất nhạy cảm đó chính là vốn. Nguồn vốn ban đầu của ngân hàng thường chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn. Song qua đây nó lại cho ta thấy được thực lực của ngân hàng, quy mô uy tín của ngân hàng, hơn hết nó là cơ sở để thu hút các nguồn vốn khác cho họ. Hiện nay các NHTM Việt Nam đều có quy mô nhỏ, vốn hình thành ban đầu thấp, tỷ lệ vốn tự có/ tài sản có của phần lớn các ngân hàng là <5% trong khi đó tiêu chuẩn của thế giới tối thiểu là 8 %. Đây chính là yêu cầu đặt ra đối với các ngân hàng nước ta trong thời kỳ hội nhập. b. Vốn bổ sung trong quá trình hoạt động Ngoài việc hình thành vốn ban đầu, trong quá trình hoạt động các NHTM luôn bổ sung vốn kinh doanh của mình bằng nhiều cách: bổ sung từ lợi nhuận không chia, bổ sung từ việc phát hành thêm cổ phần … - Nguồn từ lợi nhuận: không chỉ có ngân hàng thương mại mà tất cả các doanh nghiệp kinh doanh đều có nguồn vốn bổ sung từ lợi nhuận không chia, đây là một nguồn vốn không đều đặn, nó được xác định tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh từng năm của doanh nghiệp. Tuy vậy nó lại vô cùng quan trọng, khi thu nhập ròng của doanh nghiệp lớn hơn không, chủ ngân hàng có xu hướng gia tăng vốn của chủ bằng cách chuyển một phần thu nhập ròng thành vốn đầu tư, tỷ lệ tích luỹ bao nhiêu tuỳ thuộc vào cách xác định phương hướng kinh doanh của từng ngân hàng. Nguồn vốn này có chi phí thấp mang lại hiệu quả cao nên luôn được các ngân hàng sử dụng va cân nhắc trước hết. - Nguồn vốn bổ sung bằng cách phát hành thêm cổ phần, góp thêm, cấp thêm…để mở rộng quy mô hoạt động, hoặc để đổi mới trang thiết bị, hoặc để đáp ứng nhu cầu gia tăng thêm vốn chủ sở hữu theo quy định của ngân hàng nhà nước. Khi đó NHTM sẽ yêu cầu các cổ đông đóng góp hoặc đi xin được cấp thêm…Tuy vậy cách huy động nguồn vốn này thường phức tạp, khó khăn không đem lại hiệu quả cao, chỉ những khi quá cần thiết thì ngân hàng mới áp dụng. c. Các quỹ Ngân hàng hay bất kỳ một tổ chức nào hoạt động đều phải có các quỹ riêng: quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ giám đốc, quỹ dự phòng,…Bên cạng đấy ngân hàng kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ - một lĩnh vực nhạy cảm nên các quỹ của nó cũng mang nhiều đặc thù riêng. - Quỹ dự phòng tổn thất: Loại quỹ này đựơc trích lập hàng năm, dùng để bù đắp những tổn thất xảy ra. Rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng là rất lớn, nguồn quỹ này rất được chú trọng quan tâm, Ngân hàng Trung ương ở mỗi quốc gia thường phải đặt ra một tỷ lệ cố định cho việc trích lập dự phòng này. Theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam thì quỹ dự phòng tổn thất của các ngân hàng tại Việt nam bao gồm hai loại quỹ đó là quỹ dự phòng để xử lý rủi ro quỹ dự phòng tài chính. - Quỹ bảo toàn vốn là loại quỹ được hình thành nhằm bù đắp hao mòn của vốn dưới tác động của lạm phát. - Quỹ thặng dư là phần đánh giá lại tài sản của ngân hàng phần chênh lệch giữa thị giá mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu mới. Quỹ này cũng có vai trò quan trọng vì theo nguyên tắc giá trị thời gian của tiền nó liên quan tới việc đánh giá lại tài sản của ngân hàng. - Ngoài ra còn có các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ giám đốc mang tính chất động viên khích lệ các cá nhân, nhóm tổ chức trong ngân hàng để họ có điều kiện thuận lợi phát triển cống hiến.Các quỹ này được hình thành trên cơ sở thu nhập hàng năm của ngân hàng. d. Nguồn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần Vốn của ngân hàng không chỉ giới hạn bởi vốn đóng góp của cổ đông hay số vốn góp ban đầu của ngân hàng , do tính chất sử dụng lâu dài : có thể đầu tư vào nhà cửa, đất đai, bất động sản…có thể không phải hoàn lại, do vậy mà các khoản [...]... đại thuận tiện nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng Nghiệp vụ chuyển tiền điện tử, thanh toán qua mạng điện tử, trả lương qua tài khoản…đang ngày càng phát triển góp phần làm tăng hiệu quả cho hoạt động huy động vốn trong ngân hàng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNN&PTNT HAI TRƯNG NỘI 2.1 Tổng quan về NHNN&PTNN NHNN&PTNT Hai Trưng- HN 2.1.1 Lịch sử hình thành và. .. rộng kinh doanh, nâng cao hiệu quả chất lượng huy động vốn Mỗi ngân hàng có một quy mô tốc độ thay đổi quy mô vốn khác nhau Các ngân hàng lớn có quy mô nguồn vốn lớn nhưng tốc độ tăng nguồn thường không cao như các ngân hàng nhỏ Những ngân hàngtrung tâm hoạt động tiền tệ tín dụng thường có quy mô tốc độ tăng vốn cũng khác - Cơ cấu huy động vốn Gia tăng nguồn vốn theo chuẩn mực nào đó là một... tượng - Huy động vốn từ dân cư Dân cư là đối tuợng huy động chủ yếu của ngân hàng Những luồng vốn rải rác trong dân cư sẽ được quy tụ tại ngân hàng, đây chính là vai trò trung gian của ngân hàng Ngân hàng đóng vai trò thu hút vốn nhỏ lẻ trong dân cư, trả lãi để được sử dụng vốn của họ Nguồn huy động từ tất cả các tầng lớp dân cư sẽ làm phong phú cho các hoạt động của ngân hàng Hình thức huy động này... khách hàng tiềm năng 1.3.2.3 Chính sách về Marketing Ngân hàng Như ta đã biết, kinh doanh ngân hàng là một lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, phụ thuộc chủ yếu vào uy tín khả năng Lĩnh vực huy động vốn không ngoại lệ: khách hàng cho rằng lãi suât càng cao càng tốt thì họ sẽ lập tức gửi vào ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất Nhưng một khách hàng khác lại thích gửi tiền vào một ngân hàng có uy tín, ngân. .. trọng ngân hàng cỏ thể sử dụng với mục đích sinh lời 1.2.2 Hoạt động huy động vốn của NHTM Huy động vốnnghiệp vụ cơ bản của NHTM nhằm tạo lập duy trì nguồn vốn kinh doanh cho NH Huy động vốn là các hình thức hoạt động khác nhau của ngân hàng nhằm thu hút vốn từ các tổ chức, cá nhân, các thành phần khác trong nền kinh tế để phục vụ mục đích kinh doanh của mình 1.2.2.1 Các hình thức huy động vốn. .. động này ngân hàng có thể thực hiện rất tốt các nhiệm vụ của mình, đáp ứng được tốt nhất vai trò của nó trong nền kinh tế.Khách hàng có nhu cầu vay vốn kinh doanh chỉ việc đến làm việc trực tiếp với cán bộ của phòng tín dụng, tại đó sẽ được tư vấn, giải quyết trực tiếp giải ngân cũng như thu nợ của họ 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hai Trưng. .. khách hàng, khuyến khích khách hàng gửi tiền làm quen với ngân hàng, chính điều này góp phần không nhỏ vào hiệu quả huy động vốn của họ Tuy nhiên khách hàng khi đến với ngân hàng thì thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng lại có tính chất hỗ trợ vô cùng lớn Một phong cách phục vụ nhiệt tình, có trách nhiệm của nhân viên là yếu tố thu hút khách hàng, khách hàng sẽ tin tưởng có ý định gắn bó với ngân. .. triệu, tăng lên gần gấp rưỡi Đây là thời kỳ nước ta vừa gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, cơ cấu ngành được thay đổi rõ rệt, ngân hàng được chú trọng hàng đầu, là đầu não của nền kinh tế 2.2.2.Hoạt động sử dụng vốn Huy động vốn là điều kiện để ngân hàng có thể tiến hành hoạt động còn cho vay lại là cơ sở nuôi sống ngân hàng để ngân hàng phát triển được hoạt động cho vay chính là tình hình phát. .. thân là Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam, đến nay NHNN&PTNT Việt Nam vừa tròn 20 tuổi Với nguồn vốn ban đầu là 1046 tỷ VNĐ, Ngân hàng đã có những thành công đáng tự hào, làm bộ mặt nông thôn Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt NHNN&PTNT là ngân hàng kinh doanh đa lĩnh vực: Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, cho thuê…Sau 20 năm hoạt động, Ngân hàng luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Nhà nước, tốc độ tăng trưởng... lạm phát gia tăng, đồng tiền trong nước bị mất giá so với nước ngoài hay vì bất cứ một lý do nào đó sẽ ;làm cho hoạt động huy động vốn của ngân hàng thay đổi, rất có thể người dân sẽ cho rằng nắm giữ vàng, đầu tư bất động sản… tốt hơn gửi tiền vào ngân hàng 1.3.1.3 Những nhân tố từ phía khách hàng Khách hàng là nhân tố trực tiếp ảnh hưởng đến huy động vốn Quy mô vốn huy đọng lớn là do có nhiều khách hàng . LUẬN VĂN: Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hai Bà Trưng – Hà Nội . Quận Hai Bà Trưng. Do đó đề tài mà em chọn chính là: Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hai Bà Trưng
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN: Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hai Bà Trưng – Hà Nội pptx, LUẬN VĂN: Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hai Bà Trưng – Hà Nội pptx, LUẬN VĂN: Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hai Bà Trưng – Hà Nội pptx

Từ khóa liên quan